03.09.2013 Views

Bilaga till SNT 2006/6 - Svenska Numismatiska Föreningen

Bilaga till SNT 2006/6 - Svenska Numismatiska Föreningen

Bilaga till SNT 2006/6 - Svenska Numismatiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Auktion<br />

den 25 november <strong>2006</strong><br />

Tid: 16.00<br />

Plats: Kungl. Myntkabinettet<br />

Slottsbacken 6, Stockholm<br />

Visning: 25 november kl 12.00 – 15.00<br />

i<br />

Lovisa Ulrikas bibliotek<br />

Föremålen kommer från Sven Svenssons samling med undantag för nummer 1-76.<br />

SNF:s auktion 152


4.<br />

1.<br />

7.<br />

13.<br />

2. 3.<br />

5. 6.<br />

8. 9.<br />

10. 11. 12.<br />

23.<br />

26.


KARL XI 1660 – 1697<br />

GULDMYNT<br />

1. STOCKHOLM. Dukat 1689, 3,29 g<br />

JH 262, SM 44<br />

Varit infattad (1/1+) 8000<br />

KARL XII 1697 – 1718<br />

2. STOCKHOLM. Dukat 1710, 3,49 g<br />

JH 315, SM 12<br />

Liten kantskada (1+) 8000<br />

3. STOCKHOLM. Dukat 1714, 3,45 g<br />

JH 319, SM 16<br />

Något bucklig (1+) 8000<br />

4. STOCKHOLM. Dukat 1714, 3,47 g<br />

JH 319, SM 16<br />

Liten repa på frånsidan (1+) 8000<br />

5. STOCKHOLM. Dukat 1715, 3,48 g<br />

JH 320, SM 17<br />

Obetydligt kanthack (1+) 7000<br />

6. STOCKHOLM. Dukat 1716, 3,48 g<br />

JH 321, SM 18<br />

Två skrapmärken på frånsidan, något bucklig (1+) 7000


FREDRIK I 1720 – 1751<br />

7. STOCKHOLM. Dukat 1744, 3,47 g<br />

JH 369, SM 30<br />

Bucklig (1/1+) 6000<br />

8. STOCKHOLM. ½ dukat 1735, 1,71 g<br />

JH 381, SM 44<br />

Varit hängd, repor på frånsidan (1/1+) 1500<br />

9. STOCKHOLM. ½ dukat 1738, 1,73 g<br />

JH 383, SM 46 1/1+ 4000<br />

ADOLF FREDRIK 1751 - 1771<br />

10. STOCKHOLM. Dukat 1763, 3,48 g<br />

JH 444, SM 22<br />

Frånsidans krona svagt utpräglad, nära (1+/01) 9000<br />

11. STOCKHOLM. Dukat 1770, 3,48 g<br />

JH -, SM 34<br />

Kantskada, obetydligt bucklig (1+/01) 10000<br />

GUSTAV III 1771 – 1792<br />

12. STOCKHOLM. Dukat 1776, 3,47 g<br />

JH 492, SM 10<br />

Repor (1+/01) 6000


13. STOCKHOLM. Dukat 1786, 3,48 g<br />

JH 505, SM 29 1+/01 8500<br />

14. STOCKHOLM. Dukat 1787, 3,48 g<br />

JH 506, SM 31<br />

Repa över åtsidans bild, varit hängd (1+) 5000<br />

15. STOCKHOLM. Dukat 1789, 3,48 g<br />

JH 509, SM 33 1+ 7500<br />

KARL XIII 1809 – 1818<br />

16. STOCKHOLM. Dukat 1811, 3,49 g<br />

JH 569, SM 3<br />

Hack på åtsidan, svaga repor, varit hängd? (1+) 4500<br />

KARL XIV JOHAN 1818 – 1844<br />

17. STOCKHOLM. Dukat 1818, 3,48 g<br />

JH 595, SM 13<br />

Lätta plantsrispor, god (01) 8000<br />

18. STOCKHOLM. Dukat 1825, 3,50 g<br />

JH 603, SM 20<br />

Svag repa på frånsidan (1+/01) 6000<br />

OSCAR I 1844 – 1859<br />

19. STOCKHOLM. Dukat 1846/4, 3,50 g<br />

JH 663, SM 10 1+/01 3500


20. STOCKHOLM. Dukat 1856, 3,48 g<br />

JH 675, SM 20<br />

Obetydlig repa på frånsidan (1+/01) 3500<br />

KARL XV 1859 – 1872<br />

21. STOCKHOLM. Dukat 1865, 3,48 g<br />

JH 707, SM 6<br />

Lackrester? (1) 1500<br />

Litet myntmästarmärke ST.<br />

22. STOCKHOLM. Dukat 1867, 3,47 g<br />

JH 709, SM 8a<br />

Plantsfel på åtsidan (1+) 1500<br />

Myntmästarmärke ST.<br />

23. STOCKHOLM. Dukat 1867, 3,50 g<br />

JH 709, SM 8a 01 4500<br />

Myntmästaremärke ST.<br />

24. STOCKHOLM. Carolin 1869, 3,22 g<br />

JH 714, SM 11 1+/01 2500<br />

25. STOCKHOLM. Carolin 1869, 3,24 g<br />

JH 714, SM 11 1+/01 2500<br />

OSCAR II 1872 – 1907<br />

26. STOCKHOLM. 20 kr 1876, 9,01 g<br />

JH 735, SM 4 1+/01 4500<br />

Utan hjärtsköld i frånsidans riksvapen, se <strong>SNT</strong> 1979 s 89-92.


27. STOCKHOLM. 20 kr 1887, 9,00 g<br />

JH 748, SM 15 01 2500<br />

28. STOCKHOLM. 20 kr 1889, 9,00 g<br />

JH 749, SM 16<br />

Små hack på åtsidan (1+/01) 1400<br />

29. STOCKHOLM. 20 kr 1895, 9,00 g<br />

JH 751, SM 18 01 1800<br />

30. STOCKHOLM. 20 kr 1898, 9,00 g<br />

JH 752, SM 19 1+/01 1500<br />

31. STOCKHOLM. 10 kr 1876, 4,47 g<br />

JH 760, SM 26 1+/01 700<br />

Utan hjärtsköld i frånsidans riksvapen.<br />

32. STOCKHOLM. 10 kr 1894, 4,49 g<br />

JH 766, SM 31<br />

Fläck (1+/01) 700<br />

33. STOCKHOLM. 10 kr 1895, 4,49 g<br />

JH 767, SM 32<br />

Hack på åtsidan (1+/01) 700<br />

34. STOCKHOLM. 10 kr 1901, 4,48 g<br />

JH 768, SM 33 1+/01 600


35. STOCKHOLM. 10 kr 1901, 4,48 g<br />

JH 768, SM 33 1+/01 600<br />

36. STOCKHOLM. 5 kr 1881, 2,24 g<br />

JH 769, SM 34 1+/01 800<br />

37. STOCKHOLM. 5 kr 1883, 2,25 g<br />

JH 771, SM 36 1+/01 1000<br />

38. STOCKHOLM. 5 kr 1886, 2,25 g<br />

JH 772, SM 37 01 800<br />

39. STOCKHOLM. 5 kr 1894, 2,24 g<br />

JH 773, SM 38 1+/01 800<br />

40. STOCKHOLM. 5 kr 1899, 2,25 g<br />

JH 774, SM 39<br />

Ingravering, kanthack (1+/01) 300<br />

41. STOCKHOLM. 5 kr 1899, 2,25 g<br />

JH 774, SM 39 1+/01 500<br />

42. STOCKHOLM. 5 kr 1899, 2,25 g<br />

JH 774, SM 39 1+/01 500<br />

43. STOCKHOLM. 5 kr 1901, 2,24 g<br />

JH 775, SM 40 1+/01 500<br />

44. STOCKHOLM. 5 kr 1901, 2,24 g<br />

JH 775, SM 40 1+/01 500


GUSTAV V 1907 – 1950<br />

45. STOCKHOLM. 20 kr 1925, 9,00 g<br />

JH 777, SM 1<br />

Repa på åtsidan (1+/01) 3500<br />

46. STOCKHOLM. 5 kr 1920, 2,25 g<br />

JH 778, SM 2 1+/01 400<br />

47. STOCKHOLM. 5 kr 1920, 2,25 g<br />

JH 778, SM 2 1+/01 400<br />

48. STOCKHOLM. 5 kr 1920, 2,25 g<br />

JH 778, SM 2 1+/01 400<br />

CARL XVI GUSTAF 1973 –<br />

49. 1000 kr 1988 (Delaware), 5,82 g<br />

JH 779 0 1200<br />

50. 1000 kr 1990 (Vasa)<br />

JH 781 0 1100<br />

I kassett.<br />

51. 1000 kr 1992 (Gustav III), 5,82 g<br />

JH 782 0 1100<br />

52. 1000 kr 1992 (Gustav III)<br />

JH 782 0 1100<br />

I kassett.


GUSTAV VASA 1523 – 1560<br />

SILVERMYNT<br />

53. SVARTSJÖ. Daler 1543, 28,74 g<br />

App 624, JH 10, SM 156<br />

Uppgraverad (1+) 7000<br />

ERIK XIV 1560 – 1568<br />

54. STOCKHOLM. Daler 1561, 28,65 g<br />

JH 17, SM 5<br />

Lätt korroderad (1/1+) 8000<br />

KARL IX 1604 – 1611<br />

55. STOCKHOM. Riksdaler 1610, 29,56 g<br />

JH -, SM 23b<br />

Varit infattad (1/1+) 4000<br />

Med MVEM i frånsidans omskrift.


56. STOCKHOLM. 4 mark 1608, 20,25 g<br />

SM 38 1+ 3000<br />

KRISTINA 1632 – 1654<br />

57. SALA. Riksdaler 1640, 28,51 g<br />

JH 148, SM 11 1/1+ 5000<br />

KARL XI 1660 – 1697<br />

58. STOCKHOLM. 4 mark 1693, 20,47 g<br />

SM 84 1/1+ 800<br />

59. STOCKHOLM. 4 mark 1694, 20,63 g<br />

SM 85<br />

Korroderad (1/1+) 600


KARL XII 1697 – 1718<br />

60. STOCKHOLM. Riksdaler 1713, 29,50 g<br />

JH 330, SM 28a<br />

Små repor (1/1+) 5000<br />

Med breda lejon i frånsidans sköld.<br />

61. STOCKHOLM. 2 mark 1701, 10,22 g<br />

SM 62<br />

Svaga repor (1/1+) 700<br />

ULRIKA ELEONORA 1718 – 1720<br />

62. STOCKHOLM. Riksdaler 1719, 29,60 g<br />

JH 344, SM 4<br />

Repa (1/1+) 8000<br />

FREDRIK I 1720 – 1751<br />

63. STOCKHOLM. Jubileumsriksdaler 1721, 29,60 g<br />

JH 391, SM 58b<br />

Rengjord (1/1+) 3000<br />

Utan gravörsignatur.


