Råd vid smärta www.smarta.nu - Publikationer Provisa Sverige AB ...

bilagor.provisa.se

Råd vid smärta www.smarta.nu - Publikationer Provisa Sverige AB ...

Smärta

&

Följande 16 sidor är en annons från Reumatikerförbundet och Provisa Information AB

ledbesvär

En tematidning från Reumatikerförbundet

Rehabilitering lönar sig ................................................ sid 2

Författarna Marcus Birro och

Helene Tursten om skrivandet

som smärtlindring .............................................................. sid 4

Familjen Friberg ser positivt på livet .......... sid 11

Alternativa vägar till välmående ...................... sid 12

Råd vid smärta

www.smarta.nu

Stöd reumatologisk forskning pg 90 03 19 - 5


Hela denna sektion är en annons från Reumatikerförbundet och Provisa Information AB

s

Vi är många

Ungefär var tionde person du möter

har en reumatisk sjukdom. För många

av oss syns det inte utanpå.

Visst kan det vara skönt att det inte syns. Man

kan smälta in bland alla andra. Man behöver

inte prata om sin sjukdom, inte förklara, inte

bli ifrågasatt. Det har sina fördelar.

På några av oss har sjukdomen satt sina tydliga

spår så att det syns på våra kroppar. Ibland

behöver vi kryckor och andra hjälpmedel. Vi

syns. Därmed kan vi få en hel del förståelse och

stöttning. Det har också sina fördelar.

Det vi ofta har gemensamt vare sig det syns

på oss eller inte är två saker. Det första är

tröttheten. Det är en obegriplig trötthet som

inte går att jämföra med den trötthet jag kände

innan jag blev sjuk. Det är en trötthet som kan

förstöra såväl arbetsliv och fritid som umgänge

med familj och vänner.

Det andra vi har gemensamt är smärtan.

Ibland är det en ständig följeslagare, dygnet

runt. Ibland slår det till med en sådan kraft att

man är helt utslagen.

Vi ger oss inte

Reumatism drabbar rika och fattiga, långa och

korta, tjocka och smala, unga och gamla.

Foto: Anders Arhammar

Det finns ett 80-tal reumatiska diagnoser.

Ibland är det svårt att ställa rätt diagnos. När

ett barn får reumatism förväxlas ofta symtomen

med växtvärk och att de är i trotsåldern.

Majoriteten av dem som får en reumatisk sjukdom

är kvinnor. Alldeles för ofta avfärdas dessa

kvinnor inom såväl vården som andra myndigheter.

De blir helt enkelt inte trodda. De tas för

inbillningssjuka och lite allmänt känsliga.

Ingen vet varför man får en reumatisk sjukdom.

Och ingen vet hur vi ska kunna bli botade.

Reumatikerförbundet samlar in pengar och

stödjer forskningen med flera miljoner varje år.

Vi vill vara med och lösa reumatismens gåta och

har verksamheter runt om i landet. Vi träffas för

att lära oss mer om våra sjukdomar. Dessutom

smider vi planer för hur vi ska kunna påverka

politiker och tjänstemän så att samhället blir en

bättre plats att leva i - även för oss.

Anne Carlsson

Ordförande

Reumatikerförbundet

Det lönar sig samhällsekonomiskt att

satsa på rehabilitering framför passiv

sjukskrivning av långvarigt sjuka. Det

visar en undersökning som Reumatikerförbundet

har gjort.

Trots att kostnaderna för vård och läkemedel är

höga för en reumatiker görs stora samhällsvinster

om en person kan arbeta deltid istället för

att få passiv sjukersättning.

s

INNEHÅLL

Rehabilitering lönar sig ............2

Med skrivandet

som smärtlindring ....................4

Lindra symtom vid

Sjögrens syndrom ....................6

Träning effektivt mot smärta....7

Målet - en skräddarsydd

behandling ...............................8

Hur mår hjärtat

vid reumatism? ........................8

Familjen Friberg ser

positivt på livet .......................11

Alternativa vägar

till välmående .........................12

Vi verkar mot värk ..................15


Stöd reumatologisk forskning pg 90 03 19 - 5

EN BILAGA FRÅN

Strandvägen 19, 114 56 Stockholm

Tel 08-555 400 00 www.provisa.se

Redaktionsråd

Representanter från

Reumatikerförbundet samt Provisa

Utgivare

Reumatikerförbundet,

Annelie Norberg, 08-505 805 37,

www.reumatikerforbundet.org

Projektledare Patrik Mood

Red. projektledare Anna Flemmert

Säljare Charlotte Törnqvist

Formgivning Filip Grandert

Traffic Mei-Hsia Wang

Omslagsbild Kalle Rimling

Tryck Hansaprint Åbo, Finland 2006

Har du tips eller synpunkter?

Skriv till synpunkter@provisa.se

Rehabilitering lönar sig

– En person som får snabb vård och rehabilitering

kan vara kvar i arbetslivet och fortsätta

betala skatt. Det tjänar både individen och

samhället på. En person som får passiv sjukersättning

blir betydligt dyrare för samhället i

längden, säger Anne Carlsson, ordförande för

Reumatikerförbundet.

Ett problem är att kostnader och intäkter inte

är jämnt fördelade mellan stat, landsting och

kommuner. Landstingen får ofta ta huvuddelen

av kostnaderna för rehabilitering medan Försäkringskassan

får minskade utgifter när personer

är kvar i arbete.

– Vi anser därför att landstingen och Försäkringskassan

bör ta ett större gemensamt ekonomiskt

ansvar för rehabilitering, säger Anne Carlsson.

Det måste skapas drivkrafter för bra vård och

behandling istället för inbyggda motsättningar

mellan myndigheterna. Det skulle både samhället

och personer med kroniska sjukdomar tjäna på.


s

Hela denna sektion är en annons från Reumatikerförbundet och Provisa Information AB

B-cellsterapi mot

kronisk ledgångsreumatism

Att B-cellsterapi kan ha positiv effekt

på reumatoid artrit, RA, upptäcktes av

en slump av Jonathan Edwards, professor

vid University College London.

På 1960-talet, när man identifierade T- och Blymfocyter

som olika typer av vita blodkroppar,

trodde man att B-lymfocyter kunde vara viktiga

eftersom de också producerar den reumafaktor

som finns i blodet hos patienter med RA. Man

kunde dock inte hitta mekanismerna bakom det

faktum att antikroppar orsakar sjukdomen och

därför vändes intresset till de andra cellerna i

immunsystemet, T-cellerna.

Starkare och friskare

1996 upptäckte Joe Edwards att vissa förhållanden

i ledvävnaden gjorde den mottaglig för processer

som involverade B-celler och antikroppar.

Studieresultaten bekräftade att B-celler har en

mycket mer avgörande roll i den reumatiska inflammationsprocessen

än vad man tidigare trott.

Tillsammans med sina kolleger i London inledde

han en behandling med B-cellshämmare,

som helt eller delvis tar bort kroppens B-celler,

på ett fåtal patienter med goda resultat. Patienternas

RA verkade gå tillbaka men de blev inte

permanent fria från sin sjukdom. Alla fick återfall

men en del av dem inte förrän efter två till tre

år. De förblev alltså friska långt efter att deras

normala B-celler hade kommit tillbaka.

Intresse för den nya behandlingen väcktes

hos reumatologer i flera länder. En av dem är

Ronald van Vollenhoven, docent och överläkare

på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och

ansvarig för flera stora internationella studier

kring B-cellsterapi i Sverige.

