Imagebroschyr 2012, svenska - SimonsVoss technologies

simons.voss.us

Imagebroschyr 2012, svenska - SimonsVoss technologies

DISCOVER

OUR KEYLESS

WORLD.

FRAMTIDENS SÄKERHETSTEKNIK: IDAG.

1


2

Enklare

säkerhetslösningar.

Helt enkelt intelligent

med SimonsVoss.

INNEHÅLL

04 FÖRETAG

06 FILOSOFI

08 HISTORIK

10 DET MODULÄRA SYSTEMET 3060

12 SYSTEM 3060 – TRANSPONDERMEDIA

14 SYSTEM 3060 – LÅSNINGAR

16 SYSTEM 3060 – LÅSNINGAR – LÅSCYLINDRAR

18 SYSTEM 3060 – LÅSNINGAR – SMART HANDLE

20 SYSTEM 3060 – LÅSNINGAR – SMART RELAIS

22 SYSTEM 3060 – MULTI-NETWORKING

24 SYSTEM 3060 – PROGRAM

26 REFERENSER

28 KOSTNADSEFFEKTIVITET

30 KONTAKT

3


04 04 Företag

Företag 05

DEN NYCKELLÖSA VÄRLDEN FRÅN SIMONSVOSS:

TEKNOLOGI MED MÅNGA FÖRDELAR.

Passerkontroll med nya dimensioner. SimonsVoss grundades med målsättningen att erbjuda

ett system som gör kundernas vardag och arbetsmiljö säkrare, komfortablare och mer

kostnadseffektiv. För detta ändamål har vi revolutionerat de klassiska mekaniska

låsanläggningarna med digital teknik och integrerat olika funktioner för passerkontroll.

SimonsVoss sätter internationella standarder. Vår idé för en digital transponder i stället för en

konventionell nyckel har slagit igenom över hela världen. Med framgång har vi konsekvent realiserat

denna vision med vårt radiostyrda, trådlösa lås- och passerkontrollsystem. Detta har gjort

SimonsVoss till en oomstridd teknologiledare på den snabbt växande marknaden för digitala och

batteridrivna lås- och passerkontrollsystem. Fler än 10 000 installerade system över hela världen

är ett belägg för att vår vision redan har blivit realitet.

Representanter i många länder. SimonsVoss har nu lokala lialer i Österrike, Storbritannien,

Frankrike, Italien, Spanien, Beneluxländerna Singapore, Mellanöstern och USA. På huvudkontoret i

Unterföhring nära München nns administration, centrala avdelningar och utveckling.

Tillverkning och logistik nns i orten Petersberg nära Jena. Ludger Voss (CTO), Hans-Gernot Illig

(CEO) och Bernd Quade (CFO) understödjer denna utveckling och andra framtidsorienterade

säkerhetslösningar.

Med sina innovationer

har SimonsVoss

placerat sig vid

framkanten för

digital passerkontroll.


06

Filoso

INNOVATIV TRANSPONDERTEKNOLOGI:

IMPONERA PÅ KUNDERNA.

Tillförlitlighet och snabbhet är avgörande faktorer. Systemet 3060 är mer än enbart en

produkt. I förgrunden står människan. Människor som använder digitala låssystem. Människor

som bestämt sig för mer säkerhet, komfort och kostnadseffektivitet. Människor som utvecklar,

producerar och marknadsför vår aktiva transponderteknologi. Alla människor som varje dag bidrar

till att visionen kring en nyckellös värld blir till realitet.

Excellent teknologi med enastående design. Vi utvecklar ständigt våra produkter. Detta

omfattar inte enbart de „inre värdena“ i våra innovationer, utan även deras design. För endast i

kombination kan vi uppfylla våra kunders högt ställda förväntningar på en högvärdig lösning.

Resultatet är förstklassig, komfortabel teknik i perfekt design som smälter in väl i både

moderna och klassiska miljöer. Även internationella juryer uppskattar idéerna och visionerna

från SimonsVoss: många innovations- och designpriser, bl a red dot design award, är ett bevis

för målsättning och framgången för våra produkter.

SimonsVoss

förverkligar de bästa

idéerna för våra

kunders säkerhet.

Filoso

07


08

Historik

Vår succéhistoria:

Med siktet inställt

på framtiden redan

från första början.

