Texacos produktkatalog - Välkommen till Smörjolja.se

media.smorjolja.se

Texacos produktkatalog - Välkommen till Smörjolja.se

TEKnIsK InfoRMaTIon, spEcIfIKaTIonER

SMÖRJMEDEL

KEM • DRIVMEDEL • bRänsLE


2

sMöRjMEDEL I VäRLDsKLass

Moderna maskiner och motorer blir allt mer komplexa

och effektiva, samtidigt som miljökraven driver på

för att minska utsläppen. Avancerad utrustning måste

fungera utan avbrott för att ge avkastning. Den här

utvecklingen ställer helt nya krav på smörjmedel.

Produkterna ska uppfylla högt ställda specifikationer

och samtidigt vara effektiva och prisvärda.

TExaco fInns hos pREEM

För att möta marknadens krav har vi på Preem ett unikt

samarbete med Chevron-koncernen. Det innebär att vi

kan erbjuda smörjmedel i världsklass under varumärket

Texaco. Texaco smörjmedel tillverkas i vår delägda

fabrik Scanlube i Göteborg. Vi har ett komplett sortiment

av smörjmedel för olika tillämpningar i både

motorer och maskiner och alla produkter är anpassade

till den svenska marknaden.


aLfabETIsKT pRoDUKTREgIsTER

ACP Diesel................................. 22

ACP Evolution Diesel ................. 22

AdBlue....................................... 21

Alkylatbensin 2-takt .................. 22

Alkylatbensin 4-takt .................. 22

Anderol 6................................... 15

Anderol 783-2 ........................... 20

Anderol FG XL ........................... 16

Anderol FGCS-2 ........................ 20

Anderol FGH .............................. 14

Anderol HTFG-2 ........................ 20

Anderol RCF P 68FG .................. 16

Aries .......................................... 16

Aries XLX 32 ............................. 16

Avfettning Vattenbaserad .......... 22

Bensin 95 E5 ............................. 22

Bensin 98 .................................. 22

Biodiesel 100 ............................ 22

Biogrease Heavy EP2 ................ 20

Biostar Chainbar 80 .................. 17

Brake Fluid DOT 4 ..................... 21

Capella A ................................... 16

Capella HFC............................... 16

Capella Premium ....................... 16

Capella WF ................................ 16

Cetus DE ................................... 16

Cetus PAO ................................. 16

Clean Wash Maxi....................... 21

Clean Wash X ............................ 21

Clingtex ..................................... 17

Compressor Oil EP VD-L ............ 16

Copper Grease 9143 ................. 20

Coupling Grease ........................ 20

Delo 1000 Marine ...................... 11

Delo 6170 CFO .......................... 11

Delo SHP ................................... 11

Diesel Engine Oil 11093 .............. 9

Eldningsolja 1 E10 ..................... 23

Eldningsolja 1 E32 ..................... 23

Eldningsolja 1 Minima ............... 23

Eldningsolja 3A Ultra LS ............ 23

Eldningsolja 4 ............................ 23

Eldningsolja 5 ............................ 23

Eldningsolja 6 ............................ 23

Eldningsolja Bio 100 .................. 23

Enviro ........................................ 14

Etanol E85 ................................. 22

Fordonstvätt .............................. 22

Gas Oil 10 max 0,05 % svavel ... 23

Gas Oil 32 max 0,05 % svavel ... 23

Gas Oil Minima

max 0,001 % svavel .................. 23

Geartex EP-A ............................. 12

Geartex EP-C ............................. 12

Geartex LS ................................ 12

Geartex S5 ................................ 12

Geotex ....................................... 10

Geotex Multigrade 15W-40 ......... 9

Glytex HFC 46 ........................... 15

Gräsklipparolja .......................... 10

Havoline Energy .......................... 7

Havoline Extra ............................. 7

Havoline Premium ....................... 7

Havoline Synthetic 506.01 .......... 7

Havoline Synthetic ....................... 7

Havoline Ultra S ........................... 7

Havoline Ultra V ........................... 7

Havoline XLC +B ....................... 21

Havoline XLC PG ........................ 21

Havoline XLI .............................. 21

Hydra ........................................ 14

Hydraulic Oil K ........................... 14

IF 380 CR max 1 % svavel......... 23

IF 380 XLS max 0,5 % svavel .... 23

Kylarglykol Super ...................... 21

Lysfotogen ................................ 21

Marfak 00 ................................. 20

Marin Ultra LS

max 0,05 % svavel .................... 23

Meropa ...................................... 15

Metal Protective Oil L ................ 19

Molytex EP2 .............................. 20

Motex 2T Outboard ................... 10

Motex 2T-SX ............................. 10

Motex 2T-X ................................ 10

Motex 4T-X ................................ 10

Motex S Outboard ..................... 10

Multifak 264 EP 00/000 ............ 19

Multifak EP 0 ............................. 19

Multifak EP 2 ............................. 19

Multifak T EP2 ........................... 19

Multigear MTF ........................... 12

Multigear MTF HD ..................... 12

Multigear S ................................ 13

Nafta HFL/White Spirit LAHF .... 21

Novatex EP2 .............................. 19

Novatex Heavy EP 0 .................. 20

Novatex Heavy EP 2 .................. 20

Omis .......................................... 18

Outboard Gear Oil EP ................. 13

Pentosin LHM + ........................ 14

Pinnacle EP .............................. 15

Pinnacle WM ............................. 15

PMO .......................................... 17

Process Oil ............................... 18

Rando Ashless 8401 ................. 14

Rando Ashless EP ..................... 14

Rando HD .................................. 14

Rando HDZ ................................ 14

Rando HDZ LT ........................... 14

Rando WM ................................. 14

Regal EP .................................... 17

Regal Premium EP ..................... 17

Regal SGT ................................. 17

Royco 756 ................................. 14

Rust Proof Compound L ............ 19

Snowmobile Oil ......................... 10

Starplex EP ................................ 19

Starplex HT1 ............................. 19

Super Universal Tractor Oil

Extra ........................................... 8

Synlube WS ............................... 15

Synstar Hydraulic HFDU ............ 15

Synthetic ATF HD ...................... 12

Synthgrease Light ..................... 20

Synthgrease Medium ................ 20

Synthgrease Heavy ................... 20

Taro ........................................... 11

Taro Special HT 70 .................... 11

Taro Special HT LS 40 ............... 11

Texaform ................................... 18

Texamatic .................................. 12

Texando CX EP2 ........................ 19

Texatherm 32 ............................ 18

Texatherm HT 22 ....................... 18

Texclad 2 ................................... 20

Textran HD ................................ 13

Textran TDH Premium ............... 13

Textran V ............................. 13, 17

Transformer Oil Inhibited ........... 18

Ursa Extra Duty ........................... 9

Ursa Super FE ............................. 8

Ursa Super LA ....................... 8, 13

Ursa Super TD ............................. 8

Ursa TDX 10W-40 ....................... 8

Ursa Ultra .................................... 8

Vanguard ................................... 18

Way Lubricant X ....................... 17

White Oil Pharmaceutical ......... 18

White Spirit/Lacknafta .............. 21

3


4

REgIsTER InnEhåLL

oM pRoDUKTKaTaLogEn ...........................6

föRKLaRIng TabELLER ...............................6

MoToRoLjoR pERsonbILaR och

LäTTa TRanspoRTbILaR

Havoline Energy 5W-30 ....................................7

Havoline Energy EF 5W-30 ...............................7

Havoline Energy MS 5W-30 ..............................7

Havoline Synthetic 5W-40 ................................7

Havoline Ultra S 5W-30 ....................................7

Havoline Ultra S 5W-40 ....................................7

Havoline Ultra V 5W-30 ....................................7

Havoline Synthetic 506.01 0W-30....................7

Havoline Extra 10W-40 ....................................7

Havoline Premium 15W-40 ...............................7

Havoline Premium 20W-50 ..............................7

MoToRoLjoR

TUnga foRDon

Ursa Ultra X 10W-40 ........................................8

Ursa Ultra 10W-30 ...........................................8

Ursa Ultra 15W-40 ...........................................8

Ursa TDX 10W-40 ............................................8

Ursa Super TD 10W-40 ....................................8

Ursa Super TD 15W-40 ....................................8

Ursa Super LA 15W-40 ....................................8

Ursa Super FE 10W-30 .....................................8

Super Universal Tractor Oil Extra 10W-30 ........8

Ursa Super LA 10W ..........................................8

Ursa Super LA 20W-20 ....................................9

Ursa Super LA 30 .............................................9

Ursa Super LA 40 .............................................9

Ursa Super LA 50 .............................................9

Ursa Extra Duty 40 ...........................................9

Geotex Multigrade 15W-40 ..............................9

Diesel Engine Oil 11093 40 ..............................9

Mc- och 2-TaKTsoLjoR

Motex 4T-X 10W-40 .......................................10

Motex 2T-SX ..................................................10

Motex 2T-X .....................................................10

Motex 2T Outboard ........................................10

Motex S Outboard ..........................................10

Snowmobile Oil ..............................................10

Gräsklipparolja ...............................................10

sTaTIonäRa gasMoToRER

Geotex HD 40 .................................................10

Geotex LA 40 .................................................10

Geotex LF 40 ..................................................10

MaRInMoToRoLjoR

Delo 1000 Marine 30 .................................... 11

Delo 1000 Marine 40 .................................... 11

Delo 6170 CFO ............................................... 11

Delo SHP ....................................................... 11

Taro 20 DP 30X .............................................. 11

Taro 30 DP 30X .............................................. 11

Taro 30 DP 40X .............................................. 11

Taro 40 XL 40X .............................................. 11

Taro 50 XL 40X .............................................. 11

Taro Special HT 70 ......................................... 11

Taro Special HT LS 40 .................................... 11

TRansMIssIonsoLjoR

Synthetic ATF HD ...........................................12

Texamatic 7045E ...........................................12

Texamatic 4291 .............................................12

Texamatic 9330 .............................................12

Geartex EP-A 80W-90 ....................................12

Geartex EP-C 80W-90 ....................................12

Geartex EP-C 80W-140 ..................................12

Geartex LS 80W-90 .......................................12

Geartex LS 85W-140 ......................................12

Geartex S5 75W-140 ......................................12

Multigear MTF 75W-80 ..................................12

Multigear MTF HD ..........................................12

Multigear S 75W-90 .......................................13