– Man har följt patienternas sjukdomsutveckling

och deras fysiska tillstånd. De har blivit

bättre i sin sjukdom men också starkare och

friskare i muskulaturen och lederna, säger han.

Lovande resultat

Detta är lovande resultat eftersom det på sikt är

mycket viktigt att RA-patienter klarar sig i det

dagliga livet och inte känner sig handikappade.

När patienternas B-celler kommit tillbaka efter

behandling finns T-cellsminnet kvar, liksom de

antikroppar som de hade före behandlingen.

– Vi följer den rekommendation som givits av

myndigheterna, nämligen att vi ska behandla

de patienter som har svår RA och där man inte

kunnat uppnå tillfredsställande resultat med åtminstone

ett av anti-TNF-preparaten.

Ronald van Vollenhoven berättar att man inom

reumatologin just nu diskuterar B-cellsterapi

även för patienter som nyligen insjuknat i RA.

Sedan några månader pågår en internationell

studie där cirka 45 kliniker i världen deltar. Karolinska

Universitetssjukhuset deltar med ett tiotal

patienter.

Förhoppningen lindrigare

sjukdomsförlopp

– Kanske kan det vara positivt att slå till tidigt med

en mycket kraftfull behandling. Vi prövar detta på

Stöd reumatologisk forskning pg 90 03 19 - 5

ANNONS FRÅN

TEL 08-726 12 00

s

patienter som fått sin RA-diagnos nyligen och

sätter in antingen sedvanlig behandling, det vill

säga metotrexat, eller B-cellsterapi plus metotrexat.

Förhoppningen är att patienterna med

kombinationsbehandlingen inte bara kortsiktigt

blir bättre i sin sjukdom, utan också kommer att få

ett lindrigare och långsammare sjukdomsförlopp.

Det är inte omöjligt att B-cellsterapi kan användas

vid andra reumatiska sjukdomar eftersom

det verksamma ämnet i den monoklonala

antikroppen bryter samspelet mellan B-celler

och T-celler. På Karolinska Universitetssjukhuset

och andra svenska kliniker har man prövat Bcellsterapi

mot till exempel SLE, där behandlingen

har en viss effekt på den sjukdomsframkallande

immunreaktionen.


Hela denna sektion är en annons från Reumatikerförbundet och Provisa Information AB

s

Med skrivandet

som smärtlindring

Att skriva av sig sorg är ett känt

fenomen, men det går även att

skriva av sig smärta. Det menar

högaktuella författarna Helene

Tursten och Marcus Birro.

Av Susanne Bengtsson

Marcus Birro har nyligen kommit ut med diktsamlingen

43 dikter och reser landet runt med

en uppläsningsturné.

– Jag tänker i rocktermer och ville ut på turné

när nya boken var släppt, säger Marcus som

innan jul ska hinna med omkring 25 liveuppträdanden

där han blandar monologer och dikter.

Deckarförfattarinnan Helene Tursten håller på

att skriva filmmanus eftersom hennes böcker

om kriminalinspektör Irene Huss ska bli tv-serie.

Inspelningarna drar igång i januari.

– Det känns jättespännande! Filmprojektet

på 80 miljoner är en samproduktion mellan

Sverige och Tyskland, berättar hon.

För Helene känns de litterära framgångarna

Foto: Ola Kjelbye

Namn: Marcus Birro

Ålder: 34

Bor: Norrköping

Familj: Sambo

Utgivna böcker: 43 dikter (2006), Flyktsoda (2005), Du är

Christer Pettersson du också (2005), Diktskola – författarens

guide till galaxen (2003), Landet utanför (2003), Kalashnikov

(2001), Alla djävulska främlingar (1999), Skjut dom som älskar

(1997), Det oerhörda/I den andra världen (1992)

extra roliga eftersom hon började skriva sent i

livet och egentligen mest av en slump. Helene,

som både är utbildad sjuksköterska och tandläkare

och älskar att jobba med människor, blev

akut sjuk 1993. En kväll i augusti gick hon och

lade sig med influensa men vaknade upp med

Sjögrens syndrom - en reumatisk sjukdom som

både drabbar leder, körtlar, slemhinnor och hud.

I två år var hon sjukskriven och sedan fick hon

förtidspensioneras.

Svårt acceptera sjukdomen

– Det var oerhört svårt att acceptera sjukdomen

och det var en stor sorg att mista jobb

och arbetskamrater. Jag fick ingen hjälp från

sjukvården utan möttes av attityden att jag

skulle vara tacksam att jag fått sjukpension,

säger Helene Tursten.

Efter tre år av konstant trötthet, svullna leder,

värk och dåligt immunförsvar bestämde sig

Helene, som i samma veva även fick diagnosen

glutenintolerans, för att själv ta tag i sin situa-

s

tion. Hon började äta kejsarkost, en gammal

kinesisk diet som utesluter sura livsmedel, och

blev mycket bättre.

– Jag blev så mycket bättre i lederna att jag

kunde sluta med alla reumatikermediciner. Den

enda medicin jag äter i dag är Alvedon.

Den psykiska påfrestningen, att känna sig

ensam, utanför och oduglig, var minst lika påfrestande

som de fysiska besvären. Helene

skaffade hunden Sammie för att få sällskap och

motion. Hon anmälde sig till en datakurs och

började skriva.

– Jag har alltid kunnat skriva och dessutom

läser jag mycket, säger hon.

Helenes första roman, Den krossade tanghästen,

kom ut 1998 och sen dess har hon

levererat en bok om året. Hennes böcker har

översatts till elva språk och sjukpenningen är

indragen sen länge.

Namn: Helene Tursten

Skrivandet bästa medicinen

Det ligger mycket disciplin bakom böckerna eftersom

sjukdomen gör att

Helene bara orkar sitta vid

Ålder: 52

datorn max tre timmar per

Bor: Sunne

dag. Men hon skriver varje

Familj: Man, vuxen dotter och hunden Sammie dag - även på julafton. Det är

Utgivna böcker: Den krossade tanghästen bästa medicinen för henne.

(1998), Nattrond (1999), Tatuerad torso (2000),

Glasdjävulen (2002), Kvinnan i hissen och andra

mystiska historier (2003), Guldkalven (2004),

Elddansen (2005), Svarta diamanter (2004)

– När jag skriver går jag in

i jobbet och skingrar tankarna.

Det är bevisat att det går

att distrahera smärta. Böck-

Stöd reumatologisk forskning pg 90 03 19 - 5

Foto: Maria Gredeskog

erna har blivit en flykt från min situation, och

sjukdomen vill jag inte ha med mig in i den

världen.

Poeten och författaren Marcus Birro reagerade

på ett annat sätt när han fick diagnosen

Bechterew 2003. Han skrev boken Landet utanför

som handlar om en man som drabbas av

just Bechterew och hamnar utanför samhället.

– Boken var en uppgörelse med sjukdomen.

När man drabbas av en katastrof blir skrivandet

viktigt. Men efter Landet utanför kände jag att

jag klarat av detta ämne i litterär form.

Marcus Birro har idag långt mellan skoven

och lever ett tämligen normalt liv.

– Jag la om livsföringen, bröt mina dåliga

vanor och gick ner i vikt. Jag bestämde mig för

att inte bli en del av sjukdomen.

