Nr 1 JANUARI/FEBRUAR I 2012 - Skanör Falsterbo Kyrkans Väl

kyrkansval2009.se

Nr 1 JANUARI/FEBRUAR I 2012 - Skanör Falsterbo Kyrkans Väl

KYRKOÅRET

InformatIonsblad för skanör-falsterbo församlIng nr 1 JanuarI/februarI 2012

Fridens och Fredens

innersTA BUdsKAP


13 jAnUAri, 20:e dAg KnUT

Kör jUlen UT men vAd

Kommer isTälleT?

Vi har genomlevt adventet, julen, julnatten, julmaten, kanske familjesammankomsten och barnens och de älskades

tindrande och tacksamma ögon och tillit. knappt har alla julklappar värderats och nyårsaftonens obetänksamma

löften om att: – nu ska jag hålla mina nyårslöften, börjat tänjas… så är vi återigen inne i de gamla mönstren.

kanske skönt?

Men kanske inte ändå… Glädjens högtid, fridens och

fredens innersta budskap, varhelst den finns i vår religion

eller humanism, ligger ändå på våra hjärtan och i våra

själar någonstans. Våra tankar går till den globala och den

ansträngda politiska situationen och till de utsatta, vare

sig det är svenska eller av annan härkomst, finns den

medmänskliga fredsönskan där – GE INTE UPP – det

rätta och demokratiska kommer att segra. Visualiseringen,

bönerna till det som man ofta hör i nyhetsrapporteringen

nu för tiden från medelhavsländer – Allahu akbar

الله أكبر – Gud är större, har ett höghastighet/omfång/

megabite, som är lika angeläget om man säger det på

arabiska, svenska eller franska: Dieu est plus grand.

Statsmän och numera även statskvinnor, regenter

sitter rad för rad och samtalar, låter sig fotograferas för

medierna och räknar på ”eurokulramen”, men likväl

tycks det fattas medel. Blev det julklappar och Nyårsfest

i år?

Généve – barnkonventionerna, lagarna hur vi ska

behandla krigsfångar och flyktingar känner vi till. Grunderna

för omhändertagande och häktning är gamla – redan

för drygt 4000 år sedan höggs de in i den sumeriska

kungens Hamurabis stele – det måste finnas ett objektivt

rekvisit (skäl) om vi nu ska tala juristspråk. Du är fri att

tro vad du vill, säga vad du vill och älska vem du vill.

Men vad gjorde Herodes när han fick veta att Jesus

var född i Betlehem? Skickade ut soldater för att lösa

”problemet” med de tvååriga gossarna i Betlehem. ”Gråt

hördes från kvinnorna i Rama” – det begrät sina barn ty

de fanns inte mer. Familjen Josefsson flydde till Egypten.

KyrKoåreT

nr 1 2012 årgång 18

Adress

Pastorsexpeditionen

Kyrkogatan 5 B

239 30 Skanör

Tel 040 - 47 97 00

Fax 040 - 47 55 89

AnsvArig UTgivAre

Thomas Ekelund

redAKTion

Karin Rydberg

Thomas Ekelund

KorreKTUr

Karin Rydberg

Susanne Laine

grAFisK Form

ReklamStudion

FoTo

Urban Rosengren

Mats Persson

Thomas Ekelund

PAPPer

MultiArt Silk

Plötsligt är flyktingmönstret inte längre en nymodighet.

Även under 2000-2100 århundradena skickar vi soldater

och hur reagerar den ensamme – jo blir flykting. Utsändandet

av soldater världen över för att lösa problem – är

det den ultimata lösningen? Vi skickar givetvis hjälp i

form av diplomati, sociala hjälpinsatser och utbildning,

förutsatt att dessa blir välkomnade.

Vad kommer istället? – Frågan är närgången eftersom

den handlar om oss och våra efterkommandes glädje,

trygghet och framtid. Kyrkan har alltid trott på utbildning

och nu tillåter hon också att vi finner vår egen tro

även om vi inte tror precis som hon – det kan man kalla

själavård.