1995 1995 – 1997 1998 – 1999 2000 – 2002

Grundstensläggning på en solid

bas. Målsättningen när företaget

grundades 1995 var att höja komforten

och säkerheten i låssystem

med hjälp av modern elektronisk

teknologi. Företagsetableringen i

München visade sig vara mycket

lämplig för det grundläggande

utvecklingsarbetet. Tack vare det

stora antalet elektronikföretag

var detta en gynnsam bas för en

snabb uppbyggnad av en effektiv

utvecklingsavdelning. Bland

företagsgrundarna och pionjärerna

fanns alltså hjärnorna bakom

systemet: Ludger Voss, idag Chief

Technology Of cer, samt Herbert

Meyerle, idag prokurist och

utvecklingschef för hårdvara.

Avgörande steg mot en

marknadsledande roll. Under

åren 1995 till 1997 låg vårt fokus

på utvecklingen av extremt

energisnåla elektroniska komponenter.

Detta utgjorde basen för

användningen av batteridrivna

systemkomponenter, innovativa

mekaniska funktioner och den

aktiva transpondern som ett hjärta

i systemet 3060. Redan 1997

lanserades den första produkten

som bestod av ett trådlöst elektroniskt

lås.

Viktiga innovationer för vår

framgång. SimonsVoss ck sitt

genombrott med världens första

trådlösa digitala låscylinder.

Denna presenterades 1998 på

Security i Essen och började

sedan serietillverkas i slutet av

samma år. Produktpaletten har

därefter utökats kontinuerligt.

1999 skedde en viktig händelse i

och med introduktionen av det

trådlösa nätverket 3065 för

online-programmering och

dataregistrering med en cylinder

som kunde rotera fritt på båda

sidor. För att komponenterna

skulle kunna programmeras direkt

på installationsplatsen utvecklades

en programmeringsenhet

som var uppbyggd kring en

handdator.

Efterfrågan och tillverkningen

växer. I juli 2000 öppnades

portarna till den första utländska

försäljnings lialen i Frankrike och

2001 grundades dotterbolaget i

Singapore. Inom loppet av den

fortsatta expansionen yttades

produktionen och logistiken från

Königshütte/Harz till Petersberg

nära Jena i augusti 2002. Vid

etablering i Petersberg kunde

SimonsVoss kontinuerligt

anpassa sin tillverkningskapacitet

till den starkt växande

efterfrågan.

2003 – 2005 2006 – 2007 2008 – 2009 2010 – IDAG

SimonsVoss uppfyller viktiga

standarder. I april 2003 certi erades

SimonsVoss för första gången

av TÜV enligt ISO 9001. TÜV

bekräftade därmed att samtliga

föreskrifter och rutinanvisningar

uppfylldes, en förutsättning för

stabil kvalitet inom företagets

samtliga avdelningar, från utveckling

till produktion. 2004 presenterade

SimonsVoss sitt radionät

WaveNet 3065 och den trådlösa

PinCode-knappsatsen 3068 som

en världsnyhet.

Detta år öppnades även försäljnings

lialerna i Storbritannien och

Nederländerna.

Förbättra det som är bra och

utveckla nya produkter. I januari

2006 grundade vi vårt dotterbolag

i USA. Detta bolag är ansvarig för

såväl produktutvecklingar för den

nordamerikanska marknaden som

för försäljning av våra system inom

NAFTA-regionen.

Den fjärde generationen av elektroniska

låscylindrar – med många

attraktiva egenskaper – lanserades

med framgång i januari 2007.

Dessutom presenterades den

trådlösa biometricläsaren Q3008

för väggmontering. I september

2007 utökades försäljningsnätet

ytterligare när vi öppnade vår lial

i Belgien.

Framtidsorienterad säkerhet i

en uppkopplad värld. 2008 kunde

SimonsVoss utöka sitt sortiment

av nätbaserade produkter

med en prestandastark virtuell

nätverkslösning. Detta gjorde

SimonsVoss till den enda

tillverkaren som kan erbjuda

mångsidiga nätverkslösningar

och samtidigt ge kunderna

investeringssäkerhet för framtida

systemexpansioner.

Årets produktnyhet var den första

låscylindern för nätverksuppkoppling:

3061 Network Inside.

Därmed kunde SimonsVoss för

första gången erbjuda en mycket

prisvärd och snabb realisering av

nätuppkopplade lås- och passerkontrollsystem.

SimonsVoss Technologies AG är

idag världens ledande leverantör

på marknaden för elektroniska

lås- och passerkontrollsystem.

Detta intygas i studien „The

World Market for Electronic Physical

Access Control Equipment

– 2009 Edition“ som publicerades

2009 av det renommerade

marknadsforskningsföretaget

IMS Research.