Marcus Birro har, precis som kollegan Helene

Tursten, valt att inte gömma sig bakom sjukdomen

utan försöker att leva som vanligt. Han håller

med om att det går att skriva av sig smärtan men

samtidigt är skrivandet hans yrke och ingen terapiform.

Marcus Birro vill inte gärna prata om sin

sjukdom i lösryckta sammanhang utan hellre om

sina böcker och projekt. Sjukdomen får inte bli

hans identitet.

Även om båda två har valt att tona ner sina

sjukdomar har de påverkat deras karriärer. För

Helene var reumatismen startskottet på en ny

karriär som författare och för Marcus Birro resulterade

reumatismen i den kritikerrosade

romanen Landet utanför.


Har du eller någon anhörig ledbesvär?

Fråga doktorn om reumatiska besvär

www.reumatiska-sjukdomar.nu

Ny möjlighet till

ett aktivt liv

Comfora lindrar smärta och

stelhet vid lätt till måttlig artros

Stela och ömma leder kan vara tecken på artros,

Sveriges vanligaste ledsjukdom. Men det behöver inte

hindra dig att leva ett aktivt liv med golf, skogspromenader,

cykelturer och lek med barnbarnen. Comfora innehåller

glukosamin, samma ämne som fi nns naturligt i dina leder,

som lindrar smärta och stelhet vid lätt till måttlig artros.

Comfora köper du receptfritt på

apoteket. Du hittar den i nyhets-

hyllan. Mer information och tips

fi nns på hemsida www.comfora.nu

Där kan du även beställa vårt nyhets-

brev och vara med i vår tipstävling.

Comfora 595 mg tablett (glukosamin) säljs receptfritt på apoteket i förpackningar om 60 tabletter och kostar 120 kr.

Ska inte tas av skaldjursallergiker, eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur. Om man har diabetes bör man rådgöra med läkare före användning av Comfora.

Bör inte användas under längre tid än en månad utan samråd med läkare. Innehåller 129 mg kalium per tablett. Läs bipacksedeln före användning. Referens: www.fass.se

Tel 08-522 21 500

www.schering-plough.se

Nordic Drugs AB • Box 30035 • 200 61 Limhamn • Tel 040-36 66 00 • E-post info@nordicdrugs.se


Hela denna sektion är en annons från Reumatikerförbundet och Provisa Information AB

s

» Att ta fram ett nytt läkemedel

mot ledgångsreumatism känns

stimulerande, speciellt då många

reumatiker är i behov av nya

behandlingsmöjligheter.«


Medicinskt ansvarig immunologi Skandinavien

I våra egna laboratorier har vi forskat fram ett läkemedel som vi hoppas ska

kunna ge patienter med reumatism hjälp inom en snar framtid. Läkemedlet har

en helt ny verkningsmekanism som vi är övertygade om är banbrytande.

Även om det idag finns bra behandling av reumatoid artrit så är ändå många

patienter i stort behov av hjälp.

Vi hoppas att vår forskning kan leda till ett förbättrat liv för dessa patienter.

t o e x t e n d a n d e n h a n c e h u m a n l i f e

Bristol-Myers squiBB, Box 15200, 167 15 BroMMa, telefon 08-704 71 00, www.BMs.se.

Annons 2 trappa upp 06-10-16 14.56 Sida 1

BMS-6008 Ann 102x134.indd 1 06-10-25 14.46.22

Trappa upp ditt kunnande!

www.abf.se

Foto: Walter Hirsch

s

Behandlingen vid Sjögrens syndrom

går ut på att lindra symtomen. Ögondroppar

kan minska besvären med

kliande ögon och noggrann munhygien

är viktigt.

Av Anna Flemmert

15 procent av patienterna med ledgångsreumatism

och omkring hälften av patienterna med

SLE har även Sjögrens syndrom, vilket innebär

att vissa körtlar i kroppen inflammeras. Sjukdomen

utvecklar sig ofta långsamt och de största

besvären brukar vara torra slemhinnor, ledont

och trötthet.

– Det som är mest besvärande för de flesta

är den kroniska tröttheten, så det är viktigt att

röra på sig regelbundet. Stavgång tre gånger i

veckan är ett utmärkt alternativ, säger Marika

Kvarnström, reumatolog på Karolinska Universitetssjukhuset.

Muntorrheten som orsakas av Sjögrens syndrom

innebär ofta problem med karies och

tandlossning. Det är därför av största vikt att

vara noga med sin munhygien.

– Det är viktigt att hålla regelbunden kontakt

med sin tandläkare och framför allt med sin

tandhygienist, säger Marika Kvarnström. Det är

också en klok idé att förebygga hål med flour.

Patienter som fått diagnosen ska få tandvård

med reducerade kostnader vid sjukdomsorsa-

Stöd reumatologisk forskning pg 90 03 19 - 5

Det finns hjälp mot kliande

ögon. Ögondroppar är ett

bra alternativ.

Lindra symtom vid

Sjögrens syndrom

kade problem. Vid mycket svåra symtom av

muntorrhet kan man svälja lite matolja innan

man lägger sig för att slippa vakna med tungan

fastklistrad i munnen.

När det gäller problem med ögon som är

torra och svidiga kan det kännas bättre med

ögondroppar. Ett flertal nya produkter av detta

slag är på ingående.

– Det finns många sorters ögondroppar på

marknaden så det är bara att prova sig fram tills

man hittar den som fungerar bäst, säger Marika

Kvarnström.

På grund av att symtomen är så varierade

söker patienterna ofta hjälp hos olika typer av

läkare, optiker och tandläkare innan diagnosen

kan fastslås.

– Det är lättare att leva med sjukdomen om

man kan se den sammantagna bilden och att

försöka lindra samtliga symtom med hjälp av

kunskap och råd från sin läkare.

Sjögrens syndrom kan komma som ett

ensamt fenomen och kallas då primärt SS.

Mycket vanligare är dock att syndromet

ses tillsammans med andra reumatiska

systemsjukdomar, framför allt reumatoid

artrit och SLE. Det kallas då sekundärt SS.

Sjögrens syndrom räknas in bland de reumatiska

systemsjukdomarna.


En halvtimmes träning om dagen, alla

dagar i veckan, rekommenderas. I början

behöver man hjälp av en sjukgymnast.

Träning effektivt

mot smärta

Träning har lika bra effekt på värk

som smärtstillande mediciner när

det gäller artros. Det menar sjukgymnast

Carina Thorstensson.

Det har visat sig att människor som lider av artros

kan göra mycket själva för att lindra besvären

men få personer får hjälp och information om vad

de kan göra på egen hand. Många får endast

smärtstillande mediciner.

– Överviktiga personer blir oerhört hjälpta av

att gå ner i vikt. Att träna överhuvudtaget är viktigt

eftersom brosket i våra leder behöver det,

säger Carina Thorstensson, legitimerad sjukgymnast

och doktor i medicinsk vetenskap.

Träning kan göra ont, särskilt vid starten,

men i princip ska man fortsätta ändå.

Fakta artros

Hitta dina favoritövningar

I början behöver man hjälp och stöd av en sjukgymnast

för att hitta sin nivå och rätt intensitet.

Ungefär 30 minuters träning om dagen, alla dagar

i veckan, är en rekommendation som Carina

Thorstensson ger de flesta av sina patienter.