64. STOCKHOLM. Riksdaler 1731, 28,82 g<br />

JH 404, SM 69 1+ 5000<br />

ADOLF FREDRIK 1751 – 1771<br />

65. STOCKHOLM. Riksdaler 1769, 29,25 g<br />

JH 478, SM 58b<br />

Plantsfel (1+) 3000<br />

Med 7 serafer.<br />

66. STOCKHOLM. Daler SM 1770, 9,77 g<br />

SM 68a<br />

Svaga plantsrispor, nära (1+) 1500<br />

Diameter 31 mm.<br />

GUSTAV III 1771 – 1792<br />

67. STOCKHOLM, Riksdaler 1776, 29,47 g<br />

JH 520, SM 43<br />

Repa (1+) 800


GUSTAV IV ADOLF 1792 – 1809<br />

68. STOCKHOLM. Riksdaler 1794, 29,40 g<br />

JH 559, SM 23<br />

Lätta plantsrispor (1+) 1500<br />

KARL XIII 1809 – 1818<br />

69. STOCKHOLM. Riksdaler 1817, 29,40 g<br />

JH 581, SM 15<br />

Rengjord (1+) 6000<br />

KARL XIV JOHAN 1818 – 1844<br />

70. STOCKHOLM. Jubileumsriksdaler 1821, 29,38 g<br />

JH 628, SM 43 1+/01 4000<br />

71. STOCKHOLM. Riksdaler specie 1835, 34,25 g<br />

JH 642, SM 63<br />

Tillverkningsskador (1+/01) 2000


72. STOCKHOLM. ¼ riksdaler specie 1834, 8,48 g<br />

SM 82a 1/1+ 200<br />

73. NORGE. Riksdaler 1844, 28,96 g<br />

Hamrin N15, Norges Mynter 15 1/1+ 1500<br />

OSCAR I 1844 – 1859<br />

74. STOCKHOLM. Riksdaler specie / 4 rdr rmt 1857, 33,95 g<br />

JH 697, SM 57a 1/1+ 800<br />

Med randskrift.<br />

KARL XV 1859 – 1872<br />

75. STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1871, 34,09 g<br />

JH 731, SM 24 1+/01 1200


FREDRIK I 1720 – 1751<br />

PLÅ TMYNT<br />

76. AVESTA. ½ daler SM 1727, 390 g<br />

SM 279 1+/01 3000<br />

60 bevarade exemplar enligt Tingströms inventering 1986.<br />

VALDEMAR 1250 – 1275<br />

77. LÖDÖSE (m.fl. myntorter?) Penning, 0,15 g<br />

Vänstervänt krönt lejonhuvud inom slät ring. Tungan med tvärstreck.<br />

LL XVVB:8b, SS 83 01 1500<br />

MAGNUS LADULÅS 1275 – 1290<br />

78. SÖDERKÖPING? Penning, 0,20 g<br />

Latinskt M inom strålring.<br />

LL XVIIIC:6a. SS 159 1/1+ 1500<br />

En av Magnus lite ovanligare Götalandspenningar.<br />

MAGNUS ERIKSSON 1319 – 1363<br />

Mynt ur Sven Svenssons samling<br />

79. OKÄND MYNTORT. Tvåsidig penning 1319-1340, 0,50 g<br />

Perspektiviskt sedd krona)(Lejon.<br />

LL XXVI:1a. SS 232<br />

Korroderad, delvis svagt präglad (1/1+) 1200


80. OKÄND MYNTORT. Tvåsidig penning 1340-1354, 0,32 g<br />

Lejon)( Bokstaven B mellan tre kronor.<br />

LL XXVII:2. SS 240 1/1+ 600<br />

Bokstaven på detta exemplar delvis svagpräglad och liknar ett R.<br />

81. OKÄND MYNTORT. Tvåsidig penning 1340-1354, 0,44 g<br />

Lejon)( Bokstaven h mellan tre kronor.<br />

LL XXVII:4. SS 249 1/1+ 900<br />

Bokstaven h hör <strong>till</strong> de ovanligare centralbokstäverna på denna mynttyp.<br />

ALBREKT AV MECKLENBURG 1364 – 1389<br />

82. STOCKHOLM. Örtug, 1,44 g<br />

Krönt huvud )( Tre kronor på kors.<br />

ALBERTVS DEI GRACIA )( MONETA REGIS SWECIE.<br />

LL 3a, SS 360<br />

Svagt präglad (1) 3000<br />

Bokstaven h hör <strong>till</strong> de ovanligare centralbokstäverna på denna mynttyp.<br />

Variant med mindre kungaporträtt som påminner om de senare, betydligt<br />

vanligare, Stockholmsörtugarna (LL 4) med ALBERTVS REX. Rar.<br />

83. SÖDERKÖPING. Penning, 0,27 g<br />

Krönt S inom slät ring.<br />

LL XXXIII:2a. Malmer KrSÄa. SS 336 1/1+ 500<br />

ERIK AV POMMERN 1396 – 1439<br />

84. STOCKHOLM. Örtug, 1,04 g<br />

Krönt framvänd kungabild)(Uncialt E på litet kors.<br />

LL 1a. SS 409 1/1+ 1000


STEN STURE d.ä. riksföreståndare 1470 – 1497, 1501 – 1503<br />

85. STOCKHOLM. Halvörtug 1478, 0,82 g<br />

Bokstaven S)(Krona.<br />

LL 9c, SS 588 1/1+ 1800<br />

86. VÄSTERÅS. Halvörtug, 0,80 g<br />

Krona)(Bokstaven A. bitecken stjärna <strong>till</strong> vänster om A.<br />

LL 16c, SS 649 1+ 1000<br />

STEN STURE DEN YNGRE, riksföreståndare 1512 – 1520<br />

87. STOCKHOLM. Halvörtug, 0,84 g<br />

Krona)(Bokstven S.<br />

LL 9, SS 776 1/1+ 700<br />

GUSTAV VASA 1523 – 1560<br />

88. VÄSTERÅS. Örtug 1529, 1,80 g<br />

App 54 typ 17B, SM 19a, SS 834<br />

Rengjord (1/1+) 1200<br />

Vidringade kronor i åtsidans sköld och med årtalet ”29”.


89. VÄSTERÅS. Örtug 1531, 1,82 g<br />

App 97 typ 19C, SM 25, SS 854 1+ 1800<br />

Med årtalet ”31”.<br />

90. STOCKHOLM. Öre 1523, 3,30 g<br />

App 170 typ 25, SM 38, SS 895<br />

Liten kantspricka (1/1+) 3000<br />

91. STOCKHOLM. Örtug u år (=1524-1527), 1,14 g<br />

App 227 typ 33, SM 56, SS 919<br />

Bläckskrift (1/1+) 1500<br />

Den sällsyntare varianten med GOSTAVS i åtsidans inskrift.<br />

92. STOCKHOLM. Örtug u år (=1528), 1,54 g<br />

App 229 typ 35A, SM 58, SS 920 1+/01 2500<br />

Med STOK ˚ hOLM.


93. STOCKHOLM. Fyrk 1528, 0,79 g<br />

App 373 typ 48A, SM 79, SS 979<br />

Plantsfel, delvis något svagt utpräglad (1+) 1000<br />

Vasesköld på litet kors och med två flikar. Sällsynt.<br />

94. STOCKHOLM. Fyrk 1528, 0,96 g<br />

App 381 typ 50, SM 81, SS 985<br />

Svagt präglad (1/1+) 1500<br />

95. VÄSTERÅS. ½ mark 1540, 5,13 g<br />

App 579, SM 151b, SS 1052<br />

Porträtt med 1540 års bild.<br />

1+/01 4500<br />

96. VÄSTERÅS. 2 öre 1540, 2,80 g<br />

App 594, SM 154a, SS 1055 1+/01 2800<br />

Den sällsyntare varianten med 1539 års bild.<br />

97. SVARTSJÖ. Mark 1544, 11,30 g<br />

App 762, SM 180, SS 1090 1/1+ 2500<br />

DOMINUM med bakvänt N.


98. SVARTSJÖ. ½ mark 1544, 5,03 g<br />

App 847, SM 191, SS 1105 1/1+ 2500<br />

99. SVARTSJÖ. ½ mark 1545, 4,29 g<br />

App 850, App NM XVI nr 1433, SM 193, SS 1109<br />

Plantsfel, rengjord (1/1+) 1500<br />

Tre punkter i form av en triangel och en stjärna avslutar åtsidans omskrift.<br />

Exemplaret har varit utställt i den permanenta utställningen i Kungl. Myntkabinettets tidigare lokaler.<br />

100. SVARTSJÖ. 2 öre 1543, 2,69 g<br />

App 900, SM 200, SS 1119 1/1+ 2000<br />

101. SVARTSJÖ. 2 öre 1547, 2,25 g<br />

App 933, SM 205, SS 1126 1+ 3000<br />

102. STOCKHOLM. 2 öre 1560, 2,87 g<br />

App 1089, SM 139, SS 1176<br />

Litet plantsfel i kanten (1/1+) 1800<br />

Exemplaret har varit utställt i den permanenta utställningen i Kungl. Myntkabinettets tidigare lokaler.<br />

JOHAN III 1569 – 1592<br />

103. STOCKHOLM. ½ öre 1581, 1,56 g<br />

Lev 575, SM 90, SS 1444 1+/01 400<br />

KARL IX 1604 – 1611<br />

104. STCKHOLM. Öre 1609, 1,56 g<br />

Jfr Ant 420, SM 68, SS 1743 1/1+ 200<br />

Med I:ÖRE.


