31.08.2013 Views

årsred för tryck 2002 NYY - Västra Götalandsregionen

årsred för tryck 2002 NYY - Västra Götalandsregionen

årsred för tryck 2002 NYY - Västra Götalandsregionen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Årsredovisning<br />

<strong>2002</strong><br />

Verksamhetsbilaga<br />

<strong>2002</strong><br />

Miljöredovisning<br />

<strong>2002</strong><br />

Personalfokus<br />

<strong>2002</strong><br />

Produktion: Franzén & Falk AB. Fotografer: H. Bjurling, B. Eliasson, S. Kronholm, L. Ternblad, P-M Persson och<br />

J. Ingerstedt/Johnér Bildbyrå, Marie Ullnert och Sofia Sabel/Kamerareportage, Peter Johansson/Skaraborgs sjukhus,<br />

Anna-Karin Larsson/Östra sjukhuset, Per-Anders Jörgensen/Memfis film, Stefan Svensson, Maj-Britt Samuelsson,<br />

Christer Seldevall/Ulricehamns Tidning samt Martin Berlin.<br />

Tryck: Linderoths, Göteborg, 2003. Papper: Gallerie Art Silk, ett Svanen-märkt papper.<br />

Årsredovisningen följer upp regionfullmäktiges<br />

mål utifrån de två huvudområdena<br />

sjukvård och regional utveckling<br />

samt ur ägarens perspektiv. Den innehåller<br />

också en <strong>för</strong>valtningsberättelse.<br />

Verksamhetsbilagan presenterar verksamheternas<br />

mål, prestationer och<br />

ekonomi.<br />

Personalfokus tar upp målen <strong>för</strong> arbetsgivarfrågorna<br />

och utgår från Personalvision<br />

2010.<br />

Miljöredovisningen visar bl.a. hur långt<br />

verksamheterna kommit mot de övergripande<br />

mål som regionfullmäktige<br />

satt upp.<br />

Ytterligare exemplar av dokumenten<br />

kan beställas hos: Anne-Marie Strandh,<br />

Regionens Hus, Mariestad<br />

Telefon: 0501-620 84<br />

Mail: anne-marie.strandh@vgregion.se<br />

www.vgregion.se<br />

Regionens Hus<br />

462 80 Vänersborg<br />

0521-27 57 00<br />

<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> Årsredovisning <strong>2002</strong><br />

Årsredovisning<br />

<strong>2002</strong><br />

På väg mot det goda livet


27 Omvärldsanalys<br />

34 Förvaltningsberättelse<br />

36 Resultaträkning med kommentarer<br />

47 Resultatdispositioner<br />

48 Balansräkning med kommentarer<br />

50 Kassaflödesanalys med kommentarer<br />

52 Verksamheterna i sammanställning<br />

54 Redovisningsprinciper och noter<br />

62 Revisionsberättelse<br />

63 Regionstyrelsen<br />

64 Regionala samordningsgruppen<br />

65 De fackliga organisationerna<br />

66 Adresser<br />

INNEHÅLL<br />

VERKSAMHETERNAS MÅL<br />

2 Tema: På väg mot det goda livet<br />

3 Året i korthet<br />

4 Styrelsens ord<strong>för</strong>ande och regiondirektören<br />

6 Vår region<br />

8 Hälso- och sjukvård<br />

15 Funktionshinder<br />

16 Regional utveckling<br />

22 Ägaren<br />

EKONOMISK REDOVISNING<br />

Det finns en webbversion av <strong>årsred</strong>ovisningen utlagd<br />

på Internet. Adressen är www.vgregion.se<br />

Tema: På väg mot det goda livet<br />

När vi talar om ”På väg mot det goda livet” som tema i årets <strong>årsred</strong>ovisning är det <strong>för</strong> att det goda livet <strong>för</strong> medborgarna<br />

är <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s vision. Det goda livet <strong>för</strong> medborgarna innebär att vi ska ha en bra och<br />

fungerande sjukvård. Vi ska skapa <strong>för</strong>utsättningar så att det finns ett starkt näringsliv som skapar tillväxt i regionens<br />

alla delar; tillväxt innebär ökad sysselsättning och därmed ett ökat välstånd <strong>för</strong> var och en. Visionen innebär också<br />

att skapa stimulerande mötesplatser <strong>för</strong> utbildning och forskning, ett aktivt miljöarbete och ett rikt kulturliv. Medborgarna<br />

ska känna sig delaktiga i samhällslivet och känna trygghet.<br />

Vägen till målet vill vi beskriva. Vägen är inte alltid en jämn och rak motorväg, lika ofta är det svåra hinder som ska<br />

övervinnas. Vi har i årets <strong>årsred</strong>ovisning valt att tydligare utgå från de mål, som regionfullmäktige har fastställt <strong>för</strong><br />

året, och redovisa hur långt vi hittills nått.<br />

Primär- och tandvård i<br />

Skaraborg<br />

Primärvårdens kansli<br />

Regionens Hus<br />

542 87 Mariestad<br />

Telefon 0501-620 00<br />

Primär- och tandvård södra<br />

Älvsborg<br />

Ekenäsgatan 15<br />

504 55 Borås<br />

Telefon 033-616 48 00<br />

Folktandvården Fyrbodal<br />

Regionens Hus<br />

462 80 Vänersborg<br />

Telefon 0521-27 57 00<br />

Folktandvården södra<br />

Bohuslän<br />

Box 275<br />

401 24 Göteborg<br />

Telefon 031-63 05 00<br />

Folktandvården Göteborg<br />

Medicinaregatan 12<br />

413 90 Göteborg<br />

Telefon 031-61 20 20<br />

Övrig hälso- och sjukvård<br />

Handikapp<strong>för</strong>valtningens<br />

kansli<br />

Regionens Hus<br />

542 87 Mariestad<br />

Telefon 0501-620 00<br />

Swedehealth Gothenburg<br />

Care AB<br />

Medicinaregatan 12 C<br />

413 90 Göteborg<br />

Telefon 031-342 68 00<br />

REGIONAL UTVECKLING<br />

Utbildning<br />

Gymnasienämnden<br />

Regionens Hus<br />

541 80 Skövde<br />

Telefon 0500-49 56 00<br />

Naturbruksgymnasiet<br />

Dingle<br />

450 52 Dingle<br />

Telefon 0524-282 00<br />

Naturbruksgymnasiet<br />

Nuntorp<br />

460 65 Brålanda<br />

Telefon 0521-28 28 50<br />

Naturbruksgymnasiet<br />

Sparresäter<br />

540 17 Lerdala<br />

Telefon 0511-800 06<br />

Naturbruksgymnasiet<br />

Strömma<br />

510 21 Sätila<br />

Telefon 0301-475 00<br />

Naturbruksgymnasiet<br />

Sötåsen<br />

545 91 Töreboda<br />

Telefon 0506-168 00<br />

Naturbruksgymnasiet<br />

Uddetorp<br />

532 96 Skara<br />

Telefon 0511-268 50<br />

Naturbruksgymnasiet<br />

Svenljunga<br />

Box 193<br />

512 24 Svenljunga<br />

Telefon 0325-477 00<br />

Billströmska folkhögskolan<br />

471 93 Kållekärr<br />

Telefon 0304-67 65 70<br />

Dalslands folkhögskola<br />

Box 30<br />

458 21 Färgelanda<br />

Telefon 0528-758 80<br />

Fristads folkhögskola<br />

Box 104<br />

513 21 Fristad<br />

Telefon 033-23 68 00<br />

Grebbestads folkhögskola<br />

Box 9<br />

457 02 Grebbestad<br />

Telefon 0525-199 20<br />

Göteborgs folkhögskola<br />

Box 12154<br />

402 42 Göteborg<br />

Telefon 031-769 76 00<br />

Vara folkhögskola<br />

Box 163<br />

534 23 Vara<br />

Telefon 0512-579 70<br />

Övrig regional utveckling<br />

Västsvenska Turistrådet AB<br />

Kungsportsavenyn 31-35, 5 tr<br />

411 36 Göteborg<br />

Telefon 031-81 83 00<br />

Almi Företagspartner Väst<br />

AB<br />

Box 8794<br />

402 76 Göteborg<br />

Telefon 031-779 79 00<br />

GöteborgsOperan AB<br />

Christina Nilssons Gata<br />

411 04 Göteborg<br />

Telefon 031-10 80 00<br />

Göteborgs Konsert AB<br />

Götaplatsen<br />

412 56 Göteborg<br />

Telefon 031-726 53 00<br />

Botaniska trädgården<br />

Carl Skottsbergs gata 22A<br />

413 19 Göteborg<br />

Telefon 031-741 11 00/06<br />

Natur- och kulturarvs<strong>för</strong>valtningen<br />

Regionens Hus<br />

462 80 Vänersborg<br />

Telefon: 0521-27 57 00<br />

Naturhistoriska museet<br />

Box 7283<br />

402 35 Göteborg<br />

Telefon 031-775 24 20<br />

Regionbibliotek<br />

<strong>Västra</strong> Götaland<br />

Box 856<br />

501 15 Borås<br />

Telefon 033-35 70 12<br />

Hemslöjd <strong>Västra</strong> Götaland<br />

Allégatan 49<br />

503 37 Borås<br />

Telefon 033-10 68 02<br />

Film i Väst AB<br />

Box 134<br />

461 23 Trollhättan<br />

Telefon 0520-49 09 00<br />

Västsvenska Teater och<br />

Dans AB<br />

Bohusläns teater<br />

Strömstadsvägen 41<br />

451 50 Uddevalla<br />

Telefon 0522-919 90<br />

Älvsborgsteatern<br />

Bryggaregatan 10<br />

503 38 Borås<br />

Telefon 033-29 07 90<br />

ÖVRIGT<br />

Västfastigheter<br />

Regionens Hus<br />

462 80 Vänersborg<br />

Telefon 0521-27 57 00<br />

Hjälpmedels<strong>för</strong>valtningen<br />

Regionens Hus<br />

542 87 Mariestad<br />

Telefon 0501-620 00<br />

IT-Centrum<br />

Regionens Hus<br />

462 80 Vänersborg<br />

Telefon 0521-27 57 00<br />

Hälsan och arbetslivet<br />

Södra vägen 23<br />

411 35 Göteborg<br />

Telefon 031-778 65 50<br />

Tvätteriet Alingsås<br />

Box 583<br />

441 16 Alingsås<br />

Telefon 0322-66 98 00<br />

Westma<br />

Regionens Hus<br />

542 87 Mariestad<br />

Telefon 0501-620 00<br />

Västtrafik AB<br />

Box 123<br />

541 23 Skövde<br />

Telefon 0500-46 44 00<br />

Adresser


Året i korthet<br />

10-årsjubileum<br />

Film i Väst firade under<br />

året 10-årsjubileum. Företaget<br />

har haft ett mycket<br />

framgångsrikt år med<br />

bl.a. filmen Lilja 4-ever,<br />

producerad av Memfis<br />

Film, i samproduktion med<br />

Film i Väst.<br />

Handlingsprogram<br />

<strong>för</strong> folkhälsoarbetet<br />

presenterat<br />

Handlingsprogrammet <strong>för</strong><br />

folkhälsoarbetet i <strong>Västra</strong><br />

Götaland är konkret utformat<br />

och innehåller <strong>för</strong>slag<br />

på åtgärder och aktörer <strong>för</strong><br />

att nå fram till den folkhälsopolitiska<br />

policyn där målet<br />

är ”Det goda livet”.<br />

Stressinstitut<br />

inrättat<br />

För att <strong>för</strong>söka motverka<br />

problemen med utbrändhet<br />

och andra stressrelaterade<br />

sjukdomar, har <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong><br />

och Försäkringskassan<br />

inrättat ett<br />

institut <strong>för</strong> stressmedicin.<br />

Fördelning av skatten år <strong>2002</strong> (10,25 kr) Antal anställda, december<br />

Hälso- och sjukvård 9,29<br />

Regional utveckling 0,42<br />

Kollektivtrafik/Västtrafik AB 0,30<br />

Regiongemensamt 0,24<br />

Summa 10,25<br />

Positivt årsresultat<br />

Resultatet <strong>för</strong> koncernen uppgick till 21 mkr år <strong>2002</strong>. För andra året i rad uppvisar<br />

regionen ett positivt resultat.<br />

Kökansli inrättat<br />

I början av året inrättades ett kökansli med uppgift att hjälpa patienter att utnyttja<br />

regionens behandlingsgaranti. Köande patienter kan få behandling i regionen<br />

eller någon annanstans i landet. Under året utnyttjade 1 627 personer denna<br />

möjlighet.<br />

Centrum <strong>för</strong> verksamhetsutveckling (CVU) har startat<br />

CVU är en resurs <strong>för</strong> regionens verksamheter i deras arbete med att utveckla arbetsformer,<br />

<strong>för</strong>medla kontakter och skapa mötesplatser <strong>för</strong> erfarenhetsutbyte. CVU ska samla<br />

kunskap och nya idéer, bl.a. genom samarbete med universitet och högskolor.<br />

Extrapengar till infrastrukturen<br />

Regionfullmäktige beslutade att satsa 200 miljoner kronor under de närmaste<br />

åren <strong>för</strong> att tidigarelägga planeringen av väg- och järnvägsinvesteringar i <strong>Västra</strong><br />

Götaland.<br />

Pris <strong>för</strong> miljön <strong>för</strong> <strong>för</strong>sta gången<br />

Anders Egeskog vid primärvården i Skaraborg och Knut-Olof Lagerkvist vid Västfastigheter<br />

i Borås fick <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s miljöstipendium när det <strong>för</strong><br />

<strong>för</strong>sta gången delades ut.<br />

Regionens ambulanshelikopter lyfte<br />

I mars <strong>2002</strong> invigdes regionens ambulanshelikopter. Regionen har tecknat ett femårigt<br />

avtal med Norrlandsflyg AB och verksamheten bedrivs med medicinsk personal<br />

från regionens akutsjukhus. Det <strong>för</strong>sta året innebar 956 ambulanslarm och ett flertal<br />

livräddande insatser.<br />

Hållbar utveckling i fokus<br />

Under året har ett utvecklingsarbete bedrivits kring hållbar tillväxt och utveckling i <strong>Västra</strong><br />

50 000<br />

Götaland. Bl.a. har ett <strong>för</strong>slag till sju utmaningar <strong>för</strong> en hållbar framtid i regionen tagits<br />

fram.<br />

50 000<br />

1999<br />

46 000<br />

46 000<br />

0<br />

50 000<br />

48 000<br />

48 000<br />

0<br />

2000 2001 <strong>2002</strong><br />

1999 2000 2001<br />

<strong>2002</strong><br />

Antalet anställda var<br />

48 693 personer<br />

år <strong>2002</strong><br />

Årets resultat, mkr<br />

400<br />

200<br />

0 0<br />

-200<br />

-400<br />

-600<br />

-800<br />

-1000<br />

-1200<br />

1999 2000 2001 <strong>2002</strong><br />

1999 2000 2001<br />

2000<br />

<strong>2002</strong><br />

Resultatet uppgick till<br />

21 mkr år <strong>2002</strong>


4<br />

Regionstyrelsens<br />

ord<strong>för</strong>ande<br />

Visionen om det goda livet<br />

Regionen har <strong>för</strong> andra året nått ett positivt<br />

resultat, tack vare ett gott arbete av personalen.<br />

De många anställda har gjort ett<br />

fantastiskt jobb under det gångna året och jag<br />

vill där<strong>för</strong> <strong>för</strong>st rikta ett varmt tack till alla och<br />

envar.<br />

Regionens två huvuduppgifter är sjukvård och<br />

regional utveckling. Visionen om ett gott liv <strong>för</strong><br />

alla i <strong>Västra</strong> Götaland, kräver ett strategiskt<br />

arbete <strong>för</strong> att skapa hållbar attraktivitet och<br />

konkurrenskraft som kan komma alla till del.<br />

I det arbetet är den regionala självstyrelsen<br />

ett verkningsfullt och dynamiskt redskap <strong>för</strong> att<br />

skapa den samordning som krävs.<br />

Under det gångna året har behovet av satsningar<br />

på infrastrukturen blivit allt tydligare<br />

och det handlar om både vägar och järnvägar.<br />

Det är viktigt både som välfärdsskapande<br />

kraft och <strong>för</strong> att underlätta kontakter mellan<br />

människor i olika delar av regionen, både <strong>för</strong><br />

arbete och kultur. Kulturen fungerar som motor<br />

i regionen. Den skapar arbete och nyfikenhet,<br />

vilka båda är <strong>för</strong>utsättningar <strong>för</strong> en god<br />

utveckling. Den bidrar till att göra vår region<br />

attraktiv både inom och utom landet. Företrädare<br />

från andra regioner i Europa har under<br />

året visat sitt intresse <strong>för</strong> vårt utvecklingsarbete<br />

i <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>, vilket är glädjande.<br />

Det finns anledning till oro <strong>för</strong> den ekonomiska<br />

utvecklingen inom sjukvården. Men den är inte<br />

omöjlig att hantera, om många bjuder till och<br />

bidrar till att vi får kontroll över kostnadsutvecklingen.<br />

Vi kan se att enträget arbete ger<br />

resultat. Fram<strong>för</strong>allt skapar en bättre ekonomi<br />

arbetsro och stabilitet <strong>för</strong> personalen, vilket är<br />

en <strong>för</strong>utsättning <strong>för</strong> en god utveckling inom vården.<br />

Grunden <strong>för</strong> den medicinska utvecklingen<br />

är personalens kompetens, <strong>för</strong>måga och vilja<br />

att ge den enskilda patienten den bästa möjliga<br />

vården.<br />

Under året som gått har en ny organisation<br />

<strong>för</strong>beretts <strong>för</strong> sjukvården. När tolv hälso- och<br />

sjukvårdsnämnder får ansvar <strong>för</strong> invånarnas<br />

samlade behov av vård, kommer besluten<br />

om medborgarnas sjukvård att fattas närmare<br />

dem det berör. Detta ger medborgarna bättre<br />

<strong>för</strong>utsättningar att engagera sig i sjukvårdspolitiken.<br />

<strong>2002</strong> var ett intensivt år <strong>för</strong> <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>.<br />

Positionerna är framflyttade på flera<br />

områden – kulturen, sjukvården och infrastrukturen.<br />

Ett lyckosamt arbete med att skapa en<br />

hållbar utveckling <strong>för</strong> alla regionens invånare<br />

sker genom ett samfällt agerande hos alla anställda<br />

och våra samarbetspartners. Genom att<br />

dra åt samma håll kommer vi en liten bit på<br />

vägen mot vår vision om ett gott liv <strong>för</strong> alla i<br />

<strong>Västra</strong> Götaland.<br />

Vänersborg i mars 2003<br />

Roland Andersson, Regionstyrelsens ord<strong>för</strong>ande


Hållbar tillväxt i <strong>Västra</strong> Götaland<br />

<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s utveckling<br />

måste bäras av en hållbar tillväxt. Vi<br />

strävar efter att dagens behov ska tillgodoses<br />

utan att kommande generationers möjligheter<br />

äventyras. Människa, miljö och ekonomi<br />

måste samspela på ett klokt sätt. Regionens<br />

uppdrag är att inom sina olika ansvarsområden<br />

leverera de tjänster som efterfrågas<br />

och samtidigt bidra till en hållbar framtid. År<br />

<strong>2002</strong> blev ett av de goda åren i denna utveckling.<br />

Den ekonomiska tillväxten i regionen bedöms<br />

<strong>för</strong> närvarande vara den starkaste i Sverige.<br />

Vårt näringsliv med Göteborg som motor lyckas<br />

bättre än vad man gör på de flesta andra<br />

håll. I det långa perspektivet har det som nu<br />

utgör <strong>Västra</strong> Götaland vuxit kraftigt och stabilt<br />

i 200 år. För varje tioårsperiod har befolkningen<br />

ökat med 50 000 personer eller en<br />

miljon fler invånare på 200 år. Det finns ingen<br />

annan del av landet som har vuxit så uthålligt.<br />

Det regionala utvecklingsarbetet och arbetet<br />

med infrastrukturfrågorna driver regionen och<br />

kommunerna tillsammans. År <strong>2002</strong> började<br />

resultaten av denna samverkan att märkas mer<br />

allmänt. Ett stort antal utvecklingsprojekt sätter<br />

sina spår i regionens alla delområden. I dragkampen<br />

om investeringar i järnvägar och vägar<br />

har <strong>Västra</strong> Götaland samlat sig och uppträder<br />

kraftfullt och enat.<br />

Kulturåret gav stora konstnärliga framgångar.<br />

Filmer, samproducerade av Film i Väst, var nominerade<br />

i 15 kategorier vid Guldbaggegalan,<br />

med Lilja 4-ever som den största vinnaren.<br />

Göteborgsoperans uppsättningar befäster<br />

husets ställning som Skandinaviens ledande.<br />

Göteborgssymfonikerna håller ställningen<br />

som nationalorkester. Samtidigt binds regionen<br />

samman genom ett allt tydligare regionalt samarbete<br />

inom teater, dans, musik och museer.<br />

Hälso- och sjukvården är med sin dynamiska<br />

utveckling samhällets mest komplexa kunskapsorganisation.<br />

Ingen sjukvårdshuvudman kan<br />

finansiera all den sjukvård som skulle kunna<br />

ges och efterfrågas. Trots tillgänglighetsproblem<br />

har sjukhusen, primärvården och tandvården<br />

under <strong>2002</strong> ut<strong>för</strong>t i stort sett all den<br />

vård som planerats.<br />

Regionen har <strong>för</strong> andra året i rad klarat den<br />

svåra balansen mellan sjukvårdens behov och<br />

de ekonomiska möjligheterna. I perspektivet<br />

att hela landstingssektorn brottas med stora<br />

ekonomiska svårigheter, får vi vara nöjda med<br />

att nå ett positivt resultat. Landstingssektorn i<br />

sin helhet redovisar ett negativt resultat om ca<br />

7,3 miljarder kronor. In<strong>för</strong> 2003 står regionen<br />

in<strong>för</strong> nya utmaningar och vi måste gemensamt<br />

sträva efter en hållbar utveckling. Motsatsen<br />

– att bjuda på något som inte är betalt – väcker<br />

ingen respekt och skulle innebära en övervältring<br />

av bekymren på dem som kommer efter.<br />

Vi vill rikta ett stort tack <strong>för</strong> år <strong>2002</strong> till personal<br />

och ledning på våra sjukhus, i primärvården<br />

och alla andra arbetsplatser där verksamheten<br />

bedrivs.<br />

Vänersborg i mars 2003<br />

Jan-Åke Björklund, Regiondirektör<br />

5Region–<br />

direktören


6 Regionen<br />

Detta hände varje dag i<br />

regionen under <strong>2002</strong>!<br />

Varje dag...<br />

...gjordes 10 891 besök på våra<br />

vårdcentraler (läkarbesök<br />

och besök hos sjuksköterskor<br />

m.fl.)<br />

...gjordes 6 917 besök på våra<br />

sjukhus (läkarbesök och besök<br />

hos sjuksköterskor m.fl.)<br />

...föddes 44 barn på våra<br />

sjukhus<br />

...kördes 24 000 mil med Västtrafiks<br />

fordon<br />

…kom 1 370 besökare till Botaniska<br />

trädgården<br />

Det kom i snitt 575 personer till<br />

varje <strong>för</strong>eställning som Göteborgsoperan<br />

genom<strong>för</strong>de<br />

Till varje konsert som Göteborgs<br />

symfoniker genom<strong>för</strong>de kom<br />

i snitt 768 besökare<br />

Vår region<br />

<strong>Västra</strong> Götaland består av landskapen<br />

Bohuslän, Dalsland och Västergötland.<br />

De tre landskapen är <strong>för</strong>enade i <strong>Västra</strong> Götalands<br />

län och i länet finns 49 kommuner. Göteborgs<br />

kommun vid Västerhavet är störst. Minst<br />

är Dals-Eds kommun i Dalsland, alldeles vid<br />

gränsen mot Norge.<br />

<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> har verksamhet<br />

över hela länet och svarar <strong>för</strong> service samt har<br />

ansvar <strong>för</strong> vissa frågor i alla kommuner i detta<br />

län. Främst gäller det hälso- och sjukvård vid<br />

vårdcentraler och sjukhus, men även regionövergripande<br />

utvecklingsfrågor och kultur.<br />

<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> finns representerad<br />

med administrativa kanslier, Regionens Hus,<br />

på sex orter; Borås, Göteborg, Mariestad,<br />

Skövde, Vänersborg och Uddevalla. Vänersborg<br />

är <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s huvudort.<br />

Där sammanträder regionfullmäktige och där<br />

finns både den politiska ledningen i regionstyrelsen<br />

och regionens tjänstemannaledning.<br />

Regionens roll<br />

<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> är en politiskt och<br />

demokratiskt styrd organisation med två huvuduppgifter,<br />

hälso- och sjukvård och regional<br />

utveckling. Att den är politiskt styrd innebär att<br />

invånarna i allmänna val väljer representanter<br />

till regionfullmäktige som är det högsta beslutande<br />

organet.<br />

I <strong>Västra</strong> Götaland har regionen<br />

ansvaret både <strong>för</strong> hälso- och<br />

sjukvården och <strong>för</strong> den regionala<br />

utvecklingen.<br />

Den främsta uppgiften är att se till så att alla<br />

som bor i <strong>Västra</strong> Götaland får tillgång till en<br />

god hälso- och sjukvård. Regionen har också<br />

tagit över den regionala utvecklingen från länsstyrelsen.<br />

För att bidra till en positiv utveckling<br />

<strong>för</strong> länet är det viktigt att stödja kulturlivet,<br />

arbeta aktivt med miljöfrågor, och planera <strong>för</strong><br />

länets utveckling.<br />

Länsstyrelse jäm<strong>för</strong>t med landsting/region<br />

<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>, som är <strong>Västra</strong> Götalands<br />

läns landsting, <strong>för</strong>växlas ibland med<br />

länsstyrelsen, ett bekymmer <strong>för</strong> såväl länsstyrelsen<br />

som regionen – och kanske även <strong>för</strong> medborgarna.<br />

Länsstyrelsens roll<br />

I varje län i Sverige finns en länsstyrelse, en<br />

statlig myndighet, som främst är riksdagens och<br />

regeringens högra hand. Det finns filialkontor<br />

i varje län och de genom<strong>för</strong> riksdagens och<br />

regeringens beslut så att besluten får önskad<br />

effekt.<br />

Länsstyrelsen i <strong>Västra</strong> Götalands län är en av<br />

landets 21 länsstyrelser och har som uppdrag<br />

att representera riksdag och regering ute i länet.<br />

Till uppgifterna hör bl.a. att utöva tillsyn<br />

genom att kontrollera att olika verksamheter<br />

följer lagar och riktlinjer, ge tillstånd och pröva<br />

överklaganden av kommunala beslut och att<br />

vara serviceorgan samt bidra med kunskap till<br />

dem som bor och arbetar i länet.<br />

Länsstyrelsen hanterar frågor inom områden<br />

som beredskap och räddningstjänst, bostadsfinansiering,<br />

djurskydd, fiske, hushållning med<br />

naturresurser, kommunikation, kulturmiljövård,<br />

körkortsfrågor, lantbruk, livsmedelskontroll, miljöskydd<br />

och naturvård.<br />

Verksamheten i länet finns på sju platser: Göteborg,<br />

Vänersborg, Mariestad, Uddevalla, Skara,<br />

Borås och Hornborgasjön.


1,5 miljoner människor bor här<br />

<strong>Västra</strong> Götaland har 1 508 230 invånare, vilket<br />

utgör 17 procent av Sveriges befolkning. På<br />

200 år har befolkningen ökat med en miljon<br />

invånare.<br />

Störst och minst<br />

Snabbfakta om<br />

<strong>Västra</strong> Götaland<br />

från december <strong>2002</strong>:<br />

Flest invånare finns i Göteborgs kommun,<br />

474 921 invånare, minst i Dals Eds kommun,<br />

5 044 invånare. Den kommun som ökar mest är<br />

Stenungsund.<br />

Fler kvinnor än män<br />

I <strong>Västra</strong> Götaland bor 748 082 män (49,6 procent)<br />

och 760 147 kvinnor (50,4 procent).<br />

Hur ser befolkningsstrukturen ut?<br />

I <strong>Västra</strong> Götaland finns det totalt 258 859 ålderspensionärer.<br />

22,9 procent av befolkningen i <strong>Västra</strong><br />

Götaland är barn 0-18 år. Störst andel barn<br />

finns i Härryda kommun, 28,4 procent. Lägst<br />

andel barn finns i Göteborgs kommun, 20,2 procent.<br />

Genomsnittet <strong>för</strong> riket är 22,7 procent.<br />

Cirka 150 nationaliteter<br />

Av <strong>Västra</strong> Götalands 1,5 miljoner invånare är ca<br />

186 000 födda i ett annat land än Sverige. Om<br />

man räknar med dem som är födda utomlands<br />

eller är födda i Sverige men har minst en <strong>för</strong>älder<br />

som är född utomlands, så är den totala siffran<br />

ca 336 000, d.v.s. 22 procent. Cirka 150 nationaliteter<br />

finns representerade i länet.<br />

Regionens riksdag<br />

Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande<br />

organ. Dess 149 ledamöter är direktvalda<br />

av invånarna i <strong>Västra</strong> Götalands län.<br />

Dess uppgift är att svara <strong>för</strong> det regionala helhetsperspektivet,<br />

styrning, policier och övergripande<br />

beslut. Fullmäktige beslutar också<br />

om landstingsskatten.<br />

Mötena som är öppna <strong>för</strong> allmänheten hålls i<br />

Vänersborg. Länets närradiostationer direktsänder<br />

från alla fullmäktiges sammanträden.<br />

Under <strong>2002</strong> höll regionfullmäktige åtta sammanträden.<br />

Ett axplock från regionfullmäktige <strong>2002</strong>:<br />

- anslog i januari 200 mkr <strong>för</strong> att under<br />

åren <strong>2002</strong>-2004 medfinansiera och underlätta<br />

<strong>för</strong> tidigareläggning av väg- och<br />

järnvägsbyggnation i länet.<br />

- fastställde i januari en lönepolicy <strong>för</strong> regionens<br />

anställda.<br />

- beslutade i mars att en ny politisk organisation<br />

ska inrättas <strong>för</strong> den kommande<br />

mandatperioden.<br />

- fastställde i april <strong>årsred</strong>ovisningen och<br />

bokslutet <strong>för</strong> år 2001.<br />

- delade i maj ut regionens <strong>för</strong>sta miljöstipendium.<br />

- tog i maj emot demokratikommitténs<br />

rapport som <strong>för</strong>eslog åtgärder <strong>för</strong> att utveckla<br />

och <strong>för</strong>djupa demokratin i regionen.<br />

- antog i maj en policy <strong>för</strong> handikappfrågor.<br />

- beslutade i juni budgeten <strong>för</strong> år 2003 och<br />

flerårsplanen <strong>för</strong> åren 2004-2005.<br />

- antog i september handlingsprogrammet<br />

<strong>för</strong> regionens folkhälsoarbete.<br />

- delade i november ut jämställdhetspris<br />

<strong>för</strong> år <strong>2002</strong> till Kungälvs sjukhus och<br />

avdelningen geriatrik på Sahlgrenska<br />

universitetssjukhuset.<br />

- beslutade i december om en ny arbetsordning<br />

och nya reglementen med anledning<br />

av den nya politiska organisationen.<br />

- fastställde nya, höjda patientavgifter.<br />

- valde i december nya ledamöter till regionens<br />

nämnder och styrelser enligt resultaten<br />

från höstens val.<br />

7 Regionen<br />

<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>:<br />

...har 48 693 anställda.<br />

...ansvarar <strong>för</strong> sjukvården i <strong>Västra</strong><br />

Götalands län. Regionen har<br />

17 sjukhus, ca 140 vårdcentraler<br />

och ca 170 tandvårdsmottagningar.<br />

...har ansvar <strong>för</strong> att utveckla länet.<br />

Det görs genom att verka <strong>för</strong><br />

ett ökat samarbete kring utvecklingsfrågorna<br />

i länet och genom<br />

att ge stöd till organisationer, kultur<br />

och näringsliv.<br />

...driver <strong>för</strong>utom sjukvård även<br />

en rad andra verksamheter t.ex.<br />

Göteborgsoperan, Göteborgs<br />

Symfoniker, museer, folkhögskolor,<br />

naturbruksgymnasier och Film<br />

i Väst.<br />

...styrs av folkvalda politiker som<br />

samlas i regionfullmäktige, regionstyrelsen,<br />

hälso- och sjukvårdsstyrelsen<br />

och en rad andra<br />

nämnder och styrelser.