– Man kan dela upp det i tre tiominuterspass

om man vill. Det gäller att hitta sina favoritövningar

som man gillar och trivs med så att träningen

verkligen blir av, säger hon.

Detta måste också göras kontinuerligt. Det

går alltså inte att sluta träna och tro att den

goda effekten sitter kvar. Carina Thorstensson

har satt ihop övningar som är särskilt bra för

personer med knäartros. Dessa finns samlade

på en cd som Reumatikerförbundet har gett ut.

• Övervikt, arvsanlag, svaga muskler och olika typer av belastning från yrkeslivet är

faktorer som ökar risken att få artros i knäna. Även en del elitidrottare löper större risk.

• Ju högre upp i åldrarna man kommer, desto fler patienter återfinns med sjukdomen,

som har blivit så vanlig att man kan tala om en folksjukdom.

• Var fjärde person över 55 år har någon form av artros. Men även yngre drabbas.

• Det tar ungefär 15-20 år för en artros att utvecklas så pass att den märks och

börjar göra ont.

• Sjukdomen kan drabba nästan vilken led som helst. Vanligast är dock fingrar, fötter,

knän och höftleder.

Låt dig inte hindras av

stela och ömma leder!

Glucosine ® lindrar symtomen vid lätt till måttlig artros

Smärta vid artros, ledsvikt, gör vardagen besvärlig och gör

ibland att man avstår från motion och träning. Men det

besvärliga kan bli lättare. Glucosine är ett läkemedel med

glukosaminsulfat som lindrar symtomen vid lätt till måttlig

artros. En burk räcker en månad och kostar 136,50* kr vid

receptfritt köp på Apoteket.

Prisvärt

glukosamin

på Apoteket

Glucosine kan köpas receptfritt i burk med

90 tabletter. Varje tablett innehåller 509

mg glukosaminsulfat (motsvarande 400

mg glukosamin). Burken har ett lättöppnat

skruvlock. Glucosine ska inte användas

av skaldjursallergiker och inte heller av

gravida, ammande eller personer under

18 år. *Pris per 1 oktober 2006.

Greppvänligt skruvlock

Det miljöcertifi erade läkemedelsföretaget

Kundservice 020-35 05 05, fax 08-602 53 03,

e-post info@recip.se. www.recip.se


Hela denna sektion är en annons från Reumatikerförbundet och Provisa Information AB

s

Cyklar för livet

Bengt Falkes ledgångsreumatism gjorde

att han knappt kunde ta sig ur sängen

eller klä på sig på egen hand. Men i år

har han cyklat 160 mil, från Skåne till

Frankrike, och därmed dragit igång

kampanjen ”Cykla för livet”.

– Jag vill uppmuntra och visa andra

att det går att finna utmaningar i livet

trots en svår och kronisk sjukdom.

Med hjälp av de nya mediciner som

utvecklats kan han fortsätta sitt arbete

som it-chef.

– Den medicinska utvecklingen har

gjort fantastiska framsteg och betydligt

fler kan få hjälp idag. Med mina åtta

behandlingar om året kan jag fortsätta

leva ett ganska normalt liv med min familj.

För tio år sedan hade min cykeltur

i Europa inte varit möjlig att genomföra

för någon med ledgångsreumatism, säger

Bengt Falke.

Aktivt liv med RA

Michael Larsson har haft reumatism i

över 20 år men springer idag milslånga

motionslopp och laddar för fullt

inför Vasaloppet.

– Jag vill visa att man med rätt motivation

och stöd kan leva ett aktivt liv ändå,

säger han. Det gick faktiskt lite lättare än

jag hade räknat med i det tre mil långa

Lidingöloppet.

När Michael var nio år fick han diagnosen

ledgångsreumatism och sjukdomen

har medfört att han inte kunnat löpträna

på grund av smärta och svullnad i

leder. Med hjälp av nya biologiska läkemedel

och aktiv träning har han nu blivit

så pass frisk att detta är möjligt.

Reumatikerförbundet...

...är den viktigaste opinionsbildaren för

den dryga miljon människor i Sverige

som har en reumatisk sjukdom.

...verkar för en samhällsutveckling som

ger alla reumatiker full delaktighet och

jämlikhet inom alla samhällsområden.

...har nära 60 000 medlemmar organiserade

i 200 föreningar runt om i landet.

Det är föreningarna som ordnar föreläsningar,

möten, studiecirklar, resor och

olika träningsaktiviteter.

...står bakom Reumatikertidningen, som

utkommer med sex nummer per år.

...har ett nära samarbete med riksorganisationen

Unga reumatiker.

Målet - en skräddarsydd behandling

Reumatoid artrit, RA, även kallad ledgångsreumatism,

är en livslång sjukdom

som drabbar många människor

i alla åldrar. Inför framtiden hoppas

forskarna tidigt kunna stoppa de immunreaktioner

som leder till sjukdomen,

till exempel med vaccination.

Av Yvonne Enman

Forskarna känner i dagsläget

till en del om vilka

immunreaktioner som

leder till ledgångsreumatism

men mycket är

ännu okänt.

– För att kunna förebygga

en sjukdom

måste vi veta upphovet

Lars Klareskog

till den och hur vi ska

kunna påverka de sjukdomsorsakande immunreaktionerna,

helst innan de startat, säger Lars

Klareskog, professor i reumatologi vid Karolinska

sjukhuset i Stockholm. Vi måste också veta

vilka omgivningsfaktorer som har betydelse för

vem, vilken roll olika gener spelar och vilka immunreaktioner

som sen uppkommer. Först då

vet vi mer om hur vi ska förhindra att sjukdomen

uppkommer och hur den ska behandlas

Hur mår hjärtat vid reumatism?

Påståendet att reumatoid artrit,

ledgångsreumatism, är en sjukdom

som värker men inte dödar, är felaktigt.

Detta kunde professor Solbritt

Rantapää Dahlqvist konstatera när

hon i dödsorsaksregistret sökte sina

forna patienters öden.

Av Yvonne Enman

– Alldeles för många av mina tidigare patienter

visade sig ha dött en för tidig död på grund av

hjärt- och kärlsjukdom som komplikation till sin

tidigare kända ledsjukdom, för att det skulle

s

Framtidshopp

Varje person är dock unik med en mer eller

mindre egen variant av sjukdomen.

– Genom att studera olika molekylära skeenden

hos människor kommer vi så småningom

fram till målet att kunna skräddarsy

var och ens behandling utifrån dennes variant

av gener, molekyler och sjukdom.

– Forskningen måste följas med en strategi

för alla sjukdomens faser. Det viktiga är att förstå

förloppet och söka svaren på frågor om vad som

leder till att sjukdomen bryter ut, hur den ska

Riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdom

är vanligtvis rökning samt förhöjt

blodtryck och kolesterol.

kunna vara en slump. Det väckte mitt intresse

att analysera detta närmare, säger hon.

En analys gjord vid Umeå universitet av 606

personers sjukdomsförlopp visade att dödsorsaken

för 265 personer som haft RA var hjärt- och kärlsjukdom

och att levnadstiden var kortare än för

normalbefolkningen i Västerbotten.

– Personer med RA löper 50 procent högre

risk att dö i hjärt- och kärlsjukdom eller hjärtinfarkt

än normalbefolkningen - en riskfaktor som

är högre än risken att dö i cancer. Den ökade

risken är högre för kvinnor än för män.

