Lönsamma IT-InvesTerIngar #3 - Publikationer Provisa Sverige AB ...

bilagor.provisa.se

Lönsamma IT-InvesTerIngar #3 - Publikationer Provisa Sverige AB ...

ANNONS Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS

Lönsamma IT-InvesTerIngar #3

8Virtualisering & Grön IT

Upptäck potentialen i grön IT

sIDan 6

Lagringsvirtualisering ger stora fördelar

sIDan 8

näringsdepartementet:

– gräv där du står

sIDan 11

Banken som gör skillnad

Intervju med Jenny Johansson, miljöchef på swedbank.

sIDan 4

Distribueras i computer sweDen, mars 2008


2 ANNONS Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS

Klimatpåverkan

- även en fråga

för it-avdelningen

Hur kan någonting så osexigt som virtualisering

sägas vara affärskritiskt? Jo svaret är

grön it. Virtualisering blev en het fråga för

några år sedan. Tekniken för att konsolidera

server- och driftsmiljö utvecklades snabbt

och en möjlighet att minska omfattningen

av till exempel serverparken ökade. Många

företag har virtualiserat och många står inför

projekt inom området. Affärspotentialen

ligger i linje med de allt ökande kraven på

effektiviseringar inom infrastruktur och

drift som vi kan se idag.

I och med att frågan om grön it blivit så

aktuell förändras dock affärsmöjligheterna

med virtualisering. Grön it är idag en möjlighet

för företag att minska miljöpåverkan, men

även att profilera sig som miljömedvetna mot

sina kunder, medarbetare och partners.

Sett i det perspektivet förändras potentialen

i virtualisering. Från att vara en teknik

för att effektivisera driften, till att vara en

viktig del i företagets miljöarbete.

Virtualisering är dock bara ett steg mot en

minskad miljöpåverkan från it. Dock ett viktigt

sådant. Kom ihåg, att du i samband med

ditt virtualiseringsprojekt inte bara redovisar

effekterna i minskat antal servrar eller volym.

Lyft fram miljövinsterna. Att lyfta fram miljövinsterna

med it-investeringarna är något

som skall ske i alla projekt, initiativ och investeringar.

Framförallt av den it-chef som vill

vara delaktig i sitt företags affärsutveckling.

Niklas Zandelin, VD Exido

Foto: per sandberg

Grön it

behöver morötter

Ewa Thorslund, konsult IT&Telekomföretagen säger att

om man vill värna om sin marknadsposition så kan inte

PR-värdet av att ha en miljöprofil underskattas.

miljövänlig it finns det gott om, men vi behöver

uppmuntran när vi använder den. Det gäller både

användare och köpare av it-system. Det menar

ewa thorslund, som är taleskvinna för miljöfrågor

på it&telekomföretagen.

Text: Per Gustafsson

Foto: Sören Andersson

’’

Titta på ungdomarna,

det finns besparingspotentialer

inom IT,

som de kan upptäcka

åt oss.

Det har länge varit känt att man kan göra stora besparingar om

man satsar på den senaste tekniken, alltifrån att installera ny kylteknik

i datahallar till att ställa fram platta skärmar på skrivborden.

Men grön it innebär inte bara energisnåla produkter och virtualisering,

dvs. att få ett effektivt nyttjande av servrarna i de energislukande

datahallarna. Ytterst handlar grön it om att människorna

måste få incitament att använda den.

– Vi har tillräckligt med fluffiga visioner om miljövänliga tekniska

system. Istället borde företag och organisationer sätta upp fler

konkreta mål för sitt miljöarbete, det är mitt svar när folk frågar hur

vi ska spara mer, säger Ewa Thorslund. Branschen har ett miljöråd,

som planerar flera stödjande åtgärder till medlemsföretagen, bland

annat via nätet.

premiera personalen

På ett vanligt kontor kan it-utrustningen idag stå för upp till 25

Producerad av

Strandvägen 19, 114 56 Stockholm

Tel. 08-555 400 00 www.provisa.se

ProjekTledare: Åsa Wanberg

redakTIonell ProjekTledare: Heidi Stenström

FormgIvnIng:

Marie Göransson, Primaform Produktion AB

rePro: Primaform Produktion AB

omslagsbIld: Magnus Eriksson

Tryck: Pressgrannar AB

Har du tips eller synpunkter?

Skriv till synpunkter@provisa.se

procent av energiåtgången. Bara att få folk att ställa pc: n i viloläge

kan få spareffekter. Det handlar om att ändra sitt beteende.

– För att spara krävs belöningssystem. Våra företag och organisationer

måste lära sig att premiera sina anställda, ge kick-backs, om

vi ska bli ledande på grön it internationellt. Det kan vara alltifrån

lönecheckar till motiverande information att ”nu har du sparat si och

så mycket”, menar Ewa Thorslund.

ställ relevanta miljökrav

På sikt väntar en omfattande strukturomvandling inom de flesta

organisationer och företag. Då gäller det att kunna ställa relevanta

miljökrav, som kan förena företagets behov av att tjäna pengar på

energisparandet med omvärldens krav, t ex att följa en kanske hårdnande

miljölagstiftning nationellt och i EU.

– Miljöansvaret får inte bara finnas hos enskilda miljöchefer eller

it-chefer, utan också hos ledningen, menar hon. PR-värdet av att ha

en miljö profil får inte underskattas, om man vill värna om sin marknadsposition,

säger Ewa Thorslund.

Unga människor kommer att söka sig till företag som visar framfötterna

på miljöområdet.

– Mobila lösningar kan vara påtagligt klimatsmarta. Jag tror att

det är ungdomarnas kommunikationsvanor som kommer att visa

vägen. Vi ser nu hur de gamla idéerna om distansarbete delvis får

sitt förverkligande i sms:andet och chattandet ute på stan. Titta på

ungdomarna, det finns besparingspotentialer inom it, som de kan

upptäcka åt oss.


ANNONS Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS 3

Ett självspelande piano

Dynamisk it inte bara en vision,

idag är det en realitet. Visst är

steget långt från det självspelande

pianot men tanken bakom

funktionen är densamma. ett

system som sköter sig själv och

låter kunden göra det kunden är

bäst på.

Text: Jonas da Silva Larsson

– Målet är att vi ska kunna leverera system

som så långt som möjligt ska kunna sköta sig

själva, säger Ulf Alvarsson, Product Marketing

Manager, Windows Server & System Center

– Det dynamiska IT-systemet ska inte

bara kunna upptäcka eventuella fel, det ska

hitta lösningar för att åtgärda felet och återställa

systemet så att det fungerar optimalt.

Fritt översatt blir liknelsen till ett självspelande

piano tydligare fast ett piano som inte

bara fungerar optimalt utifrån vad kunden

vill ha det till. Utan som också hittar fel och

flaskhalsar. Ställer diagnos – vad beror felet

på, för lite kapacitet, bandbredd etc. och som

sedan åtgärdar problemet och spelar vidare.

Fyra hörnpelare

För att åstadkomma detta krävs det stödsystem

runt om som håller koll på miljön både

internt och externt och hur systemet beter

sig. Totalt krävs fyra hörnpelare för att dynamisk

IT ska gå från vision till verklighet:

’’

dynamisk IT är

inte evolution,

det är revolution

En plattform som är managerbar.

Applikationer som är hanterbara och förändringsbara.

Verktyg som kan hålla koll på systemet och tilldela

resurser genom

Virtualisering som tilldelar resurser.

– Virtualisering är en av hörnpelarna till

detta. Att fysiskt tilldela resurser tar helt enkelt

för lång tid. Ska du köpa en server och

installera den har det gått en vecka.

– När de pelarna spelar tillsammans har

man det dynamiska IT-systemet.

Microsoft har definierat detta som Dynamic

Systems Initiativ och det startade egentligen

för fem år sedan.

– Tanken var och är att allt måste förberedas

för detta sätt att arbeta, system, plattformar,

applikationer. Och nu är vi där.

Ulf Alvarsson, Product Marketing Manager, Windows Server & System Center, Microsoft.

– Vi arbetar med cykler som innebär att

det är cirka 4 år mellan de stora releaserna

men det innebär också att vi fem år tidigare

måste tänka på hur vi vill att det ska fungera.

Då måste man ligga långt fram.

Från vision till realitet

Nu börjar bitarna falla på plats. Med

Windows Server 2008 och de virtualiseringsverktyg

som kommer till våren går

dynamisk IT från vision till realitet.

– Virtualisering är mycket mer än bara

servervirtualisering. Anledningen till att det

är så hett i dag är att vi i tio år nu pratat om

serverkonsolidering och virtualisering som

teknik är väldigt lämplig för konsolidering.

– Men för oss är målet dynamisk IT och

där är virtualisering en bit på vägen. Det gäller

att lyfta blicken lite högre. Du kan få

något väldigt mycket mer spännande om du

tittar på nästa steg – bortom virtualiseringen.

