LC-26/32SB25E/S/42SB55E/S Operation-Manual SE - Sharp

sharp.eu

LC-26/32SB25E/S/42SB55E/S Operation-Manual SE - Sharp

PIN

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH

Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland

SHARP CORPORATION

Tryckt i Kinq

Painettu Kiinassa

Trykt i Kina

Trykket i Kina

P41TN022843 1A

LC-26SB25E/LC-32SB25E/LC-42SB55E

LC-26SB25S/LC-32SB25S/LC-42SB55S

BRUKSANVISNING / KÄYTTÖOHJE / BRUGSVEJLEDNING / BRUKERHÅNDBOK

2

LC-26SB25E

LC-26SB25S

LC-32SB25E

LC-32SB25S

LC-42SB55E

LC-42SB55S

LCD-FÄRG-TV

NESTEKIDENÄYTTÖINEN

VÄRITELEVISIO

LCD FARVEFJERNSYN

LCD FARGEFJERNSYN

BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE

BRUGSVEJLEDNING

BRUKERHÅNDBOK

SVENSKA

SUOMI

DANSK

NORSK


SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.

The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 5A fuse.

Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked or ASA and of

the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used.

Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted.

In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied,

cut off the mains plug and fit an appropriate type.

DANGER:

The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and

disposed of in a safe manner.

Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 5A socket outlet, as a

serious electric shock may occur.

To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:

IMPORTANT:

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue: Neutral

Brown: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured

markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

• The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or

coloured black.

• The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or

coloured red.

Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin

plug.

Before replacing the plug cover make sure that:

• If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug.

• The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires.

IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

( 482.0) / [ 562.0] / [[ 694.0]]

( 482,0) / [ 562,0] / [[ 694,0]]

( 442.0) / [ 522.0] / [[ 654.0]]

( 442,0) / [ 522,0] / [[ 654,0]]

( 40.0) /

[ 40.0] /

[[ 40.0]]

( 200.0) / [ 200.0] / [[ 200.0]]

( 200,0) / [ 200,0] / [[ 200,0]]

( 390.0 ) / [ 390.0 ] / [[ 504.0 ]]

( 390,0 ) / [ 390,0 ] / [[ 504,0 ]]

( 578.0) / [ 700.6] / [[ 933.5]]

( 578,0) / [ 700,6] / [[ 933,5]]

( 652.0) / [ 783.0] / [[ 1009.0]]

( 652,0) / [ 783,0] / [[ 1009,0]]

( 200.0) / [ 200.0] / [[ 400.0]]

( 200,0) / [ 200,0] / [[ 400,0]]

( 326.0) / [ 359.3] / [[ 526.2]]

( 326,0) / [ 359,3] / [[ 526,2]]

( 280.4) / [ 323.5] / [[ 392.3]]

( 280,4) / [ 323,5] / [[ 392,3]]

( 77.8) / [ 78.5] / [[ 101.0]]

( 77,8) / [ 78,5] / [[ 101,0]]

( 89.0 ) / [ 94.5] / [[ 99.0]]

( 89,0 ) / [ 94,5] / [[ 99,0]]

( 235.0) / [ 235.0] / [[ 270.0]]

( 235,0) / [ 235,0] / [[ 270,0]]

( ) : 26"

[ ] : 32"

[[ ]] : 42"


Innehåll

Innehåll 1

Introduktion 2

Bäste SHARP kund 2

Viktig Säkerhetsåtgärder 2

Fjärrkontroll 3

Förberedelse 5

Medföljande tillbehör 5

Montera TV-ställningen 5

Väggmontering 5

Installation av batterier 6

Använda fjärrkontrollen 6

Arrangera kablarna 6

Snabbstartsguide 7

Första installationsöversikt 7

Första installationen 8

Titta på TV 9

Dagligt bruk 9

Slå på / stänga av 9

Slå på /stänga av strömmen 9

Standbyläge 9

TV-indikatorstatus 9

Byta kanaler 9

Välja extern videokälla 9

Välja ljudläge 9

EPG (Elektronisk programguide) 10

Slå på EPG 10

Text-TV 11

Knappar för text-TV-hantering 11

Använda MHEG5 programmet (endast UK) 11

Ansluta externa enheter 12

Introduktion till anslutningar 12

HDMI anslutning 13

(YPbPr) Komponentanslutning 13

S-VIDEO anslutning 13

SCART-anslutning 14

Högtalare-/ förstärkaranslutning 14

Sätta in ett CA-kort 15

Åtkomst av CI-modultjänst 15

MENY hantering 16

Gemensam hantering 16

Hanering utan fjärrkontroll 16

TV-meny 17

BILD 17

Justera bildinställningarna 17

Använd smartbild 17

Ändra bildformat 18

Ljud 19

Ändra ljudinställningar 19

Funktioner 19

Justera funktionsinställningar 19

Användartimer 19

BRUKSANVISNING

SVENSKA

• Illustrationerna och visningarna på-skärmen i denna bruksanvisning är till som förklaringar och kan skilja sig åt från

den verkliga hanteringen

Automatiskt ändrar TV:n till standbyläge

(avstängningstimer) 20

Automatisk påslagning av TV:n (Starttid) 20

Automatisk avstängning TV:n (Stopptid) 20

Lås TV-kanaler eller anslutna enheter

(Autolås) 20

För att ställa in eller ändra Autolåskod 20

För att gå in i Autolåsmenyn 20

Låsa upp alla kanaler och anslutna enheter

20

För att ställa in föräldralås 20

Använda undertexter 21

Välj ett undertextspråk vid digitala TV-kanaler

21

Lyssna på digitala radiokanaler 21

HDMI overscan 21

Installation 22

Kanalinstallation 22

Arrangera om kanaler 24

Byta namn på kanaler 24

Avinstallera eller installera om kanaler 24

Testa digital mottagning 24

Rensa programlistan 24

Källetiketter 25

Ange en kanalavkodare (För ATV) 25

Kontrollera nuvarande programversion 25

Uppdatera program (digitala sändningar) 25

AV återställning 25

Återställning till fabriksvärden 25

Ansluta en dator 26

Ansluta en dator 26

HDMI anslutning 26

Analog anslutning 26

Stödda skärmupplösningar 26

Datorformat (DATOR) 26

Video-format 26

Bilaga 27

Felsökning 27

Specifikationer 28

Annan Information 29

Varumärken 29

Avyttring när den är förbrukad 30

1

SVENSKA


2

Introduktion

Bäste SHARP kund

Tack för att köpt SHARP LCD färg-TV-produkten För att garantera säkerheten och många år med problemfri hanering av produkten

bör du läsa igenom Viktiga säkerhetsåtgärder innan produkten används

Viktig Säkerhetsåtgärder

• Rengöring—Koppla ifrån strömsladden från strömuttaget innan produkten rengörs Använd en fuktig trasa för att göra rent

produkten Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprayrengöring

• Vatten och fukt—Använd inte produkten i närheten av vatten, såsom badkar, handfat, diskbänk, tvättbänk,

simbassäng eller i en fuktig källare

• Placera inga vaser eller några vattenfyllda behållare på denna produkt

Vattnet kan spillas in i produkten och orsaka brand eller elektriska stötar

• Ställning - Placera inte produkten på en ostadig vagn, ställning, stativ eller bord Produkten kan falla och orsaka

personskador samt skador på själva produkten Använd endast en vagn, ställning, stativ, konsol eller bord

som angivits av tillverkaren eller som såldes tillsammans med apparaten Vid montering på väggen, se till att följa tillverkarnas

instruktioner Använd endast de monteringsdelar som rekommenderas av tillverkaren

• Vid flyttning av produkten när den är placerad på en vagn måste den flyttas med yttersta försiktighet Plötsliga stopp, överdriven

kraft och ojämna golv kan göra att produkten faller från vagnen

• Ventilation—Ventilationsöppningarna och andra öppningar i höljet är till för ventilationen Täck inte över eller

blockera dessa ventilationsöppningar eftersom otillräcklig ventilation kan orsaka överhettning och/eller förkorta

livslängden för produkten

Placera inte produkten på en säng, i en soffa, på en matta eller på liknande ytor eftersom den kan blockera

ventilationsöppningarna

Denna produkt är inte skapad för en inbyggd installation; placera inte produkten i ett slutet utrymme såsom en

bokhylla eller ställning, såvida inte tillräcklig ventilation kan ordnas eller att tillverkarens instruktioner följs

LCD-panelen som används i denna produkt är tillverkad av glas Därför kan den gå sönder om produkten tappas eller utsätts

för stötar Om LCD-panelen är trasig, var försiktig så att du inte skadas av trasigt glas

• Heta källor—Håll produkten undan från heta källor såsom radiatorer, värmare, spisar och andra värmestrålande

produkter (inklusive förstärkare)