För omkring en tredjedel av de 265 perso-

Stöd reumatologisk forskning pg 90 03 19 - 5

Foto: Spenshult

behandlas tidigt i sitt förlopp och vilka följdsjukdomar

som kan tillstöta senare i livet, säger Lars

Klareskog.

En sådan forskning är möjlig i Sverige tack

vare att patienter medverkar i forskningen under

många, många år.

Samarbete med patienterna

– Vi har ett gott, långvarigt samarbete med patienterna

som dels ställer upp med blodprov och dels

svarar på en lång rad frågor om hur sjukdomen

påverkar deras liv, säger Lars Klareskog.

Att RA ska behandlas kraftfullt redan på ett

tidigt stadium är forskarna överens om.

– Därför pågår stora kliniska studier som idag

visar att vi når längst med kombinationsbehandlingar.

I första hand används beprövade läkemedel

som metotrexat, låga doser kortison och salazopyrin.

Om inte det hjälper går man vidare med

TNF-blockad tillsammans med metotrexat.

Redan inom de närmaste ett till två åren räknar

vi med att kunna lägga till ytterligare helt nya

mediciner.

Målet är att forskarna ska ha så stora kunskaper

att de kan välja en behandling som

fungerar både på en människas grundsjukdom

och förebygger eventuella följdsjukdomar. Det

är framtidens hopp.

nerna var orsaken bristande blodtillförsel till

hjärtmuskeln. För en knapp tiondel var orsaken

cerebrovaskulär, vilket innebär förändring

av blodförsörjning till hjärnan och medför att

vävnader skadats i hjärnan. Intressant är att

den risken dock är något mindre än för befolkningen

i helhet.

Släck branden tidigt

Riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdom är

vanligtvis rökning samt förhöjt blodtryck och

kolesterol.

– Rökning utgör en risk att få RA och ger ett

svårare sjukdomsförlopp, säger Solbritt Rantapää

Dahlqvist.

Nu pågår en studie i landets fyra nordligaste

län för att följa alla nydebuterade ledgångsreumatiker

beträffande hjärt- och kärlsjukdom och

de riskfaktorer det innebär. Hela 600 personer

har redan kommit med i studien och 80 har

analyserats avseende stelheten i blodkärlen.

– För reumatiker som fått metotrexat eller

andra sjukdomsdämpande mediciner har förstadiet

till åderförkalkning i halspulsådern varit

mindre utvecklat. Vi var först med att konstatera

att personer med reumatoid artrit har ökad

åderförkalkning i stora halspulsådern.

Det kan inte sägas ofta nog att tidig diagnostisering

och kraftfull medicinering för att dämpa inflammationen

är nödvändigt för att behandla personer

med ledgångsreumatism. Det är nyckeln till

ett liv som är betydligt bättre än de framtidsutsikter

som givits tidigare när någon insjuknat.

– Och idag är det möjligt, avslutar Solbritt.


En förbättring

i livskvalitet

Maria Nylander har levt med ledgångsreumatism

i 17 år. Utvecklingen

av effektiva biologiska läkemedel

har gjort hennes liv mycket

lättare att leva.

Maria Nylander var bara 26 år när hon fick diagnosen

ledgångsreumatism och hon beskriver de

första åren med sjukdomen som tunga.

– Att drabbas av en kronisk sjukdom är en

sorg, man funderar mycket på framtiden. Min

vardag förändrades. Jag blev mamma efter att

sjukdomen bröt ut vilket kom att påverka mig

mycket som förälder - jag hade svårt att knyta

blöjor och var tvungen att lyfta barnen på ett

speciellt sätt.

Sjukdomen gjorde Maria trött och att sköta

vardagssysslorna blev tidsödande när orken

inte räckte för att både tvätta och handla på

samma dag.

Fick ett bättre liv

Vändningen kom år 2000. Då började Maria

behandlas med ett biologiskt läkemedel, en så

kallad TNF-alfa-hämmare, som hon själv injicerar

veckovis.

– Först vågade jag inte tro att det skulle hjälpa

men efter ett par månader kändes allt plötsligt

bättre. Jag fick ett bättre liv. Idag har jag ork för

familjen och till vardagssysslor och jag kan arbeta.

De senaste åren har inneburit en

revolution för patienter med ledgångsreumatism.

Bättre diagnosmetoder

och tillgång till nya

biologiska läkemedel

har gjort att många

med svår ledgångsreumatism

kan återgå

till ett normalt liv och

börja arbeta igen.

– Men det är viktigt

att diagnos ställs tidigt Ingemar Petersson

och att behandlingen

snabbt kommer igång, säger Ingemar Petersson,

forskningschef vid Spenshults reumatikersjukhus

i Halmstad och docent i reumatologi vid

Lunds universitet.

En sjukdom som inte tas på allvar förstör leder

och brosk och kan föra med sig svåra kom-

s

Det är en förbättring i livskvalitet som egentligen

inte går att mäta. Och det gäller inte bara för mig.

De senaste årens stora framgångar i behandlingen

av ledgångsreumatism har inneburit stor

hjälp för många med svår ledgångsreumatism.

Idag arbetar Maria halvtid på Spenshults reumatikersjukhus

i Halmstad - samma sjukhus

som hon också är patient på. Maria ansvarar för

utbildning och fortbildning av RA-instruktörer,

det vill säga patienter med ledgångsreumatism

som specialutbildas till att undervisa vårdpersonal.

Delaktig i behandlingen

Eftersom RA-instruktörerna själva har ledgångsreumatism

kan de, genom att använda sina egna

händer och fötter, mycket konkret visa typiska

symtom på ledgångsreumatism och poängtera

för vårdpersonalen hur de ska upptäcka sjukdomen

i ett tidigt stadium. Allt för att vården tidigt

ska kunna ställa rätt diagnos.

– Det är en omvänd lärsituation, patienter som

undervisar läkare. Vi pratar också om betydelsen

av att involvera patienterna i vården, säger Maria,

som själv är utbildad RA-instruktör.

Maria är mycket involverad i sin egen behandling.

I samråd med sin läkare har hon prövat

sig fram till en dosering som är anpassad efter

henne och hennes liv.

– Jag vill vara delaktig i min egen behandling,

det är viktigt för mig.

Många återgår till normalt liv

plikationer som hjärtinfarkt, stroke och njursvikt.

– Vi vet att sjukdomen påverkar många av

kroppens viktiga organ. Men som tur är har vi

metoder för att tidigt upptäcka vilka som riskerar

allvarliga följdsjukdomar.

Biologiska läkemedel

Modern forskning har i detalj kartlagt många

av de processer som kan leda till inflammation

och vävnadsskada vid ledgångsreumatism.

Detta har skapat förutsättningar för

behandling med nya biologiska läkemedel,

bland annat TNF-alfa-hämmare.

Biologiska läkemedel liknar eller kopierar

kroppsegna ämnen. De består av proteiner

som inte kan tas som tabletter för att den sura

magsaften förstör de verksamma ämnena.

Läkemedlen ges istället antingen i intravenöst

dropp på sjukhus, eller i vanliga sprutor som

tas av patienten själv.

Hela denna sektion är en annons från Reumatikerförbundet och Provisa Information AB

Tidig behandling kan minska handikapp

Genom tidig behandling är det också möjligt

att minska framtida handikapp och sjukvårdsbehov.

Allt fler patienter behandlas med biologiska

läkemedel.

