Stockholm Parkering en del av Stockholm Stads utveckling. - Svepark

svepark.se

Stockholm Parkering en del av Stockholm Stads utveckling. - Svepark

Nr 1 – Mars 2013 – Pris 50 kr

Parkeringsnytt

Foto: Pehr Rafstedt

Stockholm Parkering en del av

Stockholm Stads utveckling.

Storstäderna växer och några har börjat

förstå att vi måste planera tillsammans

med våra parkeringsbolag.

Välkommen till Parkeringskonferensen i Borås 21 - 23 maj


22-23

info@modulsystem.se | Tel: 08-506 301 00

P Nytt 2013

P-nytt nr 2/2013 2 sept

Materialdag 19 aug

P-nytt nr 3/2013 2 dec

Materialdag 18 nov

Uppslag 20 000:–

Format 420x297. Utfall + 5mm

1/1 sida 12 000:–

Format 210x297. Utfall + 5mm

1/2 sida 7 000:–

Format 175x130.

1/4 sida 4 000:–

Format 87x125.

Material skickas i högupplöst PDF till

pr@rafstedt.se

Innehåll

VD har ordet

Parkeringskonferensen i Borås

Styrelseledamot Anneli Asplin

Stockholm Lighting

Reportage Stockholm stad

Utbildningar

Svenska Parkeringsföreningen är en ideell sammanslutning av kommunalt och privat ägda parkeringsföretag.

Svenska Parkeringsföreningens syfte är att tillvarata branschens gemensamma intressen och verka för att parkeringsverksamheten

utvecklas utifrån gemensamma riktlinjer. Medlemskapet fungerar som en kvalitetsgaranti gentemot kunderna, eftersom

medlemmarna förbinder sig att följa föreningens stadgar och etiska regler.

En ambition är att öka antalet medlemmar som delar vår grundsyn.

Svepark Service AB är föreningens organisation för service, utbildning m.m. Genom ett antal grundläggande utbildningar inom

bl a områdena övervakning på gatu- respektive tomtmark, kundtjänst och tydlig skyltning vill föreningen bidra till att

säkerställa en hög kvalitet hos medlemsföretagen.

Styrelsen i Svenska Parkeringsföreningen 2012-2013

Ordförande • Matts Skeppstedt Dukaten Parkering matts.skeppstedt@dukaten.se

V. ordförande • Anneli Asplin Tekniska nämndens stab Stadshuset Västerås, anneli.asplin@vasteras.se

Styrelseledamöter

Carin Rosendal UPAB, carin.rosendal@umea.se Peder Ståhlberg Q-Park AB, peder.stahlberg@q-park.se

Martin Pyykkö Swedavia Arlanda, martin.pyykko@swedavia.se Christian Rockberger Stockholm Parkering,

christian.rockberger@stockholmparkering.se Ewa Rehnström P-bolaget Göteborg, ewa.rehnstrom@p-bolaget.goteborg.se

Mikael Kihlander Mobilpark, mikael.kihlander@mobilpark.se och Per Sternek Parkering Malmö per.sternek@pmalmo.se

Svepark Service AB, Östergatan 39, 211 22 Malmö Telefon +46 (0) 40 605 69 10 Telefax +46 (0) 40 97 93 30

e-post: kansli@svepark.se Hemsida: www.svepark.se Chefredaktör & ansvarig utgivare Sten Åke Håkansson

Redaktionsrådet

Anna-Lena Knutsson Parkering Malmö AB e-post: anna-lena.knutsson@pmalmo.se

Ulla Segerstedt Umeå Parkerings AB e-post: ulla.segerstedt@umea.se

Ewa Rehnström P-bolaget Göteborg e-post: ewa.rehnstrom@p-bolaget.goteborg.se

Anders Edlund, Stockholm Parkering e-post: anders.edlund@stockholmparkering.se

Produktion Rafstedt Reklambyrå AB Telefon +46 (0) 40-270 270 e-post pnytt@rafstedt.se

ISSN 1103-8721

sid 4 - 5

sid 6 - 9

sid 15

sid 18 - 19

sid 22 - 25

sid 30 - 35


Välkommen till årets

parkeringshändelse nr 1!

I år lockar Svepark och Borås med en konferens i den stora

staden med ett brett utbud av nöjen, kultur och service.

Staden som samtidigt är lagom liten att ha allt inom bekvämt

avstånd.

Här bor 1,5 miljoner människor inom 10 mils radie. Med över

100 000 invånare är Borås landets trettonde största kommun.

Som vanligt har vi ansträngt oss för att sätta samman ett program

som bör locka deltagare från alla typer av medlemsföretag

och samarbetspartners. Även icke medlemmar och samarbetspartners

är självklart välkomna!

Här erbjuder Svepark årets tillfälle att skapa sitt eget ”parkeringsnätverk”

eller att bibehålla det man har sedan tidigare!

Den 21/5 startar vi med den traditionella företagsgolfen. I år

blir det spel på Borås Golfklubb och deras natursköna banor.

Här finns två 18 hålsbanor och en korthålsbana. Master Course,

där vi ska spela, är ritad av Peter Chamberlain och Karl-Oscar

Seth och bygger på det senaste inom bandesign. Glöm inte

att ange ditt Golf-ID på anmälan!

Kl. 16.00 är det dags för årsmöte. Då vi har viktiga frågor på

dagordningen uppmanar vi alla medlemmar att vara representerade

– ”live” eller genom fullmakt.

Första kvällen (21/5) är Borås Parkeringsbolag värd och då håller

vi till i Navet, som är ett hus fyllt av upplevelser i naturvetenskap,

teknik och matematik. Om tid och intresse finns ska ni

passa på att besöka deras nya utställning ”Kraft och innovation

4

VD

Sten Åke Håkansson

för ett hållbart samhälle”. Kvällen avslutas med middag i Restaurang

Kuben. Både Navet och Kuben ligger på bekvämt promenadavstånd

från Grand och våra övriga hotell.

Den 22 maj kan registrering och besök hos årets utställare börja

redan kl. 08.30!

Efter att vi kl. 09.30 hälsats välkomna till Borås av kommunstyrelsens

ordförande, Ulf Olsson, får vi veta hur framtiden

blir! Stefan Hyttfors, en av Sveriges mest uppskattade föreläsare

inom framtid, omvärldsbevakning och affärsutveckling fängslade

mig så mycket vid en föreläsning i Malmö i vintras att jag

tänkte – honom måste Parkerings-Sverige få lyssna till i Borås!

Kanske avslöjar han hur vi kan bygga våra p-hus på nytt sätt.

Jag garanterar en utmanande, inspirerande och underhållande

föreläsning.

Hela programmet finns på sidan 7 och de utställare som hittills

anmält sig finns på sidan 9. Tack vare dem kan vi anordna parkeringskonferenser

som blir bättre och bättre år från år! Tag

tillfället i akt och besök dem på plats. Här har ni ju möjlighet

att jämföra deras produkter och tjänster!

Programmet innehåller på torsdagen även ett seminarium för

parkeringsvakterna, parallellt med ett seminarium med professor

Donald Shoup från USA.

Parkeringsvakterna får träffa våra utbildare från Fairdeal Group,

Ann-Charlotte Salomonsson och Heléne Hamberg. Fokus i

år är ”Parkeringsvakt är ett serviceyrke”. Ni läser mer om dem

på utbildningssidorna. Ni som anmäler er

till Donald Shoup får lyssna till en parkeringsguru

som bjuder på ett smörgåsbord

av nya idéer kring hur man förbättrar planering

av parkering, transporter och städer!

Svepark är värd andra kvällen och då träffas

vi i Grand Hotels festvåning. God mat

och underhållning väntar oss där.

På First Grand Hotel finns utmärkta

utställningsmöjligheter. Ingen behöver

hamna längst in eller längst bort då utställningsytorna

ligger fördelade i en ring

”som aldrig tar slut”. Naturligtvis kommer

som alltid några att vara mer centralt

placerade än andra. Boka plats på www.

svepark.se. Innan ni skickar in utställaranmälan,

måste kansliet kontaktas för

bekräftelse av utställningsplats.

kansli@svepark.se eller 040 605 69 10.

Det finns i år även möjlighet att boka lokal

för egna företagsseminarier/presentationer/möten.

På den stora scenen koncentrerar

Svepark sedan många år verksamheten

med föreläsningar/presentationer som styrelsen

beslutat.

VD

Sten Åke Håkansson

Anmälan görs på www.svepark.se under

konferens.

Notera att ni måste kontakta kansliet för

bekräftelse av utställnings-yta samt läsa

Utställarinformation Borås 2013 innan ni

kan skicka in er anmälan.

VÄLKOMNA TILL BORÅS I MAJ!

Sten Åke Håkansson

5


34

KONFERENS

Borås 2013

Välkommen till

Parkeringskonferensen i Borås

Bilen i centrum 2020

21 - 23 maj 2013

21 maj

09.00 För golfspelarna arrangeras Svepark Cup i år

på Borås Golfklubb och deras natursköna banor. Här

finns två 18 hålsbanor och en korthålsbana. Master

Course, där vi ska spela, är ritad av Peter Chamberlain

och Karl-Oscar Seth och bygger på det senaste inom

bandesign. Glöm inte att ange ditt Golf-ID på anmälan!

Det startar som vanligt med fika och avslutas med

lunch. Läs mer om Borås Golfklubb på www.borasgolfklubb.se

16.00 Årsmöte på Grand Hotel

18.30 Alla som anmält sig till Sveparks välkomstkväll

är välkomna till Navet som är ett hus fyllt av upplevelser

i naturvetenskap, teknik och matematik. Om

tid och intresse finns ska ni passa på att besöka deras

nya utställning ”Kraft och innovation för ett hållbart

samhälle”. Kvällen avslutas med middag i Restaurang

Kuben. Både Navet och Kuben ligger på bekvämt promenadavstånd

från Grand och våra övriga hotell.

22 maj

Moderator under båda dagarna: Jonas Nilsson som

jobbar med affärs- och stadsutveckling på Göteborgs

Stads Parkerings AB.

08.30 Registrering, utställningen öppnar

09.30 Välkommen till Borås, Ulf Olsson, kommunstyrelsens

ordförande och kommunalråd med ansvar

bl.a. för näringslivs- och sysselsättningsfrågor, kommunala

företag, och allmänt översiktliga frågor.

10.00 Stefan Hyttfors, en av Sveriges mest uppskattade

föreläsare inom framtid, omvärldsbevakning och

affärsutveckling beskriver detta med fokus på beteendeförändringar

i stället för teknik och får oss att se

världen med andra ögon.

11.00 Kaffe och besök hos utställarna

12.00 Pelle Envall från TUB, Trafikutredningsbyrån i

Stockholm: ”Innovativ Parkering: nya sätt att lösa parkering

och mobilitet vid nya bostäder och kontor”.