Vi renoverar våra vackra kyrkor – fyller dem med

positiva toner och fredsbudskap.

Som psalmförfattaren skriver ”Vi tänder ett ljus i Advent…”

och redan då önskar många se in till det allraheligaste

Hjärtat som klappat för oss julnatten – Missa

Solemnis den ”höga” mässan, tilltalet från vårt ursprung,

från Guden, som jag är kommen ifrån och till vilken jag

är på väg. Snacka om Ljuset som spränger tidens ömkliga

begränsning: High 5 G!

Det som händer sedan är vad vi gör det till. Och lovsången

som vi tagit del av i Advent och Julmånaden och

ända fram till 20:e dag Knut behöver inte tystna. Själv

brukar jag i juletid tänka på en aktuell psalm ”Stilla

natt” eller ”När juldagsmorgon glimmar” och genast

finns melodierna där i huvudet och ger glädje.

Alltså ett Gott Nytt År till er alla från oss i Församlingens

Arbetslag.

TrycK

LP Grafiska

disTriBUTion

Posten

KyrKoåreT På hemsidA

www.svenskakyrkan.se/

skanorfalsterbo

Thomas Ekelund, Kyrkoherde

Skanörs prästgård

sisTA mAnUsdAg

För nr 2 2012

27 januari 2012

Material inlämnas till

pastorsexpeditionen

med förbehåll för

redaktionella ändringar.


sKAnörs

KyrKAns vänner

nyårsFesT

Kyrkans vänner har sin Nyårsfest

11 januari 2012 kl 18.00 med inledande

musikandakt i Skanörs kyrka.

Urban Rosengren sjunger jul- och

nyårssånger och Thomas Ekelund

håller andakt. Festligheterna fortsätter

sedan i Skanörs församlingshem.

För mer information och anmälan

om deltagande kan göras fr.o.m.

28 december t.o.m. 8 januari till

någon av nedanstående personer:

Susanne Bergman, tel: 040 - 47 05 72

Gertie Rydberg, tel: 040 - 47 17 89

Thomas Ekelund, tel: 040 - 47 41 36

Föreningen anordnar regelbundna

träffar med olika program och teman

med efterföljande kaffeservering.

Onsdagar kl 18.30 - 20.45

Skanörs församlingshem.

25 januari

Sommarminnen från Svalbard

– Mona Mellert.

8 februari

Ett fängslande liv i tjänst för de

fångna – Tore Waern.

22 februari

Askonsdagen. Skanörs kyrka kl 18.00

Kvällens gäst: Ove Theander.

FAlsTerBo

KyrKligA

ArBeTsFörening

Träffas följande måndagar kl 14.00

i Falsterbo församlingshem.

30 januari

Prosten Ove Theander, berättar.

13 februari.

Vik. kantorn, Stefan Laine spelar

Taubemusik.

27 februari

Kyrkoherden Anders Rydberg med

aktuellt föredrag.

För mer information, kontakta:

Karin Bergendorff

Tel: 040 - 47 41 39

AndrUm För

Kvinnor

Välkommen till, frukost, samtal

och andlig fördjupning i Falsterbo

församlingshem.

Lördag 25 februari

kl 09.30 - 11.30

”Lätt, lätt eller tungt, tungt?”

Åsa Gustafsson, diakon och diktare

inleder förmiddagens samtal.

För mer information, kontakta:

Karin Bergendorff

Tel: 040 - 47 41 39

soPPlUnchen

Välkommen till gemenskap med andakt,

soppa och varierande program.

Torsdagar kl 12.00 - 14.00

Falsterbo församlingshem.

Startar 9 februari med underhållning

av ”Trio med Farmor” sedan fortsätter

vi varje torsdag t.o.m 28 mars.

För mer information, kontakta:

Karin Bergendorff

Tel: 040 - 47 41 39

11- KAFFeT

Startar 1 februari.

