Ny placering i South Hebron Hills De kom och såg - Sveriges Kristna ...

gammal.skr.org

Ny placering i South Hebron Hills De kom och såg - Sveriges Kristna ...

Ekumeniska

Följeslagarprogrammet

i Palestina och Israel

Nyhetsbrev nr nr 4 april 6 augusti 2012 2011

Ny De kom placering och sågi

South Hebron Hills

Deltagare på konferensen Kom och se. Foto: Sabeel

Resterna I slutet av ett mars tält arrangerade som nyligen rivits Diakonia, av israelisk militär deltagarna i byn Susiya. åkte I till bakgrunden regionen en ett följeslagare.

Bilda och Sabeel en teologisk konferens par dagar tidigare för att genom ett

I i Betlehem. juni öppnade Ungefär följeslagarprogram-

100 personer ”temaspår” området koordineras fördjupa sig även i till med exempel

met från Sverige en ny placering deltog i konferensen, i South Hebron regionens lokala organisationer historia, lokala som kyrkor B’Tselem, eller

Hills under på rubriken södra Kom Västbanken. och se. Karin Det ut- miljö. Ta’ayush och Rabbis for Human

satta Hallin, området koordinator präglas på Ekumeniska särskilt av hot Rights som också är aktiva i South

och följeslagarprogrammet, våld från ideologiskt var motiverade en av Vilket Hebron temaspår Hills. valde du?

israeliska deltagarna. bosättare och har hittills Jag Teamet guidade på Sveriges plats berättar Kristna Råds om hur nya

haft en mycket begränsad internatio- generalsekreterare de ser att deras närvaro Karin Wiborn påverkar och den

nell Vad närvaro. hände på Området Kom och är se? så pass biträdande israeliska militären generalsekreterare att faktiskt Björn ingri-

isolerat Bibelstudier, att EAPPI gudstjänster har ”upptäckt” och

Cedersjö pa vid bosättarvåld, runt på Västbanken, något som så att inte de

byar möten som mellan hittills människor. varit okända Många för av det fick alltid träffa annars följeslagare är fallet, i enligt fält. Både lokal- Karin

internationella samfundet, under sin befolkningen. Förutom att med sin

kartläggning av området. EAPPI är närvaro ha en dämpande effekt på

”ögonen Arresteringar på marken” och av förser barnorga

våldsanvändning, ser också följeslanisationer

som FN med förstahandsgarna att deras närvaro vid vägspär-

Under fyra år har Defence for

information om den humanitära


rar

Följeslagarprogrammets

har ett särskilt värde.

hemsida

Children International studerat hur den

situationen i olika byar och vittnes-

finns

– Att

två texter

stå vid

som

vägspärrarna

tar upp några

kl.

av

israeliska staten behandlar arresterade

mål från bosättarattacker. Arbetet i

rapportens

04.00 på morgonen

slutsatser, och

ger

berättar

de förbipas-

om

och fängslade minderåriga. Studien möten med människor som har sett

och Björn tyckte att det var intressant

serande ett vänligt ansikte i en för-

och var imponerade av följeslagarnas

nedrande process, säger en av följe-

arbete.

slagarna i teamet.

Följeslagarteamet i South He-

Vad var roligast?

bron Hills har sin bas i Yatta, en stad

Bibelstudierna och gudtjänsterna var

med ca 100 000 invånare. Som första

roligast. Många andra upplevelser var

team har det varit en stor utmaning

intressanta och viktiga. Bibelstudierna

för dem att etablera programmet på

leddes av den amerikanska teologen

plats och göra EAPPI känt för invå-

Ched Myers. Hans undervisning var

narna. Genom samtal med befolk-

mycket utmanande. Han menade att den

ningen och genom ett flitigt spridan-

som är kristen måste vara beredd att

de av broschyrer om programmet på

radikalt förändra sitt liv och arbeta för

arabiska, har nu en betydande del av

en rättvis värld.

invånarna vetskap om programmets

syfte. Det är a och o för program-

Vad blev det viktigaste resultaten

mets etablering att det finns en efter-

från konferensen?

frågan och en tillit från lokalsamhäl-

Jag tror att ungefär hälften av deltagarna

let gentemot EAPPI som aktör.

redan viste mycket om regionen och

Den största utmaningen med

konflikten och den andra hälften hade

placeringen, anser teamet, är att om-

inte tidigare fördjupat sig i frågorna.

rådet är så pass stort och att man inte

Det viktigaste resultatet är att dessa

kan vara överallt.

nu har fått en bra kunskap och ett

– När vi befinner oss i en av de ut-

stort engagemang. I våra kyrkor är

satta byarna och utgör en lugnande

vår utmaning nu att fånga upp detta

effekt på just den byn, har det hänt

engagemang, så att vi kan arbeta

att vi fått information om att bosät-

gemensamt för en lösning på konflikten.

tarna istället valt att trakassera en av

de närliggande byarna, säger en av

följeslagarna.

En bild som illustrerar följeslagarens

ständiga utmaning: att hantera

frustrationen över allt man inte kan påverka

och samtidigt uppskatta de tillfällen

då närvaron har gjort skillnad.

har resulterat i den nyligen utkomna arresteringarna och dess konsekvenser

rapporten Bound, Blindfolded and på nära håll.