Innovativ Parkering är ett samarbete mellan bl.a TUB,

Stockholms stad, KTH, NCC, Riksbyggen och WSP finansierat

av bl. a. Vinnova.

12.45 Lunch och besök hos utställarna

13.45 Donald Shoup, Distinguished Professor of

Urban Planning at University of California, Los Angeles.

Världsberömd parkeringsguru och författare till

”The high cost of free parking” där han hävdar att det

inte finns någon gratis parkering. Dagens föreläsning

handlar om ”San Francisco’s experiment with dynamic

parking prices”

15.00 Eftermiddagsfika och besök hos utställarna

KONFERENS

Program

15.45 Per Lindberg, Senior Business Analyst, Connected

Car på Volvo Car Group redovisar de senaste

rönen kring ”Den uppkopplade bilen - möjligheter till

nya tjänster och produkter”

12.00 - 15.00 Parallellt med föreläsningarna arrangeras

en ”parkeringsvaktspromenad” på Borås gator

tillsammans med parkeringsvakter från Parkeringsbolaget

i Borås.

16.30 Utställarna är på plats fram till kl. 17.00

19.00 Parkeringsbolagets kväll på Grand Hotel med

god mat och trevlig underhållning.

23 maj

08.30 Utställningen öppnar

09.00 Anders Ydstedt, konsult och författare hos Scantech

Strategy Advisors; Mobilitet, tillgänglighet och

parkering. Hur påverkar synen på mobilitet marknaden

för parkering? Finns det en konflikt mellan strävan

efter tillgänglighet och mobilitet? Vad får detta i så fall

för betydelse för samhället, individen och marknaden

för parkering?

09.30 Juha Hietanen, Traffic engineer Helsinki City

Planning Department Transportation and Traffic Planning

Division; “Helsinki’s work concerning parking policy

and calculations regarding investment costs for on

street contra underground parking”

10.15 Fika och besök hos utställarna

11.00 Elin Pietroni, infrastrukturstrateg Umeå kommun

och Håkan Gustafsson, VD UPAB informerar om

Gröna parkeringsköp i Umeå.

11.30 Awardvinnarna 2012 + 2013 presenteras

Nästa års arrangör presenteras

Parkeringsföreningens reflektioner kring aktuella

frågor och framtiden. Bl.a. får vi information om ett

internationellt standardiseringsprogram för nästa generations

parkeringsautomater där vi deltar.

13.00 Lunch och avslutningsbesök hos utställarna

09.30 - 12.30 Parallellt med föreläsningarna i huvudsalen

arrangeras ett seminarium med professor Donald

Shoup kring “A smorgasboard of new ideas to improve

planning for parking, transportation and cities.”

09.00 – 12.15 Parallellt arrangeras även ett parkeringsvaktsseminarium

med inriktning på Parkeringsvakternas

arbetssituation. Fokus på kommunikation och

attityd.

7


Nordens bredaste mobila betallösning

för parkering

Kostnadseffektivt och enkelt att driftsätta.

APP - vår nya App förbättrar parkerings-

upplevelsen.

EasyPark Roaming - ger möjlighet till

smidig betalning i de fl esta svenska och

skandinaviska städer.

Besök oss på Svepark-konferensen i Borås

Kom förbi vår monter så visar vi vårt nya digitala tillståndssystem för parkeringsoperatörer,

våra lösningar för elbilsladdning och biljettautomatlösa områden. Välkomna!

www.easypark.se | 0770 - 87 00 00

3m Utställare

2m

21-23 maj

1 MWM

2 Modulsystem

3 eParkera

4 Tikkurila

5 FLS Finland

6 BB-Lightconcepts

7 HOJAB

8

ACT System

Scandinavia Norge

29

30

1

10

2

9

REPORTAGE KONFERENS

PARKERING Borås MORELLI 2013

8

28

System som levererar heltäckande system för

information om kundens parkeringsanläggningar.av

automater och mynttömningar

Smart parking med Hectronic.

Anslut er och slipp underhåll av automater

och mynttömningar

3

7

Bl.a. fogfria garagegolv samt färg för

väggar och tak.

Leverantör av LED informations- och

hänvisningssystem

Levererar LED-belysning för bl.a. p-hus och

p-garage

Helhetslösning för hantering av

kontrollavgifter och felparkerings- avgifter

RFID-parkering även i Sverige!

4

5

11

6

12

27

25

13

24

9 Aura Light

10 CALE

23

14

26

13 AB Blinkfyrar

22 EasyPark

26 GoldPen

27 Mapei

28 SIKA Sverige

30 Swarco

15

22

16

17

18

21

19

20

Säljer svenska lysrör som lyser länge

Tillverkat parkeringsautomater i Sverige

i mer än 55 år!

Utvecklar, konstruerar, tillverkar samt

marknadsför orienterings- och

säkerhetssystem

Nordens bredaste mobilparkering.

Sveriges mest använda system för

parkeringsövervakning!

Leverantör av betongrenovering, slitskikt

för golv och färgsystem för vägg och tak

i p-garage

Erbjuder funktionella fogfria golv för de

flesta underlag.

Levererar skräddarsydda och kundoptimerade

parkerings- lösningar

9


REPORTAGE

PARKERING MORELLI

RENOVERING

AV P-HUS

Vi kan anpassa varje renovering till

de förut sättningar som gällde när ditt

p-hus eller p-däck byggdes.

Platsgjutet eller prefabricerat

Målat eller omålat

Varmgarage eller kallgarage

Vattenisolerat eller oisolerat

Olika former av beläggningar

Avvattningssystem med mera

REPORTAGE

Hos samarbetspartner DAB

Garagen vittrar sönder!

Snustorrt garage efter 40 års läckage

När Peter Katzman ärvde en fastighet av

sin far 2005 hade det redan läckt ned i

garaget i ungefär 40 år. Åtskilliga firmor

hade varit där under åren och försökt renovera

bjälklaget under gården, men ingen

hade lyckats. Nu var situationen akut.

Det rann in vatten, betongen började

lossna och riskerade att falla ned på hyresgästernas

bilar.

– Jag fick kontakt med DAB genom

Skanska, berättar Peter Katzman, och nu

hände det grejer. De kom hit och vände

upp och ned på allting. Det var som ett

yrväder. Äntligen kom det några som visste

vad de gjorde. De bröt upp den gamla

betongen, tog bort all förstörd isolering,

lade dit nya tätskikt och avslutade med

snygg sjösten.

Det blev tätt. När det ursprungliga problemet

var löst blev det dags att renovera

garaget. DAB bytte de bärande pelarna

som blivit förstörda av det långvariga

läckaget, drog ny el och målade om så att

garaget blev som nytt.

– Jag anlitade DAB till allt, säger Peter

Katzman. De fick renovera husets balkonger

och hjälpte mig även när jag bytte

till fjärrvärme. De visade gång på gång

att de kunde sin sak. Alla var enormt engagerade

och tog egna initiativ. Det var

väldigt skönt för mig. Jag kunde lämna

allt i deras händer och lita på att det blev

bra gjort.

Idag rekommenderar Peter Katzman gärna

DAB till andra fastighetsägare.

– Jag är ju inte ensam. Nästan alla hus

byggda på 60-talet har den här typen av

problem. Men idag är det snustorrt i husets

garage och källare. Det berättar jag

gärna för andra som behöver hjälp.

10 11


ANNONS

Från Trafikskadetjänst

”Vi har inga

påkörningar”.

Garageport 128 000 kronor

Påkörningsskador hamnar ofta

på underhållskontot

Påkörda garageportar, lastintag, belysningsstolpar,

fasader, staket, grindar, planteringar och

annan utrustning på fastigheter utgör stora kostnader

för fastighetsbolagen och andra företag.

Kostnader som man har rätt att få ersättning för,

även när fordonet som orsakat skadan är okänt.

Men inte alla är medvetna om detta. Stora skillnader

förekommer mellan olika företag. En del

har en fungerande organisation för att hantera

trafikskador. Många företag saknar kunskaper

och tid för att klara arbetet med trafikskador.

Varför tas inte möjligheterna tillvara

Trafikskadetjänst, som arbetar med att hjälpa

kommuner och företag med att få ersättning för

trafikskador, har låtit göra en undersökning som

visar att bristande kunskaper och resurser i dessa

frågor kostar mångmiljonbelopp varje år. Reparationskostnaderna

måste därmed täckas via

hyresintäkter. I en bransch med minskande marginaler

får det svåra effekter på ekonomin. Dess-

Garageport 46 000 kronor

utom är problemet enkelt att åtgärda genom att

skapa fungerande rutiner för skadehanteringen.

Att inte hantera trafikskador på rätt sätt orsakar

stora och onödiga kostnader. Bostadsbolag, förvaltare

och företag skulle snabbt kunna hitta ett

sätt att spara mycket pengar. Anledningen till att

man inte tar tillvara möjligheten att få ersättning

varierar. Tidsbrist och bristande kunskap på området

är enligt undersökningen de största orsakerna.

I arbetet med förvaltning av fastigheter är

man dessutom oftast tvungen att prioritera huvuduppgiften.

En bisyssla som hantering av påkörningsskador

blir då något som man får göra

sedan och detta tillfälle inträffar ofta inte. Det

finns dock all anledning att lägga resurser på detta.

En påkörd garageport kan vara mycket kostsam

att reparera, ofta tiotusentals kronor. Med

rätt hantering av skadeärendet och ett professionellt

framställt ersättningskrav kan så gott som

hela beloppet hämtas hem genom försäkringssystemet.

ANNONS

Från Trafikskadetjänst

Fastighetsägare

och parkeringsbolag

förlorar miljoner efter

påkörningsskador.

Parkerings automat 46 000 kronor

Kostnaderna bör hamna rätt

Björn Hjelmskog på Trafikskadetjänst

säger: ”Skador orsakade av trafiken ska

betalas av trafiken. Det är hela grundtanken

med försäkringssystemet. Om

alla trafikskador skulle anmälas, och

kostnaderna därmed minska, skulle

premier för trafikförsäkring öka. På

så sätt hamnar kostnaden där den hör

hemma i stället för att gömmas i skatter

och hyror.”

Vi har inga påkörningsskador

Resultatet av undersökningen med fastighetsägare

och förvaltare visar också

att man underskattar problemet. ”Vi har

inga påkörningar”. Vid närmare undersökningar

visar det sig dock ofta att man

glömmer tidigare händelser och är fullt

upptagen med det dagliga arbetet.

Företagare och förvaltare rekommenderas

att se över rutinerna för hanteringen

av trafikskador. Har man inte tid att göra

Text & Bild: Trafikskadetjänst

help@trafikskadetjanst.se • 08-646 70 40 • www.trafikskadetjanst.se

efterforskningar och föra diskussioner

med bilägare och åkerier eller att sköta

polisanmälningar, utredningar och sköta

förhandlingar med försäkringsbolag

så är det enkelt att köpa tjänsten. Besparingen

blir ändå betydande.

