Matlandethuvudstaden GöteborG 2012 - Västra Götalandsregionen

vgregion.se

Matlandethuvudstaden GöteborG 2012 - Västra Götalandsregionen

Matlandethuvudstaden

GöteborG 2012

Göteborg bidrar till att Sverige blir det nya matlandet. Detta g enom

att fokusera på det unika innehållet, profilråvarorna, de bästa matlagarna

och att låta allt ingå i det konkurrenskraftiga resepaket

som inne håller såväl natur­ som kulturupplevelse. En resa för måltidens

och råvarornas skull som ska förmedla vår miljösyn, våra

traditioner och förmågan att skapa en varm känsla av gästfrihet

och tillhörighet – kort sagt det goda (väst)svenska värdskapet.


Jobb och tillväxt

Mat är glädje, som dessutom skapar jobb och tillväxt.

Det insåg Göteborg och Västsverige tidigt och

därför har vi länge arbetat med mat utifrån flera

olika perspektiv.

Det här arbetet gör vi tillsammans, krögare,

producenter, stadens företrädare och många fler.

Det gör vi för att Göteborg och Västsverige har insett

att äta handlar om mer än mat i magen. Råvaror,

krogmiljöer, traditioner och kockar bidrar

till vår livskvalitet, hälsa, sysselsättning och är ett

kulturellt arv att vårda och vidareutveckla.

Staden och regionens målmedvetna satsning på maten

bidrar till:

att främja turismens utveckling i staden och på landsbygden

och i förlängningen bidra till entreprenörskap,

nya småskaliga landsbygdsföretag och nya jobb

att stärka måltidens roll som reseanledning genom att klargöra

olika måltiders påverkan i upplevelsen av en destination

att driva kunskap- och kompetensutveckling inom områdena,

produkt- och affärsutveckling samt försäljning

att långsiktigt bidra till att all den kunskap och kompetens

som kommer att krävas – framförallt på den svenska

landsbygden – kan bilda modell för hur ett land utvecklas

från en roll som relativt okänt matland till Sverige –

det nya matlandet

att via mycket konkurrenskraftiga destinationssajter bidra

till marknadsföringen av krogarna och de små skaliga

producenterna på destination

att vi nu serverar vällagad och varierad kost i skolor och

inom omsorgen.

För Göteborg har turistnäringen kommit att spela en allt

viktigare roll för en hållbar tillväxt. Vi vet att en framgångsrik

turistnäring genererar inte bara arbetstillfällen inom

turistföretagen, utan leder även till viktig näringslivsutveckling,

service och sysselsättning inom andra områden. Vi vet

att turism har särskilt stor betydelse för lands- och glesbygd

med stora natur- och kulturvärden såsom vårt Västsverige.

Maten är viktig, den ger glädje och den bidrar till ökad

tillväxt – därför tar vi ett gemensamt grepp!

oFFenliG Mat GöteborG*

600 kök med nästan 1 000 anställda, som serverar cirka

19 miljoner lagade måltider om året.

antal restauranGer/caFÉr i GöteborG

ca 1 250 restauranger och 150 caféer

västra GötalandsreGionen*

Omsättning rese­ och besöksnäringen: ca 34 miljarder

Anställda (helår) rese­ och besöksnäringen: ca 26 000

GöteborGsreGionen***

Omsättning rese­ och besöksnäringen: ca 20,8 milarder.

Anställda (helår) rese­ och besöksnäringen: ca 15 500

livsMedelsbranschen GöteborG**

Antal anställda 4 710 st

Antal arbetsställen 270 st

loKalProducerat i väst

Antal företag ca 400 st. som odlar, tillverkar och/eller

säljer livsmedel med ursprung från regionen.

Omsätter ca.1,5 miljarder och har 578 helårsanställda.

* Måltid Göteborg ** 2007, Business Region Göteborg *** Göteborg & Co


GöteborGs och

västsveriGes styrKor

En av våra största styrkor som vår region har, är

samverkan på många olika nivåer.

Göteborg, Västsverige, Länsstyrelsen, V ästra

Götalandsregionen, småskaliga producenter,

Livsmedelsindustrin osv. Genom detta unika samarbete

har vi skaffat oss en stor möjlighet att gemensamt

använda oss av regionens naturmiljöer,

kultur, kulturarv och utveckla näringsverksamhet

för inhemsk produktion avsedd för såväl inhemsk

konsumtion som för export.