Även våra internationella aktiviteter

har intensi erats med ytterligare

försäljnings lialer i Spanien

och Italien.

Historik

Intelligent teknologi driver

expansionen framåt. 2010 presenterade

företaget ännu en ny

produkt i sitt produktsortiment,

det elektroniska dörrhandtaget

SmartHandle 3062.

09

Det nya regionala huvudkontoret

för Asien och Stillahavsområdet,

som öppnades i Singapore i juni

2010, är en del av en omfattande

strategi som koncentrerar sig

på internationell expansion vars

uppgift är att betjäna den snabbt

växande kundkretsen i Asien.

SimonsVoss drar fördel av konjunkturuppgången

i Asien och utvidgar

sin regionala representation på

den asiatiska marknaden.

Internationella aktiviteter i de

nordiska länder blev ytterligare

intensi erad med inrättandet av

ett försäljningskontor i Sverige.

För tillfället har SimonsVoss sammanlagt

mer än 270 anställda

vid huvudkontoret i München,

vid produktionsorten Petersberg

samt vid de olika utlands lialerna.


10 Det modulära systemet 3060

Det modulära systemet 3060

DET MODULÄRA SYSTEMET 3060:

GER SÄKERHET OCH VÄRDEFULLA FÖRDELAR.

Problemet. Oavsett om det rör sig om medelstora företag, koncerner, laboratorier, institut,

sjukhus, banker eller statliga verk – säkerhet är viktigt överallt. Under tidens lopp integreras olika

system i ett säkerhetskoncept: olika mekaniska låsanläggningar, identi eringsmedia, system för

passerkontroll och tidsregistrering, garagestyrning och betalningssystem för personalmatsalen.

Det är praktiskt taget omöjligt eller mycket tidskrävande att försöka behålla en översikt. Resurser

binds upp och både tid och resurser går förlorade.

Lösningen. Systemet 3060 kan användas till att sammanfoga alla enstaka komponenter och

erbjuder dessutom skräddarsydda funktioner för passering, registrering, loggning, styrning samt

övervakning. Tryck på en enda knapp för att låsa upp dörrar, portar, hissar, vändkors – detta gäller

även för skrivbordslådor. Systemet registrerar och protokollerar varje passering helautomatiskt.

Det administrerar allting i en översiktlig applikation som kan användas för att snabbt reagera på

förändringar. Ett program blir till en styrcentral för passering, larm och mer.

Och kan givetvis användas till ett trådlöst nätverk.

SYSTEM 3060

TRANSPONDERMEDIA

SYSTEM 3060

MULTI-NETWORKING

DE VIKTIGASTE FÖRDELARNA.

Snabb och trådlös

implementering:

Det trådlösa systemet kan även

installeras i efterhand till ett

kostnadseffektivt pris.

Enkel anpassning:

Systemet 3060 är uppbyggt kring

moduler och sträcker sig från ett

enkelt digitalt låssystem för enstaka

dörrar till nätuppkopplad pc-styrda

passerkontrollsystem. Systemet

kan alltid ändras och byggas ut.

Nya planer kan realiseras med

minimala kostnader och med en

översiktlig dokumentation.

Komplett säkerhet:

Den trådlösa dataöverföringen

sker med de senaste tekniska

lösningarna. Den aktiva

transponderteknologin erbjuder

ett effektivt skydd mot vandalism.

Transpondrar som har gått

förlorade spärras omedelbart och

utgör därmed ingen säkerhetsrisk.

SYSTEM 3060

LÅSNINGAR

LÅSCYLINDRAR

SMART HANDLE

SMART RELAIS

SYSTEM 3060

PROGRAM

11

Central styrning:

Beroende på aktuella krav kan

systemet även användas till att

styra fastighetssäkerhet online från

en valfri plats över hela världen.

Med ett so stikerat program kan

samtliga ändringar utföras i en

realtidsapplikation. I en nödsituation

kan detta vara av avgörande

betydelse för att skydda byggnaden

mot obehörig passering och

ytterligare skador.

Hög kostnadseffektivitet:

Låga följdkostnader, minimala

administrations- och servicekostnader

samt en glädjande lång

användningstid gör att en investering

i en digital låsanläggning

snabbt lönar sig. Inga kostnader

tillkommer för extra passerkontrollsystem

– denna funktion har redan

integrerats i det digitala lås- och

passerkontrollsystemet 3060.


12 System 3060 – Transpondermedia

System 3060 – Transpondermedia

UNIVERSELLA TRANSPONDERMEDIA:

MÅNGSIDIGT ANVÄNDBARA.

