Arbetslivets spelfergler

d1aq5jbsszuf44.cloudfront.net

Arbetslivets spelfergler

6

I arbetsavtalet skall parterna komma överens om följande saker:

» Vilka som är avtalets parter

(arbetsgivarens och arbetstagarens

namn och hem- eller verksamhetsort)

» Eventuell prövotid och dess längd

» Är det frågan om en fortlöpande eller

visstidsanställning eller exempelvis

praktik

» Orsaken till att anställningen är

tidsbunden, om det är frågan om ett

arbetsavtal på viss tid

» Tidpunkt för när arbetet inleds och

vid visstidsavtal anställningens längd

» Var arbetet utförs

» För vilket slags arbetsuppgifter

arbetstagaren har anställts

» Löne- och naturaförmåner och

lönebetalningsperiod

» Arbetstid (om det bara är möjligt,

undvik att ingå s.k. nollarbets- eller

inkallningsavtal)

» Hur semester och semesterpenning

förtjänas

» Lönebetalning under sjukdomstid

» Uppsägningstid

» Som en del av arbetsavtalet tillämpas

kollektivavtalet

Similar magazines