Textran HD 10W .............................................13

Textran HD 30 ................................................13

Textran HD 50 ................................................13

Textran TDH Premium ....................................13

Ursa Super LA 40 ...........................................13

Textran V 32 ...................................................13

Outboard Gear Oil EP 90 ................................13

hyDRaULVäTsKoR

Rando HD .......................................................14

Rando Ashless EP ..........................................14

Rando HDZ .....................................................14

Hydraulic Oil K ................................................14

Rando WM 32.................................................14

Rando HDZ LT ................................................14

Rando Ashless 8401 ......................................14

Royco 756 ......................................................14

Pentosin LHM + .............................................14

Hydra .............................................................14

Enviro 46 ........................................................14

Anderol FGH ...................................................14

Synstar Hydraulic HFDU 46 ............................15

Glytex HFC 46 ................................................15

VäxELLåDsoLjoR InDUsTRI

Meropa ...........................................................15

Pinnacle EP ...................................................15

Pinnacle WM 320 ...........................................15

Synlube WS ....................................................15

Anderol 6........................................................15

LUfTKoMpREssoR- och

LUfTVERKTygsoLjoR

Cetus PAO ......................................................16

Cetus DE 100 .................................................16

Compressor Oil EP VD-L .................................16

Anderol FG XL ................................................16

Aries ...............................................................16

Aries XLX 32 ..................................................16

KyLKoMpREssoRoLjoR

Capella WF .....................................................16

Capella Premium 68 .......................................16

Capella A 68 ...................................................16

Anderol RCF P 68FG .......................................16

Capella HFC 55 ..............................................16

TURbIn- och cIRKULaTIonsoLjoR

Regal Premium EP ..........................................17

Regal EP .........................................................17

Regal SGT 22 .................................................17

PMO ...............................................................17

Textran V 32 ...................................................17

gEjDoLjoR, sågKEDjEoLjoR

Way Lubricant X ............................................17

Biostar Chainbar 80 .......................................17

Clingtex ..........................................................17


REgIsTER InnEhåLL

pRocEss-, VIT-, TRansfoRMaToR-

och VäRMEöVERföRIngsoLjoR

Omis 22..........................................................18

Process Oil .....................................................18

White Oil Pharmaceutical ...............................18

Transformer Oil Inhibited ................................18

Texatherm 32 .................................................18

Texatherm HT 22 ............................................18

foRMoLjoR

Texaform CR 3 ................................................18

Texaform PR 5 ................................................18

cyLInDERoLjoR

Vanguard ........................................................18

RosTsKyDDspRoDUKTER

Metal Protective Oil L .....................................19

Rust Proof Compound L .................................19

sMöRjfETT LagER

Multifak EP 2 ..................................................19

Multifak EP 0 ..................................................19

Multifak 264 EP 00/000 .................................19

Starplex EP 1 ..................................................19

Starplex EP 2 ..................................................19

Starplex EP 3 ..................................................19

Starplex HT 1 .................................................19

Multifak T EP 2 ...............................................19

Novatex EP 2 ..................................................19

Texando CX EP 2 ............................................19

sMöRjfETT gLIDyToR, chassI och KUggaR

Novatex Heavy EP 2 .......................................20

Novatex Heavy EP 0 .......................................20

Molytex EP 2 ..................................................20

Marfak 00 ......................................................20

Coupling Grease .............................................20

Texclad 2 ........................................................20

Copper Grease 9143 ......................................20

sMöRjfETT MED synTETIsK basoLja

Biogrease Heavy EP2 .....................................20

Synthgrease Light ..........................................20

Synthgrease Medium .....................................20

Synthgrease Heavy ........................................20

sMöRjfETT LIVsMEDELsInDUsTRI nsf h1

Anderol 783-2 ................................................20

Anderol FGCS-2 .............................................20

Anderol HTFG-2 .............................................20

KyLaRVäTsKoR

Havoline XLC +B ............................................21

Kylarglykol Super ...........................................21

Havoline XLC PG .............................................21

Havoline XLI ...................................................21

bRoMsVäTsKa

Brake Fluid DOT 4 ..........................................21

aDbLUE

AdBlue............................................................21

KaLLaVfETTnIngs- och LösnIngsMEDEL

Clean Wash X .................................................21

Clean Wash Maxi............................................21

Nafta HFL/White Spirit LAHF .........................21

White Spirit/Lacknafta ...................................21

Lysfotogen .....................................................21

aLKaLIsKa aVfETTnIngsMEDEL

Fordonstvätt ...................................................22

Avfettning Vattenbaserad ...............................22

DRIVMEDEL bEnsInMoToRER

Bensin 95 E5 ..................................................22

Bensin 98 .......................................................22

Alkylatbensin 2-takt .......................................22

Alkylatbensin 4-takt .......................................22

Etanol E85 ......................................................22

DRIVMEDEL DIEsELMoToRER

ACP Evolution Diesel ......................................22

ACP Diesel......................................................22

Biodiesel 100 .................................................22

faRTygsbRänsLE

Gas Oil Minima max 0,001 % svavel ..............23

Gas Oil 32 max 0,05 % svavel ........................23

Gas Oil 10 max 0,05 % svavel ........................23

Marin Ultra LS max 0,05 % svavel .................23

IF 380 XLS max 0,5 % svavel .........................23

IF 380 CR max 1,0 % svavel ...........................23

ELDnIngsoLja

Eldningsolja 1 Minima ....................................23

Eldningsolja 1 E32 ..........................................23

Eldningsolja 1 E10 ..........................................23

Eldningsolja Bio 100 .......................................23

Eldningsolja 3A Ultra LS .................................23

Eldningsolja 4 .................................................23

Eldningsolja 5 .................................................23

Eldningsolja 6 .................................................23

TEKnIsK InfoRMaTIon

SAE Viskostitetsklasser för motoroljor ...........24

SAE Viskostitetsklasser för

transmissionsoljor ..........................................24

ISO 3448 viskositetsklasser för

hydraul- och industrioljor ...............................25

API Basoljor ....................................................26

API Motoroljor ................................................26

ACEA Motoroljor 2010 ....................................28

EU utsläppsgränser tunga fordon ...................29

Konsistens smörjfett NLGI ..............................30

oRDLIsTa .....................................................31

KonTaKTUppgIfTER ..................................33

5


6

oM pRoDUKTKaTaLogEn

Katalogen är en produktöversikt med tyngdpunkt på smörjmedel. Syftet är att underlätta

valet av rätt produkt för applikationen och att optimera sortiment som täcker hela verksamheter.

Tabellvärden är typiska analysdata, med reservation för ändringar.

För utförligare och kontinuerligt uppdaterad information, se våra produktblad på www.preem.se

föRKLaRIng TabELLER

saE

Iso Vg

Viskositet cst, mm 2 /s

VI

Tbn, bastal

flampunkt

Lägsta flyttemp.

nLgI

Tvål

Kokpunkt

brytningsindex

aromathalt

blå markering

grön markering

Viskositetsklasser motor- och transmissionsoljor fordon.

Viskositetsklasser för industri- och hydrauloljor.

Mått på en oljas trögflutenhet. Viskositeten är temperaturberoende.

40 °C och 100 °C är vedertagna referenstemperaturer.

Viskositetsindex. Ett högre värde innebär mindre påverkan av

temperaturvariationer. Kan höjas med tillsatser. Syntetoljor har i regel

högt inneboende VI.

Ett mått på en motoroljas förmåga att neutralisera sura produkter från

förbränningen.Viktigt om högsvavligt bränsle används.

Den temperatur då en vätska kan avge ångor som kan antändas om en

låga förs över ytan.

Den temperatur då oljan stelnar.

Konsistensklasser för smörjfett, högre siffra – fastare fett.

Förtjockningsmedel i smörjfett, vanligen används metalltvålar men

andra typer förekommer.

Den temperatur då en vätska börjar koka vid atmosfärstryck.

Används för att bestämma glykolhalter med en refraktometer.

Aromatiska kolväten har mycket bra lösningsförmåga men är sämre

ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

Produkt för livsmedelsindustri. NSF H1.

Miljöanpassad, biologiskt nedbrytbar.


MoToRoLjoR – pERsonbILaR och LäTTa TRanspoRTbILaR

Produkt, applikationer, specifikationer SAE

Havoline Energy

High performance bränslebesparande syntetolja.

ACEA A5/B5 A1/B1, API SL/CF,

Ford WSS-M2C913-C (A, B), Renault RN 0700

Havoline Energy EF

Ultra High performance bränslebesparande syntetolja.

Low SAPS.

ACEA A5/B5 C1

Havoline Energy MS

High performance syntetolja.

Mid SAPS.

ACEA A1/B1 A5/B5 C2, API SM/CF,

Renault RN 0700, PSA B71-2290

Havoline Synthetic

Ultra High performance syntetolja.

ACEA A3/B4, API SN/CF

VW/Audi/Skoda 501.01/502.00/505.00, BMW LL-01, Porsche A40,

MB 229.5, 229.3, GM/Opel GM-LL-B-025, Renault RN0700/0710,

PSA B71-2296

Havoline Ultra S

Ultra High performance syntetolja.

Low SAPS.

ACEA A3/B4 C3, API SN/CF

VW/Audi/Skoda 502.00/505.00,

BMW LL-04, MB 229.31/229.51,

GM/Opel Dexos 2 GM-LL-A-025 GM-LL-B-025

Havoline Ultra S

Ultra High performance syntetolja.

Low SAPS.

ACEA A3/B4 C3, API SN/CF

VW/Audi/Skoda 505.01/502.00/ 505.00, BMW LL-04,

Porsche A40, Ford WSS-M2C-917-A, MB 229.31, 229.51,

GM/Opel Dexos 2 GM-LL-A-025 GM-LL-B-025

Havoline Ultra V

Ultra High performance syntetolja.

ACEA A3/B4

VW/Audi/Skoda 504.00/ 507.00 (Longlife III), BMW LL-04, MB

229.51

Havoline Synthetic 506.01

Ultra High performance syntetolja.

ACEA A5/B5

VW/Audi/Skoda 503.00/506.00/ 506.01

Havoline Extra

High performance delsyntetisk olja.

ACEA A3/B4, API SL/CF

VW/Audi/Skoda 501.01/505.00,

MB 229.1

Havoline Premium

Beprövad mineralolja.

ACEA A2/B2, API SL/CF

VW/Audi/Skoda 505.00, MB 229.1

Havoline Premium

Beprövad mineralolja.