Men serverkonsolidering skapar väl redan

där stora besparingar för företagen och med

den resurs- och energibesparingen blir det

inte bara en besparing för företaget utan

också för miljön?

– Visst kan du få en stor besparing när du

går från 100 till 10 servrar men det innebär

också fler ägg i samma korg. Det är mycket

mer som ska snurra på de tio fysiska maskinerna.

Därför är det viktigt att ha verktygen

som håller koll på tillämpningarna som snurrar

i de olika miljöerna såväl fysiska som

virtuella.

– Den överblicken och kontrollen måste

man ha, det är ju de systemen som ska generera

intäkterna till bolaget.

mixad värld

I dag har inte alla koll på tjänsterna och

appli kationerna som snurrar i alla delar, både

fysiska och virtuella. Bara att felsöka i dag är

ju en utmaning. Tiden när du kunde springa

ner i serverhallen och titta efter vad som är

fel är förbi.

– Du behöver helt andra verktyg i dag,

verktyg som kan hantera en mixad värld av

fysiska och virtuella maskiner. Det är här vi

kommer till vår spets. Vi har jobbat länge med

detta även om det inte synts utåt förrän nu.

– För systemarkitekten gäller det att lägga

pusslet rätt, att inte bara konsolidera utan att

också få framtidsaspekten med på köpet.

Med dynamisk IT skapas inte bara besparingen.

Dynamisk IT skapar en affärsfördel

gentemot konkurrenterna också. Att snabbt

ställa om kapacitet och kunna öka vid tillfälliga

toppar utan tidspillan för installation

eller hårdvaruinköp blir allt viktigare i takt

med att cyklerna blir kortare och de tillfälliga

topparna fler och kortare. Att direkt

vara på banan, sälja och producera.

– Det är det vi menar är den stora fördelenmed

att lyfta blicken borton virtualiseringshorisonten.

Med ett långsiktigt tänkande slipper

man dessutom betala två gånger, dels nu för

virtualisering och dels om ett par år när man

inser att man behöver dynamisk IT.

– Dynamisk IT är inte evolution, det är

revolution.

www.microsoft.com


4 ANNONS Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS

Passa på att lära dig begreppen i vårt

VirtualiserinGslexiKon

ApplikAtionsvirtuAlisering – en

teknik som innebär att ett program och de

delar av operativsystemet som behövs för

att utföra programmets funktioner, lagras

tillsammans som ett paket. Detta paket kan

i sin tur befinna sig på servrar såväl som

på klientdatorer. Dessa applikationspaket

kan exempelvis placeras på en central

server där fjärranvändare kan logga in och

använda applikationen över ett nätverk.

DiskvirtuAlisering – kallas även

lagringsvirtualisering. En term som beskriver

metoden där en fysisk lagringsenhet

virtualiseras så att den logiska lagringen

separeras från den fysiska. En virtualiserad

enhet kan sedan användas i ett lagringsnätverk

av typen SAN.

Full virtuAlisering – innebär att man

skapar en fullständig virtuell kopia av den

hårdvara som ska användas. Det virtuella

systemet kallas för en virtuell maskin och

flera sådana virtuella maskiner kan befinna

sig på samma fysiska maskin, till exempel

en server eller en klientdator.

Hypervisor – ett mjukvarulager som kan

disponera hårdvaruresurser till operativsystemen

och få dem att tro att de har en

egen fysisk dator i botten. En hypervisor

finns i två huvudsakliga varianter: en för full

virtualisering och en för paravirtualisering.

Även om metoderna för virtualisering skiljer

sig åt för dessa två, ser deras hypervisor

till att operativsystemen tilldelas virtuella

hårdvaruresurser.

sAn (storAge AreA network) – ett

nätverk som kopplar samman virtualiserade

lagringsenheter. Med hjälp av ett SAN kan

hela organisationen få enkel tillgång till

organisationens data. Lagrings enheterna i

ett SAN-nätverk virtualiseras så att installation

och administration av nya enheter

kan automatiseras. Ett SAN lyfter även

upp funktioner som backup, arkivering och

spegling från hårdvaran, så att dessa kan

automatiseras i hela nätverket.

pArAvirtuAlisering – en virtualiseringsmetod

där ett värdoperativ system modifieras

så att flera gästoperativsystem kan

köras ovanpå värden. Ett virtualiseringslager

introduceras i värdsystemets kärna och

gör det möjligt att skapa virtuella kopior

av alla systembibliotek som gästsystemen

behöver för att fungera som fristående

system. Kallas även för systemvirtualisering

eller operativsystemsvirtualisering.

spegling – en term som beskriver en metod

för säkrare datalagring. All data på en

hårddisk lagras samtidigt och per automatik

på en annan hårddisk.

virtuAlisering – att virtualisera något

innebär att man skapar en kopia som

härmar (emulerar) en fysisk hårdvara. Man

lurar alltså mjukvaran att tro att den körs på

en fysisk hårdvara när den egentligen körs

på en virtuell kopia.

virtuell mAskin – en virtuell kopia av

en hårdvaruplattform. En sådan virtuell

mask in kan användas till att efterlikna en

annan hårdvaruplattform eller konfiguration,

än den fysiska hårdvaran som den virtuella

maskinen körs på. När ett operativsystem

körs inuti den virtuella maskinen, översätter

den instruktionerna till ett format som den

fysiska hårdvaran kan förstå. Hanteringen

av dessa virtuella maskiner sköts oftast av

en hypervisor.

volym – en samlingsterm för hårddisk,

diskett, bandminne eller annan enhet för

datalagring.

Text: Andreas Eklöv

banken som

ser gröna vinster

Hos swedbank har man prövat

och utvärderat tunna klienter

som ett miljömässigt bättre

alternativ till pc. resultatet av

bankens pilotprojekt visar att

elförbrukningen kan minskas

med 75 procent.

Text: Björn Raunio

Foto: Magnus Eriksson

Enligt Swedbanks miljöpolicy ska bankens

miljöarbete vara en del i skapandet av ett

hållbart samhälle. Det är väl en föresats de

flesta skulle skriva under på, men Swedbank

har tagit det ett steg längre.

– Vi är den första och hittills enda börsnoterade

bankkoncernen i Norden som är

miljöcertifierade enligt miljöstandarden

ISO-14001, säger Swedbanks miljöchef

Jenny Johansson.

Det innebär bland annat krav på ständiga

förbättringar av bankens miljöarbete,

något som måste verifieras av både externa

och interna revisorer.

– Vår största påverkan på miljön sker via

våra investeringar, vår kreditgivning och våra

produkter och tjänster. Men vår verksamhets

direkta miljöpåverkan är också av vikt och där

är it en viktig faktor. Vi utnyttjar mycket itutrustning

och här kan vi driva förbättringar,

fortsätter Jenny Johansson.

’’

att påverka.

I och med att vi är stora

i sverige och baltikum

har vi möjlighet att

påverka.

Dialog med leverantörer

Både i drift och förvaltning och vid alla

inköp av nya lösningar eller ny utrustning

ska miljöaspekterna beaktas.

– Här för vi en dialog med våra leverantörer

för att hitta rätt. I och med att vi är

stora i Sverige och Baltikum har vi möjlighet

En av de stora frågorna är energiförbrukningen.

Trots att Swedbank sedan 2002

uteslutande nyttjar bra miljöval-el så vill

man minska elförbrukningen.

– Här går ju dessutom, som faktiskt påfallande

ofta, miljö och ekonomi hand i hand,

säger Jenny Johansson.

stor skillnad i förbrukning

Det är i ljuset av allt detta som Swedbank

under våren 2007 genomförde ett pilotprojekt

med Sun Microsystems tunna klientkoncept

Sun Ray. Tunna klienter är enkla

terminaler, utan egen hårddisk, som kopplas

upp till en central server. Användaren

kan logga in till sitt konto och sin informa-

–Vi har krav på ständiga förbättringar av bankens miljöarbete, säger Swedbanks

miljöchef Jenny Johansson.

tion från vilken klient som helst och när det

väl är gjort finns ingen stor skillnad jämfört

med att använda en nätansluten pc, förutsatt

att uppkoppling och nätverk har fullgod

prestanda. Men all databehandling sker i

den centralt placerade servern.

Under piloten gav Swedbank Sun i uppdrag

att mäta strömförbrukningen jämfört

med en motsvarande pc-lösning.

– Det var första gången vi mätte på det här

sättet och effekten på förbrukningen var större

än vi hade trott själva, säger Per Fahlström,

ansvarig lösningsarkitekt på Sun. Vid en jämförelse

där vi tog hänsyn till all förbrukning,

inräknat den i datahallen, så drog en användare

i vår lösning 25 watt per timme, medan

motsvarande pc-användare drog 100 watt.

Lägg till detta att en tunn klient har en livslängd

på 7-8 år jämfört med en pc:s 3-4 år, att

tillverkningen innebär mindre miljöbelastning

eftersom en tunn klient har färre komponenter.

