december 2012- februari 2013 - Immanuelskyrkans församling

immanuelnorrkoping.se

december 2012- februari 2013 - Immanuelskyrkans församling

Immanuelskyrkan i Norrköping dec 2012 - feb 2013

tema:

att utmanas och att utmana


tema: ATT UTMANAS OCH ATT UTMANA

SVARA JA

på den stora utmaningen

Plötsligt, en dag, händer något märkligt.

En man kommer ridande på en åsna, på

väg mot Jerusalem. ”Stora skaror” med

människor står vid vägkanten och hyllar

mannen. De sjunger glada sånger och höjer

glädjerop. Sånger om att det är kungen

som kommer: ”Välsignad är han som kommer,

Konungen i Herrens namn”. De strör

palmkvistar och lägger ut mantlar framför

honom. Det är en annorlunda kung som

kommer. Han kommer ”ödmjuk, ridande på

en åsna”. Han utmanar verkligen hela folket.

Han säger att hans rike inte är av den

här världen. Att han är kung i ett annat rike.

Det är visst profeten från Nazareth som

kommer, Josef, snickarens son, som gör

detta häpnadsväckande intåg i Jerusalem.

Ja, Jesus utmanar verkligen. Han bryter

mot alla invanda traditioner och konventioner.

De judiska traditionerna, var man

mycket noga att följa. Skriftlärde och fariséer,

vakade noga över dem. Och plötsligt,

kommer den stora utmaningen. Jesus,

av Ulf Krusell

tema: ATT UTMANAS OCH ATT UTMANA

2

timmermannen Josefs son, börjar göra sig

hörd och blir känd. Han samlar egna lärjungar

omkring sig. Det gjorde andra lärare

också. Men kunde han vara ett hot mot det

invanda? Folk började tala om under och

tecken. Sjuka blev botade, och det stora

brödundret talades det om. ”5000 män, förutom

kvinnor och barn”, blev mättade. Man

talade om ”profeten” Jesus från Nazareth.

Kanske är det Messias, sa man. Evangelisten

Matteus skriver: ”Ryktet om honom

spred sig i hela Syrien och man förde till

honom alla som led av olika sjukdomar

och plågor, besatta, fallandesjuka och förlamade,

och han botade dem. Och stora

skaror följde honom”. Detta rykte förde med

sig nyfi kenhet, men också misstänksamhet.

Jesus hade utmanat alla läger, fast på olika

sätt. Från landets högsta ledning och de religiösa

ledarna till de ”minsta”. Man började

leta fel i det som Jesus sa och gjorde. Han

sa sig vara Guds son, och andra sa att han

”förvillade många” kom med en egen lära

tema: ATT UTMANAS OCH ATT UTMANA

m.m. Och så småningom blev han dömd för

”hädelse”, som gav dödsstraff. Fast Jesus

visste att han utmanade, vågade han gå

vägen som Gud kallat honom till. Han gick

frimodigt in i det han visste skulle hända honom.

Han gav Gud äran och han gav sitt liv

för oss alla., för att vi skulle få leva. Därför

är adventets budskap så ljuvligt. Kyrkoårets

budskap är både: ”Jesus kommer till sin

kyrka”, och ”ett nådens år”.

Därför blev människor glada

och jublade. De tänkte säkert,

äntligen kommer det

en ny tid, med fred och frid.

Messias har kommit. Det

man väntat länge på har inträffat. Därför

sjöng man lovsånger på vägen. Palmkvistar

som är en symbol för fred ströddes längs

vägen. Sakaryas profetia och andra profetior

gick i uppfyllelse. ”Fröjda dig storligen

du dotter Sion. Höj jubelrop du dotter Jerusalem.

Se din konung kommer till dig. Rättfärdig

och segerrik är han. Han kommer fattig,

ridande på en åsna”. Adventets konung,

Mästaren Jesus är densamme idag, människornas

hopp och räddning. Han kommer

"Jesus visste

att han

utmanade..."

tema: ATT UTMANAS OCH ATT UTMANA

3

för att möta oss i advent, ljusets högtid. Han

kommer med det gladaste budskap av alla.

Att Gud älskar oss människor och att vägen

till honom alltid är öppen. Jesus sa också

att han är vägen till Gud. Om vi följer honom

skall vi ”vandra i ljuset”. Och vilken glädje

det är att få ta del av evangelisten Markus

skrivning: ”Här börjar glädjebudet om Jesus

Kristus, Guds son”. Mark. 1:1. I vers 15 står

det: ”Jesus kom till Gali-

léen och förkunnade Guds

budskap och sade. Tiden

är inne, Guds rike är nära,

gör bättring och tro Evangelium”.

Nu är det advent på nytt och vi gläds över

att få fi ra högtiden tillsammans, när Jesus

kommer till sin kyrka på nytt. Låt oss göra

som folket vid vägen; ta emot honom, hylla

honom, tacka honom och tro på hans budskap.