105. GÖTEBORG. Öre 1611, 2,25 g<br />

Jfr Ant 439-440, SM 86, SS 1788 1+/01 1500<br />

Med årtalet fältet och GOTHOBVRGENS i frånsidans omskrift.<br />

JOHAN, hertig av Östergötland 1606 – 1618<br />

106. SÖDERKÖPING. Öre 1617, 1,35 g<br />

Rundberg VI:5, SM 7a (detta ex!), SS 1798<br />

Små kantförluster (1/1+) 1200<br />

GUSTAV II ADOLF 1611 – 1632<br />

107. STOCKHOLM. Riksdaler 1632, 29,18 g<br />

Jfr JH 85, SM 33a, SS 1886 1+ 7000<br />

Utan bandrosett och med rättvänt trekronorsvapen på frånsidan.<br />

KRISTINA 1632 – 1654<br />

108. STOCKHOLM. ½ riksdaler 1647, 14,34 g<br />

SM 28, SS 2292 1+/01 5000<br />

Exemplaret har varit utställt i den permanenta utställningen i Kungl. Myntkabinettets tidigare lokaler.<br />

109. SALA. 1/4 riksdaler 1640, 7,06 g<br />

SM 34, SS 2294 1+ 3000


110. STOCKHOLM. 2 mark 1641, 10,87 g<br />

SM 54, SS 2335<br />

Plantsfel (1+) 4000<br />

111. STOCKHOLM . 2 mark 1651, 9,94 g<br />

SM 62, SS 2350<br />

Plantsfel (1+) 2000<br />

112. AVESTA. Öre 1645, 50,22 g<br />

Cav 82, jfr HH 136, SM 110, SS 2530 1+ 2000<br />

Exemplaret har varit utställt i den permanenta utställningen i Kungl. Myntkabinettets tidigare lokaler.<br />

113. NYKÖPING. ¼ öre 1644, 10,16 g<br />

HH 34, SM 121, SS 2630 1+ 100


KARL XI 1660 – 1697<br />

114. STOCKHOLM. 2 mark 1669, 10,55 g<br />

Bon 242, SM 120, SS 2947<br />

Repor 1+/01 1200<br />

115. STOCKHOLM. 4 öre 1673, 3,47 g<br />

SM 196, SS 3130<br />

Korroderad (1/1+) 200<br />

116. STOCKHOLM. 4 öre 1677, 3,37 g<br />

SM 200, SS 3155<br />

Liten repa (1/1+) 150<br />

117. STOCKHOLM. a) 2 öre 1666, 1,57 g, b) 2 öre 1667, 1,36 g<br />

SM 210 och 212, SS 3215 och 3257. 2 ex. 1? 100<br />

118. STOCKHOLM. a) öre 1666, 1,10 g, b) öre 1667, 0,94 g<br />

SM 223 och 224, SS 3422 och 3453. 2 ex. 1? 100<br />

119. STOCKHOLM. a) öre 1681, 1,10 g, b) öre 1683, 1,03 g<br />

SM 234 och 236, SS 3539 och 3549. 2 ex. 1? 100<br />

120. STOCKHOLM. a) öre 1686, 1,02 g, b) öre 1688, 1,25 g<br />

SM 239 och 241, SS 3563 och 3569. 2 ex. 1? 100<br />

121. STOCKHOLM. a) öre 1695, 1,15 g, b) öre 1696, 1,16 g<br />

SM 248 och 249, SS 3602 och 3609. 2 ex. 1? 100<br />

122. AVESTA. Öre SM 1685, 34,17 g<br />

SM 354, SS 3704 1/1+ 3000<br />

På fyrkantig plants.


FREDRIK I 1720 – 1751<br />

123. STOCKHOLM. 5 öre 1731, 3,50 g<br />

SM 134, SS 4315 1/1+ 200<br />

124. STOCKHOLM. a) öre 1722, 1,17 g, b) öre 1732, 1,26 g<br />

SM 157 och 167, SS 4380 och 4442. 2 ex. 1-1+ 200<br />

125. AVESTA. 2 öre SM 1745, 27,84 g<br />

SM 312, SS 4583 1/1+ 100<br />

Valörtextens punkter vid mitten.<br />

126. STOCKHOLM. a) öre KM 1720, 4,46 g, b) öre KM 1724, 4,70 g<br />

SM 344a och SM 346, SS 4511 och 4521. 2 ex. 1/1+ 100<br />

Öre KM 1720 överpräglad på Wett & Wapen med rutad rand.<br />

OSCAR I 1844 – 1859<br />

127. Provmynt. 5 öre utan årtal, 10,48 g<br />

Jfr Hamrin P 25, SM 163b, SS 5460<br />

Något ärg 01 1200<br />

Präglad på tjockare platt. Enligt Hamrin ska dessa mynt väga ca 8,4 g.<br />

KARL XV 1859 – 1872<br />

128. Kungens kröning 1860, 12,77 g<br />

SM 82, SS 10256 1+ 300


SEDLAR<br />

129. Riksgäldskontoret. 1 riksdaler riksgälds 1830<br />

Wallén s 183 nr 114, SS 12367<br />

Bläckskrift på baksidan (1/1+) 300<br />

130. Insättningsbevis i Rikets Ständers Banco. 1800-tal<br />

SS 12332 01 200<br />

131. Contributionsverket. Blankett <strong>till</strong> myntsedel 10 Daler SM 1717<br />

Wallén s 129 nr 5, SS 12349 1+ 200<br />

Tryck och stämplar finns men inga namnteckningar.<br />

132. Privatbankssedel. Privatbanken i Örebro. 10 Riksdaler Banco 1837<br />

SS 12588<br />

Uppklistrad på papper. Falsk (1?) 300<br />

Danmark<br />

133. 20 rigsdaler 1808 (Skattkammerbevis)<br />

Sieg 53, DOP 46, SS<br />

Pappersförlust (1?) 5000<br />

134. 1 rigsdaler 1794<br />

Sieg 39, DOP 30, SS 23812<br />

Lagad (1+) 500


MEDALJER<br />

135. GUSTAV II ADOLF (1611 – 1632). Minnesmedalj tyskt arbete.<br />

Tenn 45,22 g. Hild 323, Schultze 253, SS 9294 1+ 200<br />

136. KRISTINA (1632 – 1654). Åbo universitet stiftat år 1640.<br />

Gravör: Johann Carl Hedlinger. Brons 11,94 g. Felder 136, Hild 7, SS 9318 01 400<br />

Graverad år 1733 på Carl Reinhold Berchs uppmaning. De fyra böckerna<br />

på frånsidan symboliserar Universitetets fyra fakulteter.<br />

137. KRISTINA (1632 – 1654). Drottningens kröning 1650.<br />

Silver 14,44 g. Hild 44, SS 9340 1+ 800<br />

Denna typ av medalj torde ha utkastats vid kröningen se NM XXVIII s 60-64.<br />

Gravör är antingen Erich Parise eller Johan Rethe, som båda hade uppdrag<br />

att ställa iordning kröningsmedaljerna. Se om kröningsmedaljernas gravörer<br />

Rasmusson: Medaillen auf Christina i Queen Christina of Sweden, Stockholm 1966 s 306-310.


138. KRISTINA (1632 – 1654). Drottningen abdikerar 1654.<br />

Gravör: Arvid Karlsten. Silver 59,21 g. Hild 80, Stenström s 319, SS 9357 01 1200<br />

Slagen för Karlstens första regentlängd.<br />

139. KARL XII (1697 – 1718). Kungen tar emot den heliga smörjelsen 1697.<br />

Gravör: Arvid Karlsten. Silver 90,74 g. Hild 15a, Stenström s 315, SS 9564 1/1+ 600<br />

Exemplar med den först graverade åtsidan. Åtsidans stamp gick tidigt sönder och<br />

ersattes med en ny med gravörsignum AK i stället för Karlsteen, se Stenström s 316.<br />

140. FREDRIK I (1720 – 1751). Augsburgska trosbekännelsen jubileet 1730.<br />

Gravör: Johann Carl Hedlinger. Tenn 59,35 g. Felder 112, Hild 36, SS 9728 01 400<br />

Svensson köpte medaljen på Appelgrens auktion 22 (1913) nr 60, 1 kr 30 öre.


141. ADOLF FREDRIK (1751 – 1771). Kronprinsen myndig och avlägger trohetsed 1762.<br />

Gravör: Daniel Fehrman. Silver 16,24 g. Hild 34, SS 9797<br />

Minnespenningen bekostades av kungen och drottningen och utdelades<br />

i silver.<br />

1+ 200<br />

142. ADOLF FREDRIK (1751 – 1771). Bergskollegium 1763.<br />

Gravör: Daniel Fehrman. Silver 12,83 g. Hild 58, SS 9817<br />

Borrat hål för ögla och kedja (?)<br />

Kollegiet grundades år 1649. Denna belöningsjeton <strong>till</strong>delades skickliga arbetare<br />

i bergsmansyrken. Den utdelades långt in på 1900-talet <strong>till</strong> gruvfogdar och<br />

masmästare, se NNÅ 1942 s 243-244 & Karl Löfströms utförliga artikel i<br />

Med hammare och fackla 1942. Sällsynt.<br />

(1+) 800<br />

143. ADOLF FREDRIK (1751 – 1771). Brandförsäkringskontoret.<br />

Gravör: Gustaf Liungberger. Silver 12,47 g. Hild 59, Hyckert (NM XIII) s 34-35, SS 9820<br />

Stockholm stads Brandförsäkringskontor började sin verksamhet 1746. Medaljen började<br />

präglas år 1767. Graverades av Liungberger medan han vistades i Rom. Åtsidans bild<br />

grundar sig på Vergilius Aeneiden. Detta exemplar med gravörens signum.<br />

01 400<br />

144. LOVISA ULRIKA (1751 – 1771). Spelpenning 1761.<br />

Gravör: Daniel Fehrman. Silver 11,87 g. Hild 7, SS 9827<br />

Repor, hack<br />

Wedbergs exemplar som Svensson köpte på Appelgrens auktion 19 (1913) nr 194, 5 kr 15 öre.<br />

(1+) 400


145. GUSTAV III (1771 – 1792). Tortyren avskaffas 1772.<br />

Gravörer: Gustaf Liungberger (åts), Carl Gustaf Fehrman (fråns). Brons 67,96 g. Hild 25, SS 9854 1+/01 400<br />

Frånsidans symbolik visar Rättvisan försedd med en uddlös lans istället för ett svärd för att<br />

markera en ny mildare rättsskipning i enlighet med kungens eget propagandaprogram.<br />

Medaljen kom att präglas först i slutet av 1780-talet, se Michael Alm:<br />

Kungsord i elfte timmen Stockholm 2002 s 142-147.<br />

Wedbergs exemplar som Svensson köpte på Appelgrens auktion 19 (1913) nr 214, 1 kr 25 öre.<br />

146. GUSTAV III (1771 – 1792). Kronprinsens födelse 1778.<br />

Gravör: Gustaf Ljungberger. Silver 15,21 g. Hild 48, SS 9876 01 500<br />

Slagen av silver från Dals Bergs Societetens gruvor i Dalsland. Bolaget bildades år 1775<br />

och upplöstes 1787. Åtminstone åtsidesstampen torde vara graverad av Liungberger då den<br />

motsvaras av åtsidesstampen <strong>till</strong> Pro Patriamedaljen Hild 122 som graverats av L år 1774.<br />

147. GUSTAV IV ADOLF (1792 – 1809). Utropad <strong>till</strong> kung 29 mars 1792.<br />

Gravör: Carl Enhörning. Silver, 6,95 g. Hild 4, SS 9951 01 300<br />

Ingår i Enhörnings regentlängd.<br />

148. GUSTAV IV ADOLF (1792 – 1809). Tornerspel vid Drottningholm 1800.<br />

Gravörer: Carl Gustaf Fehrman (åts), Lars David Lunderberg (fråns). Silver 13,43 g,<br />

Hild 23, SS 9967 01/0 800<br />

Medaljen lämnades <strong>till</strong> deltagarna på festen.


