Att leva med sin tro - SLI.se

sli.se

Att leva med sin tro - SLI.se

trong>Atttrong> trong>levatrong> trong>medtrong> trong>sintrong> tro

Rysk-ortodoxa kyrkan – ryska riter

I alla tider har människan dyrkat olika gudar. Serien

trong>Atttrong> trong>levatrong> trong>medtrong> trong>sintrong> tro” skildrar de olika högtiderna

inom de stora religionerna samt visar hur människor

idag utövar trong>sintrong> tro genom skrifter, religiösa skrifter,

attityder och förhållningsregler m.m.

För majoriteten av världens befolkning genomsyrar

religionen våra liv och styr många av våra handlingar.

Religionen har varit orsak till många krig och övergrepp

mot de mänskliga rättigheterna – men samtidigt varit en

källa för människor att hämta styrka, tro och hopp ur. De

olika religionerna tar sig olika yttryck, men har även

många gemensamma nämnare. Det finns stora likheter i

hur folk finner en identitet och gemenskap, glädje,

trygghet och självinsikt genom det religiösa

engagemanget.

Filmerna vill visa hur man praktiskt utöver och tillämpar

trong>sintrong> tro i det dagliga livet. I varje film får du träffa en ung

familjetrong>medtrong>lem, vars liv är sammanflätat trong>medtrong> den religiösa

temat i programmet. Du får ta del av privata funderingar

och personliga religiösa upplevelser, men får även se

färgstarka scener från firandet av olika högtider och

ceremonier.

Du kommer att upptäcka vissa nyckelteman i programmen

då du studerar de olika religionerna. De tar upp:

- människovärde

- högtider

- religiösa auktoriteter

- symbolik

- frågor om liv och död

- självinsikt

- trong>medtrong>känsla

Du får en möjlighet att lära dig att tolka och kritiskt

granska programmens innehåll, studera folken och

länderna i programmen, tänka igenom och formulera egna

tankar samt få bättre förståelse för personer som tror och

tänker på ett annorlunda sätt.

Produktion:

North South Productions

for Channel 4 Learning,

England.

Svensk version:

Cinebox Media AB

Speltid:

15 min

År:

4-9

Ämne:

Religion, Kristendom,

Historia, Traditioner.

CINEBOX MEDIA AB

Hammarby Fabriksväg 29-31

120 33 Stockholm

Telefon: 08-442 76 70

Fax: 08-55 600 601


Det finns tre viktiga teman i det här programmet:

- Den religiösa ritualen

- Frihet och förföljelse

- Andakt och tro

Synopsis

I programmet får vi följa en 17-årig ryska, Leila, i kyrkan och hemma. Leila berättar hur

viktig tron är för henne och hur de politiska reformerna i Ryssland har gjort det möjligt att

utöva trong>sintrong> religion öppet. Filmen förklarar det speciella trong>medtrong> den rysk-ortodoxa kyrkan och vi

får se Leila bekänna trong>sintrong>a synder för prästen innan hon får nattvarden. Vi får också följa dopet

av ett litet barn och konfirmationen som följer direkt efteråt. Den ortodoxa kyrkan använder

sig av ikoner, som ett sätt för den troende att fördjupa trong>sintrong> tro och koncentrera sig under

andakten. Dessa används både i kyrkan och hemmen. De troende gör korstecknet under

gudstjänsten och när de går in i kyrkan – men är man uppmärksam ser man att de korsar sig

på ett annat sätt än t.ex. katoliker. Det rysk-ortodoxa krucifixet ser också annorlunda ut.

Den ortodoxa kyrkan skildes från den västerländska kyrkan för snart 1000 år sedan. Trots att

de delar de grundläggande trosföreställningarna, skilder sig många av deras ritualer från

övriga kristna samfunds.

