Arbetslivets spelfergler

d1aq5jbsszuf44.cloudfront.net

Arbetslivets spelfergler

Deltidsanställda

arbetstagares rätt till tillläggsarbete

Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda extra arbete

i första hand till de arbetstagare som är deltidsanställda.

Arbetsgivaren skall också meddela

om arbete som blir vakant på så sätt, att

deltidsanställda och visstidsanställda arbetstagare

har möjlighet att söka arbetet.

Förtroendeman och

arbetarskyddsfullmäktig

Som arbetstagarnas representant på arbetsplatsen

verkar förtroendemannen, som arbetstagarna

har valt bland sig själva. Förtroendemannens

uppgift är att fungera som

förhandlare, avtalsslutare, medlare och som in-

16

formationskanal mellan arbetsgivaren och arbetstagarna.

Förtroendemannen känner till vad som är aktuellt

i sin egen bransch. Han är t.ex. förtrogen

med kollektivavtalet och arbetslagstiftningen.

Det lönar sig också att gå igenom arbetsavtalet

med förtroendemannen innan du undertecknar

det.

Om det inte finns någon förtroendeman på arbetsplatsen

är äldre arbetstagare en ovärderlig

hjälp i anställningsfrågor. I problemsituationer

lönar det sig ändå alltid att ta kontakt

med sitt eget fackförbund, också om man ännu

inte är medlem. Också regionförvaltningsverken

(de f.d. arbetarskyddsdistrikten) erbjuder

hjälp.

Arbetsplatser som regelbundet sysselsätter

över tio personer skall välja arbetarskyddsfullmäktig.

Similar magazines