• För att brand placera aldrig någon typ av ljus eller öppna flammor på eller i närheten av TV-apparaten

• För att förhindra brand eller elektriska stötar placera aldrig strömsladden under TV-apparaten eller under andra

tunga föremål

• Visa inte stillastående bilder under långa stunder eftersom det kan skapa en kvarvarande efterbild

• Det finns alltid en viss strömförbrukning när kontakten är inkopplad

• Service—Försök inte att göra service på produkten själv Borttagning av höljen kan utsätta dig för höga spänningar och andra

farliga förhållanden Överlåt service till en kvalificerad person

• För ventilation, tillåt åtminstone 10 till 15 cm fritt utrymme runt TV-apparaten Placera inte TV-apparaten på en matta

• Utrustningen ska inte utsättas för droppar eller stänk

• Enheten skall inte utsättas för regn eller fukt och objekt fyllda med vätska, såsom vaser, ska inte placeras på eller bredvid

apparaten

• Apparaten måste anslutas till ett jordat vägguttag

• Apparatens koppling används som en frånkopplingsenhet och kopplar ifrån enheter som skall förbli driftsberedda

LCD-panelen är en mycket högteknologisk produkt vilken ger dig fina bilddetaljer

På grund av det stora antalet pixlar kan emellanåt några få icke-aktiva pixlar visas på skärmen som en fast punkt i blått, grönt eller

rött

Detta är inom produktspecifikationerna och utgör inget fel

Försiktighetsåtgärder vid transport av TV:n

När TV:n flyttas bör det alltid göras av två personer och båda händerna bör användas, var försiktig så att du inte trycker på

skärmen


Introduktion

Fjärrkontroll

POWER (STRÖM)

Tryck för att slå på LCD-TV:n eller gå in i

beredskapsläge

VIDEO

Tryck på denna knapp för att kunna välja

YPbPr, Side AV, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3

SCART

Tryck på denna knapp för att välja SCART 1,

SCART 2

PC (Dator)

Tryck för att gå direkt till datorläge

TV

Tryck för att gå direkt till TV-läge

0-9 DIGIT BUTTONS (SIFFERKNAPPAR)

För att välja en kanal direkt

EPG

Tryck på denna knapp för att visa den

elektroniska programguiden i TV-läge

PRE PR

För att föregående vald TV-kanal

b (INPUT SOURCE

(INMATNINGSKÄLLA) )

Tryck för att byta signalkälla

ASPECT (BILDFÖRHÅLLANDE)

Ändrar bildförhållande; se

bildformatsektionen (se sidan 18)

DUAL (DUBBEL)

Välj Mono, Stereo, Bild-i-bild I och Bildi-bild

II för ATV kanal Välj ljudspråk för

DTV-kanal

SLEEP (VILA)

Tryck för att slå av LCD-TV:n efter en viss tid

(5-180 minuter )

PICTURE (BILD)

Tryck för att ställa in LCD-TV:n till en

fördefinierad bildinställning

Användare / Bio / Sport / Livlig / Hibright

PR LIST (PR LISTA)

Tryck för att visa en lista med kanaler Tryck

sedan på den röda knappen för att välja den

digitala eller analoga kanallistan

SOUND (LJUD)

Tryck för att ställa in LCD-TV:n till en

fördefinierad ljudinställning

Av / Rock / Pop / Live / Dans / Techno /

Klassisk / Mjuk

i (+/-)

Tryck för att justera volymen

P ()

Tryck för att välja kanalen

MUTE (STUM)

Tryck för att växla mellan ljud på

och av

Du kan också trycka på i

(+/-) för att återställa föregående

volymnivå

DISPLAY (SKÄRM)

Tryck för att visa aktuell

signalstatus, inklusive

inmatningskälla/kanalljudläge

MENU (MENY)

Tryck för att aktivera LCD-TV:ns

OSD

Tryck igen för att avsluta LCD-TV:ns

OSD

0

EXIT (AVSLUTA)

Tryck för att avsluta LCD-TV:ns OSD

OK

Tryck för att aktivera en inställning

oœpπ

Tryck på oœpπ

för att navigera och bekräfta ditt val

R/G/Y/B (COLOR BUTTON (FÄRGKNAPP) )

Tryck på knapparna för att välja bild med olika

färger på texterna Olika kanaler visar olika

funktioner

TELETEXT (TEXT-TV)

Tryck på denna knapp för att aktivera text-TV

Tryck igen för att stänga av text-TV

MIX

Tryck på denna knapp för att aktivera text-TV

med TV

SIZE (STORLEK)

Tryck på denna knapp för att ändra fontstorlek:

Fullskärm, Övre halvan och Nedre halvan

SUBPAGE (UNDERSIDA)

För att välja undersidan när aktuell sida

innehåller undersidor (se sidan 11)

INDEX

Tryck på denna knapp för att återgå till sidan

100 eller till indexsidan och tryck sedan på 0

till 9 Text-TV-sidan kommer att numreras och

läggas till de sidor du valt eller till den andra

posten

SUBTITLE (UNDERTEXTER)

För DTV tryck för att välja undertextinställning

Av / På / På vid tyst läge

För ATV aktivera text-TV för att välja

undertexter

HOLD (STOPP)

Tryck på denna knapp för att stoppa rullningen

av sidor

Textdekodern slutar ta emot data

REVEAL (VISA)

Visat dold information såsom svar på

frågetävlingar

3


4

Introduktion

TV (Frontvy)

TV (Bakre vy)

i (k/l)

Volymknappar

P (r/s)

Program [kanal] knappar

MENU-knapp

b Knapp

(INMATNINGSKÄLLA)

a (Ström) knapp

1

1 Strömanslutningskontakt

2 SERVICE kontakt

3 HDMI 1

4 HDMI 2

5 DATORINGÅNG (VGA/LJUD)

6 Komponentvideo och V/H

ljudingång

B (Standby/på) indikator

P

MENU

2

3

4

SERVICE

6

8

5

Y

VGA AUDIO

COMPONENT

L R

L R

PC IN

Pb Pr

SPDIF OUT

AUDIO OUT

7 SPDIF utmatning (digitalt ljud ut)

8 AV V/H ljudutmatning

9 SCART 1 (CVBS mottagarutgång)

10 SCART 2 (CVBS monitorutgång)

11 Mottagarinmatning

12 GEMENSAMT GRÄNSSNITT öppning

13 Hörluruttag

Fjärrkontrollsensor

7

9 10

SCART 1 SCART 2

12

13

14

15

16

11

75Ω

AV IN

S-VIDEO

VIDEO L R C.I.

14 Komposit ( AV IN, AV/VH)

15 S-Video

16 HDMI 3 (endast för 32 tum och 42

tum)


Förberedelse

1

2

3

1

2

3

Medföljande tillbehör

Ställning och skruvar Fjärrkontroll (g1)

AAA batteri (g2)

Bruksanvisning

Snabbinstallationsguide

26

32”

42”

Strömsladd (g1)

Produktutformningen varierar i vissa länder

Montera TV-ställningen

Lägg TV nedåt på en säker yta som är täckt

med ett mjukt och jämt tygstycke.

Anpassa TV-ställningen till baspelaren.

Fäst 4 skruvar.

Väggmontering

H

W

TV skärmstorlek

(tum)

Lägg TV nedåt på en säker yta som är täckt

med ett mjukt och jämt tygstycke.

Skruva loss de 4 bultarna som fäster

baspelaren till TV:n med en krysskruvmejsel.

(medföljer ej)

Ta bort ställningen från undersidan av TV:n.

0

Operation Manual Quick Setup Guide

Kabelklämma (g1)

Ansluten till nacken

VESA-kompatibel

väggkonsol (millimeter)

(B × H)

Skruvtyp

26” 200 x 100 mm Metrisk 6 x 10 mm

32” 200 x 200 mm Metrisk 6 x 10 mm

42” 400 x 200 mm Metrisk 6 x 10 mm

3

3

3

3

5


6

Förberedelse

1

2

Installation av batterier

Sätt in två AAA batterier i fjärrkontrollen.

Se till att (+) och (-) är riktade åt rätt håll.

Sätt tillbaka luckan.

