VIKTIGT I ARBETET MED UNGDOMAR I RISKZONEN

www2.sjukvardsinformation.net

VIKTIGT I ARBETET MED UNGDOMAR I RISKZONEN

Statistik & Analys

6

www.sjukvardsinformation.com

UtvecklIngen Av

heldygnSInSAtSer

för barn och ungdomar

Text: Christer Jönsson

STATISTIK. Heldygnsinsatser för barn och ungdomar

minskar när det gäller placeringar av

barn och ungdomar i enskilda HVB-hem. Utifrån

intervjuer av placerande kommuner görs

bedöm ningen att antalet heldygnsplaceringar

på institution och i familjehem sammantaget

kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå

under 2010 som under 2009. Antalet placeringar

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

i familjehem ökar något samtidigt som placeringar

i HVB-hem minskar. Trenden är också tydlig

när det gäller placeringar i konsulentsstödda

familjehem, placeringar minskar. Ett omfattande

arbete med att utveckla förebyggande arbete,

öppenvårdsinsatser samt insatser efter heldygnsplaceringar

i kommunerna kommer att påverka

förutsättningarna för HVB-hem.

Institution Familjehem Varav kons.stödda

fam

(Källa: Sveriges officiella statistik samt Forskning och Utveckling i Samverkan, FUS AB)

2008

2009

2010

More magazines by this user
Similar magazines