Etikarbete i Kriminal- vården

kriminalvarden.se

Etikarbete i Kriminal- vården

Grunden för vårt handlande

Under senare år har arbetet med Kriminalvårdens värdegrund intensifie-

rats. Det är ett viktigt arbete. Det ger en ökad tydlighet, sammanhåll-

ning och medvetenhet.

Arbetet med att formulera värdegrunden har utgått från de tankar och

reflexioner som medarbetare från hela Kriminalvården skickade in under

2006. Region Mitt fick uppdraget att arbeta vidare med värdegrunden.

Resultatet av den fortsatta processen håller Du i din hand. Allt vad vi

gör inom Kriminalvården ska bygga på värdegrunden. Etikens uppgift är

att skydda de grundläggande värdena. I vardagens arbete och möten blir

etiken synlig.

Syftet med det här arbetsmaterialet är att få igång ett samtal om vår

gemensamma uppgift, om vilka värden den bygger på och hur vi ska

gå tillväga. Det är vår förhoppning att häftet blir en hjälp i den viktiga

processen.

3

More magazines by this user
Similar magazines