Våga låta dig utmanas och tro på

honom och hans budskap. Låt dig utmanas

på allvar och våga ta steget, våga gå med

honom. Han går vid din sida varje dag och

är din väg till Gud.


tema: ATT UTMANAS OCH ATT UTMANA

Leva öppet är en utmaning!

av Ingvar Almrot

Jag kan alltmer känna en viss tilltagande stelhet i mina leder. Fingrar,

axlar och knän låser sig, rörligheten minskar och det gör ont. Jag

rör mig mindre och stelheten befästs. Möjligen kan vilja, motivation

och regelbunden träning hjälpa till att upprätthålla en tillfredsställande

rörlighet. Men hur ska jag behålla personligheten öppen, omprövande

och fördomsfri?

Kan det vara likadant med en organisation

– kyrka och församling. Långt liv

med medlemmar som i starkt engagemang

utvecklat rutiner, former och uttryck som

fastnat och där gemenskapen riskerar att

stelna. Utmaningen blir då öppenhet, nyfi -

kenhet och tolerans.

Jag tror vi delar på samma utmaning kyrka

och människa, att leva våra liv så öppet,

sant och trovärdigt som möjligt. Vi utmanas

var och en, och som kyrka, av den utveckling

och de förändringar som sker i samhället,

som vi samtidigt själva är en del av.

När jag tänker på kyrkan, så är det främst

inte byggnad, gudstjänst, sång och musik,

studier, barnverksamhet, etc., utan gemenskap

och liv. Där vi i trygghet möts, blir

sedda och bekräftade. En gemenskap som

hålls samman av vår Gudstro och som utmanar

oss att dela budskapet om kärleken

med våra medmänniskor.

Så frestande det är, både som människa

och organisation, att bli kvar i det gamla

invanda, det trygga och igenkännbara. Det

krävs mod, öppenhet för nytänkande och en

tema: ATT UTMANAS OCH ATT UTMANA

4

insikt om och förmåga att hantera de nya

idéer som behövs för att förändra och förnyas.

Jag och du är en del av gemenskapen

och genom att utmana oss själva till öppenhet

så förmår vi tillsammans möta utmaningen

från människor i nutidens samhälle.

Kyrkan knyts ofta till levnadsregler och ett

etiskt budskap som läggs på våra axlar. I

samtal för vi vanligen fram färdiga svar på

livets frågor. Vi speglar mer domarens och

lärarens undervisande roll om rätt och fel.

Vilken utmaning att, i vår prestigefyllda tillvaro,

bära fram tjänandets och utgivandets

anda. Våra livsvillkor, i stort och smått, behöver

ett budskap där kärlek och nåd upprättar

våra relationer och oss var och en.

När temat är att utmana och att utmanas,

varför då främst rikta tankarna till kyrkan

och till mig själv. Utmana mitt inre ego och

kyrkans eget liv. Utmanas av min stelhet

och kyrkans färdiga tankar. Kanske är det

för att livets lärdom är att den enda människa

jag kan förändra är mig själv och den

enda kyrka jag kan utveckla är i den gemenskap

jag själv är engagerad.

tema: ATT UTMANAS OCH ATT UTMANA

Både kyrkan och vi kristna

borde vara mer tillgängliga!

Frälsningsarmen var Marias mors hemvist

tills hon blev övertygad om dopets

betydelse och gick in i Baptistsamfundet.

Tabernaklet på Kungsgatan blev Marias

kyrkliga uppväxtmiljö. En varm gemenskap,

men samtidigt en atmosfär av krav på hur

man skulle vara och inte vara för att passa

in.

George, som var engagerad i Immanuelskyrkan,

satt på Tabernaklets läktare ibland

och sneglade på sin tilltänkta Maria. Och

successivt blev Immanuelskyrkan också

Marias hemförsamling. När Maria 1946

väntade sin äldsta dotter Kersti så valde

hon att ansluta sig som fullvärdig medlem

i Immanuelskyrkan och Svenska Missionsförbundet.

I 66 år har församlingen varit en

del av Marias livsluft. Men lätt var det inte i

början att förstå hur dopfrågan skulle tolkas,

när hon kom från den ”stränga” baptistiska

tema: ATT UTMANAS OCH ATT UTMANA

5

Maria Larnemark

intervjuad av Ingvar Almrot

synen till ett Missionsförbund ”där man får

göra som man vill”. Men George viskade i

Marias öra ”det är inte den viktigaste frågan”.

Det är ett helt annat samhälle och en annan

kyrka som fanns direkt efter andra

världskriget än som fi nns idag. Maria vittnar

om vikten vid den tiden att helt ägna sig

åt församlingens verksamhet och inte låta

sin personlighet splittras och störas av bio,

teater, dans, kortspel, etc. Syndkatalogen

var levande på ett helt annat sätt än idag.