natur och hav – bästa sKaFFerierna

Göteborg och Västsverige är exceptionellt gynnat med

r åvaror från hav, skog, åker, insjö och äng. Vår styrka lig-

ger i kvaliteten på fisk och skaldjur. I hundra år har fiskauk-

tionen i Göteborg försörjt hela landet med färsk fisk och är

dessutom ett populärt besöksmål. Man driver utbildningscenter

för skolklasser som får besöka fiskauktionen, se film

och laga mat. Vi har hög standard på varor inom vilt, mejerier,

bär och svamp. Stora som små producenter jobbar nära

Lokal producerat i Väst för att få in så mycket närproducerat

som det någonsin är möjligt. Lokal producerat i Väst AB är

ett resurscentrum för småskalig livsmedelsproduktion och

förädling i regionen som på flera olika sätt arbetar för att

främja handel av lokal producerade livsmedel inom Västra

Götalandsregionen

anna PÅ daGis och GöteborGs

Gröna arbete

Axel i skolan eller Gösta på äldreboendet har samma

önske mål att få känna doften av nybakat bröd eller äta

färsk fisk till lunch, tillagad med omsorg. Det här är en stor

utmaning. Hur kvalitetssäkrar man server ing av 19 mil-

joner mål per år? 2007 bestämde sig Göteborg för en unik

satsning – Måltid G öteborg. Här har alla, nästan 1 000

personer, som arbetar med att tillaga dessa måltider ge-

nomgått en utbildningsserie. Resultatet talar för sig själv.

När måltiderna i samtliga av Göteborgs skolor betygsätts

får 85 procent MVG eller VG i Livsmedels verkets webb-

enkät.

Som ett direkt exempel på detta engagemang är att i

årets skolkökstävling Felix, är två av de tre finalister från

Göteborg. Förra året vann Lindåsskolan i Göteborg. Ett

a nnat exempel på samarbete är Skolmatsakademin, ett

kunskapsnätverk som har startats för att främja skolmåltiden

och goda matvanor i skolan. I nätverket ingår 33


k ommuner och stadsdelar i Västra Götaland. Man vill för-

medla en positiv attityd till skollunchen och öka kunska-

pen om hur valet av livsmedel påverkar vår hälsa och miljö.

Göteborg fortsätter även att höja andelen ekologiska

livsmedel som serveras i skolor och äldreboenden. Nu är

den uppe i 16 procent. SDF Centrum har som första stadsdel

i Göteborg nått det nationella målet på 25 procent. En

bra start för att göra en bra stad ännu bättre. Vi har en bit

kvar, men med en vilja att åstadkomma något kommer vi

långt. Göteborg ska servera Sveriges bästa mat inom det

offentliga. Det har vi bestämt oss för.

Förädlad Mat

Livsmedelsindustrin har en lång tradition i Göteborg och

Västsverige. Flera har moderniserat och utvecklat sin näring.

Ett bra exempel är sillinläggningar från Klädesholmen

Seafood. Redan på femtonhundratalet var Klädesholmen

ett välkänt fiskeläge utanför Tjörn. Nu har kvarvarande

familjer och sillproducenter förenats under varumärket

K lädesholmen Seafood för att bevara den svenska sill tradit-

ionen. Som tillverkare på Klädesholmen finns en stark lokal

förankring, där sillproduktionen har blivit en framgångsrik

exportvara och en utvecklingsmöjlighet. I Göteborg och

Västsverige finns flera exempel på företag som utvecklar

sina produkter med hjälp av tradition och kreativitet.

Här utvecklas också framtidens livsmedel av bland annat

C halmers och SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.

ur en KröGares PersPeKtiv

Göteborg har hela fem stycken krogar med en stjärna

i G uide Michelin och en rad stjärnkockar vilket känns

o erhört kul att utifrån vår population vara en av E uropas

M ichelin stjärn tätaste städer. Men det finns mer: G ö te borgs

restaurang förening Smaka på Göteborg är ett samarbete

mellan 43 restauranger. Här hittar man allt ifrån stjärn-

beströdda gourmetkök till enklare snabbmat, via de

trendiga uppstickarna, klassiska krogarna och familj ära

servering arna. Med sina olika ingångar och erfarenheter

arbetar de tillsammans för att stärka och profilera G öteborg

som kulinarisk destination. Samarbetet syftar också till att

stärka relationerna till lokala producenter och leverantörer

och att gemensamt verka för att säkra en hög kvalitetsnivå

på restaurangernas råvaror.

I Västsverige har man sedan år 2000 arbetat med att

kvalitetssäkra måltidsupplevelsen genom kvalitets- och

utvecklingsprogrammet Västsvensk Mersmak som syftar

till att utveckla och förädla det västsvenska köket samt att

utveckla nätverksamarbeten mellan krogar och lokala producenter.