ACEA A2/B2, API SL/CF

VW/Audi/Skoda 505.00, MB 229.1

Viskositet

40 °C 100 °C

VI

Flampunkt

°C

Lägsta flyt-

temp °C

5W-30 51 9,5 174 224 -45

5W-30 55 10,0 170 226 -36

5W-30 60 10,2 162 228 -39

5W-40 81,3 13,6 171 224 -39

5W-30 73 12,3 168 240 -36

5W-40 84 14,0 172 232 -42

5W-30 73,1 11,5 151 240 -39

0W-30 53 9,4 164 218 -45

10W-40 100 14,6 151 224 -27

15W-40 112 14,5 132 228 -27

20W-50 161 18,0 125 234 -27

7


8

MoToRoLjoR – TUnga foRDon

Produkt, applikationer, specifikationer SAE

Ursa Ultra X

High performance syntetisk Low SAPS dieselmotorolja.

ACEA E6/E7

MAN M3477/3271-1, MB 228.51/ 226.9, MTU Type 3.1,

Renault RXD/RGD RLD-2, Volvo VDS-3 CNG, Deutz DQC III-05

Ursa Ultra

Ultra High performance Low SAPS dieselmotorolja med

ISOSYN-teknologi.

ACEA E9/E7, API CJ-4/CI-4+/SM/SL,

Cat ECF-3/2, Cummins CES20081, MACK EO-O PP07,

MAN M3575/3275, MB 228.31, Renault RLD-3/2,

Volvo VDS-4/VDS-3

Ursa Ultra

Ultra High performance Low SAPS dieselmotorolja med

ISOSYN-teknologi.

ACEA E9/E7, API CJ-4/CI-4+/SM/SL

Cat ECF-3/2, Cummins CES20081, Detroit Diesel DDC93K218,

MACK EO-O PP07, MAN M3575/3275, MB 228.31,

Renault RLD-3/2, Volvo VDS-4/VDS-3

Ursa TDX

High performance heavy duty delsyntetisk dieselmotorolja.

ACEA E7/E4, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF

Cummins CES20071/72/77/78, MACK EO M Plus, MAN M3277,

MB 228.5, MTU Type 3, Renault RLD-2/RXD, Scania LDF-2,

Volvo VDS-3, Deutz DQC III-05

Ursa Super TD

Super High performance delsyntetisk dieselmotorolja.

ACEA E7/E5 A3/B4, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL

Global DHD-1, Cat ECF-1a, Cummins CES20076/77/78,

MACK EO M Plus, MAN M3275, MB 228.3/229.1, Renault RLD-2,

Volvo VDS-3

Ursa Super TD

Super High performance Heavy Duty Dieselmotorolja.

ACEA E7/E5 A3/B4, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL

Cat ECF-1a, Cummins CES20076/ 77/78, MACK EO M Plus,

MAN M3275, MB 228.3/229.1, MTU Type 2, Renault RLD-2,

Volvo VDS-3, JASO DH-1

Ursa Super LA

Efficient performance Heavy Duty Dieselmotorolja.

ACEA E2 A2/B2, API CG-4/SJ

MACK EO L, MAN 271 MB 228.1/ 229.1, MTU Type 1, Volvo VDS

Ursa Super FE

High performance Heavy Duty Dieselmotorolja.

API CH-4/SJ

Super Universal Tractor Oil Extra

High performance Traktorolja (STOU).

API CE/SF GL-4

Allison C4, Case New Holland CNH MAT 3525,

Ford ESN-M2C159-B1, John Deere JDM J20C/J27,

Massey Ferguson CMS M1135/39/44/45, ZF TE-ML 06B/C

Ursa Super LA

Efficient performance Heavy Duty Dieselmotorolja.

API CF

Viskositet

40 °C 100 °C

VI

Flampunkt

°C

Lägsta flyt-

temp °C

10W-40 86 13,4 157 234 -36

10W-30 80 12,0 145 204 -30

15W-40 118 15,4 137 224 -36

10W-40 98 14,2 155 210 -27

10W-40 93,7 13,5 145 215 -36

15W-40 108 14,5 136 220 -30

15W-40 104 14,0 136 226 -30

10W-30 72,1 11,0 143 218 -42

10W-30 70 10,6 140 216 -42

10W 40 6,5 117 216 -33


MoToRoLjoR – TUnga foRDon

Produkt, applikationer, specifikationer SAE

Ursa Super LA

API CF

Ursa Super LA

API CF, ACEA E2

MAN 270, MB 228.0, MTU Type 1

Ursa Super LA

API CF, ACEA E2

MAN 270 MB 228.0, MTU Type 1, Volvo 97305

Ursa Super LA

API CF, ACEA E2

MAN 270, MB 228.0

Ursa Extra Duty

2-takt Detroit Diesel.

API CF-2/CF

Geotex Multigrade

High performance gasmotorolja.

API SG/CE

Allison C-3, Cat TO-2, Cummins NTC 400, MACK EO-K/2,

MAN M3271-1, MB 226.9, DAF HP-gas

Diesel Engine Oil 11093

Zinkfri motorolja för lok.

API CD

LOMA, EMD, GE, Bombardier

Viskositet

40 °C 100 °C

VI

Flampunkt

°C

Lägsta flyt-

temp °C

20W-20 60 8,5 114 222 -33

30 91 11,0 106 232 -30

40 132 14,2 106 240 -27

50 198 18,6 104 260 -27

40 140 14,4 101 248 -21

15W-40 100 13,8 139 230 -33

40 153 14,9 96 256 -9

9


10

Mc- och 2-TaKTsoLjoR

Produkt, applikationer, specifikationer SAE

Motex 4T-X

4-takts motorcyklar.

ACEA A3, API SL, JASO MA

Motex 2T-SX

Syntetisk 2-taktsolja.

API TC, JASO FC, ISO-L-EGD

Husqvarna 242

Motex 2T-X

Semisyntetisk 2-taktsolja.

API TC, JASO FC/FD, ISO-L-EGD

Motex 2T Outboard

Mineraloljebaserad 2-takts utombordsolja.

API TC, NMMA TC-W3

Motex S Outboard

Miljöanpassad syntetisk 2-takts utombordsolja.

NMMA TC-W3

Snowmobile Oil

Syntetisk 2-takts snöskoterolja.

API TC, JASO FC, ISO-L-EGD

Rotax 253 (snöskoter motortest)

Gräsklipparolja

ACEA E2, API CF/SJ

sTaTIonäRa gasMoToRER

Viskositet

40 °C 100 °C

VI

Flampunkt

°C

Lägsta flyt-

temp °C

10W-40 100 14,6 151 224 -27


Färg: Grön


Färg: Blå


Färg: Blå


Färg: Blå


Färg: Grön

Produkt, applikationer, specifikationer SAE

Geotex HD 40

Stationära gasmotorer, alla gastyper.

API CD

MWM-Deutz, Perkins, Jenbacher Ruston, Dorman (naturgas),

Fincantieri, Mirrlees, MAN

Geotex LA 40

Stationära gasmotorer naturgas.

Low SAPS

API CD

Caterpillar, Waukesha, Mirrlees, Deutz TI-0199-99-2105 issue 5,

GE Jenbacher TI-1000-1107, MAN B&W Naturgas, MDE,

Perkins, Rolls Royce Bergen, Wärtsilä

Geotex LF 40

Stationära gasmotorer biogas eller sura gaser.

API CD

Dorman, Fincantieri, Mirrlees, Perkins, Ruston, Waukesha,

Deutz, Jenbacher, MDE, MAN

51 8,6 146 80 -42

68 10,4 140 92 -27

54 8,8 141 100 -39

44 7,8 148 240 -39

51 8,6 146 80 -42

30 83,1 10,8 109 230 -27

Viskositet

40 °C 100 °C

VI

Flampunkt

°C

Lägsta flyttemp

°C

40 136 13,5 7 250 -27

40 125 13,2 5,2 244 -24

40 139 14,0 8,5 242 -24


MaRInMoToRoLjoR

Produkt, applikationer, specifikationer SAE

Delo 1000 Marine 30

Medel- och högvarviga trunkmotorer.

Gas oil < 1,5 % svavel.

API CF

Delo 1000 Marine 40

Medel- och högvarviga trunkmotorer.

Gas oil < 1,5 % svavel.

API CF

Delo 6170 CFO

Zinkfri motorolja. Silverpläterade lager.

GM-EMD, Caterpillar

Delo SHP

Högvarviga trunkmotorer.

API CF/CD/SF, ACEA E2

MB 228.2, MTU Typ 2

Taro 20 DP 30X

Medelvarviga trunkmotorer.

Gas oil och HFO < 2 % svavel.

Taro 30 DP 30X

Medelvarviga trunkmotorer.

HFO < 4 % svavel.

Taro 30 DP 40X

Medelvarviga trunkmotorer.

HFO < 4 % svavel.

Taro 40 XL 40X

Medelvarviga trunkmotorer.

HFO < 4,5 % svavel.

Taro 50 XL 40X

Medelvarviga trunkmotorer.

HFO < 4,5 % svavel.

Taro Special HT 70

Cylinderolja lågvarviga tvärstycksmotorer.

HFO

Taro Special HT LS 40

Cylinderolja lågvarviga tvärstycksmotorer.

HFO < 2 % svavel

Viskositet

40 °C 100 °C

VI

TBN

(Bastal)

Lägsta flyt-

temp °C

30 103 11,7 101 12 -18

40 146 14,4 96 12 -18

40 137 14,0 99 17 -18

40 135 14,0 100 12 -15

30 95 11,0 100 20 -12

30 95 11,0 100 30 -12

30 135 14,0 100 40 -12

40 135 14,0 100 40 -12

40 135 14,0 100 50 -12

50 247 21,0 100 70 -15

50 247 21,0 100 40 -15

11


12

TRansMIssIonsoLjoR

Produkt, applikationer, specifikationer SAE

Synthetic ATF HD

Syntetisk automatlådeolja.

GM Dexron-IIIH, MB 236.91, MAN 339 V1/V2/Z2,

ZF TE-ML 14C/04D/14B/16L, Volvo 97341,

Allison C4/TES-295/389, Ford Mercon V,

Voith 55.6335.3x 55.6336.3x

Texamatic 7045E

Automatlådeolja.

GM Dexron-IIIG, MAN 339 V1, ZF TE-ML 04D/09/17C, Allison C4,

Ford Mercon, Cat TO-2, A.Warner T-III, Voith 55.6335.3x

Texamatic 4291

Automatlådeolja.

GM Dexron-IID, MB 236.2/.5/.7, MAN 339 V1/Z1,

ZF TE-ML 03D/04D/09/11A/14A/17C, Allison C4, Cat TO-2,

Voith 55.6335.3x

Texamatic 9330

Automatlådeolja utan friktionsmodifierare.