OBS

• Om inte fjärrkontrollen ska användas under en

längre period ta bort batterierna för att undvika att

fjärrkontrollen skadas

VARNING

Felaktig användning av batterier kan orsaka kemiskt läckage eller explosion Följ instruktionerna nedan

• Blanda inte olika typer av batterier Olika typer av batterier har olika egenskaper

• Blanda inte gamla och nya batterier Blandning av gamla och nya batterier kan förkorta livslängden på nya batterier

eller orsaka kemiska läckage i gamla batterier

• Ta bort batterierna så snart de är förbrukade Kemikalier som läcker från batterier kan ge hudutslag Om du hitta

några kemiska läckage, torka ordentligt med en trasa

• Batterierna som medföljer denna produkt kan ha kortare livslängd på grund av lagringsförhållandena

• Om du inte kommer att använda fjärrkontrollen under en längre period ta bort batterierna från den

Notering om batteriåtervinning:

Batterierna som medföljer innehåller inga farliga material såsom kadmium, bly eller kvicksilver

Bestämmelser om förbrukade batterier fastställer att batterier inte längre får kastas i den vanliga hushållssoporna

Batterier får lämnas utan kostnad i särskilda insamlingsbehållare som finns i den flesta affärscentra

Använda fjärrkontrollen Arrangera kablarna

Använd fjärrkontrollen genom att peka med den mot

fjärrkontrollsensorn Föremål mellan fjärrkontrollen och

sensorn kan förhindra korrekt användning

5 m

30° 30°

0

Fjärrkontrollsensor

PC IN


Snabbstartsguide

Första installationsöversikt

Följ stegen nedan en efter en när TV:n används första gången Vissa steg kanske inte är nödvändiga beroende på din

TV-installation och anslutning

1

Förberedelse

Anslut antennkabeln till

antenningången.

75Ω

Om så behövs sätt in ett

CA-kort i CI-facket för att

titta på krypterade

sändningar.

Anslut strömsladden till

TV:n.

Strömsladd (X1)

Produktutformningen

varierar i vissa länder

2

Starta TV:n

och kör den

automatiska

installationen

Slå på TV:n med a.

Kör den första auto

installationen.

4 Språkinställning

Välj språk.

TV-installation

Nästa

4 Landinställning

Välj land.

TV-installation

Română

Русский

Slovenský

Slovenščina

Srpski

Suomi

Svenska

Türkçe

Slovakien

Slovenien

Spanien

Sverige

Schweiz

Turkiet

Storbritannien

Ukraina

Nästa Föregående

4 Börja söka efter kanaler

3

TV-installation

Systemet söker. Vänta ...

Digitala kanaler hittades:

Analoga kanaler hittades:

0

0

Automatisch programmeren kan 20 minuten duren.

Wacht tot u het bericht ziet dat de installatie is voltooid.

Nästa Föregående

Titta på TV

Gratulerar!

Nu kan du titta på TV

Mycket nöje med din tv! Om du senare vill ändra

en inställning kan du göra det via menyerna.

Avsluta Föregående

Om så behövs, justera

antennen för att få maximal

signalmottagning.

7


8

Snabbstartsguide

Efter uppackningen och inkopplingen av din nya LCD_TV, genomför följande steg för att ställa in din TV Om du inte

kör denna inställningsfunktion kanske inte din LCD-TV fungerar som den ska

Bekräfta följande innan du slå på strömmen

E Är antennen ansluten?

E Är strömsladden inkopplad?

1 Tryck på < eller > knapparna för att välja ditt

språk. Tryck på den gröna knappen för att

fortsätta.

Välj språk.

TV-installation

Nästa

Română

Русский

Slovenský

Slovenščina

Srpski

Suomi

Svenska

Türkçe

2 Tryck på < eller > knapparna för att välja ditt

land. Tryck igen på den gröna knappen för att

fortsätta eller den gula knappen för att gå till

föregående.

3

Första installationen

Välj land.

TV-installation

Slovakien

Slovenien

Spanien

Sverige

Schweiz

Turkiet

Storbritannien

Ukraina

Nästa Föregående

Systemsökningen kan ta upp till 20 minuter

för att fullfölja. Vänta tills systemsökningen är

fullföljd och tryck sedan på den gröna knappen

för att gå till nästa steg.

TV-installation

Systemet söker. Vänta ...

Digitala kanaler hittades:

Analoga kanaler hittades:

0

0

Automatisch programmeren kan 20 minuten duren.

Wacht tot u het bericht ziet dat de installatie is voltooid.

Nästa Föregående

4

Kanalsökningen visar ett meddelande när

systemsökningen är avslutad. Tryck på den

röda knappen för att avsluta systemsökningen,

LCD-TV:n kommer automatiskt att byta till den

första kanalen som hittas.

Mycket nöje med din tv! Om du senare vill ändra

en inställning kan du göra det via menyerna.

Avsluta Föregående


Titta på TV

Dagligt bruk

Slå på / stänga av

Slå på /stänga av strömmen

Tryck på a på TV:n

Stäng av genom att trycka på a på TV:n

Standbyläge

E Till standby-läge

Om TV:n är påslagen kan du ändra till standby genom

att trycka på B på fjärrkontrollen

E Starta från standby

Från standby, tryck på B på fjärrkontrollen

TV-indikatorstatus

B indikator Status

Av Ström av

Grön Ström på

Röd STANDBY

OBS

• Om du inte kommer att använda denna TV under en längre

period bör du dra ur strömsladden ur vägguttaget

• En mindre mängd elektrisk ström används även när a är

avstängd

Byta kanaler

Med Pr/ Ps:

Välja extern videokälla

När anslutningen är gjort, tryck

på b för att visa skärmen

INMATNINGSKÄLLA och tryck

sedan på för att byta till

lämplig extern källa bekräfta med

OK

Välja ljudläge

YPbPr

Källista

Tryck på Dual knappen på fjärrkontrollen

Välj Mono, Stereo, Bild-i-bild I och Bild-i-bild II för ATV

kanal Välj ljudspråk för DTV-kanal

TV

Side AV

SCART 1

SCART 2

PC

HDMI 1

HDMI 2

Ingen beteckning

Ingen beteckning

Ingen beteckning

Ingen beteckning

Ingen beteckning

Ingen beteckning

No Label

9


Titta på TV

EPG är en guide på skärmen som visas schemalagda

digitala TV-program Denna guide är inte tillgängliga

med analoga kanaler Du kan navigera, välja och titta på

program

Det finns två typer av EPG, ‘Nu och Nästa’ och ‘7 eller

8 dagar’ EPG ‘nu och nästa’ är alltid tillgänglig men ‘7

eller 8 dagar’ EPG är endast tillgänglig i vissa länder

Med EPG menyn kan du:

• Visa en lista med aktuella sändningar av digitala

program.

• Visa kommande program.

Slå på EPG

OBS

• Första gången du använder EPG kan du behöva göra en

uppdatering Om så, följ instruktionerna på skärmen

1 Tryck på EPG på fjärrkontrollen, the “Nu

och Nästa” EPG kommer att visas och den

detaljerade informationen om nuvarande program

visas.

2

10

EPG (Elektronisk programguide)

0

Använd färgknapparna på fjärrkontrollen för att

aktivera tillgängliga handlingar.

TV I EPG

Visn.datum: Tors. 03 Jan. Aktuell tid: Tors. 03 Jan. 16:52

1 BBC ONE

16:30 The Wild Thornberrys CBBC

2 BBC TWO

17:00 The Blue Peter Quest CBBC

7 BBC CHO...

10 BBC i

11 BBC NE

12 BBC PAR

13 BBC Kno

801 MTK_OAD

Föreg. dag Nästa dag

17:00~17:25 Barnprogram

Detaljer

3

4

Använd färgknapparna för att visa 7 eller 8 dagars

EPG.

• Föreg dag (Röd): Lista över föregående dags

EPG

• Nästa dag (Grön): Listar nästa dags EPG

TV I EPG I Detaljer

17:00 ~ 17:25 The Blue Peter Quest CBBC

Your chance to travel back onces more to the times

of pirates and buried treasure. Follow Matt and

Meg as the set out to find the Golden Galleon

that will release his granny from Jali. W/S.

Föreg. dag Nästa dag Detaljer

Tryck på EPG för att avsluta.

Barnprogram


Titta på TV

Text-TV

Vad är text-TV?

Text-TV-sändningar med information och underhållning

till särskilt utrustade TV-apparater Din TV ta emot

text-TV-signaler via ett TV-nätverk och avkodar dem till

grafisk format för tittande

Nyheter, väder- och sportinformation,

aktiemarknadspriser och förhandsgranskning av

program är några at de tjänster som finns tillgängliga

Slå på och stänga av text-TV

1 Välj en TV-kanal eller en extern källa som

tillhandahåller text-TV-program.

2 Tryck på Teletext (Text-TV) för at visa text-TV.

• Många stationer

använder TOP

operativsystemet medan vissa använder

FLOF (t.ex. CNN). Din TV stödjer båda dessa

system. Sidorna delas upp i ämnesgrupper

och teman. Efter byte till text-TV finns upp till

1000 sidor lagrade för snabb åtkomst.

• Om du väljer ett program utan text-TV-signal

visas ”No Teletext ” (ingen text-TV).

