02.09.2013 Views

Här - I4/A1 Garnisonsfastigheter AB

Här - I4/A1 Garnisonsfastigheter AB

Här - I4/A1 Garnisonsfastigheter AB

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Adress Brigadgatan 26<br />

Postadress 587 58 Linköping<br />

Telefon 013-35 99 60<br />

Fax 013-12 94 90<br />

info@garnisonsfastigheter.se<br />

www.garnisonsfastigheter.se<br />

Ansvarig utgivare: Steve Andersson,<br />

Layout: Therese Franzén<br />

Tryck: Jenå Reklam <strong>AB</strong><br />

Fakta<br />

<strong>Garnisonsfastigheter</strong><br />

Bolaget bildat: 1997<br />

Total uthyrningbar yta: ca 70 000 kvm<br />

Antal anställda: 5<br />

Antal hyresgäster: ca 60 st<br />

Byggnadernas originalår: 1922<br />

Försvaret huserade här till och med 1997.<br />

Vad gör du i sommar?<br />

Kenneth Walfridsson, husansvarig på<br />

<strong>Garnisonsfastigheter</strong>:<br />

”- Jag ska ta dagen som den kommer. Påta i<br />

trädgården, promenera i skogen och äta mina<br />

jordgubbar på altanen”<br />

Ledaren<br />

Den blomstertid<br />

nu kommer...<br />

Efter en helt underbar,<br />

varm och solig<br />

påskhelg har jag<br />

nu fått möjlighet att<br />

skriva några rader<br />

om vår verksamhet<br />

igen ….<br />

Vintern har gått hårt<br />

åt våra byggnader,<br />

men tack vare ett<br />

målmedvetet planerat<br />

underhåll har inga<br />

större skador inträffat,<br />

dock har vi redan<br />

börjat med en del<br />

yttre reparationer, markjobb, takrenoveringar mm<br />

som kan ses på olika ställen i vårt område.<br />

Byggnadsarbeten har annars lugnat ner sig<br />

något efter föregående års intensiva insats med<br />

investeringar för i runda tal ca 100 mkr. I år har<br />

vi planerat att investera för mer normala, ca 30<br />

mkr i reparationer, ombyggnader och allmänna<br />

förbättringar på Garnisonen. <strong>Garnisonsfastigheter</strong><br />

brukar ett ”normalt år” genomföra 15-20 st projekt<br />

av växlande karaktär och storlek.<br />

Under våren, kommer som vanligt en hel del<br />

aktiviteter att äga rum på Garnisonen. Den nya<br />

Förvaltningsrätten i sitt nyproducerade hus på<br />

Brigadgatan 5, invigs med pompa och ståt den 25<br />

maj. Vi bygger ytterligare parkeringsplatser (behovet<br />

verkar omättligt), skapar nya yttre miljöer,<br />

ser över vår yttre belysning och naturligtvis har<br />

vi även i år olika blomsterarrangemang på gång<br />

bland annat våra populära amplar.<br />

Med förhoppning att den svenska sommaren ska<br />

fortsätta som den börjat önskar jag en trevlig läsning<br />

med nya numret av Garnizonen.<br />

Steve Andersson

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!