Något som maken George, som var styrelseledamot

i församlingen, fi ck känna av när

han engagerade sig utanför kyrkan i KFUM

och Östergötlands Idrottsförbund. Ord och

blickar förkunnade att han borde ägna all

sin tid åt församlingen. ”Idag fi nns inte något

fördömande på samma sätt”.

forts. på sid 10


tema: ATT UTMANAS OCH ATT UTMANA

Vart tog utmaningen vägen?

Tack vare ett trevligt initiativ av Åke Jansson samlades fem, lätt gråhåriga,

”herrar” en fredagskväll till gemenskap och samtal kring matbordet

hemma hos Åke. Tanken var att fundera kring temat ”Att utmanas

och att utmana” med utgångspunkt från ”herrarnas” barn och

ungdomstid i Immanuelskyrkan och vad som hänt under den tid som

gått sedan dess.

Alla fem minns en barndom där respektive

föräldrar haft ett starkt och prioriterat

liv inom kyrkan. Idag är det ingen av de

”lätt gråhåriga” som själva lever sina liv med

ett sådant engagemang. Vad hände och

hur ser livet ut idag och varför utmanar inte

kyrkan idag till ett sådant liv? Tankarna var

många och samtalet engagerade.

-”Man bär med sig en trygghet från barndomen.

I kyrkan mötte man många människor

som såg att man fanns och som gjorde att

man kände sig omtyckt. När man möter

dessa människor idag blir man rörd!”

tema: ATT UTMANAS OCH ATT UTMANA

6

Av och med;

Åke Jansson, Ulf Larnemark,

Peter Norrbohm, Pelle Jonsson,

Anders Eklöf och Henric Daréus

-”Ungdomstiden med scout, tonår och inte

minst Stellan Jonssons fantastiska engagemang

för och med oss i ungdomskören

har betytt oerhört mycket. Det har haft en

avgörande betydelse för det liv och den tro

vi har idag.”

-”Vi var med på de ungdomssamlingar

som anordnades på lördagskvällarna. Och

sedan fortsatte kvällen på något diskotek

eller liknande. Kyrkan var med dessa engagemang

den sammanhållande faktorn och

grunden till den gemenskap och trygghet vi

minns tillbaka på.”

tema: ATT UTMANAS OCH ATT UTMANA

Så växer man upp, träffar en partner, gifter

sig och får barn. Arbete och karriär tar mera

av den tid man har. Både man och hustru

arbetar och engagemanget i kyrkan börjar

ta varierande tid i anspråk. Någon fl yttar

utomlands, någon fl yttar från Norrköping

och den härliga gemenskapen som varit en

självklarhet i de unga åren får allt svårare

att upprätthållas MEN den upphör ALDRIG!

Fortfarande träffas de fem, lätt gråhåriga,

”herrarna” med jämna mellanrum till en

djupt rotad gemenskap.

-”Att vi har en sådan, kanske unik, gemenskap

fortfarande är Immauelskyrkans och

framförallt ungdomstidens, ungdomskörens

och så småningom kyrkokörens mm. förtjänst."

Men vad hände? Varför fortsatte inte gemenskapen

inom kyrkan?

-”Tiderna är annorlunda idag mot när våra

föräldrar var i vår ålder. Vi hinner inte med

att engagera oss i brödbakning, städning,

mm. Hela ideella sammanhanget i vårt samhälle

har det svårt idag. Det här, att få sitta

ner i en grupp där man känner trygghet med

varandra, är många gånger ett mer attraktivt

och givande forum än gudstjänsten."

-”Med en ökad kunskap och insyn ställs

idag allt högre krav på den information som

ges. Detta gäller i lika hög grad under utbildning,

yrkesliv som i kyrkan."

I samtalet utmanas kyrkan.

-”Kanske är det så att kyrkan som den är

idag har gjort sitt. Vi kanske ska vara glada

och tacksamma för de 125 år Missionskyr-

tema: ATT UTMANAS OCH ATT UTMANA

7

kan funnits men nu konstatera att den tiden

är förbi. Något nytt behövs.”

-”Bibeln är inte längre en självklar läsning,

inte ens för oss som bär på en tro. Samtidigt

är den ändå det sammanhållande kittet för

tron och för beskrivningen av Gud. Bibeln

måste läsas och tolkas med en annan förståelse

för att den också fortsättningsvis

ska kunna vara grunden för ett förståeligt

budskap och för predikan.”

-”Konsekvensen av och kvaliteten på tron

kommer alltid att visa sig i mötet med medmänniskan."

Men, vem är då Gud? Har Gud någon betydelse?

-”Det fi nns bara en Gud. Olika religioner och

olika samfund uttrycker sina olika uppfattningar

och ståndpunkter utifrån varierande

kulturer och samhällens olika förutsättningar.

Kanske är det ändå så att alla i grund

och botten längtar efter och vill samma sak

men att man bara bär på olika bilder av en

och samma Gud. Men respekten för varandras

bilder av Gud är en grundsten!”

-” Utan Gud skulle man inte kunna fylla på

sitt inre som människa. Det skulle bli tomt!"

Efter några timmars spännande samtal träder

oundvikligt uppbrottets stund in och alla

är överens om...