Ford ESW-M2C33-F/G SQM2-9007-AA, Volvo 97330, JDM J21A

Geartex EP-A

Transmissionsolja mineral.

API GL-4

MB 235.1, MAN 341 E1/Z1, ZF TE-ML 02A/08/16A/17A/19A

Geartex EP-C

Transmissionsolja mineral.

API GL-5

MB 235.0, MAN 342 M1, ZF TE-ML

05A/07A/08/16B/17B/19B/21A, MIL-L-2105D, Volvo 97310-90

Geartex EP-C

Transmissionsolja mineral.

API GL-5

Volvo 97310-92, MIL L-2105D

Geartex LS

Limited slip transmissionsolja.

API GL-5

ZF TE-ML 05C/12C/16E/21C

Geartex LS

Limited slip transmissionsolja.

API GL-5

ZF TE-ML 05C/12C/16E/21C

Geartex S5

Syntetisk transmissionsolja.

API GL-5

Scania STO1:0

Multigear MTF

Semisyntetisk växellådsolja.

API GL-4

Volvo 97305-89, MAN 341 E3/Z4, ZF TE-ML 01/02L/16K,

DAF ZF+ Eatonlådor, Eaton Semisynth.

Multigear MTF HD

Syntetisk växellådsolja.

API GL-4

MB 235.4/.11, MAN 341 E4/Z4, ZF TE-ML 02, Volvo 97305/07,

DAF Eatonlådor, Eaton Synthetic


Färg: Röd


Färg: Röd


Färg: Röd


Färg: Röd

Viskositet

40 °C 100 °C

VI

Flampunkt

°C

Lägsta flyt-

temp °C

35,3 7,4 183 228 -45

33,8 7,4 194 200 -51

38 7,3 158 202 -48

36 7,3 174 206 -48

80W-90 135 14,0 101 220 -30

80W-90 135 14,0 101 212 -33

80W-140 220 24,6 141 200 -33

80W-90 136 14,8 110 214 -33

85W-140 325 25,0 98 214 -15

75W-140 181 25,4 175 215 -51

75W-80 57 9,6 150 231 -42

75W-80 54 9,17 151 244 -54


TRansMIssIonsoLjoR

Produkt, applikationer, specifikationer SAE

Multigear S

Syntetisk transmissionsolja för växellådor och slutväxlar.

API GL-5/GL-4/MT-1

Scania STO1:0, MB 235.8, MAN 341 E4/3343 S,

ZF TE-ML 02B/05B/07A/08/12B/16F/17B/19C/21B,

DAF ZF- och Eatonlådor+ bakaxel, NATO 0-226

Textran HD

Transmissionsolja Caterpillar.

Cat TO-4, ZF TE-ML 03C, Allison C4, Komatsu KES 07.868.1

Textran HD

Transmissionsolja Caterpillar.

Cat TO-4, ZF TE-ML 03C/07F, Allison C4, Komatsu KES 07.868.1

Textran HD

Transmissionsolja Caterpillar.

Cat TO-4, Volvo 97305-90, Komatsu KES 07.868.1

Textran TDH Premium

Universal Tractor Transmission Oil (UTTO).

API GL-4

ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E, Volvo WB101, Allison C3,

Cat TO-2, MF CMS M1143/45, Case N.H. MAT3505/3525,

John Deere J20C

Ursa Super LA 40

Monograde motorolja.

Volvo 97305-89 Växellådor

Textran V 32

Voith turbokopplingar och loktransmissioner.

Vioth 3.285-149

Outboard Gear Oil EP 90

Växelhus utombordsmotorer.

Viskositet

40 °C 100 °C

VI

Flampunkt

°C

Lägsta flyt-

temp °C

75W-90 98 14,7 157 202 -54

10W 41 6,6 112 222 -42

30 89 10,6 103 248 -30

50 230 19,6 97 258 -27

80W 59 9,4 142 220 -42

40 138 14,2 100 236 -27

ISO VG 32 32 5,5 109 220 -39

90 15 14,5 99 230 -24

13


14

hyDRaULVäTsKoR

Produkt, applikationer, specifikationer ISO VG

Rando HD

Hydraulolja, främst för inomhusbruk.

DIN 51524-2 HLP

ISO 11158 HM

Rando Ashless EP

Zinkfri hydraulolja, främst för inomhusbruk.

DIN 51524-2 HLP

ISO 11158 HM

Rando HDZ

Hydraulolja, främst för utomhusbruk.

DIN 51524-3 HVLP

ISO 11158 HV

Hydraulic Oil K

För hydrauliska hissar.

Rando WM 32

Hydraulolja för vindkraftverk.

DIN 51524-3 HVLP

ISO 11158 HV

Vestas Wind Sys 0000-2843

Rando HDZ LT

Hydraulolja, främst för utomhusbruk.

DIN 51524-3 HVLP

ISO 11158 HV

SS 15 54 34 AV

Rando Ashless 8401

Hydraulolja för arktiskt klimat.

Svensk Försvarsstd FSD 8401

Royco 756

Hydraulolja för extremt låga temperaturer.

Mil-PRF-5606H

Pentosin LHM+

För användning i Citroën.

PSA B71 2710

Hydra

Miljöanpassad hydraulolja, syntetisk ester.

SS 155434 BV Miljöanpassad

ISO 15380 HEES

Enviro 46

Miljöanpassad hydraulolja, mättad syntetisk ester.

SS 155434 BV Miljöanpassad

ISO 15380 HEES

Anderol FGH

Syntetisk hydraulolja för livsmedelsindustri, PAO.

NSF H1

DIN 51524-2 HLP

10

22

32

46

68

100

150

46

68

15

22

32

46

68

100

Viskositet

40 °C 100 °C

10

22

32

46

68

100

150

46

68

15

22

32

46

68

100

2,8

4,3

5,5

6,9

8,7

11,4

14,6

6,7

9,6

3,9

5,1

6,3

8,0

10,7

13,5

VI

107

100

107

103

100

98

97

101

99

159

169

151

154

150

150

Flampunkt

°C

176

196

224

228

248

252

274

230

238

160

194

204

216

230

246

Lägsta flyt-

temp °C

-27

-30

-36

-33

-33

-27

-30

-30

-27

-57

-39

-42

-42

-39

-39

46 45 8,3 163 214 -30

32 32 7,4 211 172 -45

32

46

32

46

7,3

9,4

200

196

160

200

-42

-39

32 29 9,9 361 108 < -60

15

Färg: Röd


Färg: Gul-

Grön

32

46

13,9 5,1 370 95 -70

18,6 6,2 325 125 -50

32

46

7,4

9,3

194

194

215

252

-51

-45

46 41,4 7,5 150 200 < -63

32

46

68

100

31,7

47,9

66,5

99,4

5,9

7,9

10,1

13,2

135

135

136

130

240

265

265

265

-55

-57

-53

-54


hyDRaULVäTsKoR

Produkt, applikationer, specifikationer ISO VG

Synstar Hydraulic HFDU 46

Svårbrännbar hydraulvätska baserad på syntetisk ester.

ISO HFDU

Glytex HFC 46

Svårbrännbar hydraulvätska glykol/vatten.

ISO HFC

7th Luxemburg report

VäxELLåDsoLjoR InDUsTRI

Produkt, applikationer, specifikationer ISO VG

Meropa

Mineraloljebaserad.

EP växellådsolja.

DIN 51517/3 CLP

ISO 12925-1 CKD

Pinnacle EP

Syntetisk EP växellådsolja, PAO.

DIN 51517/3 CLP HC

Pinnacle WM 320

Syntetisk EP växellådsolja för vindkraftverk, PAO.

DIN 51517/3 CLP HC

ISO 12925-1

Valmet Moventas

Synlube WS

Syntetisk växellådsolja, polyglykol.

DIN 51517/3 CLP PG 150

OBS! Ej blandbar med andra typer av oljor.

Anderol 6

Syntetisk växellådsolja för livsmedelsindustri, PAO.

NSF H1

Viskositet

40 °C 100 °C

VI

Flampunkt

°C

Lägsta flyt-

temp °C

46 45,7 9,4 195 320 -30

46 47 9,7 200 N/A -27

68

100

150

220

320

460

680

1000

1700

150

220

320

460

Viskositet

40 °C 100 °C

68

100

150

220

320

460

680

1000

1700

150

220

320

460

8,6

11,2

14,5

18,8

24,0

31,6

37,5

47,4

62,0

18,8

26,1

35,2

46,5

VI

98

94

95

96

97

100

90

90

84

150

154

159

163

Flampunkt

°C

225

228

230

240

242

246

250

254

260

244

234

240

246

Lägsta flyttemp

°C

-30

-27

-24

-21

-21

-15

-15

-15

-15

-48

-48

-42

-39

320 320 35,4 156 240 -48

150

220

320

460

150

220

320

460

680

150

220

320

460

155

233

340

444

619

25,0

41,8

61,6

85,3

18,4

23,6

33,4

37,5

48,9

227

241

252

262

133

126

138

128

133

284

284

282

296

248

256

242

245

240

-42

-42

-42

-36

-42

-42

-42

-39

-22

15


16

LUfTKoMpREssoR- och LUfTVERKTygsoLjoR

Produkt, applikationer, specifikationer ISO VG

Cetus PAO

Syntetisk olja för skruv- och kolvkompressorer.

DIN 51506 VDL

Cetus DE 100

Syntetisk olja för kolvkompressorer, diester.

ISO 6743-3: ISO-L-DAC

Compressor Oil EP VD-L

Mineralolja för skruv- och kolvkompressorer.

DIN 51506 VDL

Anderol FG XL

Syntetisk olja för skruv- och kolvkompressorer i

livsmedelsindustrin, PAO.

DIN 51506

NSF H-1

Aries

För tryckluftsdrivna verktyg och bergborrar.

Aries XLX 32

Luftverktygsolja med goda lågtempegenskaper.

KyLKoMpREssoRoLjoR

46

68

Viskositet

40 °C 100 °C

46

68

8,1

10,3

VI

136

141

Flampunkt

°C

232

240

Lägsta flyt-

temp °C

-57

-52

100 96,6 10,2 84 252 -35

46

68

100

46

68

100

32

100

Produkt, applikationer, specifikationer ISO VG

Capella WF

Naftenisk kylkompressorolja för R-12, R-22 och ammoniak.

DIN 51503

Capella Premium 68

Semisyntetisk kylkompressorolja för ammoniak.

DIN 51503-1 (KAA)

Capella A 68

Syntetisk kylkompressorolja för ammoniak.

DIN 51503-1

Anderol RCF P 68FG

Syntetisk kylkompressorolja för ammoniak, PAO.