Ledgångsreumatism

Ledgångsreumatism, även kallad reumatoid

artrit (RA) tillhör gruppen kroniska

ledsjukdomar där brosk, skelett och även

annan stödjevävnad angrips av en kronisk

inflammation.

Vid RA ger inflammationen långsamt

skador på leden. Sjukdomen är kronisk och

progressiv med successivt ackumulerat

handikapp, ständiga smärtor och för tidig

död som resultat. Livskvaliteten är lägre än i

normalbefolkningen.

Stöd reumatologisk forskning pg 90 03 19 - 5

Maria Nylander vill vara delaktig i sin egen behandling.

ANNONS FRÅN

www.wyeth.se

s

– Vi tror att ungefär 20 procent av alla som lever

med ledgångsreumatism har så svåra besvär

att de är i behov av effektiv biologisk behandling

som kraftigt bromsar sjukdomsutvecklingen.

Svenska läkare insåg tidigt vinsterna med att

satsa på biologiska läkemedel vid reumatiska

ledsjukdomar. Alla patienterna följs också noggrant.

Den långa erfarenheten gör att vården,

på ett bättre sätt än tidigare, kan ta hänsyn till

patienternas önskemål och skräddarsy behandlingen

efter enskildas behov.

– Vi är mycket bättre på att lyssna och vi vet

att behandlingseffekten blir bättre om patienten

är engagerad och kunnig. Det är ju i patientens

kropp som behandlingen sker.

M0 10 EN.SV


Hela denna sektion är en annons från Reumatikerförbundet och Provisa Information AB

s

10

Bättre klimat för rehabilitering

På södra Teneriffa ligger Los Cristianos. Här erbjuder

Humlegården och Vintersol ett komplett rehabiliteringsprogram

för dig med reumatiska besvär.

Vi har svensktalande personal, individuell sjukgymnastik

och arbetsterapi, vattengympa, mattgympa,

handgrupp, fotgrupp och pinngrupp. Vi har kurator,

psykolog, reumatolog och sjuksköterska.

s

Uppvärmd pool, gymnastiksal och gym för

egenträning. Egen restaurang och fritidsverksamhet.

Vi har avtal med Landstinget och

kan erbjuda stabilt barometertryck och många

timmars solsken.

Vi erbjuder boende på Vintersol, Mar y Sol

eller La Paz i Los Cristianos.

GÖR SÅ HÄR: Vänd dig till Vintersol på telefon 0034 922 77 79 00 (vi talar svenska).

Eller per e-mail till: heidirosen@vintersol.com

Vi kan berätta mer om rehabiliteringsmöjligheterna och skicka en remissblankett som du tar med till din läkare.

Han/hon skriver en ansökan som skickas vidare till Landstingets handläggare. När du fått besked från Landstinget

är du välkommen till en stimulerande rehabiliteringsperiod på Teneriffa.

Visad effekt

mot ledstelhet

Naturläkemedlet Helaflex ger visad

effekt mot värk och ledstelhet utan

hög risk för biverkningar.

Av Anna Flemmert

När du vill ha hjälp mot

ledstelhet är det viktigt

att ta reda på om det

preparat du använder

verkligen ger den effekt

du önskar och att väga

nyttan mot biverkningstiden.

Helaflex är ett registrerat

naturläkemedel, Ulf ”Lill-Pröjsarn” Nilsson

traditionellt använt för

lindring av smärta vid lätt artros.

– Jag är mindre stel och det är lättare att

komma igång på morgnarna sen jag började

äta Helaflex, säger före detta NHL- och landslagsspelaren

Ulf ”Lill-Pröjsarn” Nilsson.

Som gammal proffshockeyspelare är han sliten

och har opererat knäna nio gånger. Brosket

har blivit förstört vilket innebär att ben gnids mot

ben och han har heller inga stötdämpare kvar.

– Jag har ätit många antiinflammatoriska läkemedel

under åren men tänkte att om naturpreparat

funkar så skulle det kännas bättre. Och

det gjorde det!

Den aktiva substansen i Helaflex är Harpagoört

eller Djävulsklo, som är en viktig grund i naturläkemedel

världen över. Det fantasieggande namnet

Djävulsklo har blivit en del i många folkliga

berättelser om växten. Den anses undergörande

vid smärta och ledvärk och har sedan länge använts

inom natur- och komplementärmedicinen

vid värk, led- och muskelproblem världen över.

Gör stor nytta

Den vanligaste orsaken till ledvärk är artros eller

så kallad ledförslitning. Knän, höfter och fingrar

drabbas oftast. Lederna kan värka, ömma eller

kännas stela och du kan få ont när du reser dig

efter att ha suttit stilla en stund.

Lill-Pröjsarn började äta Helaflex för tre månader

sen och tar dem nu varje morgon och

kväll tillsammans med kosttillskottet Fortodol.

– Kombinationen är jättebra, säger han. Jag

upphörde med Helaflex i några dagar under en

resa och märkte direkt att jag blev sämre när

jag slutade äta dem. Det var då jag insåg vilken

nytta de verkligen gör.

Tipset på Helaflex fick han av vänner som

hade testat och fått bra resultat.

– Det funkade för dem så jag tyckte att det

Stöd reumatologisk forskning pg 90 03 19 - 5

Clinica Vintersol,

C/. Nordica 1,

386 50 Los Cristianos,

Teneriffa, Spanien.

var värt ett försök. Alla är ju olika men för mig

har det fungerat jättebra.

ANNONS FRÅN

www.helapharma.se


Familjen Friberg

ser positivt på livet

Barnen hoppar på studsmattan hemma

hos Fribergs i Motala. Glädjen

finns där mitt i vardagen, som också

präglas av reumatism. Alla fem familjemedlemmar

har sjukdomen i

någon form – och har lärt sig leva

med den.

Av Stefan Holgersson

– Visst har vi haft motgångar men vi försöker se

livet från den ljusa sidan, säger pappa Jesper.

Familjen för en ständig kamp mot reumatismen.

Det har på sätt och vis blivit naturligt att

leva med sjukdomen samtidigt som de med träning

och andra aktiviteter håller den i schack så

gott det går. För en utomstående, ickereumatiker,

väcker ett besök hos dem både beundran

och förundran. Hur orkar de? Och kanske framför

allt: hur orkar de hålla humöret uppe?

s

– Vi hittar på roliga aktiviteter. Det är bättre att

ha gjort något roligt och ha ont än att inte ha

gjort något och ha ont ändå. Det är också viktigt

att barnen gör saker tillsammans med kompisar

även om de får ont efteråt, säger mamma Maria.

Hjälpmedel i skolan

Samtidigt är det viktigt att vara i gång för att öka

rörligheten. Är man still stelnar muskler och leder.

Tillsammans med medlemmar inom Reumatikerförbundet

i Motala brukar de bada, bowla,

köra femkamp och grilla.

– Vi får gör det vi kan och rättar oss efter hur

vi mår från dag till dag, säger Jesper.

Barnens intresse för luftgevärsskytte är en sådan

aktivitet - som de kan ägna sig åt när de mår

bra och låta bli när de har ont. Familjens permanent

uppställda husvagn vid sjön Lin utanför

Motala är en annan källa till aktivitet och glädje.

Hela denna sektion är en annons från Reumatikerförbundet och Provisa Information AB

Barnen är ”fiskegalna” och 13-åriga dottern

Emelie berättar stolt att hon fått en tiokilosgädda.