Tillsammans med Lokalproducerat i Väst har det utvecklats

former för samverkan, gemensam affärs- produkt

och kvalitetsutveckling. Under det gemensamma varumärket

Smaka på Västsverige marknadsförs Göteborg och

Västsverige som en matregion.

vÅr Mat – värd en resa

I Göteborg och Västsverige arbetar vi med att föra ut matlandet

Sverige i världen. Vi arbetar aktivt mot internationell

mat-och resepress för att berätta om vår gastronomi.

En matresa som startar i Göteborg på våra fantastiska krogar,

vidare uppmed kusten till magiska upplevelser som

till exempel hummersafari i Bohuslän. Detta arbete har

intensifierats de senaste åren då vi mer och mer arbetar

strategiskt med att knyta ihop stad och landsbygd. Ett gott

exempel är Skaldjursresan som började som ett evenemang

över en helg för tre år sedan, för att nu vara ett tema

som marknadsför Bohuslän i sex veckor under hösten, från

hummerpremiären till Allhelgonahelgen. Detta sätt att arbeta

går hand i hand med den nationella strategi för besöksnäringen

som är framtagen av näringen själv och vars

mål är att fördubbla den turistiska omsättningen till 2020.

För att ytterligare spetsa till det engagerar vi oss i evenemang

som kan hjälpa oss få ut vårt budskap och stärka

matstaden. Havet och dess välbefinnande är viktigt för oss.

Förutom gastronomin så är forskningen kring havet och

ett hållbart fiske något som vi gärna uppmärksammar. Ett

exempel är utmärkelsen ”Kungsfenan – the Swedish seafood

award”, med säte i Göteborg.


FraMtidsMöJliGheter

För hur sveriGe – det nya Matlandet – Kan utvecKlas i GöteborG och västsveriGe

I fyra år har Göteborg ingått i det internationella nätverket

Delice – Good Food cities of the world tillsammans med bl.a.

Lyon, Barcelona, Montreal och Osaka. Vi jobbar mot samma

vision som Sverige – det nya matlandet. Kostchefer från världen

har diskuterat mat för barn och hälsa. Kockar utbyter

erfarenheter om vikten av val av råvaror för att ta ansvar gentemot

oss som gäster när det gäller att t.ex. inte servera hotade

arter. Rektorer har diskuterat utbildningens framtida

utmaningar och borgmästare har utryckt sitt stöd för matens

viktiga roll ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Vi har därför

tvingats hitta former där vi tillsammans arbetar med att ta

fram strategier för matens väg genom vårt samhälle. Genom

detta internationella samarbete kan vi påverka långt utanför

Sveriges gränser och också sätta G öteborg, Väst sverige och

Sverige på världens matlandskarta.

Genom dessa åtgärder och insatser når vi dit:

Attitydskapande insatser, projekt som syftar till att öka

marknadens efterfrågan på mat med mervärden och att

stärka den lokala livsmedelsproduktionens konkurrenskraft.

Exempel: PR- aktiviteter nationellt och globalt.

Produktion av livsmedel med mervärden – ekologiska

och/eller närodlade produkter, innovativ mat och mat till

vårt mångkulturella samhälle. Exempel: Omfattande utbildningsinsatser

och nätverkssamarbete, nationellt och

internationellt.

Exportfrämjande insatser – projekt som syftar till att

göra det lättare för företag att sälja till andra länder, t.ex.

kompetensutveckling och nätverksbyggande. Exempel: Deltagande

i mässor, PR-och pressevenemang internationellt.

Logistik och distribution – projekt som underlättar

både för restauranger, offentliga kök och konsumenter att

få tag i mat och råvaror från lokala producenter. Exempel:

Samarbete med livsmedelskedjor.

Projekt som knyter ihop måltidsupplevelser med besöksnäringen

i Göteborg och Västsverige – t.ex. handlar

det om att utnyttja Sveriges unika natur och smaker, och

att arbeta med identitets- och varumärkesbyggnad. Exempel:

Lokala marknader kopplade till årstider, strategiska

måltidsevenemang som Skaldjursresan och andra

evenemang med kulturell och historisk anknytning.

I slutänden hänger allt ihop och maten är en röd tråd till att

göra en bra stad bättre.

Vi vill vara med och ta ansvar för visionen kring Sverige

– det nya matlandet och bidra med det vi gemensamt har

åstadkommit under årens lopp. Därför ansöker Göteborg

om att utses till årets Matlandethuvudstad.

Vi har viljan, vi har kunskapen och vi samverkar. Tre

förutsättningar för vad vi tror är avgörande för att lyckas.

anneli hulthén

Ordförande, Göteborgs

kommunstyrelse

Gunilla Mitchell

VD, Västsvenska Turistrådet

bengt linde

Ordförande, Göteborgs

Restaurangförening

sabine söndergaard

VD, Göteborg & Co

berit Mattsson

Styrelseordförande,

Lokalproducerat i Väst

More magazines by this user
Similar magazines