Kostnaderna ökar

Man kan se en tydlig trend att kostnaderna

för trafikskador ökar. Växande

trafik, bristande moral och ansvarstagande

när man vållat skada och tilltagande

rattonykterhet är starkt bidragande orsaker

till att skadorna ökar i antal. Även

kostnaden i enskilda skador ökar. När

man profilerar en fastighet eller sitt företag

med specialbyggda områdesskyltar,

belysningspollare och entrétak med stora

glaspartier som är mycket kostsamma

att reparera. Kostnader efter påkörningsskador

ska inte stanna på fastighetsägare

och företag. De ska betalas av trafikför-

säkringen. Och detta gäller även när fordonet

är okänt.

Gamla skador

För trafikskadelagen gäller tre års preskription.

Det innebär att man har rätt

till ersättning för påkörningsskador som

inträffat eller upptäckts under de senaste

tre åren. Förutsättningen är att man kan

visa att skadan förorsakats av ett trafikförsäkringspliktigt

fordon. Ofta kan det

räcka med en reparationsfaktura som underlag

för att en duktig handläggare ska

kunna utreda omständigheterna kring

skadan och förhandla fram en skälig

ersättning.

Ventilationstrumma 17 000 kronor


REPORTAGE

DAB

Produkter för parkeringsdäck

Parkeringsbeläggningar

från Mapei är en trygg

investering med garanti

Parkeringsbeläggningar

med styrka och funktionSlitstarka och säkra beläggningar

Täta och spricköverbryggande

Låga bygghöjder, 3 - 10 mm

Färg och form = miljö och säkerhet

God ljusåtergivning

Låg vikt och minimal miljöpåverkan

Kan utföras från - 20 o C till + 30 o C

Kräver inga stora och tunga maskiner

Lätta att underhålla och sköta

Dekorativa och inbjudande för

parkerande

Interiörbild från Sjöstadsgaraget

Kortfakta om mig:

42 år, bor i villa i Västerås

tillsammans med sambo och

18-årig son, fritidsintresse

trädgård och damm/koikarpar.

Har arbetat i Västerås stad sedan

1989 och med trafik- och

parkeringsfrågor sedan 1991.

STYRELSELEDAMOT

Anneli Asplin

Som styrelseledamot i Svepark har jag förmånen att på

nära håll få insikt i och kunna påverka gemensamma

branschfrågor om parkering, och bidra till föreningens

arbete utifrån mitt vardagliga arbete som planerare i

en kommunal förvaltning. Samtidigt har det gett mig

ett inspirerande nätverk.

Många har en roll i att få stadsbyggandet

att fungera. Vi måste se helheten när städer

förtätas och växer, och parkering är en

funktion vars uppgift är att stödja stadsbyggandet

på bästa sätt. Diskussionen om

bilens plats i samhället kommer att fortsätta,

både vad gäller minskade utsläpp men

också när det gäller ett mer effektivt markutnyttjande.

De mål många kommuner

har idag gällande förtätning, utveckling

av cityhandeln, satsningar på kollektivtrafik

och en ökad hållbarhet är inte möjliga

att förverkliga utan en genomtänkt

parkeringsplanering som är integrerad

med trafik- och stadsplanering. I det arbetet

har Sveparks medlemmar och samarbetspartners

en stor del.

14 15


Här skapar vi

värdefull säkerhet

Att skapa värde. Att hela tiden kunna förbättra och utveckla.

Att i alla lägen både förebygga och förekomma.

Att alltid agera snarare än reagera. Det är det vi tror på

bästa sätt säkerställer din leveransförmåga och det är så

vi adderar värde till din verksamhet.

Utveckla Förebygga agera

info@bevakningstjanst.com

www.bevakningstjanst.com

Tel 08-619 50 50

Vi erbjuder heltäckande

lösningar inom bevakning,

säkerhet och arbetsmiljö.

Det är inte helt ovanligt att en bilköpare

upptäcker att den bil han köpt har fått

en kontrollavgift som gamle ägaren borde

stå för. Parkeringsanmärkningen är då

utfärdad tidigare på samma dag som bilen

köptes. Den nye ägaren vill då inte

kännas vid ”lappen”, men vad säger lag

och rättspraxis?

Kontrollavgiftslagen (Lkop 1984:318) §

7 andra stycket stadgar:

Med fordonets ägare avses

den som vid tiden för den olovliga parkeringen

var antecknad som fordonets ägare

i något av de register som avses i 2 §

första stycket*) eller den som senare har

antecknats där som ägare av fordonet vid

tiden för överträdelsen i fråga om fordon

som brukas med stöd av licens som anges

i 2 § första stycket 3, den som vid samma

tid innehade licensen. Lag (1988:1181).

*) Här avses Vägtrafikregistret eller motsvarande

utländska register.

Då denna tillsynes enkla formulering

ändå skapar tvister mellan den nye ägaren

och utfärdaren av anmärkningen

är en aktuell dom i Göta Hovrätt (FT

436:12) välkommen.

I det aktuella målet hade kontrollavgiften

utfärdats kl. 11.28 och ägarbytet skett kl.

13.36 samma dag. Köparen som handlar

yrkesmässigt med fordon har inte känt

till vad som hänt med bilen dessförinnan

och anser sig inte ansvarig för hur den

förre ägaren parkerat.

Företag som yrkesmässigt handlar med

bilar kan numera göra anmälan om ägarbyte

via internet. Vid en sådan anmälan

JURIDIK

Christer Björklund

Kontrollavgift i samband med köp av bilen,

ett hovrättsavgörande.

kan klockslaget för ägarbytet utläsas.

Man kan alltså med stor noggrannhet

fastställa när på dagen som överlåtelsen

sker. Detta har också betonats av bilköparens

ombud i den aktuella domen och

hans argumentering i tingsrätten har också

fått visst stöd genom vittnesmål av en

representant för transportstyrelsen. Bådas

inställning är alltså att köparen inte

bör vara ansvarig när det är klarlagt att

kontrollavgiften utfärdats samma dag,

men bevisligen före överlåtelsen.

Registrering av ägarbyte hos Transportstyrelsen

sker med stöd av Förordningen

om vägtrafikregister (10:e kap. 2 §). Bestämmelsen

tar främst sikte på fordonsskatten

och plikten att trafikförsäkra

fordon och liknande plikter där dagen

har betydelse. Bestämmelsen kan ses som

en hjälpregel i övriga fall, exempelvis vid

koppling till Lkop eller Lagen om felparkeringsavgift

(1976: 206).

Av den överklagade tingsrättsdomen

framgår att transportstyrelsen inte registrerar

klockslag i vägtrafikregistret utan

endast datum för händelsen.

Eftersom endast dagen för överlåtelsen

registreras i vägtrafikregistret så fann

tingsrätten köparen skyldig att betala

kontrollavgiften. Domen överklagades

till Göta Hovrätt som fastställde tingsrättens

dom.

Hovrätten konstaterar att köparen förvärvat

bilen vid en senare tidpunkt under

dagen än då överträdelsen skett.

I hovrättens dom finns följande motive-

ring: ”Som tingsrätten framhållit ansvarar

bilens ägare, solidariskt med föraren,

för att kontrollavgift betalas. Vem som

ska anses vara ägare definieras i 7§ lagen

(1984:318) om kontrollavgift vid

olovlig parkering. Liksom tingsrätten anser

hovrätten att vid tillämpning av denna

bestämmelse saknar det, med hänsyn

till innehållet i 10 kap. 2 och 3 §§ förordningen

(2001:650) om vägtrafikregister,

betydelse om någon förvärvat bilen

vid senare tidpunkt under dagen än då

överträdelse har skett (se även Svea hovrätts

dom den 20 oktober 2009 i mål FT

4684-09).”

Den slutsats man kan dra av denna dom

är att den som köper en bil yrkesmässigt

bör i avtalet reservera sig mot eventuella

parkeringsanmärkningar och andra avgifter,

som kan ha påförts bilen tidigare

samma dag. De flesta hyrbilsföretag gör

ju redan en liknande reservation gentemot

hyresmannen. Om man som privatperson

köper en bil kan det ju vara

lämpligt att ange följande dag som dag

för överlåtelsen för då slipper köparen

risken att drabbas av säljarens gamla

försyndelser. Samtidigt tar ju dessvärre

säljaren en risk för nya avgifter som

uppstår senare samma dag. Den slutliga

lösningen bör ligga i att Transportstyrelsen

i framtiden även registrerar ett klockslag

för överlåtelsen i de fall anmälan om

ägarbyte innehåller en sådan uppgift.

17


Inledning

Parkeringsytan är det första och sista intrycket

en gäst får. Antingen är man där

för shopping, nöjen eller arbete. En ljus,

trygg och kreativ miljö skapar en bra

start på besöket. I den här artikeln tittar

vi på olika sätt att med ny teknik göra

allmänbelysningen bättre och samtidigt

mer energieffektiv. Vi tar även fram exempel

på hur ljus kan användas för att

göra miljön mer kreativ och skapa positiva

upplevelser av tiden man vistas i ett

parkeringsgarage eller på en parkeringsyta.

ANNONS

Stockholm Lighting

Ett exempel är parkeringenStockholm Waterfront där belysningen fint accentuerar de

närliggande fasaderna och skapar ett spännande rum av parkeringsytan.

Parkeringsgarage

Vilken känsla vill man skapa i ett parkeringsgarage

och hur uppnår man det

bäst? Viktiga faktorer är trygghet och

god överblick över området. Hur uppnår

man då det med hjälp av ljus? Vi ser

tre viktiga steg på vägen till framtidens

p-garage: Planering av ljussättningen, val

av ljusskälla och val av styrsystem.

Planering av belysning

Det är inte alltid mängden ljus som är

viktigast för en trygg upplevelse. Det är

viktigt att ljuset finns på rätt ställen och

att det inte bländar eller upplevs som

kallt och otrevligt. I ett parkeringsgarage

rekommenderar vi ett allmänljus som

ger en nivå på ca 100 lux i hela lokalen.

För att skapa liv i miljön lägger man sedan

på accentljus på olika områden som

till exempel pelare, gångstråk eller informationsväggar.

Accentljuset får gärna ha

en annan karaktär, till exempel en annan

färgtemperatur eller en helt annan färg.

Val av ljuskälla

Idag är lysrör och natriumlampor den

vanligaste ljuskällan i parkeringsgarage.

Båda typerna är energieffektiva men de

har nackdelar när det gäller livslängd,

styrning och funktion i kyla. Dagens

LED armaturer har samma effektivitet,

ca 100 i lumen per watt, som lysrören,

men har längre livslängd och kan förses

med smarta styrsystem utan att slitas.

Val av ljuskälla. Utomhus är fördelarna med LED uppenbara då

rundstrålande armaturer som lysrör ej är lämplíga som stolparmaturer.