Aspekter av den rysk-ortodoxa tron

- Stark sammanhållning inom församlingen

- Rik utsmyckning av kyrkan

- Mäns och kvinnors olika roll under andakten

- Användandet av ikoner

Lokal påverkan

- Den sentida politiska och sociala utvecklingen i Ryssland och den ökade religiösa friheten

- Nya kyrkobyggen och återinvigningar

- Trosfrihet och en ny öppenhet

Religion

Håll utkik efter följande ord och uttryck:

- Ikon

- Ikonostas

- Helgon, profeter och evangelister

- Sakrament

- Kristi förklaring

- Liturgi/nattvard

- Bikt

- Guds moder

- Helga

- Dop

- Smörjelse

- Katedral

- Dom

- Bibel/evangelister


Övningar före visning

Leta reda på Moskva trong>medtrong> hjälp av en karta. Vilka andra länder är i huvudsak kristet

ortodoxa? Ryssarna kallar förstås trong>sintrong> kyrka ”rysk-ortodox”, men vilka andra länder har

ortodoxa kyrkor? Slå upp betydelsen av ”ortodox” i en ordbok.

Den ortodoxa kyrkan har biskopar, men ingen påve. De accepterar inte påvens auktoritet.

Deras kyrkliga ledare kallas patriarker. Ta reda på vad en patriark är, samt var den ortodoxa

kyrkans patriarker finns.

Använd en telefonkatalog för att slå upp några ortodoxa kyrkor i närheten. Det finns ju olika

slags ortodoxa kyrkor, så se om du kan hitta en rysk-ortodox.

Aktiviteter

1: Rysk-ortodoxa kyrkor är vanligtvis rikt dekorerade.

- Vad tror du är ändamålet trong>medtrong> alla målningar och all guldfärg?

- I kyrkan finns en skärmvägg, kallad ikonostas, som skiljer altaret från församlingen. I de

flesta västerländska kyrkor är altaret mer synligt. Vilken funktion tror du ikonostasen fyller?

- Hur kan man skydda något som är viktigt för en?

- Om bara ett fåtal personer släpps in i en viss del av en byggnad, hur påverkar det de andra

personerna?

Skriv ner dina tankar och diskutera dem trong>medtrong> en kamrat.

2: Leila biktar sig. Som alla rysk-ortodoxa troende över sju år, har hon fastat som en

förberedelse inför detta. Bikten är ett av den ortodoxa kyrkans sju heliga sakrament. Ett

sakrament är en väldigt speciell handling eller ritual, som hjälper de troende att uttrycka och

fördjupa trong>sintrong> tro. Diskutera i grupp frågan om att kunna erkänna allt det man har gjort fel.

Skulle det vara nyttigt? Skulle du må bättre – eller sämre – när du hade bekänt dina synder?

3: Ta reda på mer om hur de rysk-ortodoxa kyrkorna ser ut. Du kan göra en ritning över en

typisk rysk-ortodox kyrka.

4: Det finns flera speciella termer som används i programmet, t.ex. ”kristi förklaring”. Det här

är ett viktigt begrepp inom kristendomen. Slå upp vad det betyder. En av historierna om Jesus

kretsar kring Kristi förklaring (du hittar historien i Markusevangeliet, kapitel 9, vers 2-13).

Diskutera i grupp vad Kristi förklaring innebär för kristendomen, efter att du läst om det.

5: Det ortodoxa krucifixet skiljer sig från det vi är vana vid. Varför tror du? Ta reda på dess

utsprung.

6: Hur skiljer sig dopet i den rysk-ortodoxa kyrkan från vårt dop? Gör en lista på skillnaderna.

Hur många gånger översköljdes barnet trong>medtrong> vatten? I programmet talas om arvssynd. På vilket

sätt anser de troende att den sköljs bort av dopet? Diskutera i grupp.

7: Många religiösa grupper har förföljts – och förföljs fortfarande – för trong>sintrong> tro. Så var det till

exempel för de kristna i det forna Sovjetunionen. Varför tror du att de fortsatte hålla trong>sintrong>a

gudstjänster i smyg, trong>medtrong> fara för trong>sintrong>a liv?

- Hur långt tror du att folk kan gå för att få utöva trong>sintrong> religion i fred?

- Föreställ dig att du och din familj måste utöva er religion i smyg, av rädsla för att bli

förföljda. Skriv en kort berättelse eller dikt om dina känslor och erfarenheter av detta.

More magazines by this user
Similar magazines