Träffarna äger rum varannan

onsdag, ojämna veckor.

kl 11.00 - 12.30

Skanörs församlingshem.

För mer information, kontakta:

Susanne Laine

Tel: 040 - 47 97 21

gerTies KAFFe

Startar 17 januari.

Kaffe med fikabröd serveras

i trevlig gemenskap och med

sång från Armeriakören.

Varje tisdag kl 14.00 - 16.00

Falsterbo församlingshem.

vänTjänsTen

Fredag 10 februari

kl 14.00 - 16.00

I Falsterbo församlingshem får vi

höra på Birgit Guth som berättar om

”Hårkullan och korgmakaren” i

Dalarna.

För mer information, kontakta:

Ordförande Rose-Marie Olsson

Tel: 040 - 47 04 36

vår FörsAmlings gAmlA KyrKorgel

i FAlsTerBo s:TA gerTrUds KyrKA

Skanör-Falsterbo kyrkoråd har i dagarna (november 2011) gått in med en

anhållan till stiftet om medel för att bekosta renoveringen av den gamla

Malmlöf orgeln i Falsterbo kyrka.

Den invigdes 1769 och var i bruk när jag var barn och många näsetbor

och sommargäster har glatts och njutit när Ulla Wegrup använde den särskilt

på somrarnas helgsmålsböner.

Orgel har nu tystnat men ska förhoppningsvis helrenoveras 2013 om vi får

medel från stiftet så att den kan ljuda med sin särskilda körintonation – den

ligger lite högre än en vanlig orgels.

Det har funnits en likadan Malmlöf orgel i Skanör men den är borta – det

enda som finns kvar av den är det gamla notstället, som finns på västra muren

i Skanörs kyrka – där som vaktmästaren har sin plats.

Redan har några näsetbor samlat in pengar (drygt 36 tkr) och överlämnat

dessa till kyrkokassan och vi har öronmärkt dem. Jag vill på detta sätt tacka

alla för gåvorna, som givarnas omsorg möjliggör.

Thomas Ekelund kh


JANUARI FEBRUARI

GUDSTJÄNSTER

onsdAg 1 FeBrUAri

Middagsbön i Skanörs kyrka, tornrummet kl 12.00

söndAg 1 jAnUAri

nyårsdAgen

Nyårs- och fredsgudstjänst i Falsterbo kyrka kl 17.00

Präst: Marianne Frid Ferm, musiker: Stefan Laine.

söndAg 5 FeBrUAri

KyndelsmässodAgen

Ljusmässa i Falsterbo kyrka kl 16.00

Präst: Marianne Frid Ferm, musiker: Urban Rosengren.

01

05

01

onsdAg 8 FeBrUAri

Middagsbön i Skanörs kyrka, tornrummet kl 12.00

FredAg 6 jAnUAri

TreTTondedAg jUl

Ljusgudstjänst i Skanörs kyrka kl 16.00

Präst: Marianne Frid Ferm, musiker: Stefan Laine,

diakon: Karin Bergendorff, Internationella gruppen.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe med julgröt och

skinksmörgås i församlingshemmet.

06

söndAg 12 FeBrUAri

sexAgesimA

Gudstjänst i skanörs kyrka kl 11.00

Präst: Thomas Ekelund, musiker: Stefan Laine.

08

12

söndAg 8 jAnUAri

1:A söndAgen eFTer TreTTondedAgen

Gudstjänst i Falsterbo kyrka kl 11.00

Präst: Thomas Ekelund, musiker: Urban Rosengren.

08

onsdAg 15 FeBrUAri

Middagsbön i Skanörs kyrka, tornrummet kl 12.00

19

15

onsdAg 11 jAnUAri

Middagsbön i Skanörs kyrka, tornrummet kl 12.00

11

söndAg 19 FeBrUAri

FAsTlAgssöndAgen

Karnevalsgudstjänst med små och stora.

