Räddningstjänst vid olyckor med radioaktiva ämnen - Myndigheten ...

msb.se

Räddningstjänst vid olyckor med radioaktiva ämnen - Myndigheten ...

Mätområden och mätnoggrannhet ............................................................. 69

Avläsningsfel ..................................................................................... 69

Tidsfördröjning ................................................................................... 69

Referensmätning av strålningsbakgrunden var sjunde månad ....................... 70

Insatser vid inträffade olyckor ..........................................................73

Göteborg 1987 .....................................................................................73

Hallsberg 1991 .....................................................................................73

Tokai-Mura, Japan, 30 september 1999 ..........................................................74

Glogovac, Kosovo, 22 december 1999 ............................................................74

Bangkok, Thailand, 21 februari 2000 ............................................................74

Cochabamba, Bolivia, april 2002 ................................................................75

Aitikgruvan, Gällivare, december 2010 ...........................................................75

Taktik vid insatsen ........................................................................... 79

Zoner i skadeområdet .......................................................................... 79

Kroppsskydd ...................................................................................... 81

Brandskyddsdräkt ................................................................................. 81

Kemikalieskyddsdräkt ............................................................................. 81

Skydd för andningsvägar ...................................................................... 81

Andningsapparat .................................................................................. 81

Filterskydd ........................................................................................ 82

Filter till filterskydd ............................................................................... 82

Beräkna stråldosen .............................................................................. 82

Förberedelser före utryckning ................................................................84

Vid larm om olycka med radioaktiva ämnen ..............................................84

Åtgärder vid framkörning ......................................................................84

Beslutsstöd för räddningsledaren ................................................................ 85

Försiktighet på skadeplatsen ................................................................. 85

Handlingsregler vid räddningsinsatser .....................................................86

Indikering och mätning ...........................................................................87

Särskilda åtgärder vid brand ..................................................................... 88

Sanering av personer och materiel ..........................................................88

Livräddande personsanering..................................................................... 89

Fullständig personsanering ...................................................................... 89

Sanering av insatspersonal och utrustning ..................................................... 90

Exempel på instruktion för sanering av insatspersonal ......................................... 90

Exempel på utrustning för personsaneringsplats ................................................. 91

Exempel på utrustning för all personal som bemannar personsaneringsplats .................... 91

Utförande ........................................................................................ 91

Saneringskontroll efter insatsen ................................................................. 94

More magazines by this user
Similar magazines