Frågor och svar om lagändringen av bostadstillägg tillsvidare

pensionsmyndigheten.se

Frågor och svar om lagändringen av bostadstillägg tillsvidare

PM59003 1.0

Frågor och svar

2012-10-08

Frågor och svar om lagändringen av bostadstillägg tillsvidare

Vad innebär lagändringen om bostadstillägg tillsvidare?

Från 1 november 2012 kommer Pensionsmyndigheten bevilja bostadstillägg tillsvidare

för de flesta pensionärerna.

Förändringar i ekonomi, bostads- och familjeförhållanden som kan påverka

bostadstillägget ska anmälas till Pensionsmyndigheten.

Vilka kommer inte att kunna beviljas bostadstillägg tillsvidare?

Det gäller dig som exempelvis har:

äldreförsörjningsstöd, ÄFS

tidsbegränsade hyreskontrakt,

oregelbundna inkomster av näringsverksamhet

oregelbundna arbetsinkomster

om du eller den du bor med har tidsbegränsad sjuk-eller aktivitetsersättning

Varför har det kommit en ny lag?

Anledningen till lagändringen är att göra det enklare för dig som har bostadstillägg.

Hur påverkar lagändringen mig?

För de allra flesta innebär lagändringen att du bara behöver ansöka om bostadstillägg

en gång.

Därefter ska du anmäla förändringar som kan påverka ditt bostadstillägg. T.ex.

förändringar i ekonomi, bostads- och familjeförhållanden.

Jag har redan bostadstillägg hur gör jag för att få det beviljat

tillsvidare?

Du som redan har bostadstillägg får ett skriftligt besked om att du får bostadstillägg

tillsvidare.

Om inte kommer en ny ansökan att skickas till dig när det är dags att söka om ditt

bostadstillägg.

Du som söker bostadstillägg för första gången får besked i beslutet.

Varför är mitt bostadstillägg tidsbegränsat även nu?

Bostadstillägg kan även i fortsättningen tidsbegränsas. Det gäller dig som exempelvis

har:

äldreförsörjningsstöd (ÄFS)

tidsbegränsade hyreskontrakt

oregelbundna inkomster av näringsverksamhet

1 (2)


PM59003 1.0

oregelbundna arbetsinkomster

2012-10-08

om du eller den du bor med har tidsbegränsad sjuk-eller aktivitetsersättning.

Jag har fått en ny ansökan, måste jag skicka in den?

Ja, annars kommer ditt bostadstillägg att upphöra.

Jag har bostadtillägg och brukar få en ny ansökan varje år. Varför

har jag inte fått någon?

Från 1 november 2012 har en ny lag trätt i kraft vilket innebär att ditt bostadstillägg är

beviljat tillsvidare.

I stället för ansökan har du fått eller kommer du att få besked om att ditt bostadstillägg

har beviljats tillsvidare.

Tänk på att anmäla förändringar som kan påverka ditt bostadstillägg. Till exempel

förändringar i ekonomi, bostads- och familjeförhållanden.

Vilka ändringar ska anmälas?

Du måste alltid anmäla förändringar i din ekonomi, bostads- och familjeförhållanden

som kan påverka ditt bostadstillägg.

Exempel på uppgifter som du alltid måste meddela oss:

Om du får ändrad bostadskostnad.

Om du byter bostad, får en inne-boende eller om dina boende-förhållanden

ändras på annat sätt.

Om du blir sammanboende, gifter dig, skiljer dig eller flyttar isär.

Om du tänker vara utomlands längre än 6 månader eller bosätta dig i annat

land.

Om du eller den du bor ihop med får ändrad inkomst.

När ska jag anmäla förändring?

Anmäl direkt när det sker en förändring som påverkar ditt bostadstillägg till exempel

försäljning av bostad, om du fått ett arv eller liknande.

2 (2)

More magazines by this user
Similar magazines