En digital „nyckel“ för alla system. Oavsett om en aktiv transponder eller ett passivt SmartCard,

en PinCode-knappsats eller en biometricläsare används – välj ett identi eringssätt som är optimalt

för låsanläggningen och avsedd tillämpning. De fritt programmerbara sändarna utlöser låsningarna

via avlyssningssäkra trådlösa signaler. Endast personer med giltiga passeringsrättigheter kan

passera. Transpondrar som har gått förlorade kan spärras snabbt och bekvämt och

passeringsrättigheterna ändras i låsningsschemat.

Förutom möjligheten att hantera 7 seperata låsanläggningar har du även möjlighet att registrera

olika arbetstider och hantera betalningar, t ex för personalmatsalen. Transpondern är förfalskningssäker

och nns i olika varianter.

SYSTEM 3060

TRANSPONDERMEDIA

TRANSPONDER 3064.

Blå, röd eller brun, med limmad

hölje eller löpande numrering. En

lösenordsskyddad transponder

eller en som programmerats för

brandkårspersonal, med explosionsskydd

eller med ett extra chip

– det nns nästan inga gränser.

Administrera otroliga 304 000

låsningar med en transponder och

öppna dörrar och portar en miljon

gånger med ett effektstarkt batteri.

PIN CODE 3068.

Öppna dörrar med en kod som

består av fyra till åtta tecken. Den

ultratunna PinCode-kodlås kan

monteras trådlöst såväl inomhus

som utomhus, till och med på en

glasruta. Spara tid och kostnader

och programmera en speciell kod

för entrédörren inför möten eller

kvällsevenemang. Se till att koden

följer med inbjudan som skickas ut

till deltagarna.

13

COMPACT READER 3078.

En CompactReader kan

användas för kontaktlösa

SmartCards som baseras på

MIFARE ® Classic och MIFARE ®

DESFire Standard i systemet 3060.

Dessutom passar även de nya

passivvarianterna av den digitala

låscylindern samt SmartHandle.

BIOMETRICLÄSARE Q3008.

Har du glömt din transponder?

Inga problem om du använder den

biometriska väggmonterade

läsaren Q3008. Använd Q3008

för att skydda enstaka säkerhetsutrymmen

med upp till 50

användare. Inga kablar behöver

dras när den batteridrivna Q3008

ska monteras! Läsaren kan

därmed alltid integreras i ett

be ntligt system 3060.


14

System 3060 – Låsningar

DIGITALA LÅSANORDNINGAR:

ENKLA ATT INTEGRERA.

Enkel passerkontroll för alla normala låssituationer. Motparten till transpondern är den digitala

låscylindern, SmartHandle och SmartRelais. Dessa kan programmeras fritt och drivs av batterier.

Tidsödande eller kostsam kabeldragning tillhör det förgångna. Produkterna kan snabbt och enkelt

kompletteras i efterhand. Använd den trådlösa tekniken för att låsa upp dörrar, portar, bommar

och mycket mer. Alla användare kan registreras. Lösningen kan utan vidare integreras i be ntliga

anläggningar och externa system och därefter användas passivt med kort eller aktivt med transpondrar.

Låscylindern, SmartHandle och SmartRelais är direkt avsedda för nätverksuppkoppling.

15 System 3060 – Låsningar

SYSTEM 3060

LÅSNINGAR

LÅSCYLINDRAR

SMART HANDLE

SMART RELAIS

15


16 System 3060 – Låsningar – Låscylindrar

System 3060 – Låsningar – Låscylindrar

SYSTEM 3060

LÅSNINGAR

LÅSCYLINDRAR

SMART HANDLE

SMART RELAIS

DIGITAL SKANDINAVISK

OVAL CYLINDER 3061.

Multifunktionell och enkel att

montera. Låsfunktionen ingår i

standardprogrammet för den digitala

låscylindern. I detta program

ingår även olika funktioner för passerkontroll

inkl. loggning av 3 000

passeringstillfällen, tidszonsstyrning,

eventmanagement samt dörrövervakning

– en markant ökning

av användningsmöjligheterna. Kan

bytas ut och monteras snabbt och

enkelt utan kabeldragning. Integrerade

knappbatterier garanterar

tillräcklig strömförsörjning för upp

till 300 000 låsningar. Den digitala

låscylindern nns i många olika

varianter som erbjuder lösningar

för alla slags företag.

