Nöd och nåd - Till Liv

tillliv.se

Nöd och nåd - Till Liv

oMSlaGSBilD: SiMEon EiCHMann

evangelisk-luthersk missionstidning nummer 2 2010

Nöd och nåd

Var en nästa! UNDERVISNING Liknelser hos Lukas BIBELAKTUELLT Bikt som

friskvård AKTUELLT ÄMNE Pannkakskyrkan på gång REPORTAGE

Ökenfäder och klosterliv AKTUELLA HÄNDELSER Kyrkan i Eritrea MISSION

45 KR

redaKtören Har Ordet

Nöd och nåd

Var mig nådig,

HERRE, ty jag

är i nöd.

PS. 31:10

nöden är PÅ riKtiGt och den fi nns på nära håll.

”Du skall älska din nästa …” – det handlar inte om

medmänsklighet i största allmänhet. Min nästa är

den medmänniska jag har att göra med i vardagen,

den som Gud lägger i min väg. Är det så att jag ser,

men går förbi? Tillåter inte min position eller tjänst

i Guds rike att jag smutsar ner mig med andras sår

och problem? Ser jag ner på andra, på min broder

som kanske inte riktigt tror som jag? Gäller inte

min lydnad mot Guds Ord här – hur läser jag? Hur

handlar jag?

nöden Finns nära – den fi nns i mig. Den som inte

tagit emot Jesus Kristus som sin Frälsare och Herre

märker den kanske inte alltid, men ibland blir tomheten

tydlig. I mötet med Jesus avslöjas mina grumliga

avsikter, min egenrättfärdighet och självgodhet.

Synden är verklig – den är inte en ’lärofråga’. Detsamma

med förlåtelsen – jag behöver ta emot nåd

mot min nöd, igen och igen, och leva av nåden varje

dag. Verkliga och konkreta synder behöver jag konkret

förlåtelse för, inte i största allmänhet.

Men det är lätt att samla på hög, att inte bli kvitt

’syndens dagliga plåga’; det goda som jag vill gör jag

inte. Då behöver jag påminnas om vad Jesu död och

uppståndelse innebär för mig. Det kan också vara så

att den förlåtna synden spökar. Någon har sagt att

i nådens hav är fi ske förbjudet. Men det som plågar

kan behöva komma upp till ytan. Mina sår behöver

tvättas rena, skötas om och läkas – om inte, tar

både jag själv och den kristna gemenskapen skada

av det. Friskvård behövs! Nåden är verklig.

nÅden är nära, och den är gratis. Den ger liv och

rättfärdighet, men ingen dispens från lydnad eller

efterföljelse. När nu Herren visat mig så stor barmhärtighet,

får jag ge den vidare – till nästan på nära

håll. Det fi nns ett evangelium, ett glatt budskap, att

bära ut i världen. Det görs med ord men visas också

i omtanke, tvättade sår eller en pannkaka i nattmörkret

– i tacksamhet mot HERREN.

eva anderssOn, redaktör

Innehåll

3 I fokus • Driven av kärlek arnE EnGStrÖM

4 Himmel och pannkakor oSkar nilSSon

Följ med till kristianstad en sen kväll och ta emot pannkakor – och evangeliet!

6 Ord till liv • Du då? BÖrJE SVEnSSon

7 Aktuellt för Barn & familj och från ELU

8 Ökenfäder och klosterliv DaniEl rinGDaHl

De lämnade allt för att fi nna kristus och vinna det eviga livet. Spåren ledde dem till

öknen. Följ med till en ofta bortglömd del av vårt andliga arv!

11 Bibelaktuellt • Liknelser hos Lukas Erik J. anDErSSon

Jesu liknelser har en framträdande plats i evangelierna och särskilt hos lukas.

Vi kan säkert fl era av dem, men tar vi dem till oss och låter oss påverkas?

12 Var en nästa för din nästa larS JoHanSSon

Den barmhärtige samariern får oss att tänka efter: Hjälper jag den som fi nns i min

närhet? Den som tagit emot Guds kärlek har nämligen fått något att ge vidare.

15 Livet är en kamp GUStaV BÖrJESSon

Vi möter ofta svårigheter i livet, och vi handlar felaktigt. Men i kampen mellan det onda

och det goda fi nns Jesus. Följ Till Livs nya själavårdsserie.

16 Själavård och bikt HEnrik FErGin

att bekänna det allra värsta om sig själv och sen ta emot förlåtelsen – det är friskvård,

för den enskilde och för den kristna gemenskapen.

19 Samtal och bikt – goda råd anDErS GÖtH, larS-ÅkE nilSSon

20 Mission – i går, i dag och i morgon alaZar MEnGHEStU

Hur är situationen i Eritreas lutherska kyrka i dag, och hur ser framtiden ut?

22 ELM-nytt • På tråden med Tereza Babic

Bibelläsningsplan i annonsbilagan!

4 7

2 till liV 1 • 2010

8

12

More magazines by this user
Similar magazines