149. GUSTAV IV ADOLF (1792 – 1809). Musikaliska akademien.<br />

Gravör: Carl Gustaf Fehrman. Silver 12,93 g. Hild 38, SS 9980<br />

Utdelades som andra prisbelöning åt akademiens elever.<br />

01 200<br />

150. KARL XIV JOHAN (1818 – 1844). Kungens minne.<br />

Gravör: Lea Ahlborn. Brons, 71,67 g. Hild 46, Olsén s 145, SS 10102<br />

Slagen år 1860 av Karl Johans Förbundet med anledning av femtioårsminnet av<br />

Karl Johans landstigning i Helsingborg. Svensson köpte medaljen på<br />

Bokauktionskammaren i Stockholm 14.5.1909 nr 665, 2 kr 20 öre (Östmans samling).<br />

01 250<br />

151. OSCAR I (1844 – 1859). Karl Johansstatyn i Norrköping.<br />

Gravör: Per Henrik Lundgren. Brons 90,01 g. Hild 14, SS 10186<br />

Medaljen bekostad av Oskar I ”att <strong>till</strong> ett everdeligt minne af den vackra<br />

tacksamhetsgärd, som Norrköpings stads innevånare åt min aflidne fader,<br />

Högstsalig Hans Maj:t Konung Carl XIV Johan egnat…” , se NNUM 1957 s 138-143.<br />

01 400<br />

152. OSCAR I & JOSEPHINA. Spelpenning.<br />

Mässing 3,95 g, Hild 97, SS 10233 1+ 100


153. KARL XV (1859 – 1872) och Fredrik VII. Besök i Danmark 1862.<br />

Gravör: Georg Ludvig Fr. Schmalfeld. Brons 9,83 g. Hild 8, SS 10258<br />

Präglad av en enskild person i Köpenhamn enligt Hildebrand.<br />

01 200<br />

154. KARL XV (1859 – 1872). Krigsakademien på Karlberg.<br />

Gravör: Lea Ahlborn. Brons 12,56 g. Hild 59, Olsén s 158, SS 10624<br />

Belöningsmedaljerna började präglas år 1862 och utdelades i guld,<br />

silver eller brons alltefter examensbetyget.<br />

01 100<br />

155. KARL XV (1859 – 1872). Kalmar läns norra hushållningssällskap.<br />

Gravör: Lea Ahlborn. Brons 28,71 g. Hild 76, Olsén s 157, SS 10607 1+ 100<br />

Hushållningssällskapet bildades år 1811. Medaljen användes för<br />

prisbelöningar och började präglas år 1862.<br />

156. KARL XV (1859 – 1872). Uppsala fabriks- och hantverksförening.<br />

Gravör: Adolf Lindberg. Brons 26,17 g. Hild 92, SS 10830<br />

Medaljen började präglas år 1863. Lindbergs första medalj.<br />

Utförd under elevtiden hos Lea Ahlborn, se NNÅ 1939 s 55.<br />

01 100


157. KARL XV (1859 – 1872). Konstnärsklubben.<br />

Gravör: Adolf Lindberg. Brons 68,32 g. Hild -, SS 10617 01 100<br />

Konstnärsklubben bildades år 1856 på initiativ av professorerna Boklund & Scholander.<br />

Detta exemplar <strong>till</strong>delat Gillis Hafström (1841 – 1909) år 1866. Hafström var porträtt-,<br />

genre- och landskapsmålare och var lärare åt prins Eugen. Han var även känd som<br />

landets skickligaste konservator.<br />

158. KARL XV (1859 – 1872). Napoleon III och hans son.<br />

Utställningen för fiskeri och sjöfart i Le Havre 1868.<br />

Gravör: Charles Trotin. Brons 24,29 g, Hyckert (NM XIII) s 65, SS 10983 01/0 200<br />

Enligt Hyckert torde de flesta i Sverige befintliga präglingar av denna medalj<br />

ha skett på svenska myntverket år 1880 på uppdrag av mynthandlaren Selling.<br />

159. KARL XV (1859 – 1872). Lantbruksmötet i Stockholm 1868.<br />

Gravör: Lea Ahlborn. Brons 85,46 g. Hild 45, Olsén s 169, SS 10920 01 200<br />

Det första allmänna lantbruksmötet hölls i Stockholm år 1846.<br />

Mötet år1868 hade 1047 deltagare.


160. KARL XV (1859 – 1872). Konstutställningen i Göteborg 1869.<br />

Gravör: Aron Gerson. Silver 41,66 g. Hild 21a, SS 10883<br />

Åtsidan visar Göteborgs elementarläroverk med en flygel av huset. Medaljen<br />

ombesörjdes av mynthandlaren Selling för att säljas under utställningen. Sällsynt.<br />

Wedbergs exemplar som Svensson köpte på Appelgrens auktion 19 (1913) nr 452, 7 kr 75 öre.<br />

01/0 400<br />

161. KARL XV (1859 – 1872). Kungens död 1872.<br />

Gravör: Lea Ahlborn. Silver 38,55 g. Hild 25, Olsén s 201, SS 10265<br />

Medaljen slagen av gravören för egen räkning. Någon officiell<br />

medalj blev inte präglad med anledning av kungens död.<br />

01/0 300<br />

162. OSCAR II (1872 – 1907). Fornminnesföreningens möte i Göteborg 1875.<br />

Gravör: Ernst Hugo Ekvall. Silver 38,39 g.<br />

Hyckert (NM XIII) s 91, SS 10765<br />

Siffran XII ingraverad på åtsidan (01/0) 200


163. OSCAR II (1872 – 1907). Lantbruksmöte i Eskilstuna 1878.<br />

Gravör: Adolf Lindberg. Försilvrad brons 54,60 g. Hyckert (NM XIII) s 157-158, SS 10878<br />

Medaljen utdelades som belöning vid lantbruksmötet som var gemensamt för Södermanland,<br />

Västmanland och Örebro län samt vid en vid samma <strong>till</strong>fälle anordnad industriutställning.<br />

01 200<br />

164. OSCAR II (1872 – 1907). Piteå stads Hantverksförening.<br />

Gravör: Adolf Lindberg, Silver 12,97 g, Hyckert (NM XIII) s 170, SS 10680<br />

Praktexemplar<br />

Medaljen började präglas år 1878.<br />

01/0 200<br />

165. OSCAR II (1872 – 1907). Industri- och slöjdutställningen i Malmö 1881.<br />

Gravör: Lea Ahlborn. Silver 68,13 g. Hyckert (NM XIII) s 110, Olsén s 261, SS 10897<br />

Lätt polerad (1+) 200


166. OSCAR II (1872 – 1907). Kungens hälso<strong>till</strong>stånd 1881.<br />

Gravör: Adolf Lindberg. Brons 84,33 g. Hyckert (NM XIII) s 109, SS 10819 01 200<br />

Kungen fick lunginflammation i mars 1881. Med anledning av kungens<br />

<strong>till</strong>frisknande lät Timmermansorden slå denna medalj.<br />

Svensson köpte medaljen på Appelgrens auktion 22 (1913) nr 168, 1 kr 10 öre.<br />

167. OSCAR II (1872 – 1907). Silverbröllopet 1882. Neptuniordens hyllning.<br />

Gravör: Lea Ahlborn. Brons 147,18 g. Hyckert (NM XIII) s 117, Olsén s 269, SS 10660 01/0 300<br />

Neptuniorden beredde ”understöd åt vid Stockholms Sjömanshus inskrivna och i<br />

Stockholm eller dess omnejd bosatta sjömän samt änkor och barn efter sådana sjömän”.


168. OSCAR II (1872 – 1907). Slaka folkskola.<br />

Gravör: Lea Ahlborn. Silver 5,61 g. Hyckert (NM XIII) s 149, Olsén s 290, SS 10710 01/0 200<br />

Medaljen började präglas år 1885 på bekostnad av greve J.H. Sinclair<br />

på Lambohof i Slaka församling, Östergötland. Sällsynt.<br />

169. OSCAR II (1872 – 1907). Kopparbergs läns Hushållningssällskap.<br />

Gravör: Lea Ahlborn. Silver 16,75 g. Hyckert (NM XIII) s 161, Olsén s 295, SS 10623<br />

Praktexemplar 01/0 100<br />

Medaljen började präglas år 1886.<br />

170. OSCAR II (1872 – 1907). Stockholms läns Hushållningssällskap.<br />

Gravör: Adolf Lindberg. Brons 40,30 g. Hyckert (NM XIII) s 162 (åts), SS 10742 01/0 200<br />

Pris för nötboskapens befrämjande.<br />

171. OSCAR II (1872 – 1907). Patriotiska sällskapet.<br />

Gravör: Lea Ahlborn. Silver 40,63 g. Hyckert (NM XIII) s 151, Olsén s 206, SS 10783<br />

Medaljen överlämnad <strong>till</strong> Christina Maria Bengtsson för lång och trogen tjänst.<br />

1+ 200


172. OSCAR II (1872 – 1907). Livförsäkringsbolaget Thule 25 år 1898.<br />

Gravör: Adolf Lindberg. Brons 62,80 g. Ehrensvärd (NM XXXII:2) s 19, SS 10640<br />