LED belysning är lätt att rikta och styra och trivs utmärkt i kyla.

Val av styrsystem

I parkeringsgarage förekommer sällan

styrsystem, ofta för att det är förknippat

med höga kostnader att styra lysrör.

Med LED-belysning är det betydligt billigare

att lägga till en enkel styrning och

det är ett bra sätt att spara pengar när

garaget är tomt och skapa en mer kreativ

miljö. Med närvarosensorer i alla entréer

kan garaget ligga på en belysningsnivå

på 10% då ingen vistas i lokalerna för

att dimras upp till önskad nivå så fort ett

fordon eller fotgängare kommer in i lokalerna.

Det går även att göra systemet

mer avancerat genom att placera ut fler

sensorer som förstärker belysningen i de

delar som används.

Parkeringsytor utomhus

Även utomhus är trygghet och överblick

viktigt för en bra upplevelse av en parkeringsyta.

Med rätt placerat ljus kan

man skapa en rumskänsla även utomhus

genom ett tydligt allmänljus på parke-

ANNONS

Stockholm Lighting

ringsytan samt accentljus som lyser upp

omgivande objekt som träd och byggnader.

Stegen för att få fram en bra lösning

är desamma som för ett garage men det

finns skillnader att ge akt på när man planerar

belysning utomhus.

Planering av belysning utomhus

Utomhus placeras belysningen på stolpar

eller pollare på olika höjd. Även här är

det viktigt att skilja på allmänbelysning

och accentbelysning. Allmänbelysningen

ska ge ett nyttoljus medan accentljuset

används för att göra platsen trevligare

och tryggare. Det finns inga yttre väggar

som reflekterar ljuset i en utomhusmiljö.

För att skapa ett ljusrum är det därför

viktigt att hitta bra omgivande objekt

som kan lysas upp med ritat ljus och skapa

referensytor.

Text & Bild Lina Strömmer,

Stockholm Lighting

LED: Light Emitting Diod. Belysningsteknik som utvecklats

snabbt de sista åren och som bygger på en elektrisk

komponent (diod) som utstrålar ljus när den får ström i

framåtritningen.

Lumen: Mängden ljus som kommer ut ur en ljuskälla.

Energieffektivtet: Mäts i lumen per watt.

Lux: Ljusintensitetenen yta.

Färgtemperatur: Ljusets färgton definieras som dess

färgtemperatur och mäts i Kelvin. Låg färgtemperatur,

2500K är varmt rödaktigt ljus och kalla temperaturer,

6000 K kallt blåaktigt ljus.

18 19


GoldPen Computing AB

S:t Larsgatan 30 S - 582 24 Linköping

www.goldpen.se +46 13 24 21 50

Sika ® Systemlösningar för parkeringshus och garage

Över 10 miljoner m² erfarenhet

Sika Sverige AB, Box 8061, 163 08 SPÅNGA, Tel: 08-621 89 00, Fax: 08-621 89 89, www.sika.se

ETT STEG PÅ VÄGEN

Tryggt & fräscht

Tryggt Tryggt & fräscht & fräscht

Denna bild är från Parkeringshuset Anna, Malmö 2000 kvm

Andra Denna fina bild P-hus är från med Parkeringshuset golvsystemet Anna, Temafloor Malmö 6 2000 är: kvm

Denna bild är från P-huset Bagers Plats, Malmö 10500 P-hus Andra kvmCity

fina Garaget, P-hus Malmö med golvsystemet 9500 kvm Temafloor 6 är:

Andra fina P-hus med golvsystemet Temafloor 6 P-hus

är: Bagers City Garaget, Plats, Malmö 10500 9500 kvm

P-hus Citygarage, Bagers Plats, Malmö 9500 10500 kvm kvm

P-hus Bostadsrättsförening, Helsingborg 3000 kvm P-huset Hyllie, 3500 kvm

P-hus Malmö Citygarage, Allmänna Malmö Sjukhus, 9500 kvm 8500 kvm

P-huset Godsmagasinet (2013), Malmö 8000 kvm P-hus kvarteret Ekorren, Skellefteå 3400 kvm

P-hus Malmö Stadium, Allmänna 4000 Sjukhus, kvm 8500 kvm

P-huset City garaget, Malmö 9500 kvm

P-hus Marievik, Stockholm 3500 kvm

P-hus Hyllie Malmö Arena, Stadium, 3500 4000 kvm kvm

P-huset Södervärn, 8500 kvm

P-garage Riksbanken, Stockholm 2500 kvm

P-hus kvarteret Hyllie Arena, Ekorren, 3500 Skellefteå kvm 3400 kvm

P-huset Malmö Stadion, 4000 kvm

P-hus Marievik, kvarteret Stockholm Ekorren, Skellefteå 3500 kvm3400

kvm

P-garage P-hus Marievik, Riksbanken, Stockholm Stockholm 3500 2500 kvm kvm

P-garage Riksbanken, Stockholm 2500 kvm

Så vill vi att ett parkeringshus ska kännas. En fräsch och ljus miljö är en viktig del för den känslan. Med hjälp av vår golvbeläggning

Temafloor Så vill Så vi att vill PU ett vi för att parkeringshus garagegolv ett parkeringshus får ska du kännas. ett ska hållbart kännas. En fräsch och En fräsch estetiskt och och ljus tilltalande ljus miljö miljö är är en garagegolv. en viktig viktig del del för Lyft för den hela känslan. miljön Med - Med behandla hjälp av väggar, vår golvbeläggning

tak och golv

samtidigt. Temafloor Temafloor

Allt PU görs för PU garagegolv för garagegolv

av samma entreprenör får du får ett du hållbart ett hållbart

snabbt och och

och estetiskt estetiskt

ekonomiskt. tilltalande tilltalande

Ett steg garagegolv.

på vägen Lyft Lyft

- mot hela hela

ett miljön miljön

tryggt - och behandla - behandla

fräscht väggar,

parkeringshus. tak och golv

samtidigt. Allt görs av samma entreprenör snabbt och ekonomiskt. Ett steg på vägen - mot ett tryggt och fräscht parkeringshus.

samtidigt. Allt görs av samma entreprenör snabbt och ekonomiskt. Ett steg på vägen - mot ett tryggt och fräscht parkeringshus.

Tikkurila AB • Textilgatan 31 • 120 86 Stockholm • Tel: 08 598 916 00 • www.tikkurila.se • info.se@tikkurila.com

Tikkurila Sverige AB • Textilgatan 31 • 120 86 Stockholm • Tel: 08 775 60 00 • www.tikkurila.se • info.se@tikkurila.com

Tikkurila AB • Textilgatan 31 • 120 86 Stockholm • Tel: 08 598 916 00 • www.tikkurila.se • info.se@tikkurila.com


Foto: Peter Knutson

Text: Stockholm Stad

Framkomlighetsstrategi

Parkeringsplan

Mars 2013

Stockholm växer. Prognoserna visar att

Stockholms stads invånare kommer att

vara cirka 25 procent fler år 2030. Regionen

växer än mer. Stockholms stad har

tagit fram en vision för hur denna tillväxt

ska ske på ett sätt som bevarar och utvecklar

det bästa som Stockholm har att

erbjuda. Trafikkontoret har tagit fram

en Framkomlighetsstrategi som beskri-

REPORTAGE

Stockholm stad

Framkomlighetsstrategi

– på väg mot ett Stockholm i världsklass

ver hur stadens gator och vägar behöver

planeras för att bidra till den attraktiva

staden och främja alla Stockholmares

tillgång till den växande stadens utbud

av möjligheter.

– på väg mot ett Stockholm i världsklass

En tydlig inriktning i Framkomlighets-

www.stockholm.se/trafikkontoret

strategin är att stadens gator och vägar

kommer att behöva transportera fler

Ulla Hamilton, Stockholm stad

människor och mer gods på samma yta

som i dag. För att uppnå detta måste utvecklingen

av de trafikslag som är yt- och

transporteffektiva främjas. Användningen

av varje kvadratmeter gatuyta måste

optimeras för att uppnå målen om ett

snyggt, tryggt och attraktivt Stockholm.

Framkomlighetsstrategin beskriver den

nyckelroll som reglering av bilparkering

har i att främja ett kapacitetsstarkt och

pålitligt trafiksystem, som kan stödja en

attraktiv stadsmiljö och minimera trafikens

negativa effekter. Då en bil står

parkerad i genomsnitt 90-95 procent av

tiden har parkering både ett viktigt värde

i sig och en potential att styra mot en effektiv

användning av hela trafiksystemet.

Gatuparkering utgör endast en del av

hela parkeringssystemet och trafikkontoret

har för avsikt att, tillsammans med

andra berörda instanser, utveckla strategier

för till exempel hantering av parkeringstal

i nya fastigheter och studera

potentialen för s.k. parkeringsköp. Parkering

för cyklar blir en viktig del av det

vidare arbetet med att främja cykeltrafiken.

Även användning av kantsten för

lastning och lossning som en del i en ef-

Framkomlighetsstrategi

Parkeringsplan

fektiv godslogistik kommer att studeras

närmare.

Cirka 15 procent av gatuytan i staden

används idag för bilparkering. Gatuparkering

har en viktig funktion i trafiksystemet

men det kan på vissa platser och

vid vissa tider komma i konflikt med andra

viktiga funktioner, inte minst behovet

av att förflytta en ökad mängd människor

och gods, men även med andra viktiga

funktioner. Det är därför lämpligt att

försäkra att vi använder hela gatuutrymmet

på ett optimalt sätt.

Mars 2013

REPORTAGE

Stockholm stad

Figur 1: Kantstenens konkurrerande funktioner

Bakgrund

Parkeringar har tre huvudsakliga funktioner:

långtidsförvaring av bilen vid

innehavarens bostad; halvlångtidsparkering

till exempel vid arbetet; och

korttidsparkering under ett visst ärende,

till exempel vid en inköpsresa. När

gatumark används för lång- eller halvlångtidsparkering

vid bostaden eller

arbetet kommer den i konflikt med behov

av korttidsparkeringar, men även

med andra viktiga funktioner med behov

av tillgång till kantsten, till exempel

angöring med taxi, lastning och

lossning av gods, gaturenhållning och

snöröjning (figur 1).

Gatuparkering står för uppskattningsvis

en tredjedel av stadens totala bilparkeringsbestånd

och är den del för

vilken trafik- och renhållningsnämnden

har ansvar. Övriga delar består av:

• Privata bilparkeringar inom fastigheter,

reserverade för de som bor i eller

jobbar i fastigheten

• Halvoffentliga bilparkeringar kopplade

till en viss funktion, till exempel

en butik, köp- eller nöjescentrum

• Offentliga men privatägda bilparkeringar

(där kommunalägda Stockholm

Parkering är en viktig aktör). Här in-

– på väg mot ett Stockholm i världsklass

går även infartsparkeringar.

www.stockholm.se/trafikkontoret

Två tredjedelar av hushållen i Stockholm

har tillgång till en bil och av dem

parkerar ca 38 procent vanligtvis på gatan

när de är i bostaden. Hälften parkerar

i ett privat garage eller tomt och 11

procent i ett allmänt parkeringsgarage.

