VIKTIGT I ARBETET MED UNGDOMAR I RISKZONEN

www2.sjukvardsinformation.net

VIKTIGT I ARBETET MED UNGDOMAR I RISKZONEN

Innehåll

4

# 7 2009

SkAnDinAviSk

SjukvårdSinformation

06 STATiSTik Från SiL

Christer Jönsson presenterar aktuell

branschstatistik från Skandinavisk

Sjukvårdsinformation.

08 DAGöhoLm iDAG

Dagöholms behandlings-och utbildningscenter

har förändrats från en sliten institution med vag

pedagogisk inriktning till en verksamheten som

har utbildning i fokus.

14 FörÄnDrinG

vad händer på ett företag när en förändring ska

ske? hur reagerar medarbetarna och hur ska

cheferna agera?

18 proDUkTnyheTer

ett urval av höstens produktnyheter.

20 inTervJU

Allan mare växte upp i Gottsunda i Uppsala och

såg ungdomar som valde en väg mot kriminalitet

och missbruk. idag är han institutionschef

på SiS särskilda ungdomshem Sirius.

26 korTnyheTer

nyheter och notiser för branschen.

SkAnDinAviSk

SjukvårdSinformation

Tingsgatan 2, 827 32 LJUSDAL

Tel 0651-150 50, Fax 0651-133 33

Omslagsbild

Foto: Kerstin Karell

www.sjukvardsinformation.com

34 iDeeLLT ArBeTe

De ideella aktörerna inom den sociala sektorn

har fått en tydligare roll i samhället genom

samtal med regeringen och SkL.

36 meD TJeJer För TJeJer

Till Tjejzonen vänder sig tonårstjejer för att få en

storasyster eller loggar in på chatten för att få

någon att skriva anonymt till på ett kravlöst sätt.

40 GÄSTkrönikA

Lasse Björkdahl, legitimerad sjuksköterska, är

gästkrönikör i detta nummer.

42 SvenSkA vårD

privo och Sveriges behandlingshem har gått

samman och bildat den nya branschorganisationen

Svenska vård. medlemmarna har stora

förhoppningar på dess framtida arbete.

46 LÄrA SiG LekA

Små barn med autism kan genom intensivinlärning

lära sig leka, kommunicera och

interagera. De är mycket mottagliga för

träningen.

50 viCToriA pArk

Sveriges första livsstilsboende ligger i malmö.

Där ingår service i hyran.

Redaktionen

mikael Sagström, Chefredaktör/Ansvarig utgivare

0651-76 04 12, 0706-35 50 50

mikael.sagstrom@sjukvardsinformation.com

kerstin karell, redaktör

0651-76 04 96

kerstin.karell@sjukvardsinformation.com

Susanne mattsson, Journalist

susanne.mattsson@sjukvardsinformation.com

nathalie häll, Journalist & Layout

nathalie.hall@sjukvardsinformation.com

Anders Andersson, Layout

anders.andersson@sjukvardsinformation.com

isak Andersson, Layout

isak.andersson@sjukvardsinformation.com

Christian Johnsson, Layout

christian.johnsson@sjukvardsinformation.com

ylwa Stake, Annonstraffic

ylwa.stake@sjukvardsinformation.com

Christer Jönsson, Analyser och statistik

christer@sjukvardsinformation.com

52 ÄLDre oCh LÄkemeDeL

på konferensen ”Äldre & Läkemedel-hur gör

vi nu?” talade yngve Gustafson, professor och

överläkare vid Geriatriskt centrum i Umeå, om

hur äldre personers kroppar förändras och hur

de påverkas av medicinering.

56 SiLAT & BLAnDAT

var med i annonspusslet och vinn böcker.

58 kALenDAriUm

en presentation av höstens och vinterns

mässor, konferenser och kurser.

42

Annonser

Stefan Jonsson, 0651-150 62

stefan.jonsson@sjukvardsinformation.com

maria Fagerberg, 0651-69 90 07

maria.fagerberg@sjukvardsinformation.com

Prenumerationsärenden

Anette yngvesson, 0651-76 04 24

nettan@svenskamedia.se

Telefontider: mån-tis 08.00-15.00, fre 08.00-14.00

Teknisk information

Upplösning: 300 dpi.

Tidningens format: 210x280 mm. Satsyta 182x262 mm.

Tryck: vTT Grafiska AB

Utges av:

Skandinavisk Sjukvårdsinformation, marknadsdata AB

Box 79, 827 22 Ljusdal

Tel:0651-16040, Fax: 0651-711980

info@sjukvardsinformation.com, www.sjukvardsinformation.com

08

More magazines by this user
Similar magazines