Klassifikation av anemi och koagulation - RDK

rdk2001.se

Klassifikation av anemi och koagulation - RDK

Aplastisk anemi Exempel

Anemi hos cancerpatient kan bero på många orsaker

a) Anemin har INTE med cancern att göra

Läkemedelsutlöst aplastisk anemi

Koda aktuell

anemityp

Anemi pga cytostatika

b) Anemin beror på cancer

D61.1 - Y57.9

1) Cancern gör att pat blöder :

Pat får järnbrist pga kronisk blödning:

D50.0

2) Cancern bromsar blodbildningen = aplastisk anemi:

1) Direkt , exempel metastaser i benmärgen

2) Indirekt med ”gift”-ämnen

D63.0*

© olafr steinum 2013 9

D64 Andra anemier

Utesluter: Refraktär anemi (D46.-)

D64.0 Hereditär sideroblastisk anemi

Könsbunden hypokrom sideroblastisk anemi

D64.1 Sekundär sideroblastisk anemi orsakad av sjukdom

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande sjukdom

D64.2 Sekundär sideroblastisk anemi orsakad av läkemedel och toxiner

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

D64.3 Andra sideroblastiska anemier

Sideroblastisk D64.9 anemi Anemi, som svarar ospecificerad

på pyridoxin och ej

klassificeras annorstädes

Påverkar Sideroblastisk inte DRG anemi som UNS bidiagnos (ej kompl)

Utesluter: Myelodysplastiskt syndrom (D46.-)

D64.4 Kongenital dyserytropoetisk anemi

Dyshematopoetisk anemi (kongenital)

Utesluter: Blackfan-Diamonds syndrom (D61.0)

Di Guglielmos sjukdom (C94.0)

D64.8 Andra specificerade anemier

Infantil pseudoleukemi

Leukoerytroblastisk anemi

© olafr steinum 2013

© olafr steinum 2013 5

10

More magazines by this user
Similar magazines