03.09.2013 Views

Program 2013 - Strandgården

Program 2013 - Strandgården

Program 2013 - Strandgården

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Strandgårdskyrkan fyller

50 år i sommar.

Sommar

Strandgården

2013


Välkommen till


trandgården!

Nu stundar snart en sommar med nya förväntningar. Vår förhoppning är

att Strandgården skall bli en oas där man kan finna ro och vila.

Vi kommer att ha olika programinslag

som vi hoppas kommer att locka till

besök. Eftersom det är 50 år sedan vi

invigde vår kyrka, kommer detta att

uppmärksammas under midsommarhelgen,

med en jubileumsgudstjänst

på söndagen.

Christer Gustafsson kommer tillbaka

till oss under två av barnveckorna på

gården.

Våra konsertkvällar kommer även i

år att vara ett samarbete med Musik i

Halland.

I år läggs mycket fokus på barn och

ungdomar. Vi har även en helg för dig

mellan 20 och 35+ i ”Riktning” där

man får möjlighet att lyssna till Britta

Hermansson.

En kurs i ikonmålning kommer att

hållas under augusti.

Vår restaurang och vårt café inbjuder

er till mat, fika och glass. Vårt bageri

kommer även i år att erbjuda

nybakade frukostfrallor.

Hjärtlig välkommen till Strandgården!

Carl-Eric Fagerström

Föreståndare

2

Jag heter Katarina Fagerström och har fått den

stora äran att assistera min man Carl Eric på

Strandgården säsongen 2013.

Från den 18 mars kommer jag att arbeta vid

hans sida och göra mitt bästa för att föra

Strandgården till ännu ett fantastiskt år. Denna

tid är jag tjänstledig från mitt ordinarie arbete.

Sedan många år arbetar jag som leg. optiker

med bland annat kundkontakter, service och

försäljning och jag hoppas ha god nytta av mina

kunskaper på Strandgården.

Det skall bli spännande att arbeta en sommar

Strandgården och få ta del av alla roliga

möten med alla härliga människor som kommer

dit.

Vi ses!

Katarina Fagerström


Strandgårdskyrkan fyller 50 år

År 1962 beslutades att bygga en kyrka

Strandgården. Arkitekt Helmer Flensborn,

Huskvarna fick i uppdrag att inkomma

med ritningar och

kostnadsförslag. Kyrkan skulle få kosta

cirka 75 000 kr, men då kyrkan var färdig

hade summan stigit till 180.000 kr.

För inredning, färgsättning och dylikt anlitades

inredningsarkitekt Bertil Fridhagen,

Bodafors och ansvarig

byggmästare var Axel Johansson, Oskarström.

Redan den yttre stilen av kyrkan inbjuder

till stillhet och

andakt. Arkitekturen för

tankarna till en uppdragen

båt, med kölen i

vädret. Kyrkans rena och

ljusa interiör är till alla

delar en mäktig predikan.

Korset på kyrkan vill

vara en inbjudan till Livets

Herre som är vår

enda tillflykt i livets alla

stormar.

Konstverket i kyrkan

har ett mycket märkligt

förspel…

Konstnären Alexander

Deri var född och uppvuxen

i Ungern. Han utbildades

i Budapest och

Berlin och företog många

och långa studieresor.

Bland annat kom han till

vårt land, som han blev så

fascinerad av att han beslutade

stanna här.

Men i början av år

1962 blev konstnären allvarligt

sjuk och måste läggas

in på Eksjö lasarett.

I sjuksalen låg också en

man vid namn Oskar

Jonsson från Ingarp som bl a tillhörde Ingarps

missionsförsamling. Han blev också den

som tillfrisknade först och blev utskriven.

Innan han gav sig iväg gick han runt på

salen och tog farväl av sina kamrater. Men

då han kom till konstnärens sjukbädd sade

han följande ord: ”Herr konstnär jag hoppas

att när ni kommer ut från sjukhuset, att ni

målar Kristus för världen.”

Strandgårdskyrkans invigning 1963.

Gud hade lagt de orden i hans hjärta. Han

kunde inte låta bli. Han har själv berättat att

han gjorde det inte utan kamp. Han kände

sig tvingad!

När sedan Alexander Deri blev utskriven

från sjukhuset och kom hem, ringer arkitekt

Fridhagen, som kände Deri från sitt arbete i

Bodafors. Han berättar om Jönköpings SMFdistrikts

nya kyrka på Västkusten.

– Vi behöver få en fondtavla med kristet

motiv. Vill Du hjälpa oss med detta?

Genast såg konstnären Alexander Deri ett

sammanhang mellan Fridhagens samtal och

den enkle bonden från Ingarp, som talat

4

med honom på lasarettet. Gud hade börjat

tala med Alexander Deri.

Men i detta sammanhang måste också

nämnas att Fridhagen inte kände till samtalet

på lasarettet. Han kände inte ens Oskar

Jonsson. De fick alla tre gå Guds vägar! Inte

utan kamp lovade Alexande Deri att ställa

upp för detta konstverk. Han valde lite senare

motivet ”Jesu bergspredikan”.

Det blev en

vaxmålning som

tog honom fyra

månader att

skapa. Konstverket

blev åtta

meter högt och

nästan två meter

brett.

Då konstverket

var färdigt

såg man honom

böja sina knän,

knäppa sina

händer och be

till Gud, innan

han signerade

det.

Alexander Deri

har själv berättat

för skrivaren av dessa rader att han under

hela tiden han arbetade med tavlan såg den

enkle mannan från Ingarp där på Eksjö lasarett.

”Genom den mannens ord och hans

vädjan till mig, fick jag ett mera djupgående

perspektiv på livet”.

Strandgårdskyrkan invigdes midsommardagen

1963. Bland de många inbjudna

fanns också konstnären Alexander Deri, som

i talarstolen och med gripenhet sade följande

ord: ”Detta är mitt första konstverk

med ett kristet innehåll”.

