Humanioras sak är vår - Centerstudenter

centerstudenter.se

Humanioras sak är vår - Centerstudenter

Problembeskrivningen

Den högre utbildningen i Sverige har problem, och störst är problemen för

humaniora. Men problemen ökar även på annat håll. Naturvetare (alltså

ämnesstudier inom exempelvis biologi), socionomer och samhällsvetare är

exempel på andra utbildningar som även de brottas med liknande

problematik.

Situationen i dag

Av alla de som tar en examen från högskola eller universitet i dag är 82

procent etablerade på arbetsmarknaden inom 6-12 månader. Av dessa har 67

procent (på grundnivå 58 procent) ett kvalificerat arbete som motsvarar deras

utbildningsnivå. Av alla de som lägger tid, pengar och engagemang på att

utbilda sig i Sverige i dag så kommer således inte mer än drygt hälften att få

ett yrke med bättre lön och intressanta, varierande arbetsuppgifter där de får

använda vad de lärt sig. Det tyder på att många av dem som studerade vidare

efter grundskolan får ett yrke som de hade kunnat få utan högre studier, och

därmed kunnat spara in den tid och de pengar de lade på att gå vidare till

högre utbildning. Dessa siffror är från Svenskt Näringslivs rapport

Högskolekvalitet från 2012, men även Saco har undersökt detta och kommit

fram till att cirka 1/3 av arbetskraften i dag är vad de definierar som

”överutbildad”. I rapporten Vid arbetslivets gränser, som presenterades av fyra

forskare som underlagsrapport till den parlamentariska

socialförsäkringsutredningen i januari 2013, framgår att så många som hälften

av arbetskraften är att betrakta som överutbildade (46 procent för infödda, 52

procent för utlandsfödda).

Den som börjar studera i Sverige i dag är i genomsnitt 22 år gammal, att

jämföra med OECD-snittet på 20 år. Snittåldern för etablering på

arbetsmarknaden är i Sverige drygt 28 år, vilket är högst i världen. En

utbildning som ska ta fyra år gör svenska studenter på i snitt sex år, och av de

som börjar studera i dag kommer 17 procent att hoppa av. Om man börjar

studera ett ämne är sannolikheten att man också tar en examen i detta endast

36 procent.

Alla dessa omständigheter påverkar givetvis inkomsten för de tidigare

studenterna. Om man lägger mycket tid på att studera och börjar jobba sent

kommer den sammanlagda tiden man jobbar och tjänar pengar vara kortare.

Om man dessutom studerar och tar lån men sedan ändå inte får ett särskilt

välbetalt arbete så kommer den personen få en låg genomsnittlig inkomst.

Trots att man valt att lägga tid och pengar på att vidareutbilda sig för att

kunna få ett bättre, mer välbetalt och intressantare arbete.

5

More magazines by this user
Similar magazines