Erik Lindberg skapade förlagan <strong>till</strong> åtsidans motiv.<br />

01/0 100<br />

173. OSCAR II (1872 – 1907). <strong>Svenska</strong> setterklubben bildad 1903.<br />

Gravör: Gustaf Ekvall. Brons 59,60 g. SS 10791 1+/01 200<br />

174. OSCAR II (1872 – 1907). Stockholms amatörförening.<br />

Gravör: Adolf Lindberg. Silver 28,14 g. Lilienberg (NM XIX) s 14, SS 10716<br />

Obetydliga kantslag annars ett mycket vackert exemplar med patina (01/0) 200


175. OSCAR II (1872 – 1907). Sveriges deltagande i fredskonferensen i Haag 1907.<br />

Gravör: Tony Szirmai. Försilvrad brons 216,81 g. Pax in nummis nr 900, SS 10981 01 400<br />

I konferensen deltog 44 stater. För varje deltagande stat präglades en plakett med porträtt på<br />

respektive stats regent. Szirmai var född i Budapest 1871 och arbetade under flera år i Paris<br />

hos Ernest Barrias. Szirmai hade en stor produktion av medaljer och plaketter. Sällsynt.<br />

176. OSCAR II (1872 – 1907). <strong>Svenska</strong> Smörprovningarna, belöningsmedalj.<br />

Gravör: Adolf Lindberg. Silver 37,42 g. SS 10795<br />

Praktexemplar 01/0 200<br />

Den statsunderstödda svenska smörprovningen började på 1890-talet och avsåg exportsmör.<br />

En panel med sakkunniga bedömde bl a smörets kvalitet, packning och vattenhalt. Smör som<br />

bedömdes vara av högsta klass togs ut <strong>till</strong> slutprovning för prisutdelning. Mycket grädde<br />

(mer än 80%) och liten mängd vatten var tecken på hög kvalitet.<br />

177. OSCAR II (1872 – 1907). Örgryte Idrottssällskap.<br />

Gravör: Gustaf Ekvall. Silver 20,74 g. Lilienberg (NM XIX) s 33, SS 10865 01/0 200<br />

Medalj <strong>till</strong>delad John Nilsson år 1901 i brottning.


178. GUSTAV V (1907 – 1950). Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag.<br />

Gravör: Otto Strandman. Silver 40,10 g. SS 10737 01 200<br />

Medaljen präglad för att delas ut <strong>till</strong> de personer som gjort det möjligt att<br />

upprätthålla spårvägstrafiken under storstrejken år 1909, se <strong>SNT</strong> 1995:3 s 86.<br />

Svensson köpte medaljen på Holmbergs auktion 125 (1922) nr 1185, 5 kr 25 öre.<br />

179. GUSTAV V (1907 – 1950). <strong>Svenska</strong> Kaninavelsföreningen.<br />

Gravör: Sven Kulle. Försilvrad brons 19,54 g. SS 10774 01 100<br />

<strong>Föreningen</strong> bildades år 1909 för att sprida kunskap om kaninaveln som man räknade med kunde<br />

bli en betydande näring i Sverige <strong>till</strong>sammans med fjäderfäproduktionen. Medaljen präglad<br />

år 1911. Sveriges första kaninavelsförening startade 1908 i Malmö. Riksförbundet år 1919.<br />

180. GUSTAV V (1907 – 1950). <strong>Svenska</strong> spelen 1916.<br />

Gravör: Sven Kulle. Silver 69,52 g. SS 10796 01 100<br />

Präglad av Sporrong & Co. Spelen arrangerades gemensamt av <strong>Svenska</strong> fotbollsförbundet,<br />

<strong>Svenska</strong> idrottsförbundet och <strong>Svenska</strong> simförbundet och skulle återkomma med jämna mellanrum.<br />

Spelen år 1916 blev en ersättning för de pga världskriget inställda Olympiska spelen i Berlin.<br />

181. GUSTAV V (1907 – 1950). Stockholms Gartnersällskap.<br />

Gravör: Sven Kulle. Silver 69,50 g. SS 10728 01 200<br />

Medaljen präglad och graverad år 1926 och inköpt av Svensson samma år för<br />

25 kronor, se fakturan i SNF:s småskrift nr 11 (2005), s 16.


182. GUSTAV V (1907 – 1950). Universitetet i Lund 250 år 1918.<br />

Gravör: Sven Kulle. Brons 109,23 g. SS 10653 01 100<br />

183. GUSTAV V (1907 – 1950). Idrottsföreningen Kamraterna.<br />

Gravör: Sven Kulle. Silver 18,14 g. SS 10586<br />

Medaljen torde vara präglad tidigast år 1912 då åtsidans bakgrund visar Stockholms Stadion.<br />

1+ 100<br />

184. GUSTAV V (1907 – 1950). Örebro Simsällskap.<br />

Gravör: Sven Kulle. Brons. SS 10861 01 100


185. Prins EUGEN. Utställningen i Stockholm 1909.<br />

Gravör: Erik Lindberg. Brons 113,08 g. Ehrensvärd (NM XXXII:2) s 59-60, SS 10414 01 150<br />

Medaljen präglad i 223 exemplar i brons <strong>till</strong> minne av utställningen för Konsthantverk och<br />

Konstindustri i Friesens park på Djurgården. Prins Eugen bestämde att det skulle vara en<br />

plakett. Frånsidans bild visar stora fontänen på nedre gården, kaskaden och arkaden,<br />

läs om utställningen i Sörenson: När tiden var ung, Västervik 1999 och i <strong>SNT</strong> 1995 s 4-8.<br />

Detta är det första medaljporträttet av prins Eugen, se <strong>SNT</strong> 1999 s 82-86.<br />

Exemplaret utdelat <strong>till</strong> grosshandlare Cavalli Björkman vars medaljer såldes på Holmbergs<br />

jubileumsauktion 125 (1922), där Svensson köpte den (nr 1196, 12 kr 75 öre).<br />

Personmedaljer<br />

186. Gustaf Adolf De la Gardie (1647 – 1695). Riksråd och president i Svea hovrätt.<br />

Gravör: Arvid Karlsten. Tenn 73,25 g. Boström s 28, Hallberg s 25, Hyckert (NM XVII) I s 78,<br />

Stenström s 308, SS 11231 1+ 200<br />

Präglad i anledning av De la Gardies död 1695.<br />

Wedbergs exemplar som Svensson köpte på Appelgrens auktion 20 (1913) nr 655, 4 kr 35 öre.


187. Olof Immanuel Fåhraeus (1796 – 1884). Landshövding i Göteborgs och Bohus län.<br />

Gravör: Lea Ahlborn. Silver 14,96 g. Hyckert (NM XVII) II s 186, Olsén s 306, SS 11347 01 100<br />

Slagen av Vetenskapsakademien år1889. Fåhraeus var även en känd entomolog och den som år<br />

1861 utsåg Magnus Lagerberg <strong>till</strong> chef för Göteborgs Musei myntsamling, <strong>SNT</strong> 1996 s 122-123.<br />

188. Johann Carl Hedlinger (1691 – 1771). Medaljgravör.<br />

Gravör: Johann Carl Hedlinger. Bly gjuten 85,06 g. Felder 67, Hyckert (NM XVII) I s 228, SS 11411 1/1+ 200<br />

Gjuten år 1728 genom Nils Keders försorg. Hyckert betecknar medaljen som RRR.<br />

Wedbergs exemplar som Svensson köpte på Appelgrens auktion 20 (1913) nr 1355, 1 kr 80 öre.<br />

189. Hans Järta (1774 – l847). Utarbetare av 1809 års grundlag.<br />

Gravör: Lea Ahlborn. Silver 12,68 g. Hyckert (NM XVII) II s 120, Olsén s 218-219, SS 11504 01 200<br />

Slagen av Vetenskapsakademien år 1874. Järta hade många höga befattningar men var<br />

också åren 1837 – 1844 riksarkivarie.<br />

190. Samuel Klingenstierna (1698 – 1765). Professor i matematik.<br />

Gravör: Carl Gustaf Fehrman. Brons 10,40 g. Hyckert (NM XVII) I s 206, SS 11536 01 200<br />

Medaljen slagen år 1794 av <strong>Svenska</strong> Akademien.<br />

Svensson köpte medaljen på Appelgrens auktion 3 (1909) nr 1175, 4 kr.


191. Gustaf af Klint (1771 – 1840). Kartograf.<br />

Gravör: Ludvig Persson Lundgren. Silver 38,31g. Hyckert (NM XVII) II s 104, SS 11539 01 500<br />

Medaljen präglad av Örlogsmannasällskapet i Karlskrona år 1841. Frånsidans motiv<br />

ska påminna om Klints berömda sjöatlas som utgavs 1797 - 1820.<br />

Wedbergs exemplar som Svensson köpte på Appelgrens auktion 20 (1913) nr 1068, 6 kr 10 öre.<br />

192. Magnus Lagerberg (1844 – 1920). Numismatiker.<br />

Gravör: Adolf Lindberg. Silver 15,10 g. Wahlstedt (NM XXIV) s 143, SS 11577 01 100<br />

Subskriptionsmedalj slagen i anledning av Lagerbergs sjuttioårsdag.<br />

193. Sven Lagerbring (1707 – 1787). Professor i historia i Lund.<br />

Gravör: Carl Gustaf Fehrman. Silver 13,34 g. Hyckert (NM XVII) I s 301, SS 11584 01 200<br />

Slagen år 1781 av Blekinge nation i Lund där Lagerbring var inspektor i 32 år. L har även<br />

skrivit en del numismatisk litteratur, se Hesse NM XLII 1194-1196.<br />

Hyckerts exemplar som Svensson köpte på Appelgrens auktion 7 (1910) nr 390, 1 kr 50 öre.<br />

194. Hjalmar Fredrik Ling (1820 – 1886). Professor vid Gymnastiska Centralinstitutet.<br />

Gravör: Erik Lindberg. Silver 68,11 g. Ehrensvärd (NM XXXII.2) s 56,<br />

Hyckert (NM XVII) II s 193, SS 11648 01 100<br />

Slagen år 1909 av <strong>Svenska</strong> Gymnastikläraresällskapet <strong>till</strong> 25-årsjubileet.<br />

Burmesters exemplar som Svensson köpte på Appelgrens auktion 44 (1922) nr 605, 8 kr 10 öre.