Det används även mindre plast i de tunna klienterna

som därför är återvinningsbara till 95

procent och 40-50 procent av materialet kan

återanvändas direkt. Sammantaget ger det

stora miljövinster.

Sedan finns det även driftsmässiga fördelar

kring säkerhet och administration med de

tunna klienterna. Den andra viktiga delen av

piloten var förstås att utvärdera hur väl lösningen

fungerade i produktion.

ständiga förbättringar

– Genom piloten förstod vi att det här är ett

alternativ som absolut är bättre ur energibesparingssynpunkt,

men samtidigt snabbt

och bra att använda, med rätt teknisk

utrustning och förutsättningar i övrigt. Vad

vi gör nu är att se på var vi kan använda det

skarpt, vilka delar av verksamheten som det

lämpar sig för och hur vi kan utnyttja det

bäst, säger Jenny Johansson.

Men hon understryker att it-användningen

inte bara är en belastning för miljön, utan

också öppnar massor av möjligheter att minska

denna belastning. Till exempel jobbar

Swedbank med att ersätta resor med pc-baserade

videokonferenser och låta kunderna få

e-aviseringar i stället för pappersutskrifter

skickade hem till sig.

– Som alla förstår är vi aldrig i mål, miljöarbetet

handlar om ständiga förbättringar.

Och vår certifiering fungerar som en blåslampa

som ser till att vi aldrig glömmer det,

avslutar Jenny Johansson.


Sveriges småföretagare

vill bli mer klimatsmarta!

Ett utmärkt sätt att bidra till en bättre miljö är att använda elektroniska tjänster. För

stora och medelstora företag har det länge varit en självklarhet att slippa papper och

posthantering.

Visma Spcs, Sveriges ledande leverantör av ekonomilösningar, kan även erbjuda fler än

150 000 småföretag massor av elektroniska tjänster.

Det betyder att Sveriges företag – stora som små – tillsammans kan gör en insats för

miljön!

Vill du komma i kontakt med klimatsmarta småföretag? Besök oss på

www.vismaspcs.se eller skicka ett mejl till klimatsmart@visma.se.

Visma Spcs AB, 351 94 Växjö.

Visma Spcs har en mängd

elektroniska tjänster:

Elektronisk fakturering • Elektronisk

orderhantering • Elektroniska

beställningar • Kreditupplysning •

Elektronisk överföring av inkassouppdrag

• Backup • Tidsregistrering

• Elektronisk överföring av betalningsuppdrag

till din internetbank •

Elektronisk hämtning av kundinbetalningar

• Elektronisk skattedeklaration

• Elektronisk CSR-fråga till

Skatteverket • Elektronisk lönestatistik

till FORA • Fakturor som pdffiler

via e-post • Lönebesked som

pdf-filer via e-post • Reseräkning •

Årsbokslut.

8080.


6 ANNONS Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS

i procent räknat

Analysföretaget Exido, som årligen tar fram

IT-barometern, har nyligen släppt en rapport

om grön it.

Några resultat från rapporten som är intressanta

att reflektera över är bland annat att andelen

företag som anger att energiförbrukningen

är viktig i samband med IT-investeringar har

ökat från 54 procent 2007 till hela 79 procent

idag i början av 2008. Gällande återvinning är

ökningen från 37 procent 2007 till

69 procent idag.

Allt fler företag tar hänsyn till miljöaspekten

i samband med investeringar i it. Åtta av tio

företag säger att de tar hänsyn, majoriteten av

dessa dock i begränsad omfattning.

Av de cirka 20 % som inte tar hänsyn uppger de

flesta att de helt enkelt inte tänkt på det.

15 % av företagen uppger att de har en policy

för grön it. Nästan vart annat företag säger

dock att den övergripande miljöpolicyn även

omfattar it.

8 % av de svenska företagen uppger att man

beräknar och redovisar it:s miljöpåverkan.

Detta kan sättas i relation till att 36 % anger att

man beräknar och redovisar företagets totala

miljöpåverkan.

– Den låga andelen får förklaras med att området

är nytt. Detta kommer med största sannolikhet

att öka över tiden, säger Niklas Zandelin.

Det är troligt att vi med en ökad diskussion

också ökar medvetenheten så att företag kan

visa på sin it:s miljöpåverkan i t ex miljöredovisningar

eller i CSR-dokument (Corporate

Social Responsibility), något banker, myndigheter,

kunder och andra intressenter intresserar

sig för mer och mer.

14%

39%

26%

17%

4%

1%

På frågan om företag och offentliga

organisationer tar hänsyn till miljöeffekter

i samband med it-investeringsbeslut så

var den vanligaste orsaken att man helt

enkelt inte tänkt på det. Med andra ord

finns det viktigt arbete att göra med att

öka medvetande och kunskap i frågan.

Källa: Exido/IT-barometern 2007 och 2008

www.embrasser.se

bättre affärsmöjligheter

med rätt tänk

Grön it öppnar dörren för affärsutveckling.

med grön it kan de

flesta företag inte bara minska

klimatpåfrestningarna från den

egna verksamheten utan också

sänka kostnader och skapa nya

möjligheter till affärsutveckling.

Text: Jonas da Silva Larsson

Foto: Per Sandberg

Om ett år kommer en tredjedel av alla europeiska

organisationer att identifiera ett eller

flera miljökriterier bland de främsta vid

upphandling av it, spår Gartner. En fråga att

ta på allvar om man vill vara med i matchen

med andra ord. Men i dagsläget saknar

många företag en genomtänkt plan för grön

it. Företaget Exido har i dagarna lanserat en

rapport som både ska inspirera och visa på

möjligheterna med grön it för företag.

– Det finns stora möjligheter att inte bara

spara pengar utan också kanske att implementera

ett tänkande som kan generera nya

affärsmöjligheter. Vi vill inspirera och visa

på möjligheter med rapporten, inte komma

med pekpinnar, säger Niklas Zandelin, vd

på Exido.

Exido tar också tempen på företagens

miljöfokus i dag. Grön it har inte varit en

så stor fråga tidigare, men det ser ljusare ut.

Allt fler börjar se konkurrensfördelarna med

en plan.

– Vad vi vet sedan tidigare är att det är få

företag och organisationer som sett detta som

en fråga överhuvudtaget. Om de gjort det

har det mest varit fokus på strömförbrukningen.

Men vi ser också att allt fler upptäcker

potentialen i grön it.

– Vi kommer att ta fram ett index på hur

Illustration: Michèle Harland

’’

…det gäller att

gå från självklarhet

till praktisk verklighet

i besluten.

grön it ser ut i Svenska företag och organisationer

i dag. Det är en ganska stor och omfattande

undersökning som vi hoppas kan ge

en finger visning om utvecklingen och även

då utvecklingspotentialen på området.

Men vad är grön it som ni ser det?

– Vi tittar i huvudsak på tre delar. It och

telekomindustrins påverkan i form av

utsläpp, miljöpåverkan vid produktion av

själva hårdvaran.

– Användningen av it - det finns siffror

som anger att 25 procent av vår strömförbrukning

är it- relaterad. Vi tar inte med de

siffrorna eftersom det fortfarande är osäkert

hur man ska räkna, men klart är att det är

stor del.

– Och sist men absolut en viktig del. Hur

it också positivt kan påverka genom att

minska miljöpåverkan i form av exempelvis

minskat resande, effektivare logistik och

minskat hårdvaruutnyttjande.

Finns det inte risk att man tröttar

folk med alltför mycket miljöprat?

– Nej, medvetandet har visserligen börjat

öka men it har inte tidigare funnits med när

man pratat om sin miljöpolicy. Det är dags

att grön it hamnar på dagordningen.

EMBRASSER ÄR ETT FÖRETAG SPECIALISERAT PÅ

VIRTUALISERING & KONSOLIDERING

- Kapacitetsanalyser - Uppföljning

- Förstudier - Workshops

Niklas Zandelin, VD på Exido

– Däremot tror jag att det är väldigt viktigt

att lyfta fram de positiva effekterna, potentialen,

energibesparingar, konkurrensfördelar etc.

När man tittar på resultaten från er

rapport, vad är den stora utmaningen

framöver?

–Det är oerhört viktigt att frågan lyfts upp

och hamnar som en fast punkt på dagordningen

när man diskuterar strategi och även

när man värderar och beslutar i konkreta

business-case. Det är ingen kortsiktig fråga

så det gäller att ta tag i detta nu.

Hur står sig Sverige kontra andra

länder?

– Vi kommer att göra jämförande studier

längre fram i vår men det vi sett redan tidigare

då vi tittat på virtualiseringsfrågan är att

det skiljer sig en del mellan olika länder hur

långt man kommit, vart man egentligen

strävar och varför. Incitamenten är väldigt

olika för olika länder.

Berörs inte alla av frågan?