-”Det här måste vi göra om!” Det känns viktigt

och meningsfullt!

De lätt gråhåriga ”herrarna” ger sig ut i novembermörkret…


tema: ATT UTMANAS OCH ATT UTMANA

Att utmana och utmanas

av Gunilla Arlinger, Centrumkyrkan

”Titta inte bara ner på dina fötter när du går,

utan också på horisonten så att du ser riktningen”

(Dag Hammarsköld).

Krister Andersson har många gånger

under våra samtal mellan Immanuelskyrkan

och Centrumkyrkan betonat att 90 %

av dem som fi nner en kristen tro gör det

under barn- och ungdomstiden. Våra föregångare

i frikyrkorörelsen insåg detta och

började tidigt med olika former av barn- och

ungdomsverksamhet. Det var under en tid

då barn ännu inte stod i fokus i samhället.

Församlingarna hade tagit till sig Jesu ord

om barnen och deras betydelse. Kyrkans

verksamhet blev sedan ofta förebild för

samhället i stort.

Jag satt nyligen vid sängkanten hos en

gammal kvinna. Hennes stora oro var att

nu inför livets slut inte duga inför Gud. ”Jag

måste väl i alla fall få vara halvsyskon med

Jesus”. Vilken bild förmedlar vi till de unga

under den period i livet då våra centrala värderingar

grundläggs?

tema: ATT UTMANAS OCH ATT UTMANA

8

Vi lever här och nu. Vi går med fötterna på

jorden. Men vi måste också lyfta blicken

mot horisonten för att förnimma vad vi önskar

ge barn och ungdomar, som kan hjälpa

dem att klara livet som ligger framför dem.

De behöver veta att de inte står ensamma

i alla faror och farligheter. Det är livsviktigt

för dem att veta att kärlek och sanning lever

vidare även när allt syns mörkt. Det ger

mod att kämpa, att uthärda. Livet är ingen

lätt resa.

Vi måste lägga ner mer tid på och engagemang

för alla barn och ungdomar, så att de

får kännedom om det vi ser som grunden i

våra liv. ”Vi har lärt känna den kärlek som

Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek,

och den som förblir i kärleken förblir i

Gud och Gud i honom” (1 Joh.4:16).

Hur gör vi det?

tema: ATT UTMANAS OCH ATT UTMANA

Hela livet är en utmaning

av Sture Lundberg

församlingens hemsida kan man läsa att vi vill UTMANAS & UTMANA,

BERÖRA & BERÖRAS. Det handlar om att möta människor, människor som

du och jag.

Att utmanas innebär väl att någon

förväntar sig eller situationen kräver, att

man är eller handlar på visst sätt. Ibland

upplever man en utmaning påtagligt, men

man kan också bara göra något, invant eller

på impuls. Man tänker inte på att kalla det

utmaning.

Hela livet är en utmaning. - inte sant? Varken

du eller jag är en ensam varelse. Vi har

att leva med människor. Att möta en människa

för första gången är alltid både spännande

och intressant, något av en utmaning.

Vi får eller bildar oss

en uppfattning om varandra,

men vi vet aldrig den

andres tankar och känslor.

För en god relation behöver

man förståelse hur den andre tänker

och tycker. Vi behöver försöka se på saker

också ur den andres perspektiv.

Ibland kan en utmaning kännas svår, sådan

att man helst vill slippa den. Så kan det vara

inför en förändring, som känns obekväm.

Då är det viktigt att fördomsfritt se verkligheten,

ha en klar målbild och arbeta kon-

...vi samtalar sällan

om våra trosfrågor.

tema: ATT UTMANAS OCH ATT UTMANA

9

sekvent mot den, vara medveten om vad

som är mål och medel och utan rädsla för

nya inslag. Det svåraste är nog att inse sina

egna svagheter eller brister. Det är så lätt

att känslan får större betydelse än förnuftet.

Som församlingen vill vi vara en öppen

gemenskap, där människor stöttar varann

för att fi nna och växa i kristen tro, men vi

vet inte mycket om varandras tankar. När vi

träffas och är tillsammans pratar vi om ditt

och datt. Vi som är församlingsmedlemmar,

talar ofta om vad som händer i kyrkan, men

vi samtalar sällan om våra

trosfrågor.

Våra gudstjäster med dess

undervisande predikningar

och tid för refl extion är ovärderliga , men jag

tror vi skulle kunna hjälpa varann mycket i

enkla samtal, helst i små grupper. Alla har

vi frågor. Att våga tala om dem - Det är en

utmaning. Det kunde vara en vision för oss

att vår kyrka blev känd som stället, där man

kan lyssna till eller delta i intressanta samtal.

"Kvällens Fråga" - Där vågar man säga

precis vad man tänker.

forts. sid 10


tema: ATT UTMANAS OCH ATT UTMANA

forts. från sid 5 "Både kyrkan och vi borde,,,

Maria hittade ganska snart in i kvällssyföreningen

och kören, men med en så engagerad

make blev ett stort uppdrag att stötta

honom och att ställa upp när George kom

hem med någon som besökte kyrkan för

fortsatta samtal och lite mat.