NSF H1

DIN 51503 KAA 68

Capella HFC 55

Syntetisk kylkompressorolja för R134A m.fl.

46

68

100

45,7

68,3

98,5

31

105

6,9

8,9

11,0

7,8

10,4

13,1

5,3

10,2

102

101

97

140

140

131

102

71

234

244

248

235

238

238

174

212

-24

-18

-12

-57

-57

-54

-27

-24

32 33 5,3 85 185 -48

46

68

Viskositet

40 °C 100 °C

43,8

68

5,4

6,7

VI

23

13

Flampunkt

°C

188

198

Lägsta flyttemp

°C

-39

-36

68 68 9,2 113 262 -42

68 68,7 10,6 140 260 -57

68 65,6 10,1 139 266 -54

– 55 8,6 138 > 270 -39


TURbIn- och cIRKULaTIonsoLjoR

Produkt, applikationer, specifikationer ISO VG

Regal Premium EP

Smörjolja för gas- och ångturbiner, med och utan växel.

DIN 51515 / T1 L-TD och L-TG

ISO 8068 Type L-TSE o L-TGE

Regal EP 100

Turbin- och cirkulationsolja.

ISO 6743/5

Regal SGT 22

Syntetisk gasturbinolja.

MIL-PRF 23699 F

GE Aero Derivative Gas Turbin

Rolls Royce RB 211

PMO

Pappersmaskinolja.

Textran V 32

Voith turbokopplingar och loktransmissioner.

Voith-Turbo 3.285-149

gEjDoLjoR, sågKEDjEoLjoR

32

46

68

100

150

220

320

Viskositet

40 °C 100 °C

32

46

68

100

150

220

320

5,6

6,9

8,8

11,1

14,6

18,7

23,4

VI

112

112

109

95

95

95

95

Flampunkt

°C

226

230

244

255

260

276

270

Lägsta flyt-

temp °C

– 25,6 5,1 132 254 -54

150

220

320

Produkt, applikationer, specifikationer ISO VG

Way Lubricant X

Vidhäftande gejdolja för verktygsmaskiner och kedjor.

Biostar Chainbar 80

Miljöanpassad sågkedjeolja, raffinerad rapsolja.

Clingtex 55

Clingtex 125

Sågkedjeolja.

150

220

320

14,5

18,9

23,8

96

96

96

226

278

256

32 32 5,5 109 220 -39

68

100

220

320

Viskositet

40 °C 100 °C

68

100

220

320

9,8

12,1

20,9

26,3

VI

119

114

108

106

Flampunkt

°C

229

241

241

242

-9

-9

-12

-18

-12

-12

-12

-6

-6

-12

Lägsta flyttemp

°C

-33

-27

-27

-24

– 83 19,4 256 300 -3955

125

7,6

13,3

100

100

225

253

-36

-27

17


18

pRocEss-, VIT-, TRansfoRMaToR- och VäRMEöVERföRIngsoLjoR

Produkt, applikationer, specifikationer ISO VG

Omis 22

Processolja.

Process Oil 1100

Process Oil 1150

Process Oil 1600

Process Oil 1460

Process Oil 2100

Process Oil 2600

foRMoLjoR

Produkt, applikationer, specifikationer ISO VG

Texaform CR 3

Betonggjutning.

Texaform PR 5

Betonggjutning.

Viskositet

40 °C 100 °C

Viskositet

40 °C 100 °C

VI

Flampunkt

°C

Lägsta flyt-

temp °C

3 3 – – 55 -22

5 5 – – 140 -24

VI

Flampunkt

°C

Lägsta flyttemp

°C

22 20,7 4,2 101 202 -12

22

32

100

460

22

100

White Oil Pharmaceutical 40 15 16,5 3,5 81 182 -12

White Oil Pharmaceutical 240W 68 71 9,0 100 250 -18

Transformer Oil Inhibited

IEC 60296(03)

BS 148 IIA

Texatherm 32

Värmeöverföringsolja.

DIN 51522 -Q

Texatherm HT 22

Syntetisk värmeöverföringsolja.

DIN 51522 –Q

ISO 6743 L-QB

cyLInDERoLjoR

Produkt, applikationer, specifikationer ISO VG

Vanguard

För ångcylindrar och snäckväxlar.

AGMA

21

31

110

476

20,3

108

4,2

5,3

12,0

31,2

4,1

12,2

102

103

97

96

105

108

> 202

230

270

300

206

270

– 9,4 – – 148 -60

32 32 5,4 96 220 -20

22 22 3,8 23 198 -57

460

1000

Viskositet

40 °C 100 °C

460

1000

30,9

47,5

VI

97

90

Flampunkt

°C

284

300

-12

-12

-9

-9

-15

-17

Lägsta flyttemp

°C

-9

0


RosTsKyDDspRoDUKTER

Produkt, applikationer, specifikationer ISO VG

Metal Protective Oil L

Rostskyddsolja.

Rust Proof Compound L

Vaselinbaserat rostskydd med lösningsmedel.

sMöRjfETT LagER

Viskositet

40 °C 100 °C

Produkt, applikationer, specifikationer NLGI Tvål

Multifak EP 2

”Universalfett” industri och fordon.

Multifak EP 0

Halvflytande med god pumpbarhet. Även till fettsmorda växlar.

Multifak 264 EP 00/000

Centralsmörjfett.

Starplex EP 1

Vekare premium ”universalfett” för bättre pumpbarhet.

Starplex EP 2

Högkvalitativt fett för rullnings- och glidlager, brett användningsområde,

för industri och fordon. Hjullager, pumpar, fläktar, elmotorer mm.

Starplex EP 3

Fastare premium ”universalfett”.

Vibrerande lager, vertikala axlar, elmotorer.

Starplex HT 1

Högtempfett.

Multifak T EP 2

Fett med tjock basolja för industri och fordon.

Novatex EP 2

Vattenbeständigt ”universalfett”.

Texando CX EP 2

Vattenbeständigt ”universalfett”.

VI

Flampunkt

°C

Lägsta flyt-

temp °C

– 18 – – > 140 -15

– – – – 74 –

Basolja

cSt 40 °C

Tempområde

°C

2 Litium 200 -30/+120

0 Litium 200 -30/+120

00/000 Litium 45 -50/+120

1 Litiumkomplex 200 -35/+140

2 Litiumkomplex 200 -35/+140

3 Litiumkomplex 115 -20/+150

1,5 Litiumkomplex 530 -30/+180

2 Litium 680 -20/+130

2 Kalcium 250 -30/+120

2 Kalciumkomplex 145 -25/+140

19


20

sMöRjfETT gLIDyToR, chassI och KUggaR

Produkt, applikationer, specifikationer NLGI Tvål

Novatex Heavy EP 2

Vidhäftande vattenresistent chassifett.

Novatex Heavy EP 0

Vidhäftande vattenresistent chassifett med god pumpbarhet.

Molytex Heavy EP 2

”Universalfett” med 3 % MoS för industri och fordon.

2

Marfak 00

Halvflytande fett för glidytor och växlar.

Coupling Grease

Specialfett för bågtandkopplingar.

Texclad 2

Vidhäftande fett med grafit och MoS för öppna kuggväxlar.

2

Copper Grease 9143

Gängfett med kopparpulver.

sMöRjfETT MED synTETIsK basoLja

Produkt, applikationer, specifikationer NLGI Tvål

Biogrease Heavy EP 2

Miljöanpassat chassifett, vidhäftande, vattenresistent, baserat på

syntetisk ester.

Synthgrease Light

För snabbgående lager, PAO.

Synthgrease Medium

”Universal”, elmotorer, låga/höga temperaturer, PAO.

Synthgrease Heavy

För hög temperatur/hög belastning, PAO.

sMöRjfETT LIVsMEDELsInDUsTRI nsf h1

Produkt, applikationer, specifikationer NLGI Tvål

Anderol 783-2

Syntetiskt ”universalfett” livsmedelsindustri, PAO.

Anderol FGCS-2

”Universalfett” livsmedelsindustri, vitolja.

Anderol HTFG-2

Inert specialfett för extremt höga temperaturer.

”När inget annat fungerar.”

Basolja

cSt 40 °C

Temp-

område °C

2 Kalcium 800 -30/+120

0 Kalcium 800 -30/+90

2 Litium 200 -30/+130

00 Natrium 1100 -20/+95

0/1 Litium > 3200 -30/+120

2 Kalcium > 1000 -10/+60

2 Bentonit 100 -20/+650

Basolja

cSt 40 °C

Tempområde

°C

2 Kalcium 540 -30/+80

2 Litiumkomplex 44 -55/+140

2 Litiumkomplex 100 -40/+150

1,5 Litiumkomplex 460 -40/+150

Basolja

cSt 40 °C

Tempområde

°C

2 Aluminiumkomplex 350 -45/+160

2

Kalciumsulfonatkomplex

95 -20/+160

2 PTFE 500 < 300


KyLaRVäTsKoR

Produkt, applikationer, specifikationer Färg Kokpunkt Flampunkt °C Brytningsindex

Havoline XLC +B

Long Life etylenglykol.

MB 325.3, Ford WSS-M97B44-D, GM 6277M, MAN 324 Typ SNF,

VW TL-774F

Kylarglykol Super

Etylenglykol.

BS 6580

Havoline XLC PG

Long Life propylenglykol, ogiftig.

VW TL52176

Havoline XLI

Korrosionsionsskydd, longlife.

Doseras 5-10 %. Fartygsmotorer och industriella system.

OBS! Ej frostskydd.

bRoMsVäTsKa

Produkt, applikationer, specifikationer Färg

Brake Fluid DOT 4

Broms och kopplingssystem fordon. Glykoleter.

FMVSS 116 DOT 4

aDbLUE

Produkt, applikationer, specifikationer Färg

AdBlue

Ureatillsats för SCR katalysator som minskar NOx-utsläpp.

KaLLaVfETTnIngs- och LösnIngsMEDEL

Orange 180 122 1,430

Blå 175 120 1,430

Ofärgad 165 100 1,431

Ofärgad – – –

Densitet

kg/m 3

Viskositet

-40 °C, cSt

Viskositet

+ 100 °C, cSt

Bärnsten 1070 < 1500 2,4

Densitet

kg m3 Kokpunkt

°C

Fryspunkt

°C

Ofärgad 1090 102 -11

Produkt, applikationer, specifikationer Aromathalt % Kokpunkt °C Flampunkt °C Densitet kg/m 3

Clean Wash X

Lågaromatisk kallavfettning med emulgator.