Den höga standarden för digitala

låscylindrar har bekräftats med

certi eringar av VdS (Verband

der Schadenversicherer, Tyska

förbundet för skadeförsäkringar),

BSI (Bundesamt für Sicherheit in

der Informationstechnik, Tyska

federala myndigheten för säkerhet

inom informationsteknik) samt det

nederländska certi eringsorganet

SKG.

DIGITAL

LÅSCYLINDER 3061 – SC.

Smart teknologi öppnar upp för

många nya möjligheter. Den nya

cylindern för SmartCard är en

kombination av en digital standard-SimonsVoss-cylinder

och en

integrerad RFID läsare. Därmed

har alla som använder SmartCards

som baseras på MIFARE ® Classic

och MIFARE ® DESFire Standard

tillgång till samtliga möjligheter i

SimonsVoss innovativa värld.

Integrerade knappbatterier

garanterar tillräcklig strömförsörjning

för upp till 120 000 låsningar.

Direkt eller virtuell nätverksuppkoppling,

aktiva transpondrar eller

passiva kort, globala trådlösa

nätverk i SimonsVoss-WaveNet

eller en kombination av be ntliga

SimonsVoss – anläggningar – allting

är möjligt.

17


18 System 3060 – Låsningar – SmartHandle

System 3060 – Låsningar – SmartHandle

DIGITALT SMART HANDLE

SKANDINAVISK OVAL 3062.

Dörrbeslaget som ger dig full

kontroll. Det digitala dörrhandtaget

SmartHandle 3062 kommunicerar

i det digitala lås- och passerkontrollsystemet

3060 beröringsfri

med samtliga identi eringsmedia

och styr passeringen för upp till

64 000 användare beroende på

plats och tid. Integrerade knappbatterier

garanterar tillräcklig

strömförsörjning för upp till

150 000 låsningar. Dessutom kan

detta beslag användas antingen

direkt online i ett nätverk eller

integreras i ett G2-baserat virtuellt

SimonsVoss-nätverk.

Intelligent med elegant design.

SmartHandle 3062 från

SimonsVoss kombinerar

intelligenta funktioner för

passerkontroll med ett elegant

och ergonomiskt yttre. Den

smäckra och platta designen

har redan premierats med red

dot design award av en jury

med välkända experter.

DIGITALT SMART HANDLE

SKANDINAVISK OVAL 3062 – SC.

För dubbel användning.

SmartHandle 3062 – SC erbjuder

samma komfort som den aktiv varianten.

Den enda skillnaden är den

integrerade RFID-läsaren som kan

läsa SmartCards som baseras på

MIFARE ® Classic och MIFARE ®

DESFire Standard. Därmed kan

man förutom en aktiva styrning med

transponder även använda passiva

kort. Integrerade knappbatterier

garanterar tillräcklig strömförsörjning

för upp till 120 000 låsningar.

Enkel att montera utan borrning.

Batterierna behöver endast bytas

vart tionde år. Den snabba och

enkla SnapIn-monteringen av

SmartHandle 3062 är unik. Varken

kablar eller borrhål på dörrarna

behövs. Tack vare den patenterade

konstruktionen reduceras

monteringsarbetet till att montera

beslaget med en enda skruv. Detta

ger en permanent och absolut

säker montering.

SYSTEM 3060

LÅSNINGAR

LÅSCYLINDRAR

SMART HANDLE

SMART RELAIS

19


20

System 3060 – Låsningar – SmartRelais

SYSTEM 3060

LÅSNINGAR

LÅSCYLINDRAR

SMART HANDLE

SMART RELAIS

DIGITALT SMART RELAIS 3063.

En multitalang för olika uppgifter.

Vid låsningar utan cylinder fungerar

det digitala SmartRelais 3063

som en passerkontrolläsare eller

nyckelbrytare. I systemet 3060

öppnar reläet elektriskt styrda

dörrar, portar samt bommar och

kopplar in belysning, uppvärmning

och maskiner. Reläet överlämnar

transponderdata till externa system

som t ex tidsregistrering, redovisningar

från personalmatsalen eller

ert facility management. I kombination

med en Compact Reader kan man

läsa transpondersignaler och RFID

media baserade på MIFARE ® Classic

och MIFARE ® DESFire.

Exklusiv toppdesign.

I sin nya hölje ger det välkända

SmartRelais ett ännu mer elegant

intryck och integreras diskret i sin

omgivning. Inte för inte har den

premierats med red dot design

award för sin speciella design.