8<br />

Måluppfyllelse – Hälso- och sjukvården:<br />

Hälso- och<br />

sjukvård Behoven ska styra<br />

Hälso- och sjukvård omfattas<br />

av en <strong>för</strong>eträdarorganisation<br />

(beställare) och<br />

en ut<strong>för</strong>arorganisation. Företrädare<br />

är hälso- och<br />

sjukvårdsstyrelsen och de<br />

tio hälso- och sjukvårdsnämnderna<br />

(som från 2003<br />

är tolv till antalet). De ska<br />

svara <strong>för</strong> regionfullmäktiges<br />

mål.<br />

Fullmäktiges mål:<br />

Det <strong>för</strong>ebyggande folkhälsoarbetet<br />

är högt prioriterat i <strong>Västra</strong><br />

<strong>Götalandsregionen</strong>. Grunden<br />

<strong>för</strong> allt folkhälsoarbete<br />

är ett välutvecklat samarbete<br />

mellan olika aktörer i samhället.<br />

Hälso- och sjukvårdens uppgift är att erbjuda medborgarna en högkvalitativ<br />

sjukvård där behoven ska vara styrande. Lika viktigt är att skapa<br />

<strong>för</strong>utsättningar så att människor inte blir sjuka.<br />

BESTÄLLARE<br />

Det <strong>för</strong>ebyggande<br />

folkhälsoarbetet<br />

Folkhälsorapport och handlingsprogram<br />

klar<br />

Utgångspunkten <strong>för</strong> <strong>2002</strong> års folkhälsoarbete<br />

har varit att färdigställa den<br />

övergripande folkhälsorapporten <strong>för</strong><br />

<strong>Västra</strong> Götaland och att presentera<br />

ett handlingsprogram. Den övergripande<br />

folkhälsorapporten som belyser<br />

angelägna folkhälsofrågor var färdig<br />

under hösten. Handlingsprogrammet<br />

fastställdes av regionfullmäktige den 10<br />

september <strong>2002</strong>.<br />

Folkhälsorapporten visar att hälsan<br />

inte är jämnt <strong>för</strong>delad bland samhällets<br />

invånare. Uppväxtvillkor, utbildning,<br />

livsstil, bostads<strong>för</strong>hållanden och den<br />

ekonomiska situationen påverkar människors<br />

hälsa, och deras möjligheter att<br />

själva kunna påverka sin hälsa i positiv<br />

riktning. För att detta <strong>för</strong>hållande ska<br />

kunna ändras krävs ett genomtänkt<br />

arbete med folkhälsofrågorna. Det är<br />

<strong>för</strong> det ändamålet som handlingsprogrammet<br />

<strong>för</strong> <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong><br />

tagits fram. Handlingsplanen pekar ut<br />

de områden som ska prioriteras. Det<br />

är på dessa områden som regionen<br />

tillsammans med andra aktörer exempelvis<br />

kommuner, andra myndigheter<br />

och frivilligorganisationer samverkar<br />

<strong>för</strong> att <strong>för</strong>bättra folkhälsan.<br />

Slutrapporten <strong>för</strong> folkhälsoprojekten till<br />

utsatta grupper presenterades under<br />

året. Flertalet av de tillfälliga projekten<br />

ingår numera i kommunernas eller frivilligorganisationernas<br />

ordinarie verksamhet,<br />

vilket också var folkhälsokommitténs<br />

långsiktiga mål. Folkhälsokommittén<br />

har till uppgift att bevaka folkhälsotillståndet<br />

och stödja folkhälsoarbetet<br />

i <strong>Västra</strong> Götaland.<br />

Stöd till frivilligorganisationer<br />

Frivilligorganisationerna, exempelvis<br />

NTF-<strong>för</strong>bunden, Röda Korset och BRIS<br />

(Barnens Rätt i Samhället) spelar en<br />

viktig roll i folkhälsoarbetet. De arbetar<br />

nära människor och har goda <strong>för</strong>utsättningar<br />

att nå ut med hälsofrämjande<br />

information och aktiviteter. Folkhälsokommittén<br />

har under året bidragit med<br />

ca 14 mkr till frivilligorganisationer vilka


genom<strong>för</strong>t ett antal verksamheter med folkhälsoinriktning.<br />

Patienten i centrum<br />

Överenskommelser <strong>för</strong> att stärka patientens<br />

ställning<br />

Att stärka patientens ställning genom att utgå<br />

ifrån alla människors lika värde innebär <strong>för</strong><br />

patienten:<br />

Ökade möjligheter till inflytande, medbestämmande<br />

och delaktighet i sin egen vård<br />

och behandling.<br />

God information om vårdprocess och alternativ,<br />

dess mål och kunskap om sin egen<br />

hälsa/sjuklighet.<br />

Ett professionellt och värdigt bemötande<br />

präglat av respekt och lyhördhet, på administrativ,<br />

vårdande och politisk nivå.<br />

I överenskommelser med regionens ut<strong>för</strong>are<br />

anger hälso- och sjukvårdsstyrelsen de gemensamma<br />

ståndpunkter som tillsammans bidrar<br />

till att stärka patientens ställning.<br />

Valfriheten ökar<br />

Remissfrihet och möjlighet att i <strong>Västra</strong> Götaland<br />

fritt välja vårdgivare hos primär- och länssjukvård<br />

är prioriterad. Det fungerar ännu inte<br />

fullt ut på alla orter i <strong>Västra</strong> Götalands län. Regionens<br />

tillgänglighetsprojekt och kökansli har<br />

hjälpt 1 627 patienter med särskilt definierade<br />

diagnoser och minst ett år i vårdkö till vård och<br />

behandling under året.<br />

Efter rekommendation från Landstings<strong>för</strong>bun-<br />

det in<strong>för</strong>de regionen den nationella valfriheten,<br />

vilket innebär att patienter får vända sig till<br />

vilket sjukhus som helst i landet, på regionens<br />

bekostnad. Totalt har 3 011 personer använt<br />

sig av denna möjlighet under år <strong>2002</strong>.<br />

Kommittén <strong>för</strong> etik-, prioriterings- och vårdgarantifrågor<br />

(EPV) har under året följt upp<br />

de besöksgarantier som gäller <strong>för</strong> besök hos<br />

specialister vid sjukhus samt 14-dagarsgarantin<br />

vid ”välgrundad misstanke om cancersjukdom”.<br />

Uppföljningen visar att köerna till vissa<br />

specialistmottagningar har blivit längre. När<br />

det däremot gäller misstanke om cancersjukdom<br />

har köerna kortats.<br />

Regional handlingsplan<br />

Regional handlingsplan godkänd<br />

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände den<br />

regionala handlingsplanen <strong>för</strong> vården i slutet<br />

av år 2001. Handlingsplanens målområden<br />

är tillgänglighet, kontinuitet, samverkan, hälsofrämjande<br />

åtgärder, mångfald – alternativa<br />

driftsformer, personal<strong>för</strong>sörjning, forskning och<br />

utveckling, IT-stöd <strong>för</strong> verksamhetsutveckling<br />

samt informations<strong>för</strong>sörjning och verksamhetsuppföljning.<br />

Den regionala planen gäller <strong>för</strong><br />

åren <strong>2002</strong>-2004. De uppsatta målen ska uppnås<br />

innan planperioden är över.<br />

Tillgängligheten ökar<br />

Tre nya sjukvårdsupplysningar har startat under<br />

år <strong>2002</strong> och mätning av effekterna har<br />

påbörjats. Telefonframkomlighet har följts upp<br />

vid flera tillfällen under året, vilket kan komma<br />

att resultera i <strong>för</strong>bättringar vid en del vårdcentraler.<br />

En ny akutmottagning, Axessakuten,<br />

som är öppen 24 timmar om dygnet, öppnade<br />

i centrala Göteborg under året.<br />

Det nya ersättnings- och läkarvalssystemet i<br />

primärvården har med<strong>för</strong>t en snabb utökning<br />

av antalet privata vårdgivare i fram<strong>för</strong>allt<br />

Göteborg.<br />

Kontinuitet allt viktigare<br />

Göteborg var <strong>för</strong>st med möjligheten att erbjuda<br />

patienterna fast läkarkontakt. Övriga<br />

områden har börjat erbjuda detta i slutet av år<br />

<strong>2002</strong> och kommer att genom<strong>för</strong>a detta fullt ut<br />

under år 2003.<br />

Forskning och utveckling ingår i handlingsplanen<br />

Flera hälso- och sjukvårdsnämnder har i<br />

sina lokala handlingsplaner uppmärksammat<br />

forskning och utveckling på primärvårdsnivå.<br />

Nu pågår en diskussion om hur uppbyggnaden<br />

av forsknings- och utvecklingsresurserna<br />

ska gå till.<br />

Samverkan/hälsofrämjande åtgärder <strong>för</strong><br />

ökat stöd<br />

Ökade insatser inom psykisk hälsa har inneburit<br />

fler psykologer med inriktning mot barn och ungdomar,<br />

ökade resurser <strong>för</strong> ungdomsmottagningar<br />

samt fler kuratorer och psykiatrisjuksköterskor <strong>för</strong><br />

insatser bland vuxna. Barn- och ungdomspsykia-<br />

9 Hälso- och<br />

sjukvård<br />

Fullmäktiges mål:<br />

Sjukvården ska utvecklas på<br />

ett sådant sätt att patienternas<br />

ställning i sjukvården stärks.<br />

God information om patientens<br />

rättigheter, ett bra bemötande,<br />

en god tillgänglighet<br />

och kontinuitet i vården med<br />

hög kvalitet och kompetens är<br />

viktiga inslag <strong>för</strong> att stärka patientens<br />

ställning.<br />

Fullmäktiges mål:<br />

Riksdagen har beslutat om en<br />

nationell handlingsplan <strong>för</strong> vården.<br />

<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong><br />

genom<strong>för</strong> ett lokalt och regionalt<br />

arbete <strong>för</strong> att kunna leva<br />

upp till handlingsplanens målsättningar.


10 Hälso- och<br />

trin<br />

sjukvård<br />

Fullmäktiges mål:<br />

Samhällets resurser måste användas<br />

på ett så effektivt sätt<br />

som möjligt. En utökad och<br />

bättre samordning mellan olika<br />

huvudmän är nödvändig <strong>för</strong><br />

att <strong>för</strong>bättra situationen <strong>för</strong> utsatta<br />

grupper och <strong>för</strong> att få ut<br />

mesta möjliga av skattepengarna.<br />

samt vuxenpsykiatrin utvecklar sitt utåtriktade<br />

arbete med ett utökat samarbete med ungdomsmottagningarna.<br />

Psykiatri uppmärksammas<br />

I budgeten <strong>för</strong> år <strong>2002</strong> har hälso- och sjukvårdsstyrelsen<br />

uppmärksammat det psykiatriska<br />

området. Sjukhusen har åtagit sig att göra<br />

en särskild satsning, som syftar till att stödja<br />

och <strong>för</strong>verkliga det som anges i den nationella<br />

handlingsplanen. Det innebär bl.a. samverkan<br />

med primärvård och kommunal verksam-<br />

het och nya former av öppen psykosvård. Det<br />

finns en naturlig <strong>för</strong>dröjning mellan överenskommelse<br />

till start av verksamhet så alla avsatta<br />

medel har inte fullt ut tagits i anspråk.<br />

Arbete bedrivs <strong>för</strong> att utveckla äldrepsykiatriska<br />

team och utöka samarbetet kring de dementa<br />

patienterna. Aktivt arbete om vårdkedjor<br />

bedrivs inom demensvården. Tillsammans<br />

med primärvård, sjukhus och kommun utvecklas<br />

gemensamma lokala vårdprogram <strong>för</strong> palliativ<br />

(smärtlindrande) vård.<br />

Kortare väntetider <strong>för</strong> cancerpatienter<br />

Det pågår ett medvetet arbete <strong>för</strong> att korta väntetiderna.<br />

Exempelvis har strålbehandlingskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset<br />

ökat tillgängligheten genom att in<strong>för</strong>a generösare öppettider. Det<br />

innebär att fler patienter kan behandlas varje dag. Ulla-Britt Strömberg från<br />

Trollhättan är en av patienterna som kan intyga att allt fungerat perfekt.<br />

- Alla var så proffsiga och det var lätt att få en tid som passade. De var<br />

oerhört flexibla och tillmötesgående när det gällde att snabbt få tid <strong>för</strong><br />

strålbehandling. Vid ett tillfälle avbröts min behandling <strong>för</strong> inläggning. Då<br />

bedömde läkaren att jag <strong>för</strong>modligen skulle få vänta cirka en vecka innan<br />

jag kunde få ny tid, men jag fick tid redan dagen efter, vilket var mycket<br />

värdefullt <strong>för</strong> mig, säger Ulla-Britt.<br />

Strålbehandlingskliniken fick dela på regionens tillgänglighetspris tillsammans<br />

med urologverksamheten vid Alingsås lasarett, ortopedverksamheten<br />

vid Sjukhuset i Falköping samt hörselvården vid Skaraborgs sjukhus. Hedersomnämnande<br />

gick till hörselvården vid Vasamottagningen i Göteborg.<br />

Samverkan mellan vårdgivare<br />

Socsam-<strong>för</strong>söken permanentas<br />

Lagen om finansiell samordning, den s.k. Socsam-lagen,<br />

gör det möjligt att politiskt och<br />

finansiellt samordna socialtjänstens, sjukvårdens<br />

och sjuk<strong>för</strong>säkringens resurser. Syftet med<br />

lagen är att pröva om samverkan mellan myndigheter<br />

ger högre kvalitet i insatserna <strong>för</strong> den<br />

enskilde medborgaren och effektivare användning<br />

av samhällets resurser. I landet pågår sex<br />

Socsam-<strong>för</strong>sök, tre av dem i <strong>Västra</strong> Götaland:<br />

5S i Grästorp (Samordning av Socialtjänst,<br />

Sjukvård, Social<strong>för</strong>säkring och Sysselsättning),<br />

4S i Stenungsund (Samverkan mellan Sjukvård,<br />

Social<strong>för</strong>säkring och Social<strong>för</strong>säkring)<br />

och Delta på Hisingen i Göteborg.<br />

Parterna i de tre Socsam-<strong>för</strong>söken gjorde en<br />

gemensam utvärdering till riksdagen under år<br />

2001. Av utvärderingen framgår bl.a. att den<br />

finansiella samordningen lett till ett gemensamt<br />

ansvarstagande <strong>för</strong> den enskilde medborgarens<br />

rehabilitering. För medborgaren blir det<br />

enklare eftersom antalet myndighetskontakter<br />

minskar. Riksdagen gav därefter regeringen<br />

i uppdrag att under våren <strong>2002</strong> återkomma<br />

med ett lag<strong>för</strong>slag med en riksomfattande och<br />

permanent lösning, där även arbetsmarknadsverket<br />

ska ingå. På grund av att lagstiftningsarbetet<br />

<strong>för</strong>senats har <strong>för</strong>söksperioden <strong>för</strong>längts<br />

till årsskiftet 2003/2004.<br />

För de tre <strong>för</strong>söken har året präglats dels av<br />

avvaktan på vad den permanenta lagstiftningen<br />

mellan fyra parter ska innebära, dels övergång<br />

från <strong>för</strong>sök till permanent läge.


Läkemedel<br />

Kostnadsökningstakten dämpas<br />

Läkemedelskostnaderna har ökat men ökningstakten<br />

har dämpats. Arbetet på läkemedelsområdet<br />

utgår från att läkemedel ska vara en<br />

samordnad del av hälso- och sjukvården och<br />

syftet är att läkemedelsanvändningen ska bli<br />

effektivare. I sin granskningsplan <strong>för</strong> år <strong>2002</strong><br />

har hälso- och sjukvårdsstyrelsen angett decentraliserat<br />

kostnadsansvar respektive andelen<br />

arbetsplatskodade recept som uppföljningsmått<br />

<strong>för</strong> läkemedel.<br />

Ett decentraliserat kostnadsansvar <strong>för</strong> läkemedel<br />

innebär att kostnadsansvaret finns hos den<br />

<strong>för</strong>valtning/motsvarande som utfärdat receptet.<br />

Som ett led i in<strong>för</strong>andet av decentraliserat<br />

kostnadsansvar från år 2003 har respektive<br />

<strong>för</strong>valtning under år <strong>2002</strong> erhållit en skuggbudget<br />

baserad bl.a. på läkemedelskonsumtionen<br />

under <strong>för</strong>sta halvåret 2001.<br />

En <strong>för</strong>utsättning <strong>för</strong> att decentralisera kostnads-<br />

ansvaret är att det finns arbetsplatskoder på<br />

alla recept. Vid början av år <strong>2002</strong> var andelen<br />

okodade recept relativt stor (19 procent),<br />

medan den i slutet av året endast var 0,5 procent.<br />

Arbetet med arbetsplatskoder har underlättats<br />

av att riksdagen lagstiftat om obligatorisk<br />

streckkod. De två målen har uppnåtts,<br />

men fortfarande återstår mycket arbete <strong>för</strong> att<br />

upprätthålla och utveckla <strong>för</strong>ändringen.<br />

Utöver arbetet mot de två huvudmålen har flera<br />

andra åtgärder vidtagits <strong>för</strong> att effektivisera<br />

läkemedelsanvändningen. Strävan är att öka<br />

engagemanget i verksamheten. Flera <strong>för</strong>valtningar<br />

har redan på ett konstruktivt sätt ökat<br />

sitt engagemang genom att t.ex. utveckla ITstödet,<br />

se över Apodosverksamheten (portions<strong>för</strong>packning<br />

av mediciner gjord av apoteket)<br />

och <strong>för</strong>söka få rabatter från leverantörer av<br />

strategiskt viktiga preparat.<br />

Sjukhusens verksamhet<br />

och struktur<br />

Lokala <strong>för</strong>eträdare ska även beställa<br />

sjukhusvården<br />

Politikerna i de tio lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna<br />

har hittills beställt primärvård och<br />

tandvård. Nämnderna som från 2003 är tolv<br />

till antalet, ska under 2003 även beställa sjukhusvården.<br />

Redan under <strong>2002</strong> har hälso- och sjukvårdsnämnden<br />

i mellersta Bohuslän medverkat i beställningen<br />

av vård vid Kungälvs sjukhus genom<br />

att de haft ansvaret <strong>för</strong> uppföljningen av<br />

diabetesvården.<br />

Hälso- och sjukvårdsnämnden i mittenälvsborg<br />

har påbörjat ett närsjukvårdsprojekt i samver-<br />

kan med Alingsås lasarett, primärvården och<br />

kommunen. En av uppgifterna i projektet är<br />

att kartlägga den palliativa (smärtlindrande)<br />

vården <strong>för</strong> att sedan kunna lägga en beställning<br />

av en sammanhållen vårdkedja.<br />

Strukturen mellan sjukhusen ändras<br />

Den medicinska utvecklingen, med sina krav<br />

på specialkompetens, med<strong>för</strong> att vissa verksamheter<br />

koncentreras till något eller några av<br />

regionens sjukhus.<br />

Personalbrist har med<strong>för</strong>t svårigheter att upprätthålla<br />

delar av den planerade vården inom<br />

några områden vid en del sjukhus. Reumatologin<br />

är ett område där det varit svårt att bemanna<br />

med specialistläkare och där verksamheten<br />

har centraliserats. Bl.a. har reumatologiverksamheten<br />

vid Kungälvs sjukhus avvecklats.<br />

En översyn av all reumatologivård i <strong>Västra</strong> Götaland<br />

pågår.<br />

Den medicinska utvecklingen gör det också<br />

möjligt att sprida nya metoder till fler sjukhus.<br />

Ett exempel är ballongsprängning vid <strong>för</strong>trängning<br />

av hjärtats kärl (PTCA). Från att verksamheten<br />

tidigare enbart funnits vid Sahlgrenska<br />

universitetssjukhuset finns den nu vid ytterligare<br />

tre sjukhus i <strong>Västra</strong> Götaland; på Skaraborgs<br />

sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och<br />

NU-sjukvården.<br />

Akutvårdens utbud utökades i Göteborg då<br />

Axessmottagningen etablerades under året.<br />

Som en följd av detta har en viss minskning<br />

av besöken vid sjukhusens mottagningar i Göteborgsområdet<br />

konstaterats. Samtidigt har totala<br />

antalet besök ökat, d.v.s. fler patienter har<br />

fått vård.<br />

11<br />

Hälso- och<br />

sjukvård<br />

Fullmäktiges mål:<br />

Kostnaderna <strong>för</strong> läkemedel<br />

ökar och där<strong>för</strong> är arbetet<br />

med att minska kostnadsökningstakten<br />

<strong>för</strong> receptläkemedel<br />

en av de viktigaste frågorna<br />

<strong>för</strong> regionen under <strong>2002</strong>.<br />

Fullmäktiges mål:<br />

Hälso- och sjukvårdsnämnderna<br />

är de lokala medborgar<strong>för</strong>eträdarna.<br />

I beställningsarbetet<br />

<strong>för</strong> år <strong>2002</strong> måste de lokala<br />

nämnderna ges betydligt<br />

större möjligheter att vara delaktiga<br />

i hälso- och sjukvårdsstyrelsens<br />

beställningsarbete<br />

gentemot sjukhusen. Sjukhusens<br />

struktur och verksamhet<br />

ska vara organiserad så, att<br />

kvaliteten och den medicinska<br />

säkerheten ska vara så hög<br />

som möjligt.


12<br />

Hälso- och<br />

sjukvård<br />

Fullmäktiges mål:<br />

Funktionshindrade ska ha<br />

samma tillgänglighet till hälso-<br />

och sjukvården som alla<br />

andra. De har rätt att ställa<br />

samma krav och har rätt till<br />

samma behandling som alla<br />

andra.<br />

Fullmäktiges mål:<br />

Den palliativa vården ska vara<br />

högt prioriterad i sjukvården<br />

och ska tillgodose fysiska,<br />

psykiska, sociala och andliga<br />

behov. Effektiv smärtlindring<br />

är ett viktigt inslag vid vård i<br />

livets slutskede.<br />

Sjukvårdens utmaningar ställer krav på<br />

nya metoder<br />

Var sjukvården bättre <strong>för</strong>r? Nej, det är en myt som snabbt kan avlivas. Tack vare bättre<br />

medicinska och tekniska framsteg kan sjukvården ständigt göra mer och mer.<br />

Den medicinska utvecklingen med<strong>för</strong> säkrare och skonsammare metoder <strong>för</strong> såväl diagnos som<br />

behandling. Det finns metoder som gör att läkemedel ersätter operation eller att öppna vårdformer<br />

ersätter slutenvård.<br />

– Under hela <strong>för</strong>ra seklet skedde en enorm medicinsk utveckling. Tänk bara på upptäckten av alla vacciner,<br />

mediciner och antibiotika, säger Johan Calltorp, regionens hälso- och sjukvårdsdirektör. Eller<br />

på psykiatrins framväxt, transplantationskirurgin, cancervården, provrörsbefruktningar, titthålskirurgi,<br />

laserteknik, genteknik… Ja, listan kan göras hur lång som helst.<br />

– Detta dynamiska <strong>för</strong>lopp kommer att fortsätta och till och med accelerera. Vi kan göra operationer<br />

vi aldrig tänkt oss tidigare. Gråstarroperationer är i dag en självklarhet <strong>för</strong> patienter som <strong>för</strong>r fick<br />

acceptera att se dåligt.<br />

– Behandlingar ut<strong>för</strong>s i allt högre åldrar och mer sjukvård kan ut<strong>för</strong>as i hemmet, säger Calltorp.<br />

Tillgänglighet <strong>för</strong> funktionshindrade<br />

Förutsättningar <strong>för</strong> enskilda <strong>för</strong>bättras<br />

På hörselvårdsområdet har beställningarna till<br />

de offentligt drivna hörcentralerna ökat samtidigt<br />

som en upphandling med<strong>för</strong>t nyetableringar<br />

av externa vårdgivare. Väntetiderna till<br />

hörselrehabilitering har i vissa områden minskat.<br />

Regionen har tecknat avtal med Bräcke Östergård<br />

i Göteborg <strong>för</strong> boende med särskild service<br />

och habilitering <strong>för</strong> barn och ungdomar.<br />

Syftet är att erbjuda detta boende till de som<br />

behöver habiliterande insatser utan<strong>för</strong> det<br />

egna hemmet.<br />

Arbetet med att skapa <strong>för</strong>bättrade och likvärdiga<br />

möjligheter till rehabiliteringsvistelser,<br />

läger- och anpassningskurser samt klimatvård<br />

utomlands har fortsatt.<br />

Både enskilda patienter och deras organisationer<br />

har ut<strong>tryck</strong>t önskemål om tillgång till<br />

alternativa vårdformer. För att tillgodose dessa<br />

behov har regionen slutit avtal om kvalificerad<br />

sjukvård och rehabilitering med antroposofisk<br />

inriktning (livs- och världsåskådning).<br />

Hjälpmedelsgarantin har <strong>för</strong>bättrats och innebär<br />

att brukarna/patienterna ska få sina anpassade<br />

hjälpmedel levererade utan dröjsmål.<br />

Regionens regelverk <strong>för</strong> hjälpmedel kommer<br />

att ses över både vad gäller produktgrupper,<br />

<strong>för</strong>skrivningsrätt och ansvarsgränser.<br />

Regionen har på uppdrag av socialdepartementet<br />

tagit över kostnadsansvaret <strong>för</strong> alternativ<br />

telefoni till hörselskadade och talskadade<br />

personer boende i <strong>Västra</strong> Götaland.<br />

Palliativ (smärtlindrande) vård<br />

och vård i livets slutskede<br />

Team har utvecklats<br />

Kommittén <strong>för</strong> etik-, prioriterings- och vårdgarantifrågor<br />

(EPV) har Hälso- och sjukvårdsstyrelsens<br />

uppdrag att utforma regiongemensamma<br />

övergripande riktlinjer <strong>för</strong> värdig vård<br />

vid livets slut.<br />

Palliativa team har utvecklats <strong>för</strong> patienter vilka<br />

befinner sig i livets slutskede. För att den<br />

sena palliativa vården ska fungera bra måste<br />

ett bra samarbete mellan regionens sjukvård<br />

och kommunernas hemsjukvård vara etablerat.


UTFÖRARE<br />

Sahlgrenska universitetssjukhuset<br />

Sahlgrenska universitetssjukhuset består av<br />

enheterna Sahlgrenska, Östra sjukhuset och<br />

Mölndals sjukhus. SU är tillsammans med Sahlgrenska<br />

akademin vid Göteborgs universitet ett<br />

internationellt ledande sjukhus och medicinskt<br />

kunskapscentrum. Sjukhuset arbetar med fyra<br />

huvuduppgifter; bassjukvård, specialistsjukvård,<br />

högspecialiserad sjukvård samt forskning,<br />

utveckling och utbildning. I universitetssjukhusets<br />

roll ingår att över<strong>för</strong>a kunskap och<br />

metodik till övriga sjukhus i regionen.<br />

NU-sjukvården<br />

NU-sjukvården består av enheterna NÄL (Norra<br />

Älvsborgs Länssjukhus) och sjukhusen i Uddevalla,<br />

Strömstad, Bäckefors samt Lysekil.<br />

NÄL och Uddevalla sjukhus har båda såväl<br />

planerad vård som akutsjukvård. Lokalsjukhusen<br />

är mer inriktade på specialiserad öppenvård<br />

och dagsjukvård, men har i Bäckefors och<br />

Strömstad även viss sluten vård.<br />

Södra Älvsborgs sjukhus<br />

Södra Älvsborgs sjukhus består av enheterna<br />

Borås lasarett och Skene lasarett. Sjuhuset bedriver<br />

bassjukvård <strong>för</strong> invånarna i närområdet,<br />

länssjukvård inom alla specialiteter och till<br />

delar även regionsjukvård inom onkologi och<br />

strålbehandling.<br />

Skaraborgs sjukhus<br />

Skaraborg sjukhus omfattar Kärnsjukhuset i<br />

Skövde och sjukhusen i Lidköping, Falköping<br />

och Mariestad. Det primära uppdraget är att<br />

ansvara <strong>för</strong> befolkningens behov av specialistsjukvård<br />

inom närområdet samt i samverkan<br />

med övriga sjukhus i regionen utveckla spetsfunktioner<br />

inom specifika områden.<br />

Kungälvs sjukhus<br />

Kungälvs sjukhus har huvudsakligen i uppdrag<br />

att ta hand om bassjukvården, såväl den akuta,<br />

som den planerade vården, <strong>för</strong> boende inom<br />

kommunerna Kungälv, Stenungsund, Tjörn och<br />

Ale.<br />

Alingsås lasarett<br />

Alingsås lasarett har medicinsk, kirurgisk och<br />

ortopedisk sjukvård som är öppen dygnet<br />

runt.<br />

Frölunda specialistsjukhus<br />

Frölunda specialistsjukhus bedriver öppen<br />

vård <strong>för</strong> närområdet och sluten specialistsjukvård<br />

<strong>för</strong> hela länet.<br />

Primärvård och tandvård<br />

Primär- och tandvårds<strong>för</strong>valtningen bildades<br />

2001 och har två verksamhetsgrenar; primärvård<br />

och tandvård. Verksamheten är geografiskt<br />

indelad i fem områden: Skaraborg,<br />

södra Älvsborg, Göteborg, södra Bohuslän<br />

och Fyrbodal (Fyrstad, norra Bohuslän och<br />

Dalsland). Verksamheten är utspridd på ett<br />

stort antal enheter, bl.a. 140 vårdcentraler och<br />

170 tandvårdskliniker.<br />

Handikapp<strong>för</strong>valtningen<br />

Handikapp<strong>för</strong>valtningens verksamhetsidé är<br />

att genom en samlad tvärprofessionell kunskap<br />

ge människor med funktionshinder möjlighet<br />

till ökad delaktighet i samhället.<br />

I <strong>för</strong>valtningen bedrivs habiliteringsverksamhet,<br />

tolkverksamhet, hörsel- och dövverksamhet,<br />

synverksamhet och övrig verksamhet så<br />

som Handikappcentrum, Klangfärg samt Råd-<br />

och stöd.<br />

Swedehealth Gothenburg Care AB<br />

Bolaget bedriver vård av utländska patienter,<br />

såväl nordiska som icke-nordiska. Bolaget ägs<br />

till 100 procent av <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>.<br />

För mer information om verksamheterna hänvisas till<br />

verksamhetsbilagan.<br />

13<br />

Hälso- och<br />

sjukvård<br />

Hälso- och sjukvård omfattas<br />

av en <strong>för</strong>eträdarorganisation<br />

(beställare) och av<br />

en ut<strong>för</strong>arorganisation.<br />

Ut<strong>för</strong>are är regionens sjukhus,<br />

primär- och tandvård,<br />

handikapp<strong>för</strong>valtningen och<br />

Swedehealth Gotenburg<br />

Care AB.


14<br />

Hälso- och<br />

sjukvård<br />

Produktion Antal Sjukhusvård- Case Mix Index Vårddagar inkl Besök<br />

DRG-poäng tillfällen färdigbehandlade inkl dagkirurgi<br />

<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Sahlgrenska universitetssjukhuset 117 540 115 833 100 098 100 446 1,17 1,15 165 215 173 204 1 122 269 1 140 124<br />

NU-sjukvården 42 120 37 897 44 070 41 818 0,96 0,91 88 190 85 106 501 493 499 969<br />

Södra Älvsborgs sjukhus 27 375 27 569 26 782 28 154 1,02 0,98 27 474 28 260 332 858 362 959<br />

Skaraborgs sjukhus 36 812 36 349 37 350 39 465 0,99 0,92 59 218 66 683 361 414 367 094<br />

Kungälvs sjukhus 9 266 8 793 8 921 8 897 1,04 0,99 13 267 13 297 78 672 79 318<br />

Alingsås lasarett 6 174 5 608 6 051 5 863 1,02 0,96 1 555 1 698 55 503 41 230<br />

Frölunda specialistsjukhus - - - - - - 1 704 1 329 72 520 68 919<br />

Totalt 239 287 232 049 223 272 224 643 1,07 1,03 356 623 369 577 2 524 729 2 559 613<br />

Nyckeltal Intäkter Kostnader Resultat Investeringar Anställda Årsarbetare<br />

(mkr) (mkr) (mkr) (mkr) (antal) (antal)<br />

Verksamheter <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Sahlgrenska universitetssjukhuset 8 097 7 715 -8 478 -7 986 -380 -271 207 259 17 600 17 505 16 055 15 892<br />

NU-sjukvården 2 780 2 643 -2 817 -2 721 -36 -78 50 57 5 903 5 840 5 207 5 127<br />

Södra Älvsborgs sjukhus 2 125 2 049 -2 119 -2 027 6 21 59 54 4 479 4 478 4 024 4 052<br />

Skaraborgs sjukhus 2 310 2 240 -2 318 -2 209 -8 31 87 67 4 426 4 378 4 004 3 954<br />

Kungälvs sjukhus 507 481 -511 -501 -3 -20 19 7 1 125 1 117 971 949<br />

Alingsås lasarett 302 272 -304 -270 -2 2 11 7 575 587 525 500<br />

Frölunda specialistsjukhus 107 88 -107 -91 1 -3 3 7 185 187 170 160<br />

Primärvård/Tandvård 4 618 4 446 -4 605 -4 438 13 8 65 59 8 975 9 056 7 802 7 727<br />

Handikapp<strong>för</strong>valtningen 414 392 -422 -410 -8 -18 5 13 828 843 768 781<br />

Swedehealth Gothenburg Care AB 23 12 -22 -12 1 0 0 0 12 7 5 4<br />

Totalt 21 283 20 337 -21 701 -20 666 -417 -329 506 531 44 108 43 998 39 531 39 146<br />

Intäkter är inkl finansiella intäkter och kostnader är inkl finansiella kostnader.<br />

För mer information om verksamheterna hänvisas till verksamhetsbilagan.