Cirka 40 procent betalar inte för parkeringen

eller har kostnaden inkluderad i

hyran eller andra avgifter. Andelen boende

i innerstaden som vanligtvis parkerar

bilen på gatan när de är i bostaden är cirka

50 procent. Se figur 2.

Mål i Framkomlighetsstrategin med

relevans för bilparkering

I Framkomlighetsstrategin finns ett mål

för hur bilparkering i sig ska prestera,

samt ett antal mål där reglering av parkering

kan bidra till måluppfyllelse.

Då parkering är en förutsättning för en

effektiv resa med bil (och även med cykel

eller motorcykel) sätter strategin ett mål

för tillgång till bilparkering – att det ska

finnas bilparkeringsplatser var och när

de behövs. Måttet för detta är andel lediga

platser där 15 procent är satt som

mål dagtid, jämfört med dagens 8-12

procent. Detta kan åstadkommas genom

tidsreglering samt rätt prissättning. Med

15 procent lediga platser uppnås flera positiva

effekter:

• Söktrafiken minskar vilket bidrar till

bättre framkomlighet och mindre miljöbelastning

– internationell erfarenhet visar

att mellan 10 och 30 procent av all

22 23


Figur 2: Stockholmarnas tillgång till bil och val av bilparkering vid bostaden.

Källa: Stockholmsbussen våren 2011

trafik i en stadskärna letar efter en ledig

parkeringsplats

• Dubbelparkering minskar vilket ger

bättre framkomlighet – behovet av att

dubbelparkera för lastning och lossning

samt av- och påstigning minskar när det

finns fler lediga platser vid kantsten

• Gatuutrymmet används mer effektivt –

en parkeringsplats kan användas av flera

fordon med ärenden under dagen i stället

för att ockuperas av ett fordon hela

dagen, med positiva effekter för det lokala

näringslivet (notera dock att de flesta

kunder till butiker längs huvudgator i

Stockholms innerstad inte kommer med

bil).

Flera mål bygger på en omfördelning av

gatuutrymme för att prioritera den rörliga

trafiken – framförallt med färdmedel

som kan transportera många människor

per kvadratmeter – över stillastående trafik.

Detta påverkar var och när parkerade

bilar kan tillåtas ta plats på gatan.

Det finns mål för näringslivets nöjdhet

med trafiksystemet, där bl.a. tillgång till

kantstensutrymme för lastning och lossning

är viktigt. Som ett kraftfullt styrmedel

har reglering av parkering potential

att styra trafiken för att bidra till mål om

minskad miljöpåverkan från trafiken.

Även andra viktiga funktioner har behov

av en bättre tillgång till kantsten, bl.a.

taxi och transporter för personer med

funktionsnedsättning.

Verktyg för reglering av bilparkering

på gatan

Staden har i princip tre sätt att reglera

parkering på gatumark som kan använ-

REPORTAGE

Stockholm stad

das var för sig eller i kombination: parkeringsförbud,

reglering av hur länge ett

fordon får står parkerat samt avgift för

att stå parkerad. Hur kommuner får föreskriva

om parkeringsförbud regleras i

Trafikförordningen (1198:1276) medan

möjligheten att ta ut avgifter regleras

i lagen (1957:259) om rätt för kommun

att ta ut avgift för vissa upplåtelser av

offentlig plats, m.m. Regleringen kan

ske för att främja trafiksäkerheten eller

framkomligheten. Syftet med att ta ut en

avgift ska vara ”att ordna trafiken”. Avgifter

och tidsreglering bidrar även till att

uppnå en omsättning på bilparkeringsplatser,

och leder till en högre nåbarhet

till parkeringsmöjligheter och andra

kantstensfunktioner.

Beteckningarna för de olika avgiftsnivåerna

vid betalning för parkering idag

– grön biljett, röd biljett och blå biljett

– föreslås ändras. Utvecklingen vid betalning

för parkering går mot att inte

ha något bevis i framrutan som visar

att avgift är erlagd, istället kontrolleras

detta via parkeringsvaktens handdator.

Redan idag sker så vid periodbetalning

av boendeparkering och vid betalning via

alternativa betalsystem som t.ex. telefonparkering.

Att informera om avgiftsnivåer

som bygger på de olika biljetternas

färg är inte relevant då utvecklingen går

mot ett biljettlöst system för parkering.

Kontoret föreslår att istället kalla de olika

nivåerna för Taxa 1, Taxa 2, och Taxa

3.

I Stockholm idag finns tre olika taxenivåer

för bilparkering på gatan:

• Taxa 1(grön biljett) ska användas för

de allra mest attraktiva platserna där

en hög omsättning av parkeringsplatser

är önskvärt ur framkomlighets- och/eller

funktionssynpunkt, dygnet runt alla

dagar. Taxa 1, som idag gäller för ett

mindre antal platser i närheten av Centralstationen,

kostar 41 kronor per timme,

dygnet runt. Tillåten uppställningstid

är max en timme.

• Taxa 2 (röd biljett) ska användas för

platser där efterfrågan är hög och där en

hög omsättning är önskvärt ur framkomlighets-

och funktionssynpunkt, främst

under dagtid men även i viss mån kvälls-

och nattetid. Taxa 2 gäller idag för delar

av City och kostar 26 kronor per timme

09-17 på vardagar, 09-16 under helger

och 15 kronor per timme vid övrig tid.

• Taxa 3 (blå biljett) kan användas för

platser där efterfrågan är hög men en hög

omsättning är mindre viktig då det finns

få eller inga funktioner med hög attraktionskraft

för bilresor. Taxa 3 används i

dag i största delen av innerstaden (utanför

City) samt i Hammarby Sjöstad, och

kostar 15 kronor per timme, helgfria vardagar

09-17.

Det finns även ett mindre antal högattraktiva

platser i ytterstaden, främst i

förortscentra, där avgifter tas ut eller pskiva

används för att reglera parkeringstiden.

Avgiftsnivåer och -tider varierar

från plats till plats.

Boendeparkering

Boende i ett område med avgiftsbelagd

bilparkering på gatan kan ansöka om

Figur 3: Antal utfärdade boendeparkeringstillstånd per bilparkeringsplats på gatan, innerstaden

Tabell1: Dagens verktyg för reglering av parkering

* 09-17 (09-16) enligt nuvarande regler.

en dispens som ger möjlighet att parkera

bilen för en längre tid än som annars

är tillåten och till ett lägre pris. Varken

boendedispens eller månadsabonnemang

ger en garanterad parkeringsplats och det

finns fler utfärdade dispenser än parkeringsplatser.

Figur 3 visar att det finns fler

boendedispenser än parkeringsplatser i

många delar av innerstaden.

REPORTAGE

Stockholm stad

Boendedispensen syftar till att minska

bilåkandet genom möjligheten att lämna

bilen vid bostaden till ett reducerat pris

och istället åka med kollektivtrafik, cykla

eller gå. Boendedispensen är i grunden en

exceptionell åtgärd för dem som inte har

möjlighet att ordna parkering inom fastigheten

där de bor eller på annan plats

än på gatumark. Den allmänna gatumar-

ken ska inte primärt användas som långtidsförvaring

för individers privata bilar

och kommer aldrig att kunna räcka till

alla de som skulle vilja ha tillgång till

subventionerad parkering. Det är därför

önskvärt att skillnaden mellan månadskostnaden

att parkera på gatan och att

parkera i garage minskar.

Fortsättning i nästa nummer...

24 25


Octavius – helhetslösning för gatu- och tomtmark

Snabbare, säkrare och smidigare med allt i samma mjukvara

1. Felparkerings-/kontrollavgiften utfärdas

samt fotograferas med handterminalen

2. Hela fordonsregistret finns i Octavius

vilket betydligt minskar felskrivningar

3. Inom några sekunder finns avgiften

samt bilder i systemet hos kundtjänst

4. Kundtjänsten kan då ge raka svar

med hjälp av bilderna och kopian på

felparkerings-/kontrollavgiften

5. Inbyggd GPS och kamera säkerställer

den utfärdade felparkerings-/

kontrollavgiften

6. Parkeringssystemet är Windows baserat

och i det hanteras all uppföljning och

administration

7. Möjlighet att lägga upp körschema

i Octavius för att effektivisera

övervakningen och styra vakterna

8. Möjlighet att skapa och utfärda virtuella

tillstånd från Octavius

Felparkerings-/kontrollavgift blir enklare och snabbare att utfärda

För parkeringsvakten innebär mjukvaran Octavius att en

felparkerings-/kontrollavgift blir enklare och snabbare att

utfärda. För att säkerställa att avgiften är korrekt ligger hela

fordonsregistret nedladdat i Octavius. Det innebär att vakten

inte kan ange fel fabrikat till reg. numret. Detta underlättar

arbetet och minskar risken för felskrivna lappar markant.

Parkeringsvakten använder kameran i handterminalen

för att dokumentera parkerings förseelsen. Octavius vet

också vilket belopp som gäller för varje överträdelse på alla

områden. Detta gör i princip att det enda vakten behöver

anteckna är registreringsnummer och överträdelsorsak.

Komplett Windowsbaserat parkeringssystem med Onlinestatistik

När parkeringsvakten utfärdat felparkerings-/kontroll avgiften

skickas denna, tillsammans med fotografierna, via det mobila

3G/GPRS-nätet till Hojabs parkerings system. Online statistik

för alla fel parkerings-/kontrollavgiftsfakturor som utfärdas

med Octavius finns att tillgå i Hojabs parkeringssystem.

Octavius övervakningssystem för säkerheten

Med Octavius kan personal på kontoret se var alla vakter

befinner sig eftersom Octavius taggar den senast kända GPSpositionen.

Således kan man se exakt var vakten skrivit ut

avgiften. Detta kan vara bra ur säkerhetssynpunkt samt gör

det möjligt att omdirigera vakterna efter behov.

Octavius är kostnadseffektivt och lönsamt för både kommuner och privata parkeringsbolag.

Handterminal

P-bolaget väljer själv vilken typ av

handterminal som bäst täcker behoven.

Telefon-/SMS-parkering

Octavius har direktanslutning till alla stora aktörer på

marknaden. När vakten anger registrerings nummer så kommer

informationen direkt om fordonet har giltig biljett/tillstånd.