System 3060 – Låsningar – SmartRelais

21


22

System 3060 – Multi-Networking

MODULÄR MULTI-NETWORKING:

SÄKER, VARIABEL, UTAN KABEL.

Optimalt skyddade anslutningar. Oavsett om det rör sig om ett virtuellt nätverk, ett TCP/IP-nätverk

eller ett WaveNet-radionätverk – SimonsVoss har under de senaste tio åren konsekvent vidareutvecklat

nätverksteknologin. Med den modulbaserad systemdesignen kan enstaka nätverksvarianter

kombineras fritt med varandra. Vi erbjuder ett passande nätverk som uppfyller alla era krav.

Alla fördelar som man behöver. Samtliga komponenter i systemet 3060 kan kopplas samman

till ett trådlöst nätverk. Systemadministration, dörrövervakning och aktivering av externa system

hanteras centralt. Även signaler från externa system kan matas in. En integrerad EventManager

utvärderar dessutom olika störningsmeddelanden.

Network Inside. Det unika nätverket WaveNet används till en trådlös sammankoppling av

komponenterna i det digitala lås- och passerkontrollsystemet 3060. Network Inside-cylindern har

integrerat samtliga nätverkskomponenter, kan aktiveras direkt och är därmed lämplig för en direkt

nätverksuppkoppling. Cylindern kan användas som gateway i ett virtuellt nätverk och därefter

sända information till andra dörrar eller till systemadministratören. Om digitala låscylindrar ska

kompletteras i efterhand kan SimonsVoss tillhandahålla speciella nätverkslock.

System 3060 – Multi-Networking

SYSTEM 3060

MULTI-NETWORKING

23


24

System 3060 – Program

PROGRAM OCH PROGRAMMERING

FÖR EN NYCKELCENTRAL:

ALLTID ÅTKOMLIG I HELA VÄRLDEN.

Locking System Management – LSM, den skräddarsydda programlösningen för en låsanläggning.

Det digitala lås- och passerkontrollsystemet 3060 består av en rad olika intelligenta

komponenter. Programmet Locking System Management är ett heltäckande system som används

för att snabbt och komfortabelt utföra alla arbetsuppgifter: utfärda transpondrar, programmera

låscylindrar, läsa ut passeringsrättigheter. Ju komplexare krav, desto mer omfattande måste programmet

vara. För standarduppgifter är ett enkelt program tillräckligt. Med en koncern med lialer

över hela världen erbjuder vi ett prestandastarkt paket. De olika versionerna är kompatibla, vilket i

sin tur garanterar att framtida krav kan uppfyllas utan problem.

Okomplicerad systemadministration med intelligenta funktioner. Kombinera olika editioner

och moduler för att sammanställa en LSM som uppfyller företagets krav. LSM Basic Edition utgör

basen som kan användas för att administrera upp till 64 000 transpondrar och låsningar samt upp

till 100 tidszonsgrupper. Importera be ntliga listor. Skapa en överblick genom att skissa upp

byggnaderna och organisationsstrukturerna. Använd tilläggsmoduler för att skapa hierarkinivåer

och se vilka rättigheter som „kan gå i arv“. Därmed blir LSM nätverkskompatibelt samt kan användas

till multipla användare och klienter. Loggningen av ändringar ger ännu större säkerhet mot modi

kationer. I passerkontrollsystem som är avsedda för era lialer kan ett WaveNet-radionätverk

reducera administrationen i markant mån, vilket även sänker kostnaderna avsevärt.

SYSTEM 3060

PROGRAM

SmartCD.

Anslut SmartCD-programmeringsenheten

till ett usb-uttag på

en pc eller en bärbar dator. Eller

anslut den till en handdator eller en

bärbar dator via Bluetooth.

System 3060 – Program

25

Låsningsschema.

LSM är ett modulärt program för

passeringsadministration och

fastighetsautomation. Detta program

återger byggnadens struktur

och användarnas hierarki och

kan användas för att tilldela olika

rättigheter. Med de omfattande

sök- och lterfunktionerna kan

låsanläggningen delas in differentierat.

LSM nns antingen för

enstaka arbetsplatser eller med

eranvändarlicens.


26

Referenser

VÄLKÄNDA KUNDER

LITAR PÅ SIMONSVOSS.

I trevligt sällskap. Redan nu används mer än två miljoner SimonsVoss-transpondrar över hela världen:

de fungerar jämnt, energiskt, lugnt och snabbt. Och överallt garanterar det digitala låssystemet

för pålitlig säkerhet och kostnadseffektiv passerkontroll och facility management. Våra referenser från

utvalda företag, institutioner och myndigheter som använder våra produkter talar sitt tydliga språk.