Måluppfyllelse – Funktionshinder:<br />

Viktigt att öka<br />

tillgängligheten<br />

Människors lika värde är den grundläggande<br />

utgångspunkten <strong>för</strong> samhällets utformning.<br />

Det är en gemensam angelägenhet<br />

att samhället utvecklas så att orättvisor<br />

undanröjs, att människor får jämlika<br />

levnadsvillkor och att alla kan medverka<br />

i utvecklingen och vara delaktiga<br />

i samhällsgemenskapen. Personer med<br />

funktionshinder är en av flera naturliga<br />

variationer hos en befolkning.<br />

Handikappolitiken syftar till att personer<br />

med funktionshinder ska ha samma rätt<br />

som andra till självbestämmande, att vara<br />

aktiva, att få använda sina kunskaper och<br />

erfarenheter. Den övergripande målsättningen<br />

är full delaktighet och jämlikhet i<br />

samhället.<br />

Handikappolitiken har två huvudspår. Det<br />

ena är att utforma samhället och verksamheterna<br />

så tillgängliga som möjligt<br />

och det andra är att stärka den enskilde<br />

individen med individuella stödinsatser.<br />

Handikappkommittén har uppdraget att<br />

<strong>för</strong>eträda människor med varaktiga funktionshinder<br />

och har ett ansvar <strong>för</strong> att stödja<br />

utvecklingen av att handikapperspektivet<br />

integreras i egna och andras verksamheter<br />

i <strong>Västra</strong> Götaland.<br />

Handikappkommitténs uppgift är bl.a. att<br />

påverka andra att bli medvetna om handikappolitiken.<br />

Kommittén har i det sammanhanget<br />

träffat 35 av 39 kommunala<br />

handikappråd, nio av tio lokala hälso-<br />

och sjukvårdsnämnder, styrelsen <strong>för</strong> Västtrafik<br />

och ett antal andra nämnder och<br />

beredningar.<br />

Kommittén har också regelbundet träffat<br />

unga med funktionshinder samt samverkat<br />

med brukarrepresentanter i Handikapprådet.<br />

Hos kulturnämnden, regionutvecklingsnämnden,<br />

fastighetsnämnden och regionstyrelsen<br />

är handikapperspektivet inom<br />

vissa områden systematiskt planerat<br />

samt verktyg och metoder utarbetade.<br />

Arbetet fortsätter nu tillsammans med<br />

Västsvenska turistrådet, de lokala hälso-<br />

och sjukvårdsnämnderna samt hälso- och<br />

sjukvårdsstyrelsen.<br />

Kunskaperna om levnadsvillkor och behov<br />

finns redovisade och kartlagda i rapporten<br />

”Levnadsvillkor <strong>för</strong> människor med<br />

funktionshinder - en beskrivning av levnadsvillkoren<br />

i <strong>Västra</strong> Götaland”. Den<br />

gjordes 2001 och har uppdaterats under<br />

året. Samverkan mellan aktörer inom<br />

handikappforskningen, är under utveckling.<br />

15<br />

Funktionshinder<br />

Fullmäktiges mål:<br />

Det är ett gemensamt ansvar<br />

i samhället att <strong>för</strong>verkliga inriktningen<br />

i handikappolitiken.<br />

Det är viktigt att tillgängligheten<br />

ökar inom hälso-<br />

och sjukvården, kollektivtrafiken,<br />

regionens fastigheter och<br />

kulturinstitutioner.<br />

Det är viktigt att regionens<br />

information kan anpassas efter<br />

funktionshindrades behov.<br />

Handikapperspektivet ska beaktas<br />

inom regionens alla<br />

verksamhetsområden. Regionen<br />

ska fortsatt arbeta med att<br />

<strong>för</strong>bättra bemötandet av personer<br />

med funktionshinder.


16 Regional<br />

utveckling<br />

Fullmäktiges mål:<br />

<strong>Västra</strong> Götaland ska långsiktigt<br />

ha en tillväxt i den bästa fjärdedelen<br />

av europeiska regioner<br />

(en av de 50 bästa av 200 regioner<br />

i Europa). Befolkningsutvecklingen<br />

ska vara positiv i<br />

alla regiondelar. En ekologisk<br />

grundsyn ska vägleda<br />

utvecklingsarbetet.<br />

Måluppfyllelse – Regional utveckling:<br />

En stark region<br />

som vill ännu mer<br />

Verksamhetsområdet regional utveckling har till uppgift att<br />

bidra till hållbar tillväxt och utveckling i <strong>Västra</strong> Götaland -<br />

näringslivsutveckling, infrastruktur, kompetensutveckling,<br />

kultur, turism och miljö.<br />

I början av <strong>2002</strong> fattade riksdagen beslut om<br />

att <strong>för</strong>söksverksamheten med regionalt självstyre<br />

över de regionala utvecklingsfrågorna i<br />

<strong>Västra</strong> Götaland skulle övergå i ett nytt uppdrag<br />

med utvärdering 2006.<br />

Regionfullmäktige antog hösten 1999 en regional<br />

utvecklingsstrategi, RUS. Den innehåller<br />

tio långsiktiga mål och åtgärder <strong>för</strong> länets utveckling.<br />

Till grund ligger regionens vision "Det<br />

goda livet". Det regionala utvecklingsarbetet<br />

berör många intressen och bedrivs i samarbete<br />

mellan regionen, kommuner, kommun<strong>för</strong>bund,<br />

statliga organ, näringsliv, högskolor, organisationer<br />

och EU-organ. Här <strong>för</strong>delas såväl regionens<br />

som statens medel <strong>för</strong> regional utveckling.<br />

Genom<strong>för</strong>andet sker till stor del via tillväxtprogrammen.<br />

Under <strong>2002</strong> har ett ramverk <strong>för</strong> ett långsiktigt<br />

hållbart utvecklingsarbete arbetats fram. På<br />

näringslivsområdet har insatser <strong>för</strong> entrepre-<br />

nörskap och ny<strong>för</strong>etagande prioriterats, bl.a. i<br />

samarbete med regionens universitet och högskolor.<br />

Kommunikationsområdet har dominerats<br />

av investeringsplaneringen <strong>för</strong> infrastrukturen.<br />

Arbetet på miljösidan har utgått från<br />

handlingsprogrammen <strong>för</strong> energi, trafik, miljö<br />

och livsmedel. En ledstjärna <strong>för</strong> kulturarbetet<br />

har varit att skapa vitala strukturer inom kulturens<br />

alla områden.<br />

Mål 1 – En hållbar tillväxt<br />

God måluppfyllelse<br />

<strong>Västra</strong> Götalands tillväxttakt bedöms tillhöra<br />

den starkaste fjärdedelen i Europa. <strong>Västra</strong><br />

Götaland har tillsammans med Skåne landets<br />

snabbaste tillväxt i ekonomi och sysselsättning,<br />

men utvecklingen <strong>2002</strong> var samtidigt den svagaste<br />

under den senaste femårsperioden. <strong>Västra</strong><br />

Götaland är attraktivt <strong>för</strong> näringslivets investerare<br />

och Göteborgsregionen går i täten.<br />

Deltagandet i arbetslivet ökar men stora grup-<br />

per, främst invandrargrupper, står fortfarande<br />

utan<strong>för</strong>. Miljö och ekologisk grundsyn vinner<br />

ökat insteg.<br />

Folkmängden i <strong>Västra</strong> Götaland ökade <strong>2002</strong><br />

med drygt 7 400 personer och flyttnings- och<br />

födelsetal visar en positiv utveckling. Befolkningen<br />

ökade i 29 av 49 kommuner och i alla<br />

fyra kommun<strong>för</strong>bundsområden. Göteborgsregionen<br />

visar den starkaste utvecklingen. Svagast<br />

utveckling har mindre kommuner med<br />

längre avstånd till större arbetsmarknadscentra.<br />

Dalsland och norra Bohuslän var regiondelar<br />

med negativ befolkningsutveckling.<br />

Människa, miljö och ekonomi<br />

Ett särskilt programarbete avseende hållbar<br />

tillväxt har bedrivits under <strong>2002</strong>. Det bygger<br />

på de tre dimensionerna människa, miljö och<br />

ekonomi.


Jordbrukaren Stig Fagersson är en av de nya<br />

bredbandsanvändarna i Ulricehamn.<br />

Mål 2 - Ledande i kunskapsutveckling<br />

och kompetens<br />

För få går vidare till högskolestudier<br />

Utvecklingen går åt rätt håll när det gäller<br />

utbildningskapaciteten inom högskolan. Dock<br />

går endast drygt 40 procent av en årskull gymnasister<br />

i landet vidare till högre studier. Andelen<br />

<strong>för</strong> <strong>Västra</strong> Götaland är 3-4 procent lägre<br />

än riksgenomsnittet. Dessutom är skillnaderna<br />

mellan kommunerna stora. Nivån är väsentligt<br />

lägre än det nationella målet på 50 procent.<br />

Med en sådan utveckling kan RUS-målet inte<br />

uppnås. Det är oroande eftersom kompetensutveckling<br />

och kompetens<strong>för</strong>sörjning är fundamentala<br />

begrepp <strong>för</strong> regionens utveckling.<br />

En utökad samverkan behövs mellan högskolan<br />

och gymnasieskolan, innefattande såväl<br />

kvalificerad yrkesutbildning som yrkesteknisk<br />

högskoleutbildning.<br />

Ulricehamns kommun bygger<br />

bredband <strong>för</strong> alla<br />

Ett av regionens mål i den regionala utvecklingsstrategin<br />

är att <strong>Västra</strong> Götaland inom en<br />

tioårsperiod ska vara en IT-region i europeisk<br />

tätposition.<br />

Bredbandsnät ger invånare och <strong>för</strong>etag större<br />

möjligheter att använda den nya tekniken. <strong>Västra</strong><br />

<strong>Götalandsregionen</strong> administrerar de statliga<br />

stöden <strong>för</strong> utbyggnaden.<br />

Totalt har 35 av länets 49 kommuner lämnat in<br />

ett program <strong>för</strong> hur IT-infrastrukturen ska byggas<br />

upp och Ulricehamn var <strong>för</strong>st ut. Bidragen<br />

gäller <strong>för</strong> 19 mindre orter i kommunen och<br />

Stärker det långsiktiga lärandet<br />

Samarbete har bedrivits med Göteborgs universitet<br />

om utbildningens och forskningens regionala<br />

roll. Regionen medverkar i ”European<br />

Association of Regional and Local Authorities<br />

for Lifelong Learning” (EARLALL) <strong>för</strong> att stärka<br />

det livslånga lärandet. Stöd har givits från region<br />

och stat <strong>för</strong> etablering av utbildning och<br />

forskning (i biologisk mångfald/hotade arter)<br />

vid Nordens Ark.<br />

Mål 3 - IT-region i europeisk<br />

tätposition<br />

På väg – men IT-nedgången bromsar<br />

En analys av regionens styrkor och svagheter<br />

inom IT, som gjorts av <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>,<br />

visar att <strong>Västra</strong> Götaland ligger mycket<br />

väl till internationellt vad gäller IT-användning.<br />

Fem områden har studerats – privatpersoners<br />

och näringslivets IT-användning, näringslivets<br />

IT-produktion och FoU, IT-användning i offent-<br />

bredbanden är färdiga <strong>för</strong> några av orterna,<br />

bl.a. orten Trädet.<br />

- Hela familjen skaffar information via nätet.<br />

Barnen och frun <strong>för</strong> sina studier och jag själv<br />

<strong>för</strong> mitt jordbruk. Det blir allt mer avancerade<br />

uppgifter som skickas över nätet och som kräver<br />

snabb hantering.<br />

- Förut tog det väldigt lång tid att ladda ner<br />

material men nu går det mycket bättre.<br />

- Jag har ingått i en grupp som har undersökt<br />

behovet av bredbandsutbyggnad på landsbygden<br />

och vi har presenterat vårt material i hopp<br />

om att fler kommuner ska följa efter, säger Stig<br />

Fagersson, en av de <strong>för</strong>sta användarna av det<br />

nya bredbandet i Trädet.<br />

lig sektor och IT-relaterad akademisk forskning.<br />

Bredbandsutvecklingen, både när det<br />

gäller infrastruktur och tjänster, befinner sig<br />

dock i sin linda.<br />

Det kommer att ta tid innan RUS-mål 3 är uppfyllt.<br />

De senaste två åren har IT- och telekomsektorn<br />

gått ner kraftigt. Det svala intresset från<br />

marknadens aktörer i kombination med låga<br />

statliga stöd kan med<strong>för</strong>a att det <strong>för</strong> många<br />

kommuner blir svårt att ekonomiskt klara en<br />

utbyggnad av bredbandsnät.<br />

Regeringen har efter valet i höstas aviserat en<br />

översyn av målen <strong>för</strong> den nationella IT-politiken.<br />

Stödjer bredbandsutbyggnad<br />

Regionen har beviljat statligt stöd till tre kommuner<br />

<strong>för</strong> utbyggnad av bredbandsnät. Hittills<br />

har 35 kommuner tagit fram IT-infrastrukturprogram.<br />

17 Regional<br />

utveckling<br />

Fullmäktiges mål:<br />

Obalanserna på arbetsmarknaden<br />

ska begränsas. Varannan<br />

vuxen ska ha någon form av<br />

högskoleutbildning, 15 000 nya<br />

högskoleplatser inom fem år, en<br />

stark forskning och minst en<br />

högskola ska utvecklas till universitet.<br />

Fullmäktiges mål:<br />

Infrastrukturen <strong>för</strong> IT ska byggas<br />

ut med högsta hastighet och<br />

kapacitet till alla hushåll och arbetsplatser.<br />

Användningen av IT<br />

bland <strong>för</strong>etag och medborgare<br />

ska öka och forskning och utveckling<br />

kring IT stärkas så att<br />

<strong>Västra</strong> Götaland inom en tioårsperiod<br />

är en ledande IT-region i<br />

Europa.


18<br />

Regional<br />

utveckling<br />

Fullmäktiges mål:<br />

Investeringar på 50 miljarder<br />

kronor ska genom<strong>för</strong>as i infrastrukturen<br />

i <strong>Västra</strong> Götaland<br />

under en tioårsperiod <strong>för</strong> ett<br />

transportsystem som främjar<br />

tillväxt, trafiksäkerhet och god<br />

miljö.<br />

Fullmäktiges mål:<br />

Kundkraven på miljöanpassning<br />

av produkter och tjänster<br />

blir allt starkare globalt. Ett<br />

hållbart samhälle <strong>för</strong>utsätter<br />

att vi använder resurssnål och<br />

miljövänlig teknik. Här ska<br />

<strong>Västra</strong> Götaland vara ledande i<br />

Europa.<br />

Fullmäktiges mål:<br />

<strong>Västra</strong> Götaland är redan idag<br />

en region med tydlig kulturprofil.<br />

Målet är att öka detta<br />

<strong>för</strong>språnget. Kulturarvet ger<br />

regionen identitet. Vi har ett<br />

flertal kulturinstitutioner av nationell<br />

och internationell betydelse<br />

och ett musikliv med<br />

djup och bredd. Regionen är<br />

ledande inom filmen och har<br />

en stark ställning inom arkitektur,<br />

form och design.<br />

Mål 4 - 50 miljarder till trafikens<br />

infrastruktur på tio år<br />

Tufft mål men situationen <strong>för</strong>bättras<br />

50-miljardersmålet innebär att nuvarande utbyggnadstakt<br />

behöver öka trefalt. Det <strong>för</strong>utsätter<br />

en kraftsamling och samverkan mellan region,<br />

kommuner, näringsliv och fackliga organisationer.<br />

Prognosen är att <strong>Västra</strong> Götalands<br />

position <strong>för</strong>bättras väsentligt – klarhet nås i slutet<br />

av 2003.<br />

Riksdagens beslut om 100 miljarder kronor<br />

till järnvägar ger viss optimism när det gäller<br />

<strong>Västra</strong> Götaland.<br />

Ramen <strong>för</strong> stamvägar, d.v.s. nationella vägar<br />

som ingår i Vägverkets plan, är väsentligt mindre,<br />

39 miljarder kronor. Den ramen är alldeles<br />

<strong>för</strong> låg – i relation till <strong>Västra</strong> Götalands behov.<br />

Ramen <strong>för</strong> regional infrastruktur (regionens<br />

beslutsansvar) är 3,3 miljarder kronor.<br />

Regionen <strong>för</strong>skotterar pengar till vägar<br />

Förslag till en regional infrastrukturplan<br />

2004 – 2015 har tagits fram i samarbete<br />

med bl.a. kommun<strong>för</strong>bunden. Regionen har<br />

beslutat om 200 miljoner kronor bl.a. <strong>för</strong> <strong>för</strong>skottering<br />

och utredningar. Medel har gått till<br />

landsbygdsvägar och till väg 48, Borgunda-<br />

Skövde, väg 27 Aplared-Kråkered, väg 172<br />

Skällsäter-Bäckefors, E 20 Lundsbrunn-Holmestad<br />

och del av järnvägen i Götaälvdalen.<br />

Mål 5 - Ledande i Europa inom<br />

resurssnål och miljövänlig teknik<br />

God måluppfyllelse<br />

En analys, gjord av <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>,<br />

visar att <strong>Västra</strong> Götaland kan ses som en<br />

av de ledande regionerna i Europa på området<br />

miljövänlig och resurseffektiv teknik.<br />

Det finns en mycket god kunskap i Västsverige<br />

- närmare hälften av de svenska forskningsresurserna<br />

inom miljötekniken finns här. Regionen<br />

kan fungera som en samlande kraft till<br />

stöd <strong>för</strong> små och medelstora <strong>för</strong>etag inom miljöområdet,<br />

t.ex. inom teknikutveckling, mässor<br />

och marknads<strong>för</strong>ing.<br />

Den internationella marknaden <strong>för</strong> miljöteknik<br />

värderas till mellan 4 000 och 10 000 miljarder<br />

kronor årligen. Trots hög kompetens och<br />

snabb utveckling, importerar Sverige fortfarande<br />

mer miljöteknik än vad landet exporterar.<br />

Stöd till innovativa miljölösningar<br />

Regionen har medverkat på miljöteknikmässan<br />

i Göteborg, givit stöd till innovativa miljölösningar<br />

och produktutveckling samt främjat<br />

export av miljövänlig och resurseffektiv teknik.<br />

Man vill också verka <strong>för</strong> ett nationellt centrum<br />

som länk mellan svensk miljökompetens och<br />

internationell marknad.<br />

Mål 6 - Öka <strong>för</strong>språnget som<br />

Sveriges ledande kulturregion<br />

Ett framgångsrikt <strong>2002</strong><br />

Målet är snarare en utmaning, en vision. I <strong>Västra</strong><br />

Götaland ska finnas kompletta, vitala strukturer<br />

inom kulturens alla sektorer och kulturen<br />

ska bidra till att binda samman regionen. Utvecklingen<br />

går i rätt riktning. För detta talar<br />

bl.a. Göteborgsoperans och Göteborgs Symfonikers<br />

framgångar internationellt, hälften av<br />

den svenska filmproduktionen i Västsverige<br />

och ny struktur <strong>för</strong> arbetet med natur- och kulturarvet.<br />

Överenskommelse har träffats med<br />

statens kulturråd om kulturens utveckling.<br />

Opera och teater går samman<br />

Göteborgsoperan och Länsteatern i Skaraborg<br />

har gått samman. Fria konstnärer och politiker<br />

har inlett en dialog av experimentkaraktär.<br />

Genom Konstfästen skapas ett nät av aktörer<br />

från institutioner, fria verksamheter och organisationer.<br />

Internationellt arbetar regionen nu<br />

fram ett gästateljéprogram och aktuella <strong>för</strong> utbyte<br />

är Skottland, Kina och Tyskland.


Regionen och kommunen<br />

skyndar på ny väg öster om Skultorp<br />

Mål 7 - Tydlig ledning som Skandinaviens<br />

mest besökta turistregion<br />

<strong>Västra</strong> Götaland snart i ledningen<br />

För år <strong>2002</strong> kunde <strong>Västra</strong> Götaland redovisa<br />

nära 7 miljoner gästnätter, en ökning med<br />

0,5 miljoner eller drygt 7 procent. Det innebär<br />

att <strong>Västra</strong> Götaland knappat in på Stockholm,<br />

som nådde drygt 7,2 miljoner gästnätter år<br />

<strong>2002</strong>. År 2001 var differensen 0,7 miljoner.<br />

När det gäller camping har <strong>Västra</strong> Götaland<br />

flest besökare i Skandinavien.<br />

Mätt i gästnätter svarar sommarturismen <strong>för</strong> två<br />

tredjedelar av årsvolymen i <strong>Västra</strong> Götaland.<br />

Länet är också sommartid Sveriges mest besökta<br />

område. Sommaren <strong>2002</strong> ökade antalet<br />

gästnätter med 8,7 procent. Långsiktigt växer<br />

privatresandet, men med mer tyngdpunkt på<br />

upplevelser och aktiviteter.<br />

Lockar fler turister<br />

Västsvenska Turistrådet och Göteborg & Co<br />

har bildat Turismens Utredningsinstitut – ett<br />

nationellt och nordiskt kunskapscentrum <strong>för</strong><br />

turismutveckling. Sweden Active Holidays är<br />

ett nybildat dotterbolag till Västsvenska Turistrådet<br />

med syfte att locka hit utländska besökare.<br />

Regionfullmäktige beslutade <strong>2002</strong> att satsa 200 miljoner kronor<br />

under de närmaste åren <strong>för</strong> att tidigarelägga byggstarter och<br />

skynda på planeringen av väg- och järnvägsinvesteringar i <strong>Västra</strong><br />

Götaland.<br />

En av dessa åtgärder är att väg 48 får en helt ny sträckning<br />

mellan Borgunda och Skövde. Tack vare ett samarbete mellan <strong>Västra</strong><br />

<strong>Götalandsregionen</strong> och Skövde kommun kunde vägbygget starta i<br />

september <strong>2002</strong>.<br />

Mellan 10 000 och 15 000 fordon kör rakt igenom Skultorps samhälle<br />

per dygn och ungefär 15 procent av dem är lastbilar. Nuvarande<br />

väg genom samhället är en flaskhals både <strong>för</strong> den lokala<br />

industrin och <strong>för</strong> nationell godstrafik som passerar.<br />

- Med den här lösningen vill vi aktivt driva på utbyggnaden av<br />

regionens infrastruktur. Totalt beräknas den nya vägen kosta 480<br />

miljoner kronor. Genom att kommunen och regionen tar fram en del<br />

av pengarna kan vägbygget tidigareläggas, vilket gynnar trafikanterna<br />

och sparar liv, säger Kent Johansson, regionråd i <strong>Västra</strong> Götaland.<br />

Mål 8 - Internationellt känd och erkänd<br />

som samarbetspartner<br />

Ökat beroende av omvärlden<br />

<strong>Västra</strong> Götaland är starkt beroende av utvecklingen<br />

i omvärlden. Regionerna får ett större<br />

inflytande i internationell politik. Det är angeläget<br />

att profilera <strong>Västra</strong> Götaland och ta tillvara<br />

internationaliseringens möjligheter samt<br />

driva projekt och bygga upp nätverk med internationella<br />

partners. Regionstyrelsen har antagit<br />

en handlingsplan <strong>för</strong> det internationella arbetet.<br />

Internationalisering ska genomsyra allt<br />

arbete i regionen.<br />

19 Regional<br />

utveckling<br />

Fullmäktiges mål:<br />

<strong>Västra</strong> Götaland har en mångfald<br />

och profilering när det<br />

gäller besöksmål som har få,<br />

om ens någon, motsvarighet i<br />

Skandinavien. Turismens innehåll<br />

tas fram och konsumeras<br />

i regionen och den kan därmed<br />

bidra till tillväxt i regionens<br />

olika delar. <strong>Västra</strong> Götaland<br />

ska vara den mest besökta<br />

regionen i Skandinavien.<br />

Fullmäktiges mål:<br />

Internationellt samarbete och<br />

kontakter blir allt viktigare. För<br />

<strong>Västra</strong> Götaland är det lika<br />

naturligt att söka samarbete<br />

med regioner i andra länder<br />

som inom landets gränser.<br />

Vårt geografiska läge ger oss<br />

en unik chans att bredda<br />

det internationella samarbetet.<br />

<strong>Västra</strong> Götaland ska vara en<br />

känd och erkänd samarbetspartner.


20<br />

Regional<br />

utveckling<br />

Fullmäktiges mål:<br />

<strong>Västra</strong> Götaland ska under en<br />

tioårsperiod bli en <strong>för</strong>egångsregion<br />

när det gäller jämställdhet<br />

inom alla samhällssektorer.<br />

Att ta vara på resurser hos både<br />

kvinnor och män innebär<br />

större möjligheter till nytänkande<br />

och utveckling.<br />

Fullmäktiges mål:<br />

Vi måste mer aktivt ta vara<br />

på den kunskap och erfarenhet<br />

som varje individ med en<br />

annorlunda bakgrund besitter.<br />

Tendenser till ökad segregering<br />

måste motarbetas.<br />

Demokratiprojekt drivs i Lettland<br />

Regionen medverkar i ett flertal internationella<br />

organisationer <strong>för</strong> ökad samverkan mellan regioner<br />

i Europa och med syfte att stärka tillväxt<br />

och utveckling. Ett demokratiprojekt drivs i Lettland<br />

och ett samarbete med en region i Tjeckien<br />

har inletts. Regionen har utvecklat samarbetet<br />

med de skandinaviska grannregionerna.<br />

Mål 9 - Föregångare i jämställdhet<br />

<strong>Västra</strong> Götaland på väg att bli <strong>för</strong>egångare<br />

Arbetet <strong>för</strong> jämställdhet är långsiktigt. Jämställdhetsindex,<br />

jämställda tillväxtavtal, användning<br />

av budgetprocess <strong>för</strong> jämställdhetsintegrering<br />

och jämställdhetssatsningen på<br />

Kungälvs sjukhus bidrar till att <strong>Västra</strong> Götaland<br />

kan räknas som <strong>för</strong>egångsregion. Visionen om<br />

ett jämställt samhälle är emellertid långt ifrån<br />

uppfylld.<br />

För att bryta de maktstrukturer som rangordnar<br />

efter kön krävs att makt och inflytande <strong>för</strong>delas<br />

jämnt mellan kvinnor och män. Mycket har<br />

hänt på detta område. Exempelvis finns efter<br />

höstens val 47 procent kvinnor och 53 procent<br />

män i regionfullmäktige. Det är detsamma som<br />

genomsnittssiffran <strong>för</strong> samtliga landstings- och<br />

regionfullmäktige.<br />

Utbildning och undersökning<br />

Regionen har utbildat ett 80-tal personer i<br />

jämställdhetsintegrering inom tillväxtprogram-<br />

Ali Neoroz, från Kurdistan,<br />

bor i Angered.<br />

Han är en av många<br />

med utländsk bakgrund<br />

på en svår arbetsmarknad.<br />

Han har gått<br />

Konsthögskolan Valand<br />

och därefter jobbat som<br />

vikarierande lärare i<br />

ämnet bild.<br />

men och en undersökning har gjorts av små<br />

och medelstora <strong>för</strong>etags jämställdhetsarbete<br />

<strong>för</strong> ökad lönsamhet. Regionen har i samarbete<br />

med SCB utvecklat ett jämställdhetsindex.<br />

Mål 10 - Föredöme i integration<br />

För tidigt att mäta måluppfyllelse<br />

Arbetet med integrationsmålet har långsiktig<br />

inriktning och det tar tid att nå resultat. Ett samarbete<br />

har startats <strong>för</strong> att klarlägga effekten<br />

av åtgärder och deras samhällsekonomiska<br />

betydelse.<br />

Flykting- och anhöriginvandrare har svårt att<br />

få arbete. Ungdomar med utländsk bakgrund<br />

har sämre resultat i skolan än svenska ungdomar.<br />

Det <strong>för</strong>svårar integrationen på arbetsmarknaden<br />

och i samhället i övrigt. Arbetet<br />

med mål 10 har haft fokus på inträdet på<br />

arbetsmarknaden. Nationellt bedöms vi ha en<br />

arbetskraftsreserv på 100 000 personer.<br />

Nätverk <strong>för</strong> <strong>för</strong>etagare<br />

Regionen har bildat ett nätverk <strong>för</strong> internationella<br />

<strong>för</strong>etagare och har deltagit i ett större<br />

EU-projekt i nordöstra Göteborg. Samarbete<br />

bedrivs med IFS – Internationella Företagar<strong>för</strong>eningen<br />

i Sverige och arbetet med att etablera<br />

en ny kulturtolkutbildning pågår.


Måluppfyllelse – Ägarperspektivet<br />

Ägarna sätter upp mål<br />

och ställer krav<br />

Ägaren som representeras av regionfullmäktige, regionstyrelse<br />

och den regionala samordningsgruppen har till<br />

uppgift att se till helheten.<br />

Regionen har kommit en bra bit på väg i sin<br />

korta historia, med att hitta formerna <strong>för</strong> ledning<br />

och styrning. Arbetet med att in<strong>för</strong>a<br />

ledningsstödsystem till hjälp <strong>för</strong> verksamheternas<br />

målarbete (bl.a. balanserade styrkort) har<br />

kommit igång eller in<strong>för</strong>ts på merparten av regionens<br />

enheter.<br />

Policyer har arbetats fram på olika områden,<br />

<strong>för</strong> att alla ska arbeta mot gemensamma<br />

mål. Ur ett koncernperspektiv är det viktigt att<br />

det sker en samverkan mellan verksamheterna<br />

och ägaren. Det är också viktigt att den personalresurs<br />

och ekonomi som står till <strong>för</strong>fogande<br />

används effektivt.<br />

Personalvision 2010 – grunden är lagd<br />

Grunden <strong>för</strong> personal- och utvecklingsarbetet<br />

i <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> är Personalvision<br />

2010 och de policydokument som hör till visio-<br />

nen. Under <strong>2002</strong> beslutade regionfullmäktige<br />

om ytterligare två strategiska dokument; Kompetensutvecklingspolicy<br />

och Lönepolicy.<br />

Tidigare beslutade dokument är Jämställdhetspolicy<br />

och Policy <strong>för</strong> etnisk mångfald. Därmed<br />

är grunden <strong>för</strong> regionens övergripande personalstrategiska<br />

arbete fastlagd.<br />

Under året utarbetades även en samtalsguide,<br />

ett studiematerial i broschyrform. Guiden ska<br />

användas som stöd i arbetet med att <strong>för</strong>djupa<br />

diskussionerna kring policydokumenten på alla<br />

arbetsplatserna.<br />

Under <strong>2002</strong> har arbetet med att <strong>för</strong>verkliga<br />

Personalvision 2010 fortsatt. Den regionala<br />

samordningsgruppen har i dialog med <strong>för</strong>valtningsledningarna<br />

diskuterat vikten av helhetssyn<br />

när det gäller verksamhet, ekonomi och<br />

personal. Verksamheterna har i sina personalpolitiska<br />

handlingsplaner markerat inom vilka<br />

områden man vill göra sina strategiska satsningar.<br />

För att i framtiden kunna mäta måluppfyllelsen<br />

av visionsarbetet i regionen har en<br />

regiongemensam enkät utarbetats. Enkätundersökningar<br />

med denna målsättning kommer<br />

att genom<strong>för</strong>as år 2003, 2006 och 2009.<br />

Mångfald – utbildning pågår<br />

Som ett led i att omsätta mångfaldspolicyn<br />

i praktiken, startades <strong>2002</strong> ett projekt kring<br />

mångfaldsorienterad rekrytering. Ett tjugotal<br />

medarbetare har utbildats till handledare.<br />

Dessa har i sin tur genom<strong>för</strong>t utbildningar med<br />

chefer och personaladministratörer som stimulerats<br />

till ett aktivt <strong>för</strong>hållningsätt <strong>för</strong> en ökad<br />

etnisk mångfald på arbetsplatserna.<br />

21<br />

Ägaren


22<br />

Ägaren<br />

Jämställdhet – planer har tagits fram<br />

Jämställdhetsarbetet i regionen integreras alltmer<br />

i den ordinarie verksamheten. Under året har<br />

samtliga verksamheter tagit fram en jämställdhetsplan.<br />

Dessa planer är grunden <strong>för</strong> ett mycket<br />

ambitiöst arbete att lyfta fram jämställdhetsarbetet<br />

i <strong>för</strong>grunden inom alla verksamhetsområdena.<br />

Regionfullmäktige har också under året fattat beslut<br />

om att regionens budgetprocess ska jämställdhetsintegreras.<br />

Beslutet kommer att påverka<br />

budgetarbetet <strong>för</strong> regionen. Under hösten <strong>2002</strong><br />

påbörjades arbetet med tre seminarier i syfte att<br />

lyfta fram jämställdhetsaspekterna i budgetarbetet.<br />

Arbetsmiljö – strategi framtagen<br />

I budgeten <strong>för</strong> <strong>2002</strong> belystes vikten av ett regiongemensamt<br />

arbete kring arbetsmiljöfrågorna.<br />

En partsammansatt arbetsmiljödelegation har<br />

inrättats. Grunden <strong>för</strong> delegationens arbete<br />

är Personalvision 2010 och ett tvärfackligt<br />

arbetsmiljöinitiativ.<br />

Delegationen har under året tagit fram <strong>för</strong>slag<br />

till arbetsmiljöstrategi <strong>för</strong> regionen.<br />

Kompetensutveckling/Personal<strong>för</strong>sörjning<br />

– olika insatser görs<br />

För att minska den akuta bristen på specialistläkare<br />

och andra personalkategorier, har<br />

regionen genom<strong>för</strong>t rekryteringskampanjer i<br />

andra länder. På så sätt har ett 70-tal specialistläkare<br />

inom främst allmänmedicin, radiologi,<br />

anestesi, patologi, internmedicin och<br />

ögon kunnat rekryteras från bl.a. Tyskland,<br />

Spanien och Ungern. Ett <strong>för</strong>sök att rekrytera<br />

tandläkare i Tyskland har under <strong>2002</strong> hittills<br />

resulterat i nio kontrakt.<br />

<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> har tillsammans<br />

med länsarbetsnämnden i <strong>Västra</strong> Götaland<br />

och ett antal kommuner också drivit Projekt<br />

Utländska Legitimationsyrken med syfte att<br />

underlätta och <strong>för</strong>korta vägen mot svensk<br />

legitimation <strong>för</strong> invandrare med utländsk<br />

högskoleexamen. I det projektet ingick bl.a.<br />

ett 50-tal läkare, 50-talet sjuksköterskor, 13<br />

tandläkare och 5 apotekare.<br />

Fortsatta satsningar har gjorts <strong>för</strong> att underlätta<br />

framtida personal<strong>för</strong>sörjning. Särskilda medel<br />

avsattes <strong>för</strong> Allmäntjänstgörande läkare (AT)<br />

och <strong>för</strong> Specialistutbildade läkare (ST). Även<br />

satsningar <strong>för</strong> att säkerställa <strong>för</strong>sörjningen av<br />

psykologer och tandläkare fortsatte liksom ambitionen<br />

att få välutbildade sjuksköterskor till<br />

ambulansverksamheten.<br />

För att markera vikten av ledarnas betydelse<br />

inom alla verksamheter inrättades under året<br />

ett chefsråd under ledning av regiondirektören.<br />

Rådet ska leda och <strong>för</strong>eslå åtgärder inom området.<br />

Under <strong>2002</strong> avslutades ett trainee-program <strong>för</strong><br />

personalvetare och ekonomer. Under 16 månader<br />

har 14 personer genom<strong>för</strong>t ett program<br />

som berört de flesta områden av regionens<br />

övergripande administration.