Referenser

Jan Ivarsson, Q-Park AB, 08-722 15 00

Torbjörn Erikols, Svensk Bevakningstjänst AB, 021-31 45 56

Monica Byström, Övik-Parkering, 0660-26 62 62

Viviann Ekstrand, P-Bolaget Göteborg, 031-774 37 26

Anna-Karin Forseng, Uddevalla Kommun, 0522-69 60 00

Tom Sandlen, Skellefteå Kommun, 0910-73 50 00

Fredrik Westergård, EuroPark AB, 08-556 306 70

Thermoskrivare

P-bolaget bestämmer själv utseende

och text på kontrollavgiften.

Vill du veta mer? Ring 08-735 90 00 och prata med Jimmy Petrini,

Tobias Sundell eller Joakim Enström

Postadress 169 81 Solna

Besöksadress Evenemangsgatan 31

Telefon 08-735 90 00 Fax 08-735 29 95

www.hojab.se

Handels- & Jurist Inkasso och Hojab Parkeringsservice är idag

marknadsledande när det gäller administration av kontrollavgifter i Norden.

Handels- & Jurist Inkasso och Hojab Parkeringsservice ingår sedan 1993

i Svea Ekonomikoncernen som bifirmor till Svea Inkasso AB.

Svea Ekonomi är en finansiell företagsgrupp inom kredithantering.

Vår affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och

anpassade lösningar inom reskontrahantering, inkasso och finansiering.


Välkommen att besöka Cale och Mobiway på

Parkeringskonferensen i Borås

Överskådligt

Molntjänster som förenklar

hela parkeringsövervakningen

Enkel

administration

Betala bara för

det du använder

Inte bara det att vi på

Cale numer erbjuder

Mobiways smarta produkter

för övervakning.

Vi har dessutom stora

nyheter för dig runt

om i landet som har

MP 104-automater.

Kom förbi vår monter i

Borås den 22

21 - 23 maj

så berättar vi mer!


Som vi tidigare mailledes informerat

har Svepark startat ett utbildningssamarbete

med Fairdeal Group AB.

Det gäller en av delägarna, Ann-Charlotte

(Lotta) Salomonsson med erfarenheter

från kommunal parkeringsövervakning

i Stockholms Stad där hon arbetat

som parkeringsvakt, driftchef och områdeschef.

När Securitas 2001 fick entreprenaden

för Västra delen i Stockholm

rekryterade man Lotta för att driva parkeringsverksamheten.

Lotta hade även

rollen som utbildningsansvarig med specialområdet

parkeringsjuridik på Securitas

utbildningar för parkeringsvakter.

Lotta är nu utbildningsansvarig på Fairdeal

och kommer att leda ett team av

lärare som är behöriga för respektive

kursområde på grund- och fortbildnings-

fordonsflyttnings- samt vägmärkesutsättningsutbildningarna.

”Jag brinner för parkeringsfrågor och

kommer troligtvis alltid arbeta med

parkering på ett eller annat sätt”,

säger Lotta

Nu kommer inte Lotta att vara den enda

nya utbildaren från Fairdeal som våra

kursdeltagare får möta.

UTBILDNING

Svepark

Heléne Hamberg, också med ett förflutet

inom Securitas, har arbetat med parkering,

både kommunal och civilrättslig

sedan 2000. Det gäller kommunala parkeringsuppdrag

åt flera kommuner i

Stockholms län samt åt ett stort antal bostadsrättsföreningar,

privata företag och

köpcentra. Heléne har även varit intern

utbildare i parkeringsfrågor på Securitas.

Vad gäller kommande arbetsledarutbildningar

har Heléne (och Lotta) egen erfarenhet

både från Stockholm stad och

Securitas sedan 1987.

Heléne: ”Jag har arbetat, levt och andats

parkering sedan 2000!

Curt Olsson, har fortbildat poliser i drygt

30 år och även utbildat Polisens interna

utbildare i kommunikation, konflikthantering

och självskydd. Sedan 5 år är

Curt även instruktör på BYA (Bevakningsbranschens

Yrkes- och Arbetsmiljönämnd)

i deras utbildningar.

Nu, då fokus läggs på parkeringsvaktsyrket,

kommer hans engagemang i människor

att få stort utrymme och Curt säger

att ”genom vettig pedagogik vill jag få

människor att växa”. Parkeringsvakterna

kommer därför att få kunskap om det

lagstöd som ger dem både rättigheter och

skyldigheter som kommer att skapa med-

”Jag brinner för parkeringsfrågor

och kommer troligtvis alltid arbeta

med parkering på ett eller annat

sätt”

Ann Charlotte Salomonsson

vetenhet om dem själva och den omgivning

de arbetar i.

Att våra utbildningar svarar upp mot

kraven som Rikspolisstyrelsen ställer på

både kompetens hos lärare och innehåll

är en självklarhet!

De första utvärderingarna från utbildningar

med våra nya lärare talar ett entydigt

språk:

- Intressant och givande, lagom svåra

övningar

- Bra kursinnehåll och kursledare,

lagom långt utbildningspass

- Bra uppdelning av utbildningen; ett

teoripass på förmiddagen och ett pass

på eftermiddagen med praktiska

övningar, väl anpassade för parke-

ringsvakt

- Teori och praktikpass MVG

Ovanstående kommentarer kommer från

en hot-/våld-utbildning för kundtjänstpersonal

och parkeringsvakter i Eskilstuna

kommun där Curt Olsson svarade för

utbildningen.

Från den första grundutbildningen i civilrättslig

parkeringsövervakningen i Malmö

har följande kommentarer hämtats:

”Jag har arbetat, levt och andats

parkering sedan 2000.”

- Sveparks utbildare var kunniga

& sköna att lyssna på

- Härligt och positivt

- Mycket & kompakt innehåll presen-

terat på ett formidabelt & lättbegrip-

ligt sätt

- Speciellt bra var pärmen/kompendiet

som jag kan bläddra och söka infor-

mation i framledes

- Uppskattade ämnet om kommunika-

tion och konflikthantering

På övriga utbildningar lutar vi oss mot

för våra kursdeltagare kända lärare: Fordonsflyttningens

praktiska bitar sköts av

Göran Nyberg, fordonsflyttare hos Parkering

Malmö. Eiwor Wikström, parkeringschef

på Umeå Parkerings AB (UPAB)

och Christer Björklund, f.d. bolagsjurist

Stockholm Parkering, är radarparet

vad gäller parkeringsjuridik. Den 14 – 15

maj är det dags för en utbildning i kundservice

och parkeringsjuridik i Stockholmstrakten

med Eiwor, Christer och

Lotta. Mer info finns på hemsidan.

Svepark fortsätter fokusera på kvalitativ

utbildning för våra medlemmar, samarbetspartners

och övriga inom branschen

(som ännu inte är medlemmar eller samarbetspartners)

och tillsammans med

UTBILDNING

Svepark

Heléne Hamberg

våra nya och ”gamla” lärare fortsätter

vi ge Parkerings-Sverige value for money

vad gäller parkeringsutbildning!

Utbildningarna kommer företrädesvis att

lokaliseras till Stockholmsområdet men

naturligtvis arrangerar vi också framöver

utbildningar även på andra orter när

önskemål finns!

FairdealGroup

30 31

Curt Olsson

Från utbildningen i Malmö


32

UTBILDNING

P

2013

Vårkurs 2

22 – 26 april

13 – 17 maj

Höstkurs 1

30 sep - 4 okt

21 - 25 okt

Utbildningar 2013

Svepark erbjuder under vår och höst som vanligt ett digert utbildningsprogram.

Vid dessa utbildningar, öppna för alla, blir utbildningarna en viktig

mötesplats för deltagare från olika organisationer och platser i landet. Att

få kunskap om andras förutsättningar och villkor är värdefullt och utvecklande

i det egna arbetet. Kunskap om gällande lagar och förordningar i kombination

med parkeringsvaktens sätt att kommunicera hänger ihop och är

förutsättningen för att göra ett bra jobb. Genom att betona båda dessa delar

har Svepark profilerat sina utbildningar.

Svepark erbjuder även utbildningar anpassade efter er organisations behov

om ni vill arrangera ”på hemmaplan”. Kontakta Sten Åke på kansliet.

Kursavgifterna (som sänktes 2011) kommer att gälla även under 2013. Lokaliseringen

av utbildningarna samt avgifterna för hel-/delpension presenteras

på hemsidan så snart de är fastställda.

Grundutbildning offentligrättslig parkeringsövervakning

(kommunal parkeringsövervakning)

Utbildningen är uppdelad på två internatveckor med minst två veckor mellan som skall utgöras

av lokal praktik och lokal teori. För att göra praktikveckorna så effektiva som möjligt,

får deltagarna ett studiematerial även för praktikveckorna.

Kursvecka 1

Vi går igenom de olika lagar, förordningar och författningssamlingar som rör arbetet som

parkeringsvakt. Deltagarna får även lära sig hjärt- och lungräddning (L-ABC), konflikthantering,

hot och våld i arbetet och olaga diskriminering. Allt enligt FAP 759-1.

Kursvecka 2

Vi får en insyn i polisens arbete rörande rättelse och bestridande, praktiserar ifyllandet av

felparkeringsavgifter utifrån verkliga felparkeringar. Vidare lär vi oss även att en parkeringsvakts

arbete i första hand är ett serviceyrke och tränar på hur vi ”tar” kontroll över situationen

om en fysisk konflikt skulle uppstå.

Efter avslutad utbildning fortsätter praktiken i kommunen, där parkeringsvakten skall

tjänstgöra för att på så sätt få de nyvunna kunskaperna att ”sätta ” sig.

Vi hoppas med denna modell kunna erbjuda en effektiv utbildning för parkeringsvakter som

ska tjänstgöra inom den offentligrättsliga parkeringsövervakningen!

UTBILDNING

P

2013

Vårkurs 2

17 - 18 april

Höstkurs 1

10 - 11 sep

Höstkurs 2

5 - 6 nov

UTBILDNING

P

2013

Vårkurs 1

14 - 15 maj

UTBILDNING

P

2013

Höstkurs 1

8 - 10 okt

Fortbildning offentligrättslig parkeringsövervakning

(kommunal parkeringsövervakning)

Fortbildningen är på två dagar där vi repeterar grundutbildningen och går igenom det vi lärt

genom att arbeta som kommunala parkeringsvakter.

Dag 1

Vi diskuterar verklighetsbaserade händelser samt går igenom lagstiftningen kring Olaga diskriminering

och de värderingar denna lagstiftning bygger på. En repetition av konflikthantering

och rutiner kring hot och våld ingår också.

Dag 2

Vi repeterar vår grundutbildning, ändringar i lagar och förordningar. Vi går även igenom

domar som är vägledande för vårt arbete samt går igenom mål och arbetsätt.

Målet med kursen är att fördjupa kunskaperna om den goda viljan i samspelet mellan

parkören och parkeringsvakten. Det skall vara lätt att parkera och lätt att parkera rätt.