Clean Wash Maxi

Högaromatisk kallavfettning med emulgator.

Nafta HFL/White Spirit LAHF

Lågaromatiskt lösningsmedel utan emulgator.

White Spirit/Lacknafta

Högaromatiskt lösningsmedel utan emulgator.

Lysfotogen

Lågaromatiskt bränsle för lampor, kaminer etc.

< 0,5 > 100 > 70 800

18 > 100 > 60 810

< 0,5 175-225 > 61 800

18 175-220 > 65 800

< 1 192-245 70 790

21


22

aLKaLIsKa aVfETTnIngsMEDEL

Produkt, applikationer, specifikationer Ph koncentrat Ph lösning Densitet kg/m 3

Fordonstvätt

Microemulsion spädes med vatten 1:3 till 1:10.

Avfettning Vattenbaserad

Alkaliskt tvättmedel spädes med vatten 1:5 till 1:30.

DRIVMEDEL bEnsInMoToRER

Produkt Egenskaper/användningsområde

Bensin 95 E5

Enligt svensk standard SS 15 54 22, miljöklass 1

Bensin 98

Enligt svensk standard SS 15 54 22, miljöklass 1

Alkylatbensin 2-takt

Enligt svensk standard SS 15 54 61

Alkylatbensin 4-takt

Enligt svensk standard SS 15 54 61

Etanol E85

Enligt svensk standard SS 15 54 80

DRIVMEDEL DIEsELMoToRER

10,0 9,5 920

12,9 11,8 1065

Standard 95-oktanig bensin med inblandning av bioetanol (max 5 %).

Standard 98-oktanig bensin.

Produkt Egenskaper/användningsområde

ACP Evolution Diesel

Enligt svensk standard SS 15 54 35, miljöklass 1

ACP Diesel

Enligt svensk standard SS 15 54 35, miljöklass 1

Biodiesel 100

Enligt svensk standard SS-EN 14214

En renare bensinkvalitet som ger mindre påverkan på miljön och dig som användare.

Främst avsedd för småmotorer. Färdigblandad med 2% helsyntetisk tvåtaktsolja.

En renare bensinkvalitet som ger mindre påverkan på miljön och dig som användare.

Främst avsedd för småmotorer. Innehåller ingen olja.

Består till största andelen av bioetanol och ger därmed ett lägre utsläpp av fossila växthusgaser.

Avsett för bensinmotorer som är anpassade för E85.

En standarddiesel som tillverkas av fossil råvara tillsammans med ca 15 % förnybar råvara.

I tillverkningsprocessen omformas den förnybara råvaran så att den färdiga produkten

enbart innehåller kolväten. I den färdiga produkten låginblandas biodiesel (RME) med max

7 %. Total förnybar andel ca 22 % vilket ger en kraftig minskning av utsläppet av fossil

koldioxid. Uppfyller fordonstillverkarnas krav för garantier och serviceintervall enligt

standard.

Fossil diesel med inblandning av biodiesel (RME) med max 5 %. Finns även utan RME för

användningsområden där inblandning av RME ej är lämpligt

Ett biobaserat motorbränsle som består av 100% RME (RapsMetylEster). Ger minskad

påverkan på växthuseffekten. Fordonstillverkarna ställer krav på att motorn är anpassad

för bränslet samt krav på kortare serviceintervall för att garantierna ska gälla.


faRTygsbRänsLE

Produkt Egenskaper/användningsområde

Gas Oil Minima max 0,001 % svavel Avsedd för den typ av dieselmotorer som används i fartyg för kommersiell drift samt

som stationära motorer och i lok. Ger låga utsläpp av svavel och kvävedioxid.

Goda köldegenskaper.

Gas Oil 32 max 0,05 % svavel Anpassad för lagringstemperaturer ner mot -32 °C. Avsedd för den typ av dieselmotorer

som används i fartyg för kommersiell drift samt som stationära motorer och i lok.

Gas Oil 10 max 0,05 % svavel Anpassad för lagringstemperaturer över -10 °C. Avsedd för den typ av dieselmotorer som

används i fartyg för kommersiell drift samt som stationära motorer och i lok.

Marin Ultra LS max 0,05 % svavel Avsedd för den typ av dieselmotorer som används i fartyg för kommersiell drift.

Ett bra alternativ till Gas Oil 10 om möjlighet till förvärmning finns samt värmningsmöjlighet

i tankarna.

IF 380 XLS max 0,5 % svavel Produkten är avsedd som bunkerbränsle i fartyg utrustade med dieselmotorer och

värmningsmöjligheter i tankarna.

IF 380 CR max 1,0 % svavel Produkten är avsedd som bunkerbränsle i fartyg utrustade med dieselmotorer och

värmningsmöjligheter i tankarna.

ELDnIngsoLja

Produkt Egenskaper/användningsområde

Eldningsolja 1 Minima

Enligt svensk standard SS 15 54 10

Eldningsolja 1 E32

Enligt svensk standard SS 15 54 10

Eldningsolja 1 E10

Enligt svensk standard SS 15 54 10

Avsedd för små- till medelstora värmeanläggningar utrustade med tryckoljebrännare.

Innehåller max 0,001 % svavel. Belastas inte med svavelskatt. Goda köldegenskaper.

Avsedd för små- till medelstora värmeanläggningar utrustade med tryckoljebrännare.

Avsedd för utomhuslagring. Innehåller max 0,05 % svavel. Belastas inte med svavelskatt

Avsedd för små- till medelstora värmeanläggningar utrustade med tryckoljebrännare.

Avsedd för inomhuslagring. Innehåller max 0,05 % svavel. Belastas inte med svavelskatt.

Eldningsolja Bio 100 Baserad på 100% RME (RapsMetylEster). Motsvarande köldegenskaper som fossil

Eldningsolja 1 E10, och lämpar sig bäst för att användas i anläggningar där oljetanken

varmhålls. Brännartillverkare eller generalagent kontaktas för godkännande att använda

Eldningsolja Bio 100.

Eldningsolja 3A Ultra LS

Enligt svensk standard SS 15 54 10

Eldningsolja 4

Enligt svensk standard SS 15 54 10

Eldningsolja 5

Enligt svensk standard SS 15 54 10

Eldningsolja 6

Enligt svensk standard SS 15 54 10

Kräver anpassade anläggningar med varmhållning av cistern och värmning i brännaren.

Innehåller max 0,05 % svavel, vilket innebär att den inte belastas med svavelskatt

Ultra har låg kvävehalt och goda förbränningsegenskaper.

Avsedd som bränsle i anläggningar med goda förvärmningsanordningar.

Finns med max svavelhalt 0,3 och 0,4 %.

Avsedd som bränsle i anläggningar utrustade med lämpliga brännare och mycket goda

kapaciteter på förvärmare och värmeanordningar i lagercistern.

Finns med svavelhalt 0,3, 0,4 och 0,5 %.

Avsedd som bränsle i anläggningar utrustade med lämpliga brännare och mycket goda

kapaciteter på förvärmare och värmeanordningar i lagercistern.

Finns med svavelhalt 0,5 och 0,7 %.

23


24

TEKnIsK InfoRMaTIon

saE VIsKosITETsKLassER föR MoToRoLjoR

Society of Automobile Engineers är en amerikansk organisation för standardisering inom bilindustrin.

Dynamisk viskositet 1cP = 1mPa*s Kinematisk viskositet 1cSt = 1mm 2 /s

SAE J300 Viskositet låg temperatur Viskositet hög temperatur

Viskositetsklass CCS 1 mPa*s Pumpning mPa*s Kinematisk mm 2 /s vid 100 °C

High Shear Rate2 mPa*s

max vid °C max vid °C min max min @ 150 °C

0W 6200 @ -35 60 000 @ -40 3.8 – –

5W 6600 @ -30 60 000 @ -35 3.8 – –

10W 7000 @ -25 60 000 @ -30 4.1 – –

15W 7000 @ -20 60 000 @ -25 5.6 – –

20W 9500 @ -15 60 000 @ -20 5.6 – –

25W 13 000 @ -10 60 000 @ -15 9.3 – –

20 – – 5.6 < 9.3 2.6

30 – – 9.3 < 12.5 2.9

40 – – 12.5 < 16.3 2.9 3 , 3.7 4

50 – – 16.3 < 21.9 3.7

60 – – 21.9 < 26.1 3.7

1. Mätt med Cold Cranking Simulator. Simulerar vev/ramlager vid start i kyla.

2. Simulerar vev/ramlager vid högt varvtal och hög drifttemperatur.

3. 0W-40, 5W-40 och 10W-40

4. 15W-40, 20W-40, 25W-40 och 40

saE VIsKosITETsKLassER föR TRansMIssIonsoLjoR

Dynamisk viskositet 1cP = 1mPa*s Kinematisk viskositet 1cSt = 1mm 2 /s

SAE J306 Högsta temperatur för en

viskositet om 150.000 cP

Viskositet mm 2 /s vid 100 °C

min max

70W -55 °C 4.1 –

75W -40 °C 4.1 –

80W -16 °C 7.0 –

85W -12 °C 11.0 –

80 – 7.0 < 11.0

85 – 11.0 < 13.5

90 – 13.5 < 18.5

110 – 18.5 < 24.0

140 – 24.0 < 32.5

190 – 32.5 < 41.0

250 – 41.0 –


TEKnIsK InfoRMaTIon

Iso 3448 VIsKosITETsKLassER föR hyDRaUL- och InDUsTRIoLjoR

International Organization for Standardization.

Klassificeringssystem för viskositeter, referenstemperaturen är +40 °C.

Det finns 18 klasser, avvikelse från mittvärdet tillåts med +/-10 %.

ISO 3448 viskositetsklass Medelvärde vid +40 °C mm 2 /s (cSt) Min. Max.

ISO VG2 2.2 1.98 2.42

ISO VG3 3.2 2.88 3.52

ISO VG5 4.6 4.14 5.06

ISO VG7 6.8 6.12 7.48

ISO VG 10 10 9 11

ISO VG 15 15 13.5 16.5

ISO VG 22 22 19.8 24.2

ISO VG 32 32 28.8 35.2

ISO VG 46 46 41.4 50.6

ISO VG 68 68 61.2 74.8

ISO VG 100 100 90 110

ISO VG 150 150 135 165

ISO VG 220 220 198 242

ISO VG 320 320 288 352

ISO VG 460 460 414 506

ISO VG 680 680 612 748

ISO VG 1000 1000 900 1100

ISO VG 1500 1500 1350 1650

25


26

TEKnIsK InfoRMaTIon

apI basoLjEKLassIfIcERIng

American Pertoleum Institute. Specifikationer för basoljor.

