Arbetslivets spelfergler

d1aq5jbsszuf44.cloudfront.net

Arbetslivets spelfergler

8

Kuvaaja © Jyrki Komulainen

tet: www.finlex.fi > välj svenska > myndigheter >

avgöranden om kollektivavtal eller på finska

www.finlex.fi>viranomaiset>työehtosopimukset.

Prövotid

I arbetsavtalet kan parterna komma överens om

en prövotid som får vara högst fyra månader och

gäller från anställningens startdatum. I arbetsavtal

under åtta månader kan prövotiden vara högst

hälften av anställningens längd. Man kan komma

överens om en sex månaders prövotid om arbetsgivaren

arrangerar utbildning för de arbetsuppgifter

som är aktuella, och utbildningen varar oavbrutet

mer än fyra månader.

Under prövotiden kan arbetsgivaren och arbetstagaren

häva arbetsavtalet utan uppsägningstid,

men endast på sakliga grunder.

Om arbetstagaren ingår flera visstidsavtal med

samma arbetsgivare får prövotiden gälla endast

en gång, under för det första arbetsavtalet.

Similar magazines