Bruksanvisning - Arctic Spas

arcticspas.com

Bruksanvisning - Arctic Spas

Installationsinstruktioner

Förberedelser på plats

Se till att följande är ordnat:

• Placera alltid din spa anläggning på en stabil, jämn yta. En fylld spa anläggning kan väga ganska

mycket. Se till att den plats du väljer klarar av vikten av en fylld spa anläggning.

• Placera utrustningsutrymmet, som rymmer all elektrisk utrustning, på en plats där du alltid har

enkel tillgång till den för periodiskt underhåll.

• Ge tillräcklig åtkomst till alla andra dörrar för service.

Installation Utomhus på Marknivå

Oavsett var du installerar din nya spa anläggning så är det viktigt att du alltid har en solid grund

som stöd. Om du installerar ett spa utomhus på en träsockel rekommenderar vi att du placerar

lecastenar under med jämna mellanrum. Stenarna skall vara minst 5 cm tjocka och 5x30 cm höga.

Även med stenarna på plats kan spa anläggningen möjligtvis sätta sig och bli ojämnt och kan

behöva justeras under tidens lopp. Om du installerar ett spa utomhus med Forever Floor® kan du

placera den på i stort sett vilket underlag som helst, bara det är plant.

Golvinstallation

För att vara säker på att ditt golv kan bära ditt spa måste du veta golvets maximala bärförmåga.

Rådgör med en byggmästare eller en byggnadsingenjör. För att få reda på vikten på din spa anläggning,

dess innehåll och badande personer, se tabellen för din spa anläggning. Denna vikt per

kvadratmeter får inte överstiga bärkraften på golvet/underlaget då det kan leda till allvarliga strukturella

skador.

VARNING! VARNING!

Vi rekommenderar att ditt Arctic Spa installeras

ovan mark. Konsultera en licensierad bygg

mästare för att designa eller utvärdera dina

speciella krav på golv.

8

More magazines by this user
Similar magazines