Views
5 years ago

Utv.rderingen av hum forskn

Utv.rderingen av hum forskn

Utv.rderingen av hum

Den humanistiska cirkelns kvadratur om humanioras möjligheter och framtid Rapport från Humanistiska fakultetens nordiska bedömargrupp november 2000 Sverker Sörlin, Umeå/Stockholm Stig Johansson, Oslo Fred Karlsson, Helsingfors Hugo Montgomery, Oslo Tore Nordenstam, Bergen Minna Skafte Jensen, Odense

 • Page 2 and 3: Den humanistiska cirkelns kvadratur
 • Page 4 and 5: Samarbete, tvärvetenskap 99 Incita
 • Page 7 and 8: Sammanfattning Föreliggande rappor
 • Page 9: Sammanfattning och kreativitet, vil
 • Page 12 and 13: 12 Uppdrag och arbetsformer och som
 • Page 15 and 16: II Den humanistiska forskningens vi
 • Page 17 and 18: Den humanistiska forskningens villk
 • Page 19 and 20: Den humanistiska forskningens villk
 • Page 21 and 22: Den humanistiska forskningens villk
 • Page 23 and 24: Den humanistiska forskningens villk
 • Page 25 and 26: Den humanistiska forskningens villk
 • Page 27 and 28: Den humanistiska forskningens villk
 • Page 29 and 30: Den humanistiska forskningens villk
 • Page 31 and 32: Den humanistiska forskningens villk
 • Page 33 and 34: Den humanistiska forskningens villk
 • Page 35 and 36: Den humanistiska forskningens villk
 • Page 37 and 38: Den humanistiska forskningens villk
 • Page 39 and 40: Den humanistiska forskningens villk
 • Page 41 and 42: III Humanistiska fakulteten i Göte
 • Page 43 and 44: Humanistiska fakulteten i Göteborg
 • Page 45 and 46: Humanistiska fakulteten i Göteborg
 • Page 47 and 48: Humanistiska fakulteten i Göteborg
 • Page 49 and 50: Humanistiska fakulteten i Göteborg
 • Page 51 and 52: Humanistiska fakulteten i Göteborg
 • Page 53 and 54:

  Humanistiska fakulteten i Göteborg

 • Page 55 and 56:

  Humanistiska fakulteten i Göteborg

 • Page 57 and 58:

  Humanistiska fakulteten i Göteborg

 • Page 59 and 60:

  Humanistiska fakulteten i Göteborg

 • Page 61 and 62:

  Humanistiska fakulteten i Göteborg

 • Page 63 and 64:

  Humanistiska fakulteten i Göteborg

 • Page 65 and 66:

  Humanistiska fakulteten i Göteborg

 • Page 67 and 68:

  Humanistiska fakulteten i Göteborg

 • Page 69 and 70:

  Humanistiska fakulteten i Göteborg

 • Page 71 and 72:

  Humanistiska fakulteten i Göteborg

 • Page 73 and 74:

  Humanistiska fakulteten i Göteborg

 • Page 75 and 76:

  Humanistiska fakulteten i Göteborg

 • Page 77 and 78:

  Humanistiska fakulteten i Göteborg

 • Page 79 and 80:

  Humanistiska fakulteten i Göteborg

 • Page 81 and 82:

  Humanistiska fakulteten i Göteborg

 • Page 83 and 84:

  Humanistiska fakulteten i Göteborg

 • Page 85 and 86:

  Humanistiska fakulteten i Göteborg

 • Page 87 and 88:

  Humanistiska fakulteten i Göteborg

 • Page 89 and 90:

  Humanistiska fakulteten i Göteborg

 • Page 91 and 92:

  Humanistiska fakulteten i Göteborg

 • Page 93 and 94:

  IV Fakulteten och forskningen - sta

 • Page 95 and 96:

  Fakulteten och forskningen den har

 • Page 97 and 98:

  Fakulteten och forskningen slående

 • Page 99 and 100:

  Fakulteten och forskningen förande

 • Page 101 and 102:

  Fakulteten och forskningen Varje fa

 • Page 103 and 104:

  Fakulteten och forskningen bibliote

 • Page 105 and 106:

  Fakulteten och forskningen institut

 • Page 107 and 108:

  Fakulteten och forskningen hålla s

 • Page 109 and 110:

  Fakulteten och forskningen och diff

 • Page 111 and 112:

  Fakulteten och forskningen Fakultet

 • Page 113 and 114:

  V Slutsatser och rekommendationer D

 • Page 115 and 116:

  Slutsatser och rekommendationer kon

 • Page 117 and 118:

  Slutsatser och rekommendationer Det

 • Page 119 and 120:

  Slutsatser och rekommendationer for

 • Page 121 and 122:

  Slutsatser och rekommendationer utn

 • Page 123 and 124:

  Slutsatser och rekommendationer stu

 • Page 125 and 126:

  Slutsatser och rekommendationer att

 • Page 127 and 128:

  Slutsatser och rekommendationer dok

 • Page 129 and 130:

  Slutsatser och rekommendationer Fak

 • Page 131:

  Slutsatser och rekommendationer Utv

 • Page 134 and 135:

  134 Litteratur Nordenstam, Tore,

 • Page 137 and 138:

  Bilaga a Bedömargruppens underlags

 • Page 139:

  Bilaga a Företrädare för Språkb

 • Page 143:

  Bilaga c Forskarstuderande och avla

 • Page 146 and 147:

  146 Bilaga d av humaniora. Dessa sk

 • Page 148 and 149:

  148 Bilaga d denna artikel i databa

 • Page 150 and 151:

  150 Bilaga d Tabell 1. Jämförelse

 • Page 152 and 153:

  152 Bilaga d är bokrecensioner. Ö

 • Page 154 and 155:

  154 Bilaga d Tabell 6. Göteborg 96

 • Page 156 and 157:

  156 Bilaga d Tabell 10. Uppsala 86-

 • Page 158 and 159:

  158 Bilaga d Tabell 13-15 visar sif

 • Page 160 and 161:

  160 Bilaga d Tabell 15. Göteborg A

 • Page 162 and 163:

  162 Bilaga d Diagram 4. Andel citer

 • Page 164 and 165:

  164 Bilaga d Sammanfattning och dis

 • Page 167 and 168:

  Bilaga e ”Bästa arbeten” 1990-

 • Page 169 and 170:

  Bilaga e Werner, Ingrid The Ivy Lea

 • Page 171 and 172:

  Egerer, Caludia Fictions of (In)Bet

 • Page 173 and 174:

  Bilaga e Heldner, Christina Rec. av

 • Page 175 and 176:

  Hermansson, Lars Släkt, vänner oc

 • Page 177 and 178:

  Nagano-Madsen, Y. Analysis of back

 • Page 179 and 180:

  Latin Bilaga e Haverling, Gerd On s

 • Page 181 and 182:

  Lilliestam, Lars Svensk rock: musik

 • Page 183 and 184:

  Bilaga e Nilsson, Bertil Sveriges k

 • Page 185 and 186:

  Bilaga e Benson, Ken La ironia en l

 • Page 187 and 188:

  Göteborger Germanistische Forschun

 • Page 189 and 190:

  Bilaga f Fakultetens aktivitetsrela

 • Page 191:

  Bilaga g Förkortningar CTH Chalmer

Humanistiska fakulteten - Göteborgs universitet
huMor, tajMing & opera - Stim
GU Samhällsvetenskapliga fakulteten - Göteborgs universitet
Reviderad kompetensförsörjningsplan - Lunds universitet
Ladda ner utgåvan. - Fakultet för lärarutbildning - Umeå universitet
Installationsskrift 2012 - Stockholms universitet
Spets 1-06.indd - Medicinsk fakultet - Umeå universitet
Med Sverige på läktaren - Svenskt Näringsliv
Framtidens Forskning - Stiftelsen för Strategisk Forskning
FORSKNING BILDNING UTBILDNING Många ... - Malmö högskola
Högtidsskrift - Umeå universitet
2012 1.1 MB pdf - SNS
Läs hela numret - Vinnova
x hjälper doktorander att gå vidare - Sulf
Elin kikar på käket >> s. 12–13 - Medarbetarwebb - SLU
LUM nr 11 - 19 december (PDF 3,5 MB - Nytt fönster)
LUM nr 3 | 2013 - Humanekologi Lunds universitet
2012 1.1 MB pdf - SNS
Maria Lexhagen ser stort behov av turismforskning sid 14 - Sulf
LUM nr 1 - 25 januari (PDF 2,7 MB - Nytt fönster) - Humanekologi ...
Gedigen och genomgripande” ”Våta” fakulteter inleder miljöarbetet
HavsUtsikt nr 1,2002 - Havet.nu
SU-Nytt, nr 5 2005 - Stockholms universitet
Universitetslärarstämman - Sulf
Spets nr 1 2007 - Medicinsk fakultet - Umeå universitet
TN Magasin nr 1 2013 - Teknisk-naturvetenskaplig fakultet - Umeå ...
KI Bladet 1/2013 som pdf - Karolinska Institutet
Så är han som chef – stor intervju - Internwebben - Karolinska Institutet
KI Bladet nr 2, 2007 (Pdf-fil, 4 Mb) - Karolinska Institutet