EKONOMISKA MÅL<br />

I regionens övergripande målarbete har nedanstående<br />

ekonomiska mål särskilt betonats:<br />

• Ekonomi i balans<br />

• Resultat<strong>för</strong>bättring<br />

• Alternativ finansiering<br />

Från och med år 2000 gäller kommunallagens<br />

krav på ekonomisk balans i kommuner,<br />

regioner och landsting. Balanskravet innebär<br />

att intäkterna ska överstiga kostnaderna varje<br />

år. Ett eventuellt negativt resultat ska regleras<br />

inom en tvåårsperiod. Balanskravet syftar till<br />

en god ekonomisk hushållning som på lång sikt<br />

ska säkra verksamheten.<br />

Ekonomi i balans är uppnådd<br />

Målet Ekonomi i balans är av största strategiska<br />

betydelse och är grundläggande <strong>för</strong> att<br />

regionens olika verksamheter långsiktigt ska<br />

klara sina mål. Ett led i att nå målet är att genom<br />

effektiviseringar <strong>för</strong>bättra verksamhetens<br />

resultat, fram<strong>för</strong>allt i hälso- och sjukvården.<br />

Regionens ekonomiska resultat <strong>för</strong> år <strong>2002</strong><br />

Ett led i att nå regionfullmäktiges mål "Ekonomi i balans" är att genom effektiviseringar <strong>för</strong>söka<br />

<strong>för</strong>bättra verksamhetens resultat, fram<strong>för</strong>allt i hälso- och sjukvården.<br />

visar på ett överskott på 21 mkr. Målet avseende<br />

ekonomi i balans kan därmed sägas vara<br />

uppnått. Under året har kostnadskontroll varit<br />

en övergripande restriktion <strong>för</strong> regionens verksamheter.<br />

Trots att regionens verksamheter har<br />

lagt ner stora ansträngningar på att begränsa<br />

kostnaderna under året har kostnaderna ändå<br />

ökat mer än planerat, vilket är oroande. Tack<br />

vare ökade skatteintäkter klarar regionen årets<br />

verksamhet. För att långsiktigt kunna bedriva<br />

verksamheten med en ekonomi i balans krävs<br />

att arbetet med kostnadskontroll fullföljs och<br />

att kostnadsökningarna minskas rejält.<br />

Att ha en ekonomi i balans är ett av de viktigare<br />

medlen i arbetet med att åstadkomma en god<br />

verksamhet <strong>för</strong> invånarna i <strong>Västra</strong> Götaland.<br />

<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> kan nu redovisa en<br />

ekonomi i balans <strong>för</strong> de senaste två åren.<br />

Resultat<strong>för</strong>bättring krävs<br />

Exempel på regionövergripande projekt som<br />

syftar till resultat<strong>för</strong>bättringar är projektet kring<br />

produktivitetsanalys samt projekten inköp/<br />

lager och elektronisk handel.<br />

Produktivitetsprojektet inom hälso- och sjukvården<br />

har genom<strong>för</strong>ts i samarbete mellan beställarorganisationen,<br />

ut<strong>för</strong>arna och ägarna.<br />

Samarbetet har hittills resulterat i en uppmärksammad<br />

studie över regionens produktivitet <strong>för</strong><br />

åren 1998 – 2001 samt en <strong>för</strong>sta analys. Det<br />

23<br />

Ägaren


24<br />

Ägaren<br />

är den <strong>för</strong>sta studien av detta slag som gjorts i<br />

Sverige. Produktivitetsstudien visar att produktiviteten<br />

<strong>för</strong>sämrats med ca 10 procent under<br />

den senaste fyraårsperioden (1998-2001).<br />

Under 2003 görs en jäm<strong>för</strong>ande studie mellan<br />

NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus samt<br />

jäm<strong>för</strong>elser inom Sahlgrenska universitetssjukhuset.<br />

I början av 90-talet <strong>för</strong>bättrades produktiviteten<br />

genom kraftiga ekonomiska åtstramningar.<br />

Under den senare delen av 90-talet och in på<br />

2000-talet har dock kostnaderna per prestation<br />

ökat igen.<br />

Det andra projektet rörande inköp/lager startades<br />

2001 och syftar till att sänka regionens<br />

kostnader <strong>för</strong> inköp av material samt till att<br />

in<strong>för</strong>a en regiongemensam effektiv lagerstyrning.<br />

Viss effekt från lagerstyrningen har redan<br />

uppmätts under <strong>2002</strong>. Målet är att regionen<br />

successivt ska effektivisera sina beställningsrutiner<br />

med <strong>för</strong>brukningsstyrt uttag d.v.s. kostnaden<br />

bok<strong>för</strong>s när <strong>för</strong>rådsvaran används och inte<br />

när inköpet görs. Gentemot regionens leverantörer<br />

ska e-fakturor in<strong>för</strong>as, vilket innebär att<br />

fakturorna skickas elektroniskt i stället <strong>för</strong> att<br />

skickas i pappersformat.<br />

Målet om resultat<strong>för</strong>bättring är ännu inte uppnått,<br />

utan kräver fortsatt omfattande insatser<br />

under de kommande åren. De kostnadsjäm<strong>för</strong>elser<br />

som gjorts mellan regionens sjukhus<br />

En alternativ finasiering av regionens verksamhet har delvis uppnåtts genom<br />

den goda kreditvärdighet som regionen har idag.<br />

samt arbetet med inköp/lager bildar en bra<br />

plattform <strong>för</strong> det fortsatta arbetet <strong>för</strong> att åstadkomma<br />

resultat<strong>för</strong>bättringar.<br />

En alternativ finansiering<br />

är delvis uppnådd<br />

<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> är en av landets<br />

större organisationer med många olika typer<br />

av verksamheter, där hälso- och sjukvård är<br />

den dominerande. I regionen ryms även annan<br />

verksamhet som kultur, utbildning, regional utveckling,<br />

m.m. Som en stor aktör på marknaden<br />

är regionen intressant <strong>för</strong> andra som t.ex.<br />

leverantörer, banker, institutioner, organisationer<br />

och kommuner.<br />

Regionen har hittills genom sin finansstrategi<br />

och sin goda kreditvärdighet (AA stabilt; samma<br />

betyg som konungariket Sverige) kommit<br />

ett bra stycke på väg mot att uppnå en mångfald<br />

i finansieringen. Hit hör t.ex. syndikerade<br />

lån (låneprogram) hos svenska och utländska<br />

banker och certifikatprogram (löpande skuldebrev)<br />

till andra placerare.<br />

Regionen ser nu över sin finanspolicy och kommer<br />

även att se till ytterligare möjligheter att<br />

finansiera sig med egna medel i såväl omsättningstillgångar<br />

som anläggningstillgångar.<br />

Även andra utredningar och aktiviteter pågår,<br />

som att bredda möjligheterna till bl.a. projektfinansiering<br />

samt möjligheter till sponsring <strong>för</strong><br />

vissa av regionens bolag.<br />

Målet att på olika sätt öka alternativen i finansieringen<br />

är därmed delvis uppnått.


Regionens <strong>för</strong>sta mandatperiod<br />

ur ett fullmäktigeperspektiv<br />

Vid skapandet av den politiska organisationen in<strong>för</strong> regionbildningen framhölls<br />

särskilt regionfullmäktiges roll och betydelse <strong>för</strong> det demokratiska och<br />

politiska arbetet.<br />

De viktigaste motiven <strong>för</strong> att bilda den västsvenska<br />

regionen var att den regionala demokratin<br />

och det regionala inflytandet över politiken<br />

skulle stärkas. Genom att ta över ansvaret<br />

<strong>för</strong> den regionala utvecklingen från den statliga<br />

länsstyrelsen kan västsvenskarna genom sina<br />

valda representanter i fullmäktige själva fatta<br />

de beslut som behövs <strong>för</strong> gynnsam utveckling<br />

och framtid i <strong>Västra</strong> Götaland.<br />

Mandatperioden har innehållit en hel del politisk<br />

dramatik. Regionen har under mandatperioden<br />

haft tre olika politiska ledningar. Detta<br />

har helt naturligt påverkat det politiska arbetet<br />

i såväl regionens nämnder och styrelser som i<br />

fullmäktige. Trots det har fullmäktige klarat av<br />

uppgiften att i demokratisk ordning fatta <strong>för</strong><br />

regioninvånarna viktiga beslut om regionens<br />

utveckling och framtid.<br />

De flesta besluten har fattats med breda politiska<br />

majoriteter. Ett av de viktigare besluten<br />

under denna mandatperiod var beslutet om den<br />

regionala utvecklingsstrategin vilket togs i full-<br />

ständig politisk enighet. Detta dokument ligger<br />

till grund <strong>för</strong> det regionala utvecklingsarbetet.<br />

Fullmäktiges arbetsformer<br />

När det gäller att <strong>för</strong>nya och vitalisera demokratin<br />

har fullmäktige en viktig roll. Under<br />

mandatperioden har ett arbete påbörjats <strong>för</strong><br />

att ge fullmäktige ökat inflytande i beslutsprocessen<br />

och <strong>för</strong> att stärka dess roll som forum<br />

<strong>för</strong> strategiska beslut i viktiga framtidsfrågor<br />

<strong>för</strong> <strong>Västra</strong> Götaland.<br />

Mycket av detta har genom<strong>för</strong>ts av en särskilt<br />

tillsatt demokratikommitté. Som ett led i arbetet<br />

anordnades en temadag om demokrati,<br />

dit alla <strong>för</strong>troendevalda var inbjudna. Vidare<br />

genom<strong>för</strong>des en demokratidag i fullmäktige.<br />

Demokratikommitténs <strong>för</strong>slag har sedan överlämnats<br />

till de politiska partierna <strong>för</strong> genom<strong>för</strong>ande<br />

och vissa delar har resulterat i <strong>för</strong>slag<br />

till ändrad arbetsordning <strong>för</strong> fullmäktige.<br />

Samverkan med kommuner<br />

I olika sammanhang har det framhållits att regionen<br />

ska vara ”kommunernas region”. I detta<br />

ligger att regionen ska samordna och lösa<br />

frågor som är gemensamma <strong>för</strong> kommunerna<br />

och som behöver lyftas till en regionövergripande<br />

nivå. Detta <strong>för</strong>utsätter goda kontakter<br />

med de 49 kommuner som finns i <strong>Västra</strong> Götalands<br />

län. Som ett led i detta har regionfullmäktiges<br />

presidium bjudit in till överläggningar<br />

med samtliga kommuners fullmäktigepresidier.<br />

I överläggningarna har 47 av regionens<br />

49 kommuner deltagit.<br />

Utgångspunkten <strong>för</strong> överläggningarna har varit<br />

fullmäktige<strong>för</strong>samlingarnas roll i såväl regionen<br />

som kommunerna. Fullmäktiges presidium<br />

har som det direktvalda organets främsta<br />

<strong>för</strong>eträdare ett särskilt ansvar <strong>för</strong> demokratifrågorna.<br />

Ett ömsesidigt utbyte av olika insatser<br />

<strong>för</strong> ökad demokrati i fullmäktige har varit ett<br />

viktigt inslag i träffarna.<br />

25<br />

Ägaren<br />

Hans Aronsson<br />

Regionfullmäktiges ord<strong>för</strong>ande


26<br />

Ägaren<br />

Programmet har dessutom innehållit en presentation<br />

av <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> och det<br />

arbete som bedrivs i regionfullmäktige.<br />

Representation och internationellt arbete<br />

Fullmäktige har som det högsta beslutande organet<br />

i regionen en roll att i olika nationella<br />

och internationella sammanhang <strong>för</strong>eträda regionen<br />

utåt. Detta har genom<strong>för</strong>ts av fullmäktiges<br />

presidium i samråd med regionstyrelsens<br />

presidium.<br />

Bland större representationsuppgifter under<br />

mandatperioden kan nämnas <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong><br />

och Region Skånes information<br />

om regionbildning <strong>för</strong> ambassaderna i Stock-<br />

Fortsatt <strong>för</strong>troende <strong>för</strong> s, fp och c<br />

De partier som ledde regionen under den senare delen av <strong>för</strong>sta mandatperioden i <strong>Västra</strong><br />

<strong>Götalandsregionen</strong> fick fortsatt <strong>för</strong>troende i valet i september. Majoriteten består av socialdemokraterna,<br />

folkpartiet och centern.<br />

Valresultat i Mandat-<br />

Parti procent <strong>för</strong>delning<br />

Socialdemokratiska Arbetarpartiet 35,54 55<br />

Folkpartiet Liberalerna 13,07 20<br />

Centerpartiet 6,28 10<br />

Moderata Samlingspartiet 15,61 24<br />

Kristdemokraterna 9,43 15<br />

Vänsterpartiet 8,73 13<br />

Miljöpartiet de Gröna 4,08 6<br />

Sjukvårdspartiet Folkets Vilja 3,79 6<br />

Övriga 3,47 -<br />

Totalt 100,00 149<br />

holm, samt värdskapet <strong>för</strong> UD:s årliga resa i<br />

landet <strong>för</strong> den konsulära kåren.<br />

Samverkan med andra regioner<br />

<strong>Västra</strong> Götaland är en av fyra regioner, där<br />

<strong>för</strong>sök med att pröva en ny demokratisk modell<br />

med större och självständiga regioner pågår. I<br />

detta ligger också att utveckla en demokratisk<br />

beslutsprocess med stor regional delaktighet.<br />

Här kan regionfullmäktige spela en viktig roll<br />

när det gäller att <strong>för</strong>nya och vitalisera demokratin.<br />

Ett utbyte med övriga <strong>för</strong>söksregioner<br />

och dess presidier är i detta sammanhang<br />

betydelsefullt.<br />

Kd<br />

M<br />

V<br />

Mp<br />

SFV<br />

C<br />

Fp<br />

S<br />

S<br />

Fp<br />

C<br />

M<br />

Kd<br />

V<br />

Mp<br />

SFV


Omvärlden påverkar<br />

Regionen påverkas av en mängd faktorer,<br />

allt från världspolitiska och<br />

ekonomiska skeenden till enskilda<br />

medborgares agerande.<br />

Konjunkturuppgång – var god dröj<br />

Återigen kan det konstateras att den globala<br />

konjunkturuppgången tycks dröja. Osäkerheten<br />

om när världskonjunkturen kommer att<br />

vända uppåt består. Flera av konjunkturinstituten<br />

<strong>för</strong>väntar sig en fortsatt stagnation under<br />

vintern/våren 2003.<br />

Trots stora stimulansåtgärder fram<strong>för</strong>allt i USA<br />

som syftar till att få igång industriproduktionen<br />

och hålla privatkonsumtionen på hög nivå, har<br />

tillväxten inte tagit fart. Kvartal av hög tillväxt<br />

har följts direkt av kvartal med låg tillväxt.<br />

Det är flera faktorer som är orsaken till att konjunktursvackan<br />

<strong>för</strong>längts.<br />

Den ökade krigsrisken i Irak har med<strong>för</strong>t<br />

kraftiga svängningar i oljepriset och<br />

en allmän ökad osäkerhet.<br />

De återkommande terrorhändelserna<br />

runt om i världen påverkar också människors<br />

beteende.<br />

Den upptrappade konflikten på koreanska<br />

halvön.<br />

Ökad pessimism hos såväl hushållen<br />

som <strong>för</strong>etagare genom lägre ställda <strong>för</strong>väntningar<br />

på ekonomin. Pessimismen<br />

gäller såväl USA som andra länder,<br />

fram<strong>för</strong>allt Tyskland.<br />

Börsfallen under de senaste två åren<br />

och fram<strong>för</strong>allt efter sommaren/hösten<br />

<strong>2002</strong> har troligen dämpat framtids<strong>för</strong>väntningarna.<br />

Hushållen kan <strong>för</strong>väntas<br />

hålla tillbaka sina utgifter något mer än<br />

vad de annars skulle ha gjort.<br />

Introduktionen av tredje generationens<br />

mobiltelefoni är ytterligare <strong>för</strong>senad,<br />

vilket betyder mycket <strong>för</strong> länder som<br />

Sverige och Finland.<br />

Sammantaget har dessa faktorer lett till en svag<br />

produktionsutveckling, vilket i sin tur gett effekter<br />

på sysselsättningen. Den <strong>för</strong>svagade produktionstillväxten<br />

gör också att det dröjer ytterligare<br />

innan investeringarna kommer igång.<br />

Kapacitetsutnyttjandet är fortfarande lågt, vilket<br />

även innebär att en sysselsättningsökning<br />

<strong>för</strong>dröjs ytterligare efter en konjunkturvändning.<br />

Flera europeiska länder brottas dessutom<br />

med strukturella problem som bromsar utvecklingen.<br />

27<br />

Omvärlden<br />

"De ledande indikatorerna<br />

i såväl USA,<br />

Tyskland och Sverige<br />

<strong>för</strong>stärker osäkerheten<br />

när konjunkturuppgången<br />

kan komma<br />

att ske."<br />

Mats Friberg,<br />

Ekonomidirektör,<br />

<strong>Västra</strong><br />

<strong>Götalandsregionen</strong><br />

Månadsskiftet<br />

februari-mars, 2003


28<br />

Omvärlden<br />

BNP = Bruttonationalprodukt.<br />

Det sammanlagda värdet av de<br />

varor och tjänster <strong>för</strong> slutlig<br />

användning som produceras i<br />

ett land under ett år.<br />

BRP = Bruttoregionalprodukt.<br />

Det sammanlagda värdet av de<br />

varor och tjänster <strong>för</strong> slutlig<br />

användning som produceras i<br />

en region under ett år.<br />

USA:s räntenivå – den lägsta på 41 år<br />

Den amerikanska styrräntan är nere på rekordlåga<br />

1,25 procent, den lägsta nivån på<br />

41 år. Den amerikanska centralbanken överraskade<br />

med att i november sänka räntan<br />

med hela 50 räntepunkter. Det finns i denna<br />

sänkning likheter med de extra ordinära sänkningarna<br />

efter terrordåden den 11 september<br />

2001. Syftet var att underlätta <strong>för</strong> den finansiella<br />

sektorn. Det som sannolikt utlöste den<br />

senaste sänkningen var att hushållens <strong>för</strong>väntningar<br />

rasade och att inköpschefernas index<br />

fallit ned under normalnivån (50). Den amerikanska<br />

centralbanken pekade även på<br />

”ökade geopolitiska risker”, d.v.s att<br />

sannolikheten <strong>för</strong> krig i Irak ökat. Den<br />

amerikanska centralbanken anser därefter<br />

att riskerna är ”balanserade”, vilket<br />

ger en tydlig signal om att marknaden<br />

inte ska <strong>för</strong>vänta sig ytterligare<br />

sänkningar, även om den ekonomiska<br />

utvecklingen blir fortsatt svag.<br />

Om konjunkturuppgången i världsekonomin<br />

tar fart är det dags <strong>för</strong> centralbankerna<br />

i såväl USA som Europa att<br />

återställa den senaste räntesänkningen.<br />

Andra centralbanker <strong>för</strong>väntas följa efter.<br />

Den senaste tidens <strong>för</strong>svagning av dollarkursen<br />

gentemot euron kan bl.a. ses mot bakgrund av<br />

de ränte<strong>för</strong>ändringar som skett. Man kan anta<br />

att konjunkturuppgången framöver kommer att<br />

ledas av USA, vilket kommer att gynna dollarn<br />

i <strong>för</strong>hållande till andra valutor.<br />

Stagnation i euroområdet<br />

Tillväxten i euroområdet är beroende av USA:s<br />

ekonomiska utveckling, eftersom området saknar<br />

egen större kraft <strong>för</strong> tillväxt.<br />

BNP-tillväxten <strong>2002</strong> bedöms bli låga 0,8 procent,<br />

stödd av exporten men samtidigt påverkad<br />

negativt av byggnadsindustrin. Sensommarens<br />

översvämningar dämpade dessutom<br />

konjunkturen kraftigt i flera länder. De mest<br />

betydelsefulla euro-länderna har svaga offentliga<br />

finanser som begränsar möjligheten <strong>för</strong><br />

finanspolitiska stimulanser.<br />

En svagare dollar, jäm<strong>för</strong>t med euron, kommer<br />

att leda till minskad export. Arbetsmarknadsläget<br />

är ytterligare en faktor som gör att<br />

återhämtningen i ekonomin inte kommer att<br />

öka som tänkt. Läget som helhet kan ge negativa<br />

psykologiska effekter med <strong>för</strong>dröjd konsumtionstillväxt<br />

och investeringsvilja som följd.<br />

Fokus på Tyskland<br />

Bland EU-länderna står Tyskland i fokus. Den<br />

dyra åter<strong>för</strong>eningen gör att Tyskland inte kan<br />

fortsätta som europeiskt konjunkturlokomotiv.<br />

BNP-tillväxten i landet var under året blygsamma<br />

0,2 procent och hölls uppe av en positiv<br />

utveckling av exporten och stagnation av arbetskraftskostnaderna.<br />

Ett minskat <strong>för</strong>troende<br />

<strong>för</strong> världsekonomin ger en svag inhemsk efterfrågan<br />

avseende konsumtion och investeringar.<br />

Överkapaciteten i byggnadsindustrin<br />

(fram<strong>för</strong>allt sedan åter<strong>för</strong>eningen) kommer<br />

att leda till krav på en reducering av<br />

arbetskraften. Denna faktor tillsammans<br />

med höjda skatter fortsätter att påverka<br />

den privata konsumtionen negativt. Det<br />

enda positiva med detta är att inflationen<br />

stävjas.<br />

För att ge fart till den tyska ekonomin hade<br />

bl.a. styrräntan behövt sänkas i höstas.<br />

Den "EU-vägda" räntan, som är en<br />

genomsnittsränta <strong>för</strong> EMU-länderna, var<br />

<strong>för</strong> Tyskland inte tillräckligt låg.<br />

Svag tillväxt även i Sverige<br />

2001 och <strong>2002</strong> har varit år med svag ekonomisk<br />

utveckling även om Sverige haft en högre<br />

tillväxt än flera andra OECD-länder. BNP-tillväxten<br />

uppgick till 1,1 procent under 2001<br />

och 1,9 procent under <strong>2002</strong>, att jäm<strong>för</strong>a med<br />

3,6 procent år 2000. Återhämtningen bedöms<br />

bli långsam med en prognos om fortsatt svag<br />

tillväxt <strong>för</strong> år 2003.


Under år <strong>2002</strong> har hushållens disponibla inkomster<br />

ökat starkt till följd av bl.a. statliga<br />

skattesänkningar och in<strong>för</strong>ande av maxtaxan<br />

i barnomsorgen. Detta har hållit uppe den privata<br />

konsumtionen och haft positiv inverkan på<br />

den ekonomiska tillväxten. In<strong>för</strong> 2003 har ett<br />

sjuttiotal kommuner och fyra landsting beslutat<br />

om skattehöjningar. För hushållen innebär<br />

detta att de disponibla inkomsterna minskar<br />

med åtta miljarder kronor, vilket kommer att få<br />

en dämpande effekt på den privata konsumtionen.<br />

Den långsamma internationella tillväxten tillsammans<br />

med en starkare svensk krona hämmar<br />

exporttillväxten. Den <strong>för</strong>dröjda konjunkturuppgången<br />

påverkar även investeringarna<br />

i industrin negativt.<br />

Arbetsmarknaden har varit relativt stabil under<br />

de senaste åren. Den tidigare ökningen av sysselsättningen<br />

har stannat av, men någon markant<br />

minskning av sysselsättningen eller ökning<br />

av arbetslösheten har inte konstaterats. En <strong>för</strong>skjutning<br />

av sysselsättningen har skett från den<br />

privata sektorn till kommuner och landsting.<br />

För 2003 bedöms i stort sett sysselsättningen<br />

vara o<strong>för</strong>ändrad.<br />

Sjukfrånvaron ökar varje dag<br />

Sjukfrånvaron kostade staten ca 110 miljarder<br />

kronor under <strong>2002</strong>. Kostnaden ökade med<br />

ca 25 mkr per dag men ökningstakten avtog<br />

något under slutet av året. Kvinnor har en<br />

högre sjukfrånvaro än män och kvinnor äldre<br />

än 50 år har den högsta sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron<br />

över 60 dagar ökar mest. Arbetsplatser<br />

med fler än 50 anställda per chef har<br />

i genomsnitt en högre sjukfrånvaro än mindre<br />

arbetsplatser. Kommuner och landsting ligger<br />

högst. Se figur 1 och 2.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Arbetsplatser med fler än 50 anställda per chef har i genomsnitt en högre sjukfrånvaro än<br />

mindre arbetsplatser. Kommuner och landsting ligger högst.<br />

För <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> minskade ökningstakten<br />

något under <strong>2002</strong>. I <strong>för</strong>hållande<br />

<br />

till andra landsting ligger regionen strax under<br />

genomsnittet<br />

<br />

i riket.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

29<br />

Omvärlden<br />

Sjuktal = Antal utbetalda<br />

sjukpenningsdagar per registrerad<br />

person.<br />

Fig. 1 Sjuktalet <strong>för</strong> kvinnor<br />

efter åldersklass<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Fig. 2 Sjuktalet <strong>för</strong> män<br />

efter åldersklass<br />

<br />

<br />

<br />

Källa: Riks<strong>för</strong>säkringsverket<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Källa: Riks<strong>för</strong>säkringsverket


30<br />

Omvärlden<br />

Regionala effekter av lågkonjunkturen<br />

Intresset <strong>för</strong> den regionala ekonomin har varit<br />

påtagligt under <strong>2002</strong>. Flera prognosinstitut<br />

ger en bild av en stabil ekonomisk utveckling<br />

i Västsverige.<br />

Den ekonomiska tillväxten i Sverige har koncentrerats<br />

till storstadsregionerna under de senaste<br />

åren. Den nuvarande lågkonjunkturen<br />

slår olika hårt. Mälardalen drabbas hårdare<br />

medan Västsverige och Skåne klarar sig bättre.<br />

Se figur 3.<br />

En stor del av skillnaderna i regional tillväxt<br />

beror på olikheter i näringslivsstrukturen. I<br />

Fig. 3 Utvecklingen av<br />

bruttoregionprodukten (BRP)<br />

BRP-volym<strong>för</strong>ändring, %<br />

2001 <strong>2002</strong> 2003 2004<br />

(progn.) (progn.) (progn.) (progn.)<br />

Västsverige 1,7 3,1 2,4 3,3<br />

Mälardalen 1,3 1,5 2,0 3,1<br />

Skåne 1,5 2,3 2,2 2,8<br />

Övriga riket 0,8 0,8 1,4 2,2<br />

BNP i Sverige 1,2 1,6 1,9 2,8<br />

Källa: Nordea<br />

Västsverige är verkstadsindustrin viktig liksom<br />

handel och transport även om en <strong>för</strong>ändring<br />

skett mot en mer kunskapsintensiv industri.<br />

Konjunkturen i Västsverige var i normalläge<br />

under hösten, relativt jämn över hela regionen<br />

och något ljusare än i övriga Sverige.<br />

Mälardalen har en hög andel sysselsatta inom<br />

finansiell verksamhet och <strong>för</strong>etagstjänster inkluderande<br />

konsultverksamhet. Där finns också<br />

en stor del av landets elektronik- och teleindustri.<br />

Återhämtningen dröjer då det bedöms ta<br />

tid innan teleproduktsektorn stärkts på allvar.<br />

Inom finanssektorn <strong>för</strong>väntas effektiviseringar<br />

och strukturella <strong>för</strong>ändringar vid en internationalisering<br />

av kapital<strong>för</strong>valtningen liksom vid ett<br />

EMU-medlemskap.<br />

I Skåne är industristrukturen mer diversifierad<br />

än i de andra storstadsregionerna,<br />

med ett stort inslag av konjunkturokänsliga<br />

branscher, som livsmedel<br />

och kemi. Även samarbetet i Öresunds-<br />

regionen på områdena medicin, bioteknologi<br />

och livsmedel m.m. främjar utvecklingen.<br />

Sysselsättningen i <strong>Västra</strong> Götaland bättre<br />

än i riket<br />

Arbetsmarknaden i <strong>Västra</strong> Götalands län utvecklades<br />

under <strong>2002</strong> mer positivt än riket i övrigt.<br />

Industrikonjunkturen kännetecknades av<br />

en ökad orderingång och därmed ökad produktion.<br />

Endast 16 procent av <strong>för</strong>etagen märkte<br />

en minskad efterfrågan på sina produkter.<br />

Flertalet övriga näringsgrenar har ökat antalet<br />

sysselsatta vilket med<strong>för</strong>t att den totala sysselsättningsökningen<br />

sedan 2001 uppgått till<br />

7 000 personer.<br />

Det är främst inom telekomindustrin som en<br />

kraftig nedgång kan märkas, vilket följer<br />

samma trend som riket i övrigt. Beroendet av<br />

IT- och telekomindustrin i <strong>Västra</strong> Götalands län<br />

är däremot mindre än i många andra län.<br />

Fig. 4 Arbetslösheten december <strong>2002</strong>, i procent av arbetskraften<br />

<strong>Västra</strong> Götaland Riket<br />

2000 2001 <strong>2002</strong> 2000 2001 <strong>2002</strong><br />

Arbetslösa 4,6 4,6 4,4 4,5 4,5 4,7<br />

Personer i arbetsmarknadspolitiska<br />

program 2,9 2,3 2,3 3,0 2,6 2,6<br />

Totalt 7,5 6,9 6,8 7,5 7,0 7,3<br />

Källa: Länsarbetsnämnden


Under <strong>2002</strong> nyanmäldes i <strong>Västra</strong> Götaland<br />

ca 74 500 arbetstillfällen, två procent fler än<br />

under år 2001. Arbetskraftsbehovet minskade<br />

på områdena teknik och datavetenskap samt i<br />

vård och omsorg. Däremot ökade behovet av<br />

process- och maskinoperatörer.<br />

<strong>Västra</strong> Götaland drabbades av varsel i mindre<br />

omfattning än andra län. Varslen har dock<br />

ökat. År <strong>2002</strong> varslades knappt 10 300 personer<br />

om uppsägning, vilket är en ökning med<br />

17 procent. Drygt hälften av årets varsel rörde<br />

tillverkningsindustrin. I november varslade<br />

Saab Automobile ca 1 300 anställda.<br />

Arbetslösheten i <strong>Västra</strong> Götaland fortsatte att<br />

minska. I slutet av december <strong>2002</strong> var ca<br />

33 900 personer öppet arbetslösa. Därutöver<br />

var drygt 17 700 personer verksamma i någon<br />

form av arbetsmarknadspolitiska program.<br />

Den sammanlagda arbetslösheten uppgick<br />

i december till nära 51 600 personer,<br />

en marginell minskning. Trots signaler om<br />

en allt sämre konjunktur fortsätter obalansen<br />

att minska om än i ett allt långsammare tempo.<br />

Relativt sett är obalansen högst bland<br />

utomnordiska medborgare, därefter följer ungdomsgruppen<br />

18-24 år. Ungdomsarbetslösheten<br />

har ökat med sex procent.<br />

Andelen öppet arbetslösa och personer verksamma<br />

i arbetsmarknadspolitiska program var<br />

i länet lägre än i riket som helhet. Se figur 4.<br />

Flyttningsnettot står <strong>för</strong> hela befolkningstillväxten<br />

Folkmängden i <strong>Västra</strong> Götaland uppgick vid<br />

utgången av år <strong>2002</strong> till drygt 1 508 000<br />

invånare. Det är en ökning med närmare<br />

21 000 invånare sett över den senaste fyraårsperioden.<br />

Ökningen <strong>för</strong>klaras helt med ett<br />

Folkmängden ökade med 21 000 personer i regionen. Ökningen beror helt på att<br />

fler har valt att komma hit, d.v.s ett positivt flyttningsnetto.<br />

positivt flyttningsnetto, varav en fjärdedel kommer<br />

från övriga Sverige och tre fjärdedelar från<br />

utlandet.<br />

Befolkningstillväxten i <strong>Västra</strong> Götaland har<br />

varit särskilt stark i göteborgsområdet, medan<br />

den minskat i Skaraborg och Fyrbodal. Göteborgsregionen<br />

ökade med ca 24 000 invånare<br />

31<br />

Omvärlden


32<br />

Omvärlden<br />

Fig. 5 Befolkningsutveckling,<br />

regionen 1999 – <strong>2002</strong><br />

25 000<br />

<br />

15 000 <br />

<br />

5 000 <br />

0 <br />

-5 000 <br />

<br />

Göteborgs- Skaraborg<br />

regionen<br />

Fyrbodal Sjuhärad<br />

Källa: SCB<br />

Fig. 6 Befolkningsutveckling,<br />

riket<br />

1999 – <strong>2002</strong><br />

60 000<br />

40 000<br />

20 000<br />

0<br />

-20 000<br />

-40 000<br />

<strong>Västra</strong> <br />

Götaland<br />

Skåne <br />

Stockholms län<br />

Källa: SCB<br />

Skogslänen<br />

Övriga<br />

<br />

län<br />

under perioden och Sjuhärad med ca 1 400<br />

invånare. Skaraborg minskade med ca 3 500<br />

invånare och Fyrbodal med ca 300 invånare.<br />

Se figur 5.<br />

En intressant iakttagelse: När göteborgarna<br />

flyttar från staden är kranskommunerna populärast.<br />

I topp finns Mölndal, följt av Kungsbacka,<br />

Partille och Härryda. Statistiken visar<br />

emellertid att Stenungsund, Kungälv och Borås<br />

på senare år blivit allt mer attraktiva <strong>för</strong> göteborgarna.<br />

Stenungsund är den kommun i <strong>Västra</strong> Götaland<br />

vars befolkning ökat mest under fyraårsperioden,<br />

8,8 procent. Den kommun som har<br />

minskat mest är Bengtsfors, med 6,1 procent.<br />

Under den senaste fyraårsperioden har Stockholms<br />

län ökat sin befolkning med 3,8 procent,<br />

Skåne med 2,2 procent och <strong>Västra</strong> Götaland<br />

med 1,4 procent. De tre storstadslänen ökade<br />

under perioden sammantaget sin befolkning<br />

med ca 113 000 invånare – att jäm<strong>för</strong>a med<br />

hela rikets ökning på närmare 86 000 invånare.<br />

År <strong>2002</strong> bodde omkring hälften av hela<br />

Sveriges befolkning i de tre storstadslänen. Se<br />

figur 6.<br />

Hela landstingssektorns ekonomiska resultat uppgick till - 7,3 miljarder kronor <strong>för</strong>ra året. Fler anställda, inte<br />

minst i vården, ökade löner och priser, samtidigt som skatteunderlaget inte ökat i samma takt, är några av<br />

<strong>för</strong>klaringarna till att kostnaderna överstiger intäkterna.<br />

En annan intressant iakttagelse: Under år <strong>2002</strong><br />

ökade Stockholms län sin befolkning med 0,6<br />

procent. I början av den senaste fyraårsperioden<br />

låg ökningen på 1,1 procent per år.<br />

Landstingens och regionernas ekonomi<br />

Landstingssektorns ekonomiska resultat uppgick<br />

<strong>2002</strong> till –7,3 miljarder kronor. Det är en<br />

<strong>för</strong>sämring från 2001 med ca 3,8 miljarder<br />

kronor. Nära 900 mkr avser engångsnedskrivningar<br />

av aktier. Resultat<strong>för</strong>sämringen<br />

<strong>för</strong>klaras i övrigt av att kostnaderna fortsatt<br />

att stiga snabbt till följd av utökad verksamhet,<br />

fler anställda samt ökade löner och priser.<br />

Samtidigt <strong>för</strong>svagas tillväxten i det kommunala<br />

skatteunderlaget.<br />

En långsiktigt hållbar utveckling av landstingssektorns<br />

ekonomi kräver både ytterligare<br />

intäkts<strong>för</strong>stärkningar och <strong>för</strong>bättrad kostnadskontroll.<br />

Några landsting, främst Stockholms<br />

läns landsting och Region Skåne, har höjt<br />

skattesatserna in<strong>för</strong> 2003. Totalt ökar den<br />

genomsnittliga landstingsskatten med 48 öre<br />

till 10,53. Detta motsvarar ökade skatteintäkter<br />

med ca 6 miljarder kronor. Under 2003 <strong>för</strong>väntas<br />

sysselsättningen öka endast marginellt<br />

och skatteunderlagsökningen bedöms ligga<br />

kvar på 5,4 procent, samma nivå som <strong>för</strong><br />

<strong>2002</strong>.


