Dokumentet (s. 1-30)

arkisto.fi

Dokumentet (s. 1-30)

Inledning

Begreppet sociaijoumaZ/v&djoumal används i detta beslut om samt-

liga handlingar som samlas i anslutning till vården av en klient och

hans familj, och i den ingår

- handlingar innefattande den information som behövs för att upp-

skatta behovet av social/psykologisk/ekonom.isk/medicinsk vhd,

- re habili terings-/vårdplan,

- vårdplan och uppfostringsplan samt

- andra handlingar som kan jämställas med dessa.

Övriga socialvårdens handlingar rörande s m a klient, för vilka man

fastställt olika gallringsfrister, placeras beroende på behovet och

arbetsmetoder separat eller i samband med social-/vårdjournalen.

Dessa handlingar kan utgallras efter utgången av för dem fastställda

gallringsfrister.

7

More magazines by this user
Similar magazines