– Jo virtualiseringsfrågan är global men vi

har exempelvis inte samma kylproblematik

som Indien. Inte heller samma utsläpp för

att producera el som de länder som har kolkraftverk.

Så incitamenten och vart vi strävar

i frågan skiljer sig åt globalt.

Men är inte Grön IT ganska mycket

självklarheter egentligen?

– Jo, alla vet att en videokonferens har lägre

miljöpåverkan än en flygresa och att tunna

klienter spar in resurser både för miljön och

för den egna organisationen. Men det gäller

att gå från självklarhet till praktisk verklighet

i besluten.

– En investering i grön it innebär en investering

i miljö, besparingar och högre effektivitet

– under förutsättning att man har

miljöaspekten med i kalkylen från start.

- Införande - VMware CitrixXen Microsoft VMware Partner


ANNONS Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS 7

Ekonomi och ekologi

går hand i hand

servervirtualisering och energisnålare

processorer i all ära men

den bollen är redan i rullning. nu

gäller det att förändra sättet att

tänka radikalt. Handen på hjärtat –

behöver du verkligen en personlig

dator på bordet?

Text: Jonas da Silva Larsson

Foto: Pär Rittsel/Computer Sweden

– Användningen av it har hittills inte varit en

framträdande del i företagens miljöarbete. Ska

man ta dessa frågor på allvar gäller det att våga

tänka på annat sätt än det i dag allenarådande,

säger Per Vålvik, Teknikchef och ECOambassadör

på Sun Microsystems AB.

I dag börjar allt fler se över på vilka sätt

man kan nå grönare it, genom att exempelvis

minska ned sin serverpark eller byta till

strömsnålare maskiner. Men i takt med att

kraven ökar börjar också den heliga gralen

ifrågasättas, den privata arbetsstationen.

– Sättet att se på arbetsplatsen måste förändras

i grunden, menar Per Vålvik.

Hermelin communication sköter

med stor framgång it-driften för

mindre företag i hela norden.

Genom en virtualiserings- och

datalagingslösning från exello ab

kan Hermelin nu ännu snabbare

uppfylla kunders krav på funktionalitet

och klara anstormningen av

nya kunder och driften av växande

it-miljöer.

webbanpassade lösningar

I Tyskland har Universitetssjukhuset Rechts

der Isar i München lämnat den privata pc-parken

till förmån för ett system baserat på Suns

teknik för virtualisering av desktopen. En övergång

som lett till en halvering av hårdvarukostnaden

och en minskning av strömförbrukningen

på klienten med 95 procent jämfört

med traditionella pc-arbetsstationer.

– Egentligen är detta inte gjort ur ett grön

it-perspektiv. Men styrkan är att ekonomi

och ekologi går hand i hand. Det handlar

om ett smartare sätt att serva klienten. Att

få tillgång till sin information och sina program

på bästa sätt. Då ligger kraften i nätet.

Det är säkrare, billigare och miljömässigt

oerhört mycket bättre, säger Per Vålvik.

Systemet är enkelt beskrivet centrala servers

och strömsnåla klienter, som drar cirka

4 watt och som användarna loggar in på med

ett kort. De kan anpassa sitt skrivbord och

det finns kvar precis som de lämnade det när

de loggar in igen, från valfri klient.

– Allt fler tittar på att webbanpassa sina

lösningar. Med den här modellen får man

sin dator som man vill ha den – oavsett var

Maximilian Hermelin (sittande) , VD

på Hermelin Communication AB och

Andreas Strid från Exello är nöjda

med samarbetet.

– Hermelin fördubblar

omsättningen varje

år. Vi har stor framgång

med vår standardplattform

som

passar mindre företag

i branscher där man

mest använder Microsoft

produkter. Våra

kunder uppskattar

fördelarna med att

lägga ut it-driften på

oss till ett fast pris per

månad, säger Maximilian Hermelin, VD på

Hermelin Communication AB.

Virtualisering från exello

– För ett halvår sedan började vi titta på

om virtualisering kunde hjälpa oss att både

växa med våra kunder och ännu snabbare

uppfylla deras önskemål om funktionalitet.

Vi hade då lite vaga tankar om vad vi

ville ha – vi var ju inte själva experter på

virtualisering. Vi valde Exello som var

partner till VMware och har ett arbetssätt

som passade oss bra, berättar Maximilian

Hermelin.

Exello är en leverantörsoberoende systemintegratör

med inriktning mot datalagring

och optimering av dataintensiva miljöer. Företaget

arbetar därför mycket med virtualisering,

datalagring och backup. Teknikkonsulterna

på Exello har lång erfarenhet av

datalagring och djup kunskap bland annat

om hur man skapar en effektiv central datalagring

för företag.

– När vi träffades första gången använde

jag Exellos modell för att analysera Hermelins

önskemål och krav och fick som resultat fram

de funktionaliteter kunden ville ha, säger

teknikkonsulten Andreas Strid från Exello.

nya servrar på minuten

I detta fall blev den bästa lösningen mjukvara

för virtualisering från VMware kombinerat

med en central lagringslösning från

NetApp. Hermelin kan nu drifta virtuella

lösningar åt sina kunder, till exempel virtualisera

produktionsservrar, minska antalet

fysiska servrar och virtuellt fördela process-

man är. Det blir både säkrare, effektivare och

du slipper bära på tunga datorer.

Överge den individuella hårdvaran

På sjukhuset Rechts der Isar delar i dag cirka

2 100 anställda på 600 Sun Ray arbetsstationer.

Alla uppdateringar kan göras på servers direkt

i stället för på allas pc-klienter. Modellen ger

högre säkerhet, lägre kostnader för underhåll

och service samt minimal total miljöpåverkan.

– Många missar möjligheterna med virtualisering

av pc:n. Det är helt enkelt dags

att ta sats och överge den egna individuella

hårdvaran som arbetsplatsmodell. Det finns

enorma ekonomiska och ekologiska vinster

att hämta.

www.sun.com

Hermelin valde ”top of the line”

Text: Hans Hjelmstad Foto: Peter Jönsson

Per Vålvik visar hur han med hjälp av

sitt passerkort kan nå sin desktop med

en SunRay Virtual Display Client.

Passerkortet ger både Michael Persson,

Systems Practise Manager på Sun och

Per en möjlighet att arbeta platsoberoende

– hemma eller på valfritt

Sun-kontor i hela världen.

orkraft och diskutrymme. Nu tar det bara

minuter att skapa virtuella servrar jämfört

med dagar att få nya fysiska på plats.

– Vi lever på nöjda kunder. Därför måste

våra lösningar alltid fungera och vår information

vara snabb och korrekt. Vi valde ”top

of the line” och har inte ångrat oss en minut.

Exellos lösning visade sig vara exakt vad vi

behövde. Det har fungerat fantastiskt bra,

understryker Maximilian Hermelin.

Exello betonar att man arbetar med öppna

lösningar som skapar valfrihet samt ger kunden

en kostnadseffektiv och kompatibel lösning.

Den kan sedan också utvecklas med

verksamhetens skiftande krav. På Exello ses

därför virtualisering som ett av de bästa

verktygen för att just kunna erbjuda en sådan

flexibel plattform.

www.exello.se


8 ANNONS Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS

Affärskraven sätter grön it högre upp på agendan

Det miljövänliga gröna datacentret

är ingen utopi. Det går att förverkliga

och är dessutom lönsamt.

För att lyckas krävs ett samspel

mellan teknik, processer och

människor. Hetaste trenderna är

virtualisering, konsolidering och

effektivare datalagring.

Text: Hans Hjelmstad

Foto: Peter Jönsson

Världens datacenter förbrukar el motsvarande

en halv procent av alla koldioxidutsläpp.

Elförbrukningen rusar i höjden när allt fler

servrar och lagringsenheter packas allt tätare

i datahallarna. Med grön it går det att kombinera

lägre kostnader med mer prestanda

och en bättre miljö.

Visa att man tar miljön på allvar

I rapporten Symantec 2007 Green Data

Center Report, har 800 it-ansvariga i 14 länder

bekräftat att grön it är högprioriterat.

– Miljöintresset har ju formligen exploderat

och vi träffar många it-ansvariga som av flera

anledningar vill införa grön it, säger Åsa

Edner, partneransvarig på Symantec.

– Företag vill visa sina anställda, kunder

och konkurrenter att man tar miljön på allvar,

men det handlar också om att man ge-

Åsa Edner och Patrik Bylund på Symantec

menar att gröna IT-investeringar kan driva

ökad lönsamhet

nom att implementera gröna lösningar och

en grönare strategi kan minska kostnader och

komplexitet. Det är helt enkelt kostnadseffektivt,

förklarar Åsa Edner.

ta ett helhetsgrepp

It-användningen är

nödvändig i dagens

samhälle och kommer

dessutom säkerligen

att öka. Därför är det

viktigt att it-branschen

tar miljötänkandet på

allvar och kan leverera

gröna lösningar.