Parkeringsjuridik – Positiv kundtjänst

(Utbildningen är på två dagar i seminarieform)

Fortbildningen är på två dagar där vi repeterar grundutbildningen och går igenom det vi lärt

genom att arbeta som kommunala parkeringsvakter.

Dag 1

På vårens parkeringsjuridikkurs fokuserar vi första dagen på bästa service mot kunden. Hur

ska man sköta administrationen effektivt och samtidigt ha tid att tänka på ett positivt bemötande

av kunden?

Ann-Charlott Salomonsson, Fairdeal Group

Dag 2

Genomgång bl.a. hur arbetsuppgifterna löses på en kundtjänst som hanterar kontrollavgifter

samt vilka krav på etik och seriositet som skall ställas på en sådan verksamhet. Genomgång

av juridisk bakgrund och rättspraxis samt diskussion kring de vanligaste invändningarna

från kunder och hur de bör handläggas.

Eiwor Wikström, UPAB

Christer Björklund, fd Stockholm Parkering

Grundutbildning civilrättslig parkeringsövervakning

Utbildningen är på tre dagar.

Parkeringsreglering är nödvändig för såväl säkerhet och tillgänglighet som vår miljö. Regler

behöver övervakas om de ska efterlevas. De som på ett eller annat sätt är sysselsatta med

parkeringsövervakning bör därför ha genomgått utbildning.

Dag 1 – 2

Vi går igenom lagar, förordningar och föreskrifter som styr arbetet som parkeringsvakt på

tomtmark samt praktisk tillämpning.

Dag 3

Vi behandlar kommunikationsteknik, konflikthantering, olaga diskriminering, självskydd

samt servicetänkande.

Utbildningen vänder sig till personal med parkeringsövervakningsuppdrag på tomtmark

samt personal som handlägger invändningar mot utfärdade kontrollavgifter.

Rikspolisstyrelsen föreskiver hur utbildningen på gatumark skall se ut och hur många dagar

utbildningen minst skall innehålla (18 dagar) medan det är markägaren som skall se till att

de som utför parkeringsövervakning på tomtmark har lämplig utbildning.

Allmänheten har svårt att skilja på de två olika regleringarna som finns när det gäller parkeringsövervakning

och vakterna på tomtmark får ofta frågor som rör gatumark.

Av denna anledning erbjuder Svepark denna tredagars utbildning som innebär att den civilrättslige

parkeringsvakten får en god utbildning och kan förklara till exempel innebörden

på vägmärken i olika kombinationer.

33


34

UTBILDNING

UTBILDNING

UTBILDNING

UTBILDNING

P

2013

Höstkurs 1

15 - 16 okt

P

2013

Höstkurs 1

26 - 27 nov

P

2013

P

2013

Flyttning av fordon

Utbildningen är på två dagar.

Dag 1

Vi går igenom lagstiftningen som reglerar flyttning av fordon, Lag och förordning om flyttning

av fordon i vissa fall, samt ser över den praktiska tillämpningen av lag och förordning.

Dag 2

Går vi igenom att flyttning av fordon är en uppgift som ibland innebär svåra överväganden.

Vi har grupp- och enskilda arbeten kring praktiska fall vid fordonsflyttning samt pratar om

hur viktig etiken är i arbetet.

Vägmärkesuppsättning

Utbildningen är på två dagar och vänder sig till de som svarar för skyltsättning på

offentlig- och civilrättslig grund.

Dag 1

Vi går igenom förordningar och författningssamlingar som rör vägmärken och tilläggstavlor.

Vi tittar även på ”Vägar och gators utformning (VGU)” när det gäller placering av

vägmärken.

Dag 2

Vi arbetar i grupper med att ”skyltsätta” till exempel ett bostadsområde eller ett

handelsområde.

Fortbildning civilrättslig parkeringsövervakning

(Arrangeras efter förfrågan)

Utbildningen är på två dagar.

Även för parkeringsvakter med tjänstgöring på tomtmark är fortbildning av stor betydelse.

Det är viktigt att vidmakthålla och utveckla tidigare färdigheter.

Dag 1

Vi repeterar lagar och förordningar och diskuterar aktuella domar gällande tomtmark.

Dag 2

Vi går igenom hur man bör agera för att undvika hotfulla situationer samt hur man bör agera

om man ändå hamnat i en sådan. Ingår i självskyddsdelen.

Svepark anser att det även för parkeringsvakter på tomtmark är oerhört viktigt att ibland

fortbilda sig (trots att det idag inte är reglerat i författningssamling) och träffa kollegor från

andra företag för att diskutera arbetssätt, erfarenheter och så vidare.

Arbetsledarseminarium (Planeras till hösten)

Utbildningen är på två dagar och vänder sig till arbets- och gruppledare inom

parkeringsövervakningen.

Dag 1-2

Seminarium för arbetsledare inom parkering.

Konsten att kunna gå från ”kompis” till ledare (tex arbetsledare som kommer från den egna

p-vaktskåren).

Teambuilding – samarbete

Diskrimineringsfrågor

Rättigheter/Skyldigheter kring arbetsmiljöfrågor

Konflikthantering

Ett utsatt yrke - hot & våld, tillbudsrapportering, när polisanmäler man?

Debriefing och krisstöd - det viktiga stödet från arbetsledningen

Avsikten är att programmet inte ska vara fullspäckat utan det ska finnas tid för

diskussioner och frågor.

UTBILDNING

LÄRARE

P

2013

P

2013

Parkeringsengelska (Planeras till hösten)

Much better now!

The parking staff in Gävle have after a two-days course much better confidence when talking

to a none Swedish speaking person. Give your parking attendants and customer service personnel

the same skills by attending our ”Parking for the Parking Industry” education.

Två dagar engelskautbildning för anställda inom parkering. Vår lärare, Chris Tanner, har

arrangerat engelskautbildning inom ett flertal fackämnen, bl.a. åt Svepark inom parkering.

Under HELA kursen, även under pauserna, sker konversationenengelska!

Lärare

Yvonne Svensson, Parkering Malmö

Christer Björklund, f.d. bolagsjurist hos Stockholm Parkering och anlitad som lärare åt

Svepark under många år.

Eiwor Wikström, parkeringschef UPAB. Stor erfarenhet av civil- och offentligrättslig parkeringsövervakning.

Chris Tanner, engelsman och universitetsadjunkt som undervisar vid Luleå Tekniska Universitet,

Malmö Högskola och bl.a. även för Svepark.

Svepark erbjuder även utbildning i Parkeringsengelska. Där är vår lärare Chris

Tanner som till vardags varvar undervisning i engelska på universitetet i Luleå

och på Malmö högskola!

Vi har hämtat Yvonne Svensson kommentarer från Parkering Malmös Intranät

efter det att hon och Anette Knutsson deltog på den senaste kursen i

höstas:

Anette och jag var på kurs i Uppsala. Närmare bestämt en engelskkurs i parkeringsfraser.

Vi tog flyget från Sturup och vidare med tåg till Uppsala. Där

möttes vi av Chris Tanner (vår lärare).

Från 9.30 den dagen till kl 15.30 dagen därpå pratade vi bara engelska.

Vi var fyra kvinnor, Nina från Uppsala, Sofie från Stockholm och Anette och

jag från Malmö. Egentligen bor jag i Trelleborg men det fick jag inte nämna

mer än en gång därför Chris avskydde Trelleborg! Detta på grund av att hans

engelska fotbollslag en gång i tiden förlorat mot TFF! Vi fick kalla Trelleborg

för T-town! Han hade haft en flickvän som bodde i T-town men av princip

aldrig besökt henne.

Kursen var fantastisk! Vi lärde oss massor av parkeringsengelska, skriva korrekta

email, korrekta brev mm. Ingen fick prata svenska, varken på lunchen

eller middagen. Regeln var då att vi ficka böta 1 svensk krona för varje svenskt

ord.Detta blev dock aldrig nödvändigt!

Vi tänkte nu göra en engelsk ordlista med parkeringsord till alla som har nytta

av den. Våra engelska brev kommer nu att bli helt annorlunda och våra email

likaså.Två dagar gick fort och nu är vi tillbaka i verkligheten. Vi åker gärna

en fortsättningskurs till våren.

35


Rafstedt AB

Tänkvärt

BILD

Maya 6 är rädd.

