(Str\345lning \344r ett verb \226 Spelet om radioaktiv kontaminering)

slmk.org

(Str\345lning \344r ett verb \226 Spelet om radioaktiv kontaminering)

Steg 3: metod – exemplet om den ukrainska jordbrukaren

Efter övningen med nätet är det dags att berätta historien om den påhittade ukrainska bonden

(ovan). Använd denna eller andra berättelser om radioaktiva flyktingar, för att understyka att

människor var tvungna att lämna sina hem på grund av ett osynligt gift.

Steg 4: beskriv lektionen och spela spelet

Albert Einstein sa en gång att fantasi är viktigare än kunskap. Eftersom det är svårt att förstå hur

radioaktiviteten kontaminerar och förstör omgivningen behöver vi använda vår fantasi och förstå

hur strålning är ett verb: det som är kontaminerat är också kontaminerande.

Lägg upp spelet genom att be om fyra frivilliga. Två av dessa får gå ut från klassrummet, medan de

andra två stannar. Be varje par diskutera hur strålning kan vara ett verb – utifrån faktumet att det

som är kontaminerat också är kontaminerande (det som är nedsmutsat med radioaktiv strålning

kommer också att avge radioaktiv strålning). Illustrera detta genom att ta en tavelsudd och sprida

kritdamm över dina händer. Låtsas att tavelsudden är kontaminerad med radioaktivitet. Håll den i

dina händer och låt dammet spridas över dina fingrar. Låtsas att detta är kontaminering. En person

har kritdamm på sina händer, den andra inte. Låt de två andra komma in i klassrummet. Skaka hand

med dem. Ge dem en vänskaplig klapp på ryggen. Genom vanlig, vardaglig fysisk interaktion, låt

eleverna se och identifiera hur radioaktivitet sprids.

Efter det korta rollspelet, be frivilliga beskriva vem som var radioaktivt nedsmutsad och vem som

inte var det. Låt dem identifiera hur radioaktiviteten har spritts. Till exempel: det var när

Muhammed, som hade tavelsudden, skakade hand med Anna. Han bad henne att sätta sig genom att

klappa på stolen. Hon steg senare upp och satte sig på en annan stol, medan Nathalie satte sig på

den kontaminerade stolen osv. Upprepa med fyra nya elever och sätt er sedan i helklass för att prata.

Fråga eleverna vad de känner och vad de har lärt sig. För att få alla att delta kan det vara bra att

antingen göra en runda eller ha en boll som eleverna får kasta mellan sig. Den som har bollen är då

den enda som får prata.

Steg 5: Gör något!!

Efter rollspelet är det dags att prata om vad man kan göra. Be eleverna resa sig upp och låt dem röra

sig i klassrummet för att få utlopp för lite energi. Fråga eleverna vad vi som samhälle behöver lära

oss för att identifiera osynliga gifter. Eleverna kan formulera sina idéer genom att skriva en

berättelse om vad de lärt sig, genom att göra ett collage med utklipp från tidningar och tidskrifter,

eller skriva ett brev till politiker om vikten av att förstå radioaktiv kontaminering. Hur kan vi förstå

det bättre? Och finns radioaktiv strålning även runt oss i Sverige? Kanske kan klassen bjuda in en

politiker eller någon expert på kärnkraft för att få veta mera om hur mycket strålning våra svenska

kärnkraftverk släpper ut och vad som kan hända om en olycka sker i Sverige. Tänk då på att bjuda

in personer med olika perspektiv – både de som talar för och emot kärnkraft, eftersom dessa

kommer att ha helt olika syn på riskerna.

LÄR OM KÄRNVAPEN 2008

© SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPEN, SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN

More magazines by this user
Similar magazines