”Vi ska inte sätta upp staket omkring oss”

som skapar ett vi och dom. Det har blivit annorlunda

och bättre, men fortfarande är det

en utmaning för kyrkan och församlingen

”att bli öppnare och mer tillgänglig”.

”Det fanns tidigare inget intresse för ungdomar”,

att förstå och möta dem i deras

utveckling, utan tonen var tillrättavisande

forts. från sid 9 "Hela livet är en utmaning"

Ur ett individuellt perspektiv är ett kristet liv

en stor utmaning, inte minst när man ber

"Vår Fader" Vi ber: "Låt ditt rike komma".

Jesus sa: "Guds rike är i er". Tänk om vi

kunde handla utifrån det! Goda gärningar

vore spontana, följden av ett inre behov,

helt utan självgodhet eller tanke på uppoffring

. Orden "Förlåt oss våra skulder, såsom

vi har förlåtit dem som står i skuld till oss"

leder också till eftertanke.

tema: ATT UTMANAS OCH ATT UTMANA

10

och förmanande. Gemenskapen var på de

vuxnas villkor. Där har det skett en stor utveckling,

liksom i samhället i övrigt.

Vad är då kyrkans utmaning idag? Kärleksbudskapet

är så stort och svårt begrepp,

börjar Maria sina funderingar, inte gör vi

det vi borde. Så efter en stunds funderande

och tystnad utbrister hon ”men egentligen

behöver det inte vara så stort”. Maria tar ett

exempel när hon åkte spårvagn och började

tilltala sin medpassagerare och så formades

en kort men god gemenskap, som

betydde mycket för båda. Åter poängterar

Maria ”vi borde som medmänniskor vara

mer tillgängliga”.

Församlingen är dess medlemmar, och jag

är en av dem. De fl esta av oss är gamla

och framtiden väcker många frågor. Vi har

haft det så bra och har det bra tillsammans

i en varm gemenskap. Alla önskar vi nog att

det ska fi nnas levande kristen församling

i Norrköping i ett längre tidsperspektiv än

vårt. Det är en utmaning för var och en av

oss att med tålamod och kärlek arbeta mot

vårt mål, var och en efter sin förmåga. Låt

oss beröras och inspireras av Guds kärlek!

Temat i nästa Progamblad, som sträcker sig över passionstiden, är

"Varför fi nns det som gör ont i vår värld?"

Har Du egna tankar kring temat eller har Du tips på någon Du tror skulle kunna och vilja dela

med sig av sina tankar kring "ondska" och "smärta" är det ett välkommet bidrag. Hör av Dig

till Expeditionen eller till ansvarig utgivare, Ingvar Almrot.

Glimtar från höstens verksamhet

Kulturdagarna anordnades för tolfte året och liksom tidigare samlades över tusen personer

för att titta på konstverk från fyra utställare, lyssna på sång och musik av elever från De

Geergymnasiet Musik, ta del av kyrkans barnkör och dansgrupper, och inte minst träffas till

samtal runt kaffeborden, samt få möjlighet till stillhet, refl ektion och bön i kyrksalen. Dagarna

avslutades vid söndagens gudstjänst med barnkören som framförde musikalen ”Gryningsljus”

under ledning av Karin och Magnus Ivarson.

11

Estlandsarbetet hade under helgen 21-23

september besök av pastor Toivo Pilli, med

hustru Enike, från Tartu, Estland. Samlingar

med samtal om vänförsamlingsutbyte och

församlingsplantering byttes av med besök

i Estlandslokalen och Åbylundskyrkans

klädbytardag. Helgen avslutades med stor

gudstjänst i Immanuelskyrkan.

forts. nästa sida


forts. från sid 11 "Glimtar från höstens verksamhet"

Mellan åren 1982 – 1990 var det många

som sjöng i Immanuelskyrkans ungdomskör

under ledning av Ann-Christin

Hallgren. Helgen 10-11 november återsamlades

de efter mer än tjugo år och sjöng på

lördagskvällen i Åbylundskyrkan och under

söndagens gudstjänst i Immanuelskyrkan.

Tacksägelsedagen den 14 oktober var koret

rikt utsmyckat.

