Produktion med sikte på framtiden - Öresundskraft

oresundskraft.se

Produktion med sikte på framtiden - Öresundskraft

5. Hetvattenpannor

Energi in GWh

Olja 0,8

Naturgas 3,5

Energi ut GWh % av total produktion

Fjärrvärme 4,8 0,4

Effekt: 400 MW fjärrvärme

Fjärrvärmecentralen Israel strax intill Västhamnsverket har tre

pannor som drivs med olja eller naturgas. Vi använder samtliga

som reserv- eller spetsanläggningar vid riktigt sträng kyla. Inom

Helsingborg finns även tre mindre reservcentraler som vi driver

med lätt eldningsolja. Dessa är sällan i drift.

6. Spillvärme

Energi in GWh

Värme från kemiska

processer 385

Energi ut GWh % av total produktion

Fjärrvärme 378 36%

Effekt: 40-45 MW

Vi kan uppnå flera miljöfördelar genom att utnyttja värmeöverskott

från processer hos olika industrier i regionen. Energi

som annars skulle gått till spillo kan vi använda till fjärrvärme.

Samtidigt omhändertar vi värme som annars skulle ha kylts

bort med luft eller havsvatten.

7. Vindkraftverk

Energi in GWh

Vindkraft --

Energi ut GWh % av total produktion

El 0,2 0,1%

Effekt: 200 kW el

Öresundskraft har ett vindkraftverk Örby ängar i Helsingborg.

Så snart vinden överstiger sex meter per sekund börjar

verket producera el. Elen som produceras är klassad som

Bra Miljöval El enligt Naturskyddsföreningens kriterier.

Västhamnsverket med den stora pelletsladan är

kända landmärken i Helsingborg

8. Fjärrkyla

Energi in GWh

El (kylaggregat) 3,3

Energi ut GWh % av total produktion

Fjärrkyla 16,7 100%

Effekt: 11 MW fjärrkyla (kylaggregat) och

10 MW fjärrkyla (värmepump)

Fjärrkyla producerar vi dels med värmepumpen Västhamnsverket,

dels i fyra kylaggregat. Två av dessa är placerade

vid Helsingborgs lasarett. De två sistnämnda har en

effekt 4,2 MW och fungerar även som reservaggregat.

9. Vattenkraft i Mörrumsån

Energi in GWh

Vattenkraft --

Energi ut GWh % av total produktion

El 19,2 6,7%

Effekt: 2,7 MW el

I Fridafors gränsen mellan Blekinge och Småland ligger

Öresundskrafts vattenkraftverk Bjällerforsen. Med tre vattenturbiner

i två olika stationer producerar vi el som vi enligt Naturskyddsföreningens

kriterier kan sälja som Bra Miljöval El.

10. Åkerslundsverkets ångpanna/ångturbin

Energi in GWh

Returträ, skogsflis 184

Biomal 21

Olja 2

Naturgas 4

Energi ut GWh % av total produktion

Fjärrvärme 197 100%

Huvudbränsle vid fjärrvärme- och elproduktionen Åkerslundsverket

i Ängelholm är returträ och skogsflis, kompletterat

med bioolja, biomal och PTP. Fjärrvärmen som produceras

värmer de centrala delarna av Ängelholm. Det finns även

mindre fjärrvärmeanläggningar i Vejbystrand och Hjärnarp.

More magazines by this user
Similar magazines