• Samma meddelande visas under andra lägen

när ingen text-TV-signal finns tillgänglig.

OBS

• Text-TV kommer inte att fungera om vald signaltyp är RGB

Knappar för text-TV-hantering

Knappar Beskrivning

P (r/s) Ökar eller minskar sidnumret.

Färg

(R/G/Y/B)

Välj en grupp eller ett block med

sidor som visas i de färgade

parenteserna nederst på

skärmen genom att trycka på

motsvarande Färg (R/G/Y/B) på

fjärrkontrollen.

0 - 9 Välj någon sida direkt mellan

100 och 899 genom att använda

0 - 9.

MIX Tryck på denna knapp för att

aktivera text-TV med TV.

STORLEK Växla text-TV-bilden från Överst,

Nederst och Fullskärm.

INDEX Tryck på Indexknappen att

återgå till sidan 100 eller

indexsidan.

STOPP Stoppa den automatiska

uppdateringen av text-TV-sidor

eller släpp stoppläget.

VISA Ta fram eller dölj dold

information såsom svar på

frågetävlingar.

Knappar Beskrivning

UNDERSIDA För att välja undersidan

när aktuell sida innehåller

undersidor.

Tryck på sifferknapparna på

fjärrkontrollen för att komma åt

undersidan direkt. (fyra siffror)

Använda MHEG5 programmet

(endast UK)

Vissa tjänster levererar program med MHEG (Multimedia

and Hypermedia Expert Group) programmet kodat för

att låta dig uppleva DTV interaktivt

När det tillhandahålls kommer MHEG5 programmet att

starta när du trycker på R knappen

Exempel på MHEG5 skärm

11


12

Ansluta externa enheter

E Innan anslutning

• Se till att TV:n och andra enheter är avstängda innan du göra några anslutningar

• Anslut en kabel till en terminal eller terminaler

• Läs noga igenom bruksanvisningen för varje extern enhet för att se möjliga anslutningstyper Detta hjälper också till

att få den bästa möjliga audiovisuella kvaliteten för att maximera potentialen för TV:n och de anslutna enheterna

Introduktion till anslutningar

TV:n är utrustad med den terminaler som visas nedan Leta reda på den kablar som motsvarar TV:ns terminal och

anslut enheten

HDMI enhet

Spelkonsol eller

videokamera

Videoinspelningsenhet

Ljudenhet

eller

HDMI kabel

DVI/HDMI kabel

Ljudkabel

AV kabel*

S-videokabel*

Scartkabel

Ljudkabel

Komponentkabel

Ljudkabel

eller

Digital ljudkabel

* När en S-videokabel används måste du också ansluta en ljudkabel (H/V)

eller

AV IN

S-VIDEO

VIDEO L R

SERVICE

SERVICE

Y

VGA AUDIO

COMPONENT

L R

L R

Y

PC IN

Pb Pr

PC IN

SPDIF OUT

AUDIO OUT

VGA AUDIO

COMPONENT

L R

L R

Pb Pr

SPDIF OUT

AUDIO OUT

SCART 1 SCART 2

75Ω

75Ω


Ansluta externa enheter

HDMI anslutning (YPbPr) Komponentanslutning

Exempel på anslutningsbara enheter

E DVD E Blu-ray-spelare/inspelare

HDMI anslutningen (High Definition Multimedia

Interface) tillåter digital video- och ljudöverföring via en

anslutningskabel från en spelare/inspelare Den digitala

bilden och ljuddata överförs utan datakomprimering och

ger därför inga förluster av deras kvalitet

Analog/digital omvandling är inte längre nödvändig

i de anslutna enheterna vilket också skulle ge

kvalitetsförluster

HDMI kabel

DVI/HDMI

adapterkabel

AUDIO

COMPONENT

Y Pb Pr

L R SPDIF OUT

AUDIO OUT

L R

Ljudkabel

DVI/HDMI omvandling

Användning av en DVI/HDMI adapterkabel gör att den

digitala videosignalen också kan spelas upp via den

kompatibla HDMI-anslutningen Ljudet måste dessutom

matas in

Både HDMI och DVI använder samma HDCP

kopieringsskyddsmetod

Stödda videosignaler:

576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p Se sidan 26

för datorsignalkompatibilitet

Exempel på anslutningsbara enheter

E VCR E DVD E Blu-ray spelare/inspelare

Du kommer att njuta av korrekt färgåtergivning och

högkvalitativa bilder via (YPbPr) när en DVD-spelare eller

annan utrustning ansluts

Ljudkabel

R L

Y PBPR

(CB) (CR)

COMPONENT

Exempel på anslutningsbara enheter

E VCR E DVD E Blu-ray spelare/inspelare

E Spelkonsol E Videokamera

Y

L R

AUDIO

COMPONENT

Pb Pr

S-VIDEO anslutning

SPDIF OUT

Du kan använda S-Video när du ansluter till en

spelkonsol, videokamera, en DVD-inspelare och viss

annan utrustning

S-VIDEO VIDEO L R

AV IN

Komponentkabel

Ljudkabel S-videokabel

eller

OBS

• När en S-videokabel används måste du också ansluta

en ljudkabel (H/V)

13


14

Ansluta externa enheter

SCART-anslutning

Exempel på anslutningsbara enheter

E Avkodare

E När SCART 1 används

Full SCART, vilken överför RGB, S-Video och CVBS in

och CVBS mottagare ut

Scartkabel

Avkodare

SCART 1 SCART 2

E Anslut en förstärkare med digital ljudinmatning

Y

COMPONENT

L R

L R

Pb Pr

SPDIF OUT

AUDIO OUT

DIGITAL AUDIO IN

Exempel på anslutningsbara enheter

E VCR E DVD inspelare

OBS

• I de fall där avkodaren behövs för att ta emot en signal från TV:n bör du se till att välja lämplig inmatningskälla

• Anslut inte avkodaren till SCART 2

• Du kan inte ansluta videobandspelaren med avkodaren med en fulltråds SCART-kabel under SCART 2 källan

Högtalare-/ förstärkaranslutning

Digital ljudkabel

Förstärkare med digital ljudinmatning

E När SCART 2 används

Halv SCART vilken överför S-Video eller CVBS in och

CVBS monitor ut

SCART 1 SCART 2

Scartkabel

Avkodare

E Anslut en förstärkare med analog ljudinmatning

R

Y

COMPONENT

L R

L R

L

AUX1 IN

Pb Pr

SPDIF OUT

R

AUDIO OUT

Ljudkabel

L

AUX OUT

Scartkabel

VCR

Förstärkare med analog ljudinmatning


Ansluta externa enheter

För att kunna ta emot kodade digitala stationer måste en

Common Interface Module (CI modul) och ett CA-kort

sättas in i CI facket på din TV

CI modulen och CA-kortet medföljer inte De finns

vanligtvis att tillgå hos din återförsäljare

Insättning av CA-kortet i CI-modulen

1 Med sidan med den guldfärgade kontaktchippet

riktat mot CI-modulen sida märkt med

leverantörens logotyp skjuts CA-kortet in i CImodulen

så långt som det går. Notera riktningen

på pilen som finns på CA-kortet.

2

3

Sätta in ett CA-kort

Insättning av CI-modulen i CI-facket

Sätt försiktigt in CI-modulen i CI-facket med

kontaktsidan riktad

framåt. Logotypen på

CI-modulen måste riktas

framåt från baksidan

av TV:n. Använd inte

överdrivet våld. Se till att

modulen inte böjs under

processen.

C.I.

Åtkomst av CI-modultjänst

Efter inmatning och aktivering av CI-modulen se till att

inmatningskällan är TV

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen.

2 Gå till Funktioner > Vanligt gränssnitt.

Detta menyalternativ är endast tillgängligt om CImodulen

är korrekt isatt och aktiverat Program på

skärmen och innehåll tillhandahålls av din digitala TVtjänstleveratör

15


16

MENY hantering

Gemensam hantering

1 Visa menyskärmen

3

Tryck på MENU och menyskärmen visas

TV-meny Bild

Bild

Smartbild

Ljud

Kontrast

Funktioner

Ljusstyrka

Installation

Färg

Skärpa

Ton

Färgtemperatur

Bildformat

Brusreducering

Avsluta menyskärmen

Denna aktivitet kommer att avsluta

menyskärmen om du trycker på EXIT innan

den är fullföljd

Hanering utan fjärrkontroll

Denna funktion är användbar när du inte har fjärrkontrollen inom räckhåll

1 Tryck på MENU lätt för att visa direktkontrollskärmen.

0

2 Välj en post

Tryck på oœpπ för att välja/justera önskad

meny och justera posten till önskad nivå och tryck

sedan på OK

E Välja i menyn

TV-meny Bild

Bild

Smartbild

Ljud

Kontrast

Funktioner

Ljusstyrka

Installation

Färg

Skärpa

Ton

Färgtemperatur

Bildformat

Brusreducering

OBS

• Menyalternativen skiljer sig åt i de valda inmatningslägena men hanteringsproceduren är den samma

• Skärmbilderna i bruksanvisningen är till som förklaring (vissa är förstorade andra beskurna) och kan variera något från de verkliga

skärmbilderna

2 Tryck på P r/s istället för eller i k/l istället för ≤/≥ för att välja posten.

3 Tryck på MENU för att bekräfta valet.

OBS

• Menyskärmen direktkontroll försvinner om den inte används under flera sekunder


TV-meny

BILD

Justera bildinställningarna

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj Bild.