– Det handlar om att

leverera en it-tjänst till

minsta möjliga miljökostnad,

menar Patrik

Bylund, chef för tekniskt

säljstöd på Symantec.

– Genom virtualisering,

konsolidering,

och effektivare lagring

kan organisationer bli

grönare och samtidigt

göra kostnadsbesparingar.

Symantec har

här verktygen och kunskapen

för att hjälpa

kunderna att bli avsevärt

mer miljövänliga,

fortsätter Patrik Bylund.

Trots miljöintresset

är det dock hela 85 procent som ännu inte

har gått från ord till handling därför att de

inte riktigt vet hur de ska göra.

– Det bästa organisationer kan göra idag

strategi för lagring

Grön it som begrepp saknar

någon direkt definition, något

som leder till att företag fritt kan

använda termen för att marknadsföra

nya och effektivare

produkter. men enligt staffan

strand lagringsexpert på Hitatchi

Data systems är sådana produkter

bara en del av lösningen.

Text: Andreas Eklöv

Foto: Peter Knutson

I takt med att grön it blir ett allt viktigare

säljargument för hårdvarutillverkare vill tillverkarna

och deras kunder ofta framhävda

produkternas miljövänliga aspekter. Ett

exempel på detta är hårddiskar där en fördubblad

kapacitet i lagringsutrymme

används som argument för att produkten är

miljövänlig. Detta är inte felaktigt enligt

Staffan Strand, men det är bara en del av den

stora bilden.

i en

organisation kan

liknas vid hur en ko

bearbetar näring.

’’Information

Ha en plan för data

– En organisation som inför lagringsenheter

med större kapacitet minskar förvisso antalet

nödvändiga lagringsenheter, men om

man inte inför en klar policy över hur informationen

ska hanteras slutar det bara med

att onödiga datamängder lagras på färre

enheter. I organisationer där stora mängder

data bearbetas i nätverket blir kostnaden för

att underhålla befintliga datamängder och

köpa nya lagringsenheter onödigt stor.

Information i en organisation kan liknas vid

hur en ko bearbetar näring. Precis som att

gräset passerar flera olika magar i kon passerar

data olika stadier i en organisation. I de

olika stadierna utvinns olika mycket nytta

Staffan Strand, lagringsexpert och

elithöjdhoppare ser fördelar med

lagringsvirtualisering.

och tills sist har informationen spelat ut sin

roll. Relevansen för data och mjukvara ändras

med tiden och stora besparingar finns att

vinna om företaget har en väl definierad plan

för hur data ska åldras i organisationen.

är att titta på sin it-miljö och se vad som kan

göras för miljön, arbeta på att öka nyttjandegraden

på sin hårdvara och att tänka grönt i

allt från inköp till datacentrets planering.

Det handlar om att ta ett helhetsgrepp på

teknik och processer samt människorna som

använder dem, avslutar Patrik Bylund.

tips för grönare it

• Gör det enkelt, börja med att se över

befintlig it-miljö

• Teknik är inte allt: utbilda även

medarbetarna

• Maximera nyttjandegraden i servrar

och data lagring

• Utveckla ett ”grönt inköpsprogram”

för alla it-investeringar

• Tillsätt en roll som äger ansvaret för

grön it i organisationen

• Räkna ut dagens koldioxidutsläpp för

it och gör prognos för framtiden.

Siffror gör det lättare att sätta upp

konkreta mål!

www.symantec.com

ingen magisk formel

Enligt Staffan Strand finns det stora fördelar

med att använda lagringsvirtualisering och

miljöeffektiva lagringsenheter för att hantera

data. Men likt andra virtualiseringsområden

är lagringsvirtualisering ingen magisk formel

som löser alla problem.

– Lagringsvirtualisering gör det möjligt

att flytta runt data mycket enklare än tidigare

och att automatisera processen för lagringshantering.

Det är även lättare att ändra

hårdvarustrategi eftersom virtualiseringslagret

gör den fysiska hårdvaran mindre relevant.

Men om företaget som ska införa

lagringsvirtualiseringen inte har en väl genomarbetad

plan för hur data ska bearbetas,

och i slutändan raderas, kommer vinsterna

med större och effektivare lagring tas ut av

de ökande mängderna data. Det är genom

att kombinera en väl planerad virtualiseringsstrategi

och miljövänliga hårdvaruplattformar

som företagen verkligen kan börja tala om

grön it.


ANNONS Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS 9

Virtualisering gör

it-miljön grönare för alla

Virtualisering är något som

en klar majoritet av it-cheferna i

sverige, 80 procent, har på sin

agenda och fler än hälften har

något projekt igång. Det visade

en undersökning som pulsen

systems tidigare genomfört för

att kartlägga intresset för virtualisering

bland landets 100

största företag och myndigheter

(mer än 500 anställda).

Text: Ulf Ekbrant

Foto: Håkan Lindgren

Genom virtualisering skapas förutsättningar

för lägre totalkostnader i form av färre licenser,

billigare drift och bättre kontroll över servermiljön.

Det ger också möjlighet till en mer rättvis

debitering av kostnaderna för it-användningen,

så kallad charge back. Avdelningar som

har ett stort utnyttjande av it-resurser får betala

mer och vice versa. Det gör att enskilda avdelningar

lättare kan påverka sina driftskostnader.

– Jämfört med USA visade vår kartläggning

att Sverige har en hög mognadsnivå

och ligger långt framme, säger Ulf Ekbrant,

vd på Pulsen Systems.

’’

– en virtualiserad driftsmiljö

ger helt enkelt lägre

total kostnader och bättre

kontroll över servermiljön,

säger ulf ekbrant,

vd på Pulsen systems.

positiva bieffekter

Kopplingen virtualisering och grön it handlar

om att använda de serverresurser man har

på ett bättre sätt. Färre servrar kan uträtta

mer vilket ger positiva effekter inte minst på

elkostnaderna.

– Minskad energiförbrukning är en av de

positiva bieffekter vi sett i ett stort antal virtualiseringsprojekt,

säger Ulf Ekbrant. Det

- En virtualiserad driftsmiljö ger helt enkelt lägre totalkostnader och bättre kontroll över

servermiljön, säger Ulf Ekbrant, vd på Pulsen Systems.

är ett argument som borde vara intressant

när man väljer att satsa på grön it.

Fyra procent till it-drift

I den undersökning Pulsen Systems genomförde

framkom att det bara är två av tio itchefer

som har ansvar för energin i it-miljön.

Väldigt få it-chefer har därmed något incitament

att påverka elkostnaderna då dessa tas i

en annan del av organisationen, vanligen

fastighetsdriften.

– Eftersom en ganska stor andel av en

större organisations elkostnader, tre till fyra

procent, går till it-driften måste it-chefer få

Förutom färre servers och en bättre

nyttjandegrad av serverparken ger

virtualisering bland annat också minskad

energiförbrukning med upp till hela 75%.

möjlighet att kunna påverka också dessa

kostnader, fortsätter Ulf Ekbrant. Det är ett

viktigt steg mot grönare it helt enkelt.

Nu är det inte bara elkostnader som är

incitamentet bakom att satsa på grön it och

virtualisering. Generellt anser ledningen i

företag idag att det är viktigt att arbeta mot

mål som minskar den egna organisationens

effekt på miljön. Miljövänliga leverantörer

väger ofta tungt i inköpsbesluten generellt.

Bolag som säljer hosting- och driftstjänster

pratar sig varma om ”it på kran”, det vill säga

att eliminera transport av hårdvara eller installationspersonal,

ingen egen drift-el eller

kylning som krävs lokalt.

ta nästa steg

Ännu är det ofta ganska ”mjuka” argument

som används när man pratar om satsning på

grön it och satsningarna ses ofta som en

bonus. Det är aldrig fel att beakta miljöaspekter,

det är vi nog alla villiga att göra

både på jobbet och på fritiden. Sortera papper,

ersätta rutinresor med videokonferenser

och stänga av all elektrisk utrustning när den

inte används.

Här är de flesta idag. Nästa steg är nu att

sortera ut de ekonomiska incitamenten så att

det också blir ”lönsamt” för it-chefen att beakta

energibesparingar. Genom virtualisering

kommer man ett stort stycke närmare en grönare

it och en bonus blir att det blir möjligt

för varje enskild avdelning att lättare få en

överblick över sina it-kostnader.

www.pulsen.se


Virtualiseringsprojekt i sikte?

Gör virtualisering till verklighet

med HP BladeSystem

Om du vill bygga en bättre och effektivare IT-miljö, gör det med HP

BladeSystem. Ett komplett datacenter direkt ur kartongen, tillverkat

för att fungera tillsammans. HP BladeSystem tillsammans med HP

StorageWorks lagringssystem ger dig en testad och optimerad lösning

för en effektiv virtuell IT-miljö.

Ring oss så berättar vi mer!

Modellernas utseende kan variera och överensstämmer inte alltid med produktbilden.