Convicted: Fakta Children om held område in military C

Lena Hellqvist rapporterar om hur

detention. Det här nyhetsbrevet fokuserar på de delar av Västbanken som tillhör område C. I samband med Oslobarn

i stadsdelen Silwan i Jerusalem

Rapporten

avtalet

visar

delades

bland

Västbanken

annat att

upp i A-, B- och C-områden, där område C nästan helt kontrolleras av israelisk

drabbas. Rafik Lassel skriver om

miltär. Område C består till största del av palestinsk landsbygd och israeliska bosättningar. För de palestinier

det är vanligt att palestinska barn i Muhammad, som har suttit i israeliskt

som lever i dessa områden präglas livet av husrivningar, brist på vatten och förlust av land till de många

israelisk fångenskap utsätts för hot och

bosättningarna. Område C utgör omkring

fängelse.

60 % av Västbanken men glöms ofta bort av det internationella

misshandel.

samfundet. Läs mer om uppdelningen av Västbanken på Diakonias hemsida:

http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=1215

Läs rapporterna:

Ladda ner rapporten från:

Arrestering av palestinska barn och

www.dci-palestine.org

Barnarresteringar i Beit Ummar

Foto: Helene Bjerkestrand/EAPPI


Att erkänna är snabbaste vägen till friheten

Ernesto Katzenstein har besökt den

militära domstolen i Salem, vid den

norra gränsen mellan Västbanken och

Israel, och träffat advokaten Eyad

Mahameed. Eyad, som är israelisk

medborgare, har arbetat över sex år som

advokat åt palestinska fångar i militära

domstolar. Här kan du läsa en förkortad

version av intervjun.

Det är inte vanligt att sådana som vi

kommer hit. De andra som köar är

föräldrar, fruar och syskon som kommer

för att närvara när deras söner, makar

eller bröder åtalas vid domstolen.

Vi förklarar att vi har blivit inbjudna

av advokaten Eyad Mahameed. Efter en

stund får vi passera.

Det första fallet är en 16-årig pojke,

AH. Det enda som händer idag är att

Eyad läser anklagelserna för honom på

arabiska.

Fallet är allvarligt. AH är åtalad för

fem fall av mordförsök och andra brott.

Mordförsök gäller att han skulle ha

skjutit med ett vapen som enligt åtalet

kostade honom motsvarande 40 dollar.

- Fyrtio dollar? Är vapen så billiga

här? frågar jag.

- Nej, säger Eyad. Det här kan visa sig

Bli följeslagare

Nu söker vi följeslagare för vintern 2012

och våren 2013. Ansökningsblankett

hittar du på www.skr.org/foljeslagare. Vi

behöver din ansökan senast 3 juni.

Ekumeniska

följeslagarprogrammet

i Palestina och Israel

Sveriges Kristna Råd

Box 14038, 167 14 Bromma

Besöksadress Gustavslundsvägen 18,

Alviks Torg

Tel 08-453 68 00

Fax 08-453 68 29

seappi@skr.org

www.skr.org/foljeslagare

Fängelsemur i Salem. Foto: Ernesto Katzenstein

vara åtalets svaga punkt. Jag vet inte än.

Ett verkligt vapen kostar en bra bit över

tusen dollar.

Det andra fallet är MD, en 22-årig

man. Enligt åtalet blev han gripen

inne i Israel utan tillstånd och åtalas

följaktligen för att ha kommit in illegalt

i landet. Åtalet tar också upp att han

var ansvarig för en grupp som studerat

religion i en studentorganisation 2006

och 2007. Mannen har

erkänt vad han anklagas

för och blir dömd till

100 dagar i fängelse.

Eyad förklarar att

den överväldigande

majoriteten av de som

åtalas inför de militära

domstolarna, särskilt

barn och ungdomar,

Följeslagarprogrammet

erkänner brottet de anklagas

för: i utbyte mot att man

erkänner sig skyldig får

man ett kortare straff.

Varför är fångarna

benägna att erkänna?

Eyad berättar att i de allra

flesta fall beslutar domaren

att fången får sitta inlåst

tills fallet är avgjort. Det

kan ta lång tid, ibland flera

år. Det är svårt att hitta

vittnen och sannolikheten

är ändå väldigt hög att

den åtalade döms. Alla de

inblandade i processen,

undantaget den anklagade

och hans advokat, är

militära: domaren,

åklagaren, sekreterarna i

rätten, tolken, vakten.

- Man ”bygger upp åtalet”

tillsammans med fången, berättar Eyad.

Förhörsledaren försöker knyta den

gripne till anmälningar man har fått,

även om det inte finns något som talar

för att det är han som är skyldig. När

den misstänkte väl erkänner behövs det

inga bevis.

- I en rättstat är man betraktad som

oskyldig till man blir dömd. För

palestinier på Västbanken gäller det

motsatta. I praktiken måste fången

bevisa sin oskuld, vilket är närmast

omöjligt mot hela den militära

apparaten.

Hela reserapporten kan du läsa på

www.skr.org/foljeslagare

Genom det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel kommer människor

från olika delar av världen som ekumeniska följeslagare för att stödja de som arbetar för

en rättvis fred. Syftet med närvaron är att dämpa våld, att främja respekten för folkrätten

samt att genom praktisk solidaritet stödja utsatta grupper

– såväl palestinier som israeler.

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) är ett internationellt

projekt som drivs av Kyrkornas Världsråd. Initiativet till programmet kom ursprungligen

som en förfrågan från kyrkoledare i Jerusalem om en internationell närvaro i området.

Sveriges Kristna Råd är huvudman för SEAPPI och följande organisationer står bakom

programmet i Sverige: Diakonia, Individuell Människohjälp, Justitia et Pax, KFUM, Kristna

Fredsrörelsen, Sabeel Sverige, Socialdemokrater för tro och solidaritet, Studieförbundet

Bilda, Svenska Baptistsamfundet, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, Svenska kyrkan och

Svenska Missionskyrkan.

More magazines by this user
Similar magazines