Gripenheten var märkbar och en förtätad

stämning rådde då han berättade hur det


hade kommit till. Det var hans första

konstverk av detta innehåll – men det

blev tyvärr också hans sista. Endast ett

par månade efter invigningshögtiden

fick han sluta sitt rika liv. Centrum i

konstverket var Kristus och så var det

även i konstnärens liv. Han hade fångats

av den store Mästarens hand!

(Lätt bearbetat och förkortat manus till

en tidigare utgiven folder utarbetad av

Ernst Malmquist)

Konfirmationsledarna Torsten

Öqvist, Ernst Malmqvist och Gunnar

Siljehult från första konfirmationslägret

Strandgården 1963.

Sommar i Strandgårdskyrkan!

Strandgårdskyrkan har under 50 år varit en plats för möten med Gud. Här har människor

fått upptäcka Gud, kanske för första gången, fått en fördjupad Gudstro och gjort

andliga erfarenheter.

I kyrkan möts vi för att fira gudstjänst eller andakt tillsammans, men du kan också

komma hit för en stund av ensamhet inför Gud. Så hoppas vi att Du under denna

sommar inte bara får avkoppling och rekreation för kroppen utan att också själen får

ro och vila.

Vecka 27

Ing-Marie Gustavsson-

Jönsson

Pastor i AnderstorpsMissionsförsamling.

– Jag vill under

min vecka få möjlighet

att möta semesterlediga

medmänniskor

som varvar ner, upp täcker det

goda i att bara vara, finner vila till

kropp och själ.

Sommarens andakter

Måndag, torsdag och fredag kl 21.30 Andakt.

Tisdagar kl 21.30 Nattvardsandakt.

Onsdag kl 21.30 Stilla musik efter ”Rum för samtal”.

Söndagar kl 10.00 Gudstjänst.

Sommarens gårdspastorer Vi finns till för dej! Förutom att ansvara för andakter

och gudstjänster står vi också till förfogande för samtal. Vi har tystnadsplikt.

Vecka 28

Ebbe Andreasson

Pastor i Habo missionsförsamling.

– Jag ser fram emot

samtal om livet och

om tron!

5

Vecka 29

Christer Gustavsson

Konsulent för barn och scout -

frågor i Östra Götalands distrikt.

– Jag ser fram emot att möta

människor i alla åldrar, och få

”måla” bilden av vem Jesus Kristus

är för människan på 2000talet.

Vecka 30

Bo Cedergårdh, Lerum.

– Jag förväntar mig en vecka

där jag får njuta av en underbar

gård vid en fantastisk kust. Jag

hoppas också på varm och djup

gemenskap med människor och

Gud.

Vecka 31

Desireé Grosvernier

Diakon från Årjäng.

– Jag ser fram emot en vecka

fylld av härliga möten och härligt

väder.


Torsdag

20.00 Kvällstankar

Kristina Gustafsson

Midsommarafton

10.00 Morgontankar

Kristina Gustafsson.

14.00 Vi klär midsommarstången

16.00 Midsommarstången reses

Dans och lekar vid midsommarstången.

17.00 Snöstorps folkdanslag

19.00 Kvällsgudstjänst

Andreas Sundelid.

20.30 Grillarna tänds

22.30 Midsommarcafé

Midsommardagen

10.00 Gudstjänst

Andreas Sundelid.

19.00 Konsert

med vokalensemblen ”Goda Hopp”

Söndag

10.00 Jubiléumsgudstjänst.

Staffan Engblom. Se vår hemsida.

Bo billigt i midsommar

Är du tonåring och

kassan är skral erbjuder

vi madrass på golvet

i lektionssalarna,

för endast 75:-/natt inkl. frukost.

Boka:

info@strandgarden.org

eller tel. 035-531 80

(Begränsat antal platser.)

Midsommar

Säg som det är!

När Jesus säger att sanningen ska göra oss fria, så gäller

det förmodligen alla områden i livet.

Under midsommarhelgens gudstjänster vill jag tillsammans

med dig se på det gudomliga och det djupt

mänskliga i att sätta ord på det vi kanske vanligtvis bara

tänker, och vad det kan leda till.

Andreas Sundelid

Goda Hopp är en vokalensemble med 7 medlemmar,

fördelade på 4 damer och 3 herrar (Bernt, Annika, Malin,

Anna-Lena, Erika, Göran, Magnus). Ensemblen bildades

1991. Hemmaplan för Goda Hopp är Varberg, och namnet

är taget från herrarnas nakenbad i Varberg.

Vi sjunger det mesta som kan sjungas, jazz, folkmusik,

pop, visor, julsånger av alla de slag, you name it...

För det mesta framträder vi helt a cappella, utan instrument,

men vi har också sjungit ABBA, Beatles och Glenn

Miller och ett otal julkonserter tillsammans med Varbergs

Storband, folkmusik tillsammans med riksspelman Hans

Kennemark och gjort en Elvis-show tillsammans med slagverkaren

Klas Assarsson.

Vi firade 20 årsjubileum 2011, och gjorde då en konsert

med 60-talet som tema. Den gav vi också 2012, och

samma år spelade vi in 60-talslåtarna. Det blev vår 5:e

skiva, Ljuva 60-tal - a cappella.

Konsert midsommardagen kl 19.00

6

Jag är pastor i Södra Nissadalens

Missionsförsamling med

huvudkyrka i Sennan, 1,5 mil

utanför Halmstad, där jag också

är uppväxt.

Förutom min tjänst i församlingen

arbetar jag även en del

med Halmstad kommuns föräldrastödsarbete.

Jag är gift

med Maria, och pappa till Eskil

och Signe. Film, böcker, fjällvandring

och musik av Stevie

Wonder är några av mina

främsta intressen.

Ser fram emot goda möten i

sommar!