Kontakta Systeam - din HP Preferred Partner

Stockholm 08-705 23 00

Borås 033-20 74 00, 033-29 08 00

Halland 0346-71 43 00

Småland 036-14 91 00

HP STORAGEWORKS

MSA 1500 HP BLADESYSTEM

1-969


ANNONS Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS 11

’’

It är en förutsättning för att

kunna minska energianvändningen

i samhället

regeringen sätter normen

målet för it-politiken är ett hållbart

informationssamhälle för

alla. som ett led på vägen mot

målet har näringsdepartementet

låtit göra förstudier om it och

miljö, ett arbete som maria Häll

och sofia Holmgren varit

engagerade i.

Text: Hans Hjelmstad

Foto: Niclas Ryberg

De båda arbetar på Enheten för it-politik på

Näringsdepartementet. Sofia Holmgren är

departementssekreterare med ansvar för it och

miljö och Maria Häll är ämnessakkunnig.

Flera förstudier har gjorts om it och miljö. Ett

exempel är den it-politiska strategigruppens

rapport från 2006 ”Ett miljöanpassat informationssamhälle

år 2020!”. I regeringsförklaringen

för 2008 beskrivs bland annat delmål om

hur it ska användas för att främja hållbar tillväxt,

möjliggöra resurs- och energisnåla lös-

ningar och bidra till ändrade levnadsmönster

och arbetssätt. Utifrån dessa mål ville regeringen

få en aktuell översikt och förslag på

framtida åtgärder. Den 18 januari 2008 lämnades

rapporten, ”IT för miljön – från vision

till verklighet” till Regeringskansliet,

Näringsdepartementet. Dessutom har OECD,

Organisationen för ekonomiskt samarbete och

utveckling, initierat en studie om it och

klimat utmaningar som Sverige är med och

finansierar.

använd it som verktyg

– För mig är ”grön it” framförallt att utnyttja

it som verktyg för att minska miljöbelastningen

från till exempel transporter, resor

och boende. It är en förutsättning för att

kunna minska energianvändningen i samhället,

säger Maria Häll.

– För regeringen är it också gränsöverskridande

över alla departement och verksamhetsområden.

It är en horisontell fråga liksom

till exempel jämställdhet och miljö,

säger Sofia Holmgren.

– Det gäller att sätta upp mål för myndig-

Åtgärder under användningsfasen

I rapporten från januari 2008 har man tittat på åtgärder som kan göras för att

spara energi och skona miljön under it-produkters användningsfas. Här finns

förslag på kortsiktiga åtgärder, allt från att använda dubbelsidig utskrift på

papper och stänga datorer över natten till många små tips för hur man tvingar

in en pc i viloläge när man inte arbetar med den. Exempel på åtgärder på lite

längre sikt är byte till strömsnålare enheter som bladservrar och platta skärmar,

virtualisering av maskinparker, sparat lagringsutrymme genom effektivare

packning och undvikande av duplicering, systematisk genomgång av verksamheters

energiförbrukning och översyn om det går att hitta nya sätt att arbeta

på distans.

Sofia Holmgren och Maria Häll på Näringsdepartementet tycker att

det är viktigt att regeringskansliet och myndigheterna att visa vägen.

heters it-användning, hur de väljer nya itprodukter

och använder befintliga på det

energieffektivaste sättet. Det går också att

påverka brett i samhället via miljökrav i offentliga

upphandlingar. En ökande avmaterialisering

genom elektroniska inköpsprocesser,

distansarbete och tjänster via Internet

kommer också att spara energi, fortsätter

Sofia Holmgren.

Viktigt med vägledning

– Mer videokonferenser och möjlighet till

arbete på distans kan minska resandet kraftigt.

Det ger både livskvalitet, sparar tid och

bidrar till en bättre miljö. Dessutom är det

lönsamt. Företag har också börjat prioritera

ett minskat resande. Det finns företag som till

och med har videokonferenser mellan enheter

inom Stockholm, berättar Maria Häll.

– Det finns vidare en stor potential i

fjärravläsning, fjärrdiagnos och distansundervisning.

Vi kommer också framöver att få

se allt mer it inbakat i det mesta. Redan idag

innehåller nya bilar en massa smådatorer. Det

kommer sensorer och andra produkter som

för ner och visualiserar nyttan med it på individnivå.

I hemmet eller kontoret skulle man

till exempel kunna ha sensorer som larmar

med signal eller blinkande lampa om energiförbrukningen

är för hög. Människor kan

bidra oerhört mycket om de bara får vägledning

om vad de kan göra. Här är också användandet

av Internet viktigt för att nå information

överallt, säger Maria Häll.

– Det är viktigt att du gräver där du står.

Genom att börja med regeringskansliet och

myndigheterna, kan vi visa vägen för andra,

avslutar Sofia Holmgren.

WWW.SPINTOP.SE

Framgångsrik

strategi hos

sodexho

långt innan grön it blev ett

modeord i it-kretsar använde

tjänsteföretaget sodexho sig av

en outtalad strategi som byggde

på ett mer miljövänligt tänkande.

Fördelarna med denna strategi

går bortom att bara vara

skonsam mot miljön.

Av: Andreas Eklöv

Foto: Lennart Weibull

Tjänsteföretaget

Sodexho

som bland

annat lanserat

måltidsprodukten

SoFresh,

satsar grönt

när det kommer

till it.

Enligt Henric Rossling, som är teknisk chef hos

Sodexho, leder företagets gröna strategi inte

bara till en mindre belastning på miljön utan

även ett stort mervärde för företaget. Från att

tidigare ha bytt och skrotat sina klientdatorer

regelbundet har företaget på senare år använt

sig av en kostnadseffektiv och mer miljövänlig

it-miljö baserad på återanvändning av äldre

datorer, tunna klienter och central datalagring.

mot en central server

- Hos Sodexho använder vi oss av tunna klienter

som kopplar upp sig mot ett centralt

system. Vi har dessutom konverterat äldre

datorsystem till att fungera som tunna klienter.

I och med att dessa system jobbar mot en

central server där all information lagras och

hanteras minskas risken för att fel ska uppstå

på den lokala datorn. Det har i sin tur en positiv

effekt då antalet resor för supportärenden

minskas väsentligt i en organisation som vår

där den geografiska spridningen är stor, säger

Henric Rossling.

många fördelar

Virtualisering är en annan het trend som

enligt Henric kan spela en viktig roll i en

framgångsrik grön strategi.

- Genom att koncentrera organisationens

behov av fysiska servrar till en serie virtuella

servrar kan man spara in pengar på såväl inköp

av serverhårdvara som energikonsumtion.

Om man sedan kopplar samman detta med

hårdvara som kan utnyttjas under en längre

tid och en centraliserad datahantering så är

det svårt att argumentera mot att inte införa

en miljövänlig mentalitet i it-strategin.

Funderar du på att virtualisera dina applikationer?

Då bör du nog kontakta oss.


12 ANNONS Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS

’’

vi satsar stenhårt på att nå även

den här målgruppen. vi vill att det ska

bli enklare för mindre företag att

börja satsa på virtualisering.

Färre servrar

och ökad nytta

i företagens ständiga jakt på kostnader spelar virtualisering en allt viktigare roll. i de flesta fysiska

servrar har det hittills bara utnyttjats mellan 10 och 15 procent av den totala kapaciteten. med hjälp

av virtualisering kan varje fysisk server användas fullt ut.

– De flesta av våra kunder upplever en häpnadsväckande kostnadsbesparing när de istället väljer att

använda en virtuell infrastruktur, konstaterar lars Högberg, nordenchef hos mjukvaruleverantören

Vmware.

Text: Annmarie Palm Foto: Magnus Eriksson

Öka kapaciteten,

miljövinsten på köpet

Med virtualisering kan du minska

antalet servrar men ändå uppnå samma,

eller till och med högre, kapacitet. Det

sparar el och minskar behovet av kylning

till serverparken, vilket är bra för miljön.

Arbeta miljömedvetet och metodiskt

med tydlig kostnadskontroll med

VMwares virtualiseringsprodukter-

och tjänster.

Testa vad virtualisering

kan göra för dig på

www.vmware.com/products/vi/calculator.html

Att virtualisering sparar energi råder det

ingen tvekan om. Bara i Norden finns det

uppskattningsvis 250 000 virtuella maskiner.

En fysisk maskin drar cirka 300 Watt

per timme. Om dessa virtuella maskiner

istället hade varit fysiska hade man jämförelsevis

alltså haft en årlig elkostnad för

motsvarande 657 000 megawatt-timmar

(250 000x300x24 timmarx365 dagar). En

enorm skillnad mot dagens situation.

– I det resonemanget måste du i och för sig

även ta hänsyn till hur många virtuella

maskiner som ryms på varje CPU, dvs i

genomsnitt 10-15 stycken. Å andra sidan

tillkommer ju även kostnad för kyla gällande

varje fysisk maskin, vilket minst dubblar

kostnaden.

