Avfall och - Trosa kommun

trosa.se

Avfall och - Trosa kommun

Avfallsslag Sortering

Trasor, intorkad färg-,

olje-rester >> Restpåse

Treorör >> Metallförpackningar

Tråg, cellplast, frigolit >> Plastförpackningar

Trädgårdsavfall >> Korslöt

Trädgårdsmöbel, plast >> Korslöt

Tub, metallförpackning >> Metallförpackningar

Tuschpenna >> Restpåse

Tvålflaska >> Plastförpackningar

TV-apparat >> Korslöt

Tvättmedelsflaska, plast >> Plastförpackningar

Tvättmedelspaket >> Pappersförpackningar

U

Ugnsrengöring >> Röda boxen alt. Korslöt

V/W

Veckotidningar >> Tidningar

Wellpapp >> Pappersförpackningar

Verktyg >> Korslöt

Vin-/spritflaska >> Glasåtervinning

Vinylskivor >> Restpåse

Vällingpaket >> Pappersförpackningar

Värmeljusbehållare >> Metallförpackningar

Y

Yoghurtburk >> Plastförpackningar

Yoghurtkartong >> Pappersförpackningar

Ä

Äggkartong >> Pappersförpackningar

Äggskal >> Grön påse alt. kompost

Ö

Ölburk >> Pant

18