Andreas Sundelid


Midsommar i Strandgårdsrestaurangen

Midsommarafton

Kl 12.00-15.00 står en buffé med matjessill, egna sillinläggningar,

färskpotatis från närområdet och småvarmt

framdukad i restaurangen.

Kl 20.30 Grillarna tänds och grillbuffé

med tillbehör serveras.

Midsommardagen

Kl 12.00-15.00 står en lax & skaldjursbuffé

och småvarmt framdukad.

20.30 Pizzabuffé med tillbehör.

Söndag

Restaurangen serverar

Jubileumsbuffé kl 12.00-15.00.

Jubiléumstalare,

Söndagen den 23 juni

Staffan Engblom

Mellan åren 1986-1994 hade

jag ansvar för många läger på

vår kära gård. Det var tonårsläger,

XL-läger, ”vi över 60läger”,

konfaläger,

semesterläger mm.

Våren och sommaren 1987 tillbringade jag sju lägerveckor

på gården. Den sommaren var tyvärr kall och

blåsig, men som tur var så blev det vädermässigt mycket

bättre de följande somrarna. Jag hade glädjen att

få uppleva en expansiv tid som ansvarig för ungdomssidan

på det gamla Jönköpingsdistriktet. Vi fick dubblera

tonårslägren och vi skapade det vi kallade XL.

Det var ett läger för äldre och lite mognare tonåringar

från 17 år och uppåt.

Jag bär med mig många fina minnen från den här

tiden och önskar att gården även i framtiden ska få betyda

mycket för väldigt många i alla åldrar.

Efter min tid på distriktet blev jag pastor i Habo Missionsförsamling

och sedan 2001 är jag pastor i Lerums

Missionsförsamling.

Guds rika välsignelse till er alla som arbetar på olika

sätt med gården.

Staffan Engblom

Restaurang och café

Att äta och fika eller bara ta en glass på Strandgården är för

många en del av sommarupplevelsen. Att sitta på altanen en sommarkväll

skänker ro och frid.

I sommar ska vi öka vårt sortiment. Vi kommer att erbjuda en

liten pizzameny med stenugnsbakade pizzor under vissa tider. Vi

kommer även servera varma rätter kvällstid, och ett lockande cafésortiment

från eget bageri.

Öppettider:

Strandgårdsrestaurangen:

Högsäsong, 17 juni – 11 augusti:

Frukost 08.00-10.00.

Dagens lunch 12.00-15.00.

Övriga tider:

18 maj – 16 juni:

Dagens lunch lördag-söndag

12.00-15.00.

Dagens lunch serveras även

Kristi himmelsfärdsdag 9 maj

och nationaldagen 6 juni

12.00-15.00.

Morsdagsmiddag 26 maj.

(Se separat annons).

7

Café Strandgården:

Högsäsong:

17 juni – 11 augusti: 10.00-22.00

Övriga tider:

1 maj – 16 juni,

12 augusti – 25 augusti

onsdag-torsdag 12.00-16.00,

fredag-söndag 12.00-17.00.

Fest, högtidsdag, annan

beställning:

Kontakta oss. Vi dukar upp efter

era önskningar!

Alkoholpolicy: Vi vill erbjuda våra gäster en drogfri miljö.

Därför är ingen alkohol konsumtion tillåten på gården/campingen.


Strandgården året runt

8

Strandgården är även under vinterhalvåret

en mötesplats.

På onsdagar träffas spårar-, upptäckar- och äventyrarscouter

Strandgården. I sommar väntar riksscoutlägret

”Trampolin” för de äldre scouterna.

På fredagar möts föräldrar och barn som sjunger,

leker och fikar tillsammans.

I samarbete med Vilshärads badortsförening samlas

vi kring traditionerna vid lucia, julgransplundring,

våffelpromenad och Valborgsmässofirande.

Gudstjänster hålls under några tillfällen i samband

med scoutinvigning och avslutning av barngrupper.


Strandgården + O-ringen = sant

På en av sommarens allra vackraste och soligaste dagar, 24 juli 2012, sammanföll O-Ringens

etapp 3 med Strandgården och aldrig tidigare har så många människor besökt gården och

badstranden på en och samma dag. Strandgården och Halland med Haverdalsbukten fick

den här dagen mycket värdefull reklam.

Men vad är då O-Ringen? Jo, O-ringen är en orienteringstävling

som spänner över en vecka med fem tävlingsdagar

och där man räknar samman tiderna från

varje etapp och får fram segrare för varje klass under

veckan. O-ringen som startade 1965 med 156 deltagare,

kallades då 5-dagars, växte efter hand och har blivit ett

årligt stort internationellt arrangemang.

Tävlingsplatserna har genom åren besökt alla landskap

i Sverige och deltagartoppen nåddes 1985 i Falun då

25.021 orienterare ställde upp. Men fjolårets tävling i

Halland var inte mycket sämre, då 21.172 fanns med i

resultatlistorna.

Tävlingen går alltid i juli månad, som sammanfaller

med semestertiden för många. Ofta deltager hela familjer

med barn och barnbarn. Man tar det som en semestervecka.

Alla kan nämligen vara med genom att

tävlingen är uppdelad i ca 100 olika klasser. Allt från flickor

och pojkar 10 år till damer och herrar i 80-90-årsåldern.

Banlängderna varierar från 2 km och upp till 12-15

km.

Naturligtvis är världseliten också med, både damer och

herrar, och här finns inslag av proffsidrott som delar på

en ansenlig prissumma. I stort är detta en motionstävling

där alla kan vara med och tävla utifrån sina förutsättningar.

Under fjolårets tävlingsvecka var Strandgården fullbelagd

av klubbar bl a från Norge. Visst betydde denna

vecka ett lyft för Strandgårdens ekonomi, bara i den lilla

röda extra glasskiosken såldes för över 15.000:- denna

tävlingsdag.

Den nyritade, detaljrika kartan som användes under

O-Ringen finns säkert att köpa i Strandgårdens reception

och kan inspirera till nya upptäckter i omgivningen.

