Skolan mitt i byn

landsbygdsutvecklaren.files.wordpress.com

Skolan mitt i byn

att bedöma värdet av att bevara en skola? Hur beräknas de ekonomiska konsekvenserna

av en nedläggning? I en särskild checklista visas på de faktorer som är

viktiga att studera när en skola står inför ett nedläggningshot.

Skolan mitt i byn togs ursprungligen fram i samarbete mellan Glesbygdsverket,

Folkrörelserådet, Skolverket och Svenska Kommunförbundet. Arbetet med

skriften utfördes av Ingrid Marklund. Arbetet med den uppdaterade versionen

har gjorts av Bertil Westerlund. Bertil har under arbetets gång haft kontakter

med bland andra Hela Sverige ska leva, Sveriges Kommuner och Landsting,

Skolverket, Umeå universitet samt med kommunala företrädare för de skolor

som nämns som exempel i texten. Glesbygdsverkets tidigare generaldirektör Pia

Enochsson har lämnat värdefulla synpunkter till arbetet.

Från Glesbygdsverkets sida vet vi att Skolan mitt i byn har fyllt och fortsatt

kommer att fylla en viktig funktion i framtida diskussioner om nedläggning av

byskolor.

Östersund i mars 2009

Kerstin Wallin

Generaldirektör

5

More magazines by this user
Similar magazines