„Allianz Arena är en mycket modern byggnad med mycket höga krav på säkerhet och exibilitet.

Därför bestämde vi oss för system 3060 från SimonsVoss redan på ett mycket tidigt stadium.

Anläggningen omfattar mer än 1 800 digitala låscylindrar och 1 300 transpondrar.“

(Alexander Pieper, f d chef för marknadsföring och PR, Allianz Arena München GmbH)

Referenser (urval).

:: Adidas, Herzogenaurach

:: Airbus Deutschland, Finkenwerder

:: Allianz Arena, München

:: Atlantic-View Teneriffa, Spanien

:: Autostrada del Brennero, Trento,

Italien

:: Avdelningen för kommunala

ärenden, delstatshuvudstaden

München

:: Bayerisches Staatsministerium für

Unterricht und Kultus (Utbildnings-

och kulturdepartementet i

delstaten Bayern), München

:: BMW Automobile de Beier,

Nederländerna

:: Bundesverwaltungsgericht

(Federala förvaltningsdomstolen),

Leipzig

:: Dalí – Utställningen, Berlin

:: Deloitte & Touche, Düsseldorf

:: Deula-utbildningscenter, Warendorf

:: Deutsche Bücherei

(Tyska nationalbiblioteket), Leipzig

:: E.ON Avacon, Helmstedt

:: EADS, Augsburg

:: Flygplatserna Düsseldorf och

Köln-Bonn

:: Gesamthafen Betriebsgesellschaft

(driftbolag för hamnen), Hamburg

:: Hamburger Hochbahn (kollektivtra

kbolag), Hamburg

:: Handelskammaren, Gibraltar,

Spanien

:: Heinrich-Braun-sjukhuset, Zwickau

:: Helios Kliniken Gruppe, Berlin

:: Högskolan i Stralsund

:: HSE Stadtentwässerung

(avloppsbolag), Hamburg

Referenser

27

:: HypoVereinsbank UniCredit

Group, München Referenser

:: InBev Deutschland,

Beck bryggeri, Bremen

:: Institut für Krebsforschung am

AKH (Institut för cancerforskning),

Wien, Österrike

:: Kliniken Dr. Erler, Nürnberg

:: Klinikum der Universität

(universitetsklinik), München

:: Kölner Verkehrs-Betriebe

(kollektivtra kbolag)

:: Kommunhuset i St. Wendel

:: Konstmuseet, Stuttgart

:: Kunsthochschule (konsthögskola),

Berlin

:: Landesbank Baden-Württemberg,

Stuttgart och Karlsruhe

:: Mercedes-Benz lialen, München

:: Polismyndigheten i Bremen

:: Roche Diagnostics, Mannheim

:: Siemens PG, Duisburg

:: Sjukhuset i Borgo Valsugana,

Trento, Italien

:: Sparkasse Gera-Greiz

:: Sparkasse Ingolstadt

:: Theodor-Heuss-kasernen,

Stuttgart

:: TÜV Rheinland-Westfalen, Essen

:: UAE Exchange Center, Dubai

:: Universitetet i Leipzig

:: Universitetet i Marburg

:: Vivotecnia Research Tres Cantos,

Madrid, Spanien

:: Volksbank Bremen-Nord

:: VW Volkswagenwerk, Dresden

:: Yrkesbrandkåren, Würzburg

:: Zellstoff Stendal, Arneburg


28 Kostnadseffektivitet

Kostnadseffektivitet

RÄNTABILITET I ETT NÖTSKAL:

SÄKERT, SNABBT OCH KOMFORTABELT.

Individuella variabler, förutsägbara kostnader. Varje företag har under tidens lopp utvecklat sitt

eget säkerhetssystem: en låsanläggning kombineras med en passerkontroll. Flera byggnader med

olika låssystem ska växa samman. Ett transparent system ska bildas av era enstaka lösningar.

Huvudnyckeln till ett forskningslaboratorium eller en produktionsavdelning har gått förlorad, och

företaget kan inte vänta i sex veckor på en ny låsanläggning. Detta är endast ett par exempel på

situationer som kan uppstå på ett företag. Men nu nns det en perfekt lösning: det digitala

låssystemet 3060. Installeras trådlöst på ett ögonblick. Med integrerat passerkontrollsystem

och gränssnitt. Kostnaderna för en konventionell låsanläggning är lätta att beräkna: slitage, dyrt

reservdelslager, eftertillverkning av nycklar och reservcylindrar. Dessutom tillkommer kostnader för

planering, administration och dokumentation – ofta för era låsanläggningar parallellt, år för år.