Varför inte också förlägga träningsläger för orienterare

Strandgården?

I år 2013 går O-Ringen i Norrbotten med Boden som

centralort.

Text och bild: Hasse Paulsson

9


Familjecampen

Var en nyhet förra

året. Nu kommer vi

igen med konceptet

och hoppas på samma

goda uppslutning. Har

du tänkt tanken att få

samla ihop familjen, stor eller liten, och

utmana några andra i roliga lekar och

tävlingar. Nu har du chansen. Eller varför

inte, samla ihop några du inte känner

sen tidigare och lär känna lite nya människor

på gården.

På minuten

Jag gissar att du sett

programmet på TV, som

heter ” Minuten”. Denna

samling är precis som det låter. Du utmanas

på ett antal uppdrag på olika nivåer

som skall genomföras på 1 minut.

Så lätt ger han sig inte – den påhittige Erik. Nu kommer han tillbaka med en del kända

upptåg och en del nya oprövade saker. Sedan sist har Erik fått upp ögonen för friluftsliv

och scouting. Detta kommer han att ta med deltagarna i. Att göra typiska scoutgrejor, och

då menar jag inte att bara surra knopar inomhus, utan även baka pinnbröd över öppen

spis, spårning och kanske rent av att sova ute en natt i vindskydd.

Under veckorna kommer det också göras en del saker för dem som är i tonårsåldern.

Erik gestaltas av SMU-konsulenten Christer Gustafsson

på Östra Götalands distrikt

Upptäckarveckan 8-14 juli

Upptäckarveckan, är veckan för hela familjen. Det blir aktiviteter som kan

passa både barn och föräldrar. Med allt från barnkalas till hantverk. Denna

vecka får ni göra saker som ni kanske inte gör varje dag. Och uppleva Strandgården

på barnens vis.

Barnkalas

Behöver kanske inte

någon större presentation.

Efter några år så

vet de flesta att barn -

kalaset innehåller allt

som ett kalas skall innehålla,

lekar, utmaningar,

såpad presenning och inte

minst glass. Samla ihop barnen och kom!

Hantverk

Vi har under flera år

haft hantverk på olika

sätt, med papperstillverkning,

repslagning

och mycket mera. Nu

blir det en ny dag med

hantverk som vi redan provat

och kanske något nytt som väntar den

som gillar hantverk. Och kanske blir det

en kväll för bara vuxna som vill göra

hantverk av olika slag.

10

Barn- och

Dagsprogram

Upptäckarveckan

Måndag 10-12 Sommarkul

Tisdag 10-12 Hantverk

Onsdag 14-16 Familjecampen

Torsdag 14-16 Barnkalas på gården

Fredag 10-12 På minuten

Söndag 10.00 Gudstjänst

Dagsprogram

Camp Strandgården

Måndag 10-12 Sommarkul

Tisdag 10-12 Pyssel o knåp

Onsdag 10-13 Spårning

Torsdag 10-12 Primitiv matlagning

Fredag 19.00 Lägerbål

Söndag 10.00 Gudstjänst med

Christer Gustafsson


familjeveckor

Camp Strandgården 15-21 juli

Här kommer ett nytt innehåll som kan passa både

ung och gammal. Kanske har du varit eller är en

friluftmänniska som gillar att vara ute, eller är det

något helt nytt för dig.

Se bara till att du får med dig liggunderlag och

sovsäck, så fixar vi innehållet till denna vecka.

Spårning Nu gör vi en vandring i tallskogen vid havet och löser en massa uppdrag på vägen.

Pyssel och knåp Vi gör saker som du får med dig hem som ett minne

från Strandgårdssommaren och friluftsveckan.

Primitiv matlagning Hur lagade man mat innan spisen fanns?

Går det verkligen att laga mat ute i skog och mark. Kom och se, det går faktiskt!

Lägerbål Behöver kanske inte någon större presentation.

Nu släpper vi loss allt vi har med, sång, lekar och upptåg.

Barnkörsfestivalen

23-26 juli

Hej, jag heter Lydia.

Jag gillar att sjunga för full

hals, äta massor med glass,

hoppa i vågor, Gud, leka lekar,

dansa och Strandgården.

Jag kommer att få uppleva allt

det här under en och samma

vecka i sommar, på BARNKÖRS-

FESTIVAL!

Det bli en fullspäckad vecka med en hejdundrandes

konsert för alla vänner och familjer som avslutning.

Blir inte du också sugen på att vara med? Jag tycker

att du ska anmäla dig till redan nu, så ses vi i sommar!

Jag som kommer att leda kören

heter Lydia Viktorsson. Jag har själv

tillbringat många underbara programfyllda

somrar på Strandgården

genom min uppväxt, och nu vill ge

den möjligheten vidare till andra.

Just nu är jag bosatt i Malmö där

jag studerar till sångpedagog på

Malmö Musikhögskola. ”Det är skoj

med musik!”

11

Sommar

kul

under juli månad

Sommarkul är för alla barn.

(Barn under 4 år tar med en

vuxen.)

Månd-fred 10-12

Gratis för boende på gården,

övriga 20 kr/dag.

I sommar blir det ”SommarKul”

med mig, Magdalena och alla

mina vänner.

Vi samlas kl 10 varje vardag för

att ge oss ut på äventyr!

Häng me´!

Magdalena är rytmiklärare och

diakon och har jobbat sex år

som ungdomsledare i

Betlehemskyrkan i Göteborg.

Information:

Tisdag Tisd 23 juli - fred 26 juli

Tid: 14.00-17.00 varje dag

Plats: Strandgården

Körledare: Lydia Viktorsson

Anmälan: info@strandgarden.org

Telefon: 035-531 80


MorsDag

Fira mors dag

Strandgården vid havet.

Söndagen den 26 maj 2013

kl 12.00-15.00

Salladsbuffé, varmrätt, kaffe och tårta 215:-.

