M ötesplatser - Lidingö stad

lidingo.se

M ötesplatser - Lidingö stad

Frivilligt engagemang bidrar till att skapa gemenskap och förbättra människors

livskvalitet, det kan ge positiv erfarenhet och vara hälsobefrämjande.

Det gäller både för den som får och de som ger en ideell medmänsklig insats.

Frivilliginsatser

Vad som är en frivillig insats kan variera…

– att vara kafévärdinna/värd, läsa tidningen för den som fått försämrad syn, bara

prata en stund, vara ledsagare vid sjukhusbesök, ingå i någon aktivitet tillsammans

med personal på äldreboendet. Kanske har du en särskild hobby eller intresse som

du vill dela med dig av?

Du som frivillig ersätter inte anställd personal, utan blir en del av det sociala

nätverket för någon annan.

Skulle du vilja dela med dig av din tid någon gång då och då?

Vänd dig till någon av organisationerna i broschyren eller till frivilligsamordnaren i

stadens äldre- och handikappförvaltning, tel 731 34 81.

Citat från en frivillig:

”Det är givande att göra något ”av hjärtat”. Jag

ger en del av mig själv och får dubbelt tillbaka.”

7

More magazines by this user
Similar magazines