Rigitone BIG™ system Monteringsanvisning - Gyptone

gyptone.se

Rigitone BIG™ system Monteringsanvisning - Gyptone

Checklista för montering av Rigitone BIG

kant A1 i GK-system

Luftfuktigheten i rummet under

montering / drift ska ligga mellan

40 och 70 %. Temperatur under

montering: min +10° C.

Expansionsfogar ska utföras per

10 x 10 m.

Vid montering får enbart GK-system

i 2 nivåer användas.

Rummet mäts upp.

Märk ut placeringen av de justerbara

upphängarna. Vid montering av

Gyproc GK Bärprofil ska den fasta

justerbara upphängaren GK 26/27

alltid användas.

Upphängning av Gyproc GK

Bärprofil. Bärprofil max c-avstånd

1000 mm.

Montering och infästning av Gyproc

GK Tvärprofil. Tvärprofil per max

320 mm. Avståndet kan dock variera

beroende på skivans storlek. Första

tvärprofilen placeras max 120 mm

från anslutande vägg.

Gyproc AB

Box 153

746 24 Bålsta

Tel 0171-41 54 60 Order

Tel 0171-41 54 80 Gyproc Teknisk

Support

Fax 0171-41 54 50

www.gyproc.se

Stålsystemet justeras vågrätt.

Stålskelettet ska förankras med

tvärgående avstyvning.

Skivorna ska alltid monteras

vinkelrätt mot underlaget.

Tvärprofiler ska alltid placeras under

alla kortsidor.

Starta alltid monteringen av skiv-

rader från rummets mitt. Observera

att skivornas mått varierar beroende

på perforeringstyp.

Limfogen mellan plattorna ska vara

0,5 -1 mm.

Alla framkanter ska slipas med

sandpapper.

Kontrollera alltid att baksidan är ren

och inte fylld med partiklar från

akustikduken.

Plattornas kant ska fuktas med en

något urvriden trasa / svamp innan

lim påförs.

Limmet påförs kanten och mängden

lim ska vara tillräcklig för att fylla ut

hela skivans tjocklek när skivorna

trycks ihop. Skrapa bort överblivet

lim efter ca 15-20 minuter med en

spackelspade och rengör eventuellt

ytan med en fuktig trasa.

ISO 9001 och OHSAS

Gyproc A / S har ett ledningssystem som är

certifierat enligtkraven i ISO-standarderna

9001, 14001 och OHSAS 18001.

Vid infästning startar man med den

limmade långsidan. Därefter arbetar

man sig runt till andra långsidan.

Notera: Tryck fast skivan hårt mot

underlaget vid skruvning för att

motverka nivåskillnader mellan

skivorna.

Alla skivskarvar ska spacklas med

Rigitone spackelmassa. Säkerställ att

hela skivskarven är fylld med

spackelmassa. Rigitone spackelmassa

kan också användas till skruvhål.

Vid användning av släta friser ska

kanten mot Rigitone BIG alltid vara

en rakt skuren skivkant.

Observera att bärverk, undertaks och

frisskivor ska löpa fritt från angränsande

väggar.

Rigitone BIG Monteringsanvisning 6

More magazines by this user
Similar magazines