Start kl 10.30 från ICA i Skanör med avslutande

gudstjänst i Skanörs kyrka.

Präst: Marianne Frid Ferm, barnledare: Anna

Gustafsson och Carina Samuelson, musiker: Urban

Jul- och Nyårsandakt med början i Skanör kyrka

kl 18.00, därefter fortsätter Skanörs Kyrkans Vänners

fest i församlingshemmet.

Präst: Thomas Ekelund, musiker: Urban Rosengren.

söndAg 15 jAnUAri


2:A söndAgen eFTer TreTTondedAgen

Gudstjänst i Skanörs kyrka kl 11.00

Präst: Marianne Frid Ferm, musiker: Stefan Laine.

15

Rosengren, Barnkören Sångikanterna, Familjekören

och Rytmikdax medverkar, diakon: Karin Bergendorff,

Internationella gruppen. Karnevalsfest efteråt i

församlingshemmet.

onsdAg 18 jAnUAri

Middagsbön i Skanörs kyrka, tornrummet kl 12.00

onsdAg 22 FeBrUAri

AsKonsdAgen

Middagsbön i Skanörs kyrka, tornrummet kl 12.00

22

Askonsdagsmässa i Skanörs kyrka kl 18.00

Präst: Thomas Ekelund, musiker: Stefan Laine.

söndAg 22 jAnUAri

3:e söndAgen eFTer TreTTondedAgen

Gudstjänst i Falsterbo kyrka kl 11.00

Präst: Marianne Frid Ferm, musiker: Urban Rosengren.

18

22

söndAg 26 FeBrUAri

1:A söndAgen i FAsTAn

Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00

Präst: Anders Rydberg, musiker: Stefan Laine.

26

onsdAg 25 jAnUAri

Middagsbön i Skanörs kyrka, tornrummet kl 12.00

måndAg 27 FeBrUAri

Mässa med få ord i Skanörs kyrka kl 19.30

Präst: Thomas Ekelund, musiker: Stefan Laine.

27

FredAg 27 jAnUAri

FörinTelsens dAg

Meditativ gudstjänst i Skanörs kyrka kl 18.00

Präst: Thomas Ekelund, musiker: Urban Rosengren.

25

27

onsdAg 29 FeBrUAri

Middagsbön i Skanörs kyrka, tornrummet kl 12.00

29

söndAg 29 jAnUAri

4:e söndAgen eFTer TreTTondedAgen

Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00

Präst: Thomas Ekelund, musiker: Stefan Laine.

29

TisdAg 31 jAnUAri

Gudstjänst på Bäckagården kl 14.30

Präst: Thomas Ekelund, musiker: Stefan Laine.

31

MED RESERvaTiON föR ÄNDRiNGaR

www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo


omsorg

om vårA

grAvräTTsinnehAvAre

och vårA

KyrKogårdAr

Inför Allahelgonahelgen vill vi

alla göra vackert på våra gravar

på våra fyra kyrkogårdar. I samband

med detta finns det många,

många frivilliga församlingsbor,

som ställer upp med att brygga

kaffe, fixa te, saft och baka kakor.

I respektive kyrka serverar vi

till frusna besökare en enkel

kaffeslurk och ett lyssnande öra

de två dagarna som vi gör denna

välkomstgest – en del kommer

också långväga ifrån.

Detta har vi gjort i många år

och det har blivit en fin sed inte

enbart här hos oss utan också på

många andra håll i riket.

Säkerligen har vi gått bort till

”vår” grav på kvällen och njutit

och tänkt tillbaka på allt vackert

med de hundratals tända levande

ljusen, blixtrande mot en mörk

himmel.

Dessa frivilliga män och kvinnor,

vaktmästare och andra, har

aldrig tidigare fått mer än ett

officiellt tack så denna gång ville

jag verkligen markera min egen

och mångas uppskattning för

deras oegennyttiga insatser.