TV-meny Bild

Bild

Smartbild

Ljud

Kontrast

Funktioner

Ljusstyrka

Installation

Färg

Skärpa

Ton

Färgtemperatur

Bildformat

Brusreducering

2 Tryck på ≥ för att gå in i listan.

3 Tryck på < eller > för att välja en inställning:

• Kontrast: Ändrar nivån med ljusa partier

i bilden och behåller de mörka partierna

oförändrade.

• Ljusstyrka: Ändrar nivån på ljuset i bilden.

• Färg: Ändrar nivån på mättnaden.

• Skärpa: Ändra skärpenivån för den fina

detaljerna.

• Ton: Ändrar färgerna till rödare eller blåare.

• Färgtemperatur: Det finns 3 poster som kan

väljas. Tryck på ≥ för att gå in i den valda

menyn. Tryck på < eller > för att flytta till

posten. Tryck på OK för att ändra till den valda

färgtemperaturen: Normal (balanserad), Varm

(rödare), Sval (blåare).

• Bildformat: Se Avsnittet ändra bildformat.

• Brusreducering: Filtrerar och minska bruset

i bilden. Välj På för att aktivera eller Av för att

avaktivera denna funktion.

Använd smartbild

Förutom manuell justering av bildinställningarna kan

du använda Smartbild för att ställa in din TV på en

fördefinierad bild- och ljudinställning

TV-meny

Bild

Smartbild

Kontrast

Ljusstyrka

Färg

Skärpa

Ton

Färgtemperatur

Bildformat

Smartbild

Användare

Bio

Sport

Livlig

Hi-bright

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj

Smartbild.

2 Tryck på ≥ för att gå in i listan.

3 Tryck på < eller > för att välja en av följande

inställningar:

• Användare

• Bio

• Sport

• Livlig

• Hi-Bright

4 Tryck på OK för att spara ditt val.

17


TV-meny

Ändra bildformatet så att det passar innehållet

1 Tryck på ASPECT på fjärrkontrollen.

Alternativt tryck på MENU och välj Bild >

Pbildformat.

2 Tryck på < eller > för att välja ett av följande

bildformat:
18

Ändra bildformat

Automatisk

Superzoom (Inte för HD)

4:3 (Inte för HD)

Det automatiska formatet

för DTV och HDMI

transporterar strömmar

med AFD information,

medan för ATV och SCART

bör det vara med WSS

information.

Tar bort de svarta

fälten på sidan av 4:3

sändningar med minimal

distorsion.

Visar

det klassiska 4:3

formatet.

OBS

• Konstant användning av 4:3 bildformatet kan orsaka

skärmdistorsion

• Filmexpandering 14:9 (Inte för HD)

Skalar det klassiska 4:3

formatet till 14:9.


Filmexpandering 16:9 (Inte för HD)

Skalar det klassiska 4:3

formatet till 16:9.

OBS

• Konstant användning av 16:9 bildformatet kan orsaka

skärmdistorsionBredbild

Undertextzoom

Sträcker ut det klassiska

4:3 formatet till 16:9.

Skalar det klassiska 4:3

formatet till 16:9.

När inmatningskällan är datorläge är endast 4:3

och bredbild tillgängliga

• För 4:3 datorinmatningssignal är endast

bildformaten 4:3 och bredbild tillgängliga

• För andra inmatningskällor är endast bredbild

tillgängligt


TV-meny

Ljud

Ändra ljudinställningar

Detta avsnitt beskriver hur ljudinställningarna ändras

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj Ljud.

2 Tryck på ≥ för att gå in i listan.

TV-meny Ljud

Bild

Inställningar

Ljud

Ljudläge

Funktioner

Virtuellt surroundljud

Installation

Volym – synskadade

Språk i ljudkanalen

Bild-i-bild I-II

Mono/Stereo

Automatisk ljudnivåutjämning

3 Tryck på < eller > för att välja en av följande

inställningar:

• Inställningar:

-Bas: Justerar basvärdet så att det passas dig

bäst.

-Diskant: Justerar diskanten så att det bäst

passar din lyssning.

-Balans: Ställer in balansen för vänstra och

högra högtalarna så att det bäst passar din

lyssnarplats.

• Ljudläge: Väljer din önskade inställning. Av /

Rock / Pop / Live / Dans / Techno / Klassisk

/ soft

• Virtuellt surroundljud: Växlar automatisk

TV:n till det bästa surroundljudet som finns

tillgängligt för en sändning. Välj På eller Av.

• Volym – synskadade:

Justerar hjälpen för

volyminställningar.

OBS

• Ljudbeskrivning måste slås på och sedan ”Volymvisuellt

förbättrad” kommer att arbeta om DTV har

ljudbeskrivningsspråk

• Du kan använda ”Ljudspråk” menyn för att kontrollera om

DTV har ljudbeskrivningsspråk

• Språk i ljudkanalen: Endast tillgängligt för

digitala kanaler när flera språk sänds. Listar

tillgängliga ljudspråk.

• Bild-i-bild I-II: Om tillgängligt, välj mellan olika

ljudspråk.

• Mono/Stereo: Om stereosändning finns

tillgänglig välj mellan mono eller stereo.

• Automatisk ljudnivåutjämning: Minskar

plötsliga volymändringar, exempelvis under

reklam eller när du byter från en kanal till en

annan. Välj På eller Av.

Funktioner

Justera funktionsinställningar

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj

Funktioner.

2 Tryck på > för att gå in.

TV-meny Funktioner

Bild

Timer

Ljud

Autolås

Funktioner

Undertext

Installation

Textningsspråk

HDMI overscan

Common Interface

3 Tryck på < eller > för att välja en av följande

inställningar:Timer

Autolås

Undertext

Textningsspråk

HDMI overscan

Common Interface

Användartimer

Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj Funktioner

> Timer > Klocka.

• Tidszon: Ändrar tiden baserat på GMT eller Som

TV-bolag.

• Tid : Ställer in Tid och Datum eller gör Auto

synkronisering.

19


20

TV-meny

Automatiskt ändrar TV:n till standbyläge

(avstängningstimer)

Avstängningstimer försätter TV:n i standbyläge efter en

definierad tidsperiod

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj

Ffunktioner > Timer > Avstängningstimer.

2 Tryck på ≥ för att gå in i

Avstängningstimermenyn

3 Tryck på < eller > för att ställa in avstängningstid

upp till 180 minuter i steg om fem minuter.

Om den är inställd på noll minuter är

avstängningstimern avstängd.

4 Tryck på OK för att aktivera Avstängningstimern.

OBS

• Du kan alltid stänga av din TV tidigare eller återställa

avstängningstimern under nedräkningen

Automatisk påslagning av TV:n (Starttid)

Starttid slår på TV:n till en specificerad kanal vid en

specificerad tidpunkt från standbyläge

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj

Funktioner > Timer > Starttimer.

2 Tryck på ≥ för att gå in i starttidsmenyn.

3 Använd < eller >, ≥ eller ≤ för att välja och gå in

i menyposten för inställning.

4 Tryck på OK för att bekräfta ditt val.

5 Tryck på MENU för att avsluta.

OBS

• För att stänga av Starttid, välj Av i Starttidsmenyn

Automatisk avstängning TV:n (Stopptid)

Stopptid växlar TV:n till standbyläge vid en specificerad

tidpunkt

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj

Funktioner > Timer > Stopptid.

2 Tryck på ≥ för att gå in i stopptidsmenyn.

3 Använd < eller > , ≥ eller ≤ för att välja och gå

in i menyposten för inställning.

4 Tryck på OK för att bekräfta.

5 Tryck på MENU för att avsluta.

Lås TV-kanaler eller anslutna enheter

(Autolås)

Lås TV-kanaler eller anslutna enheter med en fyrsiffrig

kod för att förhindra att barn tittar på olämpligt innehåll

För att ställa in eller ändra Autolåskod

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj

Funktioner > Autolås > Byt kod.

2 Tryck på ≥ för att gå in i kodinställningen.

3 Ange din kod med sifferknapparna.

Funktionsmenyn visas med ett meddelande som

bekräftar att din kod är skapad eller ändrad.