Regionala nyckeltal <strong>för</strong> <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>, Region Skåne och Stockholms läns landsting <strong>för</strong> <strong>2002</strong><br />

I tabellen nedan redovisas nyckeltal <strong>för</strong> att möjliggöra en översiktlig jäm<strong>för</strong>else mellan de tre stora regioner som bl.a svarar <strong>för</strong> hälften<br />

av all sjukvård i Sverige. Nyckeltalen utgår från gemensamma definitioner så långt som det är möjligt. Mindre avvikelser i organisation<br />

m.m. kan dock påverka jäm<strong>för</strong>barheten något. Jäm<strong>för</strong>elsen görs på koncernnivå.<br />

Övergripande nyckeltal <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> Region Skåne Stockholms läns landsting<br />

Befolkning <strong>2002</strong>-12-31 1 508 230 1 145 090 1 850 467<br />

Andel 80 år och äldre, % 5,3 5,4 4,4<br />

Befolknings<strong>för</strong>ändring 1992-12-31 – <strong>2002</strong>-12-31, % 3,6 5,4 10,8<br />

Skattesats <strong>för</strong> år <strong>2002</strong>, kr 10,25 9,39 10,32<br />

Justerad skattesats 1) , kr 10,53 9,38 9,66<br />

Årets resultat, mkr 21 -1 748 -4 076<br />

Verksamhetens nettokostnader per invånare, kr/inv 15 278 15 382 17 971<br />

<strong>för</strong>ändring från år 2000, % 15,0 20,4 14,3<br />

Långfristiga skulder och pensionsavsättningar<br />

(inkl ansvars<strong>för</strong>bindelser) per invånare, kr/inv 13 223 13 488 21 996<br />

Hälso- och sjukvård och tandvård<br />

Sjukvårdens nettokostnader per invånare, kr inv 13 271 13 901 15 218<br />

<strong>för</strong>ändring från år 2000, % 15,1 19,6 15,3<br />

Tandvårdens nettokostnader per invånare, kr/inv 543 396 308<br />

<strong>för</strong>ändring från år 2000, % 11,3 6,0 8,2<br />

Andel privatproducerad vård, % 7,0 12,1 26,3<br />

<strong>för</strong>ändring från år 2000, % 1,3 1,6 5,2<br />

Läkemedels<strong>för</strong>mån kostnad per invånare, kr/inv 2 128 2 168 2 047<br />

<strong>för</strong>ändring från år 2000, % 15,1 17,3 15,8<br />

Kollektivtrafik inkl sjötrafik<br />

Kollektivtrafikens nettokostnader per invånare, kr/inv 2) 928 445 1 837<br />

<strong>för</strong>ändring från år 2000, % 20,0 -4,3 12,4<br />

Skattefinansieringsgrad, % 41,2 32,9 48,9<br />

Kostnad <strong>för</strong> månadskort, kr 3) 420 850 500<br />

1) De tre regionerna har olika innehåll och<br />

nivå på sitt verksamhetsutbud. Stockholms<br />

läns landsting har t.ex. större utbud och högre<br />

kostnad <strong>för</strong> kollektivtrafik beroende på att regionens<br />

struktur kräver en större kollektivtrafikapparat<br />

<strong>för</strong> att fungera. Dessutom svarar<br />

landstinget <strong>för</strong> färdtjänsten i länet, till skillnad<br />

från övriga län, där kommunerna står<br />

<strong>för</strong> denna service. Region Skåne och Stockholms<br />

läns landsting ger bidrag till kommu-<br />

nerna i respektive region i form av inomregional<br />

skatteutjämning.<br />

I nyckeltalet ”Justerad skattesats” har den faktiska<br />

skattesatsen justerats <strong>för</strong> sådana olikheter<br />

i verksamhetsutbudet. Beräkningarna har<br />

gjorts av Landstings<strong>för</strong>bundet och återfinns<br />

i Ekonominytt 24/02. Utöver olikheter i verksamhetsutbud<br />

kan skillnader i kostnadsnivåer<br />

även <strong>för</strong>klaras av t.ex. skilda nivåer vad avser<br />

löner och fastighetskostnader. Även skillnader<br />

i sjukvårdsmönster och konsumtionsmönster<br />

påverkar naturligtvis kostnadsnivån.<br />

2) <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s andel av kollektivtrafiken<br />

uppgår till 50 procent, regionens<br />

kommuner svarar <strong>för</strong> resterande 50 procent.<br />

För jäm<strong>för</strong>barhetens skull redovisas här<br />

100 procent av kostnaderna.<br />

3) I Stockholms län kostar ett månadskort<br />

i sjötrafiken 550 kronor. Inom <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong><br />

finns ett antal månadskort med<br />

varierande kostnader. Här redovisas kostnaden<br />

<strong>för</strong> ett genomsnittligt månadskort. Detta<br />

kort gäller dock inte i hela regionen.<br />

33<br />

Omvärlden


34<br />

Förvaltnings-<br />

Förvaltningsberättelse<br />

berättelse Förvaltningsberättelsen omfattar koncernen <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>.<br />

I koncernen ingår <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s <strong>för</strong>valtningar, bolag och<br />

kommunal<strong>för</strong>bund. Med <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s <strong>för</strong>valtningar avses<br />

i huvudsak den skattefinansierade verksamheten.<br />

Fig. 1: Koncernen <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s legala organisation<br />

Regionen<br />

FÖRVALTNINGAR<br />

Hälso- och sjukvård<br />

Regional utveckling<br />

Serviceverksamheter<br />

Regiongemensamt<br />

Översiktlig utveckling<br />

Resultatet <strong>för</strong> <strong>2002</strong> uppgår till 21 mkr<br />

(218 mkr). För andra året i rad har resultatet<br />

varit positivt. Resultatet på 21 mkr <strong>för</strong>delar sig<br />

på hälso- och sjukvård -877 mkr, regional<br />

utveckling 42 mkr, regiongemensamt (inkl serviceverksamheter)<br />

132 mkr, centrala finansiella<br />

poster (skatt, statsbidrag m.m.) 724 mkr.<br />

Den senaste treårsperioden ökade nettokostnaderna<br />

med 15 procent och skatteintäkterna<br />

och generella statsbidrag m.m. med 22 procent.<br />

Ökningen <strong>för</strong>klaras fram<strong>för</strong>allt av skattehöjningen<br />

på 75 öre och <strong>för</strong>bättringen av<br />

skatteunderlagets utveckling. För <strong>2002</strong> ökade<br />

kostnaderna något snabbare än intäkterna.<br />

Swedehealth Gothenburg Care AB<br />

Västsvenska Turistrådet AB<br />

Almi Företagspartner Väst AB<br />

GöteborgsOperan AB<br />

Göteborg Konsert AB<br />

Film i Väst AB<br />

Västsvenska Teater och Dans AB<br />

Västtrafik AB<br />

Bolag Stiftelser och<br />

kommunal<strong>för</strong>bund<br />

Kommunal<strong>för</strong>bundet<br />

Stretered<br />

Nettokostnadsökningen <strong>för</strong> <strong>2002</strong> var 6,2 procent<br />

(exklusive verksamhets<strong>för</strong>ändringar) och<br />

intäktsökningen uppgår till 5,4 procent. En<br />

ekonomi i balans framöver kräver fortsatt kostnadsanpassning.<br />

Regionens volym<strong>för</strong>ändring, d.v.s. nettokostnadsutvecklingen<br />

under <strong>2002</strong> jäm<strong>för</strong>t med<br />

2001 i fasta priser när löne- och pris<strong>för</strong>ändringar<br />

borträknas uppgick till 2,5 procent eller<br />

563 mkr.<br />

Från hösten 2000 har regionen haft en likviditets<strong>för</strong>stärkning.<br />

Den externa nettolåneskulden<br />

uppgick till 2 088 mkr per <strong>2002</strong>-12-31, en<br />

minskning med 592 mkr jäm<strong>för</strong>t med 2001<br />

och 1 249 mkr jäm<strong>för</strong>t med 2000.<br />

Investeringarna uppgick till 1 116 mkr, en<br />

ökning med 103 mkr jäm<strong>för</strong>t med år 2001.<br />

Investeringarna har finansierats utan ny upplåning<br />

<strong>för</strong> andra året i rad.<br />

Soliditeten <strong>för</strong> koncernen är 11 procent<br />

(14 procent). Trots ett positivt resultat minskar<br />

soliditeten och anledningen är <strong>för</strong>ändrade<br />

redovisningsprinciper där bl.a. pensionsavsättning<br />

redovisas inkl särskild löneskatt.<br />

Förändringen redovisas över eget kapital.<br />

Vårdkonsumtionen är i stort sett o<strong>för</strong>ändrad<br />

<strong>för</strong> regionens invånare. Totalt har den öppna<br />

vården ökat. Läkarbesöken är på samma nivå<br />

som tidigare år, medan vårdtillfällen i sluten<br />

vård minskat något. En <strong>för</strong>skjutning har dock<br />

skett mot mer vårdtunga patienter.<br />

Regionen är nettosäljare av sjukvård, d.v.s säljer<br />

fler vårdtillfällen och besök än vad regionen<br />

köper från andra regioner/landsting. Främst<br />

är det Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU),<br />

som regionsjukhus med högspecialiserad<br />

vård, som svarar <strong>för</strong> en <strong>för</strong>säljning utan<strong>för</strong><br />

regionen.<br />

Fig. 2: Resultatutvecklingen <strong>för</strong> 1999-<strong>2002</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-1 092 -1 040<br />

<br />

<br />

218<br />

<br />

21


Balanskravet och strategi <strong>för</strong> att uppnå<br />

ekonomisk balans<br />

Från och med 2000 gäller kommunallagens<br />

krav på ekonomisk balans i kommuner, regioner<br />

och landsting. Balanskravet definieras<br />

med att ett positivt resultat ska uppnås med<br />

pensionskostnaderna beräknade enligt den<br />

s.k. blandmodellen.<br />

Regionen har genom en utdebiteringshöjning<br />

år 2001 på 75 öre <strong>för</strong>stärkt sina intäkter.<br />

Detta tillsammans med skärpt verksamhets-<br />

och ekonomistyrning med<strong>för</strong>de att regionen<br />

uppvisade ett positivt resultat <strong>för</strong> <strong>2002</strong> på<br />

21 mkr (218 mkr).<br />

Dessutom har en strategi <strong>för</strong> ekonomisk balans<br />

fastställts av regionfullmäktige som avser<br />

2003 och framåt, vilken har formulerats enligt<br />

följande: ”Att långsiktigt upprätthålla en stabil<br />

ekonomi är nödvändigt <strong>för</strong> att ge de olika<br />

verksamheterna <strong>för</strong>utsättningar att kunna fullgöra<br />

sina uppdrag. För att klara detta krävs<br />

en effektiv verksamhet med kontroll över kostnaderna<br />

och som är beredd att pröva och ompröva<br />

organisation och arbetssätt. Regionen<br />

måste hela tiden pröva om de resurser som<br />

invånarna ställer till <strong>för</strong>fogande genom skatter<br />

används på bästa sätt.<br />

Målet <strong>för</strong> regionens ekonomiska politik är att:<br />

• Balanskravet ska uppfyllas varje enskilt år<br />

under budget- och planperioden<br />

• Långsiktiga, stabila och realistiska ekonomiska<br />

<strong>för</strong>utsättningar ges <strong>för</strong> att regionens<br />

verksamheter ska klara sina uppgifter<br />

• Aktivt verka <strong>för</strong> en positiv regional utveckling<br />

• Förnyelseåtgärder och effektiviseringar i<br />

verksamheten ska genom<strong>för</strong>as<br />

• Om<strong>för</strong>delningar av resurser kan behöva<br />

göras <strong>för</strong> att invånarna ska få vård och<br />

annan service på lika villkor oavsett var i<br />

regionen man bor<br />

• Fortsatt fokus på kostnadskontroll och krav<br />

på snabb och kontinuerlig uppföljning gäller<br />

• Inga beslut om nya åtaganden får fattas<br />

utan att finansiering är angiven<br />

• Ekonomistyrning utgår från grundsynen att<br />

budget, uppföljning/resultat måste ses som<br />

en helhet med en tydlig koppling mellan<br />

verksamhet, personal och ekonomi<br />

Fig. 3: Beställar-ut<strong>för</strong>armodellen<br />

Ut<strong>för</strong>are<br />

Regionen som<br />

producent,<br />

<strong>för</strong>valtningar/bolag<br />

Beställar-ut<strong>för</strong>armodellen<br />

Regionen<br />

finansiär och ägare<br />

Regionen är internt organiserad i fyra verksamhetsområden:<br />

hälso- och sjukvård, regional utveckling,<br />

serviceverksamheter samt regiongemensamt. Verksamheterna<br />

på dessa huvudområden styrs med<br />

utgångspunkt från tre olika roller.<br />

Dessa roller är uppdelade i<br />

* ägarens roll<br />

* beställarens roll<br />

* ut<strong>för</strong>arens roll.<br />

Ägare/Finansiär:<br />

Ägaren är finansiär och arbetsgivare <strong>för</strong> samtliga<br />

av regionens verksamheter och har även det<br />

samlade ansvaret <strong>för</strong> dessa. Regiongemensamt<br />

representeras här av regionfullmäktige och regionstyrelsen.<br />

• Decentralisering av befogenheter och ansvar<br />

i enlighet med gällande spelregler”.<br />

Den ekonomiska situationen <strong>för</strong> regionens<br />

verksamheter visar vid utgången av <strong>2002</strong> en<br />

<strong>för</strong> hög kostnadsnivå jäm<strong>för</strong>t med de möjligheter<br />

regionen har att öka intäkterna framöver.<br />

En anpassning av kostnadsnivån genom<br />

fortsatt fokusering på kostnadskontroll och<br />

genom<strong>för</strong>ande av rationaliseringsåtgärder,<br />

är avgörande <strong>för</strong> att den planerade positiva<br />

resultatutvecklingen <strong>för</strong> 2003 ska uppnås och<br />

att god ekonomisk hushållning kan vidmakthållas.<br />

Beställare<br />

Regionen som<br />

<strong>för</strong>eträdare<br />

Externa<br />

Bolag och andra organisationer på marknaden<br />

Beställare/Företrädare:<br />

Utifrån tillgängliga resurser bestämmer beställaren,<br />

den politiska nämnden, ”vad” som ska<br />

levereras och ”vem” som ska leverera. Beställarfunktion<br />

finns på områdena hälso- och sjukvård<br />

och regional utveckling. Regional utveckling är<br />

uppdelad i tre delar; regionutveckling, miljö och<br />

kultur.<br />

Ut<strong>för</strong>are/Producent:<br />

Utifrån tilldelade resurser i budget och beställarens<br />

krav, verkställer ut<strong>för</strong>aren beställningarna<br />

och ansvarar även <strong>för</strong> hur de genom<strong>för</strong>s.<br />

35<br />

Förvaltnings-<br />

berättelse


36<br />

Resultaträkning<br />

Resultaträkning<br />

Mkr Not Koncernen Regionen<br />

<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Verksamhetens intäkter 2 8 959 8 609 7 416 7 102<br />

Verksamhetens kostnader inkl regionbidrag 3, 4 -30 763 -29 106 -29 044 -27 449<br />

Avskrivningar 5 -1 011 -979 -979 -949<br />

Resultat 1 Verksamhetens nettokostnader -22 814 -21 476 -22 607 -21 297<br />

Skatteintäkter 6 20 865 19 855 20 865 19 855<br />

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 7 2 151 1 989 2 151 1 989<br />

Finansiella intäkter 8 115 77 96 59<br />

Finansiella kostnader 9 -294 -227 -292 -225<br />

Resultat 2 Resultat <strong>för</strong>e extraordinära poster 22 218 213 381<br />

Ovillkorat aktieägartillskott 10 0 0 -206 -163<br />

Skatt 0 0 0 0<br />

Minoritetsintressen -1 0 0 0<br />

Resultat 3 Årets resultat 21 218 7 219<br />

Fig. 4. Intäkter <strong>2002</strong>, totalt 32 090 Fig. 5. Nettokostnadsutveckling<br />

2000-<strong>2002</strong><br />

Fig. 6. Kostnader <strong>2002</strong>, totalt 32 069<br />

Övriga driftintäkter, 11,7%<br />

3 754 mkr Finansiella intäkter, 0,4%<br />

Patientintäkter, 2,9%<br />

919 mkr<br />

Övr statsbidr, 3,6%<br />

1 158 mkr<br />

Statsbidr, läkem, 9,7%<br />

3 128 mkr<br />

Gen. statsbidr utj, 6,7% 2 151 mkr<br />

65% Skatteintäkter, 20 865 mkr<br />

25000<br />

115 mkr 20000<br />

Övriga driftskostnader, 28%<br />

Personalkostnader, 53%<br />

9 033 mkr<br />

16 831 mkr<br />

15000<br />

6,7% Generella statsbidrag, utjämning, 10000 2 151 mkr<br />

9,7% Statsbidrag, läkemedel, 3 128 mkr<br />

5000<br />

3,6% Övriga statsbidrag, 1 158 mkr<br />

2,9% Patientintäkter, 919 mkr<br />

0<br />

11,7% Övriga driftintäkter, 3 754 mkr<br />

0,4% Finansiella intäkter, 115 mkr<br />

Skatteintäkter, 65%<br />

20 865 mkr<br />

2000<br />

2001<br />

<strong>2002</strong><br />

Nettokostnad Skatteintäkter och statsbidrag<br />

Nettokostnadsutveckling jäm<strong>för</strong>t med skatteintäkter och<br />

statsbidragsutveckling<br />

Lokalkostnader, 4%<br />

1 216 mkr<br />

Avskrivningar, 3%<br />

1 011 mkr<br />

Läkemedel, 11%<br />

3 684 mkr<br />

Finasiella kostnader, 1%<br />

294 mkr


Kommentarer till resultaträkningen<br />

Resultatet var positivt <strong>för</strong> andra året i rad.<br />

Resultatet <strong>för</strong> <strong>2002</strong> var positivt och uppgick till<br />

21 mkr, en <strong>för</strong>sämring med 197 mkr jäm<strong>för</strong>t<br />

med 2001.<br />

Verksamhetens intäkter<br />

Av verksamhetens intäkter på 8 959 mkr<br />

utgjorde de specialdestinerade statsbidragen<br />

4 286 mkr (4 024 mkr). Statsbidraget <strong>för</strong><br />

receptläkemedel på 3 128 mkr var det största.<br />

Övriga statsbidrag, 1 158 mkr, gick till hälso-<br />

och sjukvård <strong>för</strong> bl.a. tillgänglighetssatsningar,<br />

läkar- och tandläkarutbildning. Statsbidraget<br />

till bolagen uppgick till 145 mkr, varav det<br />

största statsbidraget, 83 mkr, avsåg GöteborgsOperan<br />

AB.<br />

Övriga driftintäkter svarade liksom år 2001,<br />

<strong>för</strong> 12 procent av de totala intäkterna. Häri ingår<br />

intäkter från sålda tjänster bl.a. vård, laboratorie-<br />

och röntgenservice samt biljettintäkter<br />

från GöteborgsOperan AB, Göteborgs Konsert<br />

AB och Västtrafik AB.<br />

Verksamhetens kostnader<br />

Personalkostnadsökningen mellan 2001 och<br />

<strong>2002</strong> har uppgått till 892 mkr (tas hänsyn till<br />

att social verksamhet har gått över till annan<br />

huvudman år 2001 är ökningen 944 mkr)<br />

vilket motsvarar 5,9 procent.<br />

De olika delarna av personalkostnadsökningen<br />

framgår av figur 7.<br />

Kostnadsökningen <strong>för</strong> löner och andra ersättningar<br />

kan till största delen hän<strong>för</strong>as till att<br />

medellönen under året ökat med 4,4 procent.<br />

Av medellöneökningen beror 3,2 procent på<br />

löneöversynen <strong>2002</strong>. Övrig ökning har <strong>för</strong>anletts<br />

av lönesättningar utan<strong>för</strong> löneöversynen<br />

(s.k. löneglidning). I jäm<strong>för</strong>else med tidigare<br />

år har andelen av löneökningen som beror<br />

på ”löneglidning” minskat. Även totalt sett<br />

har personalkostnaden ökat betydligt mindre<br />

än 2001. Antalet anställda fortsätter att öka.<br />

Ökningen var 400 anställda under <strong>2002</strong>. Fördelning<br />

på personalstruktur m.m. se sid 39.<br />

De totala pensionskostnaderna uppgick till<br />

1 508 mkr (1 289 mkr) inkl. ränta på pensionsskulden<br />

87 (64 mkr). Ökningen beror på<br />

följande:<br />

– Förändring i pensionsavtalet <strong>för</strong> timanställda<br />

och vissa anställda med rätt till s.k. särskild<br />

ålderspension<br />

– Löneskatt på hela pensionsavsättningen<br />

– Högre lönekostnader vilket ökar individuell<br />

del och kompletterande ålderspension<br />

– Ökade räntekostnader<br />

Den totala läkemedelskostnaden var<br />

3 684 mkr, varav kostnaden <strong>för</strong> receptläkemedel<br />

(inkl cytostatika) uppgick till 3 232 mkr.<br />

Jäm<strong>för</strong>t med år 2001 ökade kostnaderna <strong>för</strong><br />

receptläkemedel med 8,6 procent (6,9 procent).<br />

I riket ökade kostnaderna med 8,9 procent<br />

(7,3 procent). <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong><br />

redovisar <strong>för</strong> andra året en lägre ökningstakt<br />

än riket, vilket är en <strong>för</strong>ändring mot tidigare år<br />

då ökningstakten var högre än rikets.<br />

Fig. 7<br />

Personalkostnadsökning Procent<br />

Överhäng från 2001 (helårseffekt) 1,0<br />

Löneökning och andra ersättningar 3,0<br />

Volymökning 0,7<br />

Förändring i pensionskostnader m.m. 1,2<br />

Totalt 5,9<br />

37<br />

Resultaträkning


38 Resultaträkning<br />

Övriga<br />

driftkostnader var liksom år 2001,<br />

28 procent av de totala kostnaderna. I övriga<br />

driftkostnader inräknas kostnaderna <strong>för</strong> bemannings<strong>för</strong>etag.<br />

Övriga kostnadsökningar<br />

jäm<strong>för</strong>t med 2001 bestod bl.a. i högre kostnader<br />

<strong>för</strong> medicinskt <strong>för</strong>brukningsmaterial, och<br />

ökade kostnader <strong>för</strong> den köpta utomregionala<br />

vården, nationella valfriheten samt <strong>för</strong> sjukresor.<br />

Verksamhetens nettokostnader blev <strong>för</strong> koncernen<br />

-22 814 mkr och ska tillsammans med<br />

räntenettot finansieras med skatteintäkter och<br />

generella statsbidrag. Den senaste treårsperioden<br />

ökade nettokostnaderna med 15 procent<br />

och skatteintäkter och generella statsbidrag<br />

m.m. med 22 procent. Ökningen beror bl.a.<br />

på skattehöjningen med 75 öre år 2001. För<br />

år <strong>2002</strong> ökade kostnaderna snabbare än<br />

intäkterna. Nettokostnadsökningen var 6,2<br />

procent, vilket innebar att kostnaderna ökade<br />

med 0,8 procent mer än intäkterna. Detta trots<br />

det <strong>för</strong> året tillkommande sysselsättningsstödet.<br />

Nettokostnaderna ökade med 7,1 procent om<br />

hänsyn tas till verksamhets<strong>för</strong>ändringar. För<br />

att ha en ekonomi i balans framöver krävs en<br />

fortsatt kostnadsanpassning.<br />

Skatter och generella statsbidrag<br />

Intäkter från skatter, generella statsbidrag<br />

och utjämning uppgick till 22 847 mkr<br />

(21 844 mkr) och blev därmed 1 003 mkr<br />

högre än år 2001. Avvikelsen beror på den<br />

positiva utvecklingen av skatteunderlaget. Riksskatteverkets<br />

sammanställning över det slutliga<br />

taxeringsutfallet redovisar en ökning av skatteunderlaget<br />

i <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> med<br />

6,42 procent, vilket kan jäm<strong>för</strong>as med rikets<br />

6,36 procent. Även utfallet <strong>för</strong> kostnadsutjämningen<br />

<strong>för</strong>bättrades jäm<strong>för</strong>t med 2001.<br />

Kostnadsutjämningen påverkades positivt<br />

med 40 kr per invånare. De finansiella kostnaderna/<br />

intäkterna (finansnettot) uppgick till<br />

-179 mkr, vilket är en <strong>för</strong>sämring med 29 mkr.<br />

Ökningen kan främst härledas till ökade räntor<br />

på pensionsskulden.<br />

Fig. 8. Nettokostnader (mkr)<br />

År 2000 och 2001 justerat <strong>för</strong> social verksamhet<br />

<strong>2002</strong> 2001 2000<br />

Verksamhetens intäkter 8 959 8 542 8 141<br />

Personalkostnader -16 831 -15 887 -15 087<br />

Kostnader receptläkemedel -3 160 -2 998 -2 825<br />

Övriga driftskostnader -10 771 -10 162 -9 099<br />

Avskrivningar -1 011 -978 -956<br />

Summa -22 814 -21 483 -19 826<br />

Nettokostnadsökning 6,2% 8,4% 6,3%<br />

Fig. 9. Skatteintäkter, generella statsbidrag m.m. (mkr)<br />

<strong>2002</strong> 2001 2000<br />

Skatteintäkter 20 865 19 855 17 104<br />

Generella statsbidrag m.m. 1 982 1 989 1 820<br />

Sysselsättningsstödet 169<br />

Från och med <strong>2002</strong> kostnads<strong>för</strong>s löneskatt<br />

på pensioner, vilket innebar att resultatet har<br />

belastats med -74 mkr. Förändrade redovisningsprinciper<br />

avseende semesterskuld <strong>för</strong><br />

partiellt lediga, hjälpmedel och cirkulationstextilier<br />

tillsammans med utökad lagerhållning<br />

av bl.a. läkemedel och ortopediska implantat<br />

påverkade resultatet med 115 mkr. Resultatet<br />

påverkades totalt med sammanlagt 41 mkr.<br />

Summa 23 016 21 844 18 924<br />

Intäktsökning 5,4% 15,4% 7,0%<br />

År 2001 höjdes skatten från 9:50 till 10:25 vilket <strong>för</strong>klarar den stora intäktsökningen


Personal<br />

Antalet anställda i koncernen <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong><br />

uppgick i december <strong>2002</strong> till<br />

48 693 (48 265). Detta är en ökning med<br />

drygt 400 anställda. Med hänsyn tagen till<br />

verksamhetsövergångar som skett under 2001<br />

är det en halvering av ökningstakten jäm<strong>för</strong>t<br />

mellan åren 01/00 och 00/99.<br />

Bland de anställda är andelen kvinnor 81<br />

procent (81 procent). De anställdas <strong>för</strong>delning<br />

på personalkategorigrupper framgår av figur<br />

11 och den procentuella <strong>för</strong>delningen mellan<br />

kvinnor och män beskrivs i figur 12.<br />

Medelåldern uppgår till 45 år (45 år) både<br />

<strong>för</strong> kvinnor och män. Av de anställda är 36,7<br />

procent över 50 år och 31,7 procent under 40<br />

år. Se figur 13.<br />

Andelen heltidsanställda har ökat från 70,1<br />

procent år 2000 till 72,3 procent år <strong>2002</strong>.<br />

Fig. 12. Personalstruktur <strong>för</strong>delat på kön, <strong>2002</strong>, %<br />

Hälso o sjukvård Vård<strong>för</strong>bundet<br />

Hälso o sjukvård Kommunal<br />

Paramedicinsk personal<br />

Läkare<br />

Tandvårdspersonal<br />

Administrativ personal<br />

Läkarsekreterare<br />

Teknisk personal<br />

Utbildning/fritidspersonal<br />

Omsorg/social personal<br />

Ekonomi/transport personal<br />

Personal i bolag<br />

Totalt<br />

15 000<br />

Män<br />

0 20 40 60 80 100<br />

Kvinnor<br />

15 000<br />

Män<br />

12 000<br />

Kvinnor<br />

Se figur 14. Bland kvinnorna är 70 procent<br />

heltidsarbetande medan det bland männen är<br />

84 procent som är heltidsarbetande. Den genomsnittliga<br />

sysselsättningsgraden <strong>för</strong> hel- och<br />

deltidsanställda är 93 procent (heltid motsvarar<br />

100 procent).<br />

Västa <strong>Götalandsregionen</strong> har liksom övriga<br />

landet en ökning av sjukfrånvaron <strong>för</strong> <strong>2002</strong>.<br />

Det största ökningen var under årets <strong>för</strong>sta<br />

kvartal, därefter har ökningstakten avtagit.<br />

Sjukfrånvaron ut<strong>tryck</strong>t i kalenderdagar/<br />

anställd uppgår år <strong>2002</strong> till 28,7 (27,1).<br />

Kvinnornas sjukfrånvaro är högre och ökar<br />

70<br />

mer än männens. Se nedanstående tabell<br />

Kalenderdagar/anställd <strong>2002</strong> 2001<br />

40<br />

Kvinnor<br />

Män<br />

31,2<br />

17,4<br />

29,4 30<br />

16,5 20<br />

Totalt 28,7 27,1 10<br />

9 000<br />

6 000<br />

12 000<br />

9 000<br />

Fig. 13. Anställda per åldersgrupp, <strong>2002</strong>, antal<br />

Män<br />

Kvinnor<br />

15 000<br />

12 000<br />

9 000<br />

6 000<br />

3 000<br />

0<br />

80<br />

60<br />

50<br />

0<br />

18-29 år<br />

Heltid<br />

Fig 11. Personalstruktur<br />

Fig. 14. Sysselsättningsgrad<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Deltid Heltid<br />

30-39 Män år 40-49 år<br />

Kvinnor<br />

Timanst Deltid<br />

50-69 år<br />

Män<br />

Kvinnor<br />

60 år-<br />

Timanst<br />

<strong>2002</strong><br />

2001<br />

2000<br />

Män<br />

Kvinnor<br />

<strong>2002</strong><br />

2001<br />

2000<br />

39<br />

Resultaträkning<br />

Fig. 10. Anställda<br />

kvinnor/män, <strong>2002</strong>, %<br />

Män 19%<br />

Fig. 15. Anställningsform<br />

10%<br />

Visstidsanställning<br />

Tillsvidareanställning<br />

Timanställning<br />

Kvinnor 81%<br />

7%<br />

83%


40<br />

Resultaträkning<br />

Budget – Ansvarsperspektiv<br />

Budget <strong>2002</strong><br />

Resultatet <strong>för</strong> år <strong>2002</strong> budgeterades enligt<br />

regionfullmäktiges beslut i juni 2001 till 240<br />

mkr. Regionfullmäktige beslutade senare, i<br />

januari <strong>2002</strong>, om ytterligare 50 mkr till regionutvecklingsnämnden<br />