Församlingen bjöd på en enkel

middag på Gästis en söndagseftermiddag

och här ser ni en

bild på en del av våra duktiga

församlingsmedlemmar.

Skriver med största tacksamhet

och respekt

Thomas Ekelund kh

Första måndagen i månaden

kl 19.00 - 21.00 med start 6 februari

anordnar Rädda Barnen Stick-kafé i

Falsterbo församlingshem.

Vi stickar/-virkar till behövande barn

i Kenya och Lettland.

För mer information, kontakta:

Jennifer Roth

Tel: 040 - 47 51 48

heligA dAnser

cirKel dAnser – helAnde dAnser,

vårTerminen 2012

Välkommen till dans i Falsterbo församlingshem.

För dig som deltar är det ett kravlöst

evenemang där det endast krävs närvaro.

Alla instruktioner ges i stunden.

Dansen är enkla steg som upprepas,

ofta i cirkel. Vi dansar för glädje och

frid i våra hjärtan, till både folklig

musik och moderna toner. Vi dansar

enkla folkliga traditions-danser från

hela världen, och nykoreograferade

danser från dans-cirkelkretsar. Vi

dansar ”Stillheten”, ”Naturens skiftningar”

och ”Inför våra högtider”.

Till sKAnör

FAlsTerBo

FörsAmling

dess PersonAl

och FrivilligA

Den 18 november 2011 blev alla vi

som har haft årsjubileum/födelsdag

under andra halvåret av 2011 bjudna

till en trevlig festhögtid med middag

i Falsterbo församlingshem.

Vi kom 95 stycken jubilarer och

vill anonymt uttrycka vårt hjärtliga

tack för trevnad och för fantastisk

underhållning. Detta har blivit en fin

halvårssed. Stor tack från alla oss

som är jubilarer och som var medbjudna

av jubilarerna.

Thomas Ekelund kh

Varje danstillfälle avslutas med en

Stilla dansstund med eftertanke om

”Livets Vara”.

Dansen ger avstressning, samt fokusering.

Ett bra sätt att hantera stress

och sjukdomar på. Var och en dansar

efter sin kropps förmåga! Skratt

och glädje, men också vila i rörelse

utlovas! Dansen upplevs både inom

dig, men också i gemenskap med

alla i cirkeln.

Vi dansar i Falsterbo församlingshem

onsdagar kl 10.00 - 12.30

Vårens Datum: 11/1, 25/1, 8/2,

22/2, 7/3, 21/3, 4/4, 18/4, 2/5

(= 9 ggr)

Terminsavgift: 500 kr via Sensus

studieförbund. Du som är osäker på

om detta är något för dig, kan prova

utan kostnad en gång mot anmälan.

Att dansa Heliga Danser kan egentligen

inte beskrivas utan ska upplevas!

Ett samarbete mellan Sensus, Svenska

kyrkan Skanör-Falsterbo samt Själens

resa. För mer information och anmälan,

kontakta:

Marie Mattsson

Mobil: 070 - 682 43 49

mariemattsson@telia.com

Mer information finns på:

www.heligadanser.info eller

www.sjalensresa.com


mUsiKlyssnArcirKeln

Träffarna äger rum följande onsdagar

kl 14.00 - 16.00 i Skanörs församlingshem.

(I samarbete med Sensus).

1 februari

”Altfiolen som solist”

15 februari

”Arnold Böcklin inspirerar”

29 februari

”Musik för stråkar”

14 mars

”Sergei Prokofiev – emigranten som

återvände”

28 mars

”Verdi: Ernani”

11 april

”Berg och Berg”

Intresserade och aktiva medlemmar

kan anmäla sig till Eric Posselwhite.

Tel: 040 - 47 10 57

PilgrimsgrUPPen

Pilgrimsgruppen träffas torsdagarna

26 januari och 23 februari 18.30

i Falsterbo församlingshem med

samtal utifrån Owe Wikströms bok

”Med ikonen i fickan”.

Alla är välkomna!