Meny kommer i början av maj månad

på vår hemsida

Bordsreservation 035-531 80 senast den 20 maj.

Caféföreläsning

med Alf B Svensson

Våga vara

förälder

Tisdag 3 september

Strandgården kl.19

Fri entré. Fika till självkostnadspris.

Hur får vi tid för våra barn? Hur ger man barn en bra

självkänsla? Hur sätter man gränser? Hur håller man kärleken

levande när man fått barn

Alf B Svensson är leg psykolog, författare och en av vårt lands

mest efterfrågade föreläsare i frågor som handlar om barn, familj

och äktenskap. Hans böcker Våga vara förälder samt Håll

kärleken levande har sålts i stora upplagor.

Alf är lätt att lyssna till. Det blir många igenkännande leenden

och glada skratt samtidigt som man får praktiska råd och tips

och ny inspiration. Hans föreläsningar handlar om föräldrarskap,

sätta gränser, självförtroende, konflikthantering, barnuppfostran,

kärlek, familjeliv, förhållanden/äktenskap, samliv.

Välkomna!

Kyrka Vilshärad i samarbete med Studieförbundet Bilda.

April

30 Ti Valborgsmässofirande.

Maj

12

Händer på

1 O Campingen öppnar!

9-12 Strandgårdens vårsalong Konstutställning.

15-19 Jönköpingsregionens konfirmationsläger.

19 S 10.00 Gudstjänst i Strandgårdskyrkan.

Jacob Olofsgård och konfirmandlägret.

26 S 10.00 Gudstjänst i Strandgårdskyrkan. Pastor Carl Sundberg.

12.00-15.00 Morsdagsmiddag i Strandgårdens restaurang.

(Se separat annons i programbladet eller på vår hemsida).

Juni

2 S 10.00. Gudstjänst i Strandgårdskyrkan.

9 S 10.00 Gudstjänst i Strandgårdskyrkan.

Pastor Lars-Bertil Florén.

14-16 Ungdomskonferensen Riktning.

16 S 10.00. Gudstjänst i Strandgårdskyrkan.

Ida-Maria Brengesjö och Riktning.

20-23 Midsommarhelg på Strandgården.

(se separat annons i programbladet eller vår hemsida).

22 L 20.00. Konsert Goda Hopp vokalensembel.

22-28 Konstutställning Lotte Wieslander.

23 S 10.00 Strandgårdskyrkan 50 år! Jubileumsgudstjänst

Pastor Staffan Engblom.

25-30 ”Du är älskad”-läger.

29 juni-5 juli Konstutställning Anna Wieslander.

30 S 10.00 Gudstjänst i Strandgårdskyrkan tillsammans med

”Du är älskad”-lägret.


Strandgården 2013

Juli

3 O 20.00 ”Rum för samtal” Anita Goldman. Entré.

6 L 20.00 Konsert Maria och Henrik Ydreborg. Entré.

6-12 Konstutställning Kenneth Sjöö.

7 S 10.00. Gudstjänst i Strandgårdskyrkan.

Gårdspastor Ing-Marie Gustavsson-Jönsson.

8-14 Upptäckarvecka

10 O 20.00 ”Rum för samtal” Peter Wahlbeck. Entré.

13 L 20.00 Konsert Hördegårds fyra. Entré.

13-19 Konstutställning Doris Olsson Ringberg.

14 S 10.00 Gudstjänst i Strandgårdskyrkan. Gårdspastor Ebbe

Andreasson. Sång av Marianne Bjenning m.fl.

15-21 Camp Strandgården

17 O 20.00 ”Rum för samtal” Gabriella Mellergårdh. Entré.

20 L 20.00 Konsert Henningsson & Glans. Entré.

20-26 Konstutställning Maria Berta.

21 S 10.00. Gudstjänst i Strandgårdskyrkan.

Gårdspastor Christer Gustafsson.

24 O 20.00 ”Rum för samtal” Entré.

23-26 15.00-17.00. Barnkörsfest-i-val

(Se separat annons i programbladet eller på vår hemsida).

27 L 20.00 Konsert Michael Strands kör och Quartet. Entré.

27 juli - 2 aug Konstutställning Rebecka Ringberg.

28 S 10.00. Gudstjänst i Strandgårdskyrkan.

Gårdspastor Bo Cedergårdh. Michael Strands kör och

Quartet.

29 juli -3 aug Tonårsläger Östra Götalands distrikt.

13

31 O 20.00 ”Rum för samtal” Britta Hermansson. Entré.

Augusti

3-9 Konstutställning Eva Rissler och Margaretha Åkerblom.

3 L 20.00 Konsert Vocalgruppen Iris. Entré.

4 S 10.00 Gudstjänst i Strandgårdskyrkan.

Gårdspastor Desireé Grosvernier.

Sång av Vocalgruppen Iris.

11 S 10.00 Gudstjänst i Strandgårdskyrkan.

Gunhild Ringberg, Håstenskyrkan, Varberg.

16-18 Församlingsläger

Stora Lundby missionsförsamling.

18 S 10.00 Gudstjänst med Stora Lundby missionsförsamling.

16-23 Ikonmålningskurs.

(Se separat annons i programbladet eller på vår hemsida).

23-25 Församlingsläger

Alingsås missionsförsamling.

25 S 10.00 Gudstjänst med

Alingsås missionsförsamling.

25-30 Sensommarläger.

(Se separat annons i programbladet eller på vår hemsida).

30 aug-1 sept Församlingsläger Hovslätts missionsförsamling.

September

3 Ti 19.00 Caféföreläsning med Alf B Svensson

”Våga vara förälder”. (Se ruta)

– en regional resurs för utveckling

av det halländska musiklivet

Våra arrangemang

sker i samarbete med


Musik i sommarkvällen Entré.