10 m kan rädda liv, följ parkeringsreglerna

Våra parkeringsvakter jobbar för säker,

trygg och tillgänglig trafikmiljö

Svepark en del av ett fungerande samhälle

Svepark Service AB +46 (40) 605 69 10 Fax +46 (40) 97 93 30

Östergatan 39, 211 22 Malmö. www.svepark.se e-mail: kansli@svepark.se

Sveparks medlemmar och samarbetspartners 2012

Borås Kommuns Parkerings AB

Lennart Johansson

Stora Kyrkogatan 12

503 31 Borås

Tel: 033-35 32 51, fax: 033-35 32 59

E-post: lennart.johansson@boras.se

www. boras.se

Dukaten Parkering

Matts Skeppstedt

Nygatan 3

582 19 Linköping

Tel: 013-20 54 11, fax: 013-20 80 14

E-post: matts.skeppstedt@dukaten.se

www.dukaten.se

Eskilstuna kommun

Mats Hällnäs/Joachim Dahlgren

Stadsbyggnadsförvaltningen, Trafikavdelning

631 86 Eskilstuna

Tel 016 710 76 81, fax; 016 710 76 90

E-post: joachim.dahlgren@eskilstuna.se

www.eskilstuna.se

Europark Svenska AB

Fredrik Westergård

Box 47024

100 74 Stockholm

Tel: 08-556 30 670, fax: 08-18 77 43

E-post: info@europark.se

www.europark.se

Falkenberg kommun

Linda Larsson

311 80 Falkenberg

Tel: 0346 88 60 00, fax: 0346 133 40

E-post: linda.larsson@falkenberg.se

www.falkenberg.se

Falu P AB

Christer Widén

Box 1050

791 10 Falun

Tel 070 63 83 151

E-post:info@falup.se

www.falup.se

Gävle kommun

Stefan Erixon

Tekniska kontoret

801 84 Gävle

Tel: 026-178 413

E-post: stefan.erixon@gavle.se

www.gavle.se/parkering

Göteborgs Stads Parkerings AB

Maria Stenström/Ewa Rehnström

Box 7174

402 33 Göteborg

Tel: 031-774 00 00, fax: 031-13 62 66

E-post: ewa.rehnstrom@p-bolaget.goteborg.se

www.p-bolaget.goteborg.se

Halmstad kommun

Teknik och fritidsförvaltningen

Ulf Boberg

Box 246, 301 06 Halmstad

Tel: 035 13 73 70

E-post: ulf.boberg@halmstad.se

Helsingborgs stad

Stadsbyggnadsförvaltningen,

Håkan Lovén

251 89 Helsingborg

Tel: 042-10 54 63, fax: 042-10 59 17

E-post: hakan.loven@helsingborg.se

www.helsingborg.se

Jönköpings kommun

Gatu- och parkavdelningen

Per Hasselqvist

551 89 Jönköping

Tel: 036-10 58 47, fax: 036-10 77 67

E-post: per.hasselqvist@jonkoping.se

www.jonkoping.se/tekniska

Karlstad P-Bolag

Stina Granefelt

Karlstads Parkerings AB

651 84 Karlstad

Tel: 054-540 45 43, fax: 054-29 54 60

E-post: stina.granefelt@karlstad.se

www.karlstad.se

Kungsbacka kommun

Tekniska Förvaltningen, Gator & Trafik

Lars Björkman

434 81 Kungsbacka

Tel: 0300-83 40 00, fax: 0300-34 921

E-post: lars.bjorkman@kungsbacka.se

www.kungsbacka.se

Luleå kommun

Tekniska Förvaltningen

Kid Larsson

971 85 Luleå

Tel 0920 45 51 86 Fax: 0920 4 52 38

E-post: kid.larsson@tekn.lulea.se

www.lulea.se

Lunds Kommuns Parkerings AB

Niclas Nilsson

Box 2108

220 02 Lund

Tel: 046-35 59 24

E-post: niclas.nilsson@lkpab.se

www.lund.se

Mobil Park AB

Mikael Kihlander

Västra Ågatan 16

753 09 Uppsala

Tel: 018-10 15 60, fax: 018-10 15 70

E-post: info@mobilpark.se

www.mobilpark.se

Mölndals Parkerings AB

Ronnie Carlsson

Box 320

431 24 Mölndal

Tel: 031-67 74 31

E-post: ronnie.carlsson@molndal.se

www.molndal.se

Norrköping kommun

Parkeringskontoret

Jan Ovinder

601 81 Norrköping

Tel: 011–15 15 77, fax: 011–18 73 19

E-post: jan.ovinder@norrkoping.se

www.norrkoping.se

P-service AB

Svante Intveld

Box 132

151 22 Södertälje

Tel: 0771 77 11 00

E-post: svante.intveld@pservice.se

www.pservice.se

Parkering Malmö

Tomas Strandberg/Per Sternek

Box 4166

203 12 Malmö

Tel: 040-605 69 00 Fax: 040-97 93 30

E-post:per.sternek@pmalmo.se

www.pmalmo.se

Parkeringtjänst Väst AB

Stefan Gabrielsson

Box 6235

400 60 Göteborg

Tel: 031 51 88 10 Fax: 31 23 93 20

E-post: stefan.gabrielsson@parkeringstjanst.se

www.parkeringstjanst.se

Q-Park

Peder Ståhlberg

Box 90240

120 23 Stockholm

Tel: 08 722 15 89, fax: 08 706 57 90 00

E-post: peder.stahlberg@q-park.se

www.q-park.se

Skellefteå kommun

Tom Sandlén

Tekniska kontoret Gatu-/parkavd

Skeppargatan 16, 931 85 Skellefteå

Tel: 0910- 735 000 ,fax: 0910 -701 345

E-post: tom.sandlen@skelleftea.se

www.skelleftea.se

SKIFU

Kenneth Nordström

Box 343

851 05 Sundsvall

Tel: 060-12 92 50, fax: 060-12 97 94

E-post: kenneth.nordstrom@sundsvall.se

www.parkera.com

Stockholms Stads Parkerings AB

Christian Rockberger

Box 4678

116 91 Stockholm

Tel: 08-772 96 06, fax: 08-714 88 85

E-post: christian.rockberger@stockholmparkering.se

www.stockholmparkering.se

Swedavia AB

Martin Pyykkö

190 45 Stockholm-Arlanda

Tel: 08-797 62 71

E-post: martin.pyykko@swedavia.se

www.swedavia.se

Södertälje kommun

Lars Neimert

151 89 Södertälje

08-550 23 124

E-post: lars.neimert@sodertalje.se

http://www.sodertalje.se

37


Sveparks medlemmar

Uddevalla kommun

Martin Hollertz

Tekniska kontoret, Gata- park

451 81 Uddevalla

Tel: 0522 696 344 Fax: 0522-696 335

E-post: martin.hollertz@uddevalla.se

www.uddevalla.se

Umeå Parkerings AB

Håkan Gustafsson/Carin Rosendal

Box 297

901 06 Umeå

Tel: 090-161 553, fax: 090-129 265

E-post: carin.rosendal@umea.se

www.upab.umea.se

Uppsala kommun

Kurt Auoja

Kontoret för samhällsutveckling

753 75 Uppsala

Tel: 018-727 40 59

E-post: kurt.auoja@uppsala.se

www.uppsala.se

Uppsala Parkerings AB

Ove Jansson

Box 250 44

750 25 Uppsala

Tel: 018-40 00 20, fax: 018-40 32 30

E-post: ove.jansson@uppsalafastighets.se

www.uppsala.se

Västerås stad

Thomas Wulcan/Anneli Asplin

Tekniska nämndens stab

Stadshuset, 721 87 Västerås

Tel: 021-39 24 57

E-post: anneli.asplin@vasteras.se

www.vasteras.se

Västia Parkering AB

Mikael Cwyl

Box 5250

402 25 Göteborg

Tel: 031-762 25 11, fax: 031-733 58 58

E-post: mikael.cwyl@vastiaparkering.se

www.vastiaparkering.se

Växjö kommun

Tekniska Förvaltningen, Ulf Agermark

Box 1222

351 12 Växjö

Tel: 0470-415 85, fax: 0470-415 80

E-post: ulf.agermark@vaxjo.se

www.vaxjo.se

Örebro kommun

TF Park & Gatuavdelningen Sektion parkering

Åse Friberg

Box 33 300, 701 35 Örebro

Tel: 019-21 15 44, fax: 019 21 18 58

E-post: ase.friberg@orebro.se

www.orebro.se

Övik Parkering AB

Agnetha Brandt

Torggatan 10, Örnsköldsvik

Box 870, 891 18 Örnsköldsvik

Tel: 0660-26 62 62 fax: 0660-770 22

E-post: info@ovikparkering.se

www.ovikparkering.se

38

Samarbetspartners 2012

ATA Bygg- och Markprodukter AB

Linda Zälle

Box 7051

192 07 Sollentuna

Tel: 08 988 070 fax: 08 292 515

E-post: linda.zalle@ata.se

www.ata.se

Autoparktime Sweden AB

Leif Dahlberg

Rallarvägen 41

184 40 Åkersberga

Tel: 0707 36 50 90

e-post: info@autoparktime.se

www.autoparktime.se

BB-Lightconcepts

Timo G. Bergström

Finlandsgatan 12

SE-164 74 KISTA

Tel: 0152 33 34 18

E-post: timo.g.bergstrom@bb-lightconcepts.se

www.bb-lightconcepts.se

CALE Access AB

Johan Broman

Box 1031

164 21 Kista

Tel: 08-799 37 00, fax: 08-799 37 99

E-post: johan.broman@cale.se

www.cale.se

Dab-Domiflex AB

Anders Berne

Örlogsv 15

426 71 V Frölunda

Tel 031-650060

E-post: anders.berne@dab-domiflex.se

www.dab-domiflex.se

Easypark

Jonas Johansson

Positionen 103

115 41 Stockholm

Tel: 0770 87 00 00

E-post: jonas.johansson@easypark.se

www.easypark.se

Euro Parking Collection plc

Paul Assarsson

88-93 Shepperton Road

N13DF London UK

Tel: +442072889740

E-post: paul.assarsson@epcplc.com

www.epcplc.com

Eradur AB

Thomas Bergström

Hallevadet Lärken

595 94 Mjölby

Tel: 042 - 29 22 50 fax: 042 292 255

E-post: thomas.bergstrom@eradur.com

www.eradur.com

Flowcrete Sweden AB

Jukka Kaikkonen

Box 22032

250 22 Helsingborg

Tel: 0435 40 01 10, fax: 042-15 50 90

E-post: jukka.kakkonen@flowcrete.com

www.flowcrete. com

Sveriges branschorganisation för parkering

GoldPen Computing AB

Michael Salovaara

S:t Larsgatan 30

582 24 Linköping

Tel: 013 24 21 50 dir 013 24 21 55

E-post: michael.salovaara @goldpen.se

www.goldpen.se

Greenlux Sweden

George Bichis

Båtyxevägen 14

702 28 Örebro

Tel: +46 (0) 70 690 70 48, fax +46 (0) 19 12 32 08

E-post: george.bichis@greenlux.se

www.greenlux.se

HOJAB

Jimmy Petrini

Box 103

169 81 Solna

Tel: 08-735 90 60, fax: 08-735 29 95

E-post: info@sveaekonomi.se

www.sveaekonomi.se

Inteleon AB, SMS PARK

Denis Andersson

Box 5250

402 25 Göteborg

Tel: 031 762 25 12 Fax: 031 733 58 58

E-post: info@smspark.se

www.smspark.se

Liros Electronic

Roland Johansson

Box 9124

200 39 Malmö

Tel: 040 14 20 75, fax 040 94 73 88

E-post: roj@liros.se

www.liros.se

Mapei AB

Tomas Andersson

Smidesvägen 10

171 41 Solna

Tel:08-525 090 80, fax 08-525 090 86

E-post: tomas@mapei.se

www.mapei.com

MKB Fastighets AB

Niklas Andersson

Box 50405

202 14 Malmö

Tel: 040 313 300 fax: 040 30 09 80

E-post: niklas.andersson@mkbfastighet.se

www.mkbfastighet.se

Mobill Scandinavia AB

Dennis Peteh

Lilla Torg 1

212 14 Malmö

Tel: 040:29 55 40

E-post: dennis@mobill.se

www.mobill.se

Mobiway AB

Magnus Johansson

Paviljongvägen 17

852 40 Sundsvall

Tel: 070-285 0240

E-post: magnus.johansson@mobiway.se

www.mobiway.se

Modul-System Sweden AB

Mats Monié

Veddestavägen 17

175 62 Järfälla

Tel: 08-506 301 00, fax: 08-506 301 99

E-post: mm@modulsystem.se

www.modulsystem.se

NCC Construction Sverige AB

Stab projektutveckling,

Roland Brodin

170 80 Solna

Tel: 08-5855 24 65

E-post: roland.brodin@ncc.se

www.ncc.se

NCC Roads AB/BINAB

Box 65

165 94 Kista

Tel: 08-632 16 11, 0706-99 11 27

www.ncc.se

ONE Nordic

Jaako Pulkkinen

Box 460

351 06 Växjö

Tel


Returadress

Svepark Service AB

Östergatan 39

211 22 Malmö

21 Parkeringshus!

Rätt ljus åt rätt miljö!

Har du bestämt dig?

Ring George +46 70 690 7048

George Bichis • International Sales Director

mob. +46 70 690 7048

george.bichis@greenlux.fi

More magazines by this user
Similar magazines