För att klara de högt ställda kraven på moderna motoroljor med långa bytesintervaller och avgasreningsutrustning

kan inte traditionellt solventraffinerade basoljor användas (API Grupp I).

För att tillverka en s.k. Low SAPS olja måste Grupp II, III eller IV användas.

Grupp

Mättade HC

(% vikt)

Svavel

(% vikt)

Viskositetsindex

I < 90 och/eller > 0.03 och 80 ≤ VI < 120

II ≥ 90 och ≤ 0.03 och 80 ≤ VI < 120

III ≥ 90 och ≤ 0.03 och ≥ 120

IV PAO (Polyalphaolefins)

V Alla oljor som inte är grupp I-IV

apI MoToRoLjoR

American Petroleum Institute. Specifikationer för motoroljor.

Bensinmotorer

Kategori Status Beskrivning

SN Aktuell

SM Aktuell För 2010 och äldre motorer.

SL Aktuell För 2004 och äldre motorer.

SJ Aktuell För 2001 och äldre motorer.

SH, SG, SF Inktuella –

Introducerad oktober 2010 för 2011 och äldre fordon. Utvecklad för att ge bättre högtemperaturskydd mot

beläggningar på kolvar, skärpt slamkontroll och tätningskompatibilitet.

SE Inaktuell Varning: Olämplig för motorer tillverkade efter 1979.

SD Inaktuell Varning: Olämplig för motorer tillverkade efter 1971.

SC Inaktuell Varning: Olämplig för motorer tillverkade efter 1967.

SB Inaktuell Varning: Olämplig för motorer tillverkade efter 1951.

SA Inaktuell Varning: Innehåller ej additiv. Olämplig för motorer tillverkade efter 1930.


TEKnIsK InfoRMaTIon

apI MoToRoLjoR

American Petroleum Institute. Specifikationer för motoroljor.

Dieselmotorer

Kategori Status Beskrivning

CJ-4 Aktuell

CI-4 Aktuell

CH-4 Aktuell

CG-4 Inaktuell

CF-4 Inaktuell

CF-2 Inaktuell

CF Inaktuell

CE Inaktuell

Olja för snabbgående 4-takts dieselmotorer konstruerade för att möta avgasemissionskrav 2010 on-highway

och Tier 4 nonroad samt även tidigare modeller av dieselmotorer. Oljorna är formulerade för dieselbränsle

med en svavelhalt < 500 ppm. CJ-4 oljorna bevarar effektiviteten på partikelfilter och andra avancerade

avgasbehandlingssystem. Optimalt skydd mot katalysatorförgiftning, partikelfilterblockering, motorslitage,

beläggningar på kolvar, låg- och högtemperaturstabilitet, sothantering, oxidation, skumning och nedskjuvning.

API CJ-4 överträffar API CI-4+, CI-4, CH-4, CG-4 samt CF-4 och kan användas för motorer som har

krav på de specifikationerna. Vid svavelhalter > 15 ppm, kontrollera manualen för bytesintervall.

Introducerad 2002. Olja för snabbgående 4-takts dieselmotorer konstruerade för att möta 2004 års

avgasemissionskrav. CI-4 är formulerad för motorer med EGR. Svavelhalt bränsle < 0,5 %.

Kan ersätta oljor som har CD, CE, CF-4 och CH-4. Vissa CI-4 oljor möter även CI-4+.

Olja för snabbgående 4-takts dieselmotorer konstruerade för att möta 1998 års avgasemissionskrav.

Svavelhalt bränsle < 0,5 %. Kan ersätta CD, CE, CF-4 och CG-4 oljor.

Introducerad 1995. Olja för snabbgående 4-takts dieselmotorer konstruerade för att möta 1994 års

avgasemissionskrav. Svavelhalt bränsle < 0,5 %.

Kan ersätta CD, CE, och CF-4 oljor.

Introducerad 1990. För snabbgående 4-takts dieselmotorer med eller utan turbo.

Kan ersätta CD och CE oljor.

Introducerad 1994. För 2-takts dieselmotorer.

Kan ersätta CD-II olja.

CD-II Inaktuell Introducerad 1995. För 2-takts motorer.

Introducerad 1994. För off-road, indirekt insprutning och andra motorer. Även svavel > 0,5 %.

Kan ersätta CD.

Introducerad 1985. För snabbgående 4-takts dieselmotorer med eller utan turbo.

Kan ersätta CC och CD oljor.

CD Inaktuell Introducerad 1955. För vissa motorer med och utan turbo.

CC Inaktuell Varning: Olämplig för dieselmotorer tillverkade efter 1990.

CB Inaktuell Varning: Olämplig för dieselmotorer tillverkade efter 1961.

CA Inaktuell Varning: Olämplig för dieselmotorer tillverkade efter 1959.

27


28

TEKnIsK InfoRMaTIon

acEa MoToRoLjoR 2010

Bensin- och dieselmotorer i person- och lätta transportbilar.

Beteckning

A1/B1

Viskositet cP

high temp &

high shear

150 °C

≥ 2,9 och

≤ 3,5

A3/B3 ≥ 3,5

A3/B4 ≥ 3,5

A5/B5

Beteckning

≥ 2,9 och

≤ 3,5

Viskositet cP

high temp &

high shear

150 °C

Sulfataska % SAPS

Bränslebe-

sparing mot

15W-40 %

≤ 1,3 High/medium ≥ 2,5

≥ 0,9 och

≤ 1,5

≥ 1,0 och

≤ 1,6

High/medium –

High/medium –

≤ 1,6 High/medium ≥ 2,5

Oljor för motorer med trevägskatalysator och dieselpartikelfilter.

Sulfataska % SAPS

Bränslebesparing

mot

15W-40 %

C1 ≥ 2,9 ≤ 0,5 Low ≥ 3,0

C2 ≥ 2,9 ≤ 0,8 Mid ≥ 2,5

C3 ≥ 3,5 ≤ 0,8 Mid

C4 ≥ 3,5 ≤ 0,5 Low

≥ 1,0

(för xW-30)

≥ 1,0

(för xW-30)

Beskrivning

Viskositetsstabil olja för förlängda bytesintervaller.

För motorer konstruerade för tunna lågfriktionsoljor.

Olämplig för vissa motortyper.

Viskositetsstabil olja för högprestanda motorer och för vissa

motorer med förlängd bytesintervall eller hård belastning.

Viskositetsstabil olja för högprestanda motorer och för vissa motorer

med förlängd bytesintervall eller hård belastning. För direktinsprutade

dieselmotorer.

Viskositetsstabil olja för förlängda bytesintervaller.

För högprestanda motorer konstruerade för tunna lågfriktionsoljor.

Olämplig för vissa motortyper.

Beskrivning

Viskositetsstabil olja för högprestanda motorer konstruerade för tunna

lågfriktionsoljor. Lägst SAPS, olämplig för vissa motortyper.

Viskositetsstabil olja för högprestanda motorer konstruerade för tunna

lågfriktionsoljor. Olämplig för vissa motortyper.

Viskositetsstabil olja för högprestanda motorer.

Olämplig för vissa motortyper.

Viskositetsstabil olja för högprestanda motorer som kräver Low SAPS.

Olämplig för vissa motortyper.


TEKnIsK InfoRMaTIon

acEa MoToRoLjoR 2010

Dieselmotorer i tunga fordon.

Beteckning

Viskositet cP

high temp &

high shear

150 °C

Sulfataska % SAPS

TBN

mg KOH/g

E4 ≥ 3,5 ≤ 2,0 High/medium ≥ 12

E6 ≥ 3,5 ≤ 1,0 Low ≥ 7

E7 ≥ 3,5 ≤ 2,0 High/medium ≥ 9

E9 ≥ 3,5 ≤ 1,0 Low ≥ 7

EU UTsLäppsgRänsER TUnga foRDon

Partiklar (g/kWh)

0,36

0,15

0,10

Euro III

Euro II

Euro I

0,02

0,01 E. VI

Euro V

Euro IV

0,4 2,0 3,5 5,0 7,0 8,0

NOx (g/kWh)

Beskrivning

Viskositetsstabil olja som ger utmärkt kolvrenhet, slitageskydd,

sothantering och oljestabilitet. Den rekommenderas för högt belastade

motorer som möter utsläppskraven Euro I, II, III, IV samt V och har

mycket svåra driftförhållanden t.ex. signifikant förlängda bytesintervall.

Den är lämplig för motorer utan partikelfilter, vissa EGR-motorer samt

vissa motorer utrustade med SCR NOx-reducering.

Viskositetsstabil olja som ger utmärkt kolvrenhet, slitageskydd,

sothantering och oljestabilitet. Den rekommenderas för högt belastade

motorer som möter utsläppskraven Euro I, II, III, IV samt V och har

mycket svåra driftförhållanden t.ex. signifikant förlängda bytesintervall.

Den är lämplig för EGR-motorer med eller utan partikelfilter och

motorer utrustade med SCR NOx-reducering.

E6 rekommenderas starkt för motorer utrustade med partikelfilter.

Viskositetsstabil olja som ger utmärkt kolvrenhet, skydd mot cylinderpolering,

slitageskydd, sothantering och oljestabilitet. Den rekommenderas

för högt belastade motorer som möter utsläppskraven Euro I, II,

III, IV samt V och har svåra driftförhållanden t.ex. förlängda bytesintervall.

Den är lämplig för motorer utan partikelfilter, vissa EGR-motorer

samt de flesta motorer utrustade med SCR NOx-reducering.

Viskositetsstabil olja som ger utmärkt kolvrenhet, skydd mot cylinderpolering,

slitageskydd, sothantering och oljestabilitet. Den rekommenderas

för högt belastade motorer som möter utsläppskraven Euro I, II,

III, IV samt V och har svåra driftförhållanden t.ex. förlängda bytesintervall.

Den är lämplig för EGR-motorer med eller utan partikelfilter och

motorer utrustade med SCR NOx-reducering.

E9 rekommenderas starkt för motorer utrustade med partikelfilter.

EU har skärpt kraven på emissioner av

NOx (kväveoxider) och partiklar (sot)

från tunga fordon undan för undan.

En bil med en Euro I motor släpper ut lika

mycket partiklar som 18 bilar med Euro

V motorer.

• Euro I 1992

• Euro II 1996

• Euro III 2000

• Euro IV 2005

• Euro V 2008

• Euro VI 2013

29


30

TEKnIsK InfoRMaTIon

KonsIsTEns sMöRjfETT nLgI

National Lubricating Grease Institute (USA)

En kon släpps ned i fettprovet och inträngning mäts i tiondels millimeter.