Konsert 13 juli kl 20.00

Konsert 6 juli kl 20.00

Hördegårds Fyra

Hördegårds fyra spelar på olika scener runt om i landet och har medverkat

i såväl TV som i radio. Kvartetten spelar ett spännande och omväxlande

program där Magnus Hördegårds omtyckta texter och musik

handlar om drömmar och tro, ibland om vemod och sorg och i andra

sånger om kärlek och hopp. Det är jazz/pop, visa/folkmusik med svenska

texter för en lyssnande publik.

Hördegårds fyra består av: Magnus Hördegård – piano /klaviatur, Allis

Brorsson – sång, Göran Larsson – bas, Johan Junstrand – trummor.

14

Våra konserter sker ı samarbete med med Musik i Halland.

– en regional resurs för utveckling av det halländska musiklivet

Förköp av biljetter

fr.o.m midsommarhelgen på 035-531 80.

Henrik och Maria Ydreborg – Tusen skäl att leva

Att hitta tonen, texten som kanske vid första anblicken verkar obetydlig, men i samklang

med andra toner och andra stavelser öppnar upp för det levande, där varje del är unik och

viktig. Konserten ”Tusen skäl att leva” vill genom sång, pianomusik och ord lyfta fram det

goda som finns i livet.

Maria, kyrkomusiker/pianist, och Henrik, dramatiker, bor i Jönköping och har under flera

år hållit konserter i olika sammanhang. De har även skrivit musik, musikaler och mässor

tillsammans.

Maria Ydreborg, sång och piano, Henrik Ydreborg, sång och texter

Konsert 20 juli kl 20.00

Henningson & Glans som i år firar 20 år, rör om sin stora musikaliska gryta.

H&G jobbar väldigt brett och hörs i såväl jazzsammanhang som i underhållnings- och

konsertsammanhang, ibland med fullt komp och ibland tillsammans med artister som

t ex Per Fritzell (Galenskaparna) och Triple & Touch. Gittan medverkade som pianist,

sångare, trombonist och dragspelare i SVT:s ”På spåret” säsongerna 07/08 och

08/09.

Strandgården hör vi dom som trio.

Henningson & Glans består av Gittan Glans, Johan Henningson och Andreas Glans.


Konsert 27 juli kl 20.00

Michael Strands kör och Quartet

Strands kör består av ca 25 rutinerade körsangare från Jönköpingstrakten. Körens

musikaliska ledare är Michael Strand. Konsertens huvudsakliga repertoar består av

Michaels tonsättningar på dikter av Bo Setterlind fran diktsamlingen ”Han kommer”

samt tonsatta Bibeltexter. De flesta av dem beskriver trons olika dimensioner och

speglar på ett personligt och innerligt satt vad den kan betyda. Michaels musik har ett

personligt uttryck och har inslag fran genrer som om jazz, latin, gospel och sakralt.

Konserten framförs av Strands kör samt hans trio. Strand trio bestar av Bo Hellgren

/PeterArvidsson (bas), Magnus Kall/Bernard Mortzell (trummor) samt Michael på piano.

Konsert 3 augusti kl 20.00

IRIS Musik a cappella… Fyra

röster - en klang!

Upplev fyra vackra röster som tillsam -

mans bildar en fantastisk klang. Gruppen

IRIS är fyra unga kvinnor, som

sjunger allt från visa och folk musik till

pop – det mesta arrangerat av dem

själva.

IRIS berör! Med sin vackra klang och

väl valda texter skapar de en trollbindande

stämning, något de fick bevis

för i den turné de genomförde sommaren

2012. Deras framförande är professionellt, stämningsfullt och

gruppen sprider en särskild glädje och värme. Att gruppen sjunger a

cappella förstärker ytterligare känslan av intimitet och närhet.

IRIS består av: Amanda Ginsburg, Agnes Grahn, Ida Hammarbacken

och Agnes Börsbo

15

ANMÄLAN

Anmälan görs till Strandgården via mail:

info@strandgarden.org

eller enkelrum, namn, adress, personnummer och

eventuella allergier.

För frågor gällande boende och mer

information om Strandgården:

www.strandgarden.org

För frågor gällande helgens innehåll

med mera, hör av dig till:

Ida-Maria Brengesjö, ungdomskonsulent

Missionskyrkans Östra Götalands distrikt,

Tel: 0763-57 26 85

E-post: ida-maria.brengesjo@missionskyrkan.se

www.og.missionskyrkan.se

Sista dagen för

anmälning 26 maj!

RIKTNING

En helg för dig som

är i åldern 20–35+

2013

14–16 JUNI

STRANDGÅRDEN, HALMSTAD

En helg för dig mellan 20 och 35+ som

längtar efter en riktning i din tro som

leder närmare Jesus och närmare människor.

Huvudtalare:

Britta Hermansson Riksevangelist inom Gemensam

Framtid, pastor och föreläsare.

Robert Eriksson, pastor i Sävedalens Missionskyrka,

musiker och forfattare.

Kostnad: 900:- för mat och boende i flerbäddsrum.

(Tillägg för enkelrum är 400:-).

Anmälan:

info@strandgarden.org senast den 26 maj.

Mer info: www.strandgarden.org

För frågor gällande helgens innehåll,

kontakta: Ida-Maria Brengesjö, ungdomskonsulent

Missionskyrkan Östra Götalands distikt.

Tel: 0763-57 26 85

E-post:

ida-maria.brengesjo@missionskyrkan.se

www.og.missionskyrkan.se


Konstutställningar

Strandgården

22 – 28 juni

Lotte Wieslander

f. 1960, konstnär, skribent,

sångerska, arbetar i akvarell

men också i olja, tempera och

olika grafiska tekniker.

Hon har sedan 1988 ställt ut

sina akvareller i familjens stuga

nära Strandgården i Vilshärad,

liksom många somrar på

Strandgården. Där har hon

också gett kurser i akvarellmåleri.