OBS

• Om du glömmer din kod ange ’0711’ för att åsidosätta alla

befintliga koder

För att gå in i Autolåsmenyn

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj

Funktioner > Autolås och tryck på > för att ange

din kod.

2 Ange din kod med sifferknapparna.

Låsa upp alla kanaler och anslutna enheter

1 I Autolåsmenyn välj Rensa Alla.

2 Tryck på OK.

För att ställa in föräldralås

Vissa digitala sändare värderas sina program efter ålder

Du kan ställa in din TV att endast visa program med

åldersvärdering högre än ditt barns ålder

1 I Autolåsmenyn välj Föräldralås.

2 Tryck på ≥ för att gå in.

3 Tryck på < eller > för att välja åldersvärdering.

4 Välj åldern och tryck på OK.

5 Tryck på Menu för att lämna menyn.


TV-meny

Använda undertexter

Du kan aktivera undertexter för varje TV-kanal

Undertexter sänds via text-TV eller DVB-T digitala

sändningar

Med digitala sändningar har du ytterligare alternativ för

val av önskat språk på undertexterna

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj

Funktioner > Undertext.

2 Tryck på ≥ för att gå in i listan.

TV-meny Funktioner

Bild

Timer

Ljud

Autolås

Funktioner

Undertext

Installation

Textningsspråk

HDMI overscan

Common interface

3 Tryck på < eller > för att välja På för att alltid

visa undertexter eller På vid tyst läge för att

endast visa undertexter när ljudet är tystat med

MUTE knappen på fjärrkontrollen.

4 Tryck på OK för att återgå till Funktionsmenyn.

Välj ett undertextspråk vid digitala TV-kanaler

När du väljer ett undertextspråk på en digital TVkanal

såsom beskrivs nedan kommer prioriterat

undertextspråk som ställts in i Installationsmenyn att

temporärt åsidosättas

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj

Funktioner > Textningsspråk

2 Tryck på ≥ för att gå in i listan med tillgängliga

språk.

3 Tryck på < eller > för att välja undertextspråk.

4 Tryck på OK

Lyssna på digitala radiokanaler

Om digitala sändningar finns tillgängliga kommer

digitala radiokanaler att installeras automatiskt under

installationen För att spela in de digitala radiokanalerna

se Avsnittet Arrangera om kanalerna

1 Tryck på PR LIST på fjärrkontrollen. Kanallistans

meny visas.

2 Använd sifferknapparna för att välja en

radiokanal.

3 Tryck på OK.

HDMI overscan

När du tittar på TV med HDMI inmatningskälla kan du

använda denna funktion för att förstora bilden Det kan

förlora lite av videoinnehållet

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj

Funktioner > HDMI overscan

• Välj På för att aktivera.

• Välj Av för att avaktivera.

21


22

TV-meny

Installation

Kanalinstallation

Första gången som du ställer in din TV kommer du

att uppmanas att välja ett lämpligt menyspråk och att

genomföra en automatisk installation av TV- och digitala

radiokanaler (om tillämpligt)

Detta kapitel ger instruktioner om hur kanaler

återinstalleras samt andra användbara

kanalinstallationsfunktioner

OBS

• Återinstallation av kanaler modifierar kanallistan

Installera kanaler automatiskt

Detta avsnitt beskriver hur du söker och lagrar kanaler

automatiskt Instruktionerna är både för digitala och

analoga kanaler

TV-meny

Installation Språk

Språk

Menyspråk

Land

Kanalinstallation

Källetiketter

Dekoder

Information om aktuell

programvara

AV-återställning

Återställning till fabriksvärden

Steg 1 Välj ditt menyspråk

Första ljudspråk

Andra ljudspråk

Första textningsspråk

Andra textningsspråk

Hörselskadad

Ljudbeskrivning

Språk, digital text-TV

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj

Installation > Språk.

2 Tryck på ≥ för att gå in i Menyspråk.

3 Tryck på < eller > för att välja ditt språk.

4 Tryck på OK för att bekräfta.

5 Tryck på ≤ för att återgå till Installationsmenyn

Dessutom kan du konfigurera följande språkinställningar

via Språkmenyn (endast digitala kanaler):

• Första ljudspråk: Välj ett av de tillgängliga

ljudspråken som ditt primära ljudspråk.

• Andra ljudspråk: Välj ett av de tillgängliga

ljudspråken som ditt sekundära ljudspråk.

För ytterligare information, se Avsnitt Justera

ljudinställninga.

• Första textningsspråk: Välj ett av de tillgängliga

ljudspråken som ditt primära undertextspråk.

• Andra textningsspråk: Välj ett av de tillgängliga

ljudspråken som ditt sekundära undertextspråk.

För ytterligare information, se Avsnittet Välj ett

undertextspråk på digitala kanaler.

• Hörselskadad: Om tillgängligt välj På för att visa

hörselskadades undertext med ditt preferensspråk.

• Ljudbeskrivning: Om tillgängligt, välj På för att

höra ljudbeskrivningen med ditt preferensspråk.

• Språk, digital text-TV: Välj ett av de tillgängliga

språken för digital text-TV.

Steg 2 Välj ditt land

Välj det land där du befinner dig TV:n installerar och

arrangerar kanalerna i enlighet med ditt land

1 I Installationsmenyn tryck på > för att välja

Land.

2 Tryck på ≥ för att gå in i listan.

3 Tryck på < för att välja ditt land.

4 Tryck på ≤ för att återgå till Installationsmenyn.

Steg 3 Automatisk installation eller

Installationsuppdatering

Din TV söker och sparar alla tillgängliga digitala och

analoga TV-kanaler samt alla tillgängliga digitala

radiokanaler

1 I Installationsmenyn tryck på < eller > för

att välja Kanalinstallation > Automatisk

installation.

2 Tryck på ≥ för att välja Starta nu.

3 Tryck på OK.

4 Tryck på den gröna knappen för att starta.

Installationen kan ta några minuter.

5 När kanalsökningen är fullföljd, tryck på den Röda

knappen för att återgå till Installationsmenyn.

6 Tryck på MENU för att avsluta.

OBS

• När digitala TV-kanaler hittas kan listan med installerade

kanaler visa tomma kanalnummer Om du vill byta namn,

ändra ordning eller avinstallera sparade kanaler, se Avsnitt

Arrangera om kanaler


TV-meny

Installationsuppdateringar

Installationsuppdatering har liknande funktion

som Automatisk installation Skillnaden är att

du kan uppdatera kanallistan utan att radera

ursprungsinformationen.

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och

välj Installation > Kanalinstallation >

Installationsuppdatering

2 Tryck på ≥ för att gå in i

Installationsuppdateringsmenyn

Starta nu är markerad.

3 Tryck på OK.

4 Tryck på den gröna knappen för att starta

uppdateringen. Detta kan ta några minuter..

5 När uppdateringen är fullföljd, tryck

på den röda knappen för att återgå till

Kanalinstallationsmenyn

6 Tryck på MENU för att avsluta.

Installera kanaler manuellt

Detta avsnitt beskriver hur du söker och lagrar analoga

kanaler manuellt Om du vill söka efter och lagra digitala

kanaler se Avsnittet Testa digital mottagning

Steg 1 Välj ditt system

OBS

• Hoppa till steg 2 Sökning och spara nya TV-kanaler om dina

systeminställningar är korrekta

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj

Installation > Kanalinstallation > Analog:

Manuell Installation.

2 Tryck på ≥ för att gå in i Systemlistan.

TV-meny I Installation

Kanalinstallation Analog: Manuell installation

Automatisk installation

System

Installationsuppdatering

Digital: Testmottagning

Analog: Manuell installation

Arrangera om

Rensa programlistan

Sök

Fininställning

Spara aktuell kanal

3 Tryck på < eller > för att välja ditt land eller

region.

4 Tryck på ≤ för att återgå till

Kanalinstallationsmenyn

Steg 2 Sök och spara nya TV-kanaler

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj

Installation > Kanalinstallation > Analog:

Manuell Installation > Sök.

2 Tryck på ≥ för att gå in i Sökmenyn

3 Tryck på den röda knappen och sifferknapparna

på fjärrkontrollen för att mata in den tresiffriga

frekvensen. Alternativt, tryck på den gröna

knappen för att automatiskt söka efter nästa

kanal.

4 Tryck på ≤ när den nya kanalen hittats.

5 Välj Spara som ny kanal och tryck på ≥ för att

gå in.

6 Tryck på OK för att spara denna kanal.

7 Kanalnumret kommer att visas på skärmen.

8 Tryck på MENU för att avsluta.

23


24

TV-meny

Fininställ analoga kanaler

Du kan manuellt fininställa analoga kanaler när

mottagningen är dålig

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj

Installation > Kanalinstallation > Analog:

manuell installation > Fininställning.