MUSIK I IMMANUEL

Elever från De Geergymnasiet Musik, har

Sång och musik är ett levande inslag i

gudstjänster och i vår församlings liv. I vår

målsättning ingår att om möjligt planera för

två arrangemang varje månad inom ”Musik

i Immanuel”. Både Lunchmusik med sopplunch

på torsdagar och Musik i Immanuel

på söndagar lockar många intresserade till

kyrkan och ger församlingen många värdefulla

kontaktmöjligheter.

gästat oss i många olika konstellationer vid

fl era tillfällen under hösten. Vi gläds över deras

stora kunnande och brinnande intresse,

samtidigt som vi vet att de uppskattar den

arena kyrkan ställer till förfogande i deras

utveckling. Yoriko Asahara är elevernas engagerade

lärare och vår kontaktperson. Vi

möter dem här vid höstens sista lunchmusik,

där församlingen hade möjligheten att

säga ett tack till både eleverna och Yoriko.

foto Bengt Helmerud och Ingvar Almrot

Östgöta Unga Kammarsolister

IMMANUELSKYRKAN DEN 26 DECEMBER KL. 18.00

Konsert med den nystartade ensemblen Östgöta Unga Kammarsolister

som består av arton unga stråkmusiker från Östergötland.

På programmet:

Corellis Concerto grosso ”Julkonserten”, Piazzollas och

Vivaldis ”Vintern”, samt Tjajkovskijs fantastiska Serenad för stråkar.

Inträde 100 kr. Barn och ungdom gratis.

Östgöta Unga Kammarsolister i samarrangemang med Immanuelskyrkans församling

Johannes Brahms

och en levande svensk pianotradition

Fyra konserter med pianisten Mats Jansson

lektor vid Musikhögskolan, Örebro universitet

IMMANUELSKYRKAN, lördagar kl. 17.00

1 december kl. 17.00

Brahms Scherzo op. 4 och Fantasier op. 116,

samt musik av Ingvar Lidholm

26 januari kl. 17.00

Brahms Rapsodier op. 79 och Intermezzi op. 117,

samt musik av Anders Nilsson,

B. Tommy Andersson, Gunnar Valkare och Andrea Tarrodi m fl .

23 mars kl. 17.00

Brahms Ballader op. 10 och Pianostycken op. 118,

Uruppförande av Håkan Svenssons, Johan Ravelids

och Anders Ekmans nya pianostycken,

samt musik av Anders Flodin.

4 maj kl. 17.00

Brahms Pianostycken op. 76 och op. 119,

samt musik av Anders Eliasson och Johannes Jansson m fl .

Inträde 100 kr. Abonnemang: 300 kr för alla fyra konserterna.

Elever vid Kulturskolan och De Geergymnasiet Musik fritt inträde

Par i Piano i samarrangemang med Immanuelskyrkans församling

12 13


Förintelsens minnesdag

- 27 januari -

Den 27 januari 1945 befriades Auschwitz, ett av nazisternas törsta koncentrations- och förintelseläger.

Omvärlden fi ck se vad som hänt under tolv år av nazistiskt styre. 50 år senare

högtidlighölls minnet av Förintelsen för första gången i Sverige. Sedan 1999 har den 27

januari varit en nationell minnesdag och från 2005 har FN deklarerat dagen som en internationell

minnesdag över Förintelsens offer.

I kommunen har vi ända sedan starten 1999 låtit minnesdagen vara en tydlig markering om

människors lika värde och rättigheter. Varje dag nås vi av berättelser eller nyheter som visar

att mänskliga rättigheter inte alls är självklara idag. Vi måste fortsätta kämpa för att bibehålla

och utveckla det öppna samhället samt vara tydliga att vi vill bygga gemenskapen på människovärde

och demokrati.

Söndagen den 27 januari kl. 11.00 kommer vi därför att lyfta fram detta budskap i vår gudstjänst.

Senare samma dag kl. 18.00 är det fackeltåg från synagogan till Judiska begravningsplatsen.

Vi får lyssna till bön av Pether Freudenthal och tal av landshövding Elisabeth

Nilsson.

Rätt till tro

- en mänsklig rättighet!

Det internationella arbetet har varit och är en viktig del i att vara kyrka. Det handlar om trovärdighet

och global medvetenhet. Ett långsiktigt engagemang för hela människan, om alla delar

som utgör människans livsvillkor. På många platser idag är rätten till tro ifrågasatt och hotad.

Gemensam Framtids insamlingskampanj har därför i år fått temat Rätt till tro.

Ulla Agsten, missionär i Kongo under många år, är en av de medarbetare som på fältet

arbetat för människornas livsvillkor. Fredriksbergs missionsförsamling är en församling som

integrerat internationellt arbete i sin verksamhet tillsammans med de lokala insatserna. Nära

och fjärran har för Ulla och Fredriksberg varit två sidor av samma mynt.

De har båda när deras livsverk avslutades tänkt på att det internationella arbetet måste fortsätta

och därför överlämnat till det internationella arbetet stora ekonomiska bidrag. Nu får vi

alla bidra på samma sätt i den kampanj vi är en del av – Rätt till tro. Välkommen till gudstjänsten

annandag jul i Immanuelskyrkan.

Ingvar Almrot

Besök vår hemsida och ta del av ett mycket mer detaljerat program för lördag 26 – söndag

27 januari i Norrköping.

Ingvar Almrot

"Mästaren kommer" av Gottfrid Kallstenius i Immanuelskyrkan

14 15


DECEMBER

lö 1 17.00 Konsert. Brahms och en

levande svensk pianotradition.