195. Carl von Linné (1707 – 1778). Professor i botanik.<br />

Silver 23,65 g. Hyckert (NM XVII) I s 261, Linnaeus in medal art 21, SS 11670 01 100<br />

Slagen i Storbritannien före 1837 och utdelad av olika botaniska sällskap som belöningsmedalj.<br />

Detta exemplar <strong>till</strong>delat Robert Waters av Highgate Horticultural Society. När denna medalj publiceras<br />

för första gången av Snoilsky i NM II s 65 anger han att medaljen troligtvis slagits av<br />

gravören Kirk i London som slagit Linnémedaljen Hyckert s 257, med vilken medalj den har stor likhet.<br />

Wedbergs exemplar som Svensson köpte på Appelgrens auktion 20 (1913) nr 844, 20 kr 80 öre.<br />

196. Carl Jacob Lundström (1756 – 1800). Assessor i Bergskollegium.<br />

Gravör: Lars David Lunderberg. Silver 14,48 g. Hyckert (NM XVII) I s 333, SS 11701 1+ 200<br />

Slagen år 1801 av sällskapet Par Bricole. Sällsynt.<br />

197. Alfred Bernhard Nobel (1833 – 1896). Uppfinnare.<br />

Gravör: Erik Lindberg. Guld (23 karat) 20,25 g. Ehrensvärd (NM XXXII.2) s 27,<br />

Hyckert (NM XVII) II s 234, Nobel Medals 1A, SS 11740 1+ 2 500<br />

Började präglas år 1901 av Vetenskapsakademien för att utdelas i guld <strong>till</strong> prisdomarna. Denna<br />

jetong blev klar <strong>till</strong> den allra första nobelfesten medan pristagarnas medaljer präglades först<br />

året efter. ”Jag vet nu förresten inte hvarför Herrar utdelare af priset ovillkorligt skola ha sin<br />

penning när man gått in på att låta pristagarne vänta ett år!” (Erik Lindberg i brev <strong>till</strong> Adolf L 1901).<br />

198. Edward Nonnen (1804 – 1862). Agronom.<br />

Gravör: Lea Ahlborn. Silver 14,95 g. Hyckert (NM XVII) II s 152-153, Olsén -, SS 11745 01 100<br />

Slagen år 1898 av Vetenskapsakademien. Nonnen startade Sveriges första<br />

lantbruksinstitut i Degeberg i Skaraborgs län.<br />

Hyckerts exemplar som Svensson köpte på Appelgrens auktion 7 (1910) nr 465, 1 kr 40 öre.


199. Fredrik Wilhelm Pipping (1783 – 1868). Professor i litteraturhistoria i Åbo.<br />

Gravör: Ludvig Persson Lundgren. Brons 31,45 g. Boström s 95-96, Hallberg s 131,<br />

Hyckert (NM XVII) II s 156-157, SS 11798<br />

Kantslag (01) 300<br />

Slagen år 1837 av Borealiska Nationens studerande vid Helsingfors universitet där<br />

Pipping bl a varit inspektor. Han producerade även det monumentala verket<br />

”Förteckning öfver i tryck utgifna skrifter på finska”.<br />

Burmesters exemplar som Svensson köpte på Appelgrens auktion 44 (1922) nr 572, 23 kr 10 öre.<br />

200. Johan Tobias Sergel (1740 – 1814). Skulptör, professor.<br />

Gravör: Erik Lindberg. Brons 102,77 g. Ehrensvärd (NM XXXII.2) s 79,<br />

Wahlstedt (NM XXIV) s 33, SS 11922 01 100<br />

Slagen år 1914 av Konstakademien. Lindberg skriver i sin dagbok på nyåret 1914<br />

att denna plakett var ”årets vinst” eftersom ”det kanske är mitt bästa arbete”. Burmesters<br />

exemplar som Svensson köpte på Appelgrens auktion 44 (1922) nr 479, 18 kr 10 öre.<br />

201. Emanuel Swedenborg (1688 – 1772). Assessor i Bergskollegium.<br />

Gravör: Lea Ahlborn. Silver 12,46 g. Hyckert (NM XVII) I s 237, Olsén s 132, SS 12022 01 100<br />

Slagen år 1858 av <strong>Svenska</strong> akademien. Burmesters exemplar som Svensson köpte<br />

på Appelgrens auktion 44 (1922) nr 298, 10 kr 25 öre.


202. Carl Gustaf Tessin (1695 – 1770). Överstemarskalk & kanslipresident, numismatiker.<br />

Gravör: Johann Carl Hedlinger. Tenn 111,46 g. Felder 162, Hyckert (NM XVII) I s 220, SS 12035<br />

Repor hack<br />

Slagen av Ridderskapet & Adeln vid 1738-39 års riksdag.<br />

(1+/01) 300<br />

203. Mårten Triewald (1691 – 1747). Ingenjör.<br />

Gravör: Lea Lundgren (Ahlborn). Silver 12,46 g. Hyckert (NM XVII) I s 178, Olsén s 118, SS 12081<br />

Slagen år 1854 av Vetenskapsakademien. Frånsidan avbildar en ”eld och luftmachine”<br />

för länspumpning av gruvor. Den var en föregångare <strong>till</strong> ångmaskinen.<br />

01 100<br />

204. John West Wilson (1816 – 1889). Grosshandlare i Göteborg, donator.<br />

Gravör: Auguste Brichaut. Brons 21,32 g. Hyckert (NM XVII) II s 213, SS 12140<br />

Slagen <strong>till</strong> minne av Wilsons inväljande <strong>till</strong> hedersledamot av det Belgiska<br />

<strong>Numismatiska</strong> sällskapet år 1883; medaljen anmäldes i Revue Belge de numismatique année 1883.<br />

Svensson köpte medaljen på Appelgrens auktion 10 (1911) nr 424, 2 kr 10 öre.<br />

01 100


POLLETTER<br />

BLEKINGE<br />

205. Karlskrona. Örlogsvarvet. ¼ mellan tre kronor. Nederst .F:. Ensidig. Kvadratisk. Koppar.<br />

Stj. 262:42, SS 14954<br />

Något ärgig (1+/01) 400<br />

DALARNA<br />

206. Avesta Koppar och Järnverk. Kratskopparforsling. En pil instämplad mitt på fältet.<br />

Ensidig. Rund. Koppar.<br />

Stj. 30:41, SS 12857 1+/01 400<br />

207. Avesta Koppar och Järnverk. Sandkörning. 24. inom dubbla pärlringar på båda sidorna.<br />

Rund. Koppar.<br />

Stj. 30:44, SS 12862 1+/01 100<br />

Siffrorna avser antalet tunnor. Användes från 1780-talet <strong>till</strong> 1837.<br />

208. Avesta Koppar och Järnverk. Elfbrons överfart. PASSERAR. Ovanför en lilja mellan<br />

två små rosor. Under en blomma. Ensidig. Rund. Koppar.<br />

Stj. 31:49, SS 12873 1+ 400<br />

209. Avesta Koppar och Järnverk. Genomfart bruksporten. Tre kronor. Däremellan .<br />

Ensidig. Rund. Koppar.<br />

Stj. 32:61, SS 12890 1+ 400<br />

210. Bispbergs Gruva. 22 instämplat. Ensidig. Oval. Zink.<br />

NM IV 8:3, SS 12903 1+/01 250<br />

211. Dannemora gruvor. Spisinrättningen. D S B. Instämplat. Ensidig. Rektangulär. Järnbleck.<br />

NM IV 6:7, SS 13218 1+ 200<br />

Använd som fattigpollett för barn.


212. Falun. Hotell Emilia Hoflund. 100 / HOFLUND instämplat. Allt inom en yttre slät ring och<br />

en inre pärlring. Fråns. 100 / SpRS. Rund. Aluminium.<br />

SS 13423 01 150<br />

213. Falun. Hundskattemärke. No [vapensköld] plats för instämplat nummer/1880 de två sista<br />

siffrorna i årtalet instämplade. En springande hund. Allt inom en slät kant med en pärlring innanför.<br />

Ensidig. Spetsoval. Koppar. 01 150<br />

SS 13425<br />

214. Garpenbergs bruk. GARPEN / BERGZ / BRUUK. Blomprydnader ovanför och nedanför samt vid<br />

sidan. Allt inom en pärlring. Fråns. EN / KORGH / KOHL. Fyra blomprydnader omger texten. Allt<br />

Inom en pärlring. Rund. Koppar.<br />

Stj. 64:3, SS 13593 1+ 200<br />

215. Garpenbergs bruk. Omskrift: FABR: DE STOCKENSTRÖM EN SUÈDE. På fältet1823 inom en<br />

lagerkrans och däromkring en strålkrans. Vid kanten en pärlring. Fråns. En fyrbladig rosprydnad<br />

omgiven av tretton stjärnor. Vid kanten en pärlring. Rund. Koppar.<br />

Stj. 64:5, SS 13594<br />

Uppgraverad (1+) 200<br />

GÄSTRIKLAND<br />

216. Hedvigsfors Järnverk. Kolpollett. 3 [instämplat]. Rektangel med avhuggna hörn.<br />

Ensidig. Järnbleck.<br />

NM XII 40:15, SS 14514 1+ 100<br />

217. Hofors Järnverk. 1. / HF. Allt instämplat mellan inåtvända upphöjda punkthalvcirklar.<br />

Ensidig. Kvadrat med avhuggna hörn. Förtennt järnbleck. Hål överst.<br />

Stj. 70:3, SS 14605<br />

Repor (1+) 100<br />

Polletten gällde för en kanna silad mjölk.