För mer information, kontakta:

Karin Bergendorff

Tel: 040 - 47 41 39

sjUng i Kör!

Församlingen har körer för både

barn och vuxna!

moTeTTKören – blandad vuxenkör

med stor musikalisk bredd.

Repeterar torsdagar

kl 19.00 - 21.00

Terminstart: Torsdag 12 januari

Ledare: Urban Rosengren.

sångiKAnTernA – svängig kör för

barn/ungdom 7 - 14 år.

Barngruppen träffas torsdagar

kl 16.30 - 17.15

Ungdomsgruppen träffas torsdagar

kl 17.30 - 18.30

Terminstart: Torsdag 12 januari

Ledare: Urban Rosengren.

The PeninsUlA PoP & gosPel

choir – Gospelkören på Näset för

alla som vill sjunga Gospel & Pop.

Repeterar tisdagar

kl 19.00 - 21.00

Terminstart: Tisdag 10 januari

Ledare: Anna-Sofie Svensson.

Körerna repeterar i Skanörs församlingshem,

Mellangatan 1.

För mer information, kontakta:

Urban Rosengren eller

Anna-Sofie Svensson

(se kontaktuppgifter).

ny gosPel-

KörledAre

Efter mycket sökande och många

spännande träffar med olika musiker

har jag slutligen fått kontakt med en

gospelkörledare, som vikarie och som

gärna ställer upp för vår fina Gospelkör

i Skanör-Falsterbo en gång i veckan.

Jag hälsar nu körledaren Anna-

Sofie Svensson mycket välkommen.

Anna-Sofie är musiklärarstudent och

kommer nu att vara visstidsanställd

från 1 januari t o m 31 maj 2012.

Mycket välkommen

Thomas Ekelund kh

BABycAFé

För föräldrar med

bebisar upp till

18 månader.

Måndagar och torsdagar

kl 10.00 - 12.00

öPPeT hUs

För föräldrar med barn som är

över 18 månader samt syskon.

Torsdagar

kl 14.00 - 16.00

BAByryTmiK

Tisdagar, tre grupper. Föranmälan.

kl 09.30 - 10.30

kl 11.00 - 12.00

kl 13.30 - 14.40

sysKonryTmiK

Tisdagar. Föranmälan.

kl 15.00 - 16.00

ryTmiKdAx

För barn som har fyllt 4 år och som

klarar sig utan mamma och pappa.

Måndagar. Föranmälan.

kl 15.00 - 16.00

För mer information och

föranmälan, kontakta:

Anna Gustafsson

Tel: 040 - 47 97 12

vårTerminen sTArTAr!

Babycafé, måndag 9 januari

kl 10.00 - 12.00

Öppet-Hus, torsdag 12 januari

kl 14.00 - 16.00

Rytmikgrupperna i vecka 3.

sAmling

Kring

BiBeln

Vi lyfter fram livsfrågor med utgångspunkt

från Bibeln och våra

egna tankar.

Måndag 27 februari kl 17.30 - 18.30

Skanörs församlingshem.

Ingen föranmälan!

Mer information får du av:

Thomas Ekelund

Tel: 040 - 47 41 36


legAlT nyTT

döPTA

”Genom dopet föder han oss till nytt

liv, för oss in i sin kyrka och ett liv i

förening med honom.”

novemBer

Olivia Christina Oberst

decemBer

August Manthe Åke Lindell Pantzar

Isabell Helena Lundquist

Adam Viggo Stenberg

vigdA

Er kärlek ska vara uppriktig.

Avsky det onda.

Håll fast vid det goda.

Visa varandra tillgivenhet.

oKToBer

Marianne och Lars Larsson

AvlidnA

”Bevara oss i liv och död i din kärlek och

låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom

din Son, Jesus Kristus, vår Herre.”