Mats Jansson. se sid 13.

sö 2 1:a söndagen i advent

"Ett nådens år"

11.00 Gudstjänst. Åke Jansson. Ulf

Krusell. Kyrkokören och Liturgisk

dans. Kyrkkaffe.

18.00 Musik i Immanuel. Adventsmusik.

Åke Jansson. Musikklass 4/

Kyrkokören/Vocal 4/Liturgisk dans.

sö 9 2:a söndagen i advent

"Guds rike är nära"

11.00 Gudstjänst med nattvard.

Ulf Krusell. Kyrkkaffe.

Församlingsmöte.

on 12 14.00 RPG. Julavslutning. Ulf

Krusell, RPG singers m. fl .

sö 16 3:e söndagen i advent

"Bana väg för Herren"

11.00 Luciagudstjänst . Karin Ivarson

och Gunnel Wadskog. Barnkören/barndans.

Adventskaffe med

försäljning och lotter.

sö 16 18.00 Christmas Carols i Centrumkyrkan.

on 19 15.15 Andakt på Konstantinopel.

sö 23 4:e söndagen i advent

"Herrens moder"

11.00 Gudstjänst i Centrumkyrkan.

"Vi sjunger in julen"

må 24 Julafton

11.00 Julbön, "Samling vid julkrubban".

Ulf Krusell.

Tillsammans med Centrumkyrkan.

ti 25 Juldagen

"Jesus födelse"

08.00 Julotta i Centrumkyrkan.

Anna Svallander. Centrumkyrkans

kör.

on 26 Annandag Jul

"Martyrerna"

11.00 Missionsgudstjänst.

"Rätt till tro - en mänsklig rättighet",

Peter Wärnelid. Ulf Krusell.

Jenny och Elin Jonnson, sång. Olle

Jonsson, gitarr. Kyrkkaffe.

Tillsammans med Vidablickskyrkan och

Centrumkyrkan.

on 26 18.00 Konsert. Östgöta Unga Kammarsolister.

se sid 13.

må 31 16.00 Nyårsbön. "Tankar och musik

vid årets slut". Åke Jansson.

Mats Jansson.

Tillsammans med Centrumkyrkan.

19.00 Knytkalas i Centrumkyrkan.

JANUARI

ti 01 Nyårsdagen

"I Jesu namn"

17.00 Gudstjänst med nattvard i

Centrumkyrkan.

sö 06 Trettondag jul

"Världens ljus"

11.00 Gudstjänst. Ulf Krusell.

Julgransplundring. Kyrkkaffe.

sö 13 1:a söndagen efter trettondagen

"Jesus dop"

11.00 Gudstjänst med nattvard.

Åke Jansson. Johan Ivarson,

sång. Kyrkkaffe.

fr 18 - fr 25 Böneveckan för kristen

enhet.

sö 20 2:a söndagen efter trettondagen

"Livets källa"

11.00 Gudstjänst. Åke Jansson.

Ann-Christin Hallgren, sång. Kyrkkaffe.

on 23 14.00 RPG

to 24 19.00 Andakt i böneveckan. Ulf

Krusell och Alphagruppen.

lö 26 13.00 Bildarmöte Gemensam

Framtid i Vetlanda.

lö 26 17.00 Konsert. Brahms och en

levande svensk pianotradition.

Mats Jansson. se sid 13.

sö 27 3:e söndagen efter trettondagen

"Jesus skapar tro"

FÖRINTELSENS MINNESDAG

Se sid 12.

11.00 Gudstjänst. Ulf Krusell.

Maria Hansson, sång. Besök av

Gideoniterna. Kyrkkaffe.

to 31 12.10 Lunchmusik med sopplunch.

Elever från Kulturskolan.

FEBRUARI

lö 02 10.00-13.00 Klädinsamling till Estland,

Skepparegatan 52.

sö 03 Kyndelsmässodagen

"Uppenbarelsens ljus"

11.00 Gudstjänst med nattvard. Ulf

Krusell. Johan Ivarson, sång. Kyrkkaffe.

on 06 14.00 RPG

to 7 16.30-19.00 Packning av kläder till

Estland, Skepparegatan 52.

sö 10 Fastlagssöndagen

"Kärlekens väg"

16 17

11.00 Gudstjänst. Anna-Stina

Thorsell Ahlm. Kyrkokören. Kyrkkaffe.

18.00 Musik i Immanuel.

sö 17 1:a söndagen i fastan

"Prövningens stund"

11.00 Gudstjänst. Krister Karlsson.

Inga-May Ullström med släkt och

vänner. Kyrkkaffe.

sö 24 2:a söndagen i fastan.

"Den kämpande tron"

11.00 Gudstjänst. Ulf Krusell.

Katarina och Richard Gustavsson,

sång. Kyrkkaffe.

to 28 12.10 Lunchmusik med sopplunch.

"Min sång till dej" - egna sånger.

Ann-Christin Hallgren, sång. Bo

Lindström, ,

bas.


