Regionmagasinet nr 3/2006 - Västra Götalandsregionen

vgregion.se

Regionmagasinet nr 3/2006 - Västra Götalandsregionen

Turer i naturen!

På spaning efter knoppar och

blommor, för att skåda fågel eller

fjäril, eller bara för att se vart

stigen leder. Många har i sommar

samlats för att följa en guide ut i

vår vackra natur!

Och än är det inte för sent att

följa med! Västkuststiftelsen

ordnar guidade vandringar i

många av Västsveriges skiftande

naturreservat. Från tidig vår

ända fram till i november finns

organiserade vandringar med

duktiga naturguider som berättar

om både natur och kultur.

Guidade turer är ett bra sätt

att möta naturen, både för dem

som är vana och för dem som är

ovana vandrare. En guidad vandring

ger en extra dimension åt

naturutflykten. Passa på att lära

känna naturreservatet i ditt

närområde eller gör utflykter och

upplev Västsveriges alla skiftande

naturtyper. Bra för hälsan och

livskvaliteten är det också - att

promenera i naturen. Det ger

både motion och avkoppling!

Man kan läsa om de guidade

vandringarna på www.vastkuststiftelsen.se.

Vandringarna

är gratis och kräver ingen föranmälan.

Det är bara att dyka upp!

En matsäck är gott att ta med,

kanske en kikare eller flora och

rejäla skor på fötterna.

Väl mött i naturen – i år eller

nästa säsong!

Fotnot:

Västkuststiftelsen förvaltar närmare

hälften av Västra Götalands

nästan 400 naturreservat.

10 REGIONMAGASINET 3.2006

Många års hårt arbete

bakom mötesplats på Koster

33 Från föregående sida.

I inledningsskedet hade Stefan kvar

sitt arbete på universitetet i Uppsala.

Helena tog konsultuppdrag

inom landsbygdsutveckling och

kompletterade med att städa på

hotell och jobba extra i öns ICAbutik.

Den första skörden sålde de

från ett bord vid vägen, där folk fick

lägga pengar. Efter några år stod

växthuset på plats och så småningom

också restaurangen.

Parallellt med att trädgårdarna

vuxit har Helena och Stefan också

utvecklat sin kursverksamhet.

Helena håller kurser i blandannat

odling, kompostering, trädgårds-

design och hållbar utveckling.

Stefan i ämnen som utomhuspedagogik

och skolgårdsplanering.

–Vi skulle aldrig kunna leva helt

på turismen och trädgårdarna, och

kursverksamheten är en viktig del i

vår vilja att inspirera andra.

Ett nytt steg som Helena och Stefan

har tagit är också en satsning på så

kallad grön rehabilitering. Under

åren har flera långtidsarbetslösa

eller sjukskrivna på eget initiativ

sökt sig till Kosters trädgårdar och

arbetat med Helena och Stefan. Nu

har idén om en mer strukturerad

rehabilitering tagit form och från

och med i höst och ett år framåt har

Kosters trädgårdar beviljats så kal-

lade Mål 3- medel * för att kunna ha

ytterligare två platser för grön rehabilitering.

– Jag hoppas vi kan ha fler sådana

platser i framtiden, för det är läkande

att arbeta i en trädgård.

Har ni uppnått er vision nu?

–Vi har faktiskt uppnått väldigt

mycket av det vi ville, även om inte

allt blev precis som vi tänkt. Men

det är ju bara naturligt eftersom

både vi och omvärlden förändrats

under tiden, säger Helena.

More magazines by this user
Similar magazines