Högskolans kansli - Högskolan i Borås

hb.se

Högskolans kansli - Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS ARKIVBILDNINGSPLAN 3 (3)

INSTITUTIONEN HANDELS- OCH IT-HÖGSKOLAN

Serie

signum

Arkivserie/handlingstyp Förvaringstid

Närarkiv

Kurs- och programinformation

i elektronisk form

Schema

Examinationsuppgifter

Instruktioner

Föreläsningsmanuskript

Övrigt som belyser kursen

Kompendier

- Stora kompendier (11 sid)

4 år

Förvarings

tid

Centralarkiv

Bevaras

Eventuell gallringsfrist Anmärkningar

Finns i KronoX

Pingpong

Bevaras Egenproducerat material som inte går att hitta i

andra skrifter, i den mån det förekommer. Gäller

även uppdrags- och KY-utbildning.

Kompendier med fler än 10 sidor arkiveras av

Högskoleservice

Kompendier med 10 sidor eller färre arkiveras av

institutionen

Handlingar rörande forskning Regleras i separat plan med dnr: 379-10-60. Frågor

hänvisas till arkivansvarig vid Högskolekansliet

Fastställd av Datum 2011-10-24

___________________________

Tore Johansson, administrativ chef

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Denna arkivbildningsplan träder i kraft den 1 september 2011 Dokumentansvarig: Högskolekansliet Åsa Enmyren

More magazines by this user
Similar magazines