– Men helt klart är att virtualisering är

nyckeln till ett bättre energiutnyttjande,

säger Lars Högberg.

Förutom en betydande lägre elförbrukning

reducerar virtualisering även användningen

av fysiskt utrymme, företagens administration

underlättas och storleken på personalstyrkan

kan hållas nere.

Men det är inte bara på servrar som de virtuella

installationerna är tillgängliga. Numera

kan VMwares teknik även användas på

arbetsplatsen i desktop-miljö.

lätt uträkning med tco-kalkylator

När VMware kontaktar en ny kund upplyser

man sig först om omfattningen på kundens

server-farmar och övrig infrastruktur. Relativt

ofta genomförs en mätning under en fyra

veckors period som genomlyser kundens

infrastruktur. En rapport visar vad som verkligen

kan virtualiseras i kundens miljö.

VMware använder även en TCO-kalkylator

(Total Cost of Ownership). I detta verktyg

lägger man in olika parametrar som till

exempel branschtillhörighet, servertillväxt per

år, hur många av servrarna som är anslutna

till SAN (Storage Area Network), kostnader

för personalens tid/administration osv. Resultatet

som kommer ut av de inmatade faktauppgifterna

blir en presentation av hur mycket

pengar kunden kan spara per år med VMwares

lösningar. Men även kostnader relaterade

till investeringen redovisas.

– Kunderna kan räkna hem sin grundinvestering

inom 9-12 månader, oftast snabbare,

berättar Lars Högberg.

uppmuntrar användningen

Enligt Lars Högberg finns det många exempel

på att omvärlden uppmuntrar användandet

av virtualisering. I USA finns det till

exempel energibolag som subventionerar de

av sina kunder som valt att virtualisera sin

IT-miljö. De får helt enkelt bättre avtal och

lägre tariffer.

– Dit har vi ännu inte kommit i Sverige.

Men diskussionen existerar även hos oss, och

det visar ju ändå vart vi är på väg. Våra kunder

är ju också en lättidentifierad målgrupp i

och med att många av de stora företagen har

datahallar som faktiskt innehåller uppemot

8 000-12 000 servrar.

– I VMwares fall är det dock de kostnadsbesparingar

som uppstår med våra produkter

som är det unika. Miljövinsten ser jag som

en ren bonus.

nu även till mindre och medelstora

företag

Hittills har virtualisering varit en teknik för

framförallt riktigt stora företag. Men det är

inte längre bara enterpriseföretagen som kan

ha nytta av denna teknik.

– Självklart kan också mindre företag dra

nytta av fördelen med mindre strömförbruk-


ANNONS Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS 13

– Vår filosofi är att bidra till att

effektivisera våra kunders infrastruktur,

säger Lars Högberg, Nordenchef på

VMware.

ning och att det inte behövs lika mycket

utrymme i datahallen. Tanken för de mindre

företagen är att de inte ska behöva starta med

en hög grundinvestering.

– Vi satsar stenhårt på att nå även den här

målgruppen. Vi vill att det ska bli enklare för

mindre företag att börja satsa på virtualisering.

Därför har vi gjort ett antal paketeringar

som startar på 3 000 kronor och som

fungerar som bra insteg för mindre och

medelstora företag.

applikationsvirtualisering – ny trend

Senaste nytt på marknaden är i övrigt att

man nu kan packa ihop applikationen med

ett litet operativsystem i en container. Valet

av operativsystem minskar alltså i betydelse

när allt fler företag väljer att även virtualisera

sina program.

– Utvecklingen av applikationsvirtualisering

är något som vi på VMware arbetar

med. Det är viktigt för oss att vi medverkar

till att öka medvetandet på marknaden kring

samtliga faktorer och möjligheter med virtualisering,

inte bara hos leverantörer och

partners utan även slutanvändarna.

- Applikationsvirtualisering ger ju ytterligare

förenkling av företagens administration.

Detta ligger förstås helt i linje med vårt eget

företags filosofi, dvs. att vi bidrar till att

effektivisera våra kunders infrastruktur,

avslutar Lars Högberg.

Virtualisering - för företag som vill använda sin

it-infrastruktur optimalt

Virtualisering - för företag som vill använda sin it-infrastruktur optimalt. I

korthet innebär begreppet virtualisering att flera operativsystem och applikationer

installeras på samma fysiska hårdvara. Genom att virtualisera ”lägger”

man sig mellan hårdvaran och operativsystemet och kan på så sätt dela

upp en fysisk server i ett antal virtuella logiska servrar med egna operativsystem

och applikationer. De positiva effekterna med detta är flera. Hårdvaran

utnyttjas effektivare och den fysiska serverparken blir betydligt mindre. En

annan fördel är att man inte behöver köpa ny hårdvara så fort ett ökat behov

uppstår.

Med virtualisering sparar man alltså både pengar och fysiskt utrymme men

också energi (i vissa fall kan energiförbrukningen minskas med hela 90

procent). Det ger i sin tur stora miljöfördelar och på så sätt kan man koppla

virtualisering till uttrycket ”Grön IT”.

Tekniken med virtualisering används idag av både stora och mindre företag.

Oavsett storlek får dessa företag fler möjligheter att påverka hur tekniken ska

användas. Man anpassar helt enkelt tekniken efter sina faktiska behov och de

applikationer man valt att använda.

Vmware - det snabbast växande mjukvaruföretaget

i världen

VMware är marknadsledande inom området virtualisering. Företaget startades

i USA 1998 och har sitt huvudkontor i Palo Alto utanför San Francisco i

Kalifornien.

Omsättningen 2007 var 1,33 miljarder dollar, vilket placerar företaget bland

en av de fyra största mjukvaruföretagen i världen med en omsättning på

över en miljard dollar.

Totalt har VMware 4 500 anställda världen över. I Norden finns ett 50-tal medarbetare,

varav 25 stycken arbetar här i Sverige.

milstolpar i Vmwares

10-åriga historia

1998

VMware startas i Palo Alto, Kalifornien,

av fem personer som drivit ett forskningsprojekt

på Stanford University med

att konvertera stordatorvärldens gamla

virtualiseringsteknologi till en standardplattform,

x86. Diane Greene som är en

av grundarna är idag företagets CEO.

1999

VMwares första produkt släpps på

marknaden, virtualisering för

arbetsstationer (workstation).

2001

VMware lanserar den första serverversionen

av sin programvara, GSX och

ESX. Detta är vad vi benämner som den

första generationens virtualisering, vilket

egentligen är en ren partitionering av

den fysiska hårdvaran som ger möjlighet

att köra flera operativsystem och flera

applikationer på samma server.

2003

VMware lanserar den andra generationens

virtualisering vilket innebär att man

lanserar en Management-programvara

(VC) som gör det möjligt att övervaka, tilldela

resurser och flytta virtuella maskiner

från en fysisk miljö till en annan (Vmotion)

via ett SAN. Fortfarande relativt

manuellt.

2006

VMware lanserar den tredje generationens

virtualisering VI3. Funktioner

som hög tillgänglighet, lastbalansering

och automatik blir viktiga ledord. Med

VI3 kan resurshantering och tilldelning

ske med full automatik och företagens

it-infrastruktur hanteras som en pool av

resurser.

www.vmware.com/solutions/consolidation/green/


14 ANNONS Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS

stick ut hakan

– och få konkurrensfördelar

Vad kostar grön it och vad är affärsnyttan

egentligen? Går det verkligen

att tjäna pengar på att hålla en grön

linje?

Text: Jonas da Silva Larsson

Foto: Annika Bergquist

Vi frågade hållbarhetsexperten och konsulten

Mattis Bergquist om det går att tjäna

pengar på att satsa på grön it.

– Ja, det tycker jag absolut att man kan

säga. Det är ingen idé att jobba med detta

utan att tjäna pengar, då kollapsar ju företaget.

Lika lite som det är idé att bara tjäna pengar,

då blir man snart ifrågasatt och får badwill,

säger Mattis Bergquist på Sustainia.

Intjänandet kommer mestadels från besparingar

men även från konkurrensfördelar och

riskminimering.

– Man tjänar pengar både direkt och

indirekt. De flesta jobbar kanske med

dessa frågor för att de vill göra något som

känns rätt. Men samtidigt sparar de pengar

på energi, minskar supporttiden genom

att använda tunna klienter, minskar resandet.

Men man tjänar också pengar indirekt

genom att slippa bli negativt omskriven i

pressen. En riskminimering helt enkelt.

– Det ger också en konkurrensfördel som

man kan använda sig av i sin marknadskommunikation.

Det handlar bara om att våga

sticka ut hakan.

Tänk grön IT

– virtualisera

”Jag var lite skeptisk till konsolidering och virtualisering och sådant

innan vi drog igång projektet, men nu i efterhand kan jag säga att

jag är glad att vi gjorde det. Nu förstår jag. Det här är verkligen

något som jag kan rekommendera andra att göra.”