Hon arbetar med gränser,

gränsen mellan land och hav,

mellan mörker och ljus, och mellan verklighet och illusion,

bland annat i illusionsmåleri i muraler i offentliga miljöer i bl a

Göteborg och Jönköping. Hon har ställt ut i Kartago i Tunisien,

på Wendela Hebbes hus i Södertälje, på Österlen men också i

olika sammanhang i Halmstad.

6 – 12 juli

Kenneth Sjöö

född 1944 i Ljungby.

1972 började jag måla

på heltid. Jag målar i olja

akvarell. Mina motiv

hämtar jag gärna vid

havet på västkusten och

Gotland. Repr. i flera

landsting och kommuner

samt medlem i Kro och

Smålands konstnärsförbund.”

Vi är glada att kunna erbjuda våra gäster flera olika konst -

utställningar under sommaren.

Varje lördag kl 11.00 – 16.00 har vi vernissage. Därefter finns

konstverken kvar fram till fredag middag veckan där på.

13 – 19 juli

Doris Olsson Ringberg

har konsten som lisa för själen. Hon arbetar med blandteknik

såsom akryl, eget tillverkat papper och diverse andra föremål.

Collografi /monotypi – tryck och skulptering i papir

maché är andra tekniker som fascinerar henne. Doris signum

är rött och svart.

16

29 juni – 5 juli

Anna Wieslander

har tidigare ställt ut i Vilshärad samt i Wendela

Hebbes hus i Södertälje.

Hon har arbetat vid Sida som utbildare och

administratör, men har också verkat som

skribent och illustratör, på senare år även i

HP. Hon har illustrerat egna och andras böcker,

senast sin bok om Vilshärad, ”Kom följ

mig till stranden”, som kom ut 2007. Till

boken samlades många gamla fotografier.

Några av dem är motiv för tavlorna i denna

utställning, som bland annat också innehåller

måleri på siden.


20 – 26 juli

Maria Berta

har akryl, tempera och akvarell som uttrycksmedel.

Collography/Grafik är en annan

spännande konstform som hon inspireras av.

Största drivkraften är att få experimentera

med färg,form och material. Hon föredrar

växelspel mellan måleri och grafik.

–SommargårdenpåÖland

Klintagården, 387 50 Köpingsvik

Tel: 0485-722 40 Mob: 070-547 22 40

Sommarens program: www klintagarden.se

27 juli – 2 augusti

Rebecca Ringberg

tycker om att skapa i olika material och

konsten känns som ett med henne. I silver

och koppartråd formar hon smycken som

sticker ut och är unika. Keramisk konst och

blandteknik är ytterligare konstarter som

hon hanterar.

3 – 9 augusti

Eva Rissler & Margaretha Åkerblom

två systrar som målar tavlor i akryl och akvarell.

Vi inspireras av Hallands natur och speciellt

trakten runt Vilshärad där vi har våra

rötter.


Rum för samtal på Strandgården

Onsdagskvällarna i sommar är vikta för samtal med mer eller mindre kända personer

då vi får ta del av deras livsberättelser. Entré.

Onsdag 3 juli kl 20.00 Onsdag 10 juli kl 20.00

Våra bibliska mödrar och Guds

älskarinnor

Ett samtal om kulturer och förebilder

som påverkar oss och hur vår

identitet skapas.

Anita Goldman är journalist, författare

och debattör. Född i Göteborg,

bor numera i Stockholm,

men har också bott i Israel i

många år.

Onsdag 17 juli kl 20.00 Onsdag 31 juli kl 20.00

Ett nytt sätt att skapa trädgård!

Samtal med Gabriella Mellergårdh

som skrivit boken Pilgrimsträdgård.

Boken handlar om hur du med

enkla medel kan bygga rum i din

trädgård utifrån pilgrimens sju

nyckelord: frihet, enkelhet,

tålamod, bekymmerslöshet,

tystnad, delande och andlighet.

Under kvällen får du praktiska tips

kring hur orden kan ta form i dina

gröna rum, men också i ditt hjärtas

trädgård.

Gabriella Mellergårdh är fri l ans -

journalist och en del av ”Fyra

Systrar” som arbetar med

inredning, återbruk och design.

18

Min hobby är mitt jobb!

Jag har aldrig slutat leka och är alltid

nyfiken.

Att vara nyfiken skapar glädje och

lycka. Och att se Gud i allt och alla.

Peter Wahlbeck, från Halmstad

komiker, författare, manusförfattare,

konstnär och skådespelare.

Att hitta tjusningen i att leva sitt

liv här och nu – det är utmaningen.

Hur går man vidare när man har insett

att allt inte kommer att bli så där

fulländat? Mitt uppe i alltihop, hur får

man det att bli hållbart?

Britta Hermansson är pastor, föredragshållare,

retreatledare och författare

till böckerna Möten som berör

och Yttre tryck och inre vila.

I kvällens samtal berättar hon om sin

nya bok ”Mogna vackert”.

Förköp av biljetter fr.o.m midsommarhelgen tel. 035-531 80.


Kurser och läger

”Du är älskad” läger

25 – 30 juni

En lägerkurs för personer

med funktionshinder, från

16 år.

Kontakt: Helena Genemo

073-937 28 60 eller

distriktsexpeditionen

036-16 50 35

info@og.missionskyrkan.se

Tonårsläger

29 juli – 3 augusti

V. 31 är det dags för det

årliga tonårslägret på

Strandgården för församlingarna

i Östra Götalands

distrikt! Då fyller vi hela

gården med sköna tonåringar

och ett fullspäckat

program. Några smakprov

från programmet är: seminarier, sol & bad, gudstjänster, beachparty

och mycket mer!

Kontakt: David Hjelmqvist 0704-10 32 83 david@missionskyrkan.org

Sensommarläger 25 – 30 augusti

Ett uppskattat läger för dig över 60.

Sol och bad, bibelstudier och programkvällar. Morgonpromenader och

fritidsaktiviteter efter tycke och smak. Festkväll och trivsam gemenskap.

