innan ni spelar första gången förberedelser spelidé - tactic

tactic.net

innan ni spelar första gången förberedelser spelidé - tactic

4–10 2–4 20+

Se

1. Ta försiktigt bort matbrickorna

från monstermunnarna.

2. Sätt fast klistermärkena på

tärningarna så att det finns ett

klistermärke på tärningarnas alla

sidor. Den ena tärningen ska ha de

färggranna märkena med prickar,

och den andra tärningen ska ha

märkena med matbilderna. Det spelar ingen roll

vilken sida på tärningen du sätter vilket märke.

1. Lägg spelplanen mitt på bordet

och sätt ihop delarna.

2. Alla spelarna får ett monster,

en bricka med monsterfötter i

samma färg som sitt monster

(förutom den som tidigare har

satts fast under monstret),

en monstermun och en

matbricka.

3. Lägg resten av matbrickorna i

en hög i mitten på spelplanen.

4. Alla spelarna väljer ett hörn

att starta ifrån och ställer sitt

monster där.

5. Ge pricktärningen till den yngsta

spelaren som börjar.

Innehåll:

Spelplan, 4 monsterspelpjäser (+ klistermärken), 8 brickor med monsterfötter

(2 gröna, 2 gula, 2 röda och 2 blå), 4 monstermunnar (plattor med hål för

matbrickorna), 60 matbrickor och 2 tärningar (+ klistermärken).

spelidé

Försök att proppa monstermunnarna fulla!

Den spelare som först lägger 15 matbrickor i sitt monsters mun vinner spelet!

innan ni spelar första gången

förberedelser

3. Gör ditt eget monster genom

att sätta fast klistermärken på

monsterspelpjäserna precis hur

du vill!

4. Sätt fast en bricka med

monsterfötter under din

monsterspelpjäs. Det ska vara

samma färg på brickans bakgrundsfärg

som på monstret. De andra brickorna med

monsterfötter används senare i spelet.


Hörnrutor. Kasta tärningen igen på

samma tur om ditt monster hamnar

på en hörnruta.

En matbricka. Ta en matbricka från

spelplanens mitt och lägg den i ditt

monsters mun (i ett hål). Du kan

välja vilken bricka du vill.

Två tärningar. Alla spelarna lägger sin bricka med monsterfötter på den ruta det egna monstret

står på. Därefter tar alla sitt monster och håller det i handen. Spelaren i tur (som hamnade på rutan

med båda tärningarna) kastar båda tärningarna. Nu ska alla spelarna försöka hitta den rätta bilden

- på den inre delen av spelplanen - med den rätta kombinationen av mat och bakgrundsfärg som

tärningen visar (bortse från prickarna på pricktärningen). Den spelare som först lyckas ställa sitt

monster på den rätta bilden vinner omgången och kan ta en valfri matbricka från mitten.

Exempel:

så här spelar ni

Kasta pricktärningen (bortse från färgerna) och flytta ditt monster på spelplanen i valfri riktning. Rutan som monstret

hamnar på visar vad du ska göra. Flera monster får lov att stå på samma ruta samtidigt.

spelplanen – rutornas betydelse

+ =

När uppgiften är över ställs monstren tillbaka på rutan de stod på innan och alla tar tillbaka sin

bricka med monsterfötter.

Turen går sedan vidare till nästa spelare till vänster.

Spindel. Spindeln stjäl en av dina

matbrickor (om du har några).

Lägg tillbaka en av dina matbrickor

från monstermunnen i mitten på

spelplanen.

Två matbrickor. Ta två matbrickor

från spelplanens mitt och lägg dem

i ditt monsters mun (i två olika hål).

Du kan välja vilka brickor du vill.

Korsade händer. Utan att någon ser det lägger du 1-3 matbrickor från ditt monsters mun i en av

dina händer. Stäng händerna och håll dem korsade framför dig. Välj en spelare och be henne eller

honom att gissa i vilken hand matbrickorna finns.

Om din motspelare gissar…

…rätt: du måste nu ge henne eller honom de matbrickor du har i handen.

…fel: du vinner lika många matbrickor från din motspelares monstermun som du hade i din hand.

Kom ihåg att du inte kan ha fler matbrickor i din hand än din motspelare har i sin monstermun. Du

kan inte heller utföra den här uppgiften om du inte själv har några matbrickor i din monstermun.

Turen går i så fall vidare till nästa spelare.

vinnare

Den spelare som först fyller sin monstermun med 15 matbrickor vinner spelet!

Fler roliga och underhållande spel hittar du på

40430A

More magazines by this user
Similar magazines