<strong>för</strong> strategiska insatser<br />

inom infrastrukturområdet. Det budgeterade<br />

årsresultatet uppgick efter tilläggsbeslutet i<br />

januari till 190 mkr. Jäm<strong>för</strong>t med reviderad<br />

budget innebar resultatet 21 mkr, en avvikelse<br />

med -169 mkr.<br />

Budgetföljsamhet<br />

Budgetutfallet <strong>2002</strong> blev negativt i motsats till<br />

<strong>för</strong>egående år. Både <strong>för</strong> år 2001 och år <strong>2002</strong><br />

var avvikelsen totalt <strong>för</strong> koncernen mindre än<br />

en procent i <strong>för</strong>hållandet till koncernens nettokostnader.<br />

Däremot redovisar verksamheterna<br />

och bolagen både positiva och negativa avvikelser.<br />

Se figur16.<br />

Resultatet kan härledas på följande sätt:<br />

Budgeterat årsresultat 190<br />

Verksamheterna -703<br />

• varav hälso- och sjukvård -877<br />

Centrala finansiella poster<br />

• varav skatteintäkter<br />

och statsbidrag inkl<br />

534<br />

sysselsättningstöd 614<br />

Resultat <strong>2002</strong> 21<br />

Fig. 16<br />

Resultatsammanställning <strong>för</strong> verksamheterna 2000-<strong>2002</strong> samt budget <strong>2002</strong><br />

mkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Utfall<br />

<strong>2002</strong> <strong>2002</strong> <strong>2002</strong> 2001 2000<br />

Hälso- och sjukvård<br />

Beställare<br />

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen inkl HSN<br />

Ut<strong>för</strong>are<br />

-460 0 -460 -46 47<br />

Sjukhus -423 0 -423 -318 60<br />

Primärvård/tandvård 13 0 13 8 -9<br />

Övrig hälso- och sjukvård -7 0 -7 -18 10<br />

Summa hälso- och sjukvård -877 0 -877 -374 108<br />

Regional utveckling 42 0 42 13 2<br />

Kollektivtrafik/Västtrafik AB 0 0 0 0 0<br />

Serviceverksamheter<br />

Västfastigheter 15 0 15 11 45<br />

Service<strong>för</strong>valtningar 45 0 45 -8 7<br />

Summa serviceverksamheter 61 0 61 3 52<br />

Regiongemensamt 71 0 71 21 49<br />

Centrala finansiella poster 724 190 534 555 -1251<br />

Totalt 21 190 -169 218 -1040


Under <strong>2002</strong> har underskottet <strong>för</strong> hälso- och<br />

sjukvården mer än <strong>för</strong>dubblats jäm<strong>för</strong>t med<br />

2001 och avvikelsen mot budget uppgick till<br />

-877 mkr. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen svarade<br />

tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnderna<br />

(HSN) <strong>för</strong> -460 mkr. Ut<strong>för</strong>arnas<br />

sammanlagda resultat uppgick till -417 mkr,<br />

där SU svarade <strong>för</strong> det största underskottet,<br />

-380 mkr. Övriga verksamheter redovisade<br />

sammantaget ett positivt resultat på 174 mkr<br />

gentemot budget. Avvikelsen <strong>för</strong> centralt<br />

finansiella poster (Moder<strong>för</strong>valtningen och<br />

Koncernbanken) uppgick till 534 mkr, varav<br />

skatteintäkter och generella statsbidrag svarade<br />

<strong>för</strong> 445 mkr. Detta är främst en följd av en<br />

mer gynnsam utveckling av skatteunderlaget<br />

än vad som prognosticerades vid upprättandet<br />

av budgeten. För <strong>2002</strong> tillkom det tillfälliga<br />

sysselsättningsstödet från staten med 169 mkr<br />

vilket inte var budgeterat.<br />

Beställare/<strong>för</strong>eträdare<br />

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen<br />

Nedanstående tabell visar hälso- och sjukvårdsstyrelsens<br />

kostnader och intäkter <strong>för</strong><br />

perioden 2000-<strong>2002</strong>.<br />

mkr Utfall Utfall Utfall<br />

Verksamhetens<br />

<strong>2002</strong> 2001 2000<br />

intäkter 1) 3 711 3 511 3 301<br />

Kostnader -23 591 -22 180 -20 965<br />

Regionbidrag 19 408 18 595 17 692<br />

Finansnetto 13 29 20<br />

Resultat -460 -45 47<br />

1) Intäkterna 2000 och 2001 har justerats med statsbidraget<br />

<strong>för</strong> läkemedel<br />

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens intäkter ökade<br />

under perioden med 410 mkr eller 12,4 procent.<br />

Ökningen beror främst på ett nytt statsbidrag<br />

<strong>för</strong> tillgänglighetssatsningar och ökade<br />

statsbidrag <strong>för</strong> receptläkemedel. Däremot har<br />

bl.a. det s.k. Dagmarstatsbidraget minskat.<br />

Regionbidraget till hälso- och sjukvårdsstyrelsen<br />

har under perioden ökat med 1 716 mkr<br />

eller 9,7 procent. Ökningen har <strong>för</strong>utom<br />

indexuppräkning främst använts till utökad<br />

ram <strong>för</strong> att konsolidera hälso- och sjukvårdens<br />

ekonomi samt till satsningar på kökortning,<br />

arbetsmiljö, nationella handlingsplanen och<br />

primärvård/folktandvård.<br />

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens kostnader har<br />

ökat med 12,5 procent eller drygt 2 600<br />

mkr. Resurserna till sjukvården ökade med ca<br />

1 700 mkr. Kostnaderna <strong>för</strong> receptläkemedel<br />

ökade med cirka 450 mkr (inkl cytostatika),<br />

varav staten bidragit med 346 mkr <strong>för</strong> åren<br />

2000-2001. Fr.o.m. <strong>2002</strong> har regionerna/<br />

landstingen tagit över kostnadsansvaret <strong>för</strong><br />

receptläkemedel från staten.<br />

Kostnaderna <strong>för</strong> utomregional vård, nationell<br />

valfrihet och sjukresor ökade kraftigt under<br />

perioden.<br />

Under perioden har resultatet <strong>för</strong>sämrats med<br />

drygt 500 mkr.<br />

Årets resultat <strong>för</strong> hälso- och sjukvårdsstyrelsen<br />

uppgick till -460 mkr. Resultatet <strong>för</strong> olika områden<br />

framgår av tabellen nedan.<br />

mkr Resultat per område<br />

Hälso- och sjukvårdsnämnder -94<br />

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i övrigt<br />

• Receptläkemedel m.m. -111<br />

• Nationella valfriheten -68<br />

• Utomregional vård -61<br />

• Sjukreseverksamhet -77<br />

• Hjälpmedel och asylsökande -57<br />

• ”Dagmarstatsbidraget” -48<br />

• Ersättning till sjukhus 85<br />

• Övrigt<br />

41<br />

Resultaträkning<br />

Receptläkemedel:<br />

Läkemedel som patienten<br />

får på recept.<br />

Kostnader <strong>för</strong> receptläkemedel:<br />

Regionens kostnader <strong>för</strong> de<br />

läkemedel som patienterna<br />

får på recept och som tas ut<br />

på apotek.<br />

4S:<br />

Den s.k. Socsamlagen,<br />

gör det möjligt att politiskt<br />

och finansiellt samordna<br />

socialtjänstens, sjukvårdens<br />

och sjuk<strong>för</strong>säkringens<br />

resurser. 4S är ett av tre<br />

Socsam<strong>för</strong>sök som pågår<br />

i <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>.


42 Resultaträkning<br />

Hälso-<br />

Vårddagar (vdg):<br />

Antal dagar då patient varit<br />

inlagd på sjukhus (sluten<br />

vård).<br />

Vårdtillfällen (vtf):<br />

Ett vård-tillfälle räknas <strong>för</strong><br />

varje patient när denne blir<br />

inlagd på sjukhus (sluten<br />

vård). Ett vårdtillfälle kan<br />

avse flera vårddagar.<br />

och sjukvårdsnämndernas negativa<br />

resultat beror till största delen på att nämnden<br />

i Göteborg haft högre kostnader än beräknat<br />

<strong>för</strong> sin överenskommelse med primärvården i<br />

Göteborg, privata vårdgivare samt <strong>för</strong> Axessakuten.<br />

Förutom SU och SÄS (Södra Älvsborgs sjukhus)<br />

nådde övriga sjukhus i stort sett upp till<br />

fastställt ersättningsutrymme.<br />

Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett har fått<br />

extra ersättning <strong>för</strong> åtgärder inom de särskilda<br />

tillgänglighetsområdena.<br />

Till de sjukhus som bedriver psykiatrisk vård<br />

har styrelsen avsatt medel <strong>för</strong> särskilda satsningar<br />

enligt nationella handlingsplanen. Sjukhusen<br />

har inte fullt ut kunnat utnyttja medlen på<br />

grund av att planerade satsningar inte hunnit<br />

komma igång.<br />

Sammantaget var det 85 mkr av ersättningsutrymmet<br />

som inte togs i anspråk <strong>2002</strong>.<br />

Konsumtion<br />

Figur 17: Nämndinvånarnas utnyttjande av vårdtillfällen och läkarbesök per 1 000 invånare.<br />

Procent<br />

130 Vårdtillfällen<br />

125<br />

120<br />

115<br />

110<br />

105<br />

100<br />

95<br />

90<br />

85<br />

80<br />

75<br />

70<br />

Norra Bohuslän<br />

Dalsland<br />

Trestad<br />

M Bohuslän och Ale<br />

4S Stenungsund<br />

Göteborg<br />

Mitten Älvsborg<br />

Södra Bohuslän<br />

Sjuhärad<br />

<strong>Västra</strong> Skaraborg<br />

Östra Skaraborg<br />

Med konsumtion avses den vård som erbjuds<br />

regioninvånarna vid regionens sjukhus, regionens<br />

primärvård/tandvård och hos privata<br />

vårdgivare i regionen samt utan<strong>för</strong> regionen<br />

enligt riksavtal, samverkansavtal och nationell<br />

valfrihet m.m.<br />

Av figur 17 framgår den samlade vårdkonsumtionen<br />

<strong>för</strong> år <strong>2002</strong> per nämnd samt 4S<br />

Läkarbesök<br />

Regionens genomsnitt är 100. Materialet är inte åldersstandardiserat. Vårdkonsumtionen är t. ex. högre i kommuner<br />

med hög andel äldre i befolkningen.


avseende vårdtillfällen och läkarbesök (exkl<br />

mödravårds/barnavårdscentral).<br />

Totalt sett ökade regioninvånarnas besök i<br />

den öppna vården medan besöken hos läkare<br />

gjordes i ungefär samma utsträckning som år<br />

2001. Allmänläkarbesöken ökade medan besöken<br />

hos övriga specialister minskade, vilket<br />

är i linje med regionens satsningar på primärvården.<br />

Invånarnas utnyttjande av vårdtillfällen<br />

i sluten vård minskade med ca en procent,<br />

när hänsyn tagits till att den geriatriska vården<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

0<br />

fr.o.m. <strong>2002</strong> är DRG-ersatt. Inom den DRGersatta<br />

och psykiatriska vården har en <strong>för</strong>skjutning<br />

skett mot färre och mer vårdtunga<br />

patienter.<br />

Vårdutnyttjandet varierar mellan nämnderna.<br />

I Mitten Älvsborg genom<strong>för</strong>s 2 149 läkarbesök<br />

per 1 000 invånare och i Göteborg 2 858<br />

besök, en skillnad på cirka 25 procent. Högst<br />

antal vårdtillfällen per invånare redovisas i<br />

Norra Bohuslän, Dalsland och Trestad medan<br />

Södra Bohuslän ligger lägst.<br />

Fig.18. Regioninvånarnas vårdutnyttjande per sjukhus <strong>2002</strong> jäm<strong>för</strong>t med beställning.<br />

Procent<br />

150<br />

120<br />

90<br />

60<br />

30<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

SU NU SÄS Skas Kungälv Alingsås Totalt<br />

Invånarnas konsumtion vid regionens<br />

sjukhus jäm<strong>för</strong>t med beställning år <strong>2002</strong><br />

Invånarnas samlade konsumtion vid regionens<br />

sjukhus har i det närmaste nått upp till<br />

beställningen. Den totala slutna somatiska vården<br />

vid regionens sjukhus, som mäts i DRGpoäng,<br />

utgör 55 procent av ersättningsutrymmet.<br />

Denna vård ökade med 1 procent jäm<strong>för</strong>t<br />

med beställningen medan den psykiatriska<br />

vården, besök och dagkirurgiska ingrepp<br />

minskade. Sjukhusen har nått upp till beställningen<br />

i varierande grad. Se figur 18.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

43<br />

Resultaträkning<br />

Case-Mix (CMI) Index<br />

och DRG-poäng:<br />

DRG och Case-Mix Index är två<br />

kvalitativa mått som beskriver<br />

sjukvårdens produktion och<br />

innehåll. Metoden bygger på<br />

ca 10 000 diagnoser indelade<br />

i 500 diagnosgrupper. Varje<br />

grupp har en vikt som speglar<br />

resursinsatsen och därmed<br />

kostnaden <strong>för</strong> behandling av<br />

diagnosen. En hjärttransplantation<br />

har vikten 31,28, medan<br />

en normal <strong>för</strong>lossning har vikten<br />

0,65. Hjärttransplantationen<br />

kräver således 48 gånger<br />

mer resurser än en normal<br />

<strong>för</strong>lossning.<br />

Case Mix Index anger <strong>för</strong>hållandet<br />

mellan DRG-poäng och<br />

antalet vårdtillfällen. Indexet<br />

ger därmed en beskrivning<br />

av hur resursintensiva vårdtillfällena<br />

är. Ju högre tal desto<br />

tyngre vård.


44<br />

Resultaträkning<br />

Ut<strong>för</strong>are<br />

Sjukhusen, primär- och tandvårds<strong>för</strong>valtning<br />

samt handikapp<strong>för</strong>valtning<br />

Årets resultat <strong>för</strong> regionens ut<strong>för</strong>arenheter inom<br />

hälso- och sjukvård (sjukhus, primär- och tandvårds<strong>för</strong>valtning,<br />

handikapp<strong>för</strong>valtning och<br />

Swedehealth Gothenburg Care AB) uppgick<br />

till -417 mkr, en <strong>för</strong>sämring mot <strong>för</strong>egående år<br />

med -88 mkr. Huvuddelen av det <strong>för</strong>sämrade<br />

resultatet, -105 mkr, avser regionens sjukhus.<br />

I nedanstående tabell framgår resultatet <strong>för</strong><br />

2001 och <strong>2002</strong>.<br />

Resultat Utfall Utfall<br />

(mkr) <strong>2002</strong> 2001<br />

Sjukhus - 423 - 318<br />

PV/TV 13 8<br />

Övriga * - 7 - 18<br />

S:a resultat - 417 - 329<br />

* Handikapp<strong>för</strong>valtningen och Swedehealth Gothenburg<br />

Care AB<br />

För ut<strong>för</strong>arenheterna ökade ägarbidraget<br />

(ersättning <strong>för</strong> såld vård m.m.) med totalt<br />

748 mkr, eller 4,5 procent, jäm<strong>för</strong>t med <strong>för</strong>egående<br />

år. Utfallet var ungefär lika jäm<strong>för</strong>t<br />

med budget.<br />

Nettokostnaderna vid ut<strong>för</strong>arenheterna ökade<br />

med 4,9 procent jäm<strong>för</strong>t med <strong>för</strong>egående år.<br />

Personalkostnaderna ökade med 5,4 procent<br />

mot <strong>för</strong>egående år och med 1,4 procent mot<br />

budget. Svårigheten att rekrytera personal<br />

inom vissa bristyrken innebar att personal från<br />

bemannings<strong>för</strong>etag hyrdes in. Kostnaderna <strong>för</strong><br />

dessa ökade med drygt 86 mkr eller 30 procent.<br />

Om kostnaden <strong>för</strong> bemannings<strong>för</strong>etag<br />

räknas in i de totala personalkostnaderna<br />

<strong>för</strong> hälso- och sjukvårdens ut<strong>för</strong>are, utgjorde<br />

dessa ca 2,6 procent, mot 2,1 procent <strong>för</strong>egående<br />

år.<br />

Jäm<strong>för</strong>else 2000-<strong>2002</strong><br />

Utvecklingen under de tre senaste åren visar<br />

att nettokostnaderna ökat med 13,6 procent.<br />

Nettokostnaderna är redovisade i löpande<br />

priser inkl korrigering <strong>för</strong> verksamhets<strong>för</strong>ändringar,<br />

bl.a. vårdcentraler som har övergått i<br />

annan regi. Största ökningen <strong>för</strong>ekom mellan<br />

åren 2000-2001. Se figur 20.<br />

Sedan år 2000 har ägarbidraget ökat med<br />

1 645 mkr. Ökningen har använts till bl.a.<br />

konsolidering av sjukhusens ekonomi samt till<br />

satsningar på arbetsmiljön, primärvården och<br />

tandvården. Dessutom ingår satsningarna <strong>för</strong><br />

kökortning i vården.<br />

Satsningarna på primärvården med<strong>för</strong>de att<br />

nettokostnaderna det senaste året ökade med<br />

265 mkr eller med 8,5 procent. En regional<br />

handlingsplan har upprättats och primärvården<br />

har bl.a. startat sjukvårdsupplysningar,<br />

<strong>för</strong>stärkt s.k. teammottagningar och utvecklat<br />

sjuksköterskebaserade mottagningar. Under<br />

perioden har ca 110 mkr tilldelats primärvården<br />

<strong>för</strong> genom<strong>för</strong>andet av den regionala<br />

handlingsplanen.<br />

Bland sjukhusen noteras störst nettokostnadsökning<br />

under perioden <strong>för</strong> SU och<br />

Fig. 19: Nettokostnadsutveckling <strong>för</strong> regionens ut<strong>för</strong>arenheter inom hälso- och<br />

sjukvård i löpande priser korrigerad <strong>för</strong> verksamhets<strong>för</strong>ändringar (mkr)<br />

mkr Utfall 2000 Utfall 2001 Utfall <strong>2002</strong> Budget <strong>2002</strong><br />

Intäkter, exkl ägarbidrag 3 402 3 520 3 765 3 424<br />

Personalkostnader - 12 981 - 13 787 - 14 610 - 14 404<br />

Övriga kostnader - 6 141 - 6 662 - 7 029 - 6 512<br />

Finansiellt netto - 45 - 12 - 31 - 47<br />

Nettokostnad - 15 765 - 16 940 - 17 905 - 17 539<br />

Ägarbidrag 15 841 16 638 17 486 17 539


NU-sjukvården. Uppbyggnad och <strong>för</strong>ändrad<br />

inriktning <strong>för</strong> Alingsås lasarett resp Frölunda<br />

specialistsjukhus med<strong>för</strong>de att nettokostnaderna<br />

under perioden ökade med 23 resp<br />

28 procent (53 resp 19 mkr). För Alingsås lasarett<br />

övertogs ansvaret bl.a. <strong>för</strong> vissa specialistmottagningar<br />

i Alingsås från SÄS. Frölunda<br />

specialistsjukhus har fått ökad beställning<br />

fram<strong>för</strong> allt gällande kökortningssatsningar<br />

samt behandlingsgarantipatienter inom ögon,<br />

kirurgi och ortopedi. Operationskapaciteten<br />

har genom ombyggnad år 2000 ökat med<br />

ca 30 procent.<br />

Sammantaget har personalkostnaderna <strong>för</strong><br />

sektorn under perioden ökat med drygt 12<br />

procent. Trots ökat antal anställda i vården har<br />

rekryteringsproblemen inneburit att personal<br />

fått hyras in. Inhyrningen av personal har ökat<br />

från 1,9 procent av den totala personalkostnaden<br />

2000 till 2,6 procent <strong>2002</strong>. År <strong>2002</strong><br />

uppgick inhyrningen totalt till 376 mkr.<br />

Fig. 20: Nettokostnadsutveckling hälso- och sjukvårdens ut<strong>för</strong>arenheter<br />

2000-<strong>2002</strong> löpande priser (%)<br />

Procent<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

SU<br />

NU<br />

SÄS<br />

SkaS<br />

Kungälv Alingsås<br />

Frölunda<br />

PV/FTV SUMMA<br />

Perioden 2000-<strong>2002</strong><br />

2001-<strong>2002</strong><br />

2000-2001<br />

Sahlgrenska universitetssjukhuset<br />

SU:s nettokostnadsutveckling <strong>för</strong> åren 2000-<br />

<strong>2002</strong> visar på en ökning med drygt 14,8 procent<br />

(880 mkr), att jäm<strong>för</strong>a med genomsnittet<br />

<strong>för</strong> regionens sjukhus totalt på 12,6 procent.<br />

Personalkostnadsökningen uppgick <strong>för</strong> perioden<br />

till drygt 680 mkr eller drygt 13 procent<br />

men ökningstakten dämpades något under år<br />

<strong>2002</strong>. Satsningarna på arbetsmiljö och tillgänglighet<br />

är ytterligare några <strong>för</strong>klaringar till<br />

ökningen. Kostnaden <strong>för</strong> bemannings<strong>för</strong>etag<br />

ökade under perioden med 29 mkr, främst<br />

p.g.a. svårigheten att rekrytera sjuksköterskor.<br />

Andelen inhyrd personal ökade under<br />

perioden från 0,6 procent till 1,0 procent av<br />

de totala personalkostnaderna.<br />

Ägarbidraget ökade med 7,9 procent, vilket<br />

var under genomsnittet <strong>för</strong> ut<strong>för</strong>arenheterna.<br />

Även övriga intäkter låg under genomsnittet<br />

och ökade med 8,3 procent under perioden.<br />

NU-sjukvården<br />

Nettokostnadsutvecklingen vid NU-sjukvården<br />

uppvisar en ökning på drygt 260 mkr eller<br />

knappt 12 procent <strong>för</strong> perioden 2000-<strong>2002</strong>.<br />

Denna ökning ligger något under genomsnittet<br />

<strong>för</strong> regionens sjukhus. Ägarbidraget har under<br />

perioden ökat med drygt 220 mkr eller knappt<br />

10 procent.<br />

Personalkostnaderna ökade under perioden<br />

med ca 200 mkr eller knappt 12 procent.<br />

45<br />

Resultaträkning


46 Resultaträkning<br />

Kostnaden<br />

Fig. 21: Utvecklingen av<br />

Case-Mix Index 2000-<strong>2002</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>för</strong> inhyrning av personal har<br />

under perioden ökat med 28 mkr. Av de totala<br />

personalkostnaderna har andelen inhyrd<br />

personal ökat från 3,0 till 4,1 procent. Övriga<br />

kostnader, exkl kostnaderna <strong>för</strong> bemannings<strong>för</strong>etag,<br />

ökade under perioden med ca 110<br />

mkr eller 15 procent. Bl.a. har satsningarna<br />

<strong>för</strong> att korta vårdköer med<strong>för</strong>t ökade material-,<br />

läkemedels- och hjälpmedelskostnader.<br />

Produktion<br />

Med produktion menas den vård som regionens<br />

sjukhus och primärvård/folktandvård<br />

ut<strong>för</strong> åt regionens invånare samt invånare<br />

utan<strong>för</strong> regionen. Vårddagar avseende utskrivningsklara<br />

patienter ingår.<br />

Sjukhusen Utfall Utfall Budget<br />

totalt<br />

DRG-ersatt vård<br />

<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong><br />

Sjukhusvtf 223 272 224 643 234 491<br />

DRG-poäng 239 287 232 049 234 946<br />

CMI 1,07 1,03 1,00<br />

Övriga<br />

vårddagar 356 623 369 577 364 469<br />

Besök inkl<br />

dagkirurgi 2 524 729 2 559 613 2 544 780<br />

Case-Mix index ökade jäm<strong>för</strong>t med både<br />

budget (7 procent) och utfall 2001 (4 procent).<br />

Se figur 4. Detta indikerar att vårdtillfällena<br />

i genomsnitt blivit mer resurskrävande. De<br />

lättare vårdtillfällena minskar vid sjukhusen<br />

och en <strong>för</strong>skjutning sker mot färre och mer<br />

vårdtunga patienter. Minskningen av övriga<br />

vårddagar skedde fram<strong>för</strong>allt i den psykiatriska<br />

vården och till viss del av utskrivningsklara<br />

patienter. Den öppna vården minskade med<br />

cirka 1 procent jäm<strong>för</strong>t med både budget och<br />

utfall <strong>för</strong>egående år.<br />

Primärvård Utfall <strong>2002</strong> Utfall 2001<br />

Läkarbesök 1 612 754 1 707 180<br />

Övr besök 2 445 954 2 446 950<br />

S:a besök 4 058 708 4 154 130<br />

Läkarbesöken minskade med ca 5 procent mellan<br />

åren 2001 och <strong>2002</strong> bl.a. beroende på<br />

att några vårdcentraler privatiserades. Övriga<br />

besök överensstämmer i stort sett med utfallet<br />

2001.<br />

Regionen är netto<strong>för</strong>säljare av sjukvård. Totalt<br />

säljer regionen cirka 5 000 vårdtillfällen och<br />

29 000 besök mer än vad regionen köper<br />

från andra regioner/landsting. SU är det<br />

sjukhus som säljer mest vård utan<strong>för</strong> regionen<br />

beroende på att det är ett regionsjukhus med<br />

högspecialiserad vård.<br />

Regional utveckling<br />

Regional utveckling omfattar regionutvecklingsnämnden,<br />

miljönämnden och kulturnämnden<br />

och verksamheterna på området. Under <strong>2002</strong><br />

till<strong>för</strong>des nämnderna <strong>för</strong> regional utveckling<br />

resurser utöver index med 45 mkr. Dessutom<br />

tillkom efter ett tilläggsbeslut i januari ytterligare<br />

50 mkr till infrastruktursatsningar. Totalt<br />

har 78 mkr kostnads<strong>för</strong>ts <strong>för</strong> infrastruktursatsningar<br />

under <strong>2002</strong>. Sammanlagt uppgick<br />

budgeten till 955 mkr.<br />

Resultatet <strong>för</strong> år <strong>2002</strong> uppgick sammanlagt<br />

<strong>för</strong> regional utveckling till 42 mkr, en ökning<br />

jäm<strong>för</strong>t med år 2001 på 29 mkr. Regionutvecklingsnämnden,<br />

miljönämnden och kulturnämnden<br />

svarade <strong>för</strong> 36 mkr av överskottet, främst<br />

hän<strong>för</strong>bart till projektmedel vilka inte utnyttjats<br />

under året.<br />

Kollektivtrafik/Västtrafik AB<br />

Västtrafik AB redovisar ett nollresultat. Bolaget<br />

återredovisade 11 mkr till ägarna, vardera<br />

50 procent till regionen och kommunerna.<br />

Resandet har ökat med 1,3 procent. Trafikintäkterna<br />

ökade med 13,5 procent p.g.a. det<br />

ökade resandet och på biljettprishöjningar.<br />

Kostnaderna ökade med 10,1 procent, vilket<br />

till en stor andel hän<strong>för</strong>s till att avtal med vissa<br />

av entrepenörerna om<strong>för</strong>handlats. I vissa fall<br />

har kostnadsökningen varit 15-40 procent.<br />

Serviceverksamheter<br />

Västfastigheter redovisade ett resultat om<br />

15,3 mkr, vilket var en <strong>för</strong>bättring på 4,6 mkr


jäm<strong>för</strong>t med <strong>för</strong>egående års resultat. Lägre<br />

personalkostnader, ökade hyresintäkter och<br />

<strong>för</strong>bättrat finansnetto var de främsta orsakerna<br />

till resultatet.<br />

Servicenämnden redovisade ett resultat<br />

om 45,3 mkr, en <strong>för</strong>bättring med 52,6 mkr<br />

jäm<strong>för</strong>t med <strong>för</strong>egående års resultat på -7,3<br />

mkr. Samtliga verksamheter redovisade resultat<strong>för</strong>bättringar<br />

jäm<strong>för</strong>t med <strong>för</strong>egående år.<br />

Ca 27 mkr av resultatet kom från ändrade<br />

redovisningsprinciper avseende <strong>för</strong>råd <strong>för</strong><br />

hjälpmedelsverksamheten.<br />

Regiongemensamt<br />

Av de centrala nämnderna och styrelserna var<br />

det främst regionstyrelsen som redovisade ett<br />

positivt resultat, om 58,4 mkr. Detta var en <strong>för</strong>bättring<br />

med ca 40 mkr jäm<strong>för</strong>t med <strong>för</strong>egående<br />

år. Resultatet beror på att regionstyrelsens<br />

anslag <strong>för</strong> o<strong>för</strong>utsett gav överskott med 13 mkr<br />

och regionstyrelsens administration med ca<br />

17 mkr. Det personalpolitiska anslaget har<br />

inte använts fullt ut och visade på ett överskott<br />

om 29 mkr.<br />

Resultatdisposition<br />

Ut<strong>för</strong>arstyrelsen vid SU har i sin <strong>årsred</strong>ovisning<br />

<strong>2002</strong> hemställt om att den ingående<br />

obalansen på 175 mkr beaktas som en godkänd<br />

budgetavvikelse <strong>för</strong> <strong>2002</strong> och att hänsyn<br />

ska tas till detta i samband med <strong>2002</strong> års<br />

bokslutsdispositioner. Styrelsen har dessutom<br />

hemställt om att resultatpåverkan <strong>för</strong>anledd<br />

av en lägre produktion än budget godkänns<br />

som budgetavvikelse <strong>för</strong> <strong>2002</strong> utifrån den<br />

överordnade restriktionen om kostnadskontroll<br />

och att detta beaktas i samband med <strong>2002</strong><br />

års bokslut.<br />

De spelregler som gäller i regionen utgår från<br />

ett resultatansvar inom ramen <strong>för</strong> de ekonomiska<br />

<strong>för</strong>utsättningarna.<br />

Vi <strong>för</strong>eslår följande resultatdispositioner:<br />

Obalansen på 175 mkr betraktas den som en<br />

godkänd budgetavvikelse, vilket inte innebär<br />

täckning av det egna kapitalet.<br />

Hemställan om ersättning <strong>för</strong> ej fullgjord<br />

produktion om 58 mkr hänvisas till nämnda<br />

spelregler i regionen och sjukhusets hemställan<br />

avslås.<br />

För ytterligare <strong>för</strong>tydligande, se verksamhetsbilagan<br />

på sidan xx.<br />

47<br />

Resultaträkning


48 Balansräkning<br />

Mkr<br />

Soliditet:<br />

Soliditet är ett mått på betalnings<strong>för</strong>mågan<br />

på lång sikt<br />

och visar hur stor andel av<br />

tillgångarna som är finansierade<br />

med eget kapital.<br />

Självfinansieringsgrad:<br />

Anger hur många procent<br />

av verksamhetens internt<br />

till<strong>för</strong>da medel som finansierar<br />

nettoinvesteringar<br />

i anläggningstillgångar.<br />

Lånefinansieringsgrad:<br />

Anger låneskulden i <strong>för</strong>hållande<br />

till anläggningstillgångarna.<br />

Balansräkning<br />

Not Koncernen Regionen<br />

<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Tillgångar<br />

Anläggningstillgångar<br />

Immateriella anläggningstillgångar 11 78 113 77 112<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Byggnader och mark 12 6 154 6 225 6 099 6 172<br />

Maskiner och inventarier 13 2 036 2 039 1 894 1 906<br />

Pågående investeringar 14 356 242 287 223<br />

Finansiella anläggningstillgångar 15 31 38 193 200<br />

Summa anläggningstillgångar 8 655 8 656 8 549 8 614<br />

Omsättningstillgångar<br />

Förråd 312 126 303 122<br />

Kortfristiga fordringar 16 3 004 2 871 2 913 2 807<br />

Kortfristiga placeringar 196 215 4 2<br />

Likvida medel 182 269 50 117<br />

Summa omsättningstillgångar 3 694 3 481 3 270 3 048<br />

Summa tillgångar 12 349 12 137 11 820 11 662<br />

Eget kapital, avsättningar och skulder<br />

Eget kapital 17<br />

Bundet eget kapital 5 6 0 0<br />

Fritt eget kapital 1 675 1 457 1 677 1 457<br />

Förändring av redovisningsprincip -259 0 -259 0<br />

Upp- och nedskrivning -29 1 -30 1<br />

Årets resultat 21 218 7 219<br />

Summa eget kapital 1 413 1 681 1 395 1 677<br />

Minoritetsintressen 3 2 0 0<br />

Avsättningar<br />

Avsättning pensioner 18 2 138 1 495 2 138 1 491<br />

Avsättning patient<strong>för</strong>säkring m.m. 19 724 600 721 595<br />

Latent skatt 0 0 0 0<br />

Summa avsättningar 2 862 2 096 2 859 2 086<br />

Skulder<br />

Långfristiga skulder 20 909 1 229 909 1 229<br />

Kortfristiga skulder 21 7 161 7 129 6 656 6 670<br />

Summa skulder 8 070 8 358 7 565 7 899<br />

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 12 349 12 137 11 820 11 662<br />

Ställda panter Inga Inga Inga Inga<br />

Ansvars<strong>för</strong>bindelser (inkl borgens<strong>för</strong>bindelser) 22 17 001 16 636 17 001 16 636


