Välkommen till arbetslivet! - Työelämään.fi

tyoelamaan.fi

Välkommen till arbetslivet! - Työelämään.fi

eN ANSTällNINgSINTerVju

Ifall din arbetsansökan har väckt arbetsgivarens

intresse så torde du kallas

till en anställningsintervju.

Det gäller att förbereda sig väl för

en anställningsintervju. Ifall du inte redan

gjorde det när du skrev din ansökan

bör du senast nu ta reda på fakta

om företaget. Gå in på företagets hemsidor.

Ifall du känner någon som arbetar

eller har arbetet på företaget så be

att han eller hon berättar om företaget

för dig. Kom ihåg att före intervjudagen

ta reda på var företaget är beläget, så

att du exakt vet vart du ska.

Kom utvilad och i god tid till intervjun.

Ifall du av någon anledning är

sen skall du omedelbart meddela detta

till intervjuaren! Kom ihåg att beklaga

förseningen.

Du skall vara korrekt klädd. Val av

klädsel kan lätt vålla huvudbry och därför

några tips: Ifall du kan besöka företaget

i förväg så kan du samtidigt hålla

ett öga på vad för klädkod de anställda

följer och ta modell av dem. Även det

vilken typ av arbete du söker bör till en

del påverka din klädsel: du kan till exempel

söka arbete som kundbetjänare,

kontorsanställd, fabriksarbetare eller

chef – klä dig enligt uppgift. Generellt

kan man säga, att det är bättre att klä

sig lite upp än rejält ned. Det viktigaste

är dock att dina kläder är rena och

prydliga.

Kom alltid ihåg vikten av personlig

hygien. Man bör aldrig komma smutsig

eller ovårdad till en anställningsintervju.

Ifall du har uppseendeväckande

piercingsmycken i ansiktet kan det vara

motiverat att ta bort dem för intervjun

(beroende på uppgift).

I en intervjusituation bör du komma

ihåg hur viktigt det första intrycket är.

Redan när ni skakar hand bildar intervjuaren

en första uppfattning om dig

och det kan vara svårt att förändra det

första intrycket. Även din icke-verbala

kommunikation, såsom miner, gester

och ditt allmänna yttre, påverkar den

bild intervjuaren får av dig.

Kom ihåg att uppföra dig gott och

reippaus ? under hela intervjun. Lyssna

när man talar till dig och svara tydligt,

klart och sanningsenligt på de frågor

man ställer till dig. Se intervjuaren i

ögonen när du talar till honom eller

henne. Trots att man kan läsa svaret

ur din ansökning eller CV så skall du

svara sakligt och under inga förhållan-

Möjliga intervjufrågor

Det lönar sig att öva inför en intervju och fundera på hur du skall svara på

möjliga intervjufrågor. De frågor som ställs bör alltid på något sätt beröra

det arbete eller de arbetsuppgifter som du söker.

Du kan exempelvis få följande frågor:

aVarför söker du denna plats/vill du arbeta i denna bransch?

aHur väl känner du vårt företag/vår organisation?

aHur uppfattar du det arbete som du söker? Vad väntar du dig av detta arbete?

aVilken arbetserfarenhet har du?

aI vilka arbetsuppgifter trivs du?

aMed vilka arbetsuppgifter trivs du?

aHurudan arbetstagare är du?

aNämn tre av dina goda och tre av dina dåliga sidor? (*)

aVarför bör vi välja just dig?

aVad har du för hobbyn?

aTalar du finska? Do you speak English? (**)

aHar du några frågor till oss? (***)

6 www.tyoelamaan.fi/sv

den kort uppmana intervjuaren att läsa

ur pappret.

Till intervjun bör du ta med en portfolio

med dina betyg och andra bevis

på din kompetens. Överst ska du lägga

de viktigaste och för arbetet mest väsentliga

dokumenten.

Kom ihåg att man på många sätt

kan klara en intervju bra. Var rejält

dig själv och försök att inte spänna för

mycket!

Similar magazines