Förenklings- och utvecklingsmöjligheter inom offentlig upphandling ...

svensktnaringsliv.se

Förenklings- och utvecklingsmöjligheter inom offentlig upphandling ...

2 Uppdraget 5

2 Uppdraget

Uppdraget från Svenskt Näringsliv till AffärsConcept i Stockholm AB omfattar att inom ett upphandlingsområde

välja ut representativa förfrågningsunderlag, analysera deras innehåll och utformning

samt mot bakgrund av denna analys ta fram förslag till förenklingsåtgärder som skall gynna

en effektiv upphandlingsprocess.

För att kunna göra en relevant jämförelse och komma med konkreta förslag till utveckling har vi

valt att fokusera på bemanningstjänster inom hälso- och sjukvården.

Uppdraget omfattar också att ta fram och analysera några anbud som lämnats i upphandlingar för

att på detta sätt kunna beskriva eventuella ”onödiga” brister i anbud som missgynnar såväl köpare

som leverantörer i den offentliga upphandlingen.

Målet med uppdraget är således att lyfta fram exempel på förenklingsmöjligheter i förfrågningsunderlagens

utformning och innehåll som skulle kunna komma att gynna såväl köpare som säljare

och därmed förbättra de svenska upphandlingsprocedurerna.

Uppdragets resultat förväntas kunna presenteras för en grupp företagare och representanter för

upphandlande myndigheter och härvid bilda underlag för en konstruktiv debatt om förenklingsmöjligheter

och effektivisering som gynnar båda parter vid anbudsgivning.

Motivet till val av bemanningstjänster är att dessa tjänster är relativt omdebatterade och att de

sannolikt kommer att upphandlas i större omfattning i framtiden, inte minst med tanke på det

rådande konjunkturläget.

Svenskt Näringsliv

More magazines by this user
Similar magazines