God mat och berikande samtal.

Anmälan före midsommar till distriktsexpeditionen 036-16 50 35

info@og.missionskyrkan.se

19

”Fönster

mot himlen”

Ikonmålarkurs för nybörjare 16–23 augusti.

Förutom att måla sin egen ikon ingår undervisning i ikonens

bildspråk och teologi samt tillfällen till andakter och samtal.

Handledare: Sonja Johansson,

ikonmålare från Kalmar.

Gästföreläsare: Ulf Abel,

författare till bl.a.

”Ikonen – den besjälade bilden”.

Kursavgift: 1.000 kr

Materialkostnad: 500 kr,

Kost och logi: 3.900 kr

(Enkelrumstillägg: 450 kr)

Max. 12 deltagare

Anmälan: Tel: 035-531 80

forestandaren@strandgarden.org

(Namnge mailet med ”Ikonmålarkurs.”)


HJELMQVIST BYGGMASKINER

Claes Gränsmark Konst

VI HAR MER ÄN DU TROR!

CD

RADIO/TV NOTER BÖCKER

TRÄDGÅRDSGATAN 12, JÖNKÖPING 036-16 97 50 WWW.NYAMUSIK.SE

BAGS

by

MUSIK

INSTRUMENT

Ett stort tack till alla företag som

Gab rie rielson

i Vätterb

yg ygd

AB


J


stöder sommar programmet på Strandgården!

LIVLINAN

Fond- & Försäkringsförmedling

www.livlinanab.se

hemsidanwww.perforera.se


Bo på Strandgården

Öppettider receptionen:

Under högsäsong är receptionen öppen dagligen

mellan 08.00-20.00

Övrig tid är receptionen öppen vid behov. Kontakta

oss innan på telefon 035-531 80 eller

info@strandgarden.org

Logi

2-bäddsrum: från 350 kr

4-bäddsrum: från 450 kr

6-bäddsrum: från 650 kr

Husvagnscamping

Pris per natt: 375.-

Midsommarpris torsd-sönd: 1.425 kr.

Säsongspriser, husvagn

Vårsäsong: 4.550 kr inkl. el.

Höstsäsong: 4.550 kr inkl. el.

Säsongsplats inkl el från 15.400 kr.

Tält

Litet tält max 2 pers: 150 kr/natt

Normalstort tält max 4 pers: 230 kr/natt.

Stort tält, typ tvårums: 270 kr/natt.

Vår- och höstsäsong

1 maj – 10 juni, 12 aug – 15 sep

Alkoholpolicy:

Vi vill erbjuda en alkohol- och drogfri miljö.

Därför är ingen alkohol konsumtion tillåten

på gården/campingen.

22

Kultur i Halland är alltid glada över att få samarbeta

med nya arrangörer, arrangörer som har ambitioner

och vilja att sätta samman fina och

varierade musikprogram inom regionen Halland.

Kultur i Halland – Musik är en del av kulturavdelningen

inom Region Halland och vårt främsta mål

är att stödja det fria musiklivet i form av olika stöd

och subventioner.

Det viktigaste för oss är att resultatet blir fina

musikstunder och det är jag säker på att det kommer

att bli här på Strandgården.

Ni som läser det här och själva kanske funderar

på att arrangera något, eller om ni eventuellt är

utövande musiker, sångare och spelmän. Tveka

inte att maila, eller slå mig en signal för samarbete.

Med vänlig musikhälsning

Christoffer Andersson, musikproducent

tel: 035 – 16 43 54,

Christoffer.j.andersson@regionhalland.se

Strandgården drivs av Gemensam

Framtid (Svenska Missionskyrkan

Östra Götalands distrikt.)


Vill du också bli Strandgårdsstödjare?

Strandgården är en underbar oas vid havet för många människor

i olika åldrar, allt från små barn upp till de som sedan

länge uppnått pensionsåldern. Det är tillsammans vi formar

gården för att den ska bli en mötesplats mellan människor,

mellan Gud och människor, och en plats för rekreation och avkoppling.

Vi kan med glädje se att vår satsning på att få Strandgårdsstödjare

som regelbundet ger en summa gett resultat. Idag är

vi drygt ett hundratal som ger ”100-lappen”, men vi behöver

bli ännu fler. Genom detta kan vi få en stabilare grund att underhålla

och utveckla gården.

Nu har våra solfångare börjat ge effekt, panelen på kyrkgaveln

är ny, men fortfarande finns mycket som behöver göras.

Bli Strandgårdsstödjare och värva gärna någon mer!

23

Tala med din bank för att ordna med en regelbunden överföring,

eller ordna det själv via din Internetbank. Lämna gärna

din e-postadress till oss så får du våra nyhetsbrev!

Mycket av arbetet på gården utförs tack vare ideella insatser.

Utan alla er som arbetar praktiskt skulle vi inte klara oss. Välkomna

att var med och göra en insats för gården! Ta kontakt

med oss så får du veta mer.

TACK alla ni som på olika sätt är med och stödjer oss!

Bankkonto: 156 38 38

Clearingnr: 1209

Danske Bank

eller vårt Bg: 545-7684

Under den snöiga arbetshelgen i mars byttes panelen på kyrkan. En välbehövlig paus på verandan.

Frivilligarbete: Mycket praktiskt

arbete på Strandgården blir gjort

tack vare ideella insatser. Om du vill

göra en insats på Strandgården,

hör av dig till oss. Tel. 035-531 80

E-post: info@strandgarden.org


GPS N 56° 41’ 41’’ E 12° 41’ 1’’

Strandgården drivs av Gemensam Framtid (Svenska

Missionskyrkan Östra Götalands distrikt.)

Strandgården, Vilshärad, 310 41 Gullbrandstorp. Tel: 035-531 80, Fax: 035-595 14 www.strandgarden.org, E-post: info@strandgarden.org

KILAND IN FORM

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!