Upphandling av insatser inom hemtjänsten i Varbergs kommun ...

www2.varberg.se

Upphandling av insatser inom hemtjänsten i Varbergs kommun ...

10 (25)

socialnämnden. Hur många kunder varje utförare får beror på hur många personer

som väljer utföraren, socialnämnden kan inte garantera några kunder.

3. GEOGRAFISKT OMRÅDE

Kundvalsmodellen gäller i hela kommunen.

Utföraren kan välja att erbjuda sina tjänster i hela kommunen eller i specifika

områden. Beställaren har fastställt nio områden som utföraren kan välja mellan.

Utföraren kan inte välja att vara verksam i delar av ett område, avtalsbilaga 2.

Utföraren erbjuder tjänster inom följande område/n:

……………………………….

4. TIDER FÖR UTFÖRANDE AV INSATSER

Kundvalet gäller dag- och kvällstid samt helg och storhelg klockan 07.00 – 22.00.

Med dag avses tiden från klockan 07.00 – 19.00 måndag till fredag.

Med kväll avses tiden från klockan 19.00 – 22.00 måndag till torsdag.

Med helg avses tiden från klockan 19.00 – 22.00 fredag, 07.00 – 22.00 lördag,

söndag och andra röda dagar som inte är storhelg.

Nattverksamheten kvarstår i kommunal regi och nattinsatser utförs av

kommunens nattpatrull från klockan 21.00 – 07.15 samtliga dagar i veckan.

5. KAPACITETSTAK

Utföraren kan välja att ansöka om ett så kallat kapacitetstak, vilket innebär att

utföraren anger maximalt antal timmar som kan utföras under en månad.

Utförarens kapacitetstak är maximalt antal timmar per månad:

………………………………

Utföraren skall bibehålla befintliga kunder när insatserna utökas även om det

innebär att kapacitetstaket överskrids. Detta gäller under förutsättning att den

enskilde inte själv väljer att byta utförare.

6. TILLÄMPNING AV ICKEVALSALTERNATIV

Alla utförare skall tillämpa ickevalsalternativet. För den enskilde som inte kan

eller vill välja utförare tillämpas ett ickevalsalternativ. Ickevalsalternativet

tillämpas enligt turvalsprincipen vilket innebär turordning mellan utförarna i

alfabetisk ordning enligt kundvalskatalogen.

Om kundvalsföretaget som står på tur inte kan erbjuda att utföra insatserna på

grund av att företaget ej har listat sig för det geografiska området så går det

vidare till nästa företag i kundvalskatalogen. Vid nästa tillfälle en kund inte

kan/vill välja utförare backar beställaren tillbaka i katalogen till det/de företag

som på grund av ovanstående ej var aktuella vid förra tillfället.

More magazines by this user
Similar magazines