2 Tryck på ≥ för att gå in i Fininställningsmenyn.

3 Tryck på < eller > för att justera frekvensen.

4 Tryck på ≤ när du är klar.

5 Välj Spara aktuell kanal för att spara

den fininställda kanalen under nuvarande

kanalnummer.

6 Tryck på ≥ för att gå in.

7 Tryck på OK. Klar visas.

8 Tryck på MENU för att avsluta.

Arrangera om kanaler

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj

Installation > Kanalinstallation > Arrangera

om.

2 Tryck på ≥ för att gå in i Arrangera om listan.

3 Tryck på < eller > i Arrangera om listan för att

välja den kanal du vill arrangera om.

4 Tryck på den gula

knappen för att flytta kanalen

upp på listan eller tryck på den blå knappen för

att flytta kanalen ned på listan.

5 Tryck på MENU för att avsluta.

Byta namn på kanaler

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj

Installation > Kanalinstallation > Arrangera

om.

2 Tryck på ≥ för att gå in i Arrangera om listan.

3 Tryck på < eller > i Arrangera om listan för att

välja den kanal du vill byta namn på.

4 Tryck på den röda knappen. ( Döp om)

5 Tryck på ≤ och ≥ för att välja tecken eller < och

> för att ändra tecknen. Mellanrum, siffror (0-9)

och andra specialtecken är placerade mellan z

och A.

6 Tryck

på den gröna knappen eller OK för att

avsluta.

NOTERA

• Radera alla tecken genom att trycka på den gula knappen

Radera endast de markerade tecknen genom att trycka på

den blå knappen

Avinstallera eller installera om kanaler

Du kan avinstallera en sparad kanal eller installera om en

avinstallerad kanal

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj

Installation > Kanalinstallation > Arrangera

om.

2 Tryck på ≥ för att gå in i Arrangera om listan.

3 Tryck på < eller > för att välja kanalen du vill

avinstallera eller installera om.

4 Tryck på den gröna knappen för att avinstallera

eller installera om kanalen.

5 Tryck på MENU för att avsluta.

Testa digital mottagning

Om du använder digitala sändningar kan du kontrollera

kvaliteten och signalstyrkan för digitala kanaler

Detta låter dig återställa och testa din antenn eller

parabolantenn

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj

Installation > Kanalinstallation > Digital:

Testmottagning

2 Tryck på OK.

3 Tryck på den gröna knappen för att automatiskt

starta testet eller manuellt ange frekvensen för

den kanal som du vill testa. Om signalkvaliteten

och styrkan är dålig, återställ antennen eller

parabolantennen och testa igen.

4 När det är klart, tryck på den gula knappen för att

spara frekvensen.

5 Tryck på den röda knappen för att återgå till

Kanalinstallationsmenyn.

6 Tryck på MENU för att avsluta.

NOTERA

• Om du har fortsatta problem med mottagningen för

den digitala sändningen, kontakta en specialiserad

installatör

Rensa programlistan

Du kan radera programlistan

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj

Installation > Kanalinstallatio > Rensa

programlistan

2 Tryck på MENU för att avsluta.


TV-meny

Källetiketter

Du kan ange en etikett till varje inmatad källa enligt egna

önskemål i etikettlistan

1 Gå till Installation > Källetiketter

2 Ange en inmatad källa och tryck på > för att välja

en etikett från etikettlistan.

3 Tryck på b på fjärrkontrollen och kontrollera

resultatet.

Ange en kanalavkodare (För ATV)

Avkodare kan avkoda kanaler kan anslutas till SCART

Du måste ange TV-kanalen som en kanal som ska

avkodas Ange sedan den anslutning där avkodaren är

ansluten

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj

Installation > Dekoder.

TV-meny

Installation Dekoder

Språk

1 ...

Land

2 ...

Kanalinstallation

3 ...

Källetiketter

Dekoder

Information om

aktuell programvara

AV-återställning

Återställning till fabriksvärden

2 Tryck på ≥ för att gå in i listan.

3 Tryck på < eller > för att välja den kanal som ska

avkodas.

4 Tryck på OK för att markera eller avmarkera

kanalen.

5 Tryck på ≤ för att återgå till föregående meny.

6 Tryck på MENU för att avsluta.

Kontrollera nuvarande programversion

Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj Installation

> Information om aktuell programvara.

Uppdatera program (digitala sändningar)

Om (DVB-T) digitala sändningar används kommer din TV

automatiskt att ta emot programuppdateringar Om du

får ett meddelande på skärmen som uppmanar dig att

uppdatera ditt program:

• Välj Acceptera (rekommenderas) för att uppdatera

programmet omedelbart.

• Välj Avvisa för att avsluta uppdateringen

(rekommenderas inte).

• Välj Påminn mig senare för att bli påmind om att

uppdatera programmet senare.

NOTERA

• För att söka bärvågor för uppgraderingmöjligheter gör en

manuell uppgraderingen

• Programuppgraderingen kan ta omkring 30 minuter men

kan ta ännu längre tid (upp till 1 timme) beroende på

signalstatusen

VARNING

Koppla inte ifrån strömsladden när programmets

uppgradering pågår eftersom det kan göra att

uppgraderingen misslyckas. Om det uppstår

problem fråga kvalificerade servicepersonal innan

uppgraderingsperioden upphör.

AV återställning

För att återställa Audio och Video till

standardinställningarna

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj

Installation > AV återställning

2 Tryck på ≥ för att välja ”Starta nu” och tryck på

OK.

3 Tryck på MENU för att avsluta.

Återställning till fabriksvärden

När du aktiverar Återställning till fabriksvärden,

behöver TV:n återställas från Installation första gången

1 Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj

Installation > Återställning till fabriksvärden

2 Tryck på ≥ för att välja ”Starta nu” och tryck på

OK.

3 Tryck på MENU för att avsluta.

25


26

Ansluta en dator

Ansluta en dator

HDMI anslutning

DATOR

DATOR

HDMI kabel

DVI/HDMI omvandlingskabel

Ø 3,5 mm stereo minikontaktskabel

Analog anslutning

DATOR

DATOR

DVI/RGB omvandlingskabel

Ø 3,5 mm stereo minikontaktskabel

RBG-kabel

Ø 3,5 mm stereo minikontaktskabel

PC IN

VGA AUDIO

COMPONENT

PC IN

VGA AUDIO

COMPONENT

Y

COMPONENT

L R

L R

Y

Pb P

VGA

COMPONE

Pb

L R

L R

SP

AU

Stödda skärmupplösningar

Datorformat (DATOR)

Upplösning Uppdateringshastighet

640 x 480 60Hz

800 x 600 56Hz

800 x 600 60Hz

1024 x 768 60Hz

1280 x 720 60Hz

1280 x 768 60Hz

1360 x 768 60Hz

1280 x 1024 60Hz (endast 42 tum)

1920 x 1080 60Hz (endast 42 tum)

Video-format

Upplösning Uppdateringshastighet

480i 60Hz

480p 60Hz

576i 50Hz

576p 50Hz

720p 50Hz, 60Hz

1080i 50Hz, 60Hz

1080p (endast HDMI, Komponent)

50Hz, 60Hz, 24Hz


Bilaga

Felsökning

Problem Möjlig lösning

Ingen bild 1 Anslut strömsladden korrekt

2 Slå på strömmen

3 Anslut signalkabeln korrekt

4 Tryck på någon knapp på LCD-TV:n

Onormala färger Anslut signalkabeln korrekt

Förvriden bild 1 Anslut signalkabeln korrekt

2 Använd en kompatibel signal

Bilden för mörk Justera ljusstyrkan och kontrasten

Endast ljud, ingen bild 1 Kontrollera om inmatningssignalen är ansluten korrekt

2 TV-RF signalen måste vara lägre än 50 dB

Endast bild inget ljud 1 Anslut signalkabeln korrekt

Kan inte använda fjärrkontrollen 1 Byt batteri

Kan inte ta emot tillräckligt med kanaler

via antennen

2 Justera volymen till lämplig nivå

3 Justera volymen till lämplig nivå

4 TV-RF signalen måste vara lägre än 50 dB

Inga färger Justera färginställningen

2 Slå av strömmen i 10 sekunder och starta sedan om

Använd kanalsökningsfunktionen för att öka antalet kanaler som inte

är inkluderade i minnet

Blinkande bild åtföljd av spökbild 1 Kontrollera anslutningen av antennen/signalkabeln

2 Kontrollera om kanalen är i uppspelningsläge

3 Tryck på signalkällan och ändra inmatningsläge

Brutna linjer eller segment Justera antennen

Håll TV:n borta från bruskällor såsom bilar, neonlampor och

hårtorkar

Vissa TV-kanaler är blockerade

(förhoppning om att få några kanaler)

