GJWDU-100 - Pool Store

poolstore.se

GJWDU-100 - Pool Store

Energi- och klimatoptimerande produkter

www.gullbergjansson.se

- Förfiltrering, UV-rening och syresättning i en produkt

- Komplett reningsverk tillsammans med patron- eller sandfilter

- Reducerad kemikalieanvändning för bättre hälsa

- Spara pengar på minskad kemikalie-/vattenförbrukning

- Skona miljön, spara vatten

- Syresättning för klart och fräscht badvatten

- Prisvärd produkt med hög kvalitet

Innovativ poolvattenrenare

GJWDU-100

Ny svensktillverkad poolvattenrenare!

NYHET!


Ny innovativ poolvattenrenare

GJWDU-100 är en svenskutvecklad produkt som bidrar

till att förbättra badmiljön och vattenkvaliteten i swimmingpooler.

Produkten minskar kloranvändning och

vattenförbrukning i swimmingpooler samt ger minskad

algtillväxt.

Produkten erbjuder en kombination av cyklonrening,

UV-rening och venturi-injektion i ett enda system.

Du sparar på detta sätt mycket vatten via det minskade

behovet av backspolning och du minskar dessutom din

förbrukning av klor- och algmedel. Samtidigt kommer

vattnet alltid att vara fräscht och klart tack vare den

kontinuerliga syresättningen av vattnet.

Bättre hälsa och miljö

Klor och andra kemikalier i spill-/backspolningsvattnet

från pooler har en negativ miljöpåverkan på omgivningen

och vetenskapliga undersökningar visar dessutom

på en kraftigt förhöjd risk för luftvägssjukdomar, astma,

hudeksem och allergier när man badar regelbundet i

vatten med hög klorhalt. Med GJWDU-100 minskar du

din kemikalieanvändning via UV-desinfektion och syresättning

vilket medför positiva effekter för både miljön

och din hälsa.

Investeringslogik

Miljöfördelar och god driftsekonomi kombineras i vår

produkt vilket innebär att du som poolägare kan göra

en betydande besparing varje säsong i minskade kemikaliekostnader.

Samtidigt sparar du ytterligare på reducerad

vattenförbrukning och på att du slipper värma

upp lika mycket nytt vatten.

Cyklon för minskad vattenförbrukning

Cyklonrening är en teknik som används för att skilja ut

smuts från vatten, olja eller luft. Grövre partiklar filtreras

bort i cyklonen och samlas i en liten behållare som

enkelt töms.

Via cyklonen kan upp till 80 % av de inkommande part-

iklarna från poolen avskiljas i varje filtreringspassage.

Detta innebär att om du använder ett patronfilter i kombination

med vår produkt kommer du att få ett rent och

fräscht vatten i poolen.

2

GJWDU-100 – Cyklonrening, desinfektion och syresättning

UV för desinfektion

När bakterier träffas av UV-strålar attackeras deras DNA.

Detta startar en fotokemisk reaktion vilket slutligen

resulterar i att bakterien oskadliggörs. UV-desinfektion

används för rening av både dricksvatten och avloppsvatten.

UV-strålarna lämnar varken färg, kemikalier eller

partiklar i vattnet och ingen bakterie, virus eller mögel

är immuna mot UV. För att tekniken ska fungera krävs

det att vattnet inte innehåller stora smutspartiklar som

bakterierna kan använda som skydd mot UV-strålarna.

Man brukar säga att man kan uppnå upp till 75% reducering

av klorbehovet i en pool med UV-rening.

Venturiinjektion för minskad algtillväxt

En venturi-injektor består av in- och utlopp för vatten

samt ett inlopp för luft. Röret skiftar diameter och är

som smalast där luftinloppet är lokaliserat. Där röret

smalnar av skapas ett undertryck i vattnet som gör att

luft strömmar in och tillsätts vattnet. Att tillsätta syre till

vattnet minskar eventuell lukt från sulfider samt minskar

algtillväxten i poolen. Samtidigt blir vattnet mycket

klarare och fräschare att bada i.

Enkel installation och underhåll

Installationen av GJWDU-100 är mycket enkel (se principskiss).

Vid användning dräneras smutsen enkelt utan

backspolning. Endast några få liter går åt vid en tömning

av smutsbehållaren. Installationen av GJWDU-100

som ett förfilter till sandfilter kan reducera backspolningsfrekvensen

till endast ett fåtal gånger per år, vilket

gör att man sparar åtskilliga kubikmeter vatten varje år

för en genomsnittlig privatpool. Som förfilter till patronfilter

kan rengöringsfrekvensen av filtret reduceras med

cirka 80%, beroende på storlek på patronfiltret.


GJWDU-100 – Beskrivning & installation

Utlopp

GJWDU-100 Filter Klorinator

GJWDU-100 har inga rörliga delar som behöver

bytas eller underhållas och heller inget filtermedia

att rengöra eller byta. Underhållet består i att byta

UV-lampan efter ca 9000 timmar i drift. Enheten kan

placeras stående eller hängas på vägg.

UV-renare med integrerad styrenhet

Venturiinjektor

Cyklonrenare

Smutsbehållare

Cirkulationspump

Inlopp

3


Tekniska data

Modell GJWDU-100

Reningskapacitet m³ < 100

UV-effekt W 80

Driftström A 0,3

Rek. pumpstorlek hk 0,5 - 1,5

Driftspänning 230 VAC 1-fas 50 Hz

Säkringsstorlek A 10

Kabinett Galvaniserat

UV-renare PVC / kvartsglas

Ljudnivå (vid 1 m) dB(A) 40

Vattenanslutning mm 50

Nominellt vattenflöde m³/h 9 - 16,5

Tryckfall bar 0,4

Höjd mm 1160

Bredd mm 630

Djup mm 380

Vikt kg 32

Tillval Beskrivning

GJWCF-50 Patronfilter - 625 x 225 mm (höjd x diameter)

Gullberg & Jansson

Gullberg & Jansson utvecklar och marknadsför energi- och miljöoptimerande

produkter. Vi är idag marknadsledande inom poolvärmepumpar

på den nordiska marknaden och utvidgar kontinuerligt vår

produktportfölj inom poolbranschen. Vi arbetar idag med de flesta av

poolbranschens ledande återförsäljare för att du som slutkund skall

få bästa möjliga support & service. Vi är medlem i branschorganisationen

SVPP (Sveriges poolproducenter) sedan 2008.

Mer information om oss finner du på www.gullbergjansson.se samt

vår produktsida www.poolvarme.se.

GJWDU-100

GJWCF-50

Med reservation för eventuella tryckfel.

Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6, 263 39 Höganäs. Tel 042-34 05 90. Fax 042-34 02 10. info@gullbergjansson.se, www.gullbergjansson.se

Similar magazines