Ulvar i Fårakläder - Samuel Varg Thunberg

samuelvargthunberg.se

Ulvar i Fårakläder - Samuel Varg Thunberg

längtande. Möjligheten till maktmissbruk och att sko sig, såväl

uppmärksamhetsmässigt och ekonomiskt, på andras bekostnad är

uppenbar.

Så de måste ifrågasättas, de måste granskas. Det borde vara

självklart, inte minst när den som granskar vill väl. Och det vill

Samuel Varg Thunberg. Han tror, liksom jag, att Gud kan hela

människor, att Gud har den möjligheten och viljan. Bibeln

berättar så, kring denne Jesus skedde det ständigt och eftersom

Gud är beständig och inte vad jag hört lämnat några kontraorder

som tyder på att han ändrat sig på den här punkten så är det

rimligt att inte avfärda helanden som en möjlighet.

Men han behöver definitivt ingen hjälp på traven. Han

behöver inga charlataner eller bluffmakare, ingen bedragare. Han

behöver inga som kidnappar hans namn och sysslar med projekt

för egen vinning på bekostnad av andra människor.

Därför är det bra att de här frågorna diskuteras och att Samuel

Varg Thunberg lyfter dem från sitt håll och sin erfarenhet och

kunskap. Det är en tunn bok och den är inte uttömmande, men

den skrapar djupt på ytan, så att säga. Samuel delar med sig av

sina insikter i frågorna utifrån sitt yrke och möjliggör därmed

för oss andra att tänka till ytterligare i sammanhang där

helandepredikanterna finns.

Inte så att alla avfärdas – men så att de falska genomskådas.

carl-henric jaktlund

7

Similar magazines