Emelies muskelvärk varierar, vissa dagar har

hon så svårt att gå att hon har rullstol i skolan.

– Jag har förklarat för klasskompisarna. De

förstår väl ganska bra, säger Emelie.

Tolvårige sonen Emil berättar att han i skolan,

för att minska värken i fingrarna, använder

ett elektroniskt anteckningsblock kopplad till en

dator. När Emil skrev med penna hann han inte

med i klassens tempo men med det smarta

hjälpmedlet är han nu snabbast.

Viktigt vara aktiv

Flera dagar i veckan ägnar familjen åt träning

anpassad för reumatiker. Emil berättar om sin

träningsvecka med konditionsträning i bad på

måndagar, stafetter i bad eller vattenbasket på

onsdagar och rörlighetsträning i lasarettets trä-

Stöd reumatologisk forskning pg 90 03 19 - 5

Barnen Emelie, 13, Emil, 12, och Mathilda, 9,

hoppar glatt på studsmattan på villatomten.

– Det är inte bara en rolig aktivitet utan

samtidigt en mycket bra träning för kroppen,

säger föräldrarna Maria och Jesper.

s

ningshall på torsdagar.

– Det är viktigt att peppa barnen att fortsätta

träna även om det är tufft för dem, säger Jesper.

Mot alla odds jobbar han heltid som möbelsäljare,

efter en flerårig sjukskrivningsperiod.

– Ingen trodde att det skulle vara möjligt

men det har gått väldigt bra att jobba. Jag har

bara haft en enda sjukdag på tre år.

Inför framtiden, vad skulle ni önska?

– Det vore underbart att få åka till Vintersol

igen, svarar Jesper direkt.

Han beskriver Vintersol som en jackpot för

hela familjen som, tack vare skänkta pengar till

Reumatikerfonden, fick åka till Teneriffa under

två augustiveckor.

– Det var ingen semester utan vi hade ett

tufft rehabiliteringsprogram. Samtidigt hade

barnen roligt tillsammans med andra barn i

sammma situation, berättar Jesper.

SE_Gluco_ann_IcaKuriren_1006.ind1 1 01-11-2006 13:45:37

Foton: Kalle Rimling

11


Hela denna sektion är en annons från Reumatikerförbundet och Provisa Information AB

s

1

Sjukdomen finns hela tiden med Annica Svenson

men den får aldrig ta överhand.

Karolinska Institutet

UNIVERSITY PRESS

Ny bok om reumatism

Kunskap är viktigt för dig med en reumatisk sjukdom.

I nya boken Reumatism delar Professor Johan Frostegård

vid Karolinska Institutet med sig av de senaste forskningsresultaten.

Han berättar utförligt om symtom, diagnos och

behandling av de reumatiska sjukdomarna och förklarar

immunsystemets betydelse för de reumatiska sjukdomarna

och dess grundläggande uppbyggnad och sätt att fungera.

Boken är illustrerad med bl.a. nytagna bilder av Lennart

Nilsson, omfång 160 sidor.

Foto: Andreas Dybeck

s

Stöd reumatologisk forskning pg 90 03 19 - 5

Alternativa vägar

till välmående

Meditation, yoga och innerpower.

Annica Larson har sina egna sätt att

hantera reumatismen.

– I vinter ska jag åka till Indien, säger

Annica som har hittat alternativ

till den traditionella medicineringen.

Av Susanne Bengtsson

Biverkningar från mediciner som reumatiker

ofta äter kan vara besvärliga. 54-åriga Annica

Larson upplevde att medicinerna mot hennes

reumatoid artrit, RA, ibland gjorde mer skada än

nytta. Därför sökte hon alternativa metoder för

att bli av med sin värk och för att kunna leva

med reumatismen.

Meditation, yoga, massage och innerpower,

som är en träningsform där man kontrollerar

andningen, är bra för blodgenomströmningen,

avslappning och för att kunna hantera smärta.

– En biverkning av de starka medicinerna var

att min mage slogs ut och jag blev kroniskt illamående.

Jag gick runt och kände mig ”åksjuk” i

flera år. Sen provade jag så kallad ayurvedakost

och då försvann illamåendet, säger Annica

som nu klarar sig utan sina starka mediciner

under långa perioder.

Sjuk sen ettårsåldern

Ayurveda är en urgammal indisk hälsolära som

går ut på att det finns tre olika människotyper

som fungerar på olika sätt och som måste rätta

kosten efter sina behov. I vinter har Annica bokat

en resa till Indien för att besöka ett ayurvedasjukhus

och lära sig mer om metoden.

Att resa är ett stort intresse för henne och

hon har äventyrslusten i blodet sedan barnsben.

Hennes pappa var pilot och familjen flyttade runt

i Afrika och Mellanöstern. Det var när familjen,

som då bodde i Jemen, var hemma i Sverige

besök som Annicas ledgångsreumatism bröt ut.

– Jag var 1,5 år då och drabbades av halsfluss.

Efter det kunde jag inte stödja på ena benet.

När familjen senare flyttade från det varma,

torra ökenklimatet i Jemen till Beirut blev Annica

sämre och sjukdomen var ett faktum.

– Men jag tänkte aldrig så mycket på att jag

hade reumatism och jag fick alltid höra att jag

skulle bli frisk när jag blev stor, berättar Annica

vars föräldrar tränade hårt med henne under

hela uppväxten.

Mår bättre i värmen

Trots att sjukdomen satt sina spår tycker Annica

att hon kan leva ett relativt normalt liv. Hon är

stelopererad i både nacke och handleder, och

fingrar och tår är deformerade.

1997 sa kroppen ifrån rejält och Annica var

sjukskriven i ett år. Hon blev tvungen att lämna

jobbet på dagis och omskola sig. Efter ett datakörkort

fick hon kontorsjobb på ett företag som

säljer naturkosmetika.

– Halvtid är vad jag orkar med. Jag måste ha

tid att träna och vila också och jag måste lyssna

på min kropp.

Resorna gör gott för både kropp och själ.

– Visst mår jag bättre i varmare länder. Jag

har rest mycket i Sydostasien och tillbringat ett

par månader i Guinea med mitt gudbarn, säger

Annica som bävar inför den antågande vintern.

Att ta på sig strumpor och knäppa knappar

och dragkedjor är ett helsike. Allting tar så

mycket längre tid på vintern, men Annica har

bestämt sig för att inte bli en del av sjukdomen.

– Sjukdomen finns hela tiden med mig men

den får aldrig ta överhand. Jag kämpar på och

är bra på att se ljusglimtarna i livet.

Beställ boken på www.kiup.se, ring 08­524 871 71

eller fyll i talongen nedan och posta den till

KIUP, 171 77 Stockholm

Jag beställer boken Reumatism för 157:­ inkl moms,

porto tillkommer.

Namn

Postadress

Postnummer

Antal böcker


Nyhet
Annons ICA 10/17/06 12:41

PM Sida 1

Känner du smärta, ömhet eller

stelhet i en led? Har du svårt att komma

igång efter att ha suttit stilla en längre tid?

s

Det kan vara artros.

Donacom ®

1178 mg glukosamin är ett nytt läkemedel

som används för symtomlindring vid lätt till måttlig

knäartros.

Donacom ®

finns i pulverform som löses upp i vatten och

doseras endast en gång per dag. Donacom ®

köper du

receptfritt på apoteket i en förpackning med 30 dospåsar.