AUgUsTi

Karl Arne Andersson, 88 år

oKToBer

Hjördis Selander, 87 år

Mats-Erik Andersson, 66 år

novemBer

Gerda Norling, 88 år

Helge Ståhlberg, 88 år

Karin Melin, 64 år

Birgit Ljung, 97 år

Anna Stina ”Stintan” Johansson, 86 år

Arne Quist, 85 år

decemBer

Jan-Erik Bladh 89 år

KyrKTAxi

Du är välkommen att ta kyrktaxi

till gudstjänster och aktiviteter!

Säg ”kyrktaxi” när Du/Ni beställer.

Tel: 040 - 45 33 00

oBs ej FärdTjänsT!

här når dU oss!

Pastorsexpeditionen, Kyrkogatan 5 B, 239 30 Skanör

Exp.tid må, ti, to, fr kl 10.00 - 12.00

(Onsdagar är samtliga expeditioner stängda)

Telefon växel 040 - 47 97 00. fax 040 - 47 55 89

e-mail: skanor-falsterbo.forsamling@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo

BoKningAr

Karin Rydberg

Tel: 040 - 47 97 00

karin.rydberg@svenskakyrkan.se

eKonomi

Margaretha andersson

Tel: 040 - 47 97 02

margaretha.i.andersson@svenskakyrkan.se

värdinnA och grAvärenden

Susanne Laine

Mobil: 040 - 47 97 21

susanne.laine@svenskakyrkan.se

FörsAmlingshemmen

Skanör tel: 040 - 47 97 15

falsterbo tel: 040 - 47 97 18

KyrKoherde

Thomas Ekelund

Tel: 040 - 47 97 03

Mobil: 040 - 47 41 36

thomas.o.ekelund@svenskakyrkan.se

KomminisTer

Marianne frid ferm

Tel: 040 - 47 97 04

Mobil: 040 - 47 41 38

marianne.frid.ferm@svenskakyrkan.se

diAKon

Karin Bergendorff

Tel: 040 - 47 97 05

Mobil: 040 - 47 41 39

karin.bergendorff@svenskakyrkan.se

orgAnisT

Urban Rosengren

Mobil: 0760 - 24 01 70

urban.rosengren@svenskakyrkan.se

viK. gosPelKörledAre

anna-Sofie Svensson

Mobil: 0723 – 22 72 32

anna.sofie.svensson@hotmail.com

viKArierAnde KAnTor

Stefan Laine

Mobil: 0707 - 30 27 52

s.laine@telia.se

himlAliv

Kyrkogatan 6

Tel: 040 - 47 97 11

BArnledAre

anna Gustafsson

Tel: 040 - 47 97 12

Mobil: 040 - 47 41 68

anna.e.gustafsson@svenskakyrkan.se

Carina Samuelson

Tel: 040 - 47 97 14

Mobil: 040 - 47 41 73

carina.samuelson@svenskakyrkan.se

KyrKväKTArnA i sKAnör

Kl 09.00 - 09.30

Tel: 040 - 47 97 09

Sven-ingvar Nilsson

Mobil: 040 - 47 41 58

sven-ingvar.nilsson@svenskakyrkan.se

Johan T. Sandelius

Mobil: 040 - 47 41 35

KyrKväKTArnA i FAlsTerBo

Kl 09.00 - 09.30

Tel. och fax: 040 - 47 97 17

Tomas Holmgren, arbetsledare

Mobil: 040 - 47 41 62

tomas.holmgren@svenskakyrkan.se

Mats andersson

Mobil: 040 - 47 41 63

KyrKvärdAr

ann-Marie Moberg

Jan Nyberg

Lena Persson

Olof Ekelund

Niklas Tersmeden

Susanne Bergman

KyrKorådeTs ordFörAnde

Lennart Palmér

Mobil: 040 - 47 41 57

lennart.palmer@svenskakyrkan.se

KyrKoFUllmäKTiges

ordFörAnde

Birgitta Tengqvist

Tel: 040 - 47 25 32

Mobil: 073 - 376 63 92

birgittatengqvist@hotmail.com

More magazines by this user
Similar magazines