Använd sökmetoden för uppdateringar för att lägga till kanaler som

inte är inkluderade i minnet

Överlappande bilder eller spökbilder Använd en Multiriktningsantenn utomhus

(Om din TV påverkas av närliggande berg och byggnader)

Kan inte använda en funktion Om poster du väljer är gråa kan de posterna inte väljas

Kan inte ta emot program Använd sökmetoden för uppdateringar för att lägga till kanaler som

inte är inkluderade i minnet

27


28

Bilaga

Specifikationer

Post 26 tum LCD FÄRG-TV,

Modell: LC-26SB25E,

LC-26SB25S

32o LCD FÄRG-TV,

Modell: LC-32SB25E,

LC-32SB25S

42o LCD FÄRG-TV,

Modell: LC-42SB55E,

LC-42SB55S

LCD-skärmstorlek 26 tum diagonalt 32 tum diagonalt 42 tum diagonalt

Antal punkter 3,147,264 punkter

(1366 g 768 g 3 punkter)

Videofärgsystem PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60

TV-funktion TV-Standard Analog CCIR (B/G, I, D/K, L/L’)

Tar emot

kanaler

Digital DVB-T (2K/8K OFDM)

VHF/UHF ATV : IRA-E69, DVB-T : E5-E69

CATV S-band, S1–S41 kanal

3,147,264 punkter

(1366 g 768 g 3 punkter)

TV-inställningssystem Autoförinställning 999 kanaler, Autoetikett, Autosortering

STEREO/TVÅSPRÅKIG NICAM/A2

Ljusstyrka 500 cd/m 2 450 cd/m 2 500 cd/m 2

Motljus liv 60 000 timmar (vid Bakgrundsljus standardposition)

Visningsvinklar H : 160° V : 150° H : 176° V : 176°

Ljudförstärkare 5W g 2 5W g 2 10W g 2

6,220,800 punkter

(1920 g 1080 g 3 punkter)

Högtalare (100 mm g 30 mm) g 2 (100 mm g 30 mm) g 2 (140 mm g 30 mm) g 2

Baksidan

Antenn UHF/VHF 75 q

RS-232C D-Sub 3 pin hananslutning

SCART 1 SCART (endast AV inmatning, Y/C inmatning, RGB inmatning, TV utmatning-analog)

SCART 2 SCART (AV inmatning, Y/C inmatning, monitor utmatning (analog källa - RF, SCART 1, SIDE AV;

digital källa - endast DTV ljud) )

DATOR IN VGA pin (AV inmatning), Ø 3,5 mm kontakt (ljudinmatning)

Komponent Y/Pb (Cb) /Pr(Cr), RCA pin (V/H)

SPDIF Digital ljudutgång

AUDIO OUT RCA pin (V/H)

Sida

HDMI 1

HDMI 2

C. I. (Common Interface) EN50221, R206001

Hörlurar Ø 3,5 mm kontakt (ljudutmatning)

AV IN RCA pin (AV inmatning) , RCA pin (V/H), S-VIDEO (Y/C inmatning)

HDMI 3 Endast för 32 tum och 42 tum

OSD-språk Bulgariska, kroatiska, tjeckiska, danska, holländska, engelska, finska, franska, tyska, grekiska,

ungerska, italienska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, serbiska, slovakiska,

slovenska, spanska, svenska, turkiska

Strömförsörjning 220–240 V växelström, 50 Hz

Strömförbrukning 100 W (Standby


Bilaga

Annan Information

Varning beträffande användning i miljöer med höga eller låga temperaturer

• När enheten används i ett utrymme med låg temperatur (t ex rum, kontor), kan bilden lämna spår eller visas något fördröjd

Detta är inget funktionsfel och enheten kommer att återställas när temperaturen återgår till normal temperatur

• Lämna inte enheten på en kall eller varm plats Lämna heller inte enheten på en plats där den utsätts för direkt solljus eller nära

värmare eftersom detta kan göra att höljet deformeras och att LCD-panelen krånglar

• Förvaringstemperatur: e5°C till e35°C

Information om programlicensen för denna produkt

Programsammansättning

Programmen som inkluderas i denna produkt är sammansatt av olika programkomponenter vars enskilda

upphovsrättigheter innehas av SHARP eller av tredje part

Program som utvecklats av SHARP och program med öppen källkod

Upphovsrätten för programkomponenter och olika relevanta dokument som medföljer denna produkt har utvecklats

eller skrivits av SHARP ägs av SHARP och är skyddade av upphovsrättslagen, internationella avhandlingar

och andra relevanta lagar Denna produkt använder fritt distribuerade program och programkomponenter

vars upphovsrätt hålls av tredje part Dessa inkluderar program som täcks av en GNU General Public License

(hädanefter GPL), en GNU Lesser General Public License (hädanefter LGPL) eller andra licensavtal

Erhålla källkod

Vissa av den öppna källkodsprogrammens licensgivare kräver att distributörer tillhandahåller källkoden tillsammans

med de exekverbara programkomponenterna GPL och LGPL inkluderar liknande krav För information om att

erhålla källkoden för programmen med öppen källkod och för att erhålla GPL, LGPL och andra licensavtal besök

följande webbsida:

http://www sharp-eu com/gpl/

Vi kan inte svara på några frågor om källkoden för programmen med öppen källkod Källkoden för den

programkomponenter vars upphovsrätt hålls av SHARP distribueras inte

Bekräftelse

Följande program med öppen källkod är inkluderade i denna produkt:

• linux kernel • modutils • glibc • zlib • libpng

Varumärken

• HDMI, HDMI logotyp och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som

tillhör HDMI Licensing LLC“HD ready” logotypen är varumärke för EICTA

DVB logotypen är det registrerade varumärket för Digital Video Broadcasting - DVB - projektet

29


30

VARNING: Din produkt är

markerad med denna symbol.

Det betyder att förbrukade

elektriska och elektroniska

produkter inte skall blandas i

de vanliga hushållssoporna.

Det finns ett separat

insamlingssystem för dessa

produkter.

A Information om avyttring för användare (privata hushåll)

1 I den Europeiska Unionen

VARNING: Om du vill kasta denna utrustning använd inte den vanliga soptunnan!

Förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning måste sorteras separate och i enlighet med

lagstiftningen som kräver korrekt hantering, återvinning och återanvändning av förbrukad elektrisk

och elektronisk utrustning.

Genom att följa besluten hos medlemsstaterna ska privata hushåll inom EU:s stater återlämna deras

förbrukade elektriska och elektroniska utrustningar till därför avsedda återvinningsstationer utan

kostnad*.

I vissa länder* kan också din lokala återförsäljare ta tillbaka din gamla produkt utan kostnad om du

köper en ny likvärdig produkt.

*) Kontakta de lokala myndigheterna för ytterligare detaljer.

Om din förbrukade elektriska eller elektroniska utrustning har batterier eller ackumulatorer bör dessa

sorteras separat på förhand i enlighet med lokala krav.

Genom att kasta denna produkt på ett korrekt sätt hjälper du till att garantera att avfallet hanteras på

rätt sätt, återvinns och återanvänds samt förhindrar eventuella negativa effekter på miljön på grund

av felaktig avfallshantering.

2 I andra länder utanför EU

Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna och fråga om korrekt

avyttringsmetod.

För Schweiz: Förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning kan återlämnas utan kostnad till

återförsäljaren, även om du inte köper någon ny produkt. Ytterligare insamlingsmöjligheter listas på

hemsidan www.swico.ch eller www.sens.ch.

B Information om avyttring för företagsanvändare

1 I den Europeiska Unionen

Om produkten används för företagsändamål och du vill avyttra den:

Kontakta din SHARP återförsäljare som kommer att informera dig om återtagning av produkten. Du

kan debiteras för de kostnader som uppstår för återtagning och återvinning. Mindre produkter (och

små mängder) kan tas tillbaka av din lokala återvinningsstation.

För Spanien: Kontakta det etablerade insamlingssystemet eller de lokala myndigheterna för

återtagning av din förbrukade produkt.

2 I andra länder utanför EU

Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna och fråga om korrekt

avyttringsmetod.

För EU: Den överkorsade soptunnan på hjul anger att förbrukade batterier inte skall kastas i de

vanliga hushållssoporna! Det finns ett separat insamlingssystem för förbrukade batterier som

möjliggör korrekt behandling och återvinning i enlighet med gällande lagstiftning. Kontakta de lokala

myndigheterna för detaljer om insamling och återvinning.

För Schweiz: De förbrukade batterierna skall återlämnas där de köpts.

För andra inte-EU länder: Kontakta de lokala myndigheterna för korrekt metod att kasta de

förbrukade batterierna.

More magazines by this user
Similar magazines