För mera information se: www.fass.se/bipacksedel

Ska ej användas vid skaldjursallergi. Diabetiker kan behöva kontrollera blodsockervärdena

oftare. Rådgör med läkare vid längre användning än en månad.

Hela denna sektion är en annons från Reumatikerförbundet och Provisa Information AB

Algol Pharma AB • Hammarby Fabriksväg 23 • 120 33 Stockholm E-post: info.pharma.se@algolpharma.se


Stöd reumatologisk forskning pg 90 03 19 - 5
0609/8/pinor art illustration

Man kan göra mycket själv för att förbättra

ledens funktion, minska smärtan och må

bättre, t ex promenera, cykla eller simma.

1

s


Hela denna sektion är en annons från Reumatikerförbundet och Provisa Information AB

s

Storsatsning på specialistsjukhus

En kirurgisk storsatsning planeras

för fullt på det reumatikerinriktade

sjukhuset Spenshult. I mitten av

januari 2007 står en ny operationsavdelning

med tre nya salar redo att

ta emot de första patienterna.

Av Anna Flemmert

Nysatsningen på kirurgi blir ett välkommet

komplement till den befintliga reumatikervården

och främjar möjligheten för reumatikernas behov

av operationer. Det blir den största investeringen

som görs med det danska vårdbolaget

Transmedica som ny huvudägare.

– Spenshult är ett patientstyrt specialistsjukhus

och just patienterna är centrum för både

vården och forskningen hos oss. Med den nya

satsningen kan vi bli ännu bättre, säger Ingemar

Petersson, forskningschef på Spenshult.

Patientinriktad forskning

Spenshult har fokus på alla typer av sjukdomar

i rörelseapparaten. Det kan gälla inflammatoriska

led- och systemsjukdomar men också

andra tillstånd som till exempel artros eller fibromyalgi.

Verksamheten är unik tack vare den

samlade kompetensen och de stora resurser

1

Nyhet!

Orudis ® 2,5% gel är ett utvärtes medel med smärtstillande

och infl ammationsdämpande effekt i muskler och leder.

För symtomatisk behandling av lokala smärttillstånd av

lätt till måttlig intensitet i samband med muskel- och led-

skador, t ex sportskador.

För mer information se: www.FASS.se

Orudis® 2,5 gel-förpackningar

ketoprofen

60g Receptfri

2x60g Receptfri NYHET!

som finns att tillgå.

Även forsknings- och utvecklingsarbetet i anslutning

till sjukhuset är välutvecklat. Det stora

antalet patienter som besöker Spenshult ger ett

unikt och brett underlag. De representerar en

stor del av Sverige och är i olika åldrar, samti-

sanofi -aventis, Box 14142, 167 14 Bromma, Tel 08-634 50 00, www.sanofi -aventis.se

2 x 60 g

s

Spenshult har fokus på alla typer

av sjukdomar i rörelseapparaten.

digt som de flesta reumatiska diagnoserna finns

representerade

– Den patientnära, kliniska forskningen innebär

att vi får förslag och idéer från patienterna

som vi sen omsätter i forskningsplaner. Patienterna

deltar i både planläggning av forsknings-

Ny receptfri förpackning

på Orudis ® 2,5% gel

ketoprofen

Stöd reumatologisk forskning pg 90 03 19 - 5

projekten och i genomförandet av dem, säger

Ingemar Petersson.

Ger patienterna bättre liv

Spenshults Forsknings- och utvecklingscentrum,

FoU-centrum, har sedan starten 1999 utvecklats

snabbt.

– Det är en självklarhet för oss att snabbt

och tydligt berätta för både patienter, sjukvårdspersonal

och allmänhet om de senaste

forskningsrönen så att alla kan ta del av dem,

säger Ingemar Petersson.

Den vetenskapliga ledningen är av hög

akademisk nivå. I ledningen sitter forskare på

docent- och professorsnivå.

– Stora framsteg har gjorts under de senaste

tio åren när det gäller att hitta och diagnostisera

de reumatiska sjukdomarna i ett tidigare skede.

På så sätt kan vi behandla dem mer effektivt

och därmed ge patienterna ett bättre liv.

2,5 % gel

ANNONS FRÅN

www.spenshult.se

Vnr 04 54 69

KETOPROFEN

SE.KET.06.10.03


Vi verkar mot värk värk,

Sömnstörningar och trötthet innebär

ökad risk för att utveckla och bibehålla

långvarig, utbredd smärta. Det säger

Stefan Bergman som leder forskningsprojektet

Vi verkar mot värk.

35 till 50 procent av Sveriges befolkning är

drabbade av smärta och värk och det är därmed

ett folkhälsoproblem.

s

– Smärta går sällan att se med röntgenundersökningar

så därför fokuserar vi på att förstå

samband mellan smärta och andra sjukdomar,

säger Stefan Bergman, en av få forskare med

smärta som område. Det här är viktigt för att

man ska kunna förstå och behandla smärta i de

fall där undersökningsresultaten inte visar på

någon specifikt behandlingsbar sjukdom.

Stefan Bergman leder projektet Vi verkar mot

Hela denna sektion är en annons från Reumatikerförbundet och Provisa Information AB

Sömnstörningar innebär en risk för att man

utvecklar och bibehåller omfattande smärta.

som Reumatikerförbundet har startat en

insamling till. Syftet är att förbättra vården för

dem som är drabbade av smärta och ifjol presenterade

projektgruppen ny kunskap kring

sömn och smärta som fick stor uppmärksamhet.

– Sömnstörningar och, framför allt, att inte

vara utvilad innebär en risk för att man utvecklar

och bibehåller omfattande smärta under lång

tid, säger Stefan Bergman.

Projektgruppen studerar även i vilken utsträckning

personer med långvarig smärta

drabbas av andra allvarliga sjukdomar, till exempel

artros, fibromyalgi och ledgångsreumatism.

Man söker även ta reda på om det finns

Stöd reumatologisk forskning pg 90 03 19 - 5

Fakta fibromyalgi

Symptom

De vanligaste symtomen för fibromyalgi är

värk och stelhet i muskulaturen samt muskeltrötthet.

Det är också vanligt med allmän

trötthet, sömnsvårigheter, svullnadskänsla i

händerna, stickningar, domningar, magbesvär

och oro. Det är främst unga eller medelålders

kvinnor som drabbas men både

yngre och äldre kvinnor samt män kan få

fibromyalgi. Muskelvärken kan variera från

dag till dag men försvinner sällan helt. Man

har ofta ömma punkter i muskulaturen, så

kallade ”tender points”.

Behandling

Det finns ingen botande medicin för fibromyalgi.

Det går att lindra symtomen genom

smärtstillande tabletter men för att undvika

ett beroende ska värktabletter endast tas i

nödfall. TNS (elektronisk nervstimulering)

kan lindra smärtan, det gäller också akupunktur

och behandling med värme eller

kyla. Muskelträning förbättrar muskelns

funktion. Detta brukar leda till att man mår

bättre även om inte smärtan minskar.

s

något samband mellan smärta och cancer.

– Prognoserna är bättre ju tidigare i förloppet

behandlingar sätts in men idag är det alldeles

för få av de väst drabbade som blir besvärsfria,

säger Stefan Bergman. Det är därför nödvändigt

att vi hittar nya och bättre behandlingsmetoder.

15

More magazines by this user
Similar magazines