Produktion med sikte på framtiden - Öresundskraft

oresundskraft.se

Produktion med sikte på framtiden - Öresundskraft

El, fjärrvärme och fjärrkyla

med miljön i fokus

Produktion av kraft och energi är en viktig del av Öresundskrafts verksam-

het. All fjärrkyla och det mesta av fjärrvärmen vi säljer kommer från våra egna

anläggningar. Det gäller också cirka tio procent av elen. För att minimera vår

miljöverkan söker vi ständigt nya vägar för vår energiproduktion. Våra pro-

duktionanläggningar finns huvudsakligen i Helsingborg och Ängelholm.

Samordning minskar spill

Produktionen av el, fjärrvärme och fjärrkyla sker

i flera olika anläggningar. Huvudanläggningen Väst-

hamnsverket i Helsingborg samt Åkerslundsverket

i Ängelholm är de viktigaste. För att utnyttja energi-

råvaran maximalt strävar vi efter att samproducera

de olika energislagen så långt som möjligt. Några

av våra anläggningar har kraftvärmeproduktion. Det

betyder att el och fjärrvärme produceras samtidigt.

I andra anläggningar samproduceras fjärrvärme och

fjärrkyla.

Alternativa kraftkällor

En central del av vår verksamhet består i att vidare-

utveckla alternativa kraftkällor. Vår biogasanläggning

är ett exempel. Vindkraft, vattenkraft och spillvärme

från kemiska processer är andra exempel ener-

gikällor som redan nu har stor betydelse, och de blir

ännu viktigare i framtiden.

Bränsle för renare miljö

Utsläppen från vår energiproduktion regleras dels av

myndigheternas gräns- och riktvärden, dels av vår

egen miljöpolicy. Tack vare en övergång till bränslen

med lägre miljöverkan plus effektivare rening ligger

vi konstant under gräns- och riktvärdena. Med hjälp

av nya tekniker och en allt mer miljövänlig bränslemix

ska vi även framöver bidra till en miljöeffektiv

energiproduktion.

I vårt vindkraftverk produceras

Bra Miljöval El.

More magazines by this user
Similar magazines