Kommentarer till balansräkningen<br />

Balansomslutningen uppgår till 12<br />

349 mkr <strong>för</strong> <strong>2002</strong> och har <strong>för</strong>ändrats<br />

marginellt sedan 2000.<br />

Översiktlig utveckling<br />

Anläggningstillgångarna har <strong>för</strong>ändrats marginellt<br />

under den senaste treårsperioden. Värdet<br />

av <strong>för</strong>råden har ökat jäm<strong>för</strong>t med 2001, detta<br />

som en följd av en utökad <strong>för</strong>rådsredovisning<br />

under året. De likvida medlen har minskat<br />

något jäm<strong>för</strong>t med tidigare år. Pensionsavsättningarna<br />

har ökat markant beroende på<br />

att löneskatten fr.o.m. <strong>2002</strong> ingår i pensionsskulden.<br />

Soliditeten har minskat jäm<strong>för</strong>t med<br />

tidigare år och är en effekt av <strong>för</strong>ändrade<br />

redovisningsprinciper.<br />

Investeringar<br />

Investeringarna uppgick till 1 116 mkr (exkl<br />

bolagen 1 030 mkr). Investeringsnivån <strong>för</strong><br />

<strong>2002</strong> var 103 mkr högre i jäm<strong>för</strong>else med<br />

år 2001 och 308 mkr högre jäm<strong>för</strong>t med år<br />

2000. Investeringarna år <strong>2002</strong> var 84 mkr<br />

lägre än budgeterade 1 200 mkr.<br />

Årets avskrivningar uppgick till 1 011 mkr, ca<br />

100 mkr mindre än investeringarna.<br />

Figur 22: Nyckeltal, %<br />

Fastighetsinvesteringarna uppgick till 443<br />

mkr. Större investeringar gjordes vid SU med<br />

144 mkr, SÄS med 67 mkr och SKAS (Skaraborgs<br />

sjukhus) med 41 mkr. Regionens andel<br />

av fastighetsinvesteringar vid Västtrafik AB<br />

uppgick till 56 mkr. Utrustningsinvesteringarna<br />

uppgick till 673 mkr varav ca 430 mkr avser<br />

sjukhusen; SU ca 200 mkr, NU-sjukvården<br />

50 mkr, SÄS ca 60 mkr och SKAS 87 mkr.<br />

En del av investeringarna har gällt en särskild<br />

satsning om 50 mkr på digitalisering<br />

av röntgenverksamheten. Försäljningen av<br />

anläggningstillgångar uppgick till 86 mkr, varav<br />

fastigheter utgjorde 77 mkr och utrustning<br />

9 mkr. Detta är en ökning med 51 mkr jäm<strong>för</strong>t<br />

med <strong>för</strong>egående år och 11 mkr mer än vad<br />

som budgeterats <strong>för</strong> <strong>2002</strong>.<br />

Avsättningar <strong>för</strong> pensionsskuld<br />

Regionens pensionsskuld redovisas enligt den<br />

s.k. blandmodellen. Den innebär att pensions<strong>för</strong>måner<br />

intjänade fr.o.m. 1998 ingår i<br />

pensionsskulden. Pensions<strong>för</strong>måner intjänade<br />

t.o.m. 1997 redovisas enligt lag som ansvars<strong>för</strong>bindelse<br />

utan<strong>för</strong> balansräkningen.<br />

Fr.o.m. <strong>2002</strong> redovisas löneskatt på samtliga<br />

pensionskostnader och på ansvars<strong>för</strong>bindel-<br />

Koncernen Regionen<br />

Tillgångar <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Soliditet (exkl ansvars- o borgens<strong>för</strong>bindelser) 11 14 12 14<br />

Soliditet (inkl ansvars- o borgens<strong>för</strong>bindelser) -126 -123 -132 -128<br />

Självfinansieringsgrad 132 144 142 148<br />

Lånefinansieringsgrad 24 31 24 31<br />

* Soliditeten <strong>för</strong> 2001 är justerad med hänsyn till löneskatt pensioner, se vidare not 22.<br />

sen. Löneskatten på pensionsavsättningen<br />

t.o.m. 2001 har direkt på<strong>för</strong>ts balansräkningen<br />

och finansierats med motsvarande<br />

minskning av eget kapital, 318 mkr. Pensionsavsättningarna<br />

uppgick per <strong>2002</strong>-12-31 till<br />

2 138 mkr, vilket är en ökning med 325 mkr<br />

jäm<strong>för</strong>t med <strong>för</strong>egående år när hänsyn tagits<br />

till särskild löneskatt. Avsättningen består av<br />

följande poster<br />

Individuell del <strong>för</strong> åren 1998-99 749 mkr<br />

Kompletterande ålderspension 1 091 mkr<br />

Garanti- och visstidspensioner 130 mkr<br />

Övr (efterlevandepension m.m.) 168 mkr<br />

Ansvars<strong>för</strong>bindelsen uppgick vid årsskiftet till<br />

16 897 mkr. 2001 uppgick den till 16 540 mkr<br />

inkl. löneskatt.<br />

Soliditeten<br />

<br />

För <strong>2002</strong> är koncernens soliditet 11 procent.<br />

Trots det positiva resultatet är detta en minskning<br />

med 3 procentenheter jäm<strong>för</strong>t med<br />

<strong>för</strong>egående år. Anledningen är <strong>för</strong>ändringen<br />

<br />

av det egna kapitalet, se nedan. Om hänsyn<br />

<br />

tas till ansvars<strong>för</strong>bindelsen <strong>för</strong> pensions<strong>för</strong>-<br />

<br />

pliktelser uppgår soliditeten till -126 procent,<br />

<br />

också det en <strong>för</strong>sämring med 3 procentenheter<br />

<br />

jäm<strong>för</strong>t med <strong>för</strong>egående år.<br />

Förändring av eget kapital<br />

<br />

Under året har det egna kapitalet <strong>för</strong>sämrats<br />

med 288 mkr. Förändrade redovisningsprinciper<br />

har <strong>för</strong>anlett dels en nedskrivning av<br />

eget kapital avseende särskild löneskatt, dels<br />

%<br />

en uppskrivning avseende semesterskuld 30<br />

<strong>för</strong><br />

partiellt lediga samt <strong>för</strong>ändrade 0 principer<br />

<strong>för</strong> hjälpmedel och cirkulationstextilier -30 – totalt<br />

-259 mkr. I övrigt har det -60 egna kapitalet<br />

<strong>för</strong>sämrats till följd av justering -90 av ingående<br />

balans <strong>för</strong> jourskuld samt nedskrivning -120 av lån<br />

med totalt -29 mkr.<br />

-150<br />

<br />

1999<br />

2000<br />

<br />

2001<br />

<br />

<strong>2002</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

49<br />

Balansräkning<br />

Fig. 23<br />

<br />

%<br />

30<br />

0<br />

-30<br />

-60<br />

-90<br />

-120<br />

-150<br />

<br />

Fig. 24<br />

1999<br />

<br />

<br />

<br />

2000<br />

Soliditet exkl ansv <strong>för</strong>b<br />

Soliditet inkkl ansv <strong>för</strong>b<br />

<br />

2001<br />

<br />

<strong>2002</strong>


50 Kassaflödesanalys<br />

Kassaflödes-<br />

analys<br />

Finanspolicyns riskmått:<br />

Refinansieringsrisk:<br />

Risken att inte kunna tillgodose<br />

kapitalbehovet på kort och<br />

lång sikt. I syfte att möta eventuella<br />

svårigheter att uppta<br />

eller omsätta lån ska den långfristiga<br />

låneskulden ha en över<br />

åren spridd <strong>för</strong>fallostruktur.<br />

Likviditetsrisk:<br />

Risken att inte ha tillgång till<br />

likvida medel <strong>för</strong> att kunna fullgöra<br />

betalnings<strong>för</strong>pliktelserna.<br />

Ränterisk:<br />

Risken <strong>för</strong> en resultatpåverkan<br />

genom <strong>för</strong>ändringar i<br />

räntenivåerna på de finansiella<br />

marknaderna.<br />

Valutarisk:<br />

Risken <strong>för</strong> en resultatpåverkan<br />

vid valutakurs<strong>för</strong>ändringar.<br />

Placeringsrisk:<br />

Risken att en placering minskar<br />

i värde.<br />

Engagemangsrisk:<br />

Risken att en motparts obestånd<br />

eller o<strong>för</strong>måga att<br />

fullgöra sina åtaganden skall<br />

<strong>för</strong>sätta regionen i en akut<br />

likviditetsbrist.<br />

Mkr Koncernen Regionen<br />

<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Löpande verksamhet, internt till<strong>för</strong>da medel<br />

Resultat efter finansiella poster 21 218 7 219<br />

Avskrivningar 1 011 979 979 949<br />

Reavinster/-<strong>för</strong>luster sålda anläggningstillgångar -13 -22 -4 -22<br />

Utrangering anläggningstillgångar 6 6 6 6<br />

Avsättningar 448 280 455 279<br />

Kassaflöde från löpande verksamhet <strong>för</strong>e <strong>för</strong>ändring av rörelsekapital 1 473 1 461 1 443 1 431<br />

Förändring rörelsekapital<br />

Ökning-/minskning+ <strong>för</strong>råd -186 0 -180 3<br />

Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar -114 -108 -109 -96<br />

Ökning+/minskning- kortfristiga skulder 32 376 -13 327<br />

Övriga rörelsekapitalpåverkande poster 61 17 61 0<br />

Kassaflöde från löpande verksamhet inkl <strong>för</strong>ändring av rörelsekapital 1 267 1 746 1 202 1 665<br />

Investeringsverksamhet<br />

Investeringar -1 116 -1 013 -1 016 -964<br />

Försäljning av anläggningstillgångar 86 35 73 35<br />

Kassaflöde från investeringsverksamhet -1 030 -978 -943 -929<br />

Finansieringsverksamhet<br />

Ökning-/minskning+ långfristiga fordringar 7 -2 7 -12<br />

Ökning+/minskning- långfristiga skulder -320 -714 -320 -599<br />

Finansiering av nedskrivning av lån via eget kapital -12 0 -12 0<br />

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -325 -716 -325 -611<br />

Årets kassaflöde -87 52 -67 125<br />

Ingående likvida medel 269 217 117 -8<br />

Utgående likvida medel 182 269 50 117


Kommentarer till kassaflödesanalysen<br />

Kassaflödet från årets löpande verksamhet har i likhet med <strong>för</strong>egående år<br />

varit positivt. Nettolåneskulden har under året minskat med 592 mkr, från<br />

2 680 till 2 088 mkr.<br />

Kassaflödesanalys<br />

Kassaflödesanalysen visar kassaflödet från<br />

verksamheten, <strong>för</strong>ändringar av rörelsekapitalet,<br />

investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten.<br />

Summan av dessa delar<br />

utgör <strong>för</strong>ändringen av koncernens likvida<br />

medel.<br />

Kassaflödet från löpande verksamhet, även<br />

ut<strong>tryck</strong>t som internt till<strong>för</strong>da medel, är i likhet<br />

med fjolåret positivt och uppgick till<br />

1 473 mkr.<br />

Årets <strong>för</strong>ändring av rörelsekapitalet är en<br />

följd av att <strong>för</strong>rådsredovisningen utökats samt<br />

att kortfristiga fordringar ökat. De korta skulderna<br />

minskade marginellt. Förändringen av<br />

redovisningsprinciper avseende semesterskuld<br />

<strong>för</strong> partiellt lediga och hjälpmedel samt justering<br />

av ingående balans <strong>för</strong> jourskuld påverkade<br />

rörelsekapitalet med 61 mkr.<br />

Årets investeringar uppgick till 1 116 mkr vilket<br />

var 103 mkr mer än <strong>för</strong>egående år. Försäljningsbeloppet<br />

<strong>för</strong> sålda anläggningstillgångar<br />

uppgick till 86 mkr. Finansieringsbehovet <strong>för</strong><br />

investeringsverksamheten uppgick således till<br />

1 030 mkr vilket har finansierats inom ramen<br />

<strong>för</strong> internt till<strong>för</strong>da medel. Aktuella planer in<strong>för</strong><br />

kommande år visar höjda investeringsnivåer.<br />

De långfristiga skulderna har amorterats<br />

med 320 mkr, vilket har med<strong>för</strong>t ett negativt<br />

kassaflöde från finansieringsverksamheten på<br />

325 mkr. Föregående år uppgick amorteringarna<br />

på de långfristiga skulderna till 714 mkr.<br />

Årets totala kassaflöde med<strong>för</strong>de en minskning<br />

av koncernens likvida medel med 87 mkr, vilket<br />

jäm<strong>för</strong>t med <strong>för</strong>egående år är en <strong>för</strong>sämring<br />

med 139 mkr. Koncernens framtida <strong>för</strong>måga<br />

att finansiera investeringar och amorteringar<br />

av lån är beroende av en fortsatt positiv resultatutveckling.<br />

Finansiell verksamhet<br />

Den finansiella verksamheten <strong>för</strong> samtliga<br />

<strong>för</strong>valtningar och helägda bolag bedrivs i en<br />

centraliserad finansfunktion, koncernbanken.<br />

Uppdraget är att trygga kapitalbehovet på<br />

såväl kort som lång sikt. Detta ska ske inom<br />

ramen <strong>för</strong> finanspolicyn, vilken reglerar risktagandet<br />

<strong>för</strong> den finansiella verksamheten.<br />

Finanspolicyn bygger på ett lågt risktagande<br />

utan spekulativa inslag. Finanspolicyns riskmått<br />

har under året uppfyllts.<br />

Finansiell strategi<br />

Regionen är <strong>för</strong> närvarande nettolåntagare,<br />

vilket innebär att likviditet i <strong>för</strong>sta hand används<br />

till att minska skulderna. Anledningen<br />

till detta är att intäktsräntan alltid är lägre än<br />

utgiftsräntan.<br />

Nettolåneskulden<br />

Nettolåneskulden definieras som koncernbankens<br />

upplåning, kort- såväl som långfristig,<br />

minskad med den likviditet som tillfälligt placerats<br />

på marknaden.<br />

Den positiva trend <strong>för</strong> nettolåneskulden som inleddes<br />

under senare delan av 2000 har fortsatt<br />

och <strong>för</strong>stärkts under år <strong>2002</strong>. Efter att vid ut-<br />

gången av år 2001 uppgått till 2 680 mkr uppgick<br />

nettolåneskulden vid utgången av år <strong>2002</strong><br />

till 2 088 mkr, en minskning med 592 mkr.<br />

Skulden till Göteborgs Stad har under året<br />

amorterats med 320 mkr. Denna skuld kommer<br />

att slutamorteras under 2003 med 320 mkr.<br />

Volymen på emitterade certifikat har minskat<br />

med 98 mkr och det kortfristiga lånet till SEB<br />

har amorterats i sin helhet under <strong>2002</strong>.<br />

Fig. 25<br />

mkr<br />

Kortfristiga skulder<br />

2000 2001 <strong>2002</strong><br />

Certifikat -1 636 -994 -896<br />

SEB 0 -150 0<br />

Postgirot Bank -200 0 0<br />

Göteborgs Stad -320 -320 -320<br />

Summa kortfr skulder -2 156 -1 464 -1 216<br />

Långfristiga skulder<br />

Göteborgs Stad -640 -320 0<br />

DGZ DekaBank -400 -400 -400<br />

Nordea -200 -200 -200<br />

Spintab -14 -8 -8<br />

Rheinhyp Bank 0 -301 -301<br />

Summa långfr skulder -1 254 -1 229 -909<br />

Tillgodohavande banker 73 13 19<br />

Div utlämnade lån 0 0 18<br />

Nettolåneskuld -3 337 -2 680 -2 088<br />

mkr<br />

-1000<br />

-2000<br />

-3000<br />

-4000<br />

99-01<br />

00-01<br />

Fig. 26<br />

Utveckling av nettolåneskuld 1999-<strong>2002</strong> (mkr)<br />

Medeltal<br />

01-01<br />

År/månad<br />

02-01<br />

51<br />

Kassaflödes-<br />

analys


52<br />

Verksamheterna<br />

i sammandrag<br />

Verksamheternas resultat, eget kapital och investeringar<br />

Hälso- och sjukvård<br />

Resultat Eget kapital Investeringar<br />

<strong>2002</strong> 2001 2000 <strong>2002</strong> 2001 2000 <strong>2002</strong> 2001 2000<br />

Beställare<br />

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen -365,3 -104,9 6,0 -447,8 -87,4 16,0 0,0 0,0 0,0<br />

HSN Norra Bohuslän 5,4 5,0 7,8 18,8 13,4 8,4 0,0 0,0 0,0<br />

HSN Dalsland 0,0 1,6 2,8 4,3 4,4 2,8 0,0 0,0 0,0<br />

HSN Trestad 0,4 10,9 7,4 18,7 18,3 7,4 0,0 0,0 0,0<br />

HSN Mellersta Bohuslän inkl Ale -3,2 -3,2 -0,2 -6,6 -3,4 -0,2 0,0 0,0 0,0<br />

HSN Göteborg -90,6 23,4 19,0 -48,2 42,4 19,0 0,0 0,0 0,0<br />

HSN Mitten Älvsborg 0,1 3,4 -1,4 2,1 2,0 -1,4 0,0 0,0 0,0<br />

HSN Södra Bohuslän -8,9 -1,3 0,3 -9,8 -0,9 0,3 0,0 0,0 0,0<br />

HSN Sjuhäradsbygden -0,3 12,7 1,3 13,8 14,1 1,3 0,0 0,0 0,0<br />

HSN <strong>Västra</strong> Skaraborg -1,8 2,1 2,2 2,5 4,3 2,2 0,0 0,0 0,0<br />

HSN Östra Skaraborg 4,8 4,6 1,8 11,2 6,5 1,8 0,0 0,0 0,0<br />

Summa beställare -459,5 -45,5 47,0 -441,0 13,6 57,7 0,0 0,0 0,0<br />

Ut<strong>för</strong>are<br />

Sahlgrenska universitetssjukhuset -380,3 -271,1 11,8 -607,3 -256,2 11,8 207,5 258,5 178,6<br />

NU-sjukvården -36,3 -78,1 7,1 -103,5 -70,3 7,1 49,7 57,3 46,1<br />

Södra Älvsborgs sjukhus 6,3 21,3 19,8 52,5 43,2 19,8 59,3 54,1 38,7<br />

Skaraborgs sjukhus -7,7 31,1 25,3 51,7 57,2 25,4 86,6 67,3 53,3<br />

Kungälvs sjukhus -3,5 -19,7 -5,1 -11,2 -21,6 -1,9 18,6 6,9 12,0<br />

Alingsås lasarett -1,7 1,6 2,2 2,6 3,8 2,2 11,2 7,2 -<br />

Frölunda specialistsjukhus 0,6 -3,2 -1,6 -4,1 -4,7 -1,6 3,3 7,2 4,5<br />

PV/TV-<strong>för</strong>valtningen 12,6 7,7 -8,5 37,3 23,5 15,9 65,1 59,0 50,3<br />

Handikapp<strong>för</strong>valtningen -7,8 -18,3 10,2 -0,4 6,8 25,2 5,1 13,2 22,4<br />

SwedeHealth Gothenburg Care AB 0,6 -0,1 -0,1 4,7 4,1 4,2 0,2 0,1 0,1<br />

Summa ut<strong>för</strong>are -417,2 -328,8 61,1 -577,7 -214,2 108,1 506,5 530,9 406,0<br />

Summa hälso- och sjukvård -876,7 -374,3 108,1 -1 018,7 -200,6 165,7 506,5 530,9 406,0<br />

Regional utveckling<br />

Beställare<br />

Regionutvecklingsnämnd 15,2 10,1 14,4 43,9 28,7 18,6 0,0 0,0 0,0<br />

Miljönämnd/beredning och kansli 17,0 0,3 1,1 21,8 4,8 4,5 0,0 0,0 0,0<br />

Kulturnämnd/beredning 3,6 1,5 -3,6 6,6 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Summa beställare 35,8 11,9 11,9 72,3 36,5 23,1 0,0 0,0 0,0<br />

Ut<strong>för</strong>are<br />

Naturbruk/Gymnasienämnd 3,2 4,6 -3,1 9,7 6,5 1,7 5,2 4,8 4,2<br />

Västsvenska Turistrådet AB 0,1 0,2 2,0 5,2 5,1 4,2 0,3 0,1 0,3<br />

Almi Företagspartner Väst AB 3,3 -1,9 1,1 9,7 6,5 8,3 0,2 0,5 0,2<br />

Göteborgs folkhögskola 0,4 -0,1 -0,3 0,0 -0,4 -0,3 0,5 0,5 0,2<br />

Grebbestads folkhögskola 0,8 -1,1 0,5 0,3 -0,6 0,5 0,4 0,4 0,2<br />

Billströmska folkhögskolan 0,1 0,9 1,3 5,2 5,1 4,2 0,4 0,2 0,8


Resultat Eget kapital Investeringar<br />

<strong>2002</strong> 2001 2000 <strong>2002</strong> 2001 2000 <strong>2002</strong> 2001 2000<br />

Vara folkhögskola -0,7 -0,3 0,1 -0,9 -0,2 0,1 0,1 0,2 0,1<br />

Fristads folkhögskola -0,1 0,3 0,0 0,8 0,9 0,6 0,1 0,7 0,2<br />

Dalslands folkhögskola 0,0 0,1 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4<br />

Regionbibliotek 0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Hemslöjd 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0<br />

Botaniska Trädgården -0,5 -1,2 -0,6 -2,3 -1,8 -0,6 2,0 1,7 0,9<br />

GöteborgsOperan AB 0,1 0,1 -10,2 21,6 20,8 20,6 5,2 3,8 4,0<br />

Göteborgs Konsert AB-0,8 0,0 -0,5 7,7 8,5 8,5 5,0 26,1 5,5<br />

Film i Väst AB -0,6 0,0 -0,5 10,1 10,7 10,8 0,2 0,3 1,0<br />

Västsvenska Teater och Dans AB 0,0 0,1 0,0 3,3 3,3 0,0 0,7 0,1 -<br />

Summa ut<strong>för</strong>are 5,6 1,5 -9,8 70,9 64,5 59,0 20,5 39,7 18,1<br />

Summa regional utveckling 41,5 13,4 2,0 143,2 101,0 82,1 20,5 39,7 18,1<br />

Kollektivtrafik<br />

Västtrafik AB 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 88,0 34,4 24,0<br />

Serviceverksamheter<br />

Fastighetsnämnd<br />

Västfastigheter 15,3 10,7 45,4 81,1 65,8 55,0 378,9 304,7 247,0<br />

Servicenämnden<br />

Westma inkl servicenämnd 4,2 2,8 3,3 14,3 10,1 6,4 1,8 0,7 0,9<br />

Hjälpmedels<strong>för</strong>valtningen 30,9 6,2 1,0 45,2 9,6 1,4 67,6 68,9 47,7<br />

IT-Centrum 0,4 0,2 3,9 6,2 5,7 5,5 0,0 0,0 0,0<br />

Tvätteriet i Alingsås 4,5 -12,1 -3,6 23,8 -12,3 -0,6 16,8 8,8 5,0<br />

Hälsan och arbetslivet 5,3 -4,4 -1,0 0,5 -4,8 -0,4 0,5 0,7 0,4<br />

Summa serviceverksamheter 60,6 3,3 49,0 171,1 74,1 67,3 465,5 383,9 301,0<br />

Regiongemensamt<br />

Regionfullmäktige 1,9 1,1 1,7 6,5 4,6 3,5 0,0 0,0 0,0<br />

Regionstyrelsen 58,4 19,1 43,3 118,0 58,5 35,9 35,5 40,5 58,3<br />

Patientnämnder 0,6 0,2 0,1 2,8 2,2 2,0 0,0 0,0 0,0<br />

Revisorskollegiet -0,9 -1,0 2,8 3,4 4,3 5,2 0,0 0,0 0,0<br />

Kommunal<strong>för</strong>bundet Stretered 11,1 2,0 1,0 27,3 16,2 14,2 0,0 0,1 0,0<br />

Social verksamhet Bohuslän - 0,0 -1,5 - 0,0 3,1 - 0,0 0,0<br />

Sociala enheten i Älvsborg - 0,0 2,2 - 0,0 17,1 - 0,2 0,6<br />

Individ-och familjevård Skaraborg - 0,0 2,5 - 0,0 2,7 - 0,0 0,0<br />

Summa regiongemensamt 71,2 21,3 52,2 157,9 85,7 83,7 35,6 40,8 58,9<br />

Centrala finansiella poster<br />

Koncernbank -82,8 -101,2 -122,2 -318,5 -223,4 -122,2 0,0 0,0 0,0<br />

Moder<strong>för</strong>valtning 807,2 657,4 -1 122,1 2 349,6 1 892,6 1 251,3 0,0 0,0 0,3<br />

Elimineringspost <strong>för</strong> bolagen 0,0 0,0 0,0 -171,4 -171,4 -169,5 0,0 0,0 0,0<br />

Koncernjusteringspost 0,0 -1,4 -6,4 0,0 22,7 2,9 0,0 -17,0 0,0<br />

Summa centrala finansiella poster 724,4 554,8 -1 250,7 1 859,7 1 520,4 962,5 0,0 -17,0 0,3<br />

TOTALT KONCERNEN 21,0 218,3 -1 039,5 1 413,2 1 680,6 1 461,3 1 116,0 1 012,7 808,3<br />

53<br />

Verksamheterna<br />

i sammandrag


54 Noter<br />

Noter<br />

1 Redovisningsprinciper<br />

Konsolideringsprinciper<br />

Koncernbokslutet har upprättats enligt <strong>för</strong>värvsmetoden<br />

och med proportionell konsolideringsmetod.<br />

Regionens bok<strong>för</strong>da värden på<br />

aktier i dotterbolag har eliminerats mot dotterbolagens<br />

egna kapital. Tillgångar och skulder<br />

samt intäkter och kostnader har upptagits till så<br />

stor del som motsvarar ägd andel. Därefter har<br />

interna mellanhavanden eliminerats.<br />

Sammanställd redovisning<br />

Enligt bestämmelserna i den kommunala redovisningslagen<br />

ska <strong>årsred</strong>ovisningen även<br />

omfatta den verksamhet som bedrivs i <strong>för</strong>etagsform.<br />

Syftet med koncernredovisningen är att<br />

ge en sammanfattande och rättvisande bild av<br />

<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s totala ekonomiska<br />

ställning och resultat oavsett om verksamheten<br />

bedrivs i <strong>för</strong>valtnings- eller <strong>för</strong>etagsform.<br />

Koncernens avgränsning<br />

Den sammanställda redovisningen omfattar<br />

<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> och övriga juridiska<br />

personer där <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong><br />

har ett betydande inflytande. Betydande inflytande<br />

är minst 20 procent av rösterna, där omsättning<br />

och/eller tillgångar är av betydelse i<br />

<strong>för</strong>hållande till <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s<br />

resultat- eller balansräkning eller till<strong>för</strong> ytterligare<br />

väsentlig information. I redovisningen av<br />

koncernen <strong>för</strong> <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> ingår<br />

nedanstående hel- och delägda aktiebolag<br />

och kommunal<strong>för</strong>bund.<br />

Konsoliderade <strong>för</strong>etag Procent<br />

GöteborgsOperan AB 100<br />

Göteborgs Konsert AB 100<br />

Film i Väst AB 100<br />

Västsvenska Turistrådet AB 100<br />

SwedeHealth Gothenburg Care AB 100<br />

Västsvenska Teater och Dans AB 91<br />

Västtrafik AB 50<br />

Kommunal<strong>för</strong>bundet Stretered 43<br />

Almi Företagspartner Väst AB 28<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningsvärdet<br />

med avdrag <strong>för</strong> eventuella<br />

investeringsbidrag och ackumulerade avskrivningar.<br />

Avskrivningsperioderna är normalt:<br />

Immateriella tillgångar 3-5 år<br />

Maskiner och inventarier 3-10 år<br />

Byggnader 10-30 år<br />

Fordringar<br />

Kortfristiga fordringar har upptagits till de<br />

belopp varmed de beräknas inflyta.<br />

Förråd<br />

Förråden har värderats enligt lägsta värdets<br />

princip, d.v.s. det lägsta av anskaffningsvärdet<br />

respektive verkligt värde.<br />

Under året har inventeringar av sjukhus<strong>för</strong>råd<br />

m.m. utökats. Detta innebär att utgifterna<br />

upptagits i balansräkningen som omsättningstillgång.<br />

Påverkan på årets resultat framgår i<br />

not 17.<br />

Förändrade redovisningsprinciper<br />

Särskild löneskatt på pensionskostnader <strong>för</strong><br />

åren 1998-<strong>2002</strong>, d.v.s. den del av pensionsavsättningen<br />

som redovisas under avsättningar<br />

har i enlighet med rekommendation från Rådet<br />

<strong>för</strong> kommunal redovisning bok<strong>för</strong>ts som avsättning.<br />

Detta med<strong>för</strong> såväl <strong>för</strong>ändring av eget<br />

kapital som påverkan på årets resultat. Se<br />

vidare not 17.<br />

Semesterlöneskulden <strong>för</strong> anställda med partiell<br />

ledighet har beräknats efter nya principer. Påverkar<br />

såväl eget kapital som årets resultat. Se<br />

vidare not 17.<br />

Redovisningsprinciper <strong>för</strong> hjälpmedel har<br />

under året setts över. Detta innebär dels att<br />

vissa utgifter som tidigare kostnads<strong>för</strong>ts nu<br />

redovisas som omsättningstillgångar, dels att<br />

vissa tillgångar har omklassificerats från anläggningstillgångar<br />

till omsättningstillgångar.<br />

Påverkar såväl eget kapital som årets resultat.<br />

Se vidare not 17.<br />

Tvätteriet i Alingsås har under året klassificerat<br />

cirkulationstextilier som anläggningstillgång.<br />

Tidigare år har inköp av cirkulationstextilier<br />

kostnads<strong>för</strong>ts. Påverkar såväl eget kapital som<br />

årets resultat. Se vidare not 17.


