Landskapsarbete på regional och lokal nivå i ... - Skipulagsstofnun

skipulagsstofnun.is

Landskapsarbete på regional och lokal nivå i ... - Skipulagsstofnun

(Kultur-)Landskapsarbete regional

och lokal nivå i sydvästra Finland

Reykjavik 7.6.2012

Heidi Saaristo-Levin

Landskapsarkitekt, planläggningschef

Pargas stad, Finland


Indelningen i landskapsområden

1. Södra kustlandet

2. Sydvästlandet

3. Tavastlands oldings- och insjöland

4. Östra Insjöfinland

5. Skogskarelen

6. Suomenselkä

7. Ule träsk-regionen

8. Österbotten

9. Kajanalands och Kuusamo skogsland

10. Nordbotten - Lappland

Källa: www.ymparisto.fi


Taivassalo

Laitila

(3)

1

4b

Turku

Parainen

Aura

2

Kemiö

Loimaa

3

Salo

1. Skärgården

2. Kustens ådalar och skogar

3. Odlingsfälten

4 a. Vidsträckta skogar

4 b. Rapakivi-området

Somero

4a


Nationellt

Regionalt

Lokalt

LANDSKAPSARBETE

Miljöministeriet

Centralerna för närings-,

trafik- och miljöfrågor

Föreningar

Landskapsförbunden

Kommuner

Du och jag


Kulturmiljöprogrammet 2010-2015:

”Kulturmiljön ger (livs)kraft”

Arbetsgrupp för kulturmiljöfrågor

- tjänstemän från regionala och lokala

organisationer

- sedan 1990-talet


Ny interaktiv informationsportal, nytt diskussionsforum: Miljö Nu!

KULTURMILJÖ, NATUR, LANDSKAP


Regional nivå: Landskapsförbundets planläggning

Lokal nivå: Kommunens planläggning

- Hur styrs utvecklingen?

- Var och hur ändrar vi

områdesanvändningen?

Teckningar: Pekka Rahkonen/Suomen ympäristö 10/2009


KULTURMILJÖANALYS


Program…

Strategier…

Utredningar…

Planer…

Analyser…


Konkreta åtgärder!


Lokala kulturmiljöprogram/

Landskapsprogram behövs

…för processens skull.


Källa: Byman & Ruokonen

More magazines by this user
Similar magazines