Årsredovisning för verksamhetsåret 2006 - Brf Väduren

vaduren.se

Årsredovisning för verksamhetsåret 2006 - Brf Väduren

Anskaffat tidigare år 34 080 954

Omfördelat från pågående nyanl vid avslut 1 740 232

Årets om- och tillbyggnad 1 460 292

17

NOTER

Summa om- och tillbyggnad: 37 281 478 2 637 095 1 437 892 4 074 987 33 206 491

Projekt som tidigare år var pågående var säkerhetsdörrar, skalskydd och anpassning av lokaler till lägenheter.

Under 2006 har föreningen fortsatt anpassningen av lokaler till lägenheter, samt investerat i värmesystem,

bredband, statusbesiktning, föreningslokal mm.

Mark

Mark 7 671 000 0 0 0 7 671 000

Summa: 7 671 000 0 0 0 7 671 000

Markanläggning 20 år

Anskaffat tidigare år 1 868 401

Omfördelat från pågående nyanl vid avslut 325 230

Årets anskaffning 639 242

Summa markanläggningar 2 832 873 93 420 117 532 210 952 2 621 921

Årets ökning består till största del av gårdsombyggnad

Pågående nyanläggningar

Tak Belopp vid årets början 579 375 579 375

Årets investering 2 241 633 2 241 633

Summa ombyggnad tak 2 821 008 2 821 008

Ventilationsomb Belopp vid årets början 6 022 608 6 022 608

Årets investering 2 927 694 2 927 694

Summa ventilation 8 950 302 8 950 302

Allmän ventilation, OVK,

spjäll höghus 1 221 243 1 221 243

Summa 1 221 243 1 221 243

Ballofixer till samtliga lägenheter 2 500 425 2 500 425

Summa ballofixer 2 500 425 2 500 425

Garage Belopp vid årets början 110 413 110 413

Årets investering 1 061 849 1 061 849

Summa Garage 1 172 262 1 172 262

Årets investering:

P-platser 6 999 280 6 999 280

El-centraler 3 912 401 3 912 401

Tvättstugor maskinpark 2 637 282 2 637 282

Diverse mindre projekt 1 567 817 1 567 817

Belopp vid årets början mindre projekt 2 628 914 2 628 914

Omfördelat från pågående nyanl vid avslut -2 065 462 -2 065 462

Summa pågående nyanläggning 32 345 472 32 345 472

More magazines by this user
Similar magazines