218. Hofors Handelsaktiebolag. 2 / H. H. Allt instämplat. Ensidig. Rund. Zink.<br />

NM XII 47:18, SS 14637 01 200<br />

219. Sandvikens Järnverk. 10 inom en stiliserad bladkrans. Ensidig. Fyrkant med avhuggna hörn.<br />

Zink. Obeskriven<br />

Korroderad 1+ 200<br />

220. Gävle. Hotell Skandia. I omskriften: SKANDIA GEFLE. På fältet instämplat 40. Allt inom två<br />

släta ringar. Fråns. SpNS. Rund med vågformig kant. Mässing.<br />

NM XII 18:8, SS 13688 1+ 100<br />

221. Gävle. Hotell Skandia. I omskriften: SKANDIA GEFLE. På fältet instämplat 25. Allt inom två<br />

släta ringar. Fråns. SpNS. Rund. Mässing. 1+ 100<br />

NM XII 18:9, SS 13689<br />

222. Gävle. Hotell Skandia. I omskriften: SKANDIA GEFLE. På fältet instämplat 5. Allt inom tre<br />

släta ringar. Fråns. SpNS. Rund. Koppar.<br />

NM XII 18:11, SS 13691<br />

Hål 01 200<br />

GÖTEBORG<br />

223. Brand-corpsen. 2dra/TIMMEN/KS8. Inom två släta ringar.<br />

Däremellan BRANDKÅRNS – POLETT. Ensidig. Rund. Mässing.<br />

Stj. 213:140, SS 13790 1+/01 300<br />

KS8 är en förkortning för ”Kärr-Sprutan”.<br />

224. Lorenzbergs värdshus. Omskrift: LORENTZBERG omgivet en repslinga och en pärlcirkel.<br />

På fältet 500. V ovanför och nedanför valörsiffran allt på vågräta linjer. Fråns. SpÄS. Rund.<br />

med vågformig kant. Mässing.<br />

NM XII 29:140, SS 14079 1+/01 200<br />

HALLAND<br />

225. Halmstad. Tivoli restaurationen. 5 / C P. Ensidig. Rektangel med avhuggna hörn. Mässing.<br />

NM XII 37:1, SS 14430<br />

Bläckskrift (1+) 100<br />

226. Halmstad. Tivoli restaurationen. 1 / C P. Ensidig. Rektangel med avhuggna hörn. Mässing.<br />

NM XII 37:2, SS 14431 1+ 100


HÄLSINGLAND<br />

227. Bollnäs Bryggeriaktiebolag. ½ K. Instämplat. Ensidig. Rektangulär med avhuggna hörn.<br />

Förtent järnbleck.<br />

NM XII 6:12, SS 12985<br />

Repor (01) 400<br />

½ K avser kannor svagdricka.<br />

SKÅNE<br />

228. Araslövs lantgods. Wrangelska ättens hjärtvapen inom en rund pärlring (stämpel).<br />

Fråns. F W instämplat. Sexkantig. Överst ett hål. Koppar.<br />

NM IV s 2, SS 12787 1+ 200<br />

229. Stenkelösa Militieboställe. Dagsverkspollett. 1 / R. Ensidig. Rutformig med avhuggna hörn<br />

med ett hål överst. Koppar.<br />

Stj 136:1, SS 16162<br />

Bläckskrift (1+) 200<br />

230. Stenkelösa Militieboställe. Dagsverkspollett. ½ / R. Ensidig. Rektangel med avhuggna hörn<br />

med ett hål överst. Koppar.<br />

Stj 136:2, SS 16163 1/1+ 200<br />

STOCKHOLM<br />

231. Bromma. Hundskattemärke. Omskrift: överst: BROMMA. Nederst: 1873. Sista siffran i<br />

årtalet instämplad. På fältet ett vinthundshuvud <strong>till</strong> höger. Ytterst en pärlring.<br />

Ensidig. Spetsoval. Mässing.<br />

SS 13075 01 200<br />

Se NM XLI s 207-220 om hundskattemärken i Stockholm.<br />

232. Apoteket Elefanten. APOTEKET. Nederst inom en oval pärlring 260 instämplat. På fältet en<br />

Elefant mot en bakgrund av träd och pyramider. Allt inom en pärlring och ytterst en flätad rand.<br />

Ensidig. Fyrkant med avrundade hörn. Försilvrad mässing.<br />

Obeskriven, SS 16211<br />

Två hål på vardera sidan 01 300<br />

Se Ian Wiséhns artikel om apotekspolletter i Nordisk Medicinhistorisk årsbok 1994 s 75-85.<br />

233. De la Croix schweitzeri på Norrbro. Inslagen oval stämpel DE LA CROIX / 10. Ensidig. Rund.<br />

Förtennt järnbleck.<br />

NM IV 45:96, SS 16488 1/1+ 100<br />

234. De la Croix schweitzeri på Norrbro. Inslagen oval stämpel DE LA CROIX / 5. Ensidig. Rund.<br />

Förtennt järnbleck.<br />

NM IV 45:97, SS 16489 1/1+ 100


235. Stockholms Jästfabrik. 100 / äldre furstlig krona. Ensidig. Rektangulär med avhuggna hörn.<br />

Förtennt järnleck.<br />

Stj 252:424, SS 17892 01 100<br />

236. Gångbron över Norrström. GÅNGBRON ÖFVER NORRSTRÖM. Ensidig. Oval. Mässing.<br />

Stj. 248:167, SS 16657<br />

Polletten motsvarade ett värde av 2 öre för passage över gångbron. 01 200<br />

237. Ångslupspollett. Omskrift: ÅNGSLUPSBOLAGET NACKANÄS inom två ovala pärlringar<br />

med en slät oval ring utanför. Ytterst en slät rund ring. Fråns. SpÄS. Rund. Koppar.<br />

NM IV 44:74, SS dubl.<br />

Ärg, fläck 1+ 100<br />

Polletterna i koppar gällde som rabattpolletter då minst 50 köptes.<br />

238. Ångslupspollett. Omskrift: ÅNGSLUPS BOLAGET. På fältet: NYA FÖRENINGEN.<br />

Allt inom en pärlring. Ensidig. Rund med vågig kant. Koppar.<br />

Stj 238:101a, SS dubl 01 100<br />

239. Ångslupspollett. Omskrift: MUSEUM / STADEN. På fältet 1862. Ensidig. Rund. Mässing.<br />

Stj 237:93, SS dubl<br />

240. Ångslupspollett/Omnibusspollett. Omskrift: KUNGSHOLMEN RIDDARHOLMEN. På fältet<br />

1862. Ensidig. Oval. Mässing.<br />

Stj. 234:75, SS dubl 1+ 200<br />

Detta exemplar är en återanvänd äldre omnibusspollett från 1852. På fråns. kan man se spår av<br />

den tidigare texten KUNGSHOLMS OMNIBUS 1852. Se Stj. 221:2.<br />

SMÅLAND<br />

241. Eckersholms Järnverk. Hamiltonska hjärtvapnet under en grevlig krona i en oval stämpel.<br />

Därunder K 1.14. Tr. Ensidig. Rund. Koppar.<br />

Stj 51:6, SS 13255 1/1+ 300<br />

Polletten från år 1826 då verksamheten kom i släkten Hamiltons ägo.<br />

242. Gyllenfors Järnverk. G: F: inom en pärlkrans. Fråns. Kohl / 12. Tr inom en pärlkrans.<br />

Rund. Koppar.<br />

Stj. 68:10, SS 13634 1/1+ 100


SÖDERMANLAND<br />

243. Eskilstuna. Hundskattmärke.27 instämplat/ 1884. på fältet en springande hund. Ensidig.<br />

Oval. Bleckplåt.<br />

SS 13342 1+ 200<br />

244. Eskilstuna. Kallbadhus Aktiebolaget. E K A B inom en inslagen oval ring. Ensidig.<br />

Rektangulär med avhuggna hörn. Mässing.<br />

NM XII 13:3, SS 13345 1+ 200<br />

Gällde för 20 öre. Kallbadhuset började verksamheten år 1879.<br />

245. Eskilstuna. Kallbadhus Aktiebolaget. E K A B inom en inslagen oval ring. Ensidig.<br />

Rund. Mässing.<br />

NM XII 13:1, SS 13344<br />

Bläckskrift på baksidan (1+) 100<br />

Gällde för 10 öre.<br />

246. Eskilstuna Mejeri. 1 inom en pärlcirkel med upphöjd kant. Ensidig. Rund. Mässing.<br />

NM XII 14:17, SS 13384<br />

Bläckskrift på båda sidor. (1+) 100<br />

Polletten gällde för en kanna oskummad mjölk.<br />

247. Forssjö Järnverk. Z / I. Instämplat. Ensidig. Rektangulär med ett avklippt hörn.<br />

Stj. 62:6, SS 13525 1+ 200<br />

Det avklippta hörnet innebar att polletten gällde för 9 tunnor mottaget kol.<br />

248. Strängnäs. Hundskattemärke. Omskrift: HUNDSKATTEMÄRKE STRENGNÄS. På fätet:<br />

No [plats för siffra] därunder 19 [plats för siffror]. Runt kanten en flätad ring omgiven<br />

av två släta ringar. Ensidig. Oval. Koppar.<br />

Obeskriven, SS dubl 01 200<br />

UPPLAND<br />

249. Elfkarlerö Jernverk. LLL med en krona över och ett likarmat kors under varje L. I varje<br />

hörn två korslagda lagerkvistar. Ensidig. Rektangulär med avhuggna hörn. Koppar. 1/1+ 200<br />

NM IV 8:3, SS 13298<br />

250. Forsmarks järnverk. F./ I L K. inom en slät ring. Ensidig. Kvadratisk med avhuggna hörn.<br />

Koppar.<br />

NM XII 16:2, SS 13490 1/1+ 200


251. Sandörns Brädgård. ½. I varje hörn en inslagen ring. Allt instämplat. Kvadrat med avhuggna hörn.<br />

Förtennt järnbleck.<br />

NM IV 36, SS 15908 1+ 200<br />

Polletten gällde för ½ kanna dricka.<br />

252. Skebo Bruk. 1 LEST / GK. Ensidig. Två hål. Rektangulär med avhuggna hörn. Bly.<br />

Stj. 128:14, SS 15961 1+ 200<br />

VÄRMLAND<br />

253. Filipstad. Stadshotellet. I omskriften: C.G. GYLLENBERG. På fältet instämplat 5. allt inom en<br />

Pärlring och tre yttre släta ringar. Mellan ring två och tre 16 stjärnor. Fråns. SpNS. Rund. Koppar.<br />

