Views
5 years ago

Spelregler för fotboll

Spelregler för fotboll

Förord

Förord Spelregler för fotboll 2004 är översatt från FIFA:s Laws of the Game,som årligen revideras för att innehålla de aktuella reglerna. Gällande internationella och svenska bestämmelser och instruktioner är samlade under benämningen "Kommentarer" och återfinns efter varje regel Jan Berg, Luleå, har översatt den engelska texten och svarat för det övriga arbetet med den svenska utgåvan av Spelregler för fotboll 2004. Även inför 2004 har representanter för de olika grupperna inom svensk fotboll samlats kring frågor rörande spelreglerna. Gruppens arbete föreläggs Förbundsstyrelsen som fastställer innehållet i dokumentet Regel- och tolkningsfrågor 2004. Detta utgör ett komplement till regelboken och distribueras till berörda före spelårets början. Det är vår förhoppning att så många som möjligt tar del av de regler och bestämmelser som gäller för vår idrott – allt för att få en bra fotboll i Sverige. Solna november 2003 SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET Förbundsstyrelsen Domarutskottet Lars-Åke Lagrell Bo Karlsson Ordförande Ordförande 3

Förklaringar till Spelreglerna Undantag från Spelreglerna Om det nationella förbundet godkänner det och Spelreglernas principer följs, får reglernas tillämpning ändras i matcher för spelare under 16 års ålder, damspelare, veteranspelare (över 35 år) och spelare med funktionshinder. Vilken som helst eller alla av de följande ändringarna är tillåtna: • spelplanens storlek • bollens storlek, vikt och material • avståndet mellan målstolparna och målribbans avstånd från marken • speltiden • ersättare Ytterligare ändringar är endast tillåtna med International Boards medgivande. Män och kvinnor Då maskulint genus används i Spelreglerna för att benämna domare, assisterande domare, spelare eller funktionärer, är det för att förenkla texten och avser både män och kvinnor. Teckenförklaring I Spelreglerna används följande symboler * = Såvida det inte omfattas av Specialfall uppräknade i Regel 8 – Spelets start och återupptagande Enkelt streck betecknar nya ändringar i regeln 4

Bandyregler_2012-13
Få människor har påverkat fotbollen så som Johan Cruyff gjort. Som ...
SVENSK FOTBOLLS MÅL 2007–2010
AIK Fotboll AB:s årsredovisning 2012 finns nu på aikfotboll.se
soM oM - Fotboll - FourFourTwo - världens största fotbollsmagasin
fotboll drar igång. dags för alla sjätteklassare att börja värma upp.
Vänligare fotboll − mål för unga spelare - Tryggare Mänskligare ...
Fotbollens spela, lek och lär
svensk-fotbolls-framgangar
Regelhandboken - Innebandy.se
Vill du spela basket eller fotboll... eller båda? Tjejer i årskurs 4–6 Vi ...
dagens motståndare - Djurgården Fotboll - Stockholms Stolthet
Regler för Golfspel 2012–2015 - Golf.se
Se på spelet - Svenska Fotbollförlaget - Holmbergs
En introduktion till - IRB Rugby Ready
Spelregler för fotboll 2006 - Svenska fotbollsförbundet
Spelregler för Futsal (PDF-dokument, 872 kB) - Fogis
Spelregler för Beach Soccer (PDF-dokument, 714 kB) - Fogis
4 Om det nationella förbundet godkänner det och Spelreglernas ...
Instruktioner för five-a-side fotboll - CuMaP
Spelregler och tävlingsbestämmelser
1 SPELREGLER INNEHÅLL ” 163 Innehåll ” 164 § 1 Spelplanens ...