Avfall och - Trosa kommun

trosa.se

Avfall och - Trosa kommun

Därför är det viktigt att sortera!

» Avfallet blir en del av kretsloppet i

stället för att belasta miljön.

» Naturens resurser sparas till glädje

för framtida generationer.

» Vi utvinner energi av matavfallet som

i sin tur blir till fordonsgas som kan

ersätta fossila bränslen.

» Genom att sortera ut förpackningar

klarar du dig med ett mindre kärl. Du

minskar då både dina kostnader samt

sparar på miljön.

» Farligt avfall kan utgöra en stor risk för

skada på människa och miljö. Därför är

det viktigt att samla in detta avfall

separat.

»

Släng aldrig

farligt avfall i

hushållssoporna!

»

7

More magazines by this user
Similar magazines