RESULTATRÄKNINGEN<br />

2 Verksamhetens intäkter, mkr<br />

Koncernen Regionen<br />

<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Patientavgift m.m. 919 884 919 884<br />

Såld vård m.m. 802<br />

Försäljning av övriga<br />

757 819 762<br />

tjänster och material 935 972 935 970<br />

Hyresintäkter 237<br />

Specialdestinerade<br />

219 237 218<br />

statsbidrag 1 158<br />

Statliga bidrag <strong>för</strong><br />

1 026 1 013 917<br />

läkemedels<strong>för</strong>månen 3 128 2 998 3 128 2 998<br />

Övriga bidrag 506 467 125 95<br />

Övriga intäkter 1 274 1 286 240 258<br />

Totalt 8 959 8 609 7 416 7 102<br />

4 Anställda och personalkostnader<br />

Koncernen Regionen<br />

varav varav varav varav<br />

Antalet anställda <strong>2002</strong> kvinnor 2001 kvinnor <strong>2002</strong> kvinnor 2001 kvinnor<br />

Antalet anställda per 31 december 48 693 81% 48 265 81% 47 391 82% 46 990 82%<br />

Personalkostnader Koncernen Regionen<br />

Löner, övriga ersättningar<br />

och sociala kostnader, mkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Bolagsstyrelser och VD 9 8 0 0<br />

Övriga anställda* 11 120 10 577 10 844 10 316<br />

Totalt 11 129 10 585 10 844 10 316<br />

Sociala kostnader 5 237 4 873 5 129 4 768<br />

(varav pensionskostnader) 1 421 1 224 1 393 1 194<br />

*Justerat 2001 övriga ersättningar, 39 mkr koncernen, 38 mkr regionen<br />

3 Verksamhetens kostnader, mkr<br />

Koncernen Regionen<br />

<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Personalkostnader 16 831 15 939 16 418 15 551<br />

Köpt vård 1 861 1 564 1 861 1 564<br />

Läkemedelskostnader 3 684 3 460 3 684 3 460<br />

Lämnade bidrag 738 1 226 1 436 1 559<br />

Lokalkostnader 1 216 1 129 1 192 1 113<br />

Övriga kostnader 6 433 5 788 4 453 4 202<br />

Totalt 30 763 29 106 29 044 27 449<br />

55 Noter


56 Noter<br />

5<br />

Avskrivningar, mkr<br />

Koncernen Regionen<br />

<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Immateriella<br />

anläggningstillgångar 49 44 48 43<br />

Byggnader och<br />

markanläggningar 386 379 384 377<br />

Maskiner och inventarier 576 556 547 529<br />

Totalt 1 011 979 979 949<br />

6 Skatteintäkter, mkr<br />

Koncernen Regionen<br />

<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Preliminärt utbetald<br />

regionskatt m.m.<br />

<strong>för</strong> året 20 545 19 265 20 545 19 265<br />

Beräknad slutavräkning<br />

regionskatt <strong>för</strong> året 159 338 159 338<br />

Definitiv slutavräkning<br />

regionskatt <strong>för</strong>egående år 160 252 160 252<br />

Totalt 20 865 19 855 20 865 19 855<br />

7 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag, mkr<br />

Koncernen Regionen<br />

<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Generellt statsbidrag 3 158 3 239 3 158 3 239<br />

Utjämningsbidrag <strong>för</strong><br />

inkomstutjämning 572 484 572 484<br />

Utjämningsbidrag <strong>för</strong><br />

kostnadsutjämning 278 212 278 212<br />

In<strong>för</strong>andetillägg/nivåjustering -281 -412 -281 -412<br />

Avgift till mervärdeskattekonto<br />

(Ludvikamoms) -1 575 -1 534 -1 575 -1 534<br />

Totalt 2 151 1 989 2 151 1 989<br />

8 Finansiella intäkter, mkr<br />

Koncernen Regionen<br />

<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Ränteintäkter 102 60 87 42<br />

Övriga finansiella intäkter 13 17 10 17<br />

Totalt 115 77 96 59


9 Finansiella kostnader, mkr<br />

Koncernen Regionen<br />

<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Räntekostnader 195 149 193 147<br />

Räntekostnader pensionsskuld 87 64 87 64<br />

Övriga finansiella kostnader 12 14 12 14<br />

Totalt 294 227 292 225<br />

10 Ovillkorat aktieägartillskott<br />

Koncernen Regionen<br />

<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

GöteborgsOperan AB 0 0 131 121<br />

Göteborgs Konsert AB 0 0 48 42<br />

Film i Väst AB* 0 0 10 0<br />

Västsvenska Dans & Teater AB* 0 0 16 0<br />

Totalt 0 0 206 163<br />

* Redovisades som lämnade bidrag under 2001, men betraktas som ovillkorat<br />

aktieägartillskott.<br />

BALANSRÄKNINGEN<br />

11 Immateriella anläggningstillgångar, mkr<br />

Koncernen Regionen<br />

<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Ackumulerade anskaffningsvärden<br />

Vid årets början 219 121 215 117<br />

Nyanskaffningar 14 26 14 25<br />

Omklassificeringar 0 72 0 72<br />

Försäljning/utrangering -18 0 -18 0<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden 215 219 211 214<br />

Ackumulerade avskrivningar enligt plan<br />

Vid årets början 106 26 103 23<br />

Årets avskrivning enligt plan 49 44 48 44<br />

Omklassificeringar 0 36 0 36<br />

Försäljning/utrangering -17 0 -17<br />

Utgående ackumulerade<br />

avskrivningar 138 106 134 103<br />

Utgående planenligt restvärde 78 113 77 112<br />

57 Noter


58 Noter<br />

12<br />

Byggnader och mark mkr<br />

Koncernen Regionen<br />

mkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Ackumulerade anskaffningsvärden<br />

Vid årets början 11 079 10 975 11 006 10 901<br />

Nyanskaffningar 228 164 223 164<br />

Omklassificeringar 151 -34 151 -34<br />

Försäljning/utrangering -140 -26 -140 -25<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden 11 318 11 079 11 240 11 006<br />

Ackumulerade avskrivningar enligt plan<br />

Vid årets början 4 855 4 492 4 834 4 474<br />

Årets avskrivning enligt plan 386 380 384 377<br />

Försäljning/utrangering -76 -17 -75 -17<br />

Utgående ackumulerade<br />

avskrivningar 5 165 4 855 5 143 4 834<br />

Utgående planenligt<br />

restvärde 6 154 6 225 6 099 6 172<br />

13 Maskiner och inventarier, mkr<br />

Koncernen Regionen<br />

<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Ackumulerade anskaffningsvärden<br />

Vid årets början 5 410 4 421 4 928 3 952<br />

Justering ingående<br />

anskaffningsvärde 0 609 0 605<br />

Nyanskaffningar 577 615 534 583<br />

Omklassificeringar 41 -71 41 -70<br />

Försäljning/utrangering -220 -165 -215 -143<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden 5 808 5 409 5 288 4 927<br />

Ackumulerade avskrivningar enligt plan<br />

Vid årets början 3 371 2 379 3 022 2 054<br />

Justering ingående<br />

anskaffningsvärde 0 609 0 605<br />

Årets avskrivning enligt plan 575 556 547 529<br />

Omklassificeringar 31 -36 31 -36<br />

Försäljning/utrangering -206 -138 -206 -131<br />

Utgående ackumulerade<br />

avskrivningar 3 771 3 370 3 394 3 021<br />

Utgående planenligt<br />

restvärde 2 036 2 039 1 894 1 906<br />

14 Pågående investeringar, mkr<br />

Koncernen Regionen<br />

<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Ackumulerade anskaffningsvärden<br />

Vid årets början 242 0 223 0<br />

Nyanskaffningar 296 208 245 191<br />

Omklassificeringar -182 35 -182 32<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden 356 242 287 223


15 Finansiella anläggningstillgångar<br />

Koncernen Regionen<br />

Aktier och andelar, mkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Aktier i hel- och delägda bolag 0 0 173 173<br />

Övriga aktier och andelar 10 10 3 4<br />

Långfristiga fordringar 22 28 17 23<br />

Totalt aktier, andelar och<br />

långfristiga fordringar 31 38 193 200<br />

Specifikation av regionens<br />

innehav av aktier i hel- och Antal Andel % Bok<strong>för</strong>t<br />

delägda bolag aktier värde<br />

GöteborgsOperan AB 10 000 100 10<br />

GöteborgsOperan AB,<br />

aktieägartillskott 21<br />

Göteborgs Konsert AB 4 000 100 8<br />

Göteborgs Konsert AB,<br />

aktieägartillskott 2<br />

Film i Väst AB 1 000 100 0<br />

Film i Väst AB,<br />

aktieägartillskott 11<br />

Västsvenska Turistrådet AB 10 000 100 1<br />

Västsvenska Turistrådet AB,<br />

aktieägartillskott 1<br />

Swedehealth Gothenburg<br />

Care AB 400 100 4<br />

Västsvenska Teater och<br />

Dans AB 2 730 91 3<br />

Västtrafik AB 10 000 50 100<br />

Kommunal<strong>för</strong>bundet Stretered 43 10<br />

Almi Företagspartner<br />

Väst AB 10 505 28 2<br />

Summa konsoliderade <strong>för</strong>etag 173<br />

16 Kortfristiga fordringar, mkr<br />

Koncernen Regionen<br />

<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Kundfordringar 565 515 451 421<br />

Förutbetalda kostnader<br />

och upplupna intäkter 1 706 1 699 1 802 1 812<br />

Övriga fordringar 733 657 660 574<br />

Totalt 3 004 2 871 2 913 2 807<br />

59 Noter


60 Noter<br />

17 Eget kapital<br />

Koncernen Regionen<br />

<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Bundet eget kapital<br />

Vid årets ingång 6 4 0 0<br />

Justering <strong>för</strong>skjutning mellan<br />

bundet och fritt eget kapital -1 2 0 0<br />

Vid årets utgång 5 6 0 0<br />

Fritt eget kapital<br />

Vid årets ingång 1 675 1 457 1 677 1 457<br />

Justering <strong>för</strong>skjutning mellan<br />

bundet och fritt eget kapital 1 -2<br />

Upp- och nedskrivning<br />

under året 1) -288 1 -289 1<br />

Årets resultat 2) 21 218 7 219<br />

Vid årets utgång 1 408 1 675 1 395 1 677<br />

Summa eget kapital 1 413 1 681 1 395 1 677<br />

Specifikation 1) Förändring 2) Påverkan på<br />

av EK årets resultat<br />

Förändring av redovisningsprinciper<br />

– Särskild löneskatt. Beloppet<br />

avser perioden 1998-2001<br />

och <strong>för</strong>delar sig med 218 mkr 1998-99,<br />

56 mkr 2000 och 44 mkr 2001 -318 -74<br />

– Semesterskuld partiell ledighet 15 23<br />

– Hjälpmedel 12 29<br />

– Cirkulationstextilier 32 3<br />

Övrigt<br />

– Utökning av lagerredovisning 60<br />

– Justering av IB <strong>för</strong> jourskuld -18<br />

– Nedskrivning av lån -12<br />

Totalt -289 41<br />

18 Avsättningar <strong>för</strong> pensioner, mkr<br />

Koncernen Regionen<br />

<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Avsättningar <strong>för</strong> pensioner 2 008 1 317 2 008 1 313<br />

Avsättningar <strong>för</strong><br />

garantipensioner 130 178 130 178<br />

Totalt 2 138 1 495 2 138 1 491<br />

19 Övriga avsättningar, mkr<br />

Koncernen Regionen<br />

<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Avsättning till Landstingens<br />

Ömsesidiga<br />

Försäkringsbolag 533 469 533 469<br />

Övriga avsättningar 191 131 188 126<br />

Totalt 724 600 721 595<br />

20 Långfristiga skulder, mkr<br />

Koncernen Regionen<br />

<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Regleringspost Göteborgs stad 0 320 0 320<br />

DGZ DekaBank 400 400 400 400<br />

Nordea 200 200 200 200<br />

Spintab 8 8 8 8<br />

Rheinhyp Bank Europé plc 301 301 301 301<br />

Totalt 909 1 229 909 1 229


21 Kortfristiga skulder, mkr<br />

Koncernen Regionen<br />

<strong>2002</strong> 2001 2001<br />

Leverantörsskulder 1 830 1 795 1 692 1 692<br />

Emitterade certifikat 896 994 896 994<br />

SEB 0 150 0 150<br />

Göteborgs stad<br />

(kortfr. del av långfr. skuld) 320 320 320 320<br />

Övriga skulder 1 032 1 236 942 1 208<br />

Upplupna kostnader och<br />

<strong>för</strong>utbetalda intäkter 3 083 2 634 2 806 2 306<br />

Totalt 7 161 7 129 6 656 6 670<br />

23 Stiftelser och beställar<strong>för</strong>bund som ej ingår i koncernredovisningen <strong>2002</strong><br />

Regionen är engagerad i följande enheter, men beroende på att de inte<br />

till<strong>för</strong> väsentlig information till koncernen, är de ej med i koncernredovis-<br />

22 Ansvars- och borgens<strong>för</strong>bindelser, mkr<br />

Koncernen Regionen<br />

<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />

Ansvars<strong>för</strong>bindelser<br />

Pensioner 13 598 13 311 13 598 13 311<br />

Löneskatt pensioner* 3 299 3 229 3 299 3 229<br />

Summa ansvars<strong>för</strong>bindelser 16 897 16 540 16 897 16 540<br />

Borgens<strong>för</strong>bindelser<br />

Stiftelsen Carlanderska<br />

sjukhemmet 6 5 6 5<br />

Göteborgs Konsert AB 3 2 3 2<br />

Göteborgs friidrotts<strong>för</strong>bund 6 6 6 6<br />

Stiftelsen länsmuseum i Göteborg<br />

och Bohuslän 1 1 1 1<br />

Västtrafik AB 88 80 88 80<br />

Övriga 1 2 1 2<br />

Summa borgens<strong>för</strong>bindelser 104 96 104 96<br />

Totalt 17 001 16 636 17 001 16 636<br />

* Redovisades ej 2001. Justerat <strong>för</strong> jäm<strong>för</strong>barhet<br />

ningen. Angiven omsättning och balansomslutning avser enheten, alltså<br />

inte enbart regionens andel.<br />

Röstandel Omsätt- Balans- Regionen<br />

ning omslutning bidrag<br />

i % mkr mkr mkr<br />

Stiftelsen Regionmuseum <strong>Västra</strong> Götaland 100 31 5 21<br />

Stiftelsen Bohusläns museum 53 55 41 11<br />

Stiftelsen Västergötlands museum 56 35 12 8<br />

Stiftelsen Stenebyskolan 43 25 36 7<br />

Stiftelsen Musik i Väst 100 51 6 9<br />

Stiftelsen Västsvenska fritidsområden 63 19 13 7<br />

Stiftelsen Västsvenska konservatorsateljén 60 8 3 3<br />

Stiftelsen Skaraborgsinstitutet 100 9 19 7<br />

Stiftelsen Läckö slott 27 12 7 3<br />

Stiftelsen <strong>för</strong> Dalslands kanals framtida bestånd 17 5 2 2<br />

Beställar<strong>för</strong>bundet 4S (Stenungssund) 16 411 56 63<br />

Beställar<strong>för</strong>bundet Delta (Hisingen) 33 61 21 20<br />

Beställar<strong>för</strong>bundet 5S (Grästorp) 13 102 3 13<br />

61 Noter


62<br />

Revisionsberättelse<br />

Revisionsberättelse<br />

Till Regionfullmäktige i <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong><br />

Vi har granskat regionstyrelsens verksamhet och de verksamheter som sorterar under<br />

regionstyrelsen, regiongemensamma funktioner i övrigt, regionens <strong>årsred</strong>o-visning och<br />

bok<strong>för</strong>ing samt koncernredovisningen <strong>för</strong> <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>. Vi avlämnar sammantaget<br />

ytterligare 16 revisionsberättelser, en <strong>för</strong> varje nämnd och styrelse eller grupp<br />

av nämnder och styrelser enligt separat <strong>för</strong>teckning. I dessa tillstyrks ansvarsfrihet <strong>för</strong><br />

samtliga styrelser och nämnder.<br />

Genom utsedda lekmannarevisorer i GöteborgsOperan AB, Göteborgs Konsert AB,<br />

Västsvenska Turistrådet AB, Swedehealth Gothenburg Care AB, Film i Väst AB och<br />

Västsvenska Teater och Dans AB har även verksamheten i dessa <strong>för</strong>etag grans-kats<br />

under år 2001.<br />

Granskningen har ut<strong>för</strong>ts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet<br />

och regionens reglemente <strong>för</strong> revisorskollegiet.<br />

Granskningen har skett i form av dialog med representanter <strong>för</strong> nämnder och styrelser<br />

med fokus på intern styrning och kontroll, som <strong>för</strong>djupade granskningar samt som<br />

granskning av <strong>årsred</strong>ovisning och löpande redovisning. Vår samlade kommentar från<br />

granskningen under året framgår av revisorernas årspromemoria.<br />

Vänersborg den 19 mars 2003<br />

Wimar Sundeen Birgitta Eriksson<br />

Ord<strong>för</strong>ande Vice ord<strong>för</strong>ande<br />

Regionstyrelsen har driftansvar <strong>för</strong> ett antal verksamheter. Vi har noterat att det<br />

redovisade ekonomiska resultatet <strong>för</strong> 2001 visar ett underskott <strong>för</strong> Kungälvs sjukhus,<br />

Frölunda specialistsjukhus och regionbiblioteket. De har dessutom negativt eget<br />

kapital per den 31 december 2001. Enligt regionens regler <strong>för</strong> resultatansvar skall<br />

underskott i bokslut täckas inom en tvåårsperiod. Ytterligare åtgärder måste vidtas<br />

<strong>för</strong> att bedriva verksamheten inom de ramar som står till <strong>för</strong>fogande.<br />

Regionen redovisade <strong>för</strong> 2000 ett underskott på 1 040 miljoner kronor. För att<br />

uppfylla lagens balanskrav skall underskottet täckas under 2001 – <strong>2002</strong>. År 2001<br />

täcks 218 miljoner kronor genom årets överskott. Balanskravet <strong>för</strong> 2000 är enligt<br />

nu gällande lagstiftning ej uppfyllt. Det saknas en plan över hur underskottet skall<br />

åtgärdas 2001 – <strong>2002</strong>, och några hänvisningar till synnerliga skäl att underlåta<br />

regleringen lämnas inte.<br />

I vår årspromemoria redovisas en rad områden där regionstyrelsen har ett särskilt<br />

ansvar <strong>för</strong> att tillsammans med övriga nämnder och styrelser <strong>för</strong>bättra situationen.<br />

Vi har granskat regionens <strong>årsred</strong>ovisning och koncernredovisning och funnit att<br />

de fyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen.<br />

Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas <strong>för</strong> regionstyrelsen.<br />

Mona-Lisa Dahlberg Bengt Fernström Ingrid Isaksson<br />

Per-Åke Larsson Jan Ruda Mats Simonson<br />

R Ingemar Eriksson Lennart Frennemo Peter Österberg<br />

Till denna revisionsberättelse hör: Förteckning över de 16 separata revisionsberättelser som avlämnas * De sakkunnigas rapporter i olika granskningar * Revisorernas årspromemoria<br />

* Granskningsrapporter från fem helägda och ett delägt bolag och revisionsberättelser från dessa


Roland Andersson, (s)<br />

ord<strong>för</strong>ande<br />

Ingela Bergendahl, (s)<br />

Anneli Stark, (s)<br />

Presidium<br />

Lars Bergsten, (m),<br />

vice ord<strong>för</strong>ande<br />

Leif Blomqvist, (s)<br />

Regionstyrelsen<br />

efter höstens val <strong>2002</strong><br />

Karin Engdahl, (s)<br />

Jan-Åke Simonsson, (s)<br />

Eva Eriksson, (fp) Lars-Gerhard Westberg,<br />

(fp)<br />

Kent Johansson, (c)<br />

Mikael Cederbratt, (m)<br />

Ulrik Nilsson, (m) Anders Fast, (kd)<br />

Monica Selin, (kd)<br />

Regionstyrelsen bereder ärenden till regionfullmäktige och verkställer fullmäktiges<br />

beslut. Styrelsen <strong>för</strong>eträder regionen och har huvudansvaret <strong>för</strong> att syftet med <strong>Västra</strong><br />

<strong>Götalandsregionen</strong> uppfylls.<br />

Johnny Nilsson, (s)<br />

Carina Åström, (v)<br />

Stefan Kristiansson, (mp)<br />

63<br />

Region–<br />

styrelsen


64<br />

Regionala<br />

samordningsgruppen<br />

Regionala<br />

samordningsgruppen <strong>2002</strong><br />

Regionala samordningsgruppen består, <strong>för</strong>utom av regiondirektören av funktionsansvariga<br />

chefstjästemän direkt underställda regiondirektören. Gruppen<br />

ansvarar <strong>för</strong> koncernledings-, ägar- och utvecklingsfrågor samt policyfrågor.<br />

Övre raden fr vänster: Johan Calltorp, hälso- och sjukvårdsdirektör, Birgit Bratt, chefsjurist, Jan-Åke Björklund, regiondirektör,<br />

Leif Andersson, controller, Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör, Nils-Gunnar Ernstson, direktör ägarutskottet,<br />

Mats Friberg, ekonomidirektör.<br />

Nedre raden fr vänster: Göran Ekstedt, informationsdirektör, Åsa Larsson, chefssekreterare, Lennart Hagwall, controller,<br />

Lena Larsson, personaldirektör, Olle Stenström, direktör strategiska utvecklingsprojekt, Bodil Warolin, kanslidirektör.<br />

Saknas på bilden gör Gösta Malmer, IT-direktör.


Inflytande, delaktighet<br />

och utveckling<br />

<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s centrala fackliga<br />

<strong>för</strong>eträdare representerar de anställda vid<br />

MBL-gruppens sammanträden. Vid dessa möten<br />

står informationsfrågor och MBL-<strong>för</strong>handlingar<br />

på dagordningen, bl. a. om ärenden<br />

som ska behandlas i regionstyrelse och<br />

regionfullmäktige.<br />

Överst fr vänster: Kjell Sunnerdahl, SKTF,<br />

Åke Mjölnevik, Kommunal,<br />

Liselotte Petersson, Kommunal,<br />

Åsa Kullvik, Vård<strong>för</strong>bundet.<br />

Undre raden fr vänster: Christina Berntsson, SACO<br />

Inger Ericsson, SACO,<br />

Christina Lindberg, SKTF.<br />

På bilden saknas Marina Olsson, Vård<strong>för</strong>bundet.<br />

65<br />

Fackliga<br />

<strong>för</strong>eträdare


Adresser<br />

REGIONSTYRELSEN<br />

OCH REGIONENS HUS<br />

Regionstyrelsen<br />

Regionens Hus<br />

462 80 Vänersborg<br />

Besöksadress:<br />

Residenset, Torget<br />

Telefon 0521-27 57 00<br />

Regionstyrelsens kansli<br />

Regionens Hus<br />

462 80 Vänersborg<br />

Besöksadress:<br />

Östergatan 1<br />

Telefon 0521- 27 57 00<br />

Regionens Hus Borås<br />

Box 1726<br />

501 17 Borås<br />

Besöksadress:<br />

Solhem, Ekenäsgatan<br />

Telefon 033-17 48 00<br />

Regionens Hus Göteborg<br />

405 44 Göteborg<br />

Besöksadress:<br />

Norra Hamngatan 14<br />

Lillhagsparken 5<br />

Kämpegatan 7<br />

Svangatan 4<br />

Telefon 031-63 05 00<br />

Regionens Hus Mariestad<br />

542 87 Mariestad<br />

Besöksadress:<br />

Drottninggatan 1<br />

Telefon 0501-620 00<br />

Regionens Hus Skövde<br />

541 80 Skövde<br />

Besöksadress:<br />

Hertig Johans gata 6<br />

Telefon 0500-49 56 00<br />

Regionens Hus Uddevalla<br />

Box 764<br />

451 26 Uddevalla<br />

Besöksadress:<br />

Kilbäcksgatan 32<br />

Telefon 0522-67 08 00<br />

POLITISKA ORGANISATIONEN<br />

Handikappkommittén<br />

Regionens Hus<br />

462 80 Vänersborg<br />

Telefon 0521-27 57 00<br />

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen<br />

Regionens Hus<br />

542 87 Mariestad<br />

Telefon 0501-620 00<br />

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens<br />

kansli<br />

Regionens Hus<br />

541 80 Skövde<br />

Telefon 0500-49 56 00<br />

Hälso- och sjukvårdsnämnd<br />

1–3<br />

Regionens Hus, Box 764<br />

451 26 Uddevalla<br />

Telefon 0522-67 08 00<br />

Hälso- och sjukvårdsnämnd<br />

4–5, 7, 11-12<br />

Regionens Hus<br />

405 44 Göteborg<br />

Telefon 031-63 05 00<br />

Hälso- och sjukvårdsnämnd<br />

6, 8<br />

Regionens Hus, Box 1726<br />

501 17 Borås<br />

Telefon 033-17 48 00<br />

Hälso- och sjukvårdsnämnd<br />

9–10<br />

Regionens Hus<br />

542 87 Mariestad<br />

Telefon 0501-620 00<br />

Sjukreseenheten<br />

Regionens Hus<br />

541 80 Skövde<br />

Telefon 0500-49 56 91<br />

EPV-kommittén<br />

Regionens Hus<br />

541 80 Skövde<br />

Telefon 0500-49 56 00<br />

Folkhälsokommittén<br />

Regionens Hus<br />

542 87 Mariestad<br />

Tel 0501-620 00<br />

Regionutvecklingsnämnden<br />

Box 1091<br />

405 23 Göteborg<br />

Telefon 031-63 05 00<br />

Kulturnämnden<br />

Regionens Hus<br />

Box 764<br />

451 26 Uddevalla<br />

Telefon 0522-67 08 00<br />

Miljönämnden<br />

Regionens Hus<br />

Box 1726<br />

501 17 Borås<br />

Telefon 033-17 48 00<br />

Fastighetsnämnden<br />

Regionens Hus<br />

462 80 Vänersborg<br />

Telefon 0521-27 57 00<br />

Servicenämnden<br />

Regionens Hus<br />

542 87 Mariestad<br />

Telefon 0501-620 00<br />

Patientnämnd 1<br />

Regionens Hus, Box 764<br />

451 26 Uddevalla<br />

Telefon 0522-67 08 60<br />

Patientnämnd 2<br />

Box 11273<br />

404 26 Göteborg<br />

Telefon 031-61 11 89<br />

Patientnämnd 3<br />

Regionens Hus, Box 1726<br />

501 17 Borås<br />

Telefon 033-17 48 50<br />

Patientnämnd 4<br />

Regionens Hus<br />

542 87 Mariestad<br />

Telefon 0501-620 00<br />

Revisorskollegiet<br />

Regionens Hus<br />

462 80 Vänersborg<br />

Telefon 0521-27 52 59<br />

Arkivnämnden <strong>för</strong><br />

Göteborgs stad och <strong>Västra</strong><br />

<strong>Götalandsregionen</strong><br />

Region- och stadsarkivet<br />

Box 2154<br />

403 13 Göteborg<br />

Telefon 031-17 95 45<br />

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD<br />

Sahlgrenska universitetssjukhuset/<br />

SU<br />

Sahlgrenska<br />

universitetssjukhuset/SU<br />

413 45 Göteborg<br />

Telefon 031-342 10 00<br />

Mölndals sjukhus/SU<br />

431 80 Mölndal<br />

Telefon 031-343 10 00<br />

Östra sjukhuset/SU<br />

416 85 Göteborg<br />

Telefon 031-343 40 00<br />

NU-sjukvården<br />

NU-sjukvårdens kansli<br />

Box 277<br />

462 23 Vänersborg<br />

Telefon 0521-27 60 00<br />

NÄL<br />

461 85 Trollhättan<br />

Telefon 0520-910 00<br />

Uddevalla sjukhus<br />

451 80 Uddevalla<br />

Telefon 0522-920 00<br />

Lysekils sjukhus<br />

Box 203<br />

453 25 Lysekil<br />

Telefon 0523-180 00<br />

Strömstads sjukhus<br />

452 83 Strömstad<br />

Telefon 0526-180 00<br />

Dalslands sjukhus<br />

668 88 Bäckefors<br />

Telefon 0530-666 00<br />

Södra Älvsborgs sjukhus<br />

Borås lasarett<br />

501 82 Borås<br />

Telefon 033-616 10 00<br />

Skene lasarett<br />

511 81 Skene<br />

Telefon 0320-77 80 00<br />

Skaraborgs sjukhus<br />

Kärnsjukhuset i Skövde<br />

541 85 Skövde<br />

Telefon 0500-43 10 00<br />

Sjukhuset i Falköping<br />

521 85 Falköping<br />

Telefon 0515-870 00<br />

Sjukhuset i Lidköping<br />

531 85 Lidköping<br />

Telefon 0510-850 00<br />

Sjukhuset i Mariestad<br />

Box 411<br />

542 24 Mariestad<br />

Telefon 0501-625 00<br />

Fristående sjukhus<br />

Kungälvs sjukhus<br />

442 83 Kungälv<br />

Telefon 0303-980 00<br />

Alingsås lasarett<br />

441 83 Alingsås<br />

Telefon 0322-22 60 00<br />

Frölunda specialistsjukhus<br />

421 22 <strong>Västra</strong> Frölunda<br />

Telefon 031-342 50 00<br />

Primär- och tandvård<br />

Primärvården södra Bohuslän<br />

Strandvägen 37<br />

444 31 Stenungssund<br />

Tel 0303-72 85 50<br />

Primärvården Göteborg<br />

Lillhagsparken 6<br />

422 50 Hisings Backa<br />

Telefon 031-343 78 60<br />

Primärvården Fyrbodal<br />

Regionens Hus<br />

462 80 Vänersborg<br />

Telefon 0521-27 57 00


Primär- och tandvård i Skaraborg<br />

Primärvårdens kansli<br />

Regionens Hus<br />

542 87 Mariestad<br />

Telefon 0501-620 00<br />

Primär- och tandvård södra<br />

Älvsborg<br />

Ekenäsgatan 15<br />

504 55 Borås<br />

Telefon 033-616 48 00<br />

Folktandvården Fyrbodal<br />

Regionens Hus<br />

462 80 Vänersborg<br />

Telefon 0521-27 57 00<br />

Folktandvården södra<br />

Bohuslän<br />

Box 275<br />

401 24 Göteborg<br />

Telefon 031-63 05 00<br />

Folktandvården Göteborg<br />

Medicinaregatan 12<br />

413 90 Göteborg<br />

Telefon 031-61 20 20<br />

Övrig hälso- och sjukvård<br />

Handikapp<strong>för</strong>valtningens<br />

kansli<br />

Regionens Hus<br />

542 87 Mariestad<br />

Telefon 0501-620 00<br />

Swedehealth Gothenburg<br />

Care AB<br />

Medicinaregatan 12 C<br />

413 90 Göteborg<br />

Telefon 031-342 68 00<br />

REGIONAL UTVECKLING<br />

Utbildning<br />

Gymnasienämnden<br />

Regionens Hus<br />

541 80 Skövde<br />

Telefon 0500-49 56 00<br />

Naturbruksgymnasiet Dingle<br />

450 52 Dingle<br />

Telefon 0524-282 00<br />

Naturbruksgymnasiet<br />

Nuntorp<br />

460 65 Brålanda<br />

Telefon 0521-28 28 50<br />

Naturbruksgymnasiet Sparresäter<br />

540 17 Lerdala<br />

Telefon 0511-800 06<br />

Naturbruksgymnasiet<br />

Strömma<br />

510 21 Sätila<br />

Telefon 0301-475 00<br />

Naturbruksgymnasiet Sötåsen<br />

545 91 Töreboda<br />

Telefon 0506-168 00<br />

Naturbruksgymnasiet Uddetorp<br />

532 96 Skara<br />

Telefon 0511-268 50<br />

Naturbruksgymnasiet Svenljunga<br />

Box 193<br />

512 24 Svenljunga<br />

Telefon 0325-477 00<br />

Billströmska folkhögskolan<br />

471 93 Kållekärr<br />

Telefon 0304-67 65 70<br />

Dalslands folkhögskola<br />

Box 30<br />

458 21 Färgelanda<br />

Telefon 0528-758 80<br />

Fristads folkhögskola<br />

Box 104<br />

513 21 Fristad<br />

Telefon 033-23 68 00<br />

Grebbestads folkhögskola<br />

Box 9<br />

457 02 Grebbestad<br />

Telefon 0525-199 20<br />

Göteborgs folkhögskola<br />

Box 12154<br />

402 42 Göteborg<br />

Telefon 031-769 76 00<br />

Vara folkhögskola<br />

Box 163<br />

534 23 Vara<br />

Telefon 0512-579 70<br />

Övrig regional utveckling<br />

Västsvenska Turistrådet AB<br />

Kungsportsavenyn 31-35, 5 tr<br />

411 36 Göteborg<br />

Telefon 031-81 83 00<br />

Almi Företagspartner Väst<br />

AB<br />

Box 8794<br />

402 76 Göteborg<br />

Telefon 031-779 79 00<br />

GöteborgsOperan AB<br />

Christina Nilssons Gata<br />

411 04 Göteborg<br />

Telefon 031-10 80 00<br />

Göteborgs Konsert AB<br />

Götaplatsen<br />

412 56 Göteborg<br />

Telefon 031-726 53 00<br />

Botaniska trädgården<br />

Carl Skottsbergs gata 22A<br />

413 19 Göteborg<br />

Telefon 031-741 11 00/06<br />

Natur- och kulturarvs<strong>för</strong>valtningen<br />

Regionens Hus<br />

462 80 Vänersborg<br />

Telefon: 0521-27 57 00<br />

Naturhistoriska museet<br />

Box 7283<br />

402 35 Göteborg<br />

Telefon 031-775 24 20<br />

Regionbibliotek<br />

<strong>Västra</strong> Götaland<br />

Box 856<br />

501 15 Borås<br />

Telefon 033-35 70 12<br />

Hemslöjd <strong>Västra</strong> Götaland<br />

Allégatan 49<br />

503 37 Borås<br />

Telefon 033-10 68 02<br />

Film i Väst AB<br />

Box 134<br />

461 23 Trollhättan<br />

Telefon 0520-49 09 00<br />

Västsvenska Teater och<br />

Dans AB<br />

Bohusläns teater<br />

Strömstadsvägen 41<br />

451 50 Uddevalla<br />

Telefon 0522-919 90<br />

Älvsborgsteatern<br />

Bryggaregatan 10<br />

503 38 Borås<br />

Telefon 033-29 07 90<br />

ÖVRIGT<br />

Västfastigheter<br />

Regionens Hus<br />

462 80 Vänersborg<br />

Telefon 0521-27 57 00<br />

Hjälpmedels<strong>för</strong>valtningen<br />

Regionens Hus<br />

542 87 Mariestad<br />

Telefon 0501-620 00<br />

IT-Centrum<br />

Regionens Hus<br />

462 80 Vänersborg<br />

Telefon 0521-27 57 00<br />

Hälsan och arbetslivet<br />

Södra vägen 23<br />

411 35 Göteborg<br />

Telefon 031-778 65 50<br />

Tvätteriet Alingsås<br />

Box 583<br />

441 16 Alingsås<br />

Telefon 0322-66 98 00<br />

Westma<br />

Regionens Hus<br />

542 87 Mariestad<br />

Telefon 0501-620 00<br />

Västtrafik AB<br />

Box 123<br />

541 23 Skövde<br />

Telefon 0500-46 44 00<br />

Adresser


Årsredovisning<br />

<strong>2002</strong><br />

Verksamhetsbilaga<br />

<strong>2002</strong><br />

Miljöredovisning<br />

<strong>2002</strong><br />

Personalfokus<br />

<strong>2002</strong><br />

Produktion: Franzén & Falk AB. Fotografer: Hans Bjurling/Johnér Bildbyrå, Marie Ullnert och Sofia Sabel/Kamerareportage,<br />

Peter Johansson/Skaraborgs sjukhus, Anna-Karin Larsson/Östra sjukhuset, Per-Anders Jörgensen/Memfis film, Stefan Svensson,<br />

Maj-Britt Samuelsson, Christer Seldevall/Ulricehamns Tidning, Martin Berlin.<br />

Tryck: Linderoths, Göteborg, 2003. Papper: Gallerie Art Silk, ett Svanen-märkt papper.<br />

Årsredovisningen följer upp regionfullmäktiges<br />

mål utifrån de två huvudområdena<br />

sjukvård och regional utveckling<br />

samt ur ägarens perspektiv. Den innehåller<br />

också en <strong>för</strong>valtningsberättelse.<br />

Verksamhetsbilagan presenterar verksamheternas<br />

mål, prestationer och ekonomi.<br />

Personalfokus tar upp målen <strong>för</strong> arbetsgivarfrågorna<br />

och utgår från Personalvision<br />

2010.<br />

Miljöredovisningen visar bl.a. hur långt<br />

verksamheterna kommit mot de övergripande<br />

mål som regionfullmäktige satt<br />

upp.<br />

Ytterligare exemplar av dokumenten<br />

kan beställas hos: Anne-Marie Strandh,<br />

Regionens Hus, Mariestad<br />

Telefon: 0501-620 84<br />

Mail: anne-marie.strandh@vgregion.se<br />

www.vgregion.se<br />

Regionens Hus<br />

462 80 Vänersborg<br />

0521-27 57 00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!