Anne-Lise Fredriksson är IT-ansvarig på Väsbyhem

BLADESYSTEM. Oavsett om ni använder VMware, Xen eller Microsoft

Virtual Server för virtualisering så gör HP BladeSystem med AMD

Opteron Dual Core Processorer, att fl er användare och fl er applikationer

kan köras på varje Blade Server.

Virtualisering är inte längre bara en vision i ditt datacenter. Det är en

verklighet som sparar tid, ökar effektiviteten och sänker dina kostnader.

Vi på Offi ce IT-Partner hjälper dig att bygga en bättre och effektivare

IT-miljö med HP BladeSystem.

Vi har erfarenheten och specialisterna!

Sedan 1 mars blir QD Offi ce IT-Partner Stockholm!

För mer information om Offi ce IT-Partner´s tjänster kontakta

Patrik Hallberg

Hans Skagerlind

Tfn 08-562 562 00 Tfn 018-474 70 00

patrik.hallberg@qd.se hans.skagerlind@qd.se

miljö och grön it en del av affärsmodellen

– Det handlar om att få in detta i affärsmodellen

och visa affärsnytta med detta sätt att

tänka. Frågan måste vara en ledningsfråga

och den måste vara med i beslutsunderla-

Genom att

virtualisera kan

du minska din elförbrukning

med ca 30%.

gen redan från start. Det duger inte att ha

en miljöansvarig som inte sitter i ledningsgruppen.

Frågan måste lyftas till mycket

högre beslutsnivåer än tidigare.

– Som bonus återför det en känsla av att

man jobbar för ett högre värde också. Vilket

gör samtidigt att det är lättare att rek rytera

personal och att färre slutar, sådant spar också

pengar.

redovisar med ett hållbarhetsindex

Klimatfrågan har satt fokus på problematiken

men idag börjar allt fler företag se bortom

klimatfrågan och se helheten.

– Allt fler börjar redovisa med ett hållbarhetsindex

som exempelvis GRI, Global Reporting

Initiativ, i sina årsredovisningar. Det

gör att företagen bedöms även efter de frågorna.

Då går det inte att jobba med dem

lite vid sidan av, de måste in i besluten i den

löpande verksamheten. Genom att se miljöfrågorna

som en del av verksamheten kan

man lättare vara proaktiv och inte bara göra

ad hoc lösningar.

– Allt är givetvis från fall till fall men börjar

man titta på sitt företag och sitt agerande med

dessa glasögon så kan man i många fall både

göra gott och tjäna pengar på samma gång.

QD blir

Offi ce IT-Partner

Stockholm


ANNONS Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS 15

rätt attityd ger rätt

teknikutnyttjande

när virtualisering kommer på tal är det oftast tekniken och de fördelar som den kan medföra

som diskuteras. men för de organisationer och företag som vill dra nytta av virtualisering

måste helt andra faktorer finnas på plats. Det handlar om attityd och en gemensam satsning.

Text: Andreas Eklöv Illustration: Michèle Harland

Du har i tidningen kunnat läsa om många av de företag nyttjas optimalt ligger på hela organisationen där samt-

som erbjuder virtualiseringslösningar och om bonuseffekliga avdelningar måste ha rätt attityd och inställning

ter i form av grön it med mera. Som slutord betänk att vir- till hur virtualiseringen ska hanteras. Ledningen måste

tualisering har gått från att vara en teknik för fantasterna till se till att organisationen har en klart definierad policy

att bli en av de största förändringarna av it-landskapet på för hur virtualiseringen ska hanteras i organisationens

många år. Fördelarna tilltalar inte

olika delar. It-avdelningen måste se

bara it-avdelningen utan inköpsav-

’’

till så att organisationens policy indelningar

och beslutsfattare som

förs på det tekniska planet och att

alla får ett förenklat arbetsflöde som det handlar om rätt saker virtualiseras. Tekniken

ett resultat av en framgångsrik vir-

gör det enkelt att skapa virtuella

tualiseringsstrategi. Virtualisering

servrar, men på samma sätt kan an-

handlar inte bara om att skapa vir- att identifiera talet virtuella servrar enkelt växa ur

tuella maskiner. En av virtualise-

kontroll om det inte finns en klar

ringens viktiga roller är att konsoli- nyttan som

policy för vad som ska virtualiseras.

dera it-miljön till en helhet där

Organisationen måste se bortom

relevansen hos den underliggande virtualiseringen tekniken och istället fokusera på vad

hårdvaran minskas och flexibilite-

det är virtualiseringen ska leda till.

ten vid bruk av hårdvara ökar. ska ligga till Vad är målet med införandet av

Virtualiseringen har även en viktig

tekniken? Vilka delar av infrastruk-

roll inom säkerheten då informaturen

ska virtualiseras, och hur ska

grund för.

tionens sårbarhet minskar eftersom

informationen lagras så att den till-

såväl virtuella maskiner som laggänglig

för organisationen utan att

ringsvirtualisering kan se till att viktig data flyttas enkelt vara åtkomlig för obehöriga? När företagets behov och

inom organisationen vid eventuella haverier. Säkerheten processer som ska stödas har identifierats kan virtuali-

och fördelarna med virtualiseringen kommer dock inte av seringen och dess fördelar realiseras framgångsrikt. Det

sig själv, virtualiseringen utnyttjas först när mentaliteten handlar om att identifiera nyttan som virtualiseringen

och attityden genomsyrar organisationen.

Ansvaret för att virtualiseringen ska ge kunna ut-

ska ligga till grund för.

Vi arbetar med analyser och koncept för att effektivisera

verksamheter hos våra kunders IT-relaterade resurser.

www.exello.se 08-442 04 80

så blir du

en bra cio

att grön it har blivit ett hett ämne inom företagskretsar

är inte utan anledning. möjligheterna till

besparingar, för företaget såväl som för miljön, är

många. Dessa möjligheter fås dock inte utan egen

insats och som cio har du en nyckelposition för

att förverkliga dem.

Text: Andreas Eklöv

Om du i egenskap av CIO studerar alla de potentiella vinster och

fördelar som en grön it-strategi kan medföra är det inte svårt att lockas

av trenden. Potentialen i en grön it-strategi utnyttjas dock inte bara

genom att köpa miljövänligare teknik. Som CIO måste du se till att

organisationen har en klar policy för hur den gröna strategin ska

bedrivas.

användarnas ansvar

Simon Mingay, analytiker hos Gartner, menar att trycket kommer att

öka på it-företag som inte bedriver en miljömedveten verksamhet.

– I dag står it- och telekombranschen för två procent av världens

koldioxidutsläpp. Datacenters kommer att stå inför en energikris och

det kommer att innebära skenande kostnader för företagen. Datacenters

är dock inte den enda miljöboven, organisationer måste börja

tänka på hur de hanterar sina datorer och skärmar då dessa står för

40 procent av de globala koldioxidutsläppen. Här kan så enkla grepp

som att stänga av datorerna och skärmarna när de inte används hjälpa

en hel del.

ta första steget

Enligt Simon Mingay är det viktigt att få med hela företaget i beslutet.

Som CIO måste du ta första steget och starta en diskussion på företaget.

– Det är ingen i personalen som inte vill vara med om frågan väl

kommer upp på bordet. Definiera en policy och skapa en strategi.

– Mät energikonsumtion och utsläpp, planera för att reducera dem

och gör personalen medvetna om vilka framsteg ni gör.

– Börja ställa miljökrav på leverantörerna av utrustning. Ta fram

en policy för inköp av utrustning och för hur den ska disponeras.

– Att hålla virtuella möten på distans istället för resor kan också

ge en hel del fördelar. Detta innebär inte bara minskade kostnader

och utsläpp som resor innebär utan även restid som kan läggas på

annat.

Det är viktigt att ha hela organisationen med sig när man inför en

miljöpolicy. Som CIO är man den som tar initiativet och motiverar

de anställda.


Ann_Coro_Tabloid:Årets Gröna Datorhall 252x360 mtrl 08-02-20 13.23 Sida 1

Vi designar datorhallar med gröna fingrar. Men det är inte vi som ska

ha kredd för det. Det är våra kunder. De är de som tar ansvar, som tar

besluten. Vi gör det bara möjligt.

Coromatic vill med den nyinstiftade utmärkelsen Årets Gröna

Dator hall uppmärksamma en kund som under 2008 på ett framträdande

och innovativt sätt föregår med gott exempel inom området och arbetar

aktivt för en grön datorhall.

För mer information kontakta Jenny Zachrisson,

jenny.zachrisson@coromatic.se

Coromatic AB. Tel: 08-564 605 90 info@coromatic.se www.coromatic.se

Stockholm: Norrbyvägen 32, 168 69 Bromma. Göteborg: Exportgatan 38C, 422 46 Hisings-Backa. Helsingborg: Florettgatan 12, 254 67 Helsingborg.

Spotlight PR / bottiger.se

More magazines by this user
Similar magazines