Bruksanvisning - Arctic Spas

arcticspas.com

Bruksanvisning - Arctic Spas

VARNING!

Användandet av alko-

hol eller droger kan

kraftigt öka risken

för dödlig hypertermi

i varmvattenpooler

eller spa anläggnin-

gar.

VARNING: Tillåt inte elektrisk utrustning (lampor, telefon, radio, tv mm) inom 1,5 meter från

denna varmvattenpool.

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Bibehåll vattnets kemi enligt tillverkarens instruktioner.

VARNING: Användandet av alkohol eller droger kan kraftigt öka risken för dödlig hypertermi i

varmvattenpooler.

VARNING: Använd inte spa anläggningen om strömkabeln har skadats.

VARNING: Personer som använder läkemedel och / eller har en negativ anamnes bör rådfråga

läkare innan de använder ett spa eller hot tub.

Hypertermi

Långvarigt badande i en varmvattenpool kan framkalla hypertermi.

Hypertermi inträffar när den interna temperaturen i kroppen når en nivå flera grader

högre än kroppens normala temperatur på 37°C. Symptomen på hypertermi är trötthet,

slöhet och en ökad temperatur. Effekterna av hypertermi kan vara:

Att man ej märker nalkande faror;

Underlåtenhet att uppfatta värme;

Att inte inse behovet av att man måste gå ur varmvattenpoolen;

Fysisk oförmåga att lämna varmvattenpoolen;

Fosterskador hos gravida kvinnor; och

medvetslöshet och risk för drunkning.

För att undvika möjligheten till att hyptermi (värmestress) inträffar

rekommenderas det att medeltemperaturen på vattnet i spat inte

överstiger 40 o C

6

More magazines by this user
Similar magazines