Dokumentet (s. 1-30)

arkisto.fi

Dokumentet (s. 1-30)

1.1 Öppen vård och utkomstskydd

Hand- Handlingens namn Handlingens sakinnehåll

1 ingens och syfte

nummer

1 SocialjournaV Om sammansättvhdjournal

ningen se inledningen.

I deluppgiften

in& socialarbete,

barnskydd, uppfostrings-ochfamiljer&dgivning,familjemediing,

poWiisk

och annan öppen

v&rd inom missbrukandrden,

vhd av

utveckiingss törda

(rådgivningsbyråer),

invalidvhd/handikappservice

och

motsvarande

2 Utlatanden och

utredningar samt

deras arkivkopior

- utredning över

barnets vhdnad

och umgängesrätt

- personunder-

sökningar

- utlatanden om

abort

- arkivkopior av

ansökningar för

erhiiiimde av fri

rät teghg

Gäller unga förbry-

tare

9

Gallringsfrist

25 år efter den sista

anteckningen i jour-

nalen

Varaktigt förvaras

journaler rörande

klienter som är föd-

da/-familjer vars hu-

vudperson är född

den 8,18 och 28 i

varje mhad

75 år efter barnets

födelse

Var akt igt förvaras

handlingar rörande

personer födda den

8,18 och 28 i varje

månad

Förvaras varaktigt

2 år

2 år

More magazines by this user
Similar magazines