NM XII 15:4, SS 13440<br />

På baksidan bläckskrift ”Filipstad”. (1+) 150<br />

Användes från och med år 1886.<br />

VÄSTERGÖTLAND<br />

254. Borås. Vin- och spirituosabolaget. Omskrift BORÅS WIN OCH SPIRITUOSA BOLAG.<br />

På fältet instämplat 15. Fråns SpNS. Rund. Mässing.<br />

NM XII 6:1, SS 13055<br />

Repor (1+) 100<br />

255. Borås. Vin- och spirituosabolaget. Omskrift BORÅS WIN OCH SPIRITUOSA BOLAG.<br />

På fältet instämplat 10. Fråns SpNS. Rund. Koppar.<br />

NM XII 6:3 men koppar, SS 13056 1+/01 200<br />

Polletterna började användas år 1889.<br />

256. Styrsö. Bratten. Restaurangpollett. 10 ÖRE. Däromkring BRATTEN. Ensidig.<br />

Rund. Mässingsbleck.<br />

NM XII 6:5, SS 13062 1/1+ 100<br />

VÄSTERBOTTEN<br />

257. Skellefteå. Ångslupspollett. LOVISA / 30. Ensidig. Rund. Koppar.<br />

NM IV 37, SS 15991<br />

Repa (1+) 200<br />

258. Skellefteå. Ångslupspollett. S.Å.B. inom en pärlring och ytterst en slät ring. Ensidig.<br />

Oval. Mässing.<br />

Stj 220:2, SS 15993<br />

Små fläckar (1+/01) 200


VÄSTMANLAND<br />

259. Hedensbergs lantgods. Dagsverkspollett. 1 / Hamiltonska ättens vapen inom var sin oval stämpel.<br />

Ensidig. Oval. Bly.<br />

NM XII 156:1, SS 14479 1+ 200<br />

260. Hedensbergs lantgods. Dagsverkspollett. Hamiltonska ättens vapen / ¼ inom var sin oval stämpel.<br />

Ensidig. Oval. Bly.<br />

NM XII 156:2, SS 14478<br />

Korroderad (1/1+) 200<br />

De båda ovanstående polletterna började användas omkring år 1830.<br />

261. Sala. Silververk och Bergslag. 1 [mellan två rosor] LASS / WASK [nederst en ros]. Fråns<br />

Kilhacka och hammare korslagda. Rund. Koppar.<br />

Stj. 126:21, SS 15818 1/1+ 200<br />

Se Lagerqvist, L.O.: Pollettbeskrivning 1636 – 1800. Daedalus 1955.<br />

ÖSTERGÖTLAND<br />

262. Skärblacka Järnverk. Kolpollett. JÖ / 12 / JÖ [uppochnedvänt]. Ensidig. Rektangel med<br />

övre hörnen avklippta. Järnbleck.<br />

NM XII 70:1a, SS 16110<br />

Bläckskrift (1+) 200


Auktionsvillkor<br />

1. Endast medlemmar i <strong>Svenska</strong> <strong>Numismatiska</strong> <strong>Föreningen</strong>, nedan kallad SNF, eller i annan <strong>till</strong> Nordisk Numismatisk Union ansluten<br />

förening äger rätt att närvara och lämna bud.<br />

2. Medlemmar i <strong>till</strong> SNF anslutna klubbar och föreningar ska gemensamt lämna bud i sin klubbs/förenings namn.<br />

3. Katalogens uppgifter har utformats med största möjliga omsorg med reservation för smärre misstag eller fel som kan ha uppstått<br />

vid katalogens redigering. Korrigeringar kan komma att meddelas vid auktions<strong>till</strong>fället.<br />

4. Objekten säljs i vid klubbslaget befintligt skick. Då föremålen kan granskas vid angiven visningstid, accepteras normalt inte reklamationer<br />

från vid auktionen närvarandes personer. Reklamationer från icke närvarande budgivare ska vara SNF <strong>till</strong>handa senast 14<br />

dagar efter mottagandet. Reklamationer får inte beläggas med lösen.<br />

5. Auktionsledningen avgör eventuella tvistefrågor i samband med auktionen och har rätt att slå samman, dela, utesluta och ändra ordningsföljden<br />

mellan objekten om så visar sig lämpligt.<br />

6. Budgivare är alltid själv ansvarig för avgivet bud även om detta sker på en annan persons uppdrag.<br />

7. Auktionsledningen avgör eventuella tvister rörande budgivningen och har också rätt att om den så bedömer lämpligt ta upp ett tidigare<br />

nummer <strong>till</strong> förnyat utrop.<br />

8. Auktionsledningen bestämmer lägsta bud och hur buden ska höjas.<br />

9. Inropsavgift på 10% på klubbslagets pris <strong>till</strong>kommer och erläggs av köparen.<br />

10. Inköpta objekt ska avhämtas omedelbart efter auktionen mot erläggande av full betalning.<br />

11. Anbud från icke närvarande anbudsgivare bevakas av auktionsledningen kostnadsfritt och med största omsorg. Om två skriftliga<br />

anbud är lika äger det först inkomna företräde. Sista dag för anbud är den 20 november <strong>2006</strong>.<br />

12. Ej närvarande budgivares inköpta objekt översänds mot postförskott varvid kostnader för försändelse och emballage samt postens<br />

avgifter <strong>till</strong>kommer.<br />

13. Äganderätten <strong>till</strong> objekten övergår <strong>till</strong> köparen först när full betalning är SNF <strong>till</strong>handa.<br />

14. Tvister som kan uppkomma i samband med denna auktion ska hänskjutas <strong>till</strong> Stockholms tingsrätt vilken ska <strong>till</strong>ämpa svensk<br />

lagstiftning.<br />

15. Angivna priser i katalogen är att betrakta som uppskattningspriser. Objekten kan säljas såväl över som under dessa priser.<br />

16. Deltagande i auktionen är frivilligt och innebär att dessa villkor accepteras.<br />

Katalogen har utarbetats av Göran Wahlquist <strong>till</strong>sammans med Kjell Holmberg (medeltid).<br />

Kvalitetssättning och uppskattningspriser på objekten är satta av Hans Hirsch och Göran Wahlquist gemensamt.<br />

Foto: Gabriel Hildebrand.


Referenser – förkortningar<br />

App Appelgren, T.G.: Gustav Vasas mynt. Stockholm 1933<br />

Bon Holmberg, B.: Beskrivning över Isidor Adolf Bonniers samling av Carl XI:s mynt. Stockholm 1931.<br />

Boström Boström, H.J.: Suomen Muistorahat. Helsingissa 1932<br />

Cav Appelgren, T.G.: Gustav Cavallis efterlämnade samling af svenska kopparmynt (Bobergs auktionskatalog 5 - 9),<br />

Stockholm 1927<br />

DOP Hansen, L.: Danmarks officielle Pengesedlar. København 1983<br />

Hallberg Hallberg, M.: Minnespenningar öfver enskilda personer födda eller verksamma i Finland. Helsingfors 1906<br />

Hamrin Hamrin, C. & Hyllengren, J.: Svensk myntförteckning. Stockholm 1988<br />

HH Hallborg, O. & Hartman, R.: Utkast <strong>till</strong> beskrifning öfver Gustav II Adolfs och Christinas kopparmynt (NM VIII<br />

Stockholm 1883)<br />

JH Samling Julius Hagander. Sveriges och dess forna besittningars guldmynt och riksdaler från Gustav I <strong>till</strong> Carl XVI<br />

Gustaf, 1996<br />

Linnaeus in Medal Linnaeus in medal art.<br />

Art Utgiven av Samfundet Kungliga Myntkabinettets vänner. Stockholm 1978<br />

Malmer Malmer, B: Den senmedeltida penningen i Sverige. Stockholm 1980<br />

Nobel Medals Lagerqvist, Lars O.: Nobel Medals. The Royal Coin Cabinet. Valdres 2001<br />

Norges Mynter Ahlström, B. m.fl.: Norges Mynter. Stockholm 1976<br />

NM <strong>Numismatiska</strong> Meddelanden<br />

NNUM Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad<br />

NNÅ Nordisk Numismatisk Årsskrift<br />

Olsén Olsén, B.: Lea Ahlborn. Stockholm 1962<br />

Pax in nummis Schulman, J.: Collection le Maistre. Pax in nummis. Amsterdam 1912<br />

Platbãrzdis Platbãrzdis, A.: Sveriges sedlar. Del II. Lund 1964<br />

Rundberg Rundberg, Jonas: Hertig Johans av Östergötland myntning 1612-1618. D-uppsats i arkeologi. Stockholm 2001<br />

Schultze Hess Nachf.: Sammlung des Herrn Dr. Ludwig Schultze in Hamburg. Gustaf Adolph, König von Schweden. Münzen<br />

und Medaillen. Frankfurt a. M. 1896<br />

Sieg Siegs Seddelkatalog 1695 – 1997. Aalborg 1997<br />

SM Ahlström, B., Almer, Y, Hemmingsson, B.: Sveriges mynt 1521-1977, Stockholm 1977<br />

<strong>SNT</strong> Svensk Numismatisk Tidskrift<br />

SS Sven Svenssons samling. Nummer i Ulla S. Linder Welins förteckning över samlingen. Stockholm 1936<br />

Stenström Arvid Karlsten. Hans liv och verk. Göteborg 1945. Nordisk Numismatisk Årsskrift 1945<br />

Stj Stjernstedt, A. W.: Beskrifning öfver svenska kopparmynt och polletter. I-II Stockholm 1871-72<br />

Tingström Tingström, B.: Plate Money. The Worlds largest currency. Arlöv 1986<br />

Wallén Wallén, L.: Sveriges sedlar med värderingspriser. Stockholm 1984


ANBUD <strong>till</strong> <strong>Svenska</strong> <strong>Numismatiska</strong> <strong>Föreningen</strong>s auktion<br />

Anbuden skickas <strong>till</strong>:<br />

Göran Wahlquist<br />

Rönningevägen 19 B<br />

144 61 RÖNNINGE<br />

den 25 november <strong>2006</strong><br />

Namn<br />

Gatuadress<br />

Postadress<br />

OBS! För att få bjuda på SNF:s auktioner måste du vara medlem i någon <strong>till</strong> Nordisk Numismatisk Union ansluten förening.<br />

Medlemmar i <strong>till</strong> SNF anslutna klubbar/föreningar måste gemensamt lämna bud i sin klubb/förenings namn.<br />

Ange medlemskap nedan med kryss. Anbudssedlar där markering saknas kommer ej att beaktas.<br />

Anbud skall vara SNF <strong>till</strong>handa senast 20 november <strong>2006</strong>.<br />

Frågor angående auktionen besvaras på mobil 070-682 80 03.<br />

<strong>Svenska</strong> <strong>Numismatiska</strong> <strong>Föreningen</strong><br />

Dansk Numismatisk Forening<br />

Føroya Myntsafnarafelag<br />

Myntsafnarafélag Íslands<br />

Åbo <strong>Numismatiska</strong> Förening<br />

Anbud ges i svenska kronor. All bids must bu given in Swedish crowns (SEK).<br />

<strong>Föreningen</strong>s plusgiro 15 00 07- 3.<br />

IBAN SE 64 6 000 0000 0007 7277 2878 SWIFT: HAND.SE.SS<br />

Nr Kort beskrivning (Short description)<br />

Norsk Numismatisk Forening<br />

Skånes <strong>Numismatiska</strong> Förening<br />

Suomen Numismaattinen Yhdistys /<br />

<strong>Numismatiska</strong> <strong>Föreningen</strong> i Finland<br />

Om du inte vill klippa sönder katalogen går det bra att kopiera sidan och skicka kopian istället.<br />

Mitt högsta bud<br />

(My highest bid)


17.<br />

24.<br />

14.<br />

20.<br />

28.<br />

18.<br />

15. 16.<br />

21.<br />

25. 27.<br />

29.<br />

19.<br />

22.<br />

45.


122.<br />

160.<br />

191.<br />

112.<br />

205.<br />

197.<br />

111.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!