NLGI 2 är den vanligaste konsistensklassen. För att få bättre pumpbarhet i centralsmörjsystem kan

ett mjukare fett användas. Till fettsmorda växlar är det vanligt med NLGI 000 till 0. NLGI 3 används

ibland till vibrerande inbyggnader, vertikala axlar, vissa elmotorer m.m. NLGI 4 till 6 förekommer

sällan idag. NLGI 6 kallas även blockfett då det skars bitar med kniv ur ett block. Bitarna

placerades i lager på ångmaskiner där de fick smälta/smörja.

NLGI-klass Penetration mm -1 Konsistens

000 445-475 Flytande

00 400-430 Halvflytande

0 355-385 Mjukt

1 310-340 Halvfast

2 265-295 Fast

3 220-250 Extra fast

4 175-205 Stelt

5 130-160 Extra stelt

6 85-115 Hårt

Penetrometer


oRDLIsTa

ACEA

(Association des Constructeurs Européens

d’Automobiles), en sammanslutning av

europeiska fordonstillverkare som bland annat

fastställer prestandanivåer för motoroljor, ersätter

klassificeringssystemet CCMC.

Additiv

Tillsatsmedel som förbättrar önskade egenskaper.

Antioxidant

Tillsats som stoppar pågående oxidation och/

eller fördröjer oljans åldrande, kallas även

oxidationsinhibitorer.

Anti-wear additiv

Slitageminskande tillsatsmedel.

API

(American Petroleum Institute), fastställer bland

annat prestandanivåer för motoroljor på den

amerikanska marknaden.

Aromater

Omättade kolväten med ringformad struktur. Förekommer

i petroleumbaserade lösningsmedel.

ASTM

(American Society for Testing and Materials),

amerikanska standardiseringsinstitutet.

Basolja

Den olja som används som bas vid tillverkning

av smörjmedel.

Biologisk nedbrytbarhet

Beskriver hur snabbt en produkt omsätts till

koldioxid och vatten.

CCMC

Se ACEA.

CCS

(Cold Cranking Simulator), mätmetod för

bestämning av en motoroljas flytbarhet vid låga

temperaturer. Uttrycks i enheten centipois (cP).

Centistoke cSt

Måttenhet för kinematisk viskositet. Skrivs även

mm²/s.

Cylinderpolering

Polering av cylinderväggarna i en förbränningsmotor

under drift, beror oftast på dålig motorolja

eller för långa bytesintervaller.

DIN

(Deutsches Industrie Normen), tyska standardiseringsinstitutet.

Densitet

Anger en volyms vikt i g/cm³ eller kg/m³ vid en

viss temperatur. Ersätter de tidigare benämningarna

specifik vikt och täthet.

Detergent

Tillsatsmedel i smörjmedel vilket håller metallytor

rena.

Diester

Basolja som bland annat används för tillverkning

av vissa syntetiska smörjmedel.

Dispergent

Tillsatsmedel i smörjmedel vilket motverkar

flockning och avlagring på metallytor av olösliga

förbränningsprodukter och andra föroreningar

genom att hålla dessa svävande i oljan.

Droppunkt

Den temperatur där ett smörjfett börjar droppa

enligt en speciell testmetod.

Emulsion

Blandning av två i varandra icke lösliga vätskor

(t.ex. vatten och olja) i vilken den ena är finfördelad

i den andra.

EP-additiv

(Extreme Pressure), tillsatsmedel som skyddar

glidande metallytor vid höga tryck.

Ester

Kemisk förening av alkohol och organisk syra.

Extraktionsbensin

(Lösningsbensin), används inom industrin som

lösningsmedel.

Fetoljor

Animaliska eller vegetabiliska oljor, kallas också

fetoljor.

Flampunkt

Den temperatur vid vilken en vätska avger gaser

som antänds av öppen låga.

Flyttemperatur

(Lägsta), den lägsta temperatur vid vilken en

petroleumprodukt ännu flyter.

Friktion

En kraft som motverkar den relativa rörelsen

mellan två ytor.

Friktionsmodifierare

Tillsats som förhindrar oljud och vibrationer i

våta bromsar och kopplingar.

Fyrkuleprov

Test där man med hjälp av mot varandra

roterande stålkulor bestämmer ett smörjmedels

smörjförmåga under belastning.

FZG-prov

Test där man med hjälp av två mot varandra

löpande kugghjul bestämmer ett smörjmedels

smörjförmåga vid olika belastningssteg.

Glykol

Dialkohol som oftast används som komponent

i kylarvätska, exempelvis etylenglykol och

propylenglykol.

Hydrodynamisk smörjning

När två metallytor är fullständigt separerade av

en oljefilm, kallas även fullfilmssmörjning.

ISO

(International Standardization Organization),

organisationen för internationell standardisering.

Katalysator

Ämne som påverkar en kemisk reaktion utan att

själv förbrukas.

Kavitation

Uppstår bland annat i pumpar beroende på

tryckförändringar i hydraulmediet. Små ångblåsor

bildas och, när trycket ändras, formar de

häftiga partiella tryck, vilket kan skada exempelvis

pumpar och ventiler.

Kolväten

Benämning på en grupp kemiska ämnen av kol

och väte, som utgör huvudbeståndsdelen i alla

petroleumprodukter.

LDF

(Long Drain Fieldtest), specifikation för motorolja

för tunga dieselmotorer som är godkänd enligt

Scanias krav på förlängda bytesintervall och

slitage.

Limited-slip

(LS), tillsatsmedel för att modifiera friktionen

mellan glidytorna i differentialbromsar.

MIL

Beteckning för amerikanska försvarets uppställda

specifikationer.

Molybdendisulfid (MoS ) 2

Fast smörjmedel som används när det är svårt

att bygga upp en smörjfilm.

Multigrade-oljor

Smörjoljor som är anpassade till varierande

temperaturförhållanden, se SAE.

31


32

oRDLIsTa

Naftenbasolja

Mineralolja som huvudsakligen innehåller

naftenska kolväten.

Naturgas

Huvudsakligen bestående av kortare kolvätekedjor.

Förekommer ensam i naturen eller i

anslutning till råolja.

NLGI

(National Lubricating Grease Institute), klassificerar

bland annat smörjfett.

NSF

(National Sanitation Foundation), granskar och

godkänner bland annat smörjmedel för användning

inom livsmedelsindustrin, gjordes tidigare

av USDA.

Oxidation

Kemisk reaktion med syre d.v.s. oljans åldrande.

Oxidation påskyndas av höga temperaturer och

närvaro av katalytiskt verkande metaller, som

koppar etc.

Oxidationsinhibitorer

Se antioxidant.

PAO

(Polyalfaolefin), basolja som används vid framställning

av vissa syntetiska smörjmedel.

Paraffinbasolja

Mineralolja som huvudsakligen innehåller raka

och mättade kolväten.

Penetration

Beskriver ett smörjfetts styvhet och struktur,

anger NLGI grad.

Pour point

(Lägsta flyttemperatur), se flyttemperatur.

Raffinering

Framställning av användbara petroleumprodukter.

SAE

(Society of Automotive Engineers), klassificerar

smörjmedel efter viskositet.

Skjuvstabilitet

Ett mått på en oljas förmåga att motstå viskositetsminskning

vid kraftig mekanisk bearbetning.

Stick-slip

Fenomen som uppträder i form av vibration när

två metallytor börjar röra på sig mot varandra.

Kan motverkas med friktionsmodifierare.

TAN

(Syratal), anger mängden syra i olja uttryckt i

milligram kaliumhydroxid per gram olja.

TBN

(Bastal), anger en oljas bastal d.v.s. förmåga att

neutralisera sura föroreningar.

Tensid

Ytspänningsnedsättande tillsatsmedel.

Tillsatsmedel

Se additiv.

Tribologi

Läran om friktion, nötning och smörjning.

USDA

(United States Department of Agriculture),

se NSF.

VDS

(Volvo Drain Specification), beteckning för motorolja

för tunga dieselmotorer som är godkänd

enligt Volvos krav för förlängda oljebytesintervall

och slitage.

Viskositet

Mått på en vätskas trögflutenhet vid viss

angiven temperatur. Uttrycks i mm²/s eller

centistoke (cSt). Englergrader (E) och Sayboltsekunder

(SUS) förekommer i äldre litteratur och

smörjrekommendationer.

Viskositetsindex (VI)

Mått på ändring i en vätskas viskositet vid

temperaturförändring. Ju högre viskositetsindex,

desto mindre ändring i viskositeten vid temperaturförändring.

Vitolja

Är hårt raffinerade, färglösa och luktlösa

mineraloljor som används inom exempelvis

farmakologi och kosmetik.


KonTaKTUppgIfTER

pREEM cEnTER

Vår kundtjänst – Preem Center – är grunden för de flesta av dina kontakter med Preem.

Du ringer ett telefonnummer och får hjälp med alla ärenden.

Vi har öppet vardagar mellan 07.00 och 17.00 på telefon 020-450 450.

Via Preem Center kan du göra dina beställningar eller få råd eller information om våra

produkter och tjänster. Vi kan också förmedla dina frågor till våra produkt-

specialister, någon av våra 30 specialistsäljare eller till våra experter inom Miljö, Hälsa

och Säkerhet.

DU nåR pREEM cEnTER på 020-450 450

bEsTäLLnIng:

Om du redan är kund hos oss kan du enkelt göra dina beställningar via Kundportalen.

Det går också bra att beställa via e-post: order@preem.se

pRoDUKT- och TEKnIKfRågoR sMöRjMEDEL:

smosupport@preem.se

föR näRMasTE åTERföRsäLjaRE:

www.preem.se

33


34

noTERIngaR


noTERIngaR

35


pREEM LEDER oMVanDLIngEn TILL ETT håLLbaRT saMhäLLE

Preems vision är att leda omvandlingen till ett hållbart

samhälle och vi ser oss som en del av lösningen – inte bara

en del av problemet.

Ett exempel på hur vi på Preem lever vår vision, är den

nya dieseln ACP Evolution Diesel. Den är delvis tillverkad

av tallolja, en restprodukt från skogsindustrin. Evolution

Diesel är en världsunik produkt som under sommarhalvåret

är förnybar till 22 % och som minskar utsläppet av koldioxid

med 16 %.

Under vinterhalvåret minskar andelen förnybar råvara men

Evolution är ändå den miljömässigt bästa standarddieseln

som finns på marknaden.

Preem AB, 112 80 Stockholm, www.preem.se

2012/1

Similar magazines