Myller av liv !

Ljudet slår emot när kyrkdörren öppnas och glädjen sprider sig i kroppen av att de olika

lokalerna används så fl itigt. Barnkör och kyrkokör anar man i glasdörrarna rakt fram innanför

kyrkdörren och toner och röstklanger söker sig ut i springorna. Söker man sig ner till nedre

plan så möts man av ett myller av barn från 3 – 11 år och deras föräldrar. Barnen rör sig i

dansen medan föräldrarna njuter av en kopp kaffe. Allt sker naturligtvis inte vid samma tid,

men under en vecka så turas de åtta grupperna och ca 100 deltagarna att öva och träna i de

fi na lokalerna. Så möts vi vid någon gudstjänst och inspireras av budskapet som grupperna

bär fram.

Ett varmt tack till våra ledare Anki, Gunnel, Karin och Bengt-Göran och ett fång rosor till alla

församlingsmedlemmar som bakar bullar och som serverar vid fi kat.

Snart är hösten slut och vi går in i en ny termin, där vi vill bjuda in grupperna till följande tider:

Barndans 3-4 år, tisdag 22/1 kl. 16-16.45

Barndans 4-5 år, onsdag 23/1 kl. 16.30-17.15

Barndans 5-6 år, onsdag 23/1 kl. 17.30-18.15

Barndans 6-7 år, fredag 25/1 kl. 16.00-17.00

Barndans 8-11 år, fredag 25/1 kl. 17.00-18.00

Barnkör, onsdag 23/1 kl. 17.00-17.45

Kyrkokör, tisdag 22/1 kl. 19.00

RPG - vänner!

Onsdag den 23 januari

startar vi vårterminen.

Vi saknar många av Er. Vi behöver bli fl er

för att, tillsammans med övriga pensionärsorganisationer,

komma till tals i kommun

och regering. Program och inbetalningskort

kommer att fi nnas på kyrktorget.

Välkomna !

Valberedningen

Vi närmar oss bokslut och ett nytt verksamhetsår.

Valberedning börjar sitt arbete för år

2013 nu i december .

Du som vill ändra på ditt uppdrag hör av dig

till valberedningen före den 15 december,

annars räknar vi med din insats även nästa

verksamhetsår.

Vi behöver hjälp med många insatser, så

tala gärna om vilka uppgifter som du vill

bidra med.

Kersti Lago, sammankallande

foto Bengt Helmerud och Henric Daréus

Lars Blom och Nils Öfverberg

18 19

FLER SKRIBENTER

och

MANUSSTOPP

Informationsrådet vill bjuda in fl er skribenter

med tanke på de olika teman som präglar

programbladet. Hör gärna av dig och tala

om vad du vill skriva om:

Temat för nästa programblad är:

”Varför fi nns det som gör ont i vår värld?"

Hämta inspiration från ditt liv och ur egna

upplevelser. Eller hämta näring från litteratur,

musik, bild, fi lm, teater...

...eller tipsa oss om någon! Hör gärna av dig

till Expeditionen eller till ansvarig utgivare

Ingvar Almrot så kan vi bredda inslagen.

Manusstopp

för nästa programblad:

17 februari 2013


IMMANUELSKYRKAN

Södra Promenaden 106

602 34 Norrköping

011 - 12 15 50

011 - 13 38 08 (församlingsvåning)

011 - 13 38 10 (fax)

Expeditionstider:

Tisdag - torsdag 10 - 13.

Hemsida:

www.immanuelnorrkoping.se

E-post:

immanuelskyrkan@telia.com

FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE

och OMSORGSPASTOR

Ulf Krusell

011 - 12 15 50

011 - 7 23 46

070 - 446 99 07

ulf.krusell.imk@telia.com

VICE FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE

och PASTOR I SÄRSKILT UPPDRAG:

Åke Jansson

011 - 12 15 50

011 - 14 10 21

ake.s.jansson38@gmail.com

FÖRSAMLINGSMUSIKER:

Bengt-Göran Sköld

011 - 31 89 33

0735 - 40 30 24

ORDFÖRANDE:

Ingvar Almrot

0703 - 13 22 44

ingvar.almrot@telia.com

IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING

SJUKHUSKYRKAN i Norrköping

Vrinnevisjukhuset

601 82 Norrköping

www.sjukhuskyrkanvrinnevi.se

Eva Gudmundson, Sjukhuspastor

011 - 24 11 55

KRIMINALVÅRDEN

Jan Malmesjö, Pastor

011 - 496 57 12 (vakten, Häktet)

Sören Johansson, Pastor

0709 - 47 41 44 (mob)

IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING

Bankgiro 5592 - 0409

Plusgiro 16 13 90 - 0

SMU i NORRKÖPING

Plusgiro 79 15 58 - 0

RPG i NORRKÖPING

Plusgiro 494 51 46 - 1

Vi samarbetar med:

Studieförbundet Bilda

för kyrka och samhälle

More magazines by this user
Similar magazines