Med SimonsVoss stämmer kalkulationen. Tack vare de låga underhållskonstnader samt den

enorma tidsbesparingen för planering, administration och dokumentation, lönar sig en investering

i ett digitalt låssystem från SimonsVoss. Vår erfarenhet från många olika projekt visar att en investering

i en digital låsanläggning är återbetald efter cirka tre år. Särskilt budgetvänligt: med den

modulära uppbyggnaden kan systemet växa steg för steg i takt med nya krav. Detta ger en optimal

investeringssäkerhet.

29


30

Kontakt

© Copyright 2012, SimonsVoss Technologies AG, Unterföhring

All rights reserved. Text, bilder och gra k skyddas enligt lagen om

upphovsrätt. Innehållet i denna broschyr får varken kopieras, distribueras

eller ändras.

Bindande tekniska data anges i vår systemhandbok. Med förbehåll för

tekniska ändringar.

SIMONSVOSS ÖVER HELA VÄRLDEN.

TYSKLAND

HUVUDKONTOR:

SimonsVoss Technologies AG

Feringastrasse 4

85774 Unterföhring

Tel. +49 89 99228-0

Fax +49 89 99228-222

sales@simons-voss.com

info@simons-voss.com

www.simons-voss.com

TYSKLAND

PRODUKTION:

SimonsVoss Technologies AG

Eichenweg 6

07616 Petersberg

ITALIEN

SimonsVoss Technologies AG

Via Torino 2

Milano 20123

Tel. +39 02 72 54 67 63

Fax +39 02 72 54 64 00

italy@simons-voss.com

SPANIEN & PORTUGAL

Erkoch Ibérica SL

Avda. Lehendakari

Aguirre 38-40

48014 Bilbao

Tel. +34 94 4124900

Fax +34 94 4114200

info@erkoch.es

www.erkoch.es

ASIEN

SimonsVoss Security Technologies

(Asia) Pte. Ltd.

151 Lorong Chuan

New Tech Park #05-02 (Lobby B)

Singapur 556741

Republic of Singapore

Tel. +65 6227 7318

Fax +65 6227 7018

asia@simons-voss.com

BENELUX

SimonsVoss Technologies B.V.

Evert van de Beekstraat 310

1118 CX Schiphol

Nederländernal

Tel. +31 20 6541882

Fax +31 20 6541801

benelux@simons-voss.com

NORDISKA LÄNDER

SimonsVoss Technologies AG

Ostermalmstorg 1

Stockholm 114 42

Sverige

Tel. +46 850 25 66 63

Fax +46 850 25 65 00

nordic@simons-voss.com

STORBRITANNIEN

SimonsVoss Technologies Ltd.

1200 Century Way

Thorpe Park, Colton

Leeds LS15 8ZA

Tel. +44 113 2515 036

Fax +44 113 2515 360

uk@simons-voss.com

MELLANÖSTERN

SimonsVoss Technologies

(Middle East) FZE

P.O. Box 184220

Dubai UAE

Tel. +971 4 22748-51

Fax +971 4 22748-53

uae@simons-voss.com

Kontakt

FRANKRIKE

SimonsVoss Technologies SAS

Immeuble „Les Portes de Paris“

1/3, Rue du Rempart

93160 Noisy le Grand

Tel. +33 1 48151480

Fax +33 1 45922854

france@simons-voss.com

SCHWEIZ

SimonsVoss Technologies AG

Dreikönigstraße 31a

8002 Zürich

Tel. +41 44 208-3241

Fax +41 44 208-35 00

swiss@simons-voss.com

ÖSTERRIKE

SimonsVoss Technologies AG

Kärntner Ring 5–7

1010 Wien

Tel. +43 1 2051160-1146

Fax +43 1 2051160-1008

austria@simons-voss.com

NORDAMERIKA

Accutech-Innovative Control

Systems Inc.

10125 South 52nd Street

Franklin, WI 53132

USA

Gratisnr. (866) 785-6259

sales@accutech-ics.com

www.simons-voss.us

31


32

SE 2011-12

SIMONSVOSS TECHNOLOGIES AG

Feringastrasse 4

85774 Unterföhring

Tyskland

Tel. +49 89 99228-0

Fax +49 89 99228-222

info